0

Ke hoach phat trien thi truong san pham tin dung 134258

60 17 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:25

Chuyên đề tốt nghiệp DANH MC BNG BIU Bng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thời hạn huy động Bảng 2: Dư nợ tỷ lệ nợ xấu qua năm Bảng 3: Hoạt động kinh doanh ngoại hối Bảng 4: Kết qủa hoạt động kinh doanh qua cỏc nm Bảng 5: D nợ TDTD theo mục đích cho vay chi nhánh Sacombank ng ng a qua năm Bng 6: S lt khỏch hng n quan hệ giao dịch TDTD với chi nhánh năm Bảng 7: Tình hình doanh thu từ TDTD chi nhánh NHNo Thăng Long từ năm 2002-2004 Biểu 1: Tình hình tăng trưởng TDTD theo mục đích cho vay chi nhánh qua năm Phan Thïy T©m - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp M U Lý chọn đề tài: Sau 60 năm hoạt động, ngành Ngân hàng Việt Nam trải qua thời kỳ đầy sơi động ý nghĩa Các chủ trương, sách đổi hoạt động Ngân hàng góp phần quan trọng trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát chuyển dịch cấu theo hướng cơng nghiệp hố - đại hố đất nước hội nhập vào kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, năm gần đây, hoạt động Ngân hàng nước ta gặp nhiều khó khăn đặc biệt hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương Mại (NHTM).Tín dụng coi mặt trận hàng đầu, khâu then chốt hoạt động kinh doanh NHTM bên cạnh hoạt động hướng tới việc phát triển thị trường sản phẩm tín dụng mối quan tâm không cấp lãnh đạo, quản lý điều hành hệ thống Ngân hàng mà mối quan tâm xã hội Bởi vậy, làm để sảm phẩm tín dụng NHTM tiếp cận tới rộng khắp hoạt động tập thể, cá nhân kinh tế vấn đề xúc có ý nghĩa quan trọng Trong năm gần đây, NHTM Việt Nam có biện pháp tích cực nhằm mở rộng quy mơ tín dụng, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, tăng lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, ứng dụng công nghệ cao….nhưng vấn đề quan trọng NHTM cần phải có giải pháp hữu hiệu gắn với kế hoạch phát triển thị trường, hướng vào việc nâng cao chất lượng tín dụng, đem lại hiệu cao ngành Ngân hàng nói chung hệ thống NHTM nói riêng ngày phát triển đứng vững đường hội nhập kinh tế tồn cầu Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Đống Đa, Hà Nội khơng nằm vấn đề Tuy thành lập Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Đống Đa, Hà Nội đạt thành tựu đáng kể cơng tác tín dụng song bên cạnh có khơng khó khăn gặp phía trước Phan Thùy Tâm - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiÖp Nhận thức rõ tầm quan trọng hoạt động phát triển thị trường công tác huy động vốn hoạt động Ngân hàng Với kiến thức học qua thực tế ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Đống Đa, em xin mạnh dạn chọn đề tài: “Kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm tín dụng tiêu dùng ngân hàng Sài Gịn Thương Tín chi nhánh Đống Đa, Hà Nội.” Do thời gian nghiên cứu kiến thức thực tế không nhiều, chuyên đề em nhiều điểm chưa đề cập đến cịn có thiếu sót định Rất mong nhận góp ý thầy cô giáo khoa để chuyên đề hồn thiện Mục đích nghiên cứu: Phân tích việc triển khai Chương trình hỗ trợ huyện nghèo tỉnh Lào Cai, đánh giá mặt thành cơng hạn chế chương trình, tìm hiểu ngun nhân chúng qua đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ giảm nghèo “Nghị 30a/2008/NQ-CP” tỉnh Lào Cai Đối tượng: Tìm hiểu kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm tín dụng tiêu dùng ngân hàng thương mại, từ nêu lên hướng hoàn thiện cho đề tài Giới hạn, phạm vi nghiên cứu: Tình hình kinh doanh số lượng, số lượt doanh thu từ sản phẩm ngân hàng thương mại song thời gian nghiên cứu có hạn khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp em tiến hành tập trung nghiên cứu hướng phát triển thị trường sản phẩm tín dụng tiêu dùng ngân hàng SacomBank chi nhánh đống Đa địa bàn Hà Nội Câu hỏi nghiên cứu: Kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm TDTD ngân hàng nào? Kế hoạch có phù hợp với tình hình chung kinh tế thời gian tới hày khơng? Có mang lại hiệu kinh doanh ngân hàng hay khơng? Tìm nguyên nhân? Hướng giải pháp hoàn thiện kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm TDTD? Phan Thïy T©m - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp Phng pháp nghiên cứu: 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp nhằm hệ thống hóa khái niệm vấn đề lý luận liên quan đến chuyên đề 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát, lấy ý kiến chuyên gia, trao đổi, quan sát, vấn sâu, tổng kết kinh nghiệm Bố cục chuyên đề: Mở đầu Chương 1: Những vấn đề tín dụng tiều dùng cơng tác kết hoạch phát triển thị trường sản phẩm Chương 2: Tình hình phát triển ngân hàng Sài Gịn Thương Tín kế hoạch phát triển sản phẩm TDTD chi nhánh Đống Đa Chương 3: Hướng hoàn thiện kế hoạch phát triển thị trường sản phẩm tín dụng tiêu dùng Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục Phan Thùy Tâm - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG VÀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 1.1 Tín dụng tiêu dùng ý nghĩa việc phát triển thị trường sản phẩm TDTD 1.1.1 Khái niệm đặc điểm TDTD Tín dụng làm giao dịch tài sản bên cho vay (ngân hàng định chế tài khác) bên vay (cá nhân, doanh nghiệp chủ thể khác) , bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên vay sử dụng thời hạn định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hoản trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ sinh lời chủ yếu Trên sở mục đích cho vay, tín dụng phân thành nhiều loại, phải kể đến hình thức tín dụng tiêu dùng, nghiệp vụ dự đốn đóng vai trị chủ đạo NHTM tương lai Tín dụng tiêu dùng khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng, bao gồm có cá nhân hộ gia đình Đây nguồn tài quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình… Bên cạnh đó, chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế du lịch… tài trợ khoản tín dụng tiêu dùng Nhìn chung, tín dụng tiêu dùng có đặc điểm sau: - Quy mô hợp đồng vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, lãi suất tín dụng tiêu dùng thường cao so với lãi suất loại cho vay lĩnh vực thương mại công nghiệp - Nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng thường phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế Điều thể rõ qua giai đoạn kinh tế Khi kinh tế tăng trưởng cao, thu nhập người dân tăng lên , họ có nhu cầu mua sắm nhiều Tuy nhiên, kinh tế có nguy lạm phát, nhu cầu tiêu dùng giảm dần, phần giá mặt hàng tăng cao, phần kỳ vọng người dân giảm - Nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng co dãn với lãi suất Thông thường , người vay quan tâm tới số tiền phải toán mức lãi suất mà họ phải gánh chịu Phan Thïy Tâm - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp - Mức thu nhập trình độ học vấn hai biến số có quan hệ mật thiết tới nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng Cụ thể là, thu nhập khách hàng tăng lên, họ có nhu cầu tiêu dùng nhiều hơn, phần mong muốn cải thiện đời sống Trong đó, với mức thu nhập thấp, nhu cầu tiêu dùng thường bị hạn chế Tương tự vậy, trình độ học vấn có ảnh hưởng tới nhu cầu vay tiêu dùng khách hàng Thể hiện, với trình độ học vấn cao, khách hàng thường có nhu cầu sử dụng hàng hoá đại đắt tiền hơn, mà nhu cầu tiêu dùng cao - Chất lượng thơng tin tài khách hàng vay thường không cao Với khoản cho vay tiêu dùng, khách hàng thường cá nhân, hộ gia đình Do đó, thơng tin tài khách hàng chủ yếu việc xem xét đánh giá nguồn trả nợ, cụ thể thu nhập khách hàng, ngồi cịn có tài sản thuộc sở hữu khách hàng Mức thu nhập ổn định thu nhập thông tin quan trọng trình đánh giá khả trả nợ khách hàng Tuy vậy, khó đánh giá xác nguồn thu nhập khách hàng bên cạnh nguồn thu nhập ổn định, khách hàng cịn có khoản thu nhập khơng thường xun Ngồi việc xem xét khoản thu nhập, ngân hàng quan tâm tới số dư tài khoản tiền gửi khách hàng- tiêu thức gián tiếp tổng thu nhập ổn định thu nhập khách hàng Tuy nhiên, nước ta, việc sử dụng tài khoản cá nhân hoàn toàn chưa phổ biến dân cư nên việc quản lý thơng tin khách hàng hình thức chưa thực - Nguồn trả nợ chủ yếu người vay biến động lớn, phụ thuộc vào trình làm việc, kỹ kinh nghiệm công việc người Thơng thường, với người có q trình làm việc lâu jmức thu nhập tăng lên tương ứng với thời gian công tác, đặc biệt với người có kỹ kinh nghiệm làm việc cao trả mức lương xứng đáng với khả họ Do đó, tất yếu tố định ổn định mức độ thu nhập khách hàng - Tư cách khách hàng yếu tố khó xác định song lại quan trọng, định hoàn trả khoản vay Một khoản vay chấp nhận khách hàng đánh giá có tư cách tốt, mục đích vay đắn phù hợp với sách cho vay ngân hàng Tuy vậy, tư cách khách hàng vay yếu tố định tính , khó đánh giá cách xác, mà xác minh dự đốn sở thơng tin thu thập khách hàng Điều lại Phan Thïy T©m - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp ph thuc vo kỹ kinh nghiệm nhân viên phân tích tín dụng 1.1.2 Các loại hình tín dụng tiêu dùng Trong phần này, việc phân loại tín dụng tiêu dùng dựa nhiều tiêu thức khác nhằm giúp đưa nhìn tồn diện tín dụng tiêu dùng giác độ khác 1.1.2.1 Căn vào mục đích cho vay  Tín dụng tiêu dùng cư trú Tín dụng tiêu dùng cư trú khoản vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng hay cải tạo nhà khách hàng cá nhân hộ gia đình Đây khoản tín dụng có giá trị lớn, thời hạn cho vay dài tài sản hình thành từ vốn vay thường tài sản đảm bảo  Tín dụng tiêu dùng phi cư trú Tín dụng tiêu dùng phi cư trú khoản vay nhằm tài trợ cho việc trang trải chi phí mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí du lịch Đây khoản tín dụng mang tính chất nhỏ lẻ với thời hạn ngắn 1.1.2.2 Căn vào phương thức hồn trả 1.1.2.2.1 Tín dụng tiêu dùng trả góp Đây hình thức tín dụng tiêu dùng người vay trả nợ (gồm số tiền gốc lãi) cho ngân hàng nhiều lần, theo kỳ hạn nhắt định thời hạn cho vay Phương thức áp dụng cho khoản vay có giá trị lớn thu nhập định kỳ người vay không đủ khả trả hết lần số nợ vay Đối với loại hình này, ngân hàng thường ý tới số vấn đề sau: a Loại tài sản tài trợ Thiện chí trả nợ người vay tốt tài sản hình thành từ vốn vay đáp ứng nhu cầu thiết yếu họ lâu dài tương lai Khi lựa chọn tài sản để tài trợ, ngân hàng thường ý đến điều này, ngân hàng thường muốn tài trợ cho nhu cầu mua sắm tài sản có thời hạn sử dụng lâu bền hay có gía trị lớn Vì với loại tài sản vậy, người tiêu dùng hưởng tiện ích từ chúng khoảng thời gian dài b Số tiền trả trước Thông thường, ngân hàng yêu cầu người vay phải toán trước phần giá trị cần mua sắm, số tiền gọi số tiền trả trước, phần lại ngân hàng cho vay Số tiền trả trước cần phải đủ lớn để mặt làm cho người vay nghĩ họ chủ sở hữu tài sản, mặt khác có tác dụng hạn chế rủi ro Phan Thùy Tâm - KTPT 48A Chuyên đề tèt nghiƯp cho ngân hàng Một khơng cảm nhận chủ sở hữu tài sản hình thành từ tiền vay người vay có thái độ miễn cưỡng việc trả nợ Ngồi ra, khách hàng khơng trả nợ, nhiều trường hợp, ngân hàng đành phải tiếp nhận phát tài sản để thu hồi nợ Hầu hết tài sản qua sử dụng bị giảm giá trị, tức gía trị thị trường nhỏ giá trị hạch toán tài sản, số tiền trả trước có vai trị quan trọng giúp ngân hàng hạn chế rủi ro Số tiền trả trước thường phụ thuộc vào yếu tố sau: Loại tài sản: Đối với tài sản có mức độ giảm giá nhanh số tiền trả trước nhiều, ngược lại với tài sản có mức độ giảm giá chậm số tiền trả trước - Thị trường tiêu thụ tài sản sau sử dụng: Tài sản sau sử dụng tiếp tục mua, bán dễ dàng số tiền trả trước có xu hướng thấp, ngược lại tài sản qua sử dụng mà khó tìm thị trường tiêu thụ số tiền trả trước có xu hướng cao - Mơi trường kinh tế - Năng lực tài người vay b Chi phí khoản tín dụng Đây chi phí mà người vay phải trả ngân hàng cho việc sử dụng vốn Chi phí bao gồm lãi vay chi phí khác có liên quan Chi phí khoản tín dụng phải trang trải chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, rủi ro, đồng thời mang lại phần lợi nhuận thoả đáng cho ngân hàng c Điều khoản toán Khi xác định điều khoản liên quan đến việc toán nợ khách hàng, ngân hàng thường ý tới số vấn đề sau: - Số tiền toán định kỳ phải phù hợp với khả thu nhập, mối quan hệ hài hoà với nhu cầu chi tiêu khác khách hàng - Giá trị tài sản tài trợ không thấp số tiền tài trợ chưa thu hồi - Kì hạn trả nợ phải thuận lợi cho việc trả nợ khách hàng Kỳ hạn trả nợ thường theo tháng Bởi lẽ, thông thường, nguồn trả nợ người vay lương nhận hàng tháng - Thời hạn cho vay không nên dài Thời hạn cho vay thường bị giới hạn thời hạn hoạt động tài sản tài trợ Thời hạn cho vay dài dễ làm giá trị tài sản giảm mạnh Hơn nữa, thời hạn cho vay dài thiện chí trả nợ người vay việc thu hồi nợ thường gặp nhiều rắc rối Số tiền tốn cho định kỳ tính số Phan Thïy Tâm - KTPT 48A Chuyên đề tốt nghiệp phng pháp sau đây: Phương pháp gộp: Đây phương pháp thường áp dụng tín dụng tiêu dùng trả góp, tính chất đơn giản dễ hiểu Theo phương pháp này, trước hết lãi tính cách lấy vốn gốc nhân với lãi suất thời hạn vay, sau cộng gộp vào vốn gốc chia cho số kỳ hạn phải toán để tìm số tiền phải tốn kỳ hạn trả nợ Phương pháp lãi đơn: Theo phương pháp này, vốn gốc người vay phải trả kỳ tính nhau, cách lấy vốn gốc ban đâu chia cho số kỳ hạn tốn Cịn lãi phải trả định kỳ tính số tiền khách hàng thực thiếu ngân hàng Phương pháp giá: Theo phương pháp này, số tiền gốc lãi mà người vay phải trả tính theo phương pháp hồn trả theo niên kim.Ta có cơng thức: V (1+i)n i n a= (1+i) −1 a: số tiền gốc lãi phải trả theo kỳ định V: số vốn gốc ban đầu i: lãi suất cho vay n: số kỳ hạn trả nợ d Vấn đề phân bổ lãi cho vay theo thời gian Khi sử dụng phương pháp gộp để tính lãi, ngân hàng thường tiến hành phân bổ lại phần lãi cho vay tính Việc phân bổ thực theo định kỳ gắn liền với kỳ tốn thực theo quý hay theo năm tài Tuy nhiên, việc phân bổ lãi vay theo năm tài thường ngân hàng áp dụng nhiều e Vấn đề trả nợ trước hạn Thông thường, người vay quyền tốn tiền vay trước hạn mà khơng bị phạt Nếu tiền trả góp tính theo phương pháp lãi đơn phương pháp giá vấn đề đơn giản, người vay phải tốn tồn vốn gốc thiếu lãi kỳ hạn cho ngân hàng Tuy nhiên, tiền trả góp tính phương pháp gộp vấn đề có phần phức tạp Vì theo phương pháp gộp, lãi tính dựa sở giả định tiền vay khách hàng sử dụng lúc kết thúc hợp đồng, khách hàng trả nợ trước hạn thời hạn nợ thực tế khác với thời hạn nợ gỉa định ban đầu số tiền lãi phải trả có thay đổi Trong trường hợp ngân hàng thường ỏp dng Phan Thùy Tâm - KTPT 48A Chuyên ®Ị tèt nghiƯp phương pháp giống phân bổ lãi vay nói 1.1.2.2.2 Tín dụng tiêu dùng phi trả góp Theo phương thức này, tiền vay khách hàng toán cho ngân hàng lần đến hạn Thường khoản tín dụng tiêu dùng phi trả góp cấp cho khoản vay có giá trị nhỏ với thời hạn khơng dài 1.1.2.2.3 Tín dụng tiêu dùng tuần hồn Đây khoản tín dụng tiêu dùng ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phát hành séc phép thấu chi dựa tài khoản vãng lai Theo phương thức này, thời hạn tín dụng thoả thuận trước, vào chi tiêu thu nhập kiếm thời kỳ, khách hàng ngân hàng cho phép thực việc vay trả nợ nhiều kỳ cách tuần hoàn, theo hạn mức tín dụng Lãi phải trả kỳ tính dựa ba cách sau: - Lãi tính dựa số dư nợ điều chỉnh: Theo phương pháp này, số dư nợ dùng để tính lãi số dư nợ cuối kỳ sau khách hàng tốn nợ cho ngân hàng - Lãi tính dựa số dư trước điều chỉnh: Theo cách này, số dư nợ dùng để tính lãi số dư nợ kỳ có trước khoản nợ tốn - Lãi tính sở dư nợ bình quân 1.1.2.3 Căn vào nguồn gốc khoản nợ 1.1.2.3.1 Tín dụng tiêu dùng gián tiếp Tín dụng tiêu dùng gián tiếp hình thức tín dụng ngân hàng mua khoản nợ phát sinh công ty bán lẻ bán chịu hàng hoá hay dịch vụ cho người tiêu dùng (1) (4) ngân hàng (5) (6) công ty bán lẻ (2) (4) ngừơi tiêu dùng (1): Ngõn hng v cụng ty bán lẻ ký hợp đồng mua bán nợ Trong hợp đồng, ngân hàng thường đưa điều kiện đối tượng khách hàng bán chịu, số Phan Thïy T©m - KTPT 48A
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach phat trien thi truong san pham tin dung 134258,