0

Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

71 2,530 19

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2013, 15:29

Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI Chuyên đề thực tập Mục Lục 1.2.1. Chức năng .5 1.2.2.Nhiệm vụ 5 1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh 7 2.3.2. Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân 37 3.2. Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy kinh doanh dịch vụ tại Công ty Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) 44 3.2.1 Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty SSI 45 3.2.2. Các giải pháp cụ thể đối với từng dịch vụ: 54 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước .63 3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lí cho hoạt động dịch vụ của CTCK .63 3.3.2. Tăng cung cho thị trường chứng khoán cả về số lượng, chất lượng và chủng loại 63 3.3.3. Cần có quy định cụ thể, rõ ràng về phương thức, tổ chức hoạt động của TTGDCK Hà Nội .64 3.3.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và TTCK 65 3.3.5. Tăng cường chế độ công bố thông tin 66 3.3.6. Phát triển các tổ chức phụ trợ 67 3.3.7. Bổ sung chính sách ưu đãi thuế cho các CTCK 68 3.3.8. Tạo điều kiện cho bên nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam 69 Danh mục bảng biểu Bảng 1:Kết quả hoạt động kinh doanh của CTCPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 – 2009 Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 1 Chuyên đề thực tập Bảng 2: số liệu doanh thu của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) qua 2 năm 2008 -2009 Bảng 3: Cơ cấu trình độ học vấn nhân sự tại SSI Bảng 4: số liệu hoạt động môi giới chứng khoán qua các năm của của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) Bảng 5: Doanh thu dịch vụ môi giới chứng khoán Bảng 6: Doanh thu dịch vụ bảo lãnh phát hành Bảng 7: Doanh thu dịch vụ quản lý danh mục đầu tư Bảng 8: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 - 2009 Chương I: Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển SSI là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch Đầu tư Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 2 Chuyên đề thực tập Tp Hồ chí Minh cấp ngày 30/12/1999. Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng.SSI là Công ty Chứng khoán đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.SSI đồng thời là thành viên của hai Trung tâm Giao dịch Chứng khoán: Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp HCM (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh). Năm 30/12/1999: SSI được thành lập với trụ sở chính tại TP. HCM với hai nghiệp vụ Môi giới và Tư vấn đầu tư chứng khoán. 1999 30/12/1999: Vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng. 07/2001: SSI có 4 nghiệp vụ chính: Tư vấn Đầu tư, Môi giới, Tự doanh và Lưu ký chứng khoán. 2001 02/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 9 tỷ đồng 07/2001: SSI tăng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng 09/07/2002: Mở chi nhánh tại Hà nội, mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán trên địa bàn từ Bắc vào Nam. 2002 2004 4/2004: SSI tăng vốn điều lệ lên 23 tỷ đồng 2/2005: SSI có 5 nghiệp vụ chính: Tư vấn đầu tư, Môi giới, Tự doanh, Lưu ký chứng khoán và Quản lý danh mục đầu tư. 6/2005: Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành được bổ sung 2005 2/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 26 tỷ đồng 6/2005: SSI tăng vốn điều lệ lên 52 tỷ đồng 15/12/2006: Cổ phiếu SSI đăng ký giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội 2006: SSI được vinh danh ‘Vietnam Excellent Brand” của tạp chí Vietnam Economic Times 2006 02/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng. 05/2006: SSI tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán có quy mô vốn lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt nam tại thời điểm đó. Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 3 Chuyên đề thực tập 09/2006: Vốn điều lệ đạt 500 tỷ đồng. 3/8/2007: công ty Quản lý Quỹ SSI, công ty TNHH một thành viên của SSI được thành lập 29/10/2007: SSI chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh). 2007: SSI đã được vinh danh với những giải thưởng uy tín nhất về kinh tế: giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam”, là 1 trong 100 doanh nghiệp được vinh danh “Sao vàng Đất Việt” 2007 (công ty duy nhất trong lĩnh vực chứng khoán), được tạp chí Euro Money bình chọn là Nhà thu xếp số 1 trong nước về trái phiếu nội địa năm 2007, được World Bank bình chọn là một trong 10 cổ phiếu có giá trị nhất tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM 2007 07/2007: SSI tăng vốn điều lệ lên 799.999.170.000 đồng 03/2008: cổ phiếu SSI được Merrill Lynch chọn là 1 trong số 50 cổ phiếu là thành phần cấu thành của chỉ số ML Frontier Index, chỉ số này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những cơ hội tốt nhất tại các thị trường mới nổi và có tiềm năng nhất tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á. 2008: SSI được vinh hạnh nằm trong top 20 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, do Trung tâm Thông tin tín dụng – CIC – Ngân hàng Nhà nước VN cùng Hãng tin danh tiếng D&B (Mỹ), được giải thưởng Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam do tạp chí danh tiếng FinanceAsia trao 2008 03/3/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.199.998.710.000 đồng 16/4/2008: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.366.666.710.000 đồng. Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 4 Chuyên đề thực tập 2009: SSI được tạp chí danh tiếng FinanceAsia trao giải “Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam” và “Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam” 2009 30/01/2009: SSI tăng vốn điều lệ lên 1.533.334.710.000 đồng 1.2. Chức năng và nhiệm vụ 1.2.1. Chức năng Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có các chức năng chủ yếu sau: - Tạo ra một cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi với người sử dụng vốn. - Cung cấp cơ chế giá cả hợp lý cho giao dịch. - Tạo ra tính thanh khoản tốt cho chứng khoán. - Góp phần điều tiết và bình ổn thị trường chứng khoán. 1.2.2.Nhiệm vụ Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có các nhiệm vụ khác nhau đối với các chủ thể khác nhau trên thị trường chứng khoán: Đối với thị trường chứng khoán: Giá cả chứng khoán là do thị trường quyết định, tuy nhiên, để đưa ra mức giá cuối cùng thì người mua và người bán phải thông qua các CTCK vì họ không được trực tiếp tham gia vào thị trường. Do đó, Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) góp phần làm cầu nối giữa người mua và người bán. Thêm vào đó các CTCK là những thành viên của thị trường, do vậy cũng góp phần tạo lập giá cả thị trường thông qua đấu giá. Giá cả của mỗi loại chứng khoán đều có sự tham gia định giá của các công ty chứng khoán. Trên thị trường sơ cấp các CTCK cùng các nhà phát hành đưa ra mức giá đầu tiên. Với việc thực hiện nghịêp vụ bảo lãnh phát hành, CTCK đã tham gia vào quá trình tạo hàng hoá cho thị trường. Trên thị trường thứ cấp, bằng nghiệp vụ môi giới và tư Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 5 Chuyên đề thực tập vấn, CTCK giúp các nhà đầu tư có thể mua bán trao đổi chứng khoán một cách dễ dàng. Do vậy chứng khoán trở nên hấp dẫn các nhà đầu tư hơn, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục phát hành trên thị trường sơ cấp. Đối với các tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ giúp các doanh nghiệp giảm thời gian và chi phí phát hành đồng thời giảm rủi ro sau khi phát hành chứng khoán. Với kinh nghiệm và kỹ năng về lĩnh vực tài chính của mình Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản trị điều hành, củng cố công tác tài chính kế toán, quản lý nhân sự, giúp các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu, tuân thủ các quy định khi tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) là một kênh thông tin thị trường, tài chính với các dịch vụ như: quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư…. Sẽ tạo cho các doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn hơn để tối ưu hoá hoạt động tài chính của mình. Đối với các nhà đầu tư: Khi đầu tư vào chứng khoán, các nhà đầu tư không thể tự đến Sở giao dịch để mua bán chứng khoán. Mặt khác, họ cũng ít có trình độ chuyên môn, chưa nắm vững các quy tắc giao dịch, quy trình nghiệp vụ. Sự biến động thường xuyên của giá cả chứng khoán cũng như mức độ rủi ro cao sẽ làm cho các nhà đầu tư tốn kém chi phí, công sức và thời gian tìm hiểu thông tin trước khi quyết định đầu tư. Thông qua các hoạt động như môi giới, tư vấn, quản lý danh mục đầu tư Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) sẽ giúp các nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả. Đối với các cơ quan quản lý thị trường: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có vai trò cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán cho các cơ quan quản lý thị trường. Các thông tin đó bao gồm: thông tin về các giao dịch mua bán trên thị trường, thông tin về các cổ phiếu, trái phiếu và tổ chức phát hành, thông tin về Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 6 Chuyên đề thực tập các nhà đầu tư,…. Nhờ các thông tin này, các cơ quan quản lý thị trường có thể kiểm soát và chống các hiện tượng thao túng, lũng đoạn và bóp méo thị trường. Đối với xã hội: Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) góp phần giảm chi phí giao dịch, lưu thông các dòng chảy tài chính, từ đó thúc đẩy tiết kiệm và đầu tư cho phát triển kinh tế. Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) tạo ra những dịch vụ mới trong nền kinh tế, tạo việc làm và làm phong phú môi trường đầu tư. Sự góp mặt của các CTCK nói chung và sự góp mặt của Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) nói riêng trên thị trường tài chính làm mất đi tính độc quyền của các ngân hàng trong quá trình huy động vốn, tạo ra môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính quốc gia. 1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc và các phó giám đốc, trong đó có Phó giám đốc trực tiếp phụ trách hoạt động chi nhánh TP HCM. Công ty Cổ phần CK Sài Gòn (SSI) có trụ sở chính ở Hà Nội, chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh 1.3.Kết quả kinh doanh trong những năm gần đây 1.3.1.Đặc điểm kinh doanh Công ty chứng khoán luôn gắn liền với nhiệm vụ là cầu nối giữa người mua và người bán chứng khoán trên thị trường.Vì vậy mọi sản phẩm của công ty chứng khoán đều nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người mua và người bán.Cũng như các sản phẩm dịch vụ khác,các sản phẩm dịch vụ của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) cũng có những đặc điểm chung của các hoạt động dịch vụ Thứ nhất,các hoạt động dịch vụ của công ty cần được diễn ra kịp thời nhanh chóng,đáp ứng được yêu cầu về thời gian của khách hàng.Như đã biết,đặc điểm Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 7 Chuyên đề thực tập của thị trường chứng khoán là chỉ một sự chậm trễ nhỏ về thời gian cũng có thể gây tổn hại rất lớn.Do vậy,các hoạt động dịch vụ của công ty luôn diễn ra khẩn trương,đặc biệt là dịch vụ môi giới chứng khoán và các dịch vụ bổ xung như cho vay cầm cố,bảo lãnh chứng khoán. Thứ hai,đặc điểm của dịch vụ của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) là thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng,do vậy sự đánh giá của khách hàng về các hoạt động của công ty phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao tiếp của nhân viên.Nhưng hiện nay,công ty chưa có hay chưa đào tạo cho nhân viên về khả năng giao tiếp với khách hàng mà đa phần là nhân viên làm ở bộ phận nào thì trực tiếp tiếp xúc với khách hàng của mình. 1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây Có thể nói,sau hơn 4 năm kể từ ngày niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2007,công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã bước đầu xay dựng được các quy trình nghiệp vụ và tích lũy được 1 số kinh nghiệm trong kinh doanh chứng khoán.Doanh thu và lợi nhuận của công ty qua các năm có sự gia tăng đáng kể Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 - 2009 (Đơn vị: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 Doanh thu 379.095 1291.685 1017995 1189.385 Chi phí 75.795 342.692 740.176 233.474 Lợi Nhuận 303.300 948.993 277.819 955.911 (nguồn: báo cáo tài chính hằng năm của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) ) Năm 2006 công ty đạt mức lợi nhuận là 303 tỷ, doanh từ hoạt đọng tự doanh chứng khoán chiếm phần lớn với giá trị là 194 tỷ và đây cũng là năm thị trường Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 8 Chuyên đề thực tập chứng khoán chuẩn bị bước vào thời kì “sốt” với sự tăng giá mạnh của 1 loạt các cổ phiếu trên thị trường.Nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đạt 49 tỷ chiếm 12% doanh thu Sang năm 2007 lợi nhuận của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) tăng đột biến lên 948 tỷ gấp 3 lần so với năm 2006. Trong đó lợi nhuận từ môi giới chứng khoán là 250 tỷ và từ tự doanh chứng khoán 690 tỷ. Cũng trong năm này,sự đẩy mạnh hoạt động của các cổ phiếu,tính thanh khoản gia tăng và hoạt động giao dịch cổ phiếu cũng tăng liên tục,mọi người kì vọng rất nhiều về lãi từ cổ phiếu mang lại,điều này đã giúp cho công ty CPCK Sài Gòn (SSI) có 1 khoản thu không nhỏ từ hoạt động môi giới giao dịch Sang đến năm 2008 mức lợi nhuận giảm di rất nhiều từ 948 tỷ xuống chỉ còn 277 tỷ nguyên nhân là do trong mục chi phí, công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã tăng cường thêm tiền vào quỹ dự phòng chứng khoán trước những biến động khó lường của thị trường chứng khoán năm 2008 Sang năm 2009 lợi nhuận lại được đẩy lên cào vì lúc này quỹ dự phòng chứng khoán đã được rút xuống ,điều này làm giảm chi phí,tăng doanh thu lợi nhuận tăng Qua những con số trên chúng ta có thể thấy công ty CPCK Sài Gòn (SSI) phải trai qua 1 thời gian biến động rất lớn của thị trường chứng khoán đi từ tăng trưởng mạnh mẽ đột biến xuống suy thoái khó lường.Cùng với sự tăng trường của thị trường chứng khoán là lợi nhuận và sự suy thoái là thua lỗ,tuy nhiên với những bước đi đúng đăn và đội ngũ nhân viên có chuyên môn trình độ cao,công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã từng bước khẳng định mình trên thị trường môi giới và đầu tư chứng khoán! Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 9 Chuyên đề thực tập Chương II: Thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.1. Sự cần thiết khách quan phải phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI Là cầu nối trung gian giúp người mua và người bán chứng khoán giao dịch mua bán chứng khoán với nhau 1 cách dễ dàng nhất với chi phí thấp nhất. Các dịch vụ kinh doanh chứng khoán của CTCK góp phần giảm bớt những chi phí thông tin và giao dịch lớn của mỗi cá nhân ,tổ chức và toàn bộ nền kinh tế Các dịch vụ của công ty chứng khoán giúp đáp ứng đầy đủ kịp thời yêu cầu của người cần vốn và người có vốn. Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 10 [...]... kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1 Khái quát về các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1.1.Dịch vụ môi giới chứng khoán Dịch vụ môi giới chứng khoán là dịch vụ mà công ty chứng khóan (CTCK) đứng ra làm trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khóan cho khách hàng để hưởng hoa hồng Theo đó, CTCK đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khóan (SGDCK) mà... khoản lưu ký chứng khoán Khi thực hiện dịch vụ lưu ký chứng khóan cho khách hàng Khi thực hiện dịch vụ lưu ký chứng khoán, phí gửi, phí rút và phí chuyển nhượng chứng khoán Để thực hiện dịch vụ này, công ty đăng là thành viên của trung tâm lưu ký và có cán bộ thực hiện công tác lưu ký chứng khoán Việc lưu ký có thể so khách hàng mang chứng khoán đến công ty hoặc cán bộ lưu ký nhận chứng khoán tại địa... tích thực trạng phát triển kinh doanh các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.3.1 Phân tích nguồn lực của công ty chứng khoán SSI 2.2.3.1.1 .Về con người Tính đến thời điểm 30/06/2009, toàn bộ Công ty có 269 nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức trong đó tại TP Hồ chí Minh có 136 người, Hà nội có 121 người, Hải Phòng có 12 người Công ty CP Chứng khoán Sài gòn luôn luôn đề cao giá trị của nguồn nhân... tỷ đồng (nguồn:báo cáo hằng năm của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) ) Bảng 5: Doanh thu dịch vụ môi giới chứng khoán Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 26 Chuyên đề thực tập Đơn vị: tỷ đồng 2.2.3.2.2 Dịch vụ tư vấn Quy trình thực hiện hoạt động tư vấn của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) : Công ty chứng khoán và khách hàng cùng tìm hiểu khả năng của nhau Công ty chứng khoán cùng ký kết hợp đồng tư vấn Thực... bao giờ cũng là hoạt động chủ dạo,hoạt động đặc trưng của các công ty chứng khoán. Cũng như hầu hết các công ty chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã nghiên cứu ban hành quy trình nghiệp vụ môi giới riêng cho hoạt động nhằm hiện hóa hệ thống giao dịch! Tính đến năm 2006, công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã tổ chức thành công mô hình chuyên môn hoá đối tượng khách hàng: đội ngũ MG phục... trường nên công ty đã chú trọng đào tạo những cán bộ giỏi về thực hiện dịch vụ này Các hoạt động bổ trợ khác cũng được công ty thực hiện một cách đa dạng nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng Thứ năm, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) đã đưa dịch vụ Repo vào thực hiện và đã đạt được thành công đáng kể, đem lại nguồn thu lớn cho công ty, Ngoài các dịch vụ như cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, ... đồng tư vấn Thanh lý hợp đồng Năm 2006: công ty CPCK Sài Gòn (SSI) đã đã nâng số lượng công ty niêm yết/đăng ký giao dịch do SSI tư vấn lên 22/107 công ty niêm yết tại TTGDCK Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 27 Chuyên đề thực tập HCM (chiếm 25,2% tổng vốn điều lệ các công ty NY) và 12/86 công ty ĐKGD tại TTGDCK HN (chiếm 25,8% tổng vốn điều lệ các công ty ĐKGD) với các khách hàng điển hình:... đên năm 2008 lợi nhuận của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) giảm 3 lần.từ năm 2008 đến 2009 lợi nhuận tăng 320%.với vị thế đầu tầu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán công ty CPCK Sài Gòn (SSI) không ngừng đổi mới để hoàn thiện hơn dịch vụ cũng như đa dạng hơn nguồn thu của mình Thứ hai,dịch vụ môi giới chứng khoán của công ty cũng đã phát triển mạnh qua các năm.Đây là dịch vụ công ty xây dựng được quy trình... tiến hành niêm yết chứng khoán Sau khi niêm yết thì công ty chứng khoán vẫn cần tư vấn cho công ty xin niêm yết trong việc cung cấp tài liệu, hướng dẫn công bố thông tin cũng như tiếp tục hợp tác với nhau về lâu dài và tiếp tục các dạng tư vấn khác Sinh viên thực hiện: Phan Xuân Dương Page 15 Chuyên đề thực tập 2.2.1.3 Dịch vụ tư vấn chứng khoán Đây là dịch vụ lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng... kế thừa bền vững cho công ty Hiện nay, số cán bộ IT của SSI là 30 người và sẽ còn tăng lên trong thời gian ngắn trước mắt SSI đang xây dựng 2 trung tâm IT mạnh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung cán bộ để đáp ứng nhu 2.2.3.2 Phân tích thực trạng phát triển kinh doanh các dịch vụ của công ty chứng khoán SSI 2.2.3.2.1.Dịch vụ môi giới chứng khoán Hoạt động môi giới chứng khoán bao giờ cũng . tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1. Khái quát về các dịch vụ tại công ty chứng khoán SSI 2.2.1.1.Dịch vụ môi giới chứng khoán Dịch vụ môi giới chứng khoán. doanh của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) từ 2006 - 2009 Chương I: Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển SSI là doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI, Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI, , Chức năng, Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh, .Phân tích thực trạng kinh doanh các dịch vụ tại cơng ty chứng khốn SSI, Những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân 1. Hạn chế, Phương hướng phát triển của công ty những năm tới

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: - Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

Bảng 1.

Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng2: số liệu doanh thu của côngty CPCK Sài Gòn (SSI) qua 2 năm 2008 -2009 - Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

Bảng 2.

số liệu doanh thu của côngty CPCK Sài Gòn (SSI) qua 2 năm 2008 -2009 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 3: Cơ cấu trình độ học vấn nhân sự tại SSI - Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

Bảng 3.

Cơ cấu trình độ học vấn nhân sự tại SSI Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng4: số liệu hoạt động môi giới chứng khoán qua các năm của của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) - Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

Bảng 4.

số liệu hoạt động môi giới chứng khoán qua các năm của của công ty CPCK Sài Gòn (SSI) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 7: Doanh thu dịch vụ quản lý danh mục đầu tư - Khái Quát chung về công ty chứng khoán SSI

Bảng 7.

Doanh thu dịch vụ quản lý danh mục đầu tư Xem tại trang 34 của tài liệu.

Từ khóa liên quan