0

Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án)

32 56,004 216

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2014, 15:59

Câu 3: Trong số các sự kiện lịch sử thế giới từ 1917 đến 1945, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lý do vì sao em chọn sự kiện đó?Câu 4: Qua việc trình bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm l¬ược của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX, em có nhận xét gì? Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn Lch s lp 8 ( cú ỏp ỏn) S 1: THI HC SINH GII Môn: lịch sử 8 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao phần trắc nghiệm. Câu 1: Điền tên các sự kiện quan trọng của lịch sử thế giới cho phù hợp với thời gian trong bảng sau: STT Thời gian Tên sự kiện 1 8/1566 2 1789 3 02/1848 4 28/9/1864 5 1871 6 14/7/1889 7 1911 8 7/11/1917 9 1929 -1933 10 01/9/1939 Câu 2: Có 3 cột ghi nhân vật, sự kiện và địa danh. Hãy sắp xếp theo từng nhóm có liên quan với nhau. A. Nhân vật B. sự kiện C. Địa danh 1.Phan Đình Phùng 2. Đinh Công Tráng 3. Nguyễn Thiện Thuật 4. Hoàng Hoa Thám Khởi nghĩa Ba Đình Khởi nghĩa Hơng Khê Khởi nghĩa bãy Sậy Khởi nghĩa Yên Thế Hng Yên Bắc Giang Hà Tĩnh Thanh Hoá B.Phần tự luận. Câu 3: Trong số các sự kiện lịch sử thế giới từ 1917 đến 1945, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lý do vì sao em chọn sự kiện đó? Câu 4: Qua việc trình bày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX, em có nhận xét gì? đáp án Câu Nội dung Điể m 1 STT Thời gian Sự kiện 1 Cách mạng Hà Lan 2 Cách mạng t sản Pháp 2,0 điểm 1 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn Lch s lp 8 ( cú ỏp ỏn) 3 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản 4 Quốc tế thứ nhất đợc thành lập 5 Công xã Pa-ri đợc thành lập 6 Quốc tế thứ hai thành lập 7 Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) 8 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mời Nga thắng lợi 9 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 10 Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ 2 A. Nhân vật B. Sự kiện C. Địa danh 1. Phan Đình Phùng 2. Đinh Công Tráng 3.Nguyễn Thiện Thuật 4. Hoàng Hoa Thám Khởi nghĩa Hơng Khê Khởi nghĩa Ba Đình Khởi nghĩa Bãi Sậy Khởi nghĩa Yên thế Hà Tĩnh Thanh Hoá Hng Yên Bắc Giang 1,0 điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 3 *) Năm sự kiện tiêu biểu nhất: 3 điểm 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mời Nga năm 1917. 2. Cao trào cách mạng ở châu Âu 1918-1923. 3. Phong trào đòi độc lập dân tộc ở châu á. 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. 5. chiến tranh thế giới thứ hai. *) Lý do: 2,5 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mời Nga năm 1917: Lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực ở một nớc -> mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử nhân loại: đọc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 0,5 2. Cao trào cách mạng 1918-1923 có bớc chuyển biến mới: Giai cấp công nhân trởng thành, nhiều Đảng cộng sản ra đời -> Quốc tế cộng sản thành lập, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đờng Cách mạng tháng Mời. 0,5 3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nớc thuộc địa và phụ thuộc là đòn tấn công vào t bản chủ nghĩa; trong phong trào đó, giải cấp vô sản tr- ởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào. 0,5 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đẩy các nớc t bản vào cuộc khủng hoảng cha từng có, dẫn đến hậu quả -> chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trớc nguy cơ một cuộc chiến tranh mới. 0,5 5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 -1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại. 0,5 4 a) Cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lợc của nhân dân Việt Nam từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX: 4,0 điểm 3,0 2 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn Lch s lp 8 ( cú ỏp ỏn) *) Từ 1858 đến 1884: - Một số quan lại yêu nớc nhà Nguyễn chống Pháp: + Ngay từ khi Pháp xâm lợc Đà Nẵng: Đốc học Phạm Văn Nghị đem 300 quân tình nguyện từ Bắc vào kinh đô Huế xin đợc lên đờng chống giặc Pháp (1858). + Tổng đốc Nguyễn Tri Phơng tổ chức đánh Pháp tại Đà Nẵng (1858), Gia Định (1859) và bảo vệ thành Hà Nội (1873). + Tổng đốc Hoàng Diệu kiên cờng chiến đấu khi Pháp đánh thành Hà Nội lần thứ hai (1882). - Phong trào tự động kháng Pháp của nhân dân ta: + ở Nam kì: <+> Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Etpêrăng trên sông Nhật Tảo (1861), đánh chiếm đồn Rạch Giá - Kiên Giang (1868). <+> Khởi nghĩa Trơng Định (1862 - 1864). <+> Khởi nghĩa của Võ Duy Dơng (1865 - 1866). <+> Khởi nghĩa của anh em Phan Tôn, Phan Liêm (1867). <+> Khởi nghĩa Nguyễn Hữu huân (1875). + ở Bắc kì: <+> Nhân dân ta đã tổ chức phục kích tại Cầu Giấy giết chết Gacniê (21/12/1873). <+> Nhân dân ta đã tổ chức phục kích tại Cầu Giấy lần thứ hai giết chết Rivie (19/5/1882). - Trí thức: + Nhiều nhà yêu nớc đã dùng ngòi bút làm vũ khí để tố cáo quân cớp nớc và bán nớc: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị . + Phong trào tị địa. *) Từ 1885 đến cuối thế kỷ XIX: - Phong trào Cần Vơng: + Khởi nghĩa Ba Đình. + Khởi nghĩa Hồng Lĩnh. + Khởi nghĩa Bãi Sậy. + Khởi nghĩa Hơng Khê. - Phong trào nông dân: + Khởi nghĩa nông dân Yên Thế. + Phong trào chống thuế Trung kì. + Phong trào Hội kín Nam kì. - Phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc thiểu số. b) Nhận xét: - Những năm đầu khi Pháp xâm lợc triều đình nhà Nguyễn có tổ chức kháng chiến nhng dè dặt, cầm chừng. - Từ chống cự yếu ớt đi đến thoả hiệp, kí kết các Hiệp ớc cắt đất cầu hoà đến đầu hàng hoàn toàn. - Nhân dân anh dũng kiên quyết kháng chiến với tinh thần trách nhiệm cao. Đấu tranh bền bỉ dẻo dai với nhiều hình thức phong phú nhng đều thất bại. điểm 0,5 1,0 0,75 0,25 0,25 1,0 0,5 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 3 Tuyn tp cỏc thi hc sinh gii mụn Lch s lp 8 ( cú ỏp ỏn) - Do điều kiện lịch sử chi phối từ 1858 đến cuối thế kỷ XIX phong trào chống Pháp của nhân dân ta vẫn đặt dới phạm trù phong kiến, tuy nhiên tính chất này ngày càng phai nhạt. 0,25 S 2: Thi gian : 150 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu 1 : ( 4 im ) Vai trũ ca nhõn dõn trong Cỏch mng t sn Phỏp c th hin nhng im no ? Cõu 2 : (4 im) Vỡ sao núi Cụng xó Pari l mt nh nc kiu mi ? Trỡnh by ý ngha lch s ca Cụng xó Pari. Cõu 3 : ( 4 im) Trỡnh by ni dung v kt qu cuc Duy Tõn Minh Tr. Cõu 4 : (4 im) Nguyờn nhõn no dn n chin tranh th gii th nht ? Chin tranh th gii th nht ó gõy nờn nhng hu qu nh th no ? T kt cc ca chin tranh th gii th nht, em hóy nờu tớnh cht ca nú. Cõu 5 : (4 im) Vỡ sao nc Nga nm 1917 li cú hai cuc cỏch mng ? HT HNG DN CHM THI HSG MễN S 8 Cõu 1: ( 4 im ) Vai trũ ca nhõn dõn trong Cỏch mng t sn Phỏp th hin cỏc s kin : - Ngy 14/7/1789,qun chỳng c v trang kộo n tn cụng chim phỏo i nh tự Ba-xti. (1 im) - Ngy 10/8/1792 trc tỡnh hỡnh T quc lõm nguy, nhõn dõn Pa-ri cựng vi quõn tỡnh nguyn cỏc a phng ng lờn lt s thng tr ca phỏi Lp hin, ng thi xúa b ch phong kin. (1 im) -Mựa xuõn nm 1793, quõn Anh cựng quõn cỏc nc phong kin chõu u tn cụng nc Phỏp cỏch mng, bn phn ng ni lon Vng-ờ, Tõy Bc, nn u c tớch tr honh hnh, giỏ c tng vt, i sng nhõn dõn khn kh, phỏi Gi-rụng-anh khụng t chc chng ngoi xõm, ni phn, n nh i sng nhõn dõn m ch lo cng c quyn lc. Trc tỡnh hỡnh ú, ngy 2/6/1793, nhõn dan Pa-ri, di s lónh o ca Rụ- bi-spie khi ngha lt phỏi Gi-rụng-anh. (1 im) -T ngy 26/6/1794 qun chỳng hng ng lnh tng ng viờn cựng vi quõn i cỏch mng ỏnh bi liờn minh chng Phỏp. (1 im) Cõu 2 : (4 im) * Cụng xó Pari l nh nc kiu mi vỡ : - T chc b mỏy nh nc: C quan cao nht ca nh nc l Hi ng cụng xó, va ban b phỏp lut va lp cỏc y ban thi hnh lut phỏp; gii tỏn quõn i v b mỏy ch c thnh lp lc lng v trang v an ninh ca nhõn dõn. ( 0,75 im) -Cỏc chớnh sỏch phc v quyn li ca nhõn dõn: 4 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) +Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.( 0,5 điểm) + Giao cho công nhân quản lí các xí nghiệp bọn chủ bỏ chốn.( 0,25 điểm) +Quy định tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.( 0, 25 điểm) + Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.( 0,25 điểm) + Qui định giá bán bánh mì.( 0,25 điểm) + Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.( 0,25 điểm) * Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pari : + Công xã là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới là sự cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tôt đẹp hơn.(0,75 điểm) +Công xã đã để lại nhiều bài học quí báo: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có Đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông; phải kiên quyết chấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.( 0,75 điểm) Câu 3: ( 4 điểm ) Nội dung và kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị : - Nội dung: + Về kinh tế: Thống nhất tiền tệ, xoá bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống…phục vụ giao thông liên lạc. (1 điểm) + Về chính trị xã hội: chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hoá và đại tư sản lên nắm chính quyền; thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh ưu tú đi du học phương Tây. (1 điểm) + Về quân sự: Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng… ( 1 điểm) - Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển thành một nước tư bản công nghiệp. ( 1 điểm) Câu 4 : (4 điểm) * Nguyên nhân : - Sự tranh giành thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc dẫn đến chiến tranh để chia lại đất đai trên thế giới.( 0,75 điểm) - Nguyên nhân trực tiếp: Hoàng thân thừa kế ngôi vua Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xécbi ám sát.( 0,75 điểm) * Hậu quả : -Gây nhiều tai hại cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố làng mạc, nhà máy … bị phá hủy chi phí cho chiến tranh là 85 tỉ đô la.( 0,75 điểm) - Các nước thắng trận thu lợi lớn, bản đồ thế giới được chia lại.( 0,75 điểm) * Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất : - Đây là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, phản động.(1 điểm) 5 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 5 : (4 điểm) Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng , đó là cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách mạng XHCN tháng Mười. Sở dĩ có hai cuộc cách mạng này là vì: Vào đầu thế kỉ XX, ở Nga lúc này tồn tại nhiều mâu thuẫn : giữa nông dân nga với chế độ phong kiến Nga hoàng ; giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ; giữa dân tộc Nga với các dân tộc trong đế quốc Nga.(1 điểm) Cách mạng tháng Hai năm 1917 tuy đã lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, song cục diện chính trị đặc biệt lại diễn ra ở Nga: hai chính quyền song song tồn tại Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản và các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.(1 điểm) Trước tình hình đó, Lênin và Đảng Bônsêvích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng, dùng bạo lực lật đổ Chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Trong lúc đó, chính phủ lâm thời vẫn theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.(1 điểm) Tháng 10 năm 1917, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản đã nổ ra và giành thắng lợi.(1 điểm) HẾT ĐỀ SỐ 3: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 120 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1: (5 điểm) Kế sách “vườn không nhà trống” được sử dụng đầu tiên vào triều đại nào, chống quân xâm lược nào? Vì sao ta chủ trương thực hiện kế sách này? Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, kế sách này có còn phù hợp không? Câu 2: ( 5 điểm) Trình bày kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai ? Qua kết quả đó em có suy nghĩ gì về chiến tranh thế giới thứ hai? Theo em chúng ta cần phải làm gì để thế giới không còn chiến tranh? Câu 3: (4 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8, em hiểu thế nào là “cách mạng tư sản”? Vì sao nói “cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản” ? Câu 4: (6 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? Hết ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 6 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 1: (5 điểm) Kế sách “vườn không nhà trống” được sử dụng đầu tiên vào thời nhà Trần chống quân Mông Cổ. (1đ) Ta chủ trương thực hiện kế sách này là vì: + Ban đầu địch còn mạnh, ta chưa thể đánh giáp lá cà với địch. (1đ) + Địch đem quân từ xa tới, rất cần lương thực nhưng với kế sách này của ta, địch khốn đốn  thời cơ thuận lợi để ta phản công tiêu diệt đuổi địch ra khỏi bờ cõi.(2đ) - Với nguyên nhân trên, kế sách này hoàn toàn phù hợp trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trên thực tế ta đã thực hiện. (1đ) Câu 2: ( 5 điểm) - Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt (0,5đ) - Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất… (0,5đ) +60 triệu người chết, 90 triệu người tàn tật. (0,5đ) +Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất (0,5đ), bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. (0,5đ) - Dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới (0,5đ) - Là cuộc chiến tranh phi nghĩa,vì tham vọng riêng mà gây ảnh hưởng đến toàn nhân loại (0,5đ) -> Chúng ta cần phải phản đối(0,5đ),tìm cách ngăn chặn chiến tranh(0,5đ), bảo vệ nền hòa bình (0,5đ) Câu 3: (4 điểm): - Cách mạng tư sản là : + Lãnh đạo: tư sản, quý tộc tư sản hóa. (1đ) + Mục đích: • Đem lại quyền lợi cho tư sản, quý tộc tư sản hóa.(1đ) • Mở đường cho CNTB phát triển.(1đ) - Cuộc Duy Tân Minh Trị thực chất là một cuộc cách mạng tư sản vì hội đủ các điều kiện trên. .(1đ) Câu 4: (6 điểm) • - Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ (2đ) • - Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước Nga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. .(2đ) • - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. (1đ) • - Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh (1đ) ĐỀ SỐ 4: 7 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 Câu 1: ( 6 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Nội dung Điểm Trận Tốt Động - Chúc Động (cuối năm - Tháng 10 – 1426 Vương Thông chỉ huy 5 vạn viện binh kéo vào Đông Quan mở cuộc phản công lớn vào quân chủ lực của ta ở Cao Bộ. 0,25 điểm - Sáng ngày 7 – 11 – 1426, Vương Thông xuất quân tiến về hướng Cao Bộ. 0,25 điểm - Nắm được ý đồ của vương Thông quân ta đã đặt phục binh ở Tốt Động và Chúc Động, khi quân Minh lọt vào trận địa quân ta nhất tề xông thẳng vào quân giặc đánh tan tác, dồn chúng xuống cánh đồng lầy lội để tiêu diệt, 5 vạn quân giặc tử thương, 1 vạn tên bị bắt sống, Vương Thông tháo chạy về Đông Quan, Thượng thư bộ binh Trần Hiệp, cùng các tướng giặc Lí Lượng, Lí Đằng bị giết tại trận. 1,25 điểm - Nghĩa quân Lam Sơn thừa thắng vây hãm Đông Quan, giải phóng nhiều châu, huyện. 0,25 Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – - Đầu tháng 10 – 1427, 15 vạn viện binh từ Trung Quốc chia hai đạo: một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây tiến vào theo đường Lạng Sơn, đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam theo hướng Hà Giang kéo vào nước ta. 0,5 Điểm - Bộ chỉ huy nghĩa quân quyết định tiêu diệt viện quân của giặc không cho chúng tiến sâu vào nội địa nước ta. 0,5 Điểm - Ngày 8 – 10, Liễu Thăng hùng hổ dẫn quân ào ạt tiến vào biên giới nước ta bị quân ta phục kích giết ở ải Chi Lăng. Phó tổng binh là Lương Minh lên thay tiến xuống Xương Giang( Bắc Giang). 0,5 Điểm - Trên đường tiến quân giặc liên tiếp bị quân ta phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát, bị tiêu diệt đến ba vạn tên, tổng binh Lương Minh bị giết tại trận, Thượng thư bộ binh Lí Khánh thắt cổ tự vẫn. 0,5 Điểm - Mấy vạn quân địch còn lại cố đến Xương Giang co cụm ở cánh đồng bị quân ta từ nhiều hướng tấn công, gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống kể cả tướng giặc là Thôi Tụ và Hoàng Phúc. 0,5 Điểm - Lê Lợi sai tướng đem chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh, trông thấy biết Liễu Thăng đã bại trận vội vàng rút quân về nước. 0,5 Điểm - Tin 2 đạo viện binh Liễu Thăng, Mộc Thạnh bị tiêu diệt, Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội vàng xin hòa, chấp nhận mở hội thề ở Đông Quan (10 - 12- 1427). 0,5 Điểm - 3 - 1 - 1428 toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta, đất nước sạch bóng quân thù. 0,5 điểm Câu 2: (6 điểm) Văn hoá Việt Nam từ thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XIX có những thành tựu gì? Nội dung Điểm - Thời Ngô – Văn hoá dân gian là chủ yếu, giáo dục chưa phát triển, Đạo 0,75 8 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X): Phật được truyền bá rộng, Nho Giáo đã xâm nhập song chưa có ảnh hưởng. điểm - Thời Lí - Trần - Nền văn học ( gồm chữ Hán và Nôm) phong phú, nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng ra đời như: Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, Phú sông Bạch đằng của Trương Hán Siêu, Phò giá về kinh của Trần Quang Khải). Nho giáo phát triển. 0,75 + Văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1070). 0,5 - Thời Lê Sơ: ( Thế kỉ XV đến nửa đầu thế kỉ + Nho Giáo chiếm địa vị độc tôn, Đạo Giáo, Phật Giáo bị hạn chế. 0,5 + Mở nhiều trường học, khuyến khích thi cử, văn học chữ Hán tiếp tục chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng. 0,5 - Thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII: + Chữ Quốc ngữ ra đời. 0,25 + Ban hành “ Chiếu lập học”. 0,25 + Nhiều tác phẩm chữ Nôm ra đời. 0,25 + Nghệ thuật sân khấu đa dạng phong phú. 0,25 - Nửa đầu thế kỉ XIX: + Văn học phát triển rực rỡ với nhiều hình thức phong phú. (tục ngữ, ca dao. truyện thơ… tiêu biểu là truyện Kiều của Nguyễn Du). 0,75 + Văn nghệ dân gian phát triển, nghệ thuật sân khấu tuồng chèo…các làn điệu dân ca phổ biến khắp nơi. 0,75 + Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng đồ sộ: Chùa Tây Phương, Ngọ Môn (Huế). 0,5 Phần II: Lịch sử thế giới. (8 điểm) Câu 1: (4 điểm) Kinh tế Mĩ phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX? Nguyên nhân của sự phát triển đó? Nội dung Điểm Sự phát triển của - Nền kinh tế công nghiệp đứng hàng đầu thế giới + Năm 1923 - 1929 sản lượng công nghiệp tăng 69%. + Năm 1928 vượt quá sản lượng của toàn châu Âu chiếm 48% sản lượng công nghiệp toàn thê giới. Đứng đầu về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dầu lửa, thép. Nắm 60% trữ lượng vàng thế giới. - Mĩ bước vào thời kì phồn thịnh và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế. * Nguyên nhân của sự phát triển: Khách quan: - Thiên nhiên ưu đãi, tài nguyên phong phú. - Mĩ có những cơ hội trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất: Mĩ giàu lên nhờ buôn bàn vũ khí, trở thành chủ nợ. - Mĩ tham gia chiến tranh muộn, đất nước hầu như không bị chiến tranh tàn phá. - Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu kiệt quệ là điều kiện thuận lợi để Mĩ xuất khẩu hàng sang châu Âu. Chủ quan - Quan tâm việc phát triển khoa học, kĩ thuật. - Chú trọng đào tạo lao động có trình độ văn hoá, kĩ thuật cao. - Cải tiến kĩ thuật, áp dụng những thành tựu kĩ thuật mới nhất trong sản xuất. 9 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) - Sản xuất dây chuyền, tăng cường độ lao động, bóc lột nhân công và bảo vệ thị trường trong nước bằng thuế quan. Câu 2: (4 điểm) Sau khi cách mạng tháng mười Nga thắng lợi, ngay năm 1919 nhà văn Mĩ Giôn – rít đã công bố tác phẩm “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Vậy vì sao nhà văn Giôn – rít lại đặt tên cuốn sách là “Mười ngày làm rung chuyển thế giới”. Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? Nội dung Điểm - Cách mạng tháng Mười Nga không những làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước, số phận của hàng triệu con người Nga: lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng đã đưa con người lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ mới, chế độ xã hội chủ nghĩa, làm cho các nước đế quốc phải hoảng sợ. 1điểm - Tiếng vang của cuộc cách mạng tháng mười Nga đã vượt qua biên giới nước Nga, có tác động lớn đến thế giới, đã dẫn đến những thay đổi lớn lao và để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức. 1điểm - Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước, chỉ ra cho họ con đường đúng đắn đi tới thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp giải phóng dân tộc. 1điểm - Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước A, Phi, Mĩ la tinh 1điểm ĐỀ SỐ 5: ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn: Lịch sử lớp 8 Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Câu 1 (2,5 điểm): Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ? Câu 2 (6 điểm): Hiệp ước Nhâm Tuất được kí kết vào thời gian nào? Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất? Câu 3 (5 điểm): Em hãy chứng minh rằng vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc? Câu 4 (6,5 điểm): Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hương Khê? Vì sao nói đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? 10 [...]... là các nước A, Phi, Mĩ la tinh ĐỀ SỐ 10: KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn: Lịch sử 8 Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Phần lịch sử thế giới: ( 4 điểm) Trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh trị ở Nhật Bản đã được thực hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX? Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm) 28 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8. . .Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) …… … Hết……… ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn: Lịch sử lớp 8 Năm học: 2010 - 2011 Thời gian: 150 phút (không kể giao đề) Câu 1 2 3 Đáp án - Tình hình kinh tế nông nghiệp sa sút đã khiến nhiều người phải rời quê lên Yên Thế sinh sống - Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi lên... ngày làm rung chuyển thế giới” Dựa vào ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? Hết (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 25 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 Câu 1: ( 6 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối năm 1426 - cuối năm 1427)? Điểm Nội dung Trận Tốt... ảnh hưởng của CM tháng Mười Nga-> tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc dần có những chuyển biến (0 ,5đ) III Lịch sử địa phương(2 điểm): - Đền Bà Triệu, khu di tích lịch sử Lam Kinh(Thọ Xuân )(1 đ) - Trách nhiệm: Tự hào về truyền thống đấu tranh giữ nước(0,5) Bảo vệ, gìn giữ… (0 ,5) 31 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) 32 ... Cao Thắng 0,5 - Từ năm 185 8 - 188 8 nghĩa quân bắt đầu xây dựng lực lượng rèn đúc vũ khí và tích trữ lương thảo tại 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 1,25 11 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) - Từ 188 8 - 189 5 dựa vào vùng núi hiểm trở, có sự phối hợp chặt chẽ nghĩa quân đã đẩy lùi nhiều cuộc hành quân càn quét của địch 1 - Thực Dân Pháp tập trung binh lực, xây... -ĐỀ SỐ 8: Câu 1: Trình bày chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam? Mục đích các chính sách đó? (3 điểm) Câu 2: Trình bày những nét chính về phong trào Đông du (1 905-1909)? Ý nghĩa phong trào Đông du? (2 .0 điểm) 20 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 3: Tóm tắt quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta từ năm 185 8 đến năm 188 4? Nguyên... thời (0 ,25 đ) - Góp phần vào việc chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX (0 ,25 đ) ĐỀ SỐ 9: PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NA HANG ĐỀ CHÍNH THỨC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 8 (Thời gian 150 phút không kể thời gian giao đề) ( ề này có 01 trang) Phần I: Lịch sử Việt Nam (1 2 điểm) Câu 1: ( 6 điểm) Trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (cuối... một cuộc cách mạng nữa để chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và thi t lập chính quyền xô viết, đó là cách mạng tháng Mười 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 18 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) - Chính vì lý do trên mà ở nước Nga đã diễn ra hai cuộc cách mạng: cách mạng tháng Hai và cách mạng... hành hai cuộc cách mạng trong năm 1917? Ý nghĩa lịch sử cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 15 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 5 (3 ,0 điểm): So sánh phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào Cần Vương chống Pháp theo yêu cầu được thể hiện trong bảng sau: Nội dung so sánh Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu... tiến cách mạng Giai cấp công nhân chưa trở thành một lực lượng chính trị độc lập nên chưa thể đảm nhận vai trò lãnh đạo Câu 6: (1 điểm) 1 Nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 186 2 (1 ,0 điểm) 23 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) - Triều đình thừa nhận quyền cai quản của nước Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hoà) và đảo Côn Lôn (0 ,25 đ) - Mở 3 cửa biển ( à . nước A, Phi, Mĩ la tinh (1 đ) ĐỀ SỐ 4: 7 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ 8 Câu 1: ( 6 điểm) Trình bày diễn. động .(1 điểm) 5 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 5 : (4 điểm) Ở Nga năm 1917 đã xảy ra hai cuộc cách mạng , đó là cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai và cuộc cách. nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, hãy giải thích lí do? Hết ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 6 Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 ( có đáp án) Câu 1: (5 điểm) Kế sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án), Tuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 ( có đáp án),

Từ khóa liên quan