0

giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn

142 765 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2014, 16:04

[...]... hãy nêu những thành tựu về kinh tế của Nhật Bản (từ 195 0- 197 0 * Thành tựu: của thế kỷ XX) ? - Công nghiệp: Tăng trởng nhanh + Năm 195 0- 196 0 tăng 15% /năm + Năm 196 1- 196 9 tăng 13,5% /năm - Nông nghiệp: + Năm 196 7- 196 9 tự túc 80% lơng thực + Đánh cá đứng thứ 2 thế giới ? Em có nhận xét gì về nền kinh tế Nhật trở thành một trong ba trung tâm của Nhật Bản trong những năm 70 kinh tế tài chính của thế giới... La Tinh: Đầu thế kỷ XIX giành độc lập, Mĩ Thống trị, kinh tế phát triển hơn châu á, Phi * Dặn dò: Học theo sách giáo khoa D- Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần 9: Tiết 9 : Kiểm tra viết: 1 tiết A- Mục tiêu bài dạy: Qua giờ kiểm tra nhằm đánh giá học sinh về môn lịch sử ở các bài đã học Giúp học sinh biết đánh giá, phân tích sự kiện lịch sử Giáo dục học sinh ý thức. .. chiến tranh: nớc Đức ra sao ? - Tháng 9/ 194 9 thành lập Cộng hòa Liên bang Đức - Tháng 10/ 194 9 thành lập Cộng hòa dân chủ Đức ? Tháng 10/ 199 0 diễn ra sự kiện gì ? - Ngày 3/10/ 199 0 thống nhất thành Cộng hòa Liên bang Đức II- Sự liên kết các khu vực: ? Các nớc trong khu vực liên kết với nhau về mặt nào ? ? Mở đầu là sự ra đời của tổ chức nào ? Giáo viên: Cộng đồng - Tháng 4/ 195 1 Cộng động than thép châu Âu... Tất cả 3 câu trên 11- Quan hệ Việt Nam - Cu Ba luôn tốt đẹp vì: a- Trớc đây 2 nớc đều có chung kè thù là Mĩ b- Hai nớc đều là nớc XHCN c- Cu Ba đã giúp đỡ Việt Nam tận tình trong thời chống Mĩ d- Cả 3 câu trên 12- Cách mạng Cu-Ba thắng lợi vào ngày tháng năm nào ? a- 30/12/ 195 8 b- 01/11/ 195 9 c- 01/01/ 195 9 d- 11/1/ 195 8 II- Phần tự luận: 1- Nêu công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 194 5- 195 0)... ? - Trớc 197 9 là quan hệ Đối đầu - Cuối thập kỷ 80 là quan hệ Đối thoại hợp tác cùng tồn tại, hoà bình và phát triển III- Từ ASEAN 6 phát triển thành ASEAN 10: ? Tổ chức ASEAN đã phát triển nh - Tháng 1/ 198 4 Brunây gia nhập ASEAN thế nào ? - 7/ 199 5 Việt Nam - 9/ 199 7 Lào và Myanma - 4/ 199 9 Căm phu chia - Hiện nay ASEAN có 10 nớc ? Hoạt động chủ yếu của ASEAN là * Hoạt động: gì ? - Hợp tác kinh tế, xây... có những biện pháp gì để phát triển kinh - ấn Độ: Thực hiện các kế hoạch dài tế ? hạn Hiện nay: Đang vơn lên hàng các cờng quốc II- Trung Quốc: 1- Sự ra đời của nớc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: ? Cuộc chiến tranh cách mạng trong - 194 6- 194 9 nội chiến kéo dài những năm 194 6- 194 9 có gì nổi bật ? + Tởng thua chay ra Đài Loan Giáo viên: Hớng dẫn học sinh khai + 01/10/ 194 9 Cộng hòa nhân dân thác lợc đồ (Hình... dân đã đạt đợc - Giáo dục tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào cách mạng của các nớc Mĩ La Tinh - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ, tổng hợp, phân tích và so sánh (Đặc điểm của Mĩ La Tinh với châu á và châu Phi) B- Chuẩn bị: - Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài + Bản đồ phong trào giải phóng dân tộc của châu á, Phi, Mĩ La Tinh + Lợc đồ khu vực Mĩ La Tinh - Học sinh: Học + Đọc bài theo sách giáo khoa C- Tiến... gì ? (Khôi phục kinh tế ( 194 9- 195 2), thực hiện kế hoạch 5 năm lần 1 ( 195 3- 195 7)) năm ? Những thành tựu của nhân dân Trung - Kết quả: Bộ mặt đất nớc thay đổi rõ Quốc sau khi thực hiện kế hoạch 5 năm rệt lần 1 ? ? Đối ngoại Trung Quốc đã thực hiện - Thi hành chính sách củng cố hòa bình, thúc đẩy phong trào cách mạng chính sách gì ? thế giới 3- Đất nớc trong thời kỳ biến động ( 195 9- 197 8): ? Trong thời... đất nớc các nớc Mĩ La Tinh đã thu đợc - Củng cố độc lập, chủ quyền những thành tựu gì ? - Dân chủ hoá chính trị - Cải cách kinh tế - Thành lập các tổ chức liên minh khu vực ? Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình các nớc Mĩ La Tinh có sự biến đổi gì ? Giáo viên: Hiện nay các nớc Mĩ La Tinh đang tìm cách khắc phục và đi lên (Braxin và Mêhicô) 2- Cu Ba - Hòn đảo anh hùng: Giáo viên: Giới thiệu vị... gì ? Giáo viên: Đó là một đóng góp tích cực vào phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới Đánh một đòn thích đáng vào chủ nghĩa đề quốc (Mĩ) 2- Mời năm xây dựng chế độ mới ( 194 9- 195 9): ? Sau khi thành lập nớc Cộng hòa nhân * Nhiệm vụ: Đa đất nớc thoát khỏi dân Trung Hoa, nhân dân Trung Quốc nghèo nàn, lạc hậu Phát triển kinh tế xã hội thực hiện những nhiệm vụ gì ? * Thực hiện: + Khôi phục kinh tế . ? - Tháng 1/ 198 4 Brunây gia nhập ASEAN. - 7/ 199 5 Việt Nam. - 9/ 199 7 Lào và Myanma. - 4/ 199 9 Căm phu chia. - Hiện nay ASEAN có 10 nớc. * Hoạt động: ? Những hoạt động của ASEAN trong thập kỷ 90 có. đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. - Năm 199 3 chính quyền da trắng tuyên bố xoá bỏ chế độ Apácthai. - Tháng 4/ 199 4 tiến hành bầu cử. - Tháng 5/ 199 4 Nenxơnmanđêla đã trúng cử Tổng thống. -. giới. Đánh một đòn thích đáng vào chủ nghĩa đề quốc (Mĩ). - 194 6- 194 9 nội chiến kéo dài. + Tởng thua chay ra Đài Loan. + 01/10/ 194 9 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. (SGK) 2- M ời năm xây
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn, giáo án lịch sử lớp 9 cả năm chuẩn kiến thức in dùng luôn,