0

Phân tích biến động của giá xăng dầu lên đời sống dân cư Việt Nam

25 1,109 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:31

Phân tích biến động của giá xăng dầu lên đời sống dân cư Việt Nam TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ------------------------- TI ỂU LUẬN KINH TẾ VI MÔ Đề tài: Giáo viên hướng dẫn Học viên thực hiện: TS. LÊ KHƯƠNG NINH NGUYỄN VĂN TÙNG MSHV: 130931 Lớp: Kinh tế nông nghiệp Khoá 16 CẦN THƠ – 10 / 2009 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU LÊN ĐỜI SỐNG DÂN VIỆT NAM MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề . 1 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 1 3. Phương pháp nghiên cứu 1 4. Mục tiêu nghiên cứu . 1 PHẦN NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦUVIỆT NAM HIỆN NAY 2 Chương 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU LÊN ĐỜI SỐNG DÂN VIỆT NAM. . 8 2.1 Phân tích ảnh hưởng tăng giá xăng dầu lên CPI 8 2.2 Phân tích mức sống dân 12 2.3 Phân tích ảnh hưởng đến khu vực nông thôn và thành thị 16 PHẦN KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 1.1 : Giá bình quân nhập khẩu xăng dầu trong 8 tháng năm 2009 5 Biểu đồ 1.2 : Mức giá Xăng A92 trong nước và giá xăng dầu thế giới năm 2008 .6 Biểu đồ 2.1 : Tỷ trọng chi tiêu cho gas và xăng dầu trong tổng chi tiêu tất cả các hộ gia đình . 13 Biểu đồ 2.2 : Tỷ trọng chi tiêu cho gas và xăng dầu của các hộ gia đình theo nhóm thu nhập . 13 Biểu đồ 2.3: Tỷ trọng hộ gia đình có dùng gas và xăng dầu, tổng thể . 14 Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng hộ gia đình có dùng gas và xăng dầu, phân theo nhóm thu nhập . 15 Biểu đồ 2.5: Tỷ trọng chi tiêu cho xăng dầu trong các hộ gia đình có dùng xăng dầu 15 Biều đồ 2.6: Tỷ trọng chi tiêu cho gas và xăng dầu của những hộ gia đình có sử dụng gas hoặc xăng dầu 16 Biểu đồ 2.7: Sự suy giảm sức mua của các hộ có sử dụng xăng dầu ở mức thu nhập khác nhau 17 Biểu đồ 2.8: CPI tăng giá khác nhau đối với các hộ gia đình ở nhóm khác nhau ở thành thị 18 Biểu đồ 2.9: CPI tăng gia khác nhau đồi với các hộ gia đình ở nhóm khác nhau ở nông thôn 18 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Nhập khẩu xăng dầu năm 2007 và năm 2008 . 3 Bảng 1.2: Thị trường những nước nhập khẩu nhiều nhất năm 2008 3 Bảng 2.1: Một số hoạt động kinh tế và hàng hoá có tỷ trọng đầu vào từ xăng dầu ( trên 10%) . 9 Bảng 2.2: Mức độ tăng giá sản phẩm đầu ra do ảnh hưởng 31% tăng giá xăng dầu đầu vào 10 Bảng 2.3: Ảnh hưởng vào CPI . 10 Bảng 2.4: Ảnh hưởng tăng giá với các loại hộ gia đình khi CPI tăng giá 1.13% 12 Trang 1 A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề : Xăng dầu là một trong những nguồn năng lượng quan trọng mang tính chiến lược cho sự phát triển đất nước, xăng dầu không chỉ phục vụ cho tiêu dùng, giao thông vận tải, mà còn phụ vụ cho sản xuất kinh doanh, một khi giá xăng dầu tăng cao làm giảm mức sống của người dân. Do xăng dầu là yếu tố đầu vào hầu hết các ngành kinh tế, nên giá đầu vào tăng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi, sẽ kéo theo giá đầu ra sản phẩm tăng lên dẫn đến chỉ số giá cả chung gia tăng, ảnh hưởng đến sức mua của xã hội và gây ra áp lực lạm phát. Chính vì sự cần thiết đó nên tôi chọn đề tài “ Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam”. 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào việc biến động giá xăng dầu lên chi tiêu hộ gia đình trong cả nước. 3. Phương pháp nghiên cứu Bằng phương pháp phân tích, nghiên cứu, tổng hợp các tài liệu, sách báo internet có liên quan đến biến động giá đối với mặt hàng xăng dầu, kết hợp với phương pháp tính toán để so sánh khi tăng giá xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống ngươi dân như thế nào. 4. Mục tiêu nghiên cứu: Khẳng định biến động giá xăng dầu ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Phần mở đầu Trang 2 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦUVIỆT NAM HIỆN NAY Trong năm 2008, thị trường dầu lửa trãi qua giai đoạn biến động nhất trong lịch sử. sau giai đoạn tăng giá liên tục, thiết lập mức cao nhất kỷ lục 147USD/thùng vào ngày 11/07/2008, sau đó giá dầu giảm mạnh xuống còn 36,64 USD/thùng vào ngày 19/02/2009. Chúng ta cũng biết nước ta là nước nhập khẩu 100% xăng dầu, kim ngạch nhập khẩu tăng do giá dầu thế giới tăng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhập khẩu xăng dầu của doanh nghiệp. Cụ thể, giá xăng dầu trung bình các loại đã tăng 41,3% so với năm 2007, trong đó giá xăng trung bình tăng 30,1%, giá dầu DO(Diesel Oil) tăng 46,3% và là chủng loại có giá tăng mạnh nhất, giá dầu FO(Fuel Oil) tăng 38,6%, giá nhiên liệu bay tăng 43,4%. Theo số liệu thống kê chính thức từ Tổng cục Hải quan, lượng xăng dầu nhập khẩu trong năm 2008 đạt 12,92 triệu tấn, với trị giá 10,952 tỉ USD, tăng 1,25% về lượng và tăng 42,15% về trị giá và chiếm đến 13,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng cao trong những tháng đầu năm do giá tăng mạnh và giảm dần những tháng cuối năm. Theo số liệu thống kê sơ bộ, 8 tháng đầu năm 2009, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 8,759 triệu tấn, kim ngạch đạt 4,005 tỉ USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 37% về trị giá so cùng kỳ năm 2008. đến ngày 15/08/2009, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 8,214 triệu tấn, kim ngạch đạt 3,712 tỷ USD. Về cơ cấu chủng loại xăng dầu nhập khẩu trong năm 2008, dầu DO là loại được nhập khẩu nhiều nhất với 6,566 triệu tấn, đạt 6,069 tỉ USD, tăng 1,3% về lượng và 48,2% về trị giá so với năm 2007. Kim ngạch nhập khẩu dầu DO trong năm 2008 chiếm tới 55,4% tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu trong cả nước. Tiếp đến là mặt hàng xăng, đạt 3,5 triệu tấn với 3,125 tỉ USD, tăng 6,2% về lượng và 38,24% về trị giá so với năm 2007 và chiếm 28,5% tỉ trọng. Chương1: Tổng quan về thị trường xăng dầuViệt Nam hiện nay Trang 3 Bảng 1.1 : Nhập khẩu xăng dầu năm 2007 và 2008 Mặt hàng Năm 2007 Năm 2008 Lượng (tấn) Trị giá ( nghìn USD) Lượng (tấn) Trị giá ( nghìn USD) Xăng dầu các loại: 12.850.446 7.710.395 12.963.823 10.966.110 Xăng 3.295.958 2.260.951 3.501.091 3.125.634 Dầu DO 6.481.088 4.095.941 6.566.131 6.069.979 Dầu FO 2.319.857 833.730 2.037.620 1.018.116 Nhiên liệu bay 502.322 357.964 598.526 611.709 Dầu hoả 251.220 161.810 141.627 129.915 Nguồn: http://www.tinkinhte.com Về thị trường nhập khẩu: Singapore là thị trường nhập khẩu xăng dầu lớn nhất trong năm 2008 với trên 6 triệu tấn, đạt kim ngạch 4,857 tỉ USD, giảm 5,5% về lượng nhưng tăng 38,47% về trị giá so cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu từ Đài Loan đạt 2,262 triệu tấn với trị giá 2,355 tỉ USD, giảm 3,1% về lượng nhưng tăng 37,5% về trị giá so với năm 2007, nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,414 triệu tấn với 1,32 tỉ USD, tăng 20,85% về lượng và 89% về trị giá so với năm 2007. Bảng 1.2: Thị trường những nước nhập khẩu nhiều nhất năm 2008 Thị trường nhập khẩu Tên hàng Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Singapore Xăng 2.410.703 2.067.550 Dầu DO 1.678.568 1.580.047 Dầu FO 1.585.717 877.400 Nhiên liệu bay 310.117 311.034 Dầu 24.886 21.923 Tổng 6.009.991 4.857.955 Đài loan Xăng 1.013.399 826.800 Dầu DO 1.610.175 1.529.185 Tổng 2.623.573 2.355.985 Dầu DO 1.244.481 1.208.119 Xăng 163.869 104.772 Chương1: Tổng quan về thị trường xăng dầuViệt Nam hiện nay Trang 4 Hàn Quốc Dầu hỏa 6.270 8.606 Tổng 1.414.620 1.321.497 Thái Lan Dầu DO 754.088 730.832 Dầu hỏa 82.411 71.326 Nhiên liệu bay Jet A1 29.323 29.992 Xăng 10.379 9.950 Tổng 876.201 842.099 Trung Quốc Nhiên liệu bay Jet A1 235.757 236.477 Dầu DO 205.681 130.605 Xăng 71.420 57.467 Tổng 512.858 424.549 Nhật Bản Dầu DO 293.898 296.212 Dầu hỏa 25.283 26.986 Tổng 319.181 323.198 Malaysia Dầu FO 421.564 192.387 Dầu DO 90.385 48.893 Tổng 511.949 241.280 Triều Tiên Dầu DO 153.867 140.044 Nga Dầu DO 98.587 63.187 Xăng 13.869 17.106 Tổng 112.456 80.293 Hồng Kông Dầu DO 38.018 42.130 Nhiên liệu bay 21.038 25.909 Tổng 59.056 68.039 Nguồn: http://www.tinkinhte.com Thị trường nhập khẩu xăng dầu vào nước ta trong 8 tháng năm 2009 chủ yếu xuất xứ từ Singapore với hơn 3,4 triệu tấn, tiếp theo là Đài Loan 1,69 triệu tấn, Trung Quốc 1,59 triệu tấn, Hàn Quốc 836 nghìn tấn, Nga 416 nghìn tấn, Thái Lan 350 nghìn tấn. Chương1: Tổng quan về thị trường xăng dầuViệt Nam hiện nay Trang 5 Biểu đồ 1.1: Giá bình quân nhập khẩu xăng dầu trong 8 tháng năm 2009 Nguồn: http://www.customs.gov.vn Theo biểu đồ 1.1 giá dầu thô tăng liên tục trong 08 vừa qua, nhưng lượng xuất khẩu mặt hàng này trong nước giảm mạnh trong 2 tháng gần đây, do nhu cầu phục vụ cho nhà máy lọc dầu Dung Quất sản xuất xăng thành phẩm. Trong tháng 8, lượng dầu thô xuất khẩu chỉ đạt 759 nghìn tấn, giảm 27,3% so với tháng trước, sự sụt giảm này kéo theo kim ngạch dầu thô tháng 8 giảm 124 triệu USD so với tháng 7, chiếm 45% mức giảm kim ngạch của xuất khẩu cả nước. Tính đến cuối tháng 08, lượng dầu thô xuất khẩu là 9,75 triệu tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2008. Mặc dù lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2008, nhưng do giá bình quân giảm mạnh tới 51,9% (tương đương giảm 456 USD/tấn), nên kim ngạch xuất khẩu tháng 08 chỉ đạt 4,13 tỷ USD, giảm 48,2%. Nhìn chung qua số liệu trên cho thấy rằng nước ta mặc dù có khai thác được dầu thô nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào xăng dầu nhập khẩu từ các nước khác. Vì vậy, khi giá dầu thế giới tăng hoặc giảm ảnh hưởng rất lớn đến mức tăng giảm giá chung và cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cụ thể, với sự tăng giá xăng dầu trong nước ngày 21/07/2008, giá xăng A92 đã tăng 188,19% so với tháng 01/2007. biểu đồ 1.1 cho thấy diễn biến tăng giá xăng A92 trong nước và giá dầu trên thế giới năm 2007 và 2008. Chương1: Tổng quan về thị trường xăng dầuViệt Nam hiện nay Trang 6 Biểu đồ 1.2 :Mức giá xăng A92 trong nước và giá dầu thế giới năm 2008 Nguồn : http://vnecono.vn Trong khuôn khổ đề tài tôi sẽ phân tích : 1. Phân tích ảnh hưởng trự tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên chỉ số giá chung CPI dựa trên cấu trúc rổ hàng hoá. 2. Phân tích ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên chi tiêu của hộ gia đình, tổng thể và theo từng nhóm thu nhập, nông thôn và thành thị. Nhìn chung, ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu hàm chứa yếu tố tiêu cực trong ngắn hạn như tâm lý bị xáo trộn, tăng giá và sức ép tăng giá, suy giảm trên thị trường chứng khoán, bất lợi trong kinh doanh. Tuy nhiên, nó cũng hàm chứa nhiều yếu tố tích cực trong dài hạn, như giảm thất thu ngân sách thông qua trợ giá và nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới, giảm sức ép thâm thụt ngân sách. 99,5 99 147 120 110 87,81 74 73,3 62 61,04 14.000 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 18.000 19.000 14.500 13.000 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2 1 /1 1 /0 7 2 5 / 0 2 / 0 8 2 1 / 0 7 /0 8 1 4 / 0 8 /0 8 2 7 / 0 8 / 0 8 0 8 /1 0 /0 8 1 2 / 1 0 /0 8 1 8 / 1 0 / 0 8 3 1 /1 0 /0 8 0 8 / 1 1 /0 8 USD / thùng 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 VND /Lít D ầ u X ă ng Chương1: Tổng quan về thị trường xăng dầuViệt Nam hiện nay [...]... biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Chương 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU LÊN ĐỜI SỐNG DÂN VIỆT NAM 2.1 Phân tích ảnh hưởng tăng giá xăng dầu lên CPI Theo Thời báo Kinh tế Sài gòn ngày 21/07/2008, ông Nguyễn Tiến Thỏa1, cho rằng ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng dầu vào CPI sẽ khoảng 0.9% Tuy nhiên, con số này chỉ phản ánh mức độ tăng của giá xănggiá dầu hỏa, có trọng... CPI tăng dưới tác động tăng giá xăng và gas 31% CPI tăng dưới tác động tăng giá xăng 31% 1,13 1,03 Nhóm nghèo (%) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Trang 18 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Tóm lại: phân tích về ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng giá xăng dầu lên đời sống người dân Các phân tích trên chưa tính đến hai yếu tố Thứ nhất, giá xăng dầu tăng người dân có khuynh hướng... cho xăng dầu (%) 2,0 3,0 4,0 5,0 3 Nguồn: VHLSS2006”Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2006.” Trang 16 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Biểu đồ 2.7, chúng ta thấy mức độ ảnh hưởng trực tiếp của tăng giá xăng dầu và gas tăng lên CPI của các hộ gia đình có sử dụng những mặt hàng này, khiến sức mua của họ giảm trực tiếp Nếu chỉ tính đến sự tăng giá xăng. .. cho phép các mặt hàng nói trên, trừ xăng dầu (86) tăng giá tương ứng với tỷ lệ tăng giá xăng dầu vừa qua (31%) thì mức độ tăng cho từng mặt hàng như sau: Trang 9 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Bảng 2.2: Mức độ tăng giá sản phẩm đầu ra do ảnh hưởng 31% tăng giá xăng dầu đầu vào Mã hàng Tên hàng hóa Tỷ trọng hóa Tăng giá xăng dầu 14 Đánh bắt thủy hải sản 23.57%... hưởng của việc tăng giá xăng dầu vào CPI của trực tiếp và gián tiếp Theo phương pháp tính này với số liệu từ bảng IO của Việt Nam (SAM – Social Accounting Matrix 2000 do Tổng cục Thống kê và Viện Nghiên 1 Cục trưởng Cục Quản lý giá cả thuộc Bộ Công Thương Trang 8 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam cứu Quản lý Trung ương xây dựng) cho thấy ảnh hưởng của đợt tăng giá. .. này đồng nghĩa với việc giá xăng dầu tăng khoảng 31% thì ngân sách của người dân nói chung sẽ giảm 0.74% hay nói cách khác là người dân cảm thấy bị nghèo đi 0.74% hay là ảnh hưởng tức thời tương đương với việc CPI tăng thêm 0.74% 2 Nguồn: VHLSS2006”Kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam 2006.” Trang 12 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Biểu đồ 2.1 : Tỷ trọng... gas và khoảng 85% có tiêu dùng xăng dầu Trang 14 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam Biểu đồ 2.4: Tỷ trọng hộ có gas và xăng dầu, phân theo nhóm thu nhập 85,35 79,82 Nhóm giàu Nhóm khá Nhóm trung bình Nhóm cận nghèo 74,56 51,53 61,21 29,36 46,61 1,24 Nhóm nghèo 2,4 0,0 24,06 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 % Tỷ trọng tiêu dùng cho xăng dầu Tỷ trọng tiêu dùng cho gas Biểu... nào sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu hơn các nhóm còn lại Chúng ta lấy tỷ lệ này nhân với tăng CPI 1.13% do đợt tăng giá xăng dầu 31% vừa qua sẽ có kết quả như sau: Bảng 2.4 cho thấy các nhóm hộ gia đình Trang 11 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam khác nhau sẽ chịu ảnh hưởng khác nhau từ tăng giá xăng dầu Trung bình, khu vực nông thôn bị ảnh hưởng... hưởng gián tiếp của 31% tăng giá xăng dầu: Bảng 2.3: Ảnh hưởng vào CPI Mã Tên hàng hóa Tăng giá Ảnh CPI hàng Tỷ trọng hưởng vào hóa 14 69 CPI Đánh bắt thủy hải sản 7.31% Sản xuất các phương tiện giao thông 86 Xăng dầu 87 95 3.95% 0.29% 1.69% 5.23% 0.09% - - - Điện và gas đốt 3.77% 3.46% 0.13% Giao thông đường bộ 6.15% 0.59% 0.04% Trang 10 Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt. .. Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân Việt Nam hộ gia đình được chia ra làm năm nhóm như sau : nhóm nghèo, nhóm cận nghèo, nhóm trung bình, nhóm khá và giàu Biểu đồ 2.2 cho thấy rằng sự tăng giá xăng dầu có ảnh hưởng nhiều đến nhóm có thu nhập cao, nhóm nghèo bị ảnh hưởng ít hơn Tuy nhiên, còn một thực tế cần lưu ý rằng trong cùng một nhóm hộ gia đình, có hộ sử dụng xăng dầu còn . trường xăng dầu ở Việt Nam hiện nay Trang 8 Chương 2: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ XĂNG DẦU LÊN ĐỜI SỐNG DÂN CƯ VIỆT NAM 2.1 Phân tích ảnh. trọng tiêu dùng cho xăng dầu Chương 2 : Phân tích biến động giá xăng dầu lên đời sống dân cư Việt Nam Trang 16 2.3 Phân tích ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích biến động của giá xăng dầu lên đời sống dân cư Việt Nam, Phân tích biến động của giá xăng dầu lên đời sống dân cư Việt Nam, , mở đầu 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY, Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 95 45

Từ khóa liên quan