Nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học SKKN hóa học

28 3.7K 27

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2014, 08:55

Trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy bộ môn hóa học tôi thấy: môn hóa học trong trường phổ thông là môn khó, nếu không có những bài giảng và phương pháp hợp lí, phù hợp với thế hệ học trò thì dễ làm cho HS thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Để môn học không còn mang tính đặc thù khó hiểu tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” với mục đích làm cho môn hóa học ngày càng dễ hiểu, thiết thực, gần gũi với đời sống và lôi cuốn học sinh khi học. SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học MỤC LỤC Nội dung Trang PHẦN A: MỞ ĐẦU 4 I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 4 II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 4 III/ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4 IV/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4 V/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 VI/ NỘI DUNG ĐỀ TÀI 5 PHẦN B: NỘI DUNG 6 Chương I: CƠ SỞ LÍ LUẬN 6 I/ CƠ SỞ PHÁP LÝ 6 II/ CƠ SỞ LÝ LUẬN 6 III/ CƠ SỞ THỰC TIỄN 6 Chương II: THỰC TRẠNG CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 7 I/ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 7 II/ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 8 III/ NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU 8 Chương III: BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU TRONG NGHIÊN CỨU 8 I/ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 8 II/ CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 10 III/ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 23 IV/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : 24 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP 25 DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO 26 PHẦN A: MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. Trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy bộ môn hóa học tôi thấy: môn hóa học trong trường phổ thông là môn khó, nếu không có những bài giảng và phương pháp hợp lí, phù hợp với thế hệ học trò thì dễ làm cho HS thụ động trong việc tiếp thu, cảm nhận. Để môn học không còn mang tính đặc thù khó hiểu tôi chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 1 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” với mục đích làm cho môn hóa học ngày càng dễ hiểu, thiết thực, gần gũi với đời sống và lôi cuốn học sinh khi học. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU. Hiện nay đã có hiện tượng một số bộ phận học sinh không muốn học hóa học, ngày càng lạnh nhạt với các giá trị thực tiễn của hóa học. Do đó tôi chọn đề tài trên là nhằm giúp học sinh của mình hiểu được các hiện tượng tự nhiên, tránh việc mê tín dị đoan, thậm chí hiểu được những dụng ý khoa học hóa học trong các câu ca dao-tục ngữ mà thế hệ trước để lại và có thể ứng dụng trong thực tiễn đời sống hàng ngày chỉ bằng những kiến thức rất phổ thông mà không gây nhàm chán , xa lạ lại có tác dụng kích thích tính chủ động, sáng tạo, hứng thú trong môn học. Đó là mục đích thôi thúc tôi tìm tòi, nghiên cứu sáng kiến trên. III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. • Các phương pháp dạy học tích cực. • Các bài dạy trong chương trình THPT. • Tình hình thực tiễn ở địa phương. • Học sinh bậc trung học phổ thông, đặc biệt là học sinh trường PT Cấp 2-3 Xuân Phước (nơi tôi trực tiếp giảng dạy). IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU. Tìm tòi các câu hỏi thực tiễn, các câu chuyện ngắn có tính chất khôi hài, các câu ca dao mang hàm ý khoa học hóa học, các bài tập thực tiễn…Hệ thống lại và trình bày từng vấn đề cụ thể, cách áp dụng vào từng bài học cụ thể. V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. Trong quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu kiến thức này tôi tập trung giải quyết các vấn đề sau: GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 2 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học - Một là nghiên cứu kĩ lý thuyết trong sách giáo khoa. - Hai là nghiên cứu tình hình thực tiễn ở địa phương để đưa ra những câu hỏi sát với thực tế giúp học sinh dễ nhận thấy và nắm được vấn đề. - Ba là nghiên cứu khả năng tiếp thu của học sinh trường PT cấp 2-3 Xuân Phước để có những cách trình bày thật dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng học sinh. - Bốn là vận dụng phương pháp giải bài tập vào thực tiễn giảng dạy của mình, học tập của học sinh, cũng như thu thập ý kiến phản hồi từ học sinh và đồng nghiệp, rút kinh nghiệm sữa chữa, bổ sung, hoàn thiện hơn. VI. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. Trong bài sáng kiến này được chia làm ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận liên quan đến nội dung bài viết. Chương II: Thực trạng của đề tài nghiên cứu Chương III: Biện pháp, phương pháp trong quá trình nêu và giải quyết vấn đề. PHẦN B: NỘI DUNG Chương I: GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 3 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học CƠ SỞ LÍ LUẬN I. CƠ SỞ PHÁP LÍ. • Dựa trên nội dung của bộ SGK 10, 11, 12 do bộ giáo dục phát hành. • Dựa trên bài tập của bộ sách bài tập hóa học đang dùng trong trường. • Dựa trên nội dung của các đề thi do bộ giáo dục ra. Đó là 3 cơ sở pháp lí vững chắc để tôi chọn, nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm này. II. CƠ SƠ LÍ LUẬN. Hoá học là một môn học khó đối với học sinh vì nó là một môn khoa học tổng hợp kiến thức của các môn khoa học tự nhiên và xã hội khác. Cho nên sau khi học xong chương trình lớp 7 các em mới có đủ điều kiện để lĩnh hội kiến thức của môn học này. Bên cạnh đó một số em học sinh còn cho rằng đây là một môn học phụ nên các em chưa có ý thức để học tập tốt bộ môn. Do đặc trưng của môn học và những quan niệm sai lầm về bộ môn cùng với sự cố gắng chưa cao của giáo viên trực tiếp giảng dạy môn hoá học, dẫn đến kết quả học tập của học sinh về môn hoá học ở các trường còn thấp. Từ kết quả này lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp thôi thúc tôi phải làm thế nào để nâng cao chất lượng học tập, việc làm đầu tiên là nâng cao chất lượng một giờ dạy trên lớp vì đây là một môn học rất thiết thực với thực tế đời sống và lao động sản xuất. Nó chuyên nghiên cứu về các chất và sự chuyển hoá của các chất, giúp ta từ các chất ban đầu tạo ra nhiều chất mới. Nhiều sản phẩm mới và quý không thể thiếu được trong cuộc sống để từng bước nâng cao mức sống của con người và đáp ứng toàn bộ yêu cầu của xã hội. III/ CƠ SỞ THỰC TIỄN. Phân môn Hóa học trong trường trung học phổ thông giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển trí dục học sinh. Mục đích của môn học là giúp cho học sinh hiểu đúng đắn và hoàn chỉnh, nâng cao cho học sinh những trí thức, hiểu biết về thế giới, con người thông qua các bài học, giờ thực hành… của hóa học. Học hóa GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 4 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học để hiểu, giải thích được các vấn đề thực tiễn thông qua cơ sở cấu tạo nguyên tử, phân tử, sự chuyển hóa các chất bằng các phương trình phản ứng hóa học…Đồng thời khởi nguồn, là cơ sở phát huy tính sáng tạo đưa những ứng dụng phục vụ trong đời sống của con người. Hóa học góp phần giải tỏa, xóa bỏ hiểu biết sai lệch làm phương hại đến đời sống, tinh thần của con người… Để đạt mục đích trong học hóa học trong trường phổ thông thì giáo viên dạy hóa học là nhân tố tham gia quyết định chất lượng. Do vậy ngoài những hiểu biết về hóa học, người giáo viên dạy hóa học còn phải có phương pháp truyền đạt thu hút gây hứng thú khi lĩnh hội kiến thức hóa học của học sinh. Đó là vấn đề cần quan tâm và nghiên cứu nghiêm túc. Trong sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) này tôi có đề cập một khía cạnh “ Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” với mục đích góp phần sao cho học sinh hóa học dễ hiểu, thiết thực, gần gũi với đời sống và lôi cuốn học sinh khi học… Để hóa học không còn mang tính đặc thù khó hiểu như một “ thuật ngữ khoa học”. Chương II THỰC TRẠNG CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 5 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học I/ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU. Việc nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm này là dựa vào sách giáo khoa, một vài sách tham khảo và tình hình học tập và nghiên cứu của học sinh trường cấp 2- 3 Xuân Phước nơi tôi đang công tác. II/ THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Mặc dù bộ môn hoá học ở THPT đóng một vai trò rất quan trọng nhưng ở cấp THPT các em thực sự không chú ý và xem đó như một môn phụ, đã có rất nhiều em không thích học môn này (sau đây là số liệu điều tra đầu năm học 2008-2009 tại lớp 10A 2 khi ch a áp d ng t i n y v o gi ng d y).ư ụ đề à à à ả ạ Số em không yêu thích môn học Số em xem đó như một môn phụ Số em yêu thích môn học Số lượng 25 11 6 Tỷ lệ 59% 26% 15% Từ những thực trạng trên tôi thấy việc viết sáng kiến kinh nghiệm trên là rất cần thiết cho giáo viên hóa học bậc THPT. III/ NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG Nguyên nhân dẫn đến thực tiễn đó có một số nguyên nhân cơ bản là: - Các em chưa tìm thấy hứng thú trong quá trình học. - Các em thấy khó, chán nản và có ý thức ỉ lại. - Các em chưa thấy được tầm quan trọng của bộ môn. Sở dĩ dẫn tới thực tế trên một phần chủ yếu là do giáo viên chưa tạo được những tiết học lôi cuốn học sinh. Nên dẫn đến chất lượng thấp. Chương III BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP CHỦ YẾU TRONG NGHIÊN CỨU GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 6 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 1. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường sau khi đã kết thúc bài học. Cách nêu vấn đề này có thể tạo cho học sinh căn cứ vào những kiến thức đã học, tìm cách giải quyết những hiện tượng ở nhà hay những lúc bắt gặp hiện tượng đó, học sinh sẽ suy nghĩ, ấp ủ câu hỏi vì sao lại có hiện tượng đó? Tạo tiền đề thuận lợi khi học bài học mới tiếp theo. 2. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường qua các phản ứng hóa học cụ thể trong bài học. Cách nêu vấn đề này có thể sẽ mang tính cập nhật, làm cho học sinh hiểu và thấy được ý nghĩa thực tiễn của bài học. Giáo viên có thể giải thích để giải tỏa tính tò mò của HS mặc dù vấn đề giải thích có tính chất rất phổ thông. 3. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường thay cho lời giới thiệu bài giảng mới. Cách nêu vấn đề này có thể tạo cho học sinh bất ngờ, có thể là một câu hỏi rất khôi hài hay một vấn đề rất bình thường và hàng ngày học sinh vẫn gặp nhưng lại tạo sự chú ý quan tâm của học sinh trong quá trình học tập. 4. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường thông qua các bài tập tính toán. Cách nêu vấn đề này có thể giúp cho học sinh trong khi làm bài tập lại lĩnh hội được vấn đề cần truyền đạt, giải thích. Vì muốn giải được toán hóa đó học sinh phải hiểu được nội dung kiến thức cần huy động, hiểu được bài toán yêu cầu gì? Và giải quyết như thế nào? 5. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 7 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học xung quanh đời sống ngày thường thông qua những câu chuyện ngắn có tính chất khôi hài, gây cười. Có thể xen vào bất cứ thời gian nào trong suốt tiết học. Hướng này có thể góp phần tạo không khí học tập thoải mái. Đó cũng là cách kích thích niềm đam mê học hóa. 6. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách tiến hành tự làm thí nghiệm qua các hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường ở địa phương, gia đình…sau khi đã học bài giảng. Cách nêu vấn đề này có thể làm cho học sinh căn cứ vào những kiến thức đã học tìm cách giải thích hay tự tái tạo lại kiến thức qua các thí nghiệm ở nhà hay những lúc gặp hiện tượng hay tình huống đó. Giúp học sinh phát huy khả năng ứng dụng hóa học vào đời sống thực tiễn. 7. “Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học” bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống ngày thường từ đó liên hệ với nội dung bài giảng để rút ra những kết luận mang tính quy luật, làm cho học sinh không có cảm giác khó hiểu vì có nhiều vấn đề lí thuyết nếu đề cập theo tính đặc thù của bộ môn thì khó tiếp thu được nhanh so với gắn nó với thực tiễn hàng ngày. II. CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Để tổ chức thực hiện được giáo viên có thể dùng nhiều phương tiện, nhiều cách như: bằng lời giải thích, bằng hình ảnh, đoạn phim, bài hát… Có thể tiến hành dạy trong hoàn cảnh dùng máy chiếu hay không dùng máy chiếu… Điều này còn phụ thuộc vào giáo viên ở mỗi trường THPT, căn cứ vào hoàn cảnh dạy cụ thể và phong cách dạy khác nhau để huy động tối đa vì hiệu quả giáo dục với nội dung đề tài này, có những kinh nghiệm có thể áp dụng cho nhiều người, nhưng có những phong cách dạy không thể áp dụng cho giáo viên khác vì phong cách dạy “nó như tính cách mỗi con người không thể ai cũng giống ai”nhưng đảm bảo được nội dung dạy học theo yêu cầu của chương trình. Tôi nói vậy không có nghĩa người giáo viên không đổi mới GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 8 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học phương pháp giảng dạy mà mỗi giáo viên luôn phải tìm cách đổi mới trong phong cách dạy của mình theo yêu cầu của thực tiễn hiện hành. Có thể nói “người giáo viên như một đạo diễn cho tiết dạy của mình”. 2. Phần ví dụ minh họa thông qua một số hiện tượng thực tiễn. • Vấn đề 1: Vai trò của ozon trong đời sống và công nghiệp như thế nào? Ozon có khả năng cải tạo nước thải, có thể khử được các chất độc như phenol, hợp chất xianua, nông dược, chất trừ cỏ, các hợp chất hữu cơ gây bệnh… có trong nước thải. Ozon có thể tác dụng với các ion kim loại như: sắt, thiếc, chì, mangan… biến nước thải thành nước sạch vô hại. Trên tầng cao khí quyển 10-30 km quanh trái đất, ozon tồn tại thành một tầng khí quyển riêng có khả năng hấp thụ tia tử ngoại phát ra từ mặt trời. Vì các tia tử ngoại làm cho người và động vật bị đột biến gen, gây bệnh nang y… Gần đây, do công nghiệp phát triển, các nhà máy xuất hiện khí thải, động cơ phản lực… thải vào khí quyển một lượng bụi và khí ô nhiễm, thì ozon lại góp phần oxi hóa chất gây ô nhiễm, cũng chính vì vậy tầng ozon bị mỏng dần. Trong vòng 50 năm gần đây, lượng ozon bị mỏng đi 1%, có một số nơi tầng ozon bị thủng và gây ra không it hiện tượng như bão, lũ lụt, cháy rừng, bệnh nan y…  Áp dụng: Đây là vấn đề có liên quan đến giáo dục môi trường. Qua bài học học sinh hiểu được tầm quan trọng của ozon, vừa có ý thức bảo vệ môi trường và kích thích sự tìm hiểu vấn đề này… Giáo viên có thể đưa vào bài giảng phần ozon (tiết 49, 50 lớp 10CB, hoặc tiết 64 lớp 10 NC) • Vấn đề 2: Vì sao khi luộc rau muống nên cho vào trước một ít muối ăn NaCl? Do nhiệt độ sôi của nước ở áp suất 1 atm là 100 0 C, nếu cho thêm NaCl thì lúc đó làm cho nhiệt độ của dung dịch NaCl loãng khi sôi > 100 0 C. Vì vậy rau mống sẽ mềm hơn và xanh hơn, thời gian luộc rau không lâu làm rau ít mất vitamin và giữ được nhiều chất dinh dưỡng.  Áp dụng: GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 9 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Vấn đề này có thể có học sinh biết nhưng có học sinh không để ý, nhưng nếu được biết đến thì các em có thể tiến hành thí nghiệm ngay trong một buổi nấu ăn, góp phần tạo nên kinh nghiệm cho học sinh, rất thiết thực. Có thể chèn vào trong bài giảng: tiết 5 lớp 11 hoặc tiết 41 lớp 12 CB. Thời gian đề cập vấn đề này khoảng 2 phút. • Vấn đề 3: Vì sao cồn có khả năng sát khuẩn? Cồn là dung dịch ancol etylic (C 2 H 5 OH) có khả năng thẩm thấu rất cao, có thể xuyên qua màng tế bào, tiến sâu vào trong gây đông tụ protein làm cho tế bào bị chết (do protein là sơ sở sự sống của tế bào). Thực tế thấy rằng chỉ có cồn 75% là có khả năng sát trùng tốt nhất vì nếu > 75% thì nồng độ cồn quá cao là cho protein đông tụ nhanh, protein trên bề mặt vi khuẩn đông cứng hình thành một lớp vỏ cứng ngăn không cho cồn thấm vào nên vi khuẩn không bị chết. Nếu cồn quá loãng <75% thì hiệu quả sát khuẩn kém.  Áp dụng: Trong y tế cồn được sử dụng đại trà khi tiêm, rửa vết thương…nhưng có ít người quan tâm tại sao dùng cồn. Trong khi học, nếu học sinh được biết sẽ rất tốt cho cuộc sống. Giáo viên có thể xen vào các tiết dạy về ancol etylic như tiết 72, 73 lớp 11NC, tiết 57 lớp 11CB). • Vấn đề 4: Tạo sao không đựng dung dịch HF trong bình đựng bằng thủy tinh? Dung dịch HF tuy là axit yếu nhưng có tính chất đặc biệt là ăn mòn được thủy tinh. Do thành phần của thủy tinh có SiO 2 , cho dung dịch HF vào thì có phản ứng: SiO 2 + 4HF → SiF 4 ↑ + 2H 2 O (dễ bay hơi)  Áp dụng: Đây là vấn đề bắt buộc trong quá trình dạy về flo và tính chất của HF (tiết 44 lớp 10CB, tiết 56 lớp 10 NC), giúp học sinh giải đáp được bài tập mà trong thực tiễn tránh đựng dung dịch HI trong bình thủy tinh. GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang 10 [...]... Trang26 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang27 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học DANH... giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học nghiệp, nhưng đây không phải là điều đạt được dễ dàng Người giáo viên phải nhận thức rõ vai trò là người “thắp sáng ngọn lửa” chủ động lĩnh hội tri thức trong từng học sinh Trong nội dung đề tài: Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học tôi đã đề cập đến một... được đề cập khi dạy về iot lớp 10 và tinh bột lớp 12 Giúp học sinh có thể giải thích một hiện tượng trong đời sống, cung cấp cách nhận biết tinh bột • Vấn đề 22: Giấm thanh (giấm ăn) là gì? Có ích gì? GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang19 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Trong giấm ăn có vị chua và có 3-5% là axit... nghiệp hiện đại cần phải dùng nhiều phân bón và nhiệm vụ của ngành công nghiệp hóa chất là “hướng về không khí đòi lương thực  Áp dụng: GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang13 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Đây là câu ca dao mang ý nghĩa thực tiễn, thấy rõ trong đời sống Vấn đề này có thể xen vào trong tiết dạy. .. là chú octan, nonan thứ 9, decan thứ 10 GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang22 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Hay: Mẹ em phải bón phân hóa học ở Hay: Mê em phải bỏ phí học ngoài đồng hành ơi người đẹp  Áp dụng: Đây là cách giúp học sinh liên hệ được ngay giữa tên gọi với số nguyên cacbon của từng công thức... Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học  Áp dụng: Hiện nay clo đang được sử dụng để làm sạch nước trong các nhà máy nước để cung cấp nước trong các thành phố, thị xã, thị trấn…Giúp học sinh hiểu và giải tỏa thắc mắc, hiểu được vai trò của hóa học và học sinh có thể kiểm nghiệm qua thực tế Giáo viên có thể xen vấn... vải ta có thể nhận biết cách đơn giản sau: - Nếu vải làm bằng sợi bông: khi đốt sợi vải cháy nhanh, ngọn lửa màu vàng, có mùi như đốt giấy và tro có màu xám đậm GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang17 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học - Nếu sợi vải làm bằng tơ tằm: khi đốt sợi vải cháy chậm hơn vải sợi bông và có mùi... nước cứng tạm thời, tức là nước có chứa muối Ca(HCO3)2, Mg(CO3)2 Khi nấu sôi có phương trình hóa học: Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ +CO2 +H2O GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang16 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Mg(CO3)2 → MgCO3 ↓ +CO2 +H2O CaCO3, MgCO3 sinh ra đóng cặn - Cách tẩy cặn ở ấm: Cho vào ấm một lượng giấm (CH3COOH... Trang12 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học 2 Khi nước chảy cuốn theo các ion Ca2+ và CO 3 − Theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng thì cân bằng trên chuyển dịch theo hướng chống lại sự giảm nồng độ Ca2+ và 2 CO 3 − nên theo thời gian nước chảy đá sẽ mòn dần  Áp dụng: Hiện tượng này hay thấy những phiến đá ở những... trùng lặp ngẫu nhiên là người ta gặp “ma trơi” tại các nghĩa địa càng làm tăng thêm tính chất kịch tính  Áp dụng: GV: Ninh Thị Hồng Thảo Trang15 SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học Vấn đề này phải được đề cập trong bài giảng về photpho để giải thích hiện tượng “ma trơi” trong đời sống tránh tình trạng mê . SKKN: Nâng cao hiệu quả dạy - học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học I. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN . 1. Nâng cao hiệu quả dạy- học. trình học tập. 4. Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh. thực tiễn. 7. Nâng cao hiệu quả dạy- học môn hóa học ở trường THPT bằng việc giải thích các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học bằng cách nêu hiện tượng thực tiễn xung quanh đời sống

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan