0

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5

22 2,578 10

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2014, 07:44

1.Danh từ:Khái niệm: DT là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)Khả năng kết hợp:+ Về phía trước: DT có thể kết hợp với số từ, với phó từ chỉ lượng, với đại từ chỉ tổng lượng.+ Về phía sau: DT có thể kết hợp với một nhóm từ một từ, một cụm CV.Chức vụ ngữ pháp:Chức vụ chính của DT là làm chủ ngữ, ngoài ra DT còn có thể làm vị ngữ gián tiếp, làm bổ ngữ, định ngữ.Phân loại: DT chia làm hai loại: DT chung và DT riêng, trong DT chung lại được chia làm hai loại: DT tổng hợp và DT không tổng hợp. Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 MộT Số KIếN THứC TIếNG VIệT CầN GHI NHớ PHầN 1: Từ LOạI 1.Danh từ: -Khái niệm: DT là những từ chỉ sự vật (ngời, vật, hiện tợng, khái niệm hoặc đơn vị) *Khả năng kết hợp: + Về phía trớc: DT có thể kết hợp với số từ, với phó từ chỉ lợng, với đại từ chỉ tổng lợng. + Về phía sau: DT có thể kết hợp với một nhóm từ một từ, một cụm C-V. *Chức vụ ngữ pháp:Chức vụ chính của DT là làm chủ ngữ, ngoài ra DT còn có thể làm vị ngữ gián tiếp, làm bổ ngữ, định ngữ. *Phân loại: DT chia làm hai loại: DT chung và DT riêng, trong DT chung lại đợc chia làm hai loại: DT tổng hợp và DT không tổng hợp. + DT tổng hợp chỉ sự vật, thực thể mang ý nghĩa khái quát, tổng hợp: Giấy bút, quê hơng, trời biển, nhà cửa, tre + DT không tổng hợp gồm: - DT chỉ chất liệu: gạo, cát, đất, nớc, rợu - DT chỉ đơn vị: chiếc, con, thằng, buộc, bó - DT chỉ đơn vị tổ chức địa lí: Tỉnh, xã, phơng - DT chỉ đơn vị mang ý nghĩa tập hợp: căp, bầy, đàn, khóm - DT chỉ đơn vị tính toán quy ớc: mét, tấn, kilôgam, lít,miếng - DT chỉ đơn vị chỉ phạm vi khoảng thời gian, không gian: Vùng,miền, khoảnh, nơi, chỗ, trên, dới - DT chỉ đơn vị có ý nghĩa chỉ số liền của hoạt động, sự việc: lần, lợt, cuộc, cơn, trận, đợt, giai đoạn - DT chỉ khái niệm: Là nhứng DT mang ý nghĩa khái quát,trừu tợng sống mà ngời ta nhận thức đợc nhng không thể (cảm nhận) tri giác đợc bằng các giác quan. VD: Cách mạng, tinh thần, ý nghĩ *Một số điểm cần lu ý: - Các DT chỉ sự vật và động từ có thể chuyển thành DT chỉ đơn vị. - Các DT chỉ không gian chỉ là DT khi nó chỉ điểm chính. 2.Động từ: - Khái niệm: ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. - Khả năng kết hợp: + Về phía trớc: động từ có khả năng kết hợp với các phó từ: đã, sẽ, đang, hãy, đừng, chớ, không, cha, chả, cũng điều, cùng + Về phía sau: ĐT có thể kết hợp với 1 từ, một nhóm từ, 1 cụm C-V. Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 - Chức vụ ngữ pháp: + Chức vụ chính của động từ là làm vị ngữ nhng có khi động từ còn làm chủ ngữ (Thi đua là yêu nớc) hoặc động từ còn làm bổ ngữ, định ngữ. - Phân loại: Dựa vào bản chất ý nghĩa ngữ pháp của động từ ngời ta phân động từ làm hai loại: Những động từ độc lập và những động từ không độc lập. a. Những động từ độc lập: Là những động từ tự thân chúng đã có ý nghĩa, chúng có thể dùng độc lập, không cần một động từ khác đi kèm và chúng có thể giữ chức vụ làm thành phần chính của câu. ĐT độc lập có thể có các tiểu loại động từ sau: 1a. ĐT tác động: cắt, gặt, cuốc, chặt, ăn, bắt, gánh, xách, giết, đọc, đóng 2a. ĐT mang ý nghĩa trao nhận: tặng, cho, biếu, cấp, phát, trả, nộp, vay, mợn, đòi, chiếm 3a. ĐT gây khiến: sai bảo, đề nghị, yêu cầu, cho phép, khiến, khuyên, cấm 4a. ĐT cảm nghĩ nói năng (động từ chỉ trạng thái, tâm lý): hiểu, biết, nghe, thấy, nhớ, mong, yêu, ghét 5a. ĐT chỉ vận động di chuyển: ra, vào, đi, chạy, lên, xuống, về, đến ĐT vận độngddi chuyển có đặc điểm riêng biệt là sau động từ bắt buộc phải có thành tố phụ chỉ nơi chốn (bổ ngữ chỉ địa điểm). 6a. ĐT tồn tại; có, còn, nảy sinh nở, mọc, lặn, nổi, sống, chết, tàn, tắt, tan tác b. Những động từ không độc lập (động từ tình thái): đợc chia làm hai tiểu loại: 1a. ĐT chỉ quan hệ: - ĐT chỉ quan hệ đồng nhất - ĐT chỉ quan hệ quá trình biến hoá: trở nên, trở thành. - ĐT chỉ quan hệ đối chiếu, so sánh: nh, giống, khác, tựa 2b. ĐT chỉ tình thái: - ĐT tình thái chỉ sự cần thiết và khả năng: nếu, cần, phải, cần phải, có thể, không thể, - ĐT tình thái chỉ ý chí, ý muốn: định, toan, nỡ, mong - ĐT tình thái chỉ sự chịu đựng, chỉ sự tiếp thu: bị, phải, đợc *Lu ý: Một số động từ thờng bị chuyển loại. Tôi vào nhà. Tôi đi vào nhà ĐT ĐT P.từ Hoa nh ngời bạn tốt. Cô ấy đẹp nh tiên ĐT Quan hệ từ Tôi gặp Hà ở cổng trờng. Nhà tôi ở gần trờng Quan hệ từ ĐT 3. Tính từ: Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 - Khái niệm: TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái - Khả năng kết hợp: TT có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ: rất, hơi, quá, lắm, cực kỳ, t- ơng đối (đặc biệt là từ rất) - Chức vụ ngữ pháp: chức vụ chính của TT là làm vị ngữ trực tiếp, làm định ngữ ngoài ra TT còn làm chủ ngữ, làm bổ ngữ. - Phân loại: + TT chỉ đặc trng, tính chất tuyệt đối không đợc đánh giá theo thang độ (mức độ): trắng toát, đỏ au, xanh lè, dày cộp, sâu hoắm, công, chung, t, riêng, chính, phụ, + TT chỉ đặc trng thuộc về phẩm chất đợc đánh giá theo thang độ (mức độ): Xanh, đỏ, chua, cay, ngọt, thơm, cứng, mềm, chắc, bền, nhão, nát, càng, dịu hiền, thông minh, ngay thẳng Các TT này có thể tạo nên những cấu trúc so sánh. VD: Đỏ nh son, Xanh nh tàu lá 4. Đại từ - Khái niệm: Đại từ là lớp từ chuyên đợc dùng để xng hô hay để thay thế cho DT, ĐT, TT (hoặc cụm DT, cụm động từ, cụm TT) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy. - Khả năng kết hợp: Đại từ có khả năng đứng làm trung tâm của một nhóm từ. VD: Hai chúng tôi, cũng vậy. - Chức vụ ngữ pháp: Đại từ có thể làm chủ ngữ, vị ngữ, định ngữ, bổ ngữ (đại từ thay thế loại từ nào thì có thể mang một nét đặc trng của loại từ đó). Phân loại: 4.1 - Đại từ xng hô: là từ đợc ngời nói dùng để tự chỉ mình hay ngời khác khi giao tiếp. - Đại từ xng hô gốc, đích thực có 3 ngôi: + Ngôi 1: Chỉ ngời nói: tôI, tao, tớ, chúng tôI, chúng tao, chúng tớ + Ngôi 2: Chỉ ngời nghe; mày, cậu, mi, chúng mày, chúng bay + Ngôi 3: Chỉ ngời, vật đợc nói tới: hắn, thị, y, gã, họ, chúng nó, bọn nó, + Đại từ dùng ở cả 2 ngôi chỉ cả ngời nói và ngời nghe; ta, mình, chúng ta, chúng mình. - Đại từ xng hô lâm thời: là các DT chỉ ngời khi xng hô lâm thời trở thành đại từ: cô, chú, bác, ông, bà, anh, chị 4.2 - Đại từ chỉ định: - Đại từ chỉ nơi chốn, thời gian: này, kia, nọ, ấy, đó 4.3 - Đại từ dùng để hỏi: ai? gì? chi? Sao? Thế nào? sao sao?bao giờ? Bao nhiêu? 4.4 - Đại từ phiếm chỉ: ai, ngời ta, bao nhiêu, bấy nhiêu. 4.5 - Đại từ chỉ khối lợng: Tổng thể, cả, tất cả, tất thảy, hết thảy. 4.6 - Đại từ thay thế: thế, vậy. Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 5. Quan hệ từ: - Khái niệm: Quan hệ từ là lớp từ chuêyn dùng để nối từ, nối nhóm từ, nối câu, nối đoạn văn. - Quan hệ từ không tham gia thành phần câu - Một số quan hệ từ thờng dùng: + Của: chỉ quan hệ sở hữu + Mà: chỉ quan hệ đặc trng hoặc quan hệ mục đíchcũng có khi chỉ quan hệ đối lập (Trời ma mà đờng không lầy lội) + ở : Chỉ quan hệ định vị(địa điểm, đối tợng) + Bởi, tại, do, vì: Chỉ quan hệ về nguyên nhân. + Để, cho: chỉ quan hệ hớng tới mục đích kết quả cần đạt, hớng tới đối tợng. + Những quan hệ từ biểu thị quan hệ liên hợp: và, với, cùng, hay, hoặc, cũng nh, cùng với - Một số cặp quan hệ từ thờng gặp: + Vì, nên, do nên, nhờ mà (biểu thị quan hệ nguyên nhân kết quả) + Nếu thì, hễ thì (biểu thị quan hệ điều kiện giả thiết kết quả) + Tuy nhng, mặc dù nhng, (biểu thị quan hệ tơng phản) + Không những mà còn, không chỉ mà còn., (biểu thị quan hệ tăng tiến 6. Sự chuyển loại của từ: Chuyển loại là một hiện tợng chuyển nghĩa, một phơng thức tạo từ mới. Từ mới đợc tạo ra theo phơng thức chuyển loại có các đặc điểm sau: - Giữ nguyên vỏ âm thanh của từ xuất phát. - Mang ý nghĩa mới có quan hệ nhất định với nghĩa của từ xuất phát. - Mang những đặc điểm ngữ pháp mới (khả năng kết hợp thay đổi, khả năng làm thành phần câu thay đổi). - Tiếng việt thờng diễn ra những hiện tợng chuyển loại nh sau: a. Chuyển thực từ thành h từ. VD: -Trên bảo, d ới không nghe. DT DT -ý kiến ấy chẳng dựa trên cơ sở nào. QHT b. Chuyển DT thành động từ và ngợc lại. VD: - DT chỉ công cụ chuyển thành động từ chỉ hoạt động sử dụng công cụ ấy: Cái cày/ cày ruộng; cái cuốc/cuốc đất; cái bơm/bơm xe Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 - DT trừu tợng (2 âm tiết) chuyển thành động từ: Những nhận thức mới/ nhận thức lại vấn đề; phát triển t duy/ đang t duy. - ĐT chỉ cảm nghĩ nói năng (2 âm tiết) chuyển thành DT: đang suy nghĩ/ những suy nghĩ ấy; đang tính toán/ những tính toán ấy - ĐT chỉ hoạt động chuyển thành DT đơn vị: đang bó rau/hai bó rau; đang gánh nớc/ ba gánh nớc c. Chuyển DT thành TT và ngợc lại. VD: - Lý tởng của tôi/ rất lý tởng; sử dụng sắt đá/ sắt đá lắm - Gian khổ lắm/ những gian khổ ấy; rất khó khăn/ khó khăn ấy d. Chuyển DT thành đại từ xng hô. VD: - Chị tôi đi chợ. DT - Chị tên là gì? i T PHầN 2: LOạI Từ(Từ đơn từ phức) A.Kiến thức cần ghi nhớ 1. Từ đơn: là từ có một tiếng có nghĩa. 2. Từ phức: là từ có từ 2 tiếng trở lên ghép lại mà có nghĩa. Từ phức đợc chia thành 2 loại:Từ ghép, từ láy. a) Từ ghép: -Từ ghép tổng hợp (ghép hợp nghĩa) các tiếng ghép lại với nhau tạo thành một nghĩa chung: VD : đi đứng, thúng mủng, cây cối -Từ ghép phân loại (ghép phân nghĩa) có một tiếng chỉ loại lớn, một tiếng chỉ loại nhỏ (mang sắc thái riêng). VD: xanh lè, xanh um, xanh biếc b)Từ láy: là từ có một có một bộ phận đợc láy lại , lặp lại.( láy âm đầu, láy vần, láy tiếng, láy âm và vần) *chú ý: để phân biệt từ đơn, từ ghép có thể dùng phép thử thêm từ vào giữa các kết hợp từ. Nếu thêm đợc thì kết hợp đó là 2 từ đơn, còn nếu không thêm đợc thì kết hợp đó là đó là từ ghép. VD: rán bánh rán cái bánh (2 từ đơn) bánh rán Không thêm đợc từ vào giữa 2 kết hợp (từ ghép) Phân biệt từ ghép, từ láy: - Giống nhau: đều là từ nhiều tiếng ( 2; 3 hay 4 tiếng) Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 - Khác nhau: + Giữa các tiếng trong từ ghép có quan hệ về nghĩa ( Các từ khi tách ra thành từ đơn đều có nghĩa (từ ghép tổng hợp) hoặc liên kết với nhau rất chặt chẽ không thể tách rời nhau đ- ợc) +Giữa các tiếng trong từ láy có quan hệ về âm ( Các từ khi tách ra có một tiếng có nghĩa (nghĩa gốc), một tiếng không có nghĩa (mờ nghĩa)). Phần 3: câu I- Các thành phần chính của câu: 1- Chủ ngữ: - Chủ ngữ là thành phần chính thứ nhất của câu. - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai? Cái gì? Con gì? Vật gì? - Vị trí: Chủ ngữ thờng đúng ở đầu câu trớc vị ngữ nhng cũng có trờng hợp vị ngữ đứng sau chủ ngữ (đảo ngữ). VD: - Bông mai này/ đẹp quá! CN - Đã tân tác/ những bóng thù hắc ám. (đảo ngữ) CN - Cấu tạo: Chủ ngữ có thể là một từ hay là một cụm từ, chủ ngữ thờng do DT, cụm DT hoặc đại từ đảm nhiệm nhng cũng có khi vị ngữ là do tính ừ (cụm TT) hay động từ (cụm động từ) đảm nhiệm. VD: Cô giáo lớp em/ rất dịu dàng. CN(là cụm DT) Lan/ là lớp trởng lớp tôi CN(là DT) Tôi/ rất yêu gia đình mình. Đại từ Học tập/ là việc cần làm suốt đời của mỗi con ngời CN (là động từ) Chăm chỉ, cần mẫn/ là con đờng dẫn đến thành công. CN (là TT) + Chủ ngữ có thể là một cụm chủ vị. VD: Cách mạng tháng Tám thành công/ đem lại độc lập tự do cho dân tộc. + Chủ ngữ là một kết hợp gồm có phiếm định cộng DT. Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 VD: Có ngời/ há miệng chờ sung. + Chủ ngữ là một kết hợp gồm từ phủ định + DT + đại từ phiếm chỉ. VD: Chẳng kẻ thù nào/ ngăn nổi bớc chân ta. 2. Vị ngữ: - Vị ngữ là bộ phận chính thứ hai của câu. - Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Làm gì? thế nào? là gì? - Vị trí: Vị ngữ thờng đúng sau chủ ngữ nng cũng có trờng hợp vị ngữ đứng ở đầu câu trớc chủ ngữ. - Cấu tạo: + Vị ngữ thờng là động từ (cụm động từ), TT (cụm TT. VD: Ma/ to, gió/ lớn. Chiếc xe/ lao nhanh trên đ ờng. VN VN VN Mây/ bay, gió/ thổi. Lúa/ chín vàng VN VN VN + Vị ngữ là số từ, đại từ VD: Nớc Việt Nam/ là một. VN Ngời về đích đầu tiên/ là tôi. VN + Vị ngữ là một cụm chủ vị. VD: Cây cam này/ quả to và ngọt lắm VN + Vị ngữ là cụm DT đứng liền sau chủ ngữ. VD: Anh ấy/ ng ời Kinh. Anh ấy/ sinh viên năm thứ hai. VN VN + Vị ngữ là kiến trúc Số từ + DT. VD: Nhà này/ 60 mét vuông. Em này / 10 tuổi. VN VN + Vị ngữ là ngữ cố định: VD: Anh ấy/ ba voi không đ ợc bát n ớc xáo. VN II- Các thành phần phụ của câu, của từ. 1-Trạng ngữ: Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 a- Khái niệm: Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, bổ sung cho nòng cốt câu những chi tiết nh thời gian, nơi chốn, địa điểm, hoàn cảnh, mục đích, nguyên nhân, cách thức, phơng tiện trạng ngữ có quan hệ với cả nòng cốt câu làm cho nội dung phản ánh hiện thực khách quan đợc đầy đủ hơn, hiện thực hơn. b- Vị trí: Trạng ngữ thờng nằm ở đầu câu nhng cũng có khi trạng ngữ đứng ở giữa câu, cuối câu. nếu đứng ở giữa câu hoặc cuối câu nó phải đợc nhấn mạnh tách rời bằng ngữ điệu khi nói, dấu phẩy khi viết và có thể kèm theo một kết từ thích hợp. Nếu không đợc nhấn mạnh, tách rời nó sẽ là thành phần phụ của từ. VD: Ngời trong xóm, vào một buổi chiều bỗng thấy Mai trở về. Trạng ngữ Bắc đã vợt lên đầu lớp, nhờ siêng năng, cần cù. TN c- Cấu tạo: trạng ngữ có thể là một từ, có thể là một nhóm từ hoặc một cụm chủ vị. VD: Tay xách chiếc cặp da lớn, ông giáo bớc vào lớp. TN Mặt buồn r ời r ợi, cô bé ngẩng lên chào tôi TN d- Phân loại: a.Trạng ngữ chỉ thời gian Trạng ngữ chỉ thời gian: trả lời cho câu hỏi: Bao giờ? Khi nào? Mấy giờ? Lúc nào? VD: Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. TN Suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi sống ở đây. TN 2-Trạng ngữ chỉ nơi chốn (địa điểm): trả lời cho câu hỏi ở đâu? ở chỗ nào? VD: Trên cành cây, chim hót líu lo. TN Trong nhà, đèn thắp sáng trng. TN 3.Trạng ngữ chỉ nguyên nhân: trả lời cho câu hỏi: Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu? Do đâu? VD: Do chủ quan, tôi đã làm sai bài thi học kỳ môn toán. TN Con gà tốt mã vì lông. TN Răng đen vì thuốc, rợu nồng vì men. TN Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 4-Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi: Để làm gì? Nhằm mục đích gì? Vì cái gì? VD: Để có kết quả cao trong học tập, chúng ta phải cố gắng. TN Vì ngày mai lập nghiệp, thanh niên phải ra sức học tập và rèn luyện. TN 5-Trạng ngữ chỉ phơng tiện thờng mở đầu bằng các từ: bằng, với trả lời cho câu hỏi bằng cái gì? với cái gì? VD: Hồ chủ tịch, bằng thiên tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng của mình, TN đã kịp thời đáp ứng nhu cầu bức thiết của lịch sử. -Với đôi bàn tay khéo léo, Hà đã gấp xong một chú chim câu xinh xắn. TN 6-Trạng ngữ chỉ tình huống: VD: Tới cổng tr ờng, quần áo vừa ớt vừa khô. TN VD: Dứt lời lý tr ởng, quan phủ giơng đôi mắt trăng dã nhìn anh Dậu. TN 7-Trạng ngữ chỉ ý nhợng bộ: VD: Tuy nghèo, nhng họ rất tốt bụng. TN Họ rất tốt bụng, tuy nghèo. TN Họ, tuy nghèo, nhng rất tốt bụng. TN 8-Trạng ngữ chỉ điều kiện/giả thiết: VD: Cá này ngon, nếu rán kỹ. Bài này, nếu hát nhanh thì hay. TN TN 9- Trạng từ chỉ cách thức: Vd: Sấp ngửa, chị chạy vào cổng TN 2.Định ngữ(thành phần phụ của từ) -Khái niệm: Định ngữ là thành phần phụ bổ sung ý nghĩa cho DT trong câu. -Vị trí: Định ngữ có thể đứng trớc hoặc sau DT trong câu. DT nào trong câu cũng có thể có định ngữ. Nếu có nhiều định ngữ thì các định ngữ đợc sắp xếp theo thứ tự sau: Định ngữ đứng trớc DT - định ngữ đứng sau. Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 VD: Sáng nay, cô giáo em chữa bài tập Tiếng việt ĐN ĐN ĐN Tất cả học sinh lớp tôi đều đi học đúng giờ. ĐN ĐN - Phân loại: có 2 loại định ngữ: + Định ngữ đứng trớc DT chỉ số lợng, chỉ lợng. Chỉ số lợng: một, hai, ba những, các, mọi, mỗi, từng + Chỉ tổng lợng: Tất cả, cả, toàn bộ, phần lớn + Định ngữ đứng sau DT: Định ngữ miêu tả chỉ đặc điểm của sự vật, chỉ vào sự vật. VD: Học sinh đội tuyển Tiếng việt đợc khen ĐN Học sinh ấy đợc khen. ĐN Một buổi chiều mùa hè ĐN ĐN 3. Bổ ngữ (thành phần phụ của từ) - Khái niệm: Bổ ngữ là thành phần phụ bổ sung ý nghĩa cho động từ trong câu. - Vị trí: Bổ ngữ có thể đứng trớc động từ (TT) hay đứng sau động từ (TT) ĐT hoặc TT nào trong câu cũng thể có bổ ngữ. - Phân loại: + Bổ ngữ đứng trơcs thờng là các từ: Chỉ thời gian: đã, sẽ, dang, vừa, mới, từng. Chỉ sự tiếp diễn hoặc sự tơng tự: vẫn, cũng, còn, cứ, đều Chỉ sự phủ định: không, cha, chẳng, Chỉ mệnh lệnh, yêu cầu: Hãy, đừng, chớ Chỉ mức độ: Rất, khá, hơi + Bổ ngữ đúng sau có thể là; DT đứng một mình hoặc kèm thếm bổ ngữ từ chỉ quan hệ. VD: Lan giống chị. Lan giống nh chị của em. BN BN ĐT đứng một mìnhoặc kèm thêm bổ ngữ và từ chỉ quan hệ Em đi xem. Em đi để xem phim. BN BN Đại từ đứng một mình hoặc kèm thêm bổ ngữ và từ chỉ quan hệ VD: [...]... trên cây đa 7 Dấu gạch ngang: Dấu gạch ngang dùng để: - Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 - Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu - Dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê Phần 4: Các biện pháp nghệ thuật trong tiếng việt 1- So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tơng đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm... giữa các vế câu ghép còn có thể nối bằng một số cặp từ hô ứng: Vừa đã , cha đã , mới đã , VD: Trời/ ma, đờng/ rất trơn CN1 VN1 CN2 VN2 Lan/ đi học còn mẹ/ đi làm CN1 VN1 CN2 VN2 Nhờ trời/ ma nên lúa/ lên xanh tốt CN1 VN1 CN2 VN2 Dù nhà/ khó khăn nhng Lan/ vẫn học giỏi CN1 VN1 CN2 VN2 IV- Phân loại câu theo mục đích nói: 1.Câu hỏi: a Khái niệm: Câu hỏi là câu dùng để hỏi về những điều cha biết b Đặc điểm:... Cháy nhà! Im lặng quá! Ngày mùng 2/9/19 45 2 Câu ghép a- Khái niệm: Câu ghép là câu có nhiều vế câu ghép lại với nhau Mỗi vế của câu ghép thờng có cấu tạo giống một câu đơn (Có đủ CN VN) và thể hiện một ý có quan hệchặt chẽ với ý của các vế câu khác b- Mô hình cấu tạo của câu ghép: CN VN, CN VN c- Có hai cách nối các vế của câu ghép Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 + Nối trực tiép (không dùng từ nối),... l lng/nh nhng, lt lt/nht nht, lp lỏy/nhp nhỏy Mo 5: Cú rt nhiu t gn ngha cựng vn v ch khỏc nhau ph õm u : n/, n/k Ny/y, no/co, kp/np, cy/ny Lu ý: + Nhng t ch tr vit vi n: ny, ny, ni, n, n, no, ny, nú + Nhng t ch s n np vit vi n: np, nỏu, nộ, nộp, nng Phõn bit TR/CH Mo 1: Tr khụng th ng trc trong nhng ch cú vn oa, o, oe, uờ Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 choỏng mt, ụm chong, lot chot, chim chớch choố,... s hiu lm nhng thnh ng, tc ng Cú chuyn sau: Chiu 16 .5. 99, trờn i truyn hỡnh trung ng, nhc s HK gii thiu v chốo, ụng núi: nu hỏt chốo cú d nhng nu cú ting trng m hay, thỡ s cu vón c cho ca s ú l vng chốo khộo trng (dn theo VN, 04.7.99) Gii thớch nh vy khụng ng vng c vỡ Nam B cú hỏt chốo õu m thnh ng ny vn dựng rt ph bin Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 Thc ra ai cng hiu thnh ng ỳng phi l vng chốo khộo... kết thúc câu cảm hoặc câu khiến VD: Chà, cậu giỏi thât! (câu cảm) Em hãy tự giặt quần áo đi! (Câu khiến) 4 Dấu phẩy: Dấu phẩy có 3 tác dụng: - Dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu: VD: Mai, Lan, Hồng cùng đi chơi - Dùng để ngăn cách trạng ngữ với CN và VN - Dùng để ngăn cách các vế trong câu ghép VD: Mùa xuân đến, cây cối đâm chồi, nảy lộc 5 Dấu hai chấm: Dùng để báo hiệu bộ phận câu...Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 Cô giáo dạy nó Cô giáo dạy cho nó BN BN Bổ ngữ đứng sau còn có thể có dạng một cụm chủ vị VD: Em nghe cô giáo giảng bài Bổ ngữ bắt buộc là loại không thể thiếu đợc trong câu VD: Dòng suối xuyên... loố lot, luõn phiờn, lu tre, liờn lu, luyn tic V mt lỏy õm, L v N i lp nhau L lỏy õm rng rói nht N khụng lỏy õm vi õm u no khỏc, ch ip õm u m thụi Cng khụng cú hin tng L lỏy õm vi N Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 Mo 2: Gp mt t lỏy m hai õm u c ging nhau, khụng rừ l l hay n, thỡ chỳng hoc cựng l l hoc cựng l n Bit mt t s suy ra t kia L lỏy vi rt nhiu õm u khỏc nhau v l ng v trớ th nht Cũn n thỡ khụng... thờng có dấu chấm hỏi VD: Bạn có thích đọc sách không? c Nhiều khi câu hỏi còn đợc dùng với mục đích khác: VD: Sao chị tài thế? Sao em chậm thế? - Dùng để khẳng định hoặc phủ định Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 VD: Chơi cờ cũng hay đấy chứ? Tôi mà lại dại dột thế à? - Dùng để thể hiện yêu cầu hoặc mong muốn VD: Bạn đóng cửa sổ giúp tớ đợc không? 2.Câu kể: a.Khái niệm: Câu kể là những câu dùng để kể,... thôi Anh nên suy nghĩ lại! Xin quý vị chú ý lắng nghe! 4 Câu cảm: a Khái niệm: câu cảm là câu dùng để bộc lộ cảm xúc (vui mừng, buồn, đau xót, ngạc nhiên ) của ngời nói b Đặc điểm: Bi dng hc sinh gii Ting Vit 5 Trong câu cảm thờng dùng các từ: ôi, trời, thật, quá, lắm, chao ôi, ồ, biết bao, cuối câu cảm thờng có dấu chấm than VD: Chà, trời lạnh thật! A, mẹ đã về! Thời tiết mới đẹp làm sao! V.Các dấu . những chữ có vần oa, oă, oe, uê. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 choáng mắt, ôm choàng, loắt choắt, chim chích choè, nông choèn choẹt… Mẹo 2: Gặp từ Hán- Việt mà ta không phân biệt được tr/ch,. lỏy õm vi õm u no khỏc, ch ip õm u m thụi. Cng khụng cú hin tng L lỏy õm vi N. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 Mẹo 2: Gặp một từ láy mà hai âm đầu đọc giống nhau, không rõ là l hay n, thì. vững được vì Nam Bộ có hát chèo đâu mà thành ngữ này vẫn dùng rất phổ biến. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 Thực ra ai cũng hiểu thành ngữ đúng phải là vụng chèo khéo chống. Chèo, chống
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5, Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5,