0

Đề án: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

47 522 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2014, 16:07

Trong quá trình mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt như kinh tế chính trị, ngoại giao vv… Đặc biệt về mặt hợp tác kinh tế,nhờ vào quá trình hội nhập kinh tế đã tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế,liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các nước trong khu vực và trên thế giới.Trong quá trình hội nhập kinh tế thì đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức đầu tư phổ biến và thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch định cũng như của các doanh nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến Lời nói đầu Trong quá trình mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới chúng ta đã đạt đợc những thành tựu hết sức to lớn trên tất cả các mặt nh kinh tế chính trị, ngoại giao vv Đặc biệt về mặt hợp tác kinh tế,nhờ vào quá trình hội nhập kinh tế đã tạo ra những cơ hội hợp tác kinh tế,liên doanh liên kết giữa các doanh nghiệp trong nớc với các nớc trong khu vực và trên thế giới.Trong quá trình hội nhập kinh tế thì đầu t trực tiếp nớc ngoài là một hình thức đầu t phổ biến và thu hút đợc nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch định cũng nh của các doanh nghiệp. Ngày nay đầu t trực tiếp nớc ngoài ( FDI) ngày càng trở nên quan trọng với chúng ta bởi FDI không chỉ là nguồn cung cấp vốn quan trọng mà còn là con đờng cung cấp công nghệ hiện đại,những bí quyết kĩ thuật đặc biệt là những kinh nghiệm trong quản lý và là cơ hội tốt cho Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế thế giới.Vì thế thu hút vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài(FDI) là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay đồng thời chúng ta phải có những giải pháp phù hợp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu và đặc biệt là đựơc sự hớng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Chiến em đã mạnh dạn chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm tăng cờng thu hút đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Do tầm nhìn hạn chế và kiến thức còn hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu xót,sai lệch trong bài viết này. Em rất mong đợc sự chỉ bảo uốn nắn ,tỉ mỉ ,tận tình của các thầy cô giáo. Em xin trân thành cảm ơn! Sinh viên:Bùi Đăng Phú CHƯƠNG 1 Lý luận chung về Đầu t trực tiếp nớc ngoài 1 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến 1.1 Đầu t trực tiếp nớc ngoài và vai trò của đầu t trực tiếp nớc ngoài 1.1.1 Vốn đầu t trực t trực tiếp nớc ngoài (FDI foreign direct investment ) Trớc tiên để hiểu về vốn đầu t ta phải xác định xem vốn đầu t là gì? Theo cách hiểu chung thì vốn đầu t ở đây đợc coi là một phạm trù kinh tế trong lĩnh vực tài chính, nó gắn liền với quá trình sản xuất kinh doanh hàng hoá và trong đầu t xây dựng các công trình dự án và đây là yếu tố không thể thiếu trong tất cả mọi hoạt động trên, nó có thể là bằng tiền nh tiền mặt tiền gửi ngân hàng hoặc có thể bằng hiện vật tài sản máy móc trang thiết bị, dây truyền công nghệ, nhà xởng, bến bãi .Nói chung ở đây là tất cả những gì phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh và xây dựng có liên quan tới tài chính. Vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài là nguồn vốn có nguồn gốc từ nớc ngoài đợc đa vào nớc sở tại có thể bằng tiền hay thiết bị dây truyền công nghệ và bên nớc ngoài này sẽ tự quản lý nguồn vốn trong thời gian hoạt động của dự án Dự án đầu t là tập hợp những ý kiến, đề xuất về việc bỏ vốn đầu t vào một đối tợng nhất định và gỉai trình kết qủa thu đợc từ hoạt động đầu t. Việc các nhà đầu t ở quốc gia này bỏ vốn vào các quốc gia khác theo một chơng trình đã đợc hoạch định trong một khoảng thời gian dài nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trờng và mang lại lợi ích hơn cho các chủ đầu t và cho xã hội đợc gọi là đầu t quốc tế hay đầu t nớc ngoài. Đầu t trực tiếp nớc ngoài là một trong hai loại hình đầu t quốc tế cơ bản, hai loại hình này có thể không giống nhau song trong một điều kiện nào đó có thể chuyển hoá cho nhau. Dự án đầu t nớc ngoài là những dự án đầu t có sự khác nhau về quốc tịch của các nhà đầu t với nớc sở tại tiếp nhận đầu t và các nhà đầu t hoàn toàn có quyền trực tiếp quản lý dự án của mình trong thời gian dự án hoạt động và khai thác. Nói một cách khác thì dự án đầu t trực tiếp là những dự án đầu t do các tổ chức kinh tế và cá nhân ở nớc ngoài tự mình hoặc cùng với các tổ chức hoặc cá nhân tiếp nhận đầu t bỏ vốn đầu t cùng kinh doanh và phân chia lợi nhuận thu đợc. 1.1.2 Vai trò của vốn đầu t trực tiếp nớc ngoài Nh đã nêu ở trên vốn đầu t có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội đặc biệt trong giai đoạn chúng ta đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và càng cần thiết hơn khi chúng ta đang cần một 2 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến lợng vốn lớn và công nghệ tiên tiến của các nớc phát triển trên thế giới để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nớc, vơn lên cùng các nớc trong khu vực cũng nh thế giới. Vốn đầu t không chỉ quan trọng với chúng ta mà còn hết sức quan trọng với các nớc có vốn đầu t và các tổ chức doanh nghiệp có vốn đầu t. Nó giúp các chủ đầu t nớc ngoài chiếm lĩnh thị trờng tiêu thụ do đặt dự án đầu t tại nơi đó và tận dụng đợc nguồn nguyên liệu tại chỗ. Cũng chính nhờ vào đầu t nớc ngoài mà các nhà đầu t đợc tự điều chỉnh công việc kinh doanh của mình cho phù hợp với điều kiện kinh tế phong tục tập quán điạ phơng để từ đó bằng kinh nghiệm và khả năng của mình mà có cách tiếp cận tốt nhất, đồng thời giúp các chủ đầu t có thể tiết kiệm chi phí nhân công do thuê lao động với giá rẻ ngoài ra còn giúp tránh khỏi hàng rào thuế quan. Đối với chúng ta nớc tiếp nhận đầu t thì các dự án đầu t trực tiếp có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi nó giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới. 1.1.3 Thúc đẩy tăng trởng kinh tế Đầu t trực tiếp nớc ngoài giúp chúng ta giải quyết những khó khăn về vốn cũng nh công nghệ và trình độ quản lý, nhờ vào những yếu tố này sẽ giúp cho nền kinh tế tăng trởng một cách nhanh chóng, giúp chúng ta khắc phục đ- ợc những điểm yếu của mình trong quá trình phát triển và hội nhập. Đóng góp vào ngân sách Thu hút lao động Nâng cao thu nhập Tăng khoản thu cho ngân sách Xem xét tình hình tăng trởng kinh tế của những nớc đang phát triển trên thế giới có thể rút rằng tất cả các nớc đang tìm mọi cách để thu hút nguồn vốn đầu t từ nớc ngoài, một điều nữa là khối lợng vốn đầu t nớc ngoài tỷ lệ thuận với mức độ tăng trởng của nền kinh tế quốc gia đó. Mặt khác FDI cũng tạo cơ hội cho các nớc sở tại khai thác tốt nhất những lợi thế của mình về tài nguyên thiên nhiên cũng nh vị trí địa lý nó góp phần làm tăng sự phong phú chủng loại sản phẩm trong nớc cũng nh làm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm trong nớc với sản phẩm của các quốc gia trên thế giới vì thế tăng khả năng xuất khẩu của nớc ta 3 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến FDI còn làm tăng các khoản thu về ngoại tệ do xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm dịch vụ và nguyên liệu vật lịêu cho các dự án đầu t trực tiếp, nói chung FDI là nguồn vốn có ý nghĩa quan trong qúa trình hội nhập và phát triển nền kinh tế FDI còn giúp chúng ta tiến nhanh trên con đờng công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nớc trong giai đoạn hiện nay, đây chính là một nguồn vốn lớn trong đó có cả tiềm lực về mặt tài chính và tiềm lực về mặt khoa học công nghệ cũng nh những kinh nghiệm quản lý hết sức cần thiết cho chúng ta trong giai đoạn hiện nay. 1.1.3 Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế Chúng ta đang trong qua trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp công nghiệp dịch vụ sang công nghiệp nông nghiệp dịch vụ, công việc này đòi hỏi rất nhiều vốn cũng nh cần tới rất nhiều sự hỗ trợ về công nghệ. Hơn nữa yêu cầu dịch chuyển cơ cấu kinh tế không chỉ là đòi hỏi của bản thân sự phát triển nội tại nền kinh tế mà nó còn là đòi hỏi của xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế. Đầu t trực tiếp nớc ngoài là một phần quan trọng trong kinh tế đối ngoại, thông qua đó các quốc gia sẽ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình phân công lao động quốc tế. Để hội nhập vào nền kinh tế thế giới và tham gia tích cực vào quá trình liên kết kinh tế giữa các n- ớc trên thế giới đòi hỏi từng quốc gia phải thay đổi cơ cấu kinh tế trong nớc cho phù hợp với sự phân công lao động quốc tế và sự vận động chuyển dịch cơ cấu kinh tế của mỗi quốc gia phù hợp với trình độ phát triển chung của thế giới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài và chính đầu t nớc ngoài sẽ góp phần làm chuyển dịch dần cơ cấu kinh tế. 1.1.4 Đầu t trực tiếp tạo nguồn vốn bổ sung quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội hiên nay Nguồn vốn cho đầu t phát triển chủ yếu là từ ngân sách nhng đầu t trực tiếp cũng góp một phần quan trọng trong đó. Đối với một nớc còn chậm phát triển nh nớc ta nguồn vốn tích luỹ đợc là rất ít vì thế vốn đầu t nớc ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế.Nớc ta có tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên cũng nh nguồn lao động dồi dào nhng do thiếu nguồn vốn và cha có đủ trang thiết bị khoa học tiên tiến nên cha có điều kiện khai thác và sử dụng. Với các nớc đang phát triển vốn đầu t nớc ngoài chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tổng vốn đầu t của toàn bộ nền kinh tế trong đó có một số nớc hoàn toàn dựa vào vốn đầu t nớc đặc biệt là ở giai đoạn đầu của sự phát triển. 4 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến Nhng tiếp nhận đầu t trực tiếp chúng ta cũng phải chấp nhận một số những điều kịên hạn chế: đó là phải có những điều kiện u đãi với các chủ đầu t. Nhng xét trên tổng thể nền kinh tế và xu thế phát triển của thế giới hiện nay thì đầu t trực tiếp là không thể thiếu bởi nó là nguần vốn hết sức quan trọng cho chúng ta đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực cũng nh thế giới. Chính vì thế mà vốn FDI có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn thiện nay, chúng ta cần có một cơ chế chính sách phù hợp hơn nữa nhằm thu hút nguồn vốn này trong tơng lai 1.2 Các phơng thức và hình thức đầu t trực tiếp nớc ngoài 1.2.1Các hình thức đầu t trực tiếp 1.2.1.1 Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Đây là hình thức đầu t đợc nhà nớc ta cho phép theo đó bên nớc ngoài và bên Việt Nam cùng nhau thực hiện hợp đồng đợc ký kết giữa hai bên Trong thời gian thực hiện hợp đồng các bên phải xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ cũng nh trách nhiệm của mỗi bên mà không tạo ra một pháp nhân mới và mỗi bên vẫn giữ nguyên t cách pháp nhân của mình. Hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức rất phổ biến và có nhiều u thế đối với việc phối hợp sản xuất các sản phẩm có tính chất phức tạp và yêu cầu kỹ thật cao đòi hỏi sự kết hợp thế mạnh của nhiều quốc gia . Đối với nớc ta có lợi thế về mặt lao động và nguyên liệu đầu vào chúng ta phải có chính sách hợp lý trong chiến lợc phát triển của mình nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này. 1.2.1.2Doanh nghiệp liên doanh Trong luật đầu t nớc ngoài quy định rõ doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều bên hợp tac ký kết với nhau trong đó có một bên là nớc sở tại trên cơ sở hợp đồng liên doanh và hợp tác ký kết giữa chính phủ của nớc sở tại với bên nớc ngoài hay doanh nghiệp của nớc sở tại với doanh nghiệp nớc ngoài. Doanh nghiệp liên doanh với nớc ngoài là hình thức tổ chức kinh doanh quốc tế của các bên tham gia không có cùng quốc tịch. Bằng cách thực hiện ký kết các hợp đồng cùng tham gia góp vốn, cùng nhau quản lý và đều có trách nhiệm cũng nh nghĩa vụ thực hiện phân chia lơi nhuận và phân bổ rủi ro nh nhau. Theo hình thc kinh doanh này hai hay nhiều bên tham gia góp vốn vì thế quyền hạn của các bên là khác nhau tuỳ thuộc vào số vốn mà mình đã tham gia vào hợp đồng liên doanh. Bên nào nhiều vồn bên đó có quyền lớn 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến hơn trong các vấn đề của doanh nghiệp cũng nh đợc hởng % ăn chia trong các dự án. Trong luật đầu t nớc ngoài quy đinh bên đối tác liên doanh phải đóng số vốn không dới 30%vôn pháp định của doanh nghiệp liên doanh hoặc có thể nhiều hơn tuỳ theo các bên thoả thuận và bên Việt Nam có thể sử dụng mặt bằng và tài nguyên thiên nhiên để tham gia gốp vốn. Vốn pháp định có thể đợc góp trọng một lần khi thành lập doanh nghiệp liên doanh hoặc từng phần trong thời gian hợp lý. Phơng thức và tiến độ góp vốn phải đợc quy định trong hợp đồng liên doanh và phải phù hợp với giải trình kinh tế kỹ thuật. trờng hợp các bên thực hiện không đúng theo thời gian mà không trình bày đợc lý do chính đáng thì cơ quan cấp giấy phép đầu t có quyền thu hồi giấy phép đầu t của doanh nghiệp đó.Trong quá trình kinh doanh các bên không có quyền giảm vốn pháp định. 1.2.1.3 Doanh nghiệp 100% vốn nớc ngoài Luật đầu t nớc ngoài của Việt Nam quy định doanh nghiệp 100%vốn n- ớc ngoài là doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nớc ngoài và tổ chức thành lập theo quy định pháp luật nớc ta cho phép trên cơ sở tự quản lý. Doanh nghiệp 100%vốn nớc ngoài đợc thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có t cách pháp nhân theo pháp luật nớc ta đã ban hành. Doanh nghiệp 100%vốn đầu t nớc ngoài đợc thành lập sau khi cơ quan có thẩm quyền về hợp tác đầu t nớc sở tại cấp giấy phép và chứng nhận doanh nghiệp đã tiến hành đăng ký kinh doanh hợp pháp. Ngời đại diện cho doanh nghiệp 100% vốn đầu t nớc ngoài là Tổng giám đốc doanh nghiệp. Nếu Giám đốc doanh nghiệp không thờng trú tại nớc sở tại thì phải uỷ quyền cho ngời thờng trú tại nơc sở tại đảm nhiệm Trong thực tế các nhà đầu t thờng rất thích đầu t theo hình thức này nếu có điều kiện vì rất nhiều lý do khác nhau trong đó quan trọng nhất là quyền tự quyết trong mọi vấn đề ,ít chịu sự chi phối của các bên có liên quan ngoại trừ việc tuân thủ các quy định do luật đầu t của nớc sở tại đa ra. 1.2.2.Các phơng thức đầu t trực tiếp nớc ngoài Các nhà đầu t nớc ngoài có rất nhiều phơng thức để tiến hành đầu t vào các nớc, thông thờng thì các dự án phần lớn đợc tiến hành trên cơ sở ký kết giữa Chính Phủ nớc sở tại và các tổ chức nớc ngoài để xây dựng các công trình phúc lợi nh hình thức xây dựng chuyển giao kinh doanh hoặc có thể xây 6 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến dựng các công trình giao thông cầu cống thông qua hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao hoặc có thể đầu t thông qua khu chế xuất 1.2.2.1Hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT build operation-transfer) Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao là văn bản ký kết giữa nhà đầu t với cơ quan nhà nớc có thẩm quyền để xây dựng các công trình hạ tầng nh cầu đờng, bến cảng ,nhà maý. Hợp đồng BOT đợc thực hiện thông qua các dự án với 100%vốn nớc ngoài cũng có thể do nhà đầu t cộng tác với Chính Phủ nớc sở tại và đợc thực hiện đầu t trên cơ sở pháp lệnh của nhà nớc đó .Với hình thức đầu t này nhà đầu t sau khi xây dựng hoàn thành dự án thì đợc đợc quyền thực hiện kinh doanh khai thác dự án để thu hồi vốn và có đợc lợi nhuận hợp lý sau đó phải có trách nhiệm chuyển giao công trình lại cho phía chủ nhà mà không kèm theo điều kiện nào. Khi thực hiện dự án BOT các nhà đầu t đợc hởng những lợi thế đặc biệt nh: Về thuế lợi tức thấp hơn bình thờng Thuế chuyển lợi nhuận ra nớc ngoài Thuế doanh thu Thuế nhập khẩu Đợc quyền u tiên trong sử dụng đất đai đờng xá. Dựa vào những chỉ tiêu này ta điều chỉnh cho phù hợp nhằm thu hút số lợng nhiều nhất số dự án có thể. 1.2.2.2 Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO build- transfer-operation) Sau khi đã xây dựng hoàn thành dự án phải thực hiện chuyển giao ngay cho bên chủ đầu t nhng vẫn đợc quyền kinh doanh trên công trình đã xây dựng để thu hồi vốn đầu t và kiếm lợị nhuận trong một thơì gian nhất định. 1.2.2.3Hợp đồng xây dựng chuyển giao(BT build-transfer) Cũng giống nh những hình thức trên nhng sau khi xây dng song thì thực hiên chuyển giao sau đó thì các nhà đầu t đợc phía chủ đầu t tạo điều kiện cho nhà đầu t thực hiên một dự án khác với nhiều u đãi hơn nhằm giúp các nhà đàu t thu hồi lại phần vốn đã bỏ ra và có lãi nhất định. Hình thức đầu t này cũng đợc các nhà đầu t rất quan tâm bởi nó đợc u đãi về nhiều mặt. Ngoài những lợi thế và thuế đã nêu ở trên thì trong việc thực hiện đầu t dự án thờng u tiên những dự án khả thi và có lãi suất cao. 1.2.2.4 Khu chế xuất công nghiệp 7 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến Luật pháp Việt Nam quy định khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng hoá xuất khẩu, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định do chính phủ thành lập hoặc cho phép thành lập bao gồm một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nh vậy theo nghĩa rộng khu chế xuất bao gồm tất cả các khu vực đợc chính phủ sở tại cho phép chuyên môn hoá sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động sản xuất, nó là khu biệt lập có chế độ mậu dịch và thuế quan riêng cố định ranh giới và ấn định nguồn hàng ra vào khu vực. Ngoài những mục đích chung của việc thu hút đầu t nớc ngoài nh giải quyết khó khăn về vốn việc làm, tiếp thu công nghệ hiện đại, học tập tiếp thu công nghệ , học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến, khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, tận dụng nguồn nguyên nhiên vật liệu Việc xây dựng khu chế xuất còn nhằm mục đích tăng xuất khẩu, tăng các khoản thu ngoại tệ cho đất nớc, từng bớc thay đổi cơ cấu hàng hoá xuất khẩu theo hớng tăng tỷ lệ hàng công nghiệp chế biến, mở ra khả năng phát triển công nhhiệp theo hớng hiện đại hoá, góp phần thực hiện chính sách mở cửa nền kinh tế ,hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp do chính phủ thành lập hoặc cho phép đầu t. Khu công nghiệp do Chính Phủ thành lập có ranh giới riêng xác định chuyên sản xuất công nghiệp và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp không có dân c sinh sống Trong khu công nghiệp có các loại doanh nghiệp nh doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài,khu chế xuất, doanh nghiệp liên doanh. 1.3 Các yếu tố ảnh hởng đến FDI Trong chiến lợc đầu t của mình các nhà đầu t thờng có xu hớng tìm tới những nớc có điều kiện tốt nhất đối với công việc kinh doanh của mình nh điều kiện kinh tế, chính trị và hệ thống pháp luật ra làm sao. Hàng loạt câu hỏi đó đặt ra của các nhà đầu t đòi hỏi các nớc muốn tiếp nhận và thu hút nguồn vốn này phải đa ra những điều kiện u đãi cho các nhà đầu t, cho họ thấy ra đợc những lợi ích khi quyết định tham gia đầu t ở nớc mình. Ngoài ra môi trờng cũng có tác động không nhỏ tới công việc kinh doanh của các nhà đầu t vì cũng nh hầu hết các hoạt động đầu t khác nó mang tính chất đặc điểm của các nghiệp vụ kinh tế nói chung, do vậy nó chịu tác động của các quy luật 8 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến kinh tế nói chung và những ảnh hởng của môi trờng kinh tế xã hội, các chính sách có liên quan, hệ thống cơ sở hạ tầng 9 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến 1.3.1. Môi trờng kinh tế Với điều kiện của từng nớc mà các nhà đầu t quyết định tham gia vào từng khu vực với từng dự án cho phù hợp với điều kiện của nớc đó nh về điều kiện kinh tế:GDP,GDP/đầu ngời,tốc độ tăng trởng kinh tế,cơ cấu các ngành Nói chung để quyết định đầu t và một quốc gia nào đó các nhà đầu t phải cân nhắc xem điều kiện kinh tế tại nớc sở tạị có đáp ứng đợc yêu cầu về mặt kinh tế cho dự án của mình phát triển và tồn tại hay không. Chẳng hạn nh thu nhập bình quân đầu ngời nếu quá thấp thì sẽ ảnh hởng tới đầu ra của sản phẩm vì ngời dân sẽ không có tiền để mua sản phẩm đó, cơ cấu các ngành trong nền kinh tế cũng ảnh hởng không nhỏ tới hoạt đông đầu t của các nhà đầu t vì với cơ cấu của nền kinh tế thiên về những ngành công nghiệp chế tạo hay công nghiệp cơ khí. Cơ chế kinh tế của nớc sở tại, điều này ảnh hởng rất lớn tới xu hớng đầu t, cơ chế không phù hợp sẽ là rào cản đối với họ, nếu giờ chúng ta vẫn còn giữ cơ chế tập chung thì thành phần kinh tế quốc doanh vẫn là chủ yếu thì sẽ không thể chấp nhận một dự án đầu t trực tiếp từ nớc ngoài đợc hơn nữa các nhà đầu t không dại gì mà đầu t vào một quốc gia nh thế bởi họ không đợc hoan nghênh và còn phải cạnh tranh với doanh nghiệp quốc doanh. 1.3.2 Về tình hình chính trị Các nhà đầu t thờng tìm đến những quốc gia mà họ cảm thấy yên tâm không có những biến động về chính trị vì chính trị không ổn định sẽ ảnh hởng tới dự án của mình và nhất là xác suất về rủi ro là rất cao, có thể dự án sẽ không tiếp tục đợc thực hiện và không có cơ hội sinh lời, thậm chí còn có thể sẽ mất khả năng thu hồi vốn. Các biến động về chính trị có thể làm thiệt hại cho các nhà đầu t do có những quy định đa ra sẽ khác nhau khi có những biến động chính trị vì khí thể chế thay đổi thì các quy định và các luật có liên quan cũng hoàn toàn thay đổi và những hiệp định ký kết giữa hai bên sẽ không còn do đó các nhà đầu t phải gánh chịu hoàn toàn những bất lợi khi xẩy ra biến động chính trị. Khi có chiến tranh xẩy ra sẽ khiến cho các hoạt động kinh doanh ngừng trệ và có thể gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất. Đây là yếu tố thờng đợc các nhà đầu t nớc ngoài phải thờng xuyên quan tâm theo dõi trớc khi có nên quyết định đầu t vào quốc gia này hay không. Những bất ổn về chính trị không chỉ làm cho nguồn vốn đầu t bị kẹt mà còn có thể không thu lại đợc hoặc bị chảy ngựơc ra ngoài . Nhân tố tác động này không chỉ bao gồm các yêu cầu nh bảo đảm an toàn về mặt chính trị xã hội mà còn phải tạo ra đợc tâm lý d luận tốt cho các nhà đầu t nớc ngoài .Bất kể sự không ổn định chính trị nào .Các xung đột khu 10 [...]... giới có số vốn đầu t trực tiếp vào Việt Nam có số vốn nhiều nhất chỉ sau một số nớc là Singapo, Đài Loan, Nhật Bản tiếp theo là một số nớc có số dự án tơng đối lớn đầu t vào Việt Nam trong thời gian năm vừa qua nh TrungQuốc cũng có 62 dự án với tổng số vốn 74 triệu $, đặc biệt là Mỹ trong năm vừa qua có 29 dự án tham gia đầu t vào nớc ta với tổng số vốn đầu t nên tới 137 triệu $, qua đây ta thấy số lợng... lớn nhất vào Việt Nam là Đài Loan, nớc này có tổng số dự án đầu t vào Việt Nam là 185 dự án với tổng số vốn đầu t là 260 triệu $, đây là nớc đạt số lợng dự án đầu t trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam trong thời gian gần đây, tới ngày 18/03/2003 thì Đài Loan đã có 927 dự án tham gia vào đầu t với tổng số vốn đăng ký là 5.136 triệu $ Đây là nhng nớc có nhiều vốn tham gia đầu t vào nớc ta Theo số liệu mới... Các nhà đầu t, tập đoàn đầu t lớn vẫn cha coi Việt Nam là một địa chỉ tin cậy để thực hiện các dự án của mình Qua phân tích số liệu ta thấy Việt Nam cha đủ điều kiện để thu hút các nhà đầu t lớn, đòi hỏi các nhà xây dựng chiến lợc đầu t ở Việt Nam phải có một chiến lợc hợp lý để thu hút hơn nữa số dự án đầu t mặt khác phải tạo đợc uy tín đối với các tập đoàn đầu t lớn trên thế giới, một mặt thu hút đợc... tháng đầu năm năm 2003 tình hình đầu t trực tiếp nớc ngoài ở nớc ta cũng mang nhiều khả quan mở ra một năm rất tốt cho chiến lợc thu hút FDI trong năm nay Trong 3 tháng năm 2003 đã có 86 dự án tham gia đầu t vào Việt Nam với tổng số vốn đầu t là 190 triệu $ tập chung chủ yếu vào ngành công nghiệp Bảng 2.4 Đầu t trực tiếp nớc ngoài vào Việt Nam từ 01/01 tới 20/12 2002 (Đơn vị triệu $ ) Ngành Số dự án Vốn. .. thì Đài Loan hiện nay là nớc có số vốn đầu t lớn thứ hai sau Singapo với tổng số vốn đăng ký là tính hết ngày 18/03/2003 thì nớc này có số vốn tham gia vào 27 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến đầu t tại Việt Nam đã là 5.136 triệu $ Nớc có số vốn đầu t lớn thứ hai vào Việt Nam trong năm qua lại là Hàn Quốc với tổng số vốn đăng ký là 261triệu USD và số dự án đăng ký là 142 dự án tính... thu hút nguồn vốn này Ngoài ra các tỉnh nh quảng ninh cũng có số lợng dự án tham gia khá lớn với 10 dự án và tổng số vốn là 39 triệu $ Hải Phòng có 25 dự án với tổng vốn đầu t là 43 triệu $, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn .cũng có một số lợng vốn khá lớn đầu t vào khu vực này 2.2.4 Đầu t trực tiếp của các nớc trên thế giới vào Việt Nam Mãi tới những năm giữa của thập kỷ niên 80 thì quan hệ kinh tế giữa Việt Nam. .. dự án tham gia đầu t vào Việt Nam đều là những dự án lớn bình quân 4,72 triệu $ một dự án theo tỷ lệ bình quân này thì đây là nớc có nhiều số dự án lớn nhất vào nớc ta Ngoài ra còn một số nớc khác cũng có số lợng dự án đầu t tơng đối lớn vào Việt Nam nh nớc có truyền thống đầu t vào nớc ta nh Singapo năm vừa qua tuy không có nhiều dự án tham gia vào chỉ có 24 dự án tơng đơng với số vốn tham gia là... qua đã có một số lợng dự án rất lớn tham gia đầu t 2 2.5 Đầu t trực tiếp của các nớc ASEAN vào Việt Nam Số dự án và vốn đầu t từ các nớc vào Việt Nam cao nhât là Xingapo với 273 dự án chiếm 7,15 % tổng số dự án và có số vốn đăng ký cao nhất là 28 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD tiến sĩ: Nguyễn Thị Chiến 7.313 triêu $ chiếm 19% về vốn, tiếp theo là Malai xia ,Thái Lan Trong số các nớc ASEAN đầu t vào thì riêng... vốn đầu t trực tiếp vào Việt Nam 2.2.7 Đầu t trực tiếp của Mỹ vào Việt Nam Tính tới nay Mỹ đã có khoảng hơn 153 dự án đầu t vào Việt Nam , nh vậy hiện nay Mỹ vẫn đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các nhà đầu t vào Việt Nam, Các dự án của Mỹ chủ yếu tập chung vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng là chủ yếu ngoài ra còn lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp Trong bối cảnh chung về đầu t trc tiếp nớc ngoài tại Việt. .. 14398 Nguồn: Báo ngoại thơng 11-20 /12/2001 và Thời báo kinh tế Việt nam 4/2003 Đầu t trực tiếp nớc ngoài tại Việt Nam trong một vài năm gần đây có xu hớng gia tăng cả về số dự án cũng nh về vốn đầu t và các ngành đầu t cũng có những biến đổi Nh đã nói ở trên năm 2002 tổng số dự án đầu t vào Việt Nam nên tới 697 dự án đợc cấp giấy phép đây là năm thu hút đợc nhiều dự án nhất từ trớc tới nay, với tổng số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, Đề án: Một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, , 1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Từ khóa liên quan