0

Hoan thien qlnn doi voi cac cum cong nghiep vua 141325

74 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 04:46

Chuyên đề tốt nghiệp LI M U Xõy dng phát triển cụm công nghiệp vừa nhỏ song song với KCN, KCX hướng , sang tạo nghiệp công nghiệp hố, đại hố Thủ Đơ Hà Nội nước nói chung Kể từ ngày 15/10/1998 công văn số 17/CP – KCN thủ tướng Chính phủ đồng ý để Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội xây dựng thí điểm cụm cơng nghiệp vừa nhỏ huyện Gia Lâm Thanh Trì Hà Nội để di chuyển số nhà máy, xí nghiệp nôi thành nhằm tập trung sản xuất, chống ô nhiểm môi trường Đến Thành phố Hà Nội có 18 dự án xây dựng cụm cơng nghiệp đựoc triển khai với tổng diện tích quy hoạch gần 800ha Trong cụm hồn thành xây dựng sở hạ tầng có tỷ lệ lấp đầy cao Một số cụ công nghiệp tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai dự án Sự hình thành phát triển cụm cơng nghiệp gần 10 năm trở lại mở hướng cho phát triển công nghiệp vừa nhỏ thủ nước Góp phần giúp cải cách hành chính, đổi chếquản lý, giảm thiểu đến mức tối phiền hà, phức tạp cho doanh nghiệp vừa nhỏ việc mở rộng đầu tư trình hoạt động sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh vậy, việc hoàn thiện quản lý nhà nước cụm công nghiệp vừa nhỏ nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng tới khả thu hút vốn đầu tư hiệu hoạt động cụm công nghiệp Tuy nhiên thời gian qua, hoạt động quản lý nhà nước cụm công nghiệp vừa nhỏ cịn gạp nhiều khó khăn Ngun nhân là Ngun Xu©n Nam Líp: Kinh tÕ & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp mơ hình mẻ, có đặc thù riêng khơng hồn toàn giống KCN, KCX Nhận thức tầm quan trọng công tác quản lý nhà nước cụm công nghiệp, qua thời gian thực tập Ban quản lý KCN & CX Hà Nội, với hướng dẫn thầy giáo trình tham khảo khảo thực tiễn quản lý nhà nước nói chung, tơi định chọn đề tài “ Hồn thiện QLNN cụm công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội” làm chuyên đề tốt nghiệp Đây đề tài mới, chứa nhiều vấn đề thực tiễn lý luận có ý nghĩa quan trọng công phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa bàn Hà Nội nước Nguyễn Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp CHNG CM CễNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CƠNG NGHIÊP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Khái niệm cụm công nghiệp vừa nhỏ Trong thời gian qua, sở công nghiệp nước phát triển phần lớn hạn chế vốn nên có quy mơ nừa nhỏ, phân bố phân tán, khả xử lý ô nhiễm bảo vệ môi trường thấp Đất đai có giới hạn, dân số ngày gia tăng, chi tiêu phủ cần tập trung vào việc phát triển hạ tầng sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Để đáp ứng yêu cầu trên, việc phát triển cơng nghiệp cần khuyến khích thành phần kinh tế phải tuân theo quy hoạch nhằm tiết kiểmtong đầu tư, có điều kiện dễ dàng để kiểm sốt có biện pháp bảo vệ mơi trường cách thuận lợi hữu hiệu Bởi vậy, nước cần tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho nhà đầu tư môi trường pháp lý, sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội, để thu hút đầu tư theo quy hoạch phù hợp với phát triển kinh tế xã hội trước mắt lâu dài đất nước Để thực mục tiêu nước phát triển thành lập khu vực đặc biệt với ưu đãi tài chính, thuận lợi sở hạ tầng để thu hút đầu tư Xuất phát từ mục tiêu hình thành khu vực sản xuất tập trung khái niệm khu công nghiệp đời Cụm công nghiệp khái niệm sử dụng phổ biến thường xun q trình cơng nghiệp hoá, đại hoá nước tư bản, đặc biệt sau cách mạng khoa học công nghệ giới năm Ngun Xu©n Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tèt nghiÖp 1970 – 1980 kỷ trước Với mơ hình cho phép hạ thấp chi phí đầu tư sở hạ tầng, nâng cao hiệu sử dụng đất Tại Việt Nam, trình phát triển đất nước khái niệm Cụm cơng nghiệp đời từ có cơng văn số 17/CP – KCN 15/10/1998 đồng ý cho UBND Thành phố Hà Nội xây dựng thí điểm Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ huyện Gia Lâm Thanh Trì Hà Nội để di chuyển dần số nhà máy, xí nghiệp nội thành ngoại thành nhằm tập trung sản xuất , chống ô nhiễm môi trường Đây mơ hình với nước ta Cụm cơng nghiệp hình thức tổ chức sản xuất cơng nghiệp theo lãnh thổ, đời gắn liền với trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Dựa sở ta hiểu khái niệm Cụm công nghiệp sau: Cụm công nghiệp vừa nhỏ khu chuyên sản xuất công nghiệp thực dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp , có ranh giới địa lý rõ ràng , có quy hoặch chi tiết, có hạn tầng kỹ thuật dồng bộ, khơng có dân cư sinh sống UBND Thành phố định thành lập Bên cạnh khái niệm Cụm cơng nghiệp, qua q trình nghiên cứu tham khảo tác giả xin giới thiệu thêm số khái niệm lien quan tới Cụm công nghiệp như: - Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm cơng nghiệp : Là Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Ủy ban nhân dân Thành phố định Doanh nghiệp trúng thầu dự án thực xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp - Doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp :Là Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật Cụm cơng nghiệp Ngun Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp - Doanh nghip Cm cụng nghiệp : Là Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, có tư cách pháp nhân thuê đất, thuê lại đất có hạ tầng kỹ thuật thuê, mua lại nhà xưởng Cụm công nghiệp để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ Cụm cơng nghiệp - Giá cho th lại đất có hạ tầng kỹ thuật : đơn giá tính theo m2 bao gồm chi phí phần đất đầu tư cho sở hạ tầng Cụm công nghiệp giá thuê đất nguyên thổ theo quy định Ủy ban nhân dân Thành phố địa bàn đóng Cụm cơng nghiệp - Phí quản lý : Là kinh phí để tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp mà Doanh nghiệp Cụm cơng nghiệp có trách nhiệm đóng hàng năm cho Doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật theo hợp đồng kí kết - Suất đầu tư : Là chi phí đầu tư xây dựng 1m2 đất có đủ hạ tầng kỹ thuật theo định đầu tư Ủy ban nhân dân Thành phố Doanh nghiệp thuê Cụm công nghiệp Chi phí để tính suất đầu tư bao gồm khoản kinh phí: chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật ( San nền, đường, hệ thống cấp thoát nước xử lý nước thải, chiếu sáng, hàng rào, xanh, nhà điều hành hạng mục khác) trừ khoản kinh phí Thành phố hỗ trợ ghi rõ định đầu tư Diện tích đất để tính suất đầu tư tồn diện tích đất Doanh nghiệp thuê Cụm công nghiệp ( bao gồm diện tích đất để xây dưngh nhà xưởng cho th cơng trình phụ trợ để kinh doanh); khụng Nguyễn Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp tớnh phn din tích đất sử dụng chung như: đường, hè đường, nước, hàng rào chung Cụm công nghiệp, trạm điện, khu xử lý nước thải, nhà điều hành hạng mục công cộng khác 1.1.2 Đặc điểm Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ  Về mục đích xây dựng: - Quy tập Doanh nghiệp tồn từ thập niên trước mà đến tồn rải rác khu dân cư, gây ô nhiểm môi trường - Thu hút đầu tư Doanh nghiệp vừa nhỏ nước Thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp theo quy hoạch mục tiêu quan trọng Cụm công nghiệp, với tính chất “vùng lãnh thổ” hoạt động môi trường đầu tư chung sở hạ tầng - Giải vấn đề căng thẳng mặt sản xuất kinh doanh nhiều Doanh nghiệp vừa nhỏ  Về thủ tục thành lập Do UBNN Thành phố định thành lập  Về chủ đầu tư Các Doanh nghiệp nước có đủ lực kinh nghiệm xây dựng quản lý Cụm công nghiệp làm chủ đầu tư  Về mơ hình quản lý Tồn nhiều mơ hình quản lý Cụm công nghiệp vừa nhỏ như: Ban quản lý dự án huyện; công ty khai thác hạ tầng Cụm công nghiệp; UBND Thành phố thành lập Ban quản lý Cụm cơng nghiệp trực thuộc UBND quận/huyện nơi có Cụm công nghiệp  Đối tượng thuê đất Cụm công nghiệp Các Doanh nghiệp vừa nhỏ nước, cần mặt sản xuất kinh doanh không đủ tiềm lực hoạt động KCN tập trung NguyÔn Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp 1.1.3 S cn thit hỡnh thành Cụm công nghiệp vừa nhỏ Trong nghiệp CNH – HĐH nước ta, phát triển công nghiệp nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, muốn việc tăng tốc độ đầu tư cho phát triển công nghiệp việc làm cần gấp rút thực Bên cạnh việc thu hút đầu tư Doanh nghiệp nước ngồi có vốn lớn, cơng nghệ đại việc phát triển Doanh nghiệp nước mà đa phần Doanh nghiệp vừa nhỏ quan trọng Thực tế thời gian qua cho thấy phát triển nhanh chóng Doanh nghiệp vừa nhỏ làm diện mạo ngành công nghiệp thay đổi đáng kể theo hướng tích cực Tuy nhiên trình quản lý thực tế nhận thấy số vấn đề nảy sinh cần hoàn thiện : - Hiện tồn nhiều sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường đan xen khu dân cư, khu đô thị làm ảnh huơng lớn đến sống dân cư khu vực Doanh nghiệp đóng - Nhiều Doanh nghiệp phải thuê lại mặt dân cư sở sản xuất khác để hoạt động sản xuất kinh doanh xúc mặt sản xuất gây ảnh hưởng tới khả sản xuất Trong nhiều khu vực đất hoang sử dụng không đạt hiệu dtrong sản xuất nông nghiệp chất lượng đất màu mỡ - Có thể tiến hành sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp cần thiết phải có sở hạ tầng ban đầu hệ thống cung cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải… Ngun Xu©n Nam Líp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiÖp Việc xây dựng riêng sở hạ tầng Doanh nghiệp làm lãng phí nguồn vật lực, gây khó khăn cho Doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực vốn yếu việc đầu tủ sở hạ tầng ban đầu khó khăn lớn - Các Doanh nghiệp nằm khu dân cư làm cho việc bảo đảm an ninh trật tự trở nên khó khăn cho Doanh nghiệp lẫn khu dân cư Đặc biệt việc Doanh nghiệp nằm rải rác nhiều địa bàn gây phức tạp công tác kiểm tra, giám sát quan chức - Đặc thù sản xuất công nghiệp loại hoạt động khẩn trương , nhanh chóng , kịp thời thích ứng với biến động thị truờng, tiến cơng nghệ Là loại hoạt động địi hỏi xác, ăn khớp đồng Từ tính chất đặc thù sản xuất cơng nghiệp cần phải có tính đồng bộ, chất lượng cao sở hạ tầng.Hoạt động quản lý điều hành phải nhanh nhạy, đầu mối, thủ tục đơn giản Để khắc phục vấn đề trình phát triển công nghiệp cần quy tụ Doanh nghiệp vào Cụm cơng nghiệp tập trung Ở có sẵn sở hạ tâng dịch vụ, có sẵn máy quản lý, hưởng thủ tục đơn giản thống Ban quản lý KCN địa phương trực tiếp quản lý - Về bản, xây dựng Cụm công nghiệp vừa nhỏ tập trung song song với phát triển KCN lớn nhằm khắc phục điểm yếu Doanh nghiệp vừa nhỏ không đủ tiềm lực để vào hoạt động Khu công nghiệp lớn.Mặt khác xây dựng tất khu công nghiệp tập trung hạn chế diện tích, chia cắt mặt địa lý,quy mơ vốn đầu tư lực quản lý Doanh nghiệp quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật Nguyễn Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp Khỏc vi cỏc khu cơng nghiệp tập trung thường thu hút Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi, Doanh nghiệp có tiềm lực vốn lớn, cơng nghệ sản xuất quản lý tiên tiến, Cụm công nghiệp vừa nhỏ có mục tiêu chủ yếu quy tập thu hút đầu tư Doanh nghiệp vừa nhỏ, chủ yếu Doanh nghiệp nước nhằm hình thành chuỗi cung ứng Cụm công nghiệp Xây dựng Cụm công nghiệp vừa nhỏ góp phần làm tăng hiệu sử dụng vốn.trong Cụm công nghiệp, Doanh nghiệp sử dụng chung hạ tầng sở nên giảm chi phí đơn vị diện tích đơn vị sản phẩm Thực phát triển công nghiệp theo quy thống nhất, kết hợp quy phát triển ngành với quy hoặch lãnh thổ Mặt khác,việc tập trung Doanh nghiệp vừa nhỏ Cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi việc xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao hiệu sử dụng đất nhờ việc chuyển đổi phần đất hoang hóa, bạc màu khơng thể sản xuất nơng nghiệp thành đất cơng nghiệp Ngồi trình phát triển quản lý Cụm cơng nghiệp thủ tục hành giảm thiểu đến mức tối đa thông qua chế “một cửa, chỗ” Những sách Cụm công nghiệp minh bạch, rõ rành, gắn quyền nghĩa vụ nhà đầu tư với hợp đồng tạo điều kiện cho Doanh nghiệp yên tâm sản xuất 1.1.4 Vai trị Cụm cơng nghiệp vừa nhỏ phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa phương Việc hình thành cụm cơng nghiệp có tác động lớn nghiệp phát triển công nghiệp vừa nhỏ địa phương Điều thể mt sau: Nguyễn Xuân Nam Lớp: Kinh tế & quản lý công 46 Chuyên đề tốt nghiệp Cm cơng nghiệp góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư Sự hình thành phát triển cụm cơng nghiệp gắn liền với mục tiêu kinh tế xã hội địa phương mục tiêu sản xuất kinh doanh nhà đầu tư Do phát triển cụm công nghiệp nhằm: Thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp theo quy hoạch Đây mục tiêu quan cụm công nghiệp, với tính chất “vùng lãnh thổ” hoạt động môi trường đầu tư chung sở hạ tầng, cụm công nghiệp trở thành công cụ hữu hiệu để thu hut vốn đầu tư, để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đối với hộ sản xuất vấn đề mặt vốn sản xuất hai vấn đề xúc Đây vịng luẩn quẩn sản xuất nhỏ Các doanh nghiệp nhỏ khơng có điều kiện vốn để thuê thêm mặt mở rộng sản xuất kinh doanh muốn mở rộng quy mô sản xuất, tập trung vào phát triển sản phẩm lại cần vốn lớn việc phát triển Cụm cơng nghiệp để giải vấn đề Nâng cao lực sản xuất nhờ ứng dụng khoa học công nghệ Tập trung sản xuất cụm cơng nghiệp địi hỏi doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến, xây dựng lộ trình thay trang thiết bị kỹ thuật cũ, lạc hậu, suất thấp, nhiểm mơi trường Trong q trình hội nhập kinh tế nay, để tránh bị tụt hậu kinh tế, đặc biệt sản xuất công nghiệp tăng sức cạnh tranh hang xuất thị trường giới, nước phát triển muốn nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật mình, nâng cao trình độ quản lý Xây dựng cụm cơng nghiệp để thu hút vốn đầu tư, mở rộng sản xuất từ tạo điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao khả quản lý Đây điều quan trọng doanh nghiệp vừa nhỏ nước ta xuất phát điểm thấp có trình độ lạc hậu so với nước phát triển Ngun Xu©n Nam Líp: Kinh tÕ & quản lý công 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoan thien qlnn doi voi cac cum cong nghiep vua 141325,