0

Tiểu Luận Marketing Du Lịch Chương 8 Định Giá Trong Marketing Du Lịch

56 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2023, 13:57

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA DU LỊCH MÔN HỌC: MARKETING DU LỊCH CHƯƠNG ĐỊNH GIÁ TRONG MARKETING DU LỊCH GVHD: ThS Lê Thị Lan Anh NỘI DUNG Các yếu tố cần cân nhắc định giá Các tác động đến việc định giá Các phương pháp định giá Các chiến lược giá 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.1 Điều khiển giá để quản lý nhu cầu phát sinh lợi nhuận - Nếu nhờ vào việc sử dụng kỹ thuật marketing hiệu với ngân sách dành cho marketing, khách sạn tăng giá doanh số không giảm - Việc giảm giá tăng số lượng đặt phòng lợi tức tổng thể 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.2 Công ty hay khách hàng người định giá? - Mặc dù phải đáp ứng phản ứng từ khách hàng hành động đối thủ cạnh tranh, công ty lĩnh vực ngành kiểm soát họ đưa - Hiện nay, khách hàng định sản phẩm cụ thể có giá q cao, nhiều người khơng mua Những công ty lớn phải kiểm duyệt lại cắt giảm chi phí để hạ giá thành xuống mức mà khách hàng trả 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Các tính chất dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến việc định giá - Tính linh hoạt cao giá Thời gian chờ đợi dài Khơng có khả sở hữu cổ phần với sản phẩm dịch vụ Có dao động ngắn hạn thành phần giá không dự đoán 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Các tính chất dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến việc định giá - Các đối thủ cạnh tranh gần chắn thực đợt giảm giá chiến thuật - Nhiều khả xảy chiến giá - Các ảnh hưởng từ quy định thức, đặc biệt lĩnh vực vận chuyển, vốn ảnh hưởng lên giá 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Các tính chất dịch vụ du lịch ảnh hưởng đến việc định giá - Điều chỉnh giá theo mùa để quản lý nhu cầu - Liên quan đến tâm lý khách hàng mức độ cao - Chi phí cố định cao hoạt động, khuyến khích chứng minh cho việc giảm giá ngắn hạn quy mô lớn dịch vụ - Mức độ rủi ro bị tổn hại cao 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Vai trò giá chiến lược chiến thuật - Các đơn vị kinh doanh du lịch phản ứng với tình định giá phức tạp cách điều hành giá hai cấp độ: • Cấp độ đầu tiên, công ty du lịch phải công bố trước nhiều tháng • Cấp độ thứ hai, nhà điều hành chuẩn bị để tiến hành kinh doanh hàng tuần, hàng ngày 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Vai trò giá chiến lược chiến thuật - Cần phân biệt vai trò công cụ quản lý thiết kế để đạt mục đích kinh doanh chiến lược Sự phân biệt tóm tắt sau: • Vai trị chiến lược (giá cơng bố) • Vai trị chiến thuật (giá chiết khấu/giá khuyến mãi) 8.1 CÁC YẾU TỐ CẦN CÂN NHẮC KHI ĐỊNH GIÁ 8.1.3 Vai trò giá chiến lược chiến thuật • Chiến lược tồn diện DN • Vị trí, hình ảnh thương hiệu cho SP • Chất lượng SP, vị giá trị đến Vai KH trị • Chu kỳ vịng đời sản phẩm chiến • Lưu lượng lợi tức dài hạn lợi lược nhuận từ đầu tư • Mức độ đặt chỗ trước đạt • Mối quan hệ dài hạn với khách hàng 8.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ 8.4.1 Chiến lược giá cho sản phẩm 8.4.1.3 Chiến lược giá nhằm thâm nhập thị trường - Áp dụng chiến lược giá thấp - Trong điều kiện: thị trường nhạy cảm giá, việc hạ giá chắn dẫn đến việc tăng khối lượng bán hàng, mức giá thấp đánh bại đối thủ cạnh tranh… 8.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ 8.4.2 Các chiến lược giá cho sản phẩm 8.4.2.1 Chiến lược giá cho gói sản phẩm - KN: doanh nghiệp tổ hợp số sản phẩm lại thành gói bán chúng với mức giá thấp tổng mức giá sản phẩm đơn lẻ cộng lại - Các sản phẩm bổ sung vào sản phẩm phải có đủ hấp dẫn - Áp dụng rộng rãi hãng du lich tàu biển, nhà bán buôn kinh doanh lữ hành, sòng bạc 8.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ 8.4.2 Các chiến lược giá cho sản phẩm 8.4.2.1 Chiến lược giá cho gói sản phẩm - Lợi ích chiến lược mang lại? 8.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ 8.4.2 Các chiến lược giá cho sản phẩm 8.4.2.2 Các chiến lược điều chỉnh giá - Chiết khấu mua số lượng lớn - Chiết khấu mùa vụ - Định giá phân biệt 8.4.2.3 Định giá theo nguyên tắc tâm lý - “Tiền nấy” - Ảnh hưởng “giá tiềm thức” - Đơn giản hóa thơng tin giá cách bỏ qua số cuối - Giá số 8.4 CÁC CHIẾN LƯỢC VỀ GIÁ 8.4.2 Các chiến lược giá cho sản phẩm 8.4.2.3 Định giá khuyến 8.4.2.4 Chủ động thay đổi giá - Chủ động cắt giảm giá: nhằm đối phó với thay đổi trường tình hình cạnh tranh gay gắt, thay đổi cầu khách hàng, cạnh tranh cung vượt cầu… - Chủ động tăng giá: áp dụng trường hợp đặc biệt, cầu tăng đột biến… - Đáp ứng thay đổi giá thị trường Cảm ơn cô bạn lắng nghe !! TIÊU ĐỀ Tiêu đề PowerPoint Đẹp mang lại giá trị nhiều cho khách hàng TIÊU ĐỀ Nội dung Nội dung ✓ Thay văn ✓ Thay văn bạn ✓ Thay văn bạn ✓ Thay văn bạn bạn ✓ Thay văn bạn ✓ Thay văn bạn Nội dung ✓ Thay văn bạn ✓ Thay văn bạn ✓ Thay văn bạn TIÊU ĐỀ Họ tên PowerPoint Đẹp Họ tên Họ tên Họ tên PowerPoint Đẹp PowerPoint Đẹp PowerPoint Đẹp Họ tên Họ tên PowerPoint Đẹp PowerPoint Đẹp "Thêm thích " TIÊU ĐỀ Chú thích Đây văn mẫu Hãy chèn nội dung bạn vào Thêm diễn đạt ngắn gọn Chú thích Đây văn mẫu Hãy chèn nội dung bạn vào Thêm diễn đạt ngắn gọn TIÊU ĐỀ PowerPoint Đẹp chuyên nhận dịch vụ thiết kế PowerPoint chuyên nghiệp tồn quốc CHỮ [Giáo án, giáo trình, luận văn, thuyết trình đa chủ đề, ] CHỮ CHỮ TIÊU ĐỀ NỘI DUNG Thêm chữ NỘI DUNG ✓ Mô tả cụ thể ✓ Mô tả cụ thể Thêm chữ Thêm chữ ✓ Mô tả cụ thể ✓ Mô tả cụ thể NỘI DUNG ✓ Mô tả cụ thể ✓ Mô tả cụ thể TIÊU ĐỀ STRENGTHS ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung WEAKNESSES ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung OPPORTUNITIES ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung ❖ Thêm nội dung THREATS 0919 50 3399 PowerPointDep@gmail.com Bạn mẫu Free PowerPoint hệ thống đây: www.inbound.vn/Dich-Vu-Thiet-KePowerPoint-Dep/ www.PowerPointDep.wordpress.com www.facebook.com/PowerPointDepNhat www.slideshare.net/PowerPointDep www.youtube.com/user/PowerPointDep/ videos www.linkedin.com/in/PowerPointDep www.PowerPointDep.blogspot.com www.twitter.com/PowerPointDep
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Marketing Du Lịch Chương 8 Định Giá Trong Marketing Du Lịch,