0

SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả

37 24,089 130

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/08/2014, 10:15

1. Tầm quan trọng của phân môn chính tả: Phân môn chính tả có một vị trí rất quan trọng ở bậc tiểu học vì giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kĩ năng chính tả cho học sinh. Chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập, có tiết dạy riêng trong khi bậc trung học cơ sở không có. Phân môn chính tả ở chương trình tiểu học có hai kiểu bài là chính tả đoạn bài và chính tả âm vần. Nội dung các bài chính tả âm vần là luyện viết đúng chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai chính tả. Thời gian dành cho bài tập chính tả âm vần dù là rất ngắn so với chính tả đoạn bài song việc rèn kĩ năng qua bài tập đó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ II. ĐẶT VẤN ĐỀ: 1. Tầm quan trọng của phân môn chính tả: Phân môn chính tả có một vị trí rất quan trọng ở bậc tiểu học vì giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong quá trình hình thành kĩ năng chính tả cho học sinh. Chính tả được bố trí thành một phân môn độc lập, có tiết dạy riêng trong khi bậc trung học cơ sở không có. Phân môn chính tả ở chương trình tiểu học có hai kiểu bài là chính tả đoạn bài và chính tả âm vần. Nội dung các bài chính tả âm vần là luyện viết đúng chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ viết sai chính tả. Thời gian dành cho bài tập chính tả âm vần dù là rất ngắn so với chính tả đoạn bài song việc rèn kĩ năng qua bài tập đó có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh. Qua các bài tập chính tả âm, vần các em được rèn luyện để tránh việc viết sai chính tả các chữ ghi tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn nhằm đạt mục tiêu môn học. Tính chất nổi bật của phân môn chính tả là thực hành bởi vì chỉ có thể hình thành các kĩ năng kĩ xảo cho học sinh thông qua thực hành, luyện tập. 2. Lí do chọn đề tài: Căn cứ vào mục tiêu dạy môn Tiếng Việt nói chung và nhiệm vụ chủ yếu nói riêng của phân môn Chính tả lớp Ba. Ngoài kĩ năng rèn học sinh đọc thông chúng ta còn rèn cho học sinh viết thạo, viết đúng chính tả, rèn cho học sinh một số phẩm chất như tính cẩn thận, tính thẩm mĩ. Ngoài việc nắm vững vị trí, nhiệm vụ, tính chất, nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp, GV còn phải nắm vững các nguyên tắc dạy chính tả Tiếng Việt. Dạy chính tả là một quá trình rèn luyện lâu dài, không chỉ ở giờ chính tả mà có thể rèn luyện phân tích từ phân môn: Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn. Ví dụ một học sinh làm một bài văn rất hay nhưng mắc nhiều lỗi chính tả thì bài văn đó không đạt điểm cao. Ví dụ cụ thể hơn nữa là học sinh dự thi viết chữ đẹp cấp huyện dù chữ có đẹp bao nhiêu nhưng mắc một vài lỗi chính tả thì cũng SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ không đem lại kết quả. Nếu một em viết sai nhiều lỗi chính tả (từ 5 lỗi trở lên) thì không thể học tốt các môn học khác. Chính vì những lí do nêu trên mà tôi đã chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm : “Một số biện pháp giúp học sinh lớp Ba viết đúng chính tả”. III. CƠ SỞ LÍ LUẬN: Chữ viết hiện nay của người Việt là chữ viết ghi lại theo phát âm. Do đó việc viết đúng phải dựa trên đọc đúng, đọc đúng là cơ sở của viết đúng. Tuy nhiên do yếu tố vùng miền, cách phát âm mỗi nơi mỗi khác. Mặc dù những quy tắc, quy ước về chính tả được thống nhất theo ngữ pháp chung. Nhưng việc “viết đúng chính tả” trong học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp tôi nói riêng còn nhiều khó khăn, tồn tại mà mỗi giáo viên và học sinh cần phải nổ lực để khắc phục tồn tại trên. Người giáo viên muốn đánh giá kết quả học tập của học sinh cũng phải thông qua năng lực viết đúng chính tả của các em. Vì vậy mỗi thầy, cô giáo cần phải nhiệt tình trong công tác giảng dạy: rèn cho học sinh viết đúng chính tả ngay từ đầu, dần dần các em ham thích trong mỗi giờ học chính tả như các môn học khác. IV. CƠ SỞ THỰC TIỄN: Đặc điểm tình hình chung của lớp: 1. Thuận lợi: - Sĩ số học sinh không đông, thuận lợi cho việc kiểm tra (chấm bài viết chính tả thường xuyên, phát hiện lỗi sai kịp thời để học sinh sữa chữa và khắc phục viết đúng). - Học sinh có đầy đủ vở chính tả và vở bài tập Tiếng Việt (ghi đầy đủ nội dung bài tập chính tả). SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ - Giáo viên có kế hoạch rèn học sinh viết đúng chính tả ngay từ tuần đầu năm học (thống kê phân loại học sinh học yếu chính tả để theo dõi thường xuyên vào những giờ chính tả). 2. Khó khăn: - Tình hình thực tế học sinh lớp Ba ở đây vốn từ các em còn hạn chế. Các em chỉ hiểu nghĩa của các từ ngữ ở mức độ đơn giản trong khi từ ngữ Tiếng Việt vô cùng phong phú. - Đa số gia đình các em sống về nghề nông còn nghèo, cha mẹ còn lo đi làm đồng để kiếm sống, chưa thực sự quan tâm đến việc học của các em. - Phần đông học sinh lớp chưa có ý thức về học chính tả. 3. Khảo sát thực trạng: Để xây dựng được kế hoạch thực hiện nghiên cứu biện pháp: “Rèn học sinh viết đúng chính tả” cho học sinh của lớp, tôi đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế việc viết chính tả của học sinh ngay từ đầu năm học. Qua khảo sát đầu năm tôi thống kê học sinh còn mắc lỗi chính tả rất nhiều, có một số học sinh viết sai 14 lỗi trong một bài chính tả. Cụ thể khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt đầu năm trong đó có bài viết chính tả tôi thống kê số lỗi chính tả như sau: Tổng số HS đầu năm Học lực phân môn chính tả đầu năm 22 Giỏi Khá Trung bình Yếu SL TL SL TL SL TL SL TL 4 18,2% 6 27,3% 3 13,6% 9 40,9% Cụ thể qua bài chính tả khảo sát đầu năm số lỗi học sinh còn mắc lỗi rất nhiều (có 2 em mắc đến 14 lỗi). SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Số lỗi học sinh sai qua bài viết: sai 0 - 1 lỗi (4 em) 2 - 3 lỗi (6 em) 4 - 5 lỗi (3 em) 6 - 10 lỗi (5 em) 11- 14 lỗi (4 em) trong đó: một em mắc 11 lỗi, một em mắc 12 lỗi và hai em mắc 14 lỗi. Điều đó cho thấy kĩ năng viết của các em còn hạn chế làm ảnh hưởng tới kết quả học tập ở môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác. 4. Nhận định nguyên nhân: - Học sinh viết sai chính tả chủ yếu do các em bị mất căn bản từ lớp dưới, chưa nắm vững âm, vần, chưa phân biệt được cách phát âm của giáo viên, chưa hiểu rõ nghĩa của từ, chưa có ý thức tự học, tự rèn ở nhà, chưa chú ý khi viết chính tả. - Học sinh viết sai chính tả do một số lỗi sau: + Lỗi do vô ý, chưa cẩn thận (như thiếu dấu phụ, thiếu dấu thanh). + Lỗi về các vần khó (uya, uyu, uênh, oang, oeo, ươu, uyên, uyêt, uêch, …). + Lỗi do phát âm sai (at/ac, et/ec, an/ang, iu/iêu, iêc/iêt, ươc/ươt, …). + Lỗi do không hiểu nghĩa của từ (để dành/tranh giành, dở dang/giang sơn, …). + Lỗi do không nắm được quy tắc chính tả (g chỉ được ghép với a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư và gh, ngh chỉ ghép với e, ê, i ). Qua thống kê các loại lỗi, tôi thấy học sinh thường mắc các loại lỗi sau: a) Về thanh điệu: Học sinh chưa phân biệt được hai thanh hỏi và thanh ngã. * Ví dụ: nghĩ hè (từ đúng: nghỉ hè ); suy nghỉ (từ đúng: suy nghĩ ); sữa lỗi (từ đúng: sửa lỗi ), … b) Về âm đầu: - Học sinh còn viết lẫn lộn một số chữ cái ghi các âm đầu sau đây: + g/ gh: đua ge, gi bài + ng/ ngh: ngỉ nghơi. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ + c/ k: céo cờ, cẹp tóc + s/ x : sẻ gỗ, chim xẻ. + d/ gi: dữ gìn, da vị . Qua thực tế giảng dạy trong nhiều năm tôi nhận thấy lỗi về s/x ; g/gh; ng/ngh; d/gi là phổ biến hơn cả. c) Về âm chính: Học sinh hay mắc lỗi khi viết chữ ghi các âm chính trong các vần sau đây: + ai/ay/ây: máy bây (máy bay). + ao/au/âu: lâu bàn ghế (lau bàn ghế). + oe/eo: sức khẻo (sức khỏe). + iu/êu/ iêu: kì dịu (kì diệu). + ăm/âm: đỏ thấm (đỏ thắm); tối tâm (tối tăm). +ăp/âp: gập gỡ (gặp gỡ). + ip/iêp: nhân diệp (nhân dịp). + ui/ uôi: cuối đầu (cúi đầu); cúi cùng (cuối cùng). + ưi/ ươi: trái bửi (trái bưởi); khung cưỡi (khung cửi). + ưu/ươu: mươu trí (mưu trí); con hưu (con hươu). d) Về âm cuối: Học sinh thường viết lẫn lộn chữ ghi âm cuối trong các vần sau đây: + at/ac: đất các (đất cát). + an/ang: cái bàng (cái bàn). + ăt/ăc: mặt quần áo (mặc quần áo). + ăn/ăng: khăng quàng (khăn quàng). + ât/âc: gậc đầu (gật đầu). + ân/âng: vân lời (vâng lời). + êt/êch: lệch bệt (lệt bệt) + ên/ênh: bện tật (bệnh tật). SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ + iêt/iêc: thiếc tha (thiết tha). + uôn/uông: mong muống (mong muốn). + uôt/uôc: suốc đời (suốt đời). + ươn/ương: vường rau (vườn rau). e) Lỗi viết hoa: Đây là loại lỗi phổ biến và trầm trọng nhất trong các bài viết của các em, trong tất cả bài viết của học sinh trong lớp thì chỉ có một em duy nhất không sai lỗi nào đó là em: Bùi Như Phúc. Lỗi viết hoa của các em thường gặp ở 2 dạng: • Không viết hoa đầu câu, danh từ riêng (tên riêng), tên địa danh: *Ví dụ: Dạy Chính tả (Nghe - viết): Chiếc áo len - Viết đoạn 4 (TV3-T1, tr.20). - Câu: Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Học sinh viết: “Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, lan ân hận quá”. • Viết hoa tùy tiện: có 15/22 em. * Ví dụ: Nghe – viết: Người mẹ (TV3 - Tập 1), tr.30 - Câu: Thần không hiểu rằng: vì con người mẹ có thể làm được tất cả. Học sinh lại viết: “Thần không hiểu rằng: Vì con, Người Mẹ có thể làm được tất cả”. Ngoài ra ở một số bài viết, học sinh trong lớp còn mắc các lỗi khác như: Trình bày chưa sạch, chữ viết còn thiếu nét, thừa nét (ví dụ: “mềm” lại viết là “mền”; “miền Nam” lại viết “miềm Nam”). Qua khảo sát thống kê tôi thấy hầu hết các loại lỗi chính tả các em đều mắc (kể cả học sinh khá, giỏi) số lỗi mà các em mắc nhiều nhất là lỗi viết hoa, lỗi phụ âm đầu và lỗi âm chính. So với yêu cầu về kĩ năng viết chính tả (không quá 5 lỗi trong một bài) thì trình độ kĩ năng viết chính tả của học sinh còn quá thấp (số bài có từ 6 lỗi trở lên chiếm 41%: khảo sát chính tả đầu năm). Thực trạng trên đây là rất đáng lo ngại đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm ra nhiều biện pháp giúp đỡ các em khắc phục lỗi chính tả. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1/ Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả: Trước tình hình học sinh lớp viết còn sai nhiều lỗi chính tả, tôi đã áp dụng một số biện pháp khắc phục như sau: 1.1/ Luyện phát âm: Muốn học sinh viết đúng chính tả, trước hết giáo viên phải chú ý luyện phát âm cho mình và cho học sinh để phân biệt các thanh, các âm đầu, âm chính, âm cuối vì chữ quốc ngữ là chữ ghi âm, giữa cách đọc và cách viết thống nhất với nhau. Nếu giáo viên chưa phát âm chuẩn, do ảnh hưởng của cách phát âm ở địa phương, sinh ra và lớn lên trong môi trường phát âm như vậy nên các em cũng có thói quen phát âm sai dẫn đến hiện tượng viết sai chính tả. * Ví dụ: ăn cơm - en cơm; hoa sen - hoa xen; cái vung - cái dung; cái kéo - cái kếu; đồng bào - đồng bồ,… Giáo viên phải phát âm rõ ràng, tốc độ vừa phải mới có thể giúp học sinh viết đúng chính tả. 1.2/ Phân tích so sánh: Song song với việc luyện phát âm cho học sinh, khâu phân tích so sánh tiếng, từ cũng rất quan trọng trong giờ học chính tả: với những tiếng khó, giáo viên áp dụng biện pháp phân tích cấu tạo tiếng, so sánh. Với những tiếng dễ lẫn lộn, giáo viên cần nhấn mạnh những điểm khác để học sinh ghi nhớ. * Ví dụ : Dạy bài Chính tả (Tập chép): Cậu bé thông minh – TV3 -Tập 1, tr.4 Cho học sinh nhìn bảng viết đoạn 3: từ “Hôm sau …đến xẻ thịt chim”.Trước khi viết bài, giáo viên phân tích cho học sinh hiểu nghĩa một số tiếng dễ lẫn lộn như: + rèn ≠ rằn. Giúp học sinh hiểu nghĩa rèn trong câu là làm cho con dao sắc bén còn rằn là rằn ri. Nếu học sinh khó hiểu có thể cho học sinh đặt câu để hiểu rõ hơn (Mẹ tôi rèn chiếc dao này thật bén – Cu Tuấn mặc bộ đồ rằn đỏ). + sắc ≠ sắt: sắc là sắc bén còn sắt là thanh sắt (vật kim loại). + xẻ (thịt chim) ≠ sẻ: xẻ là mổ xẻ, bổ ra còn sẻ là chim sẻ, san sẻ. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Qua phần bài tập: Điền vào chỗ trống vần an hay ang? - đ .`… hoàng. - đ .`… ông. - s …loáng. Học sinh tiến hành làm bài tập, sau đó giáo viên sửa bài và cho học sinh phân tích từ: - đàng hoàng ≠ đàn (tiếng đàn) - đàn ông ≠ đàng (đường) - sáng loáng ≠ sán (sán: giun, lãi) nghĩa khác là tiến đến gần. * Dạy bài: Nghe – viết: Ông ngoại - (TV3 - Tập 1, tr.34) – Chép đoạn 3 Trong đoạn viết có câu: “Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, …trong đời đi học của tôi sau này”. Khi viết tiếng “lặng” học sinh dễ lẫn lộn với tiếng “lặn”, giáo viên yêu cầu học sinh phân tích cấu tạo hai tiếng này: - Lặng = L + ăng + thanh nặng - Lặn = L + ăn + thanh nặng So sánh để thấy sự khác nhau, tiếng “lặng” có âm cuối là “ng” còn tiếng “lặn” có âm cuối là “n”. Học sinh ghi nhớ cách phát âm và cách viết sẽ không viết sai. 1.3/ Giải nghĩa từ: Do phương ngữ của từng vùng miền khác nhau, cách phát âm đôi khi chưa thống nhất với chữ viết nên học sinh cần nắm rõ nghĩa của từ để viết cho đúng. * Dạy Chính tả (Tập chép): Chị em - (TV3 – Tập1, tr.27) Học sinh viết: Để chị trải chiếu, buông màn cho em. Học sinh đọc “buôn màn” nhưng viết “buông màn”, do đó học sinh cần hiểu “buông” có nghĩa là thả màn xuống, còn “buôn” là buôn bán vì vậy phải viết là “buông màn”. * Dạy Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ (TV3 – Tập 1, tr.30) SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Nội dung viết: Nhờ Thần Đêm Tối chỉ đường, bà vượt qua bao nhiêu khó khăn, hi sinh cả đôi mắt của mình để giành lại đứa con đã mất. Học sinh đọc “dành” nhưng viết “giành”. Giáo viên giúp học sinh hiểu nghĩa: giành là tranh giành, giành phần hơn về mình còn dành là để dành (dành dụm, dỗ dành). Việc giải nghĩa từ thường được thực hiện trong tiết Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn, nhưng nó cũng là việc làm rất cần thiết trong tiết chính tả khi mà học sinh không thể phân biệt từ khó dựa vào phát âm hay phân tích cấu tạo tiếng. Có nhiều cách để giải nghĩa từ cho học sinh. Giáo viên chú giải từ mới ở phân môn Tập đọc kết hợp đặt câu. Nếu học sinh đặt câu đúng tức là học sinh đã hiểu nghĩa từ; tìm từ cùng nghĩa, trái nghĩa, miêu tả đặc điểm hoặc sử dụng vật thật, mô hình, tranh ảnh,… Với những từ nhiều nghĩa giáo viên phải đặt từ đó trong văn cảnh cụ thể để giải nghĩa từ. 1.4/ Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả: Ngay từ lớp Một, các em đã được làm quen với luật chính tả đơn giản như các âm đầu : k, gh, ngh chỉ kết hợp với âm i, e, ê và âm g chỉ kết hợp với : a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư. Giáo viên còn có thể cung cấp thêm cho học sinh một số mẹo luật khác như sau: a) Phân biệt âm đầu s/x : Đa số các từ chỉ tên cây và tên con vật đều bắt đầu bằng s (sắn, sung, sầu riêng, sứ, sả, sim, sậy, …; sáo, sên, sâu, sán, sóc, sói, sư tử,…). b) Phân biệt âm đầu tr/ch : Đa số các từ chỉ đồ vật trong nhà và tên con vật đều bắt đầu bằng ch (chổi, chum, chén, chảo, chai, chày, chăn, chiếu,…; chó, chuột, châu chấu, chuồn chuồn, chào mào, chiền chiện,…). c) Luật trầm – bổng (luật hỏi – ngã trong từ láy) : Có thể cho học sinh học thuộc hai câu thơ sau: Chị Huyền mang Nặng Ngã đau Anh Ngang, Sắc thuốc Hỏi đau chỗ nào. SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ Nghĩa là: Thanh Huyền, Nặng, Ngã kết hợp với dấu Ngã. Thanh Ngang, Sắc, Hỏi kết hợp với dấu Hỏi. * Ví dụ: Âm trầm + Huyền – Ngã: vững vàng, vẽ vời, vồn vã, lững lờ, sẵn sàng,… + Nặng – Ngã: đẹp đẽ, nhẹ nhõm, mạnh mẽ, lạnh lẽo, vội vã,… + Ngã – Ngã: dễ dãi,, nhõng nhẽo, lỗ lã, nghễnh ngãng,… * Ví dụ: Âm bổng + Huyền – Hỏi: vui vẻ, nho nhỏ, lẻ loi, trong trẻo,… + Sắc – Hỏi: vắng vẻ, mát mẻ, nhắc nhở, trắng trẻo, sắc sảo, vất vả,… + Hỏi – Hỏi: hổn hển, lỏng lẻo, thỏ thẻ, thủ thỉ, rủ rỉ,… Cũng có thể cung cấp thêm cho học sinh mẹo luật sau: Từ có âm đầu là M, N, Nh, V, L, D, Ng thì viết là dấu ngã (Mình Nên Nhớ Viết Là Dấu Ngã). *Ví dụ: M: mĩ mãn, mã lực, từ mẫu, cần mẫn,… N: nỗ lực, trí não, truy nã, nữ giới,… Nh: nhẫn nại, nhẵn bóng, quấy nhiễu, nhõng nhẽo,… V: vĩnh viễn, vỗ về, vũ trang, võ nghệ, vũ trụ,… L: lễ phép, lữ hành, kết liễu, thành lũy, lạnh lẽo, … D: dã man, dã tràng, dũng cảm, dỗ dành, hướng dẫn, diễm lệ,… Ng: ngưỡng mộ, hàng ngũ, ngữ nghĩa, ngôn ngữ, ngỡ ngàng, ngã (té), Ngoài 7 âm đàu trên các từ Hán Việt đều viết dấu hỏi: * Ví dụ: ảm đạm, ẩm thực, ủy ban, quỷ quyệt, xả thân, kỉ niệm, tỉ mỉ, Ngoại lệ: quỹ đạo, thủ quỹ, xã hội, kĩ thuật, mĩ thuật,… 1.5/ Biện pháp giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập: Các dạng bài tập chính tả thường gặp ở lớp Ba trong HKI là các dạng bài: Bài tập điền vào chỗ trống (Bài tập điền khuyết); Bài tập tìm từ; Bài tập tìm tiếng; Bài [...]... 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Nguyễn Việt Quang SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 4 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Trần Văn Khánh SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Trần Văn Khánh SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP... ĐÚNG CHÍNH TẢ 2 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Nguyễn Đinh Bin SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Nguyễn Đinh Bin SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 3 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Nguyễn Việt Quang SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP... khoa học các cấp để bài viêt của tôi được hoàn hảo hơn Tôi xin chân thành cảm ơn ! IX PHỤ LỤC: MỘT SỐ BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH : 1 Bài khảo sát chất lượng đầu năm của em: Phan Bá Tín SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài kiểm tra cuối HKI của em : Phan Bá Tín SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG... tiền về 1.6/ Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác: Không những giúp học sinh viết đúng chính tả ở các giờ học chính tả mà chúng ta còn giúp học sinh viết đúng chính tả trong các môn học khác như: Tập SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ làm văn, Luyện từ và câu, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Toán, Thủ công,… Đối với các môn học ghi bài vào vở, học sinh thường... 6.Chữa lỗi chính tả cho học sinh của: Phan Ngọc (NXB Giáo dục Hà Nội, 1982) SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ XI MỤC LỤC: TT I Nội dung các mục TÊN ĐỀ TÀI Trang 1 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ II ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1 Tầm quan trọng của phân môn chính tả 1 Lý do chọn đề tài CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ SỞ THỰC TIỄN 1 1 2 1 Thuận lợi 2 2 Khó khăn 2 3 Khảo sát... áp dụng một số biện pháp này vào các giờ học chính tả cụ thể như: năm học 2010 – 2011, chất lượng học phân môn Chính tả đạt kết quả cao (qua đợt khảo sát CSTĐ của Phòng giáo dục dự giờ tiết chính tả, lớp tôi đạt 20/25 học sinh có 0 - 1 lỗi, 3/ 25 học sinh có 2 - 3 lỗi, 2/25 học sinh mắc 4 lỗi không có học sinh yếu về chính tả Chính nhờ viết chính tả đúng và đẹp nên lớp tôi 5 năm liền có học sinh đạt... CỨU 3 5 1 Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả 5 1.1 Luyện phát âm 5 1.2 Phân tích so sánh 5 1 .3 Giải nghĩa từ 6 1.4 Giúp học sinh ghi nhớ mẹo luật chính tả 6 1.5 Giúp học sinh viết đúng chính tả qua các bài tập 7 1.6 Giúp học sinh viết đúng chính tả qua các môn học khác 11 2 Tổ chức dạy học 11 a) Hướng dẫn viết và chữa bài 11 b) VI VII Thực hành luyện tập KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN 12 12 13 Bài học. .. sai Bên cạnh việc cung cấp cho học sinh những qui tắc chính tả, hướng dẫn học sinh thực hành, luyện tập nhằm hình thành kĩ xảo chính tả, cần đưa ra những trường hợp viết sai để hướng dẫn học sinh phát hiện sửa chữa rồi từ đó hướng học sinh đi đến cái đúng e) Bài tập lựa chọn: SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ * Bài tập 3b) - TV3, Tập 1, tr 132 Chọn từ thích hợp trong ngoặc... LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ X TÀI LIỆU THAM KHẢO: 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 3 – Tập 1 và 2 2 Một số phương pháp dạy Tiếng Việt - trong tập (Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học) – Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên 3 Từ điển chính tả Tiếng Việt – Hoàng Phê chủ biên (NXB Giáo dục, HN 1988) 4 Từ điển Tiếng Việt (NXB Giáo dục) 5 Mẹo luật chính tả. .. kinh nghiệm 13 Kết luận NHỮNG KIẾN NGHỊ PHẦN PHỤ LỤC 14 14 15 2 III IV 1 2 VIII IX 1 X Một số bài kiểm tra của học sinh (KSĐN, KT CUỐI HKI) TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Sách giáo viên Tiếng Việt 3 (Tập 1&2) 15- 22 23 23 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ 2 Một số phương pháp dạy Tiếng Việt (ĐMPPDH ở tiểu học) 23 3 Từ điển chính tả tiếng Việt (Hoàng Phê) – XB, HN, 1988 23 4 Từ điển . tập chính tả) . SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ - Giáo viên có kế hoạch rèn học sinh viết đúng chính tả ngay từ tuần đầu năm học (thống kê phân loại học sinh học. về. 1.6/ Giúp học sinh viết dúng chính tả qua các môn học khác: Không những giúp học sinh viết đúng chính tả ở các giờ học chính tả mà chúng ta còn giúp học sinh viết đúng chính tả trong các môn học. GIÚP HỌC SINH LỚP 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ V. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 1/ Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả: Trước tình hình học sinh lớp viết còn sai nhiều lỗi chính tả, tôi đã áp dụng một số biện
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả, SKKN một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 viết đúng chính tả,

Từ khóa liên quan