Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh nanova

68 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:23

Chuyên đề thực tập chuyên ngành GVHD: ThS Trần Quý Long MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG NANOVA 1.1, Đặc điểm kinh tế kỷ thuật công ty TNHH Nanova .3 1.1.1, Lịch sử hình thành phát triển công ty xây dựng Nanova .3 1.1.2, Chức nhiệm vụ công ty TNHH Nanova 1.1.3, Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty 1.1.4,Đặc điểm tổ chức quy trình sản xuất: 1.1.5, Kết sản xuất kinh doanh công ty: 1.2: Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty TNHH Nanova .9 1.2.1, Tổ chức máy kế tốn cơng ty TNHH Nanova .9 1.2.2, Đặc điểm vận dụng chế độ kế tốn cơng ty TNHH Nanova .11 1.2.2.1, Chính sách kế tốn cơng ty: 11 1.2.2.2, Đặc điểm tổ chức sổ sách kế toán: 11 1.2.2.3, Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán: .14 1.2.2.4, Đặc điểm hệ thống kế toán: 14 1.2.2.5, Đặc điểm tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: 15 PHẦN 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC HẠCH TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NANOVA 16 2.1, Đặc điểm quy trình cơng nghệ tính giá thành sản phảm .16 2.2, Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất cơng ty TNHH Nanova 17 2.2.1, Đối tượng phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất cơng ty TNHH Nanova 17 2.2.1.1,Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 17 2.2.1.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 17 SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long 2.2.2, Phân loại chi phí sản xuất cơng ty xây lắp 18 2.2.3, Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19 2.2.4 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 27 2.2.5, Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng .34 2.2.6 Kế tốn chi phí sản xuất chung 35 2.2.6.1, Chi phi nhân viên xí nghiệp, ban chủ nhiệm cơng trình 35 2.2.6.2, Chi phí vật liệu công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất thuộc phạm vi phân xưởng, tổ đội 36 2.2.6.3 Chi phí khấu hao TSCĐ 37 2.2.6.4 Chi phí dịch vụ mua ngồi 40 2.2.6.5 Chi phí khác tiền 42 2.2.6.6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 44 2.2.7, Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý .48 2.3, Tính giá thành sản phảm cơng ty TNHH Nanova .50 2.3.1, Đối tượng phương pháp tính giá thành cơng ty Nanova 50 2.3.2, Công tác đánh giá sản phẩm làm dở công ty TNHH Nanova 53 2.3.3, Xác định giá thành .54 PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 55 3.1, Đánh giá chung cơng tác quản lý cơng tác kế tốn 55 3.2, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Nanova 58 3.2.1 Về việc luân chuyển chứng từ 59 3.2.2 Về quản lý chi phí nhân cơng 59 3.2.3.Về quản lý hạch toán chi phí sản xuất chung .60 3.2.4 Về hồn thiện phương pháp hạch tốn khoản thiệt hại sản xuất 60 SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long 3.2.5 Về việc tính giá thành đơn vị sản phẩm 61 3.2.6 Về việc tạo trình độ chun mơn nhân viên kế toán 62 3.2.7 Về việc ứng dụng máy vi tính cơng tác kế tốn 62 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý công ty TNHH Nanova Sơ đồ 2: phịng tài - kế tốn 10 Sơ đồ 3: Hình thức sổ nhật ký chung 12 SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận ln mục tiêu doanh nghiệp, chịu chi phối đến hoạt động doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp ln tìm thực thi giải pháp nhằm hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp đề xuất Để làm điều khơng phải đơn giản mà địi hỏi doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hướng đắn cho cịn phải có chế độ kế toán hợp lý tức phải phù hợp với thực tế, với đặc điểm kinh doanh doanh nghiệp Bởi việc tính tốn chi phí để tính giá thành sản phẩm định đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu kinh tế khác Thấy rõ tầm quan trọng đó, với trình học trường em sâu vào nghiên cứu đề tài: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Nanova” Qua thời gian thực tập công ty TNHH Nanova em phần làm quen với cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Báo cáo hồn thành nhờ vào giúp đỡ tận tình bác, cô, chú, anh chị phịng kế tốn cơng ty Thầy giáo Trần Quý Long giảng viên trường Đại học kinh tế quốc dân Hà nội Do khả trình độ cịn hạn chế nên q trình viết luận văn em khơng tránh khỏi thiết sót Em mong nhận quan tâm giúp đỡ thầy cô bạn để luận văn tốt nghiệp em hoàn thiện SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung chuyên đề kết cấu thành ba phần sau: Phần I: Tổng quan công ty TNHH Nanova Phần II: Thực trạng cơng tác hạch tốn kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm công Nanova Phần III: Đánh giá kiến nghị cơng tác kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Nanova SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG NANOVA 1.1, Đặc điểm kinh tế kỷ thuật công ty TNHH Nanova 1.1.1, Lịch sử hình thành phát triển cơng ty xây dựng Nanova Công ty TNHH Nanova thành lập vào ngày tháng năm 2008 Trụ sở đặt Số nghách ngõ 206 Trương Định, Hồng Mai, Hà Nội Tiền thân TNHH Đơng Á thành lập vào tháng năm 2003 lĩnh vực hoạt động công ty lúc thi cơng cơng trình dân dụng, giao thơng, thủy lợi, san lấp mặt Tháng năm 2008 đổi tên Công ty TNHH Nanova Doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, bổ sung nghành nghề kinh doanh: mua bán cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị cơng trình 1.1.2, Chức nhiệm vụ cơng ty TNHH Nanova Công ty TNHH Nanova doanh nghiệp hạch tốn độc lập, có dấu riêng, có tài khoản riêng, có đầy đủ tư cách pháp nhân Trú Sở đặt tại: Số nghách ngõ 206 Trương Định, Hồng Mai, Hà Nội Nhiệm vụ cơng ty nhận thầu, xây lắp cơng trình, hạng mục cơng trình liên tục từ khởi cơng xây dựng hoàn thành bàn giao Sản phẩm xây dựng cơng ty thường cơng trình hạng mục cơng trình Các cơng trình ký kết tiến hành thi công dựa đơn đặt hàng, hợp đồng cụ thể bên giao thầu xây lắp phụ thuộc vào nhu cầu khách hàng thiết kế kỹ thuật công trình Khi có khối lượng xây lắp hồn thành, đơn vị xây lắp phải đảm bảo ban giao tiết độ, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cơng trình Mục tiêu cơng ty phát triển xản xuất kinh doanh, phát huy tối đa tiềm lao động, vốn kinh doanh để tối đa hoá lợi nhuận, lợi tức, tạo việc làm mức thu nhập ổn định cho người lao động SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long 1.1.3, Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty Công ty TNHH Nanova trực thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần với cấu tổ chức, điều hành quản lý công ty theo kiểu trực tuyến - chức máy quản lý công ty gồm: Hội đồng quản trị Giám đốc, phó giám đốc Ban kiểm sốt Phịng kế hoạch kỷ thuật Phịng kế tốn trưởng Phịng tổ chức hành Phịng KD bất động sản Ban vật tư thiết bị Ban quản lý dự án Các phận công trường Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty cổ TNHH Nanova thông qua sơ đồ sau: SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long Sơ đồ 1: Bộ máy quản lý công ty TNHH Nanova Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban giám đốc P giám đốc kinh doanh P giám đốc kỹ thuật thi cơng Kế tốn trưởng P tài P tổ chức kế tốn hành P kế hoạch kỹ thuật Đội xây dựng số Đội xây dựng số Đội xây dựng số … Tổ sản xuất Tổ sản xuất …… SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2 Ban vật tư kỹ thuật Đội điện nước Ban quản lý dự án Xưởng sản xuất bê tông …… Đội thi công giới …… Cơng trình số P kinh doanh bất động sản Cơng trình Số… Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.s Trần Quý Long Theo quy định ban hành kèm theo định số 78/QĐ/CTLQ - TCHC ngày 15/10/2004 giám đốc công ty TNHH Nanova quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm phòng ban sau: Đại hội đồng cổ đơng: có quyền dự họp biểu theo định, quan định cao công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông thành lập, đại hội đồng cổ đông thường niên đại hội đồng cổ đơng bất thường Hội đồng quản trị: có thành viên, đại hội đồng cổ đông bầu miễn nhiệm, quan quản lý công ty, định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông Giám đốc: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm miễn nhiệm, người đại diện pháp nhân công ty giao dịch kinh doanh, người điều hành hoạt động kinh doanh công ty Giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị đại hội đồng cổ đơng điều hành cơng ty Ban kiểm sốt: đại hội đồng cổ đông bầu bãi nhiệm Ban kiểm soát người thay mặt cổ động để kiểm soát hoạt động kinh doanh quản trị điều hành cơng ty Phịng tài - kế tốn: Cung cấp thông tin giúp lãnh đạo quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn quỹ, trình sản xuất kinh doanh pháp luật có hiệu cao, thực nghiêm túc pháp lệnh kế toán thống kê, đề xuất ý kiến huy động vốn, khả tiềm tàng nguồn vốn huy động để phục vụ sản xuất, thực nghiêm túc khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, khoản công nợ phải thu kiểm tra kiểm soát kịp thời, thường xuyên hạn chế khoản nợ dây dưa khó địi, lập kịp thời xác báo cáo tài SV : Đặng Thị Phương Nga _K24-VB2

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan