0

Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem

5 533 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2014, 11:59

Khảo sát hàm lượng của 3 hoạt chất sinh học chính tron dầu hạt Neem trồng tại Việt NamTài liệu của viện sinh học nhiệt đới in trên tạp chí sinh học 9-2005- Vũ Văn Độ, Nguyễn Tiến Thắng, Ngô Kế Sương -
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem, Khảo sát hàm lượng hoạt chất sinh học trong hạt neem,