0

Hoan thien ke toan chi phi san xuat va tinh gia 134572

95 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 06:25

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LI M U Trc xu hướng tồn cầu hố nay, kinh tế quốc gia phát triển ngày động đặc biệt tồn cầu hố kinh tế phát triển mạnh mẽ, tác động đến toàn lĩnh vực đời sống xã hội Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ giá thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tái sản xuất tìm kiếm lợi nhuận Giá thành thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau chu kỳ sản xuất kinh doanh Vì trước định lựa chọn sản xuất phải bắt nhu cầu thị trường, giá thị trường điều tất yếu phải xác định đắn mức chi phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư Mặt khác giá thành cịn cơng cụ quan trọng để doanh nghiệp kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu biện pháp tổ chức kỹ thuật Có thể nói giá thành gương phản chiếu toàn biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất yếu tố chi phí sản xuất Trong điều kiện Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đà chuyển đổi từ xí nghiệp thành cơng ty cổ phần đặt cho mục tiêu tối thiểu hóa chi phí tối đa hóa lợi nhuận.Chính mà u cầu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải hạch tốn đầy đủ, xác, kịp thời trợ lý đắc lực cho lãnh đạo Cơng ty.Từ Cơng ty ln coi trọng đánh giá mức tầm quan trọng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn chi phí sản xuất nói riêng q trình sản xuất kinh doanh đơn vị Xuất phát từ nhận định trình thực tập tốt nghiệp chun ngành kế tốn Cơng ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đà em lựa chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Sông Đà” để thực chuyên đề thực tập tốt nghiệp mỡnh Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thùc tËp tèt nghiÖp Trên sở vận dụng kiến thức học kết hợp với việc sâu tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất kinh doanh cơng tác hạch tốn kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng Cơng ty với hướng dẫn tận tình Thầy giáo Ths Trương Anh Dũng giúp đỡ nhiệt tình anh chị Phịng Tài Chính-Kế Tốn Ban lãnh đạo Công ty giúp em thực chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngoài lời mở đầu kết luận nội dung chuyên đề gồm phần: Chương 1: Tổng quan Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà Chương 3: Một số ý kiến hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà Mặc dù cố gắng kiến thức lý luận kinh nghiệm thực tế bị hạn chế nên viết em không tránh khỏi thiếu sót.Em mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến Thầy anh chị phịng Kế tốn Ban lãnh đạo Cơng ty để em tiếp tục hoàn thiện chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nam, ngày 27 tháng 04 nm 2008 CHNG Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp TNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà doanh nghiệp nhà nước, tổng vốn điều lệ Cơng ty có 51% vốn nhà nước Công ty Sông Đà 08 đại diện cho nhà nước làm chủ sở hữu.Và Cơng ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà đồng thời công ty Công ty Sông Đà 08.Dưới vài nét trình hình thành phát triển Cơng ty Với tiền thân Xí nghiệp Sông Đà 8.03 (trực thuộc công ty Sông Đà 8Tổng công ty Sông Đà) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà đơn vị công ty Sông Đà chọn để chuyển đổi thành công ty cổ phần Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà (sau gọi Cơng ty) doanh nghiệp hạch tốn độc lập sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo hình thức bán phần vốn nhà nước có doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu thu hút vốn để phát triển doanh nghiệp theo định thành lập số 994 ngày 25/07/2003 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng Tên giao dịch Công ty: Sông Đà Material Construst Joint stocks Company (Song Da JMACO).Cơng ty có trụ sở giao dịch xã Thanh Châu - thị xã Phủ Lý - tỉnh Hà Nam với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng xây lắp cơng trình có quy mơ vừa nhỏ.Sau chuyển đổi thành lập Công ty Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Nam cấp giấy phép kinh doanh số 0603000040 ngày 18/9/2003 với ngành nghề sản xuất kinh doanh sau: - Khai thác chế biến đá - Xây dựng cơng trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi - Xây dựng đường dây trạm biến áp có điện áp từ 35KV trở xuống - Sửa chữa khí kinh doanh ti hng húa Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Mua bán mở đại lý hàng hóa vật liệu xây dựng, xăng dầu, kim khí dự phịng nợ phải thu khó địi điện máy - Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa Hiện Cơng ty tổ chức hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/08/2003 Cơng ty có tư cách pháp nhân theo Pháp luật Việt Nam, có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký kinh doanh theo luật định, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ tài chính, chịu trách nhiệm hữu hạn khoản nợ phạm vi vốn điều lệ 1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty đơn vị sản xuất công nghiệp chuyên tiến hành sản xuất đá xây dựng loại bột đá công nghiệp.Công ty cung cấp đá cho số cơng trình lớn sử dụng sản phẩm đá xây dựng như: Cơng trình quốc lộ 1A-Cầu Giẽ-Ninh Bình, cầu Vĩnh Tuy Hà Nội, cầu Thanh Trì, cầu Chương Dương, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, cơng trình QL1A-Cầu Giẽ-Pháp Vân, cịn nhiều cơng trình trọng điểm khác nữa.Cơng ty ngày có uy tín với khách hàng thị trường, đóng góp phần khơng nhỏ cho ngân sách địa phương tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động Mặc dù Cơng ty có tiến hành hoạt động sản xuất công nghiệp hoạt động xây lắp hoạt động sản xuất công nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu Doanh thu từ hoạt động sản xuất công nghiệp hàng năm chiếm tỷ trọng từ 70% đến 80% tổng doanh thu Công ty Sản phẩm sản xuất công nghiệp Công ty bao gồm loại: - Đá gồm loại: + Đá dăm loại + Đá Base + Đá Subase + Đá mạt & đá phong hóa - Bột đá gồm loại: Ngun ThÞ Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiƯp + Bột siêu mịn + Bột đá thơ + Bột Đơlơmit + Bột Xanh Xám Máy móc thiết bị sử dụng chủ yếu cho sản xuất công ty 02 máy nghiền sàng với công suất thiết kế 150m3 đá nguyên liệu/01giờ 01 xưởng nghiền bột đá có cơng suất thiết kế tấn/giờ Hàng năm Cơng ty có khả sản xuất cung ứng cho thị trường khoảng 150.000m đến 170.000m3 đá sản phẩm loại 50.000 bột khống siêu mịn.Ngồi thiết bị chế biến đảm bảo đảm sản xuất từ 120.000m3 đến 150.000m3 đá xây dựng/ năm Hiện Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đà đà tăng trưởng, phát triển với bước chuyển đáng kể 1.1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty Việc tổ chức, quản lý điều hành Công ty thực theo mơ hình cơng ty cổ phần theo Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 Nguyên tắc quản trị điều hành Công ty tự nguyện, dân chủ, bình đẳng pháp luật.Cơ quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị để quản lý Công ty, bầu Ban kiểm soát để kiểm soát hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị Công ty Điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty Giám Đốc, hỗ trợ cho Giám đốc hai Phó Giám Đốc: Phó Giám Đốc phụ trách xây lắp, Phó Giám Đốc phụ trách sản xuất cơng nghiệp hệ thống phịng ban chức như: Phịng tổ chức hành chính, phịng kinh doanh, phòng kinh tế kế hoạch – VTCG, phòng tài kế tốn văn phịng đại diện Miền Nam Sơ đồ tổ chức quản lý công ty nh sau: Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên ®Ị thùc tËp tèt nghiƯp Sơ đồ 1.1: Sơ đồ Bộ máy quản lý Công ty CP VLXD Sông Đà ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SX CƠNG NGHIỆP PHĨ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH XÂY LẮP PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN VĂN PHỊNG ĐẠI DIỆN PHỊNG KINH TẾ KẾ HOẠCH - VTCG HÒNG TỔ CHỨC HÀNHPHÒNG CHÍNHKINH DOANH ĐỘI KHAI THÁC MỎ ĐỘI NGHIỀN SÀNG I Nguyễn Thị Thúy Hà I NGHIN SNG II XNG NGHIN BỘT ĐÁ ĐỘI CƠNG TRÌNH KHOAN NỔ CÁC ĐỘI XÂY LP Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chức năng, nhiệm vụ phòng ban: - Hội đồng quản trị: quan quản lý Công ty, định vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Giám đốc: người đại diện cho Công ty trước pháp luật người tổ chức thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị chủ động điều hành sản xuất kinh doanh theo điều lệ tổ chức hoạt động Công ty - Phó Giám đốc phụ trách sản xuất cơng nghiệp: người điều hành hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty, trực tiếp đạo quản lý đội khai thác mỏ, đội nghiền sàng I, đội nghiền sàng II, xưởng nghiền bột khống.Phó giám đốc phụ trách sản xuất công nghiệp người chịu trách nhiệm trước Giám đốc công việc liên quan đến hoạt động sản xuất công nghiệp Công ty, hoạt động theo phân công ủy quyền Giám đốc Công ty - Phó Giám đốc phụ trách xây lắp: người điều hành hoạt động xây lắp Công ty, trực tiếp đạo quản lý đội cơng trình khoan nổ đội xây lắp Cơng ty.Phó giám đốc phụ trách xây lắp người chịu trách nhiệm trước Giám đốc công việc liên quan đến hoạt động xây lắp, hoạt động theo phân công uỷ quyền Giám đốc Công ty - Phịng tổ chức hành chính: có chức tham mưu giúp Giám đốc Công ty quản lý công tác nhân lực, lao động, tiền lương Đồng thời phòng tổ chức hành Cơng ty cịn nơi tiếp nhận giải chế độ sách người lao động Công ty sở Luật lao động quản lý cơng tác hành chính, bảo vệ an ninh trật tự - Phòng kinh doanh: quan tham mưu giúp Giám đốc Công ty tổ chức tiêu thụ loại sản phẩm Công ty sản xuất tổ chức kinh doanh mặt hàng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ Cơng ty thời kỳ - Phịng kinh tế kế hoạch – Vật tư giới : phận tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Công ty phụ trách công tác Kinh tế kế hoạch, kỹ thuật, vật tư giới vệ sinh lao động với cơng việc sau: Ngun ThÞ Thóy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp + Công tác Kinh tế - Kế hoạch + Công tác Vật tư - Cơ giới + Công tác kỹ thuật an toàn + Kho sản phẩm, kho vật tư, kho dầu, kho Vật liệu nổ Cơng nghiệp - Phịng tài kế tốn: có chức tham mưu giúp Giám đốc Cơng ty thực cơng tác Tài Kế tốn Cơng ty theo quy định hành nhà nước cấp trên, đảm bảo cung cấp kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh, tổ chức thu hồi vốn công nợ, quản lý tài sản cho Cơng ty.Đồng thời phịng tài kế tốn cịn nơi quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán, toán chi phí sản xuất- hạch tốn kinh tế chế độ báo cáo thống kê theo quy định - Văn phòng đại diện: đại lý giới thiệu sản phẩm tiêu thụ sản phẩm cho Công ty - Các đội sản xuất Cơng ty: gồm có đội khai thác mỏ, đội nghiền sàng I, đội nghiền sàng II, xưởng nghiền bột đá, đội khoan nổ cơng trình đội xây lắp có nhiệm vụ chung trực tiếp thực hoạt động sản xuất Công ty theo nhiệm vụ Ban lãnh đạo Công ty giao phó.Chức nhiệm vụ đội trình bày cụ thể phần đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty 1.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất Công ty Cổ phần VLXD Sông Đà Qua năm chuyển đổi cấu tổ chức Công ty tự khẳng định vị trí chế mới, đảm bảo sản phẩm sản xuất có chất lượng thị trường chấp nhận, dần nâng cao đời sống công nhân viên Công ty Để đạt hiệu Cơng ty tổ chức sản xuất theo đội đạo trực tiếp Công ty Với đặc điểm doanh nghiệp có quy mơ nhỏ nên năm 2003 với việc chuyển đổi sang mơ hình cơng ty cổ phần Cơng ty tổ chức xếp lại hoạt động sản xuất theo hình thức giao khốn.Theo vào trình độ tay nghề lực làm việc Công ty xếp người lao động vào đội sản xuất giao khốn cơng việc cho đội.Mỗi đội sản xuất có chức v nhim v nht nh Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiệp phc v cho hai hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sản xuất công nghiệp hoạt động xây lắp cơng trình.Quản lý xưởng, đội đội trưởng, xưởng trưởng Với hình thức giao khốn sản xuất thông thường vào đầu năm trước sản xuất Cơng ty ký hợp đồng giao khốn với đội sản xuất nội dung chung công việc mà đội tiến hành.Hàng tháng năm vào kế hoạch sản xuất tháng mà phòng kinh tế kế hoạch -Vật tư giới Cơng ty thơng báo mức sản lượng giao khốn tháng cho đội.Cuối tháng đội Công ty thống mức sản lượng thực tế mà đội sản xuất tháng lập “Biên xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành”.Căn vào Biên xác nhận khối lượng sản phẩm hồn thành phịng Kinh tế kế hoạch Công ty lập “Biên tốn chi phí, sản lượng” xác định mặt giá trị sản lượng đội hưởng phần vật tư đội ứng Công ty Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức sản xuất Công ty CP VLXD Sơng Đà CƠNG TY Đội khai thác mỏĐội nghiền sàng Đ đá cơng trình khoan I ội nghiền sàng IIXưởng nghiền bột Đội Độinổthi cơng cơng trình Mỗi đội có chức năng, nhiệm vụ sản xuất riêng, cụ thể là: Đội khai thác mỏ có nhiệm vụ chuyên khai thác đá nguyên liệu để sử dụng cho việc sản xuất đá thành phẩm(như đá dăm, đá Base, đá Subase,mạt) Đội nghiền sàng I II có nhiệm vụ chủ yếu sản xuất loại đá thành phẩm đá dăm, đá Base, đá Subase, mạt Xưởng nghiền bột đá có nhiệm vụ sản xuất loại bột thành phẩm như: bột siêu mịn, bột thơ, bột Dolomite gia cơng, bột puzơman Ngun ThÞ Thúy Hà Kế toán 46D Chuyên đề thực tập tốt nghiƯp Đội cơng trình khoan nổ có nhiệm vụ thực cơng tác khoan nổ mìn, san lấp mặt bằng, mở đường, phục vụ cho công việc đội xây lắp Các đội thi cơng cơng trình có nhiệm vụ thực đảm nhận công việc xây lắp Công ty tiến hành hoạt động sản xuất cơng nghiệp hoạt động xây lắp, hoạt động sản xuất công nghiệp hoạt động chủ đạo Công ty.Sản phẩm chủ yếu Công ty loại đá bột đá với quy trình sản xuất sau: Sơ đồ 1.3: Sơ đồ quy trình sản xuất sản phẩm Cơng ty Quy trình sản xuất đá: Đá nguyên liệu từ khai thác Vận mua chuyển đội, xưởng Nghiền sàng Sản phẩm đá đạt yêu cầu Quy trình sản xuất bột đá: Mua đá nguyên liệu Máy nghiền bộtThành phẩm bột đá đạt yêu cầu Đóng bao thành phẩm Với quy trình sản xuất đá đá nguyên liệu khai thác khu vực khai thác đá Cơng ty mua ngồi thị trường vận chuyển đến đội nghiền sàng I II.Tại đá nguyên liệu nghiền sàng để loại bỏ đá khơng đủ chất lượng sau đưa vào mày nghiền máy PDSU-200, máy TDSU-35 để tạo thành phẩm như: đá dăm, đá Base, đá Subase, mạt Cịn với quy trình sản xuất bột khống đá ngun liệu(đá xanh xám, đá hộc trắng) loại đá khơng có Hà Nam nên Cơng ty phải mua ngồi.Những loại đá sau mua kiểm tra chất lượng đưa vào máy nghiền bột cho thành phẩm bột như: bột siêu mịn, bột thô, bột Dolomite(gia công), bột poizolan Đến bột nghiền xong cho đóng bao để nhập kho để mang i tiờu th Nguyễn Thị Thúy Hà Kế toán 46D
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoan thien ke toan chi phi san xuat va tinh gia 134572,