Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và thương mại đường sắt

62 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:23

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.1.1 Danh mục dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.1.2 Thị trường Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.1.3 Phương thức bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Công ty 1.2.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt .9 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT 13 2.1 Kế toán doanh thu 13 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán 13 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 17 2.1.3 Kế toán tổng hợp doanh thu 20 2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .23 2.2.1 Chứng từ thủ tục kế toán 23 2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 24 2.2.3 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán .27 2.2.4 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 33 2.4 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 36 2.4.1 Chứng từ thủ tục kế toán 36 2.4.2 Kế tốn chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 39 2.5 Kế tốn doanh thu chi phí tài 43 2.5.1 Kế toán doanh thu tài 43 2.5.2 Kế tốn chi phí tài 43 2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 44 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT 48 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty phương hướng hoàn thiện 48 3.1.1 Ưu điểm 48 3.1.2 Nhược điểm 50 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 51 3.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 52 3.2.1 Hồn thiện cơng tác kế toán 52 3.2.2 Kiến nghị khác .55 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCKQSXKD Báo cáo kết sản xuất kinh doanh BHXH Bảo hiểm xã hội BP Biến phí ĐP Định phí CBCNV Cán cơng nhân viên CP Cổ phần CPBH Chi phí bán hàng CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp DV Dịch vụ GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU BẢNG 1.1: BẢNG BÁO CÁO TỔNG THEO KHÁCH HÀNG BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2015 10 BẢNG 1.2: BÁO CÁO TỔNG THEO KHÁCH HÀNG NỢ NĂM 2015 11 BẢNG 1.3: BÁO CÁO TỔNG HỢP LOẠI ĐÁ NĂM 2015 12 BẢNG 2.1: THẺ KHO THÁNG 10/2015 .27 BẢNG 2.2: BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THÁNG 10/2015.30 Sơ đồ 1.1: Quy trình bán hàng Cơng ty vận tải Thương mại Đường Sắt .6 MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp muốn tồn phát triển, muốn đứng vững thị trường phải có chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ ràng Có biện pháp tối ưu để kinh doanh có hiệu thu lợi nhuận cao Khâu bán hàng trình đưa sản phẩm cuối đến tay người tiêu dùng, người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm sống cịn doanh nghiệp thương mại Đó sở tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp, để thực mục tiêu doanh nghiệp phải tiến hành đồng biện pháp quản lý cơng tác kế tốn khơng thể thiếu đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định chi phí bán hàng Để đạt mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao an tồn hoạt động sản xuất kinh doanh, cơng ty phải tiến hành đồng biện pháp quản lý, hạch tốn kế tốn cơng cụ quan trọng, thiếu để tiến hành quản lý hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hố nhằm đảm bảo tính động, sáng tạo tự chủ sản xuất kinh doanh, tính tốn xác định hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh làm sở vạch chiến lược kinh doanh Vì thế, việc xác định ghi nhận doanh thu đủ việc quan trọng, cần thiết thực kế toán bán hàng đồng thời ghi nhận loại chi phí chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp hợp lý để xác định doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đầy đủ hợp lệ Ngoài xác định kết kinh doanh Công ty cần phải xác định trước doanh thu chi phí tài Cơng ty Việc hạch tốn doanh thu chi phí tài chính xác phần quan trọng góp phần nâng cao hiệu lợi nhuận Công ty Nhận thức tầm quan trọng kế toán bán hàng cung cấp dịch vụ nên em chọn đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần vận tải thương mại Đường Sắt” làm đề tài báo cáo thực tập Báo cáo thực tập em gồm có chương: Chương 1: Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Chương 3: Hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Do điều kiện thời gian tìm hiểu thực tế kiến thức hạn chế nên báo cáo thực tập em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong bảo thầy cô giáo để em hiểu rõ vấn đề quan tâm Qua viết này, em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS.Trần Thị Nam Thanh anh chị cán phịng kế tốn cơng ty cổ phần vận tải thương mại Đường Sắt tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.1.1 Danh mục dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Công ty CP dịch vụ vận tải thương mại Đường Sắt với ngành nghề kinh doanh kinh doanh thiết bị, máy móc, phụ tùng vật tư ngành giao thông vận tải đồng thời Công ty cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa hành khách Cơng ty ln nỗ lực đầu tư, tìm kiếm nguồn hàng để nâng cao chất lượng máy móc, thiết bị, tăng cường tích lũy vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài Công ty ln cố gắng để hồn thành mục tiêu kế hoạch hàng năm: - Cung cấp thiết bị dịch vụ - Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ- Tiết kiệm chi phí – Tăng lợi nhuận Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty số tiền thu từ bán: - Trang thiết bị, máy móc, thiết bị phụ tùng phục vụ ngành giao thông vận tải - Các dịch vụ: kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa ngồi nước, kinh doanh nhà hàng khách sạn… Cụ thể hơn, theo đăng ký kinh doanh, Công ty hoạt động lĩnh vực sau: - Kinh doanh vận tải hành khách, hàng hố ngồi nước - Đại lý vận chuyển hàng hoá container - Kinh doanh thương mại - Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, kinh doanh dịch vụ lữ hàng nước, du lịch đưa đón, ăn nghỉ, tham quan, nghỉ mát, visa, hộ chiếu, mua bán ruợu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát karaoke vũ trường) - Xây dựng cơng trình dân dụng, kỹ thuật - Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn giá đất) - Quảng cáo thương mại quảng cáo phi thương mại - Lữ hành quốc tế - Kinh doanh máy móc, thiết bị phụ tùng vật tư nghành giao thông vận tải - Đại lý bán vé máy bay, vé tàu hoả - Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe - Dịch vụ kho, bãi, bốc xếp hàng hoá - Kinh doanh dịch vụ giải trí cạnm nước (khơng bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng karaoke vũ trường) - Dịch vụ cung cấp phần ăn tàu hoả - Dịch vụ kê khai Hải Quan - Mua bán rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm kinh doanh quán Bar) Từ năm 2011 Công ty hoạt động, kinh doanh chủ yếu lĩnh vực: Vận tải, du lịch, kinh doanh khách sạn, nhà hàng…Đây loại hình dịch vụ mang lại doanh thu cho Công ty 1.1.2 Thị trường Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Vận chuyển hàng hoá mạng lưới Đường Sắt Việt Nam Vận chuyển hàng hoá mạng lưới Đường Sắt Quốc tế (vận chuyển hàng hoá nước thuộc khối OSZD, Asean…) Vận tải đường biển (tới cảng tồn quốc) Vận chuyển tơ toa xe chuyên dùng Vận chuyển hàng hoá toa xe chuyên dùng (vận chuyển hàng axit, xăng dầu…) Cho thuê kho tàng bến bãi (tại ga toàn quốc) Các khách hàng chủ yếu Công ty: RATRACO – AHLERS LOGISTIC AND MARITIME SERVICE: Tuyến vận chuyển LVQT từ Việ Nam cảnh nước thuộc khối CIS.RATRACO – SCHENKER VIETNAM – SINOTRANS GUANGXI: Tuyến vận chuyển LVQT Việt Nam Trung Quốc Kho hàng hoá ngoại quan Yên Viên – Hà Nội RATRACO – NISSIN JAPAN: Vận chuyển Ơ tơ toa xe chuyên dụng tuyến đường sắt Bắc – Nam 1.1.3 Phương thức bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt Công ty sử dụng phương thức bán hàng trực tiếp qua kho chuyển hàng theo hợp đồng (khách hàng cử nhân viên mua hàng đến nhận thiết bị kho Cơng ty), cịn Cơng ty cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng theo hợp đồng Quy trình bán hàng: Bước 1: Xuất lệnh bán hàng: Khách hàng qua kho Công ty để kiểm tra trang thiết bị máy móc đặt trước nhận lệnh giao hàng Bước 2: Khách hàng lấy thiết bị, máy móc kho, Thủ kho lập phiếu xuất kho Bước 3: Thu tiền khách hàng trả tiền mặt, gửi lẻ; ghi sổ khách hàng gửi ghi nợ Bước 4: Xuất hóa đơn Nhân viên bán hàng xuất hóa đơn khách hàng mua lẻ (trả tiền mặt) Đối với khách hàng toán tiền gửi hay hợp đồng (nợ), hóa đơn xuất lần vào cuối tháng Bước 5: Cuối ca làm việc, Nhân viên in báo cáo nộp cho Bộ phận kinh doanh phận kế toán gồm: Báo cáo theo khách hàng tiền mặt, nợ, báo cáo tổng khách hàng, báo cáo tổng hợp loại máy móc, thiết bị Hiện q trình bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty áp dụng nhiều phương thức toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trình toán Các phương thức toán áp dụng Cơng ty - Thanh tốn tiền mặt séc: Đối với khách hàng có nhu cầu toán ngay, khách hàng mua với số lượng nhỏ, khôn thường xuyên, khách hàng Phương thức giúp cho Công ty thu hồi vốn nhanh, tránh tình trạng chiếm dụng vốn - Người mua ứng tiền trước: Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu đặt mua theo yêu cầu mua lúc vói số lượng lớn mà Công ty áp dụng - Thanh toán chậm: Phương thức thường áp dụng cho khách hàng có quan hệ mua bán thường xun, có uy tín với Cơng ty Trong trường hợp này, Công ty bị chiếm dụng vốn bù lại khách hàng phải chịu phần lãi suất việc trả chậm - Thanh toán cách chuyển khoản tiền qua ngân hàng vào tài khoản Công ty ngân hàng Việc Cơng ty áp dụng nhiều hình thức tốn làm cho cơng tác kế tốn phức tạp lại tạo điều kiện cho khách hàng Đây chiến lược nhằm thu hút thêm khách hàng Công ty 1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP vận tải thương mại Đường Sắt 1.2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh Cơng ty Khi khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hố phương tiện đường sắt, giao dịch với Công ty thông qua đơn đặt hàng vào đơn đặt hàng phòng Kinh doanh tiến hành lập hợp đồng cung cấp dịch vụ với khách hàng Khi khách hàng Công ty thống điều khoản thoả thuận hợp đồng vào hợp đồng Cơng ty tiến hành chuẩn bị phương tiện thuê phương tiện để vận chuyển hàng hoá từ kho, bến bãi khách hàng ga bốc xếp lên tàu Có thể hình dung quy trình chia thành giai đoạn sau: Sơ đồ 1.1: Quy trình bán hàng Cơng ty vận tải Thương mại

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan