Phương trình, bất phương trình đại số bậc cao, phân thức hữu tỉ cực hay Tài liệu bồi dưỡng toán học phổ thông

111 3.5K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2014, 19:25

Đây là bộ tài liệu hay, được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức, phục vụ tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học của bộ môn. Bên cạnh phần lí thuyết được hệ thống hóa một cách khoa học và dễ hiểu là phần bài tập thực hành với lời giải chi tiết cụ thể, không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các em học sinh lớp 12 trong việc học tập và luyện thi đại học. [...]... QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 20 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Lời giải 1 chỉ sử dụng biến đổi hằng đẳng thức thông thường, không sử dụng kiến thức phương trình bậc hai (chương trình Đại số học kỳ II lớp 9 THCS), các bạn học sinh đầu lớp 9 và lớp... BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 24 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 1  Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm S   ;   2 2  Bài toán 73 Giải bất phương trình 4 x3  12 x 2  9 x  2  0  x   Lời giải Điều kiện x   Bất phương trình đã cho tương... THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 18 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Nhận xét Quan sát các bài toán từ 41 đến 53, các bạn có thể thấy ngay đây đều là các phương trình bậc ba cơ bản với hệ số nguyên, nghiệm của phương trình là 1 hoặc 1 Mấu chốt là đoán biết nghiệm của phương. .. XYZ1431988@GMAIL.COM www.DeThiThuDaiHoc.com  E1 F5 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 14 Bài tập tương tự Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1 x 6  7 x 3  8  0 2 3 x 6  x3  2 x 3  1  4 2 3... XYZ1431988@GMAIL.COM www.DeThiThuDaiHoc.com  E1 F5 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam 30 Bài tập tương tự Giải các phương trình và bất phương trình sau trên tập hợp số thực 1 5 x 3  9 x 2  8 x  4  0 2 x 3  6 x 2  x  8 3 x... ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 33 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Lời giải 1 Điều kiện x   Bất phương trình đã cho tương đương với 1 3 8 x3  x 3  3 x 2  3 x  1  0  8 x3   x  1  0  x  1  2 x  x   3 1 Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm... www.DeThiThuDaiHoc.com  E1 F5 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 16 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Bài toán 44 Giải phương trình x 3  4 x  5  0  x   Lời giải Điều kiện x   Phương trình đã cho tương đương với x 3  x 2  x 2  x  5 x  5... www.DeThiThuDaiHoc.com  E1 F5 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 21 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Bài toán 61 Giải phương trình x 3  7 x 2  16 x  12  0  x   Lời giải Điều kiện x   Phương trình đã cho tương đương với x 3  4 x 2  4 x  3x 2... www.DeThiThuDaiHoc.com  E1 F5 QUÂN ĐOÀN BỘ BINH LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN 1) _ 15 www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam Bài toán 41 Giải phương trình x 3  6 x 2  3x  2  0  x   Lời giải Điều kiện x   Phương trình đã cho tương đương với x 3  x 2  5 x 2  5 x ... đoán biết nghiệm của phương trình và áp dụng các kỹ thuật phân tích đa thức thành nhân tử Lưu ý khi phương trình đa thức bậc cao có nghiệm 1 hoặc 1 (Kết quả dựa trên định lý Bezu)  Nếu tổng các hệ số của đa thức bằng 0 thì phương trình có một nghiệm bằng 1  Nếu tổng các hệ số bậc chẵn bằng tổng các hệ số bậc lẻ thì phương trình có một nghiệm bằng 1 Về kỹ thuật phân tích đa thức thành nhân tử, các . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . kiện x   . Bất phương trình đã cho tương đương với www.MATHVN.com - Toán học Việt Nam www.DeThiThuDaiHoc.com LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ BẬC CAO, PHÂN THỨC HỮU TỶ (PHẦN

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan