0

Nghiên cứu khoa học

62 49 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2023, 20:47

Nhóm đã tiến hành nghiên cứu thực nghiệm với đề tài “Nghiên cứu các yếu tố về mạng xã hội ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Thương Mại”. Với tên đề tài đã xác định rõ được mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu, nhóm sẽ sử dụng các kết quả xử lý dữ liệu thu thập được từ điều tra, khảo sát thực tế cùng những kết quả nghiên cứu chuyên ngành và liên ngành có liên quan khác để cố gắng giải quyết vấn đề nghiên cứu. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ - LUẬT BÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: Nghiên cứu yếu tố mạng xã hội ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Thương Mại GVHD: Vũ Thị Thùy Linh Bộ môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp học phần: 2234SCRE0111 Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Hà Nội - năm 2022 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG PHÂN CƠNG NHIỆM VỤ Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Mơn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Mã lớp học phần: 2234SCRE0111 Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thùy Linh ST Thành viên Nhiệm vụ Kết T 91 giá Nguyễn Thu Phân chia công việc, Hoàn Trang tổng hợp word, thiết kế thành excel online Nội dung: Chương I, III 92 93 94 Vũ Huyền Nội dung: Chương I, III, Hoàn Trang V thành Nguyễn Minh Nội dung: Chương I, III Hoàn Tú Làm Powerpoint thành Nguyễn Ngọc Nội dung: Chương II, Hoàn Cẩm Tú thiết kế khảo sát thành Thuyết trình 95 96 97 Đánh Trịnh Tố Uyên Nội dung: Chương I, IV, Hoàn thiết kế khảo sát thành Nội dung: Chương I, IV, Hoàn thiết kế khảo sát thành Đặng Đỗ Việt Nội dung: Chương II, IV, Hoàn Vương thiết kế khảo sát thành Lê Thế Vinh 98 99 Hoàng Tường Nội dung: Chương I, IV, Hoàn Vy thiết kế khảo sát thành Lương Hải Yến Nội dung: Chương II, Hoàn thiết kế khảo sát thành Tổng hợp word 10 Vũ Thị Hải Yến Nội dung: Chương I, V, Hoàn thiết kế khảo sát thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM (Lần 1) Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Mã lớp học phần: 2234SCRE0111 Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thùy Linh I Thời gian địa điểm họp Thời gian họp: từ 22h00 đến 23h00 ngày 05/11/2022 Địa điểm họp: nhóm họp online google meet II Số lượng thành viên tham gia: 10/10 III Nội dung thảo luận họp Phân chia nhiệm vụ cá nhân nhiệm vụ làm theo nhóm Thảo luận, nêu ý kiến chốt mơ hình, lý thuyết biến đề tài thảo luận IV Đánh giá chung kết buổi họp Các thành viên tham gia họp đầy đủ Bên cạnh thành viên nhiệt tình đưa ý kiến đóng góp cịn số thành viên chưa sơi nổi, khơng đóng góp ý kiến hay đưa quan điểm Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2022 Nhóm trưởng Trang Nguyễn Thu Trang CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHĨM (Lần 2) Nhóm thực hiện: Nhóm 10 Mơn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Mã lớp học phần: 2234SCRE0111 Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Thùy Linh I Thời gian địa điểm: Địa điểm họp: Họp online Google Meet Thời gian họp: 22h – 23h30 ngày 22/11/2022 II Số lượng thành viên tham gia: III Nội dung thảo luận họp: Các thành viên nộp lại nội dung nhiệm vụ giao Nhóm trưởng đánh gia kết nhóm triển khai phản biện nhóm buổi thảo luận lớp Tổng duyệt thuyết trình IV Đánh giá chung kết buổi họp: Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022 Nhóm trưởng Trang Nguyễn Thu Trang LỜI CẢM ƠN Trước tiên, nhóm 10 chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Vũ Thị Thùy Linh nhiệt tình hướng dẫn chúng em trình thảo luận giảng dạy cung cấp kiến thức bổ ích để nhóm chúng em ứng dụng vào thảo luận đạt kết tốt Mặc dù nhóm 10 chúng em nỗ lực cố gắng, song bên cạnh thời gian có hạn lực thân hạn chế nên thảo luận chúng em khơng thể tránh khỏi thiết sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp để thảo luận nhóm chúng em hồn thiện chúng em tích lũy thêm kiến thức kinh nghiệm quý báu Chúng em xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu đề tài nghiên cứu: 1.3 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu: 1.4 Câu hỏi nghiên cứu: CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU .8 CHƯƠNG III: KHUNG LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu: .11 3.1.1 Khái niệm “sinh viên” “học tập” 11 3.1.2 Khái niệm “ảnh hưởng” “mạng xã hội” 11 3.2 Cơ sở lý thuyết: 11 3.2.1 Lý thuyết lựa chọn hợp lý 11 3.2.2 Lý thuyết xã hội hóa 12 3.3 Phương pháp nghiên cứu: 12 3.3.1 Tiếp cận nghiên cứu: 12 3.3.2 Nghiên cứu định tính: 13 3.3.3 Nghiên cứu định lượng: 13 3.4 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu: 14 CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 15 4.1 Phân tích kết nghiên cứu định tính: 15 4.2 Phân tích kết nghiên cứu định lượng 18 4.2.1 Phân tích thống kê mơ tả .18 4.2.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha 24 4.2.3 Phân tích yếu tố khám phá EFA 28 4.2.3 Phân tích tương quan Pearson 33 4.2.5 Phân tích hồi quy đa biến 35 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 39 5.1 Kết luận: .39 5.2 Khuyến nghị: 39 PHỤ LỤC 41 PHIẾU KHẢO SÁT 41 PHỤ LỤC 44 PHIẾU PHỎNG VẤN .45 PHỤ LỤC 3: DANH MỤC BẢNG .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 DANH MỤC VIẾT TẮT MXH Mạng xã hội TG Tần suất, thời gian sử dụng MXH TG1 Tôi dành nhiều thời gian MXH với mục đích học tập TG2 Tôi thường xuyên sử dụng MXH học lớp TG3 Tôi thường xuyên sử dụng MXH học lớp TG4 Dùng MXH làm tăng khả tập trung học tập TG5 Sử dụng MXH ngày cần thiết việc học MQH Các mối quan hệ MXH MQH Các mối quan hệ MXH giúp học tập tốt MQH Các mối quan hệ trì, gắn kết thơng qua MXH MQH Tơi mở rộng mối quan hệ trường thông qua MXH CC Công cụ học tập CC1 Tôi thường xuyên sử dụng MXH công cụ học tập CC2 MXH giúp trao đổi kiến thức với thầy cơ, bạn bè cách nhanh chóng dễ dàng CC3 Tôi thấy sử dụng MXH để học tập tốt cơng cụ khác TK Tìm kiếm thơng tin TK1 Tơi sử dụng MXH để tìm kiếm thông tin học tập TK2 MXH giúp tìm kiếm nguồn tài liệu ý tưởng mẻ học tập TK3 Tôi sử dụng MXH để tiếp cận thông báo giáo viên nhà trường TK4 Tơi tích lũy nhiều lời khuyên kiến thức hay phục vụ cho học tập từ MXH KQ Kết học tập qua MXH KQ1 Tơi ứng dụng kiến thức học hỏi MXH vào việc học tập KQ2 Sử dụng MXH giúp tơi có động lực việc học tập KQ3 Kết học tập cải thiện sử dụng MXH LỜI MỞ ĐẦU Những năm gần đây, xã hội ngày phát triển theo thời đại 4.0 cơng nghiệp hóa, đại hóa với cơng nghệ thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khoa học,