0

Chương Trình Cử Nhân Quản Trị Chất Lượng Và Đổi Mới Học Bằng Tiếng Anh

15 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 03:51

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐỔI MỚI học tiếng Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BACHELOR OF MANAGEMENT OF QUALITY AND INNOVATION IN ENGLISH (EMQI) KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Trong kinh doanh, chất lượng sản phẩm dịch vụ khả đổi doanh nghiệp hai yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp tồn phát triển Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Chất lượng Đổi đào tạo kiến thức kỹ để quản trị hệ thống sản xuất cung cấp dịch vụ có chất lượng khả đổi để ln thích nghi với thay đổi mơi trường Cách đăng ký hồ sơ: Mã trường KHA Mã ngành EP08 Tên ngành Quản trị Chất lượng Đổi Mã tổ hợp xét tuyển A01/ D01/ D07/ D10 MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM OBJECTIVES) Việc áp dụng công nghệ chủ yếu cách mạng công nghiệp lần thứ tư Internet vạn vật, Trí thơng minh nhân tạo, Chuỗi khối, Dữ liệu lớn, … khiến cho cách sống làm việc người thay đổi Từ đó, cách thức làm việc quản lý doanh nghiệp tổ chức khác thay đổi đáng kể Điều đặt yêu cầu cấp thiết người lao động cần chuẩn bị cho lực làm việc tốt để đáp ứng yêu cầu công việc bối cảnh đại Mục tiêu chương trình EMQI cung cấp cho sinh viên kiến thức kĩ để quản trị hệ thống sản xuất cung cấp dịch vụ có chất lượng lực đổi để ln thích nghi với mơi trường làm việc đại Sinh viên tốt nghiệp chương trình EMQI có kiến thức kỹ quản trị kinh doanh chung, có khả thực cơng việc chun sâu quản trị chất lượng đổi mới, dễ dàng tìm kiếm việc làm nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh động CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP (CAREER OPPORTUNITIES) - Cán quản trị chất lượng, giám đốc chất lượng, giám đốc sáng tạo - Cán quản trị doanh nghiệp - Người khởi nghiệp kinh doanh - Cán quản lý khách hàng, quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng - Giảng viên, tư vấn doanh nghiệp, chuyên gia kinh doanh, suất, chất lượng đổi - Cán quản lý nhà nước kinh doanh, suất, chất lượng đổi Trang 15 LÝ DO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH (TOP 15 REASONS TO STUDY EMQI) - Chương trình đào tạo tương đồng với chương trình quốc gia phát triển Mỹ Anh, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với môi trường học tập kinh doanh toàn cầu; - 90% số học phần đào tạo hoàn toàn tiếng Anh, nâng cao khả giao tiếp sinh viên môi trường làm việc quốc tế; - Hệ thống giáo trình đại, nguyên từ nước tiên tiến; - Phương pháp học tập tích cực, đại, dựa vào phần mềm mô giúp sinh viên tiếp cận thực tế dễ dàng hơn; - Chú trọng đào tạo kỹ mềm; - Hoạt động ngoại khóa phong phú: tham quan học tập doanh nghiệp, trao đổi với khách mời từ doanh nghiệp; - Cơ sở vật chất đào tạo đại đầy đủ vào bậc Việt Nam; - Đội ngũ giảng viên có lực, am hiểu thực tế, nhiệt tình, đào tạo bản; - Sinh viên có hội tham gia học tập nước ngồi theo chương trình trao đổi sinh viên với thời gian lý tưởng (từ tuần đến kỳ học); - Nhiều hội phát triển thân trở thành sinh viên ĐH KTQD; - Cơ hội học tập lên bậc cao ngồi nước tính liên thơng chương trình cao; - Nhiều hội học bổng q trình học tập; - Bằng cử nhân quy ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cấp; - Nhiều hội việc làm sau tốt nghiệp; - Cơ hội tiếp tục phát triển tham gia mạng lưới cựu sinh viên ĐH KTQD Trang CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAM STRUCTURE) NĂM (YEAR ONE) NĂM (YEAR TWO) KỲ KỲ KỲ KỲ Bổ trợ 1: Kỹ học tập bậc đại học Tiếng Anh Kinh tế vĩ mô Quản trị tác nghiệp Những NLCB CNMLN Toán cao cấp Kinh tế vĩ mô Quản trị chiến lược Những NLCB CNMLN Xác suất thống kê toán Nguyên lý quản trị Quản trị marketing Tư tưởng Hồ Chí Minh Pháp luật đại cương Lý thuyết tài tiền tệ Quản trị chất lượng Đường lối cách mạng Quản trị kinh doanh Nguyên lý kế toán Quản trị đổi Khởi kinh doanh Quản trị tài Tiếng Anh Tiếng Anh Bổ trợ 2: Kỹ quản lý thân phát triển nghề nghiệp Bổ trợ 3: Kỹ sáng tạo, tư phản biện linh hoạt nhận thức Bổ trợ 5: Kỹ soạn thảo văn kinh doanh NĂM (YEAR THREE) KỲ KỲ Quản trị nhân lực Đề án quản trị chất lượng đổi Pháp luật kinh doanh LỰA CHỌN HỌC PHẦN TRONG: Quản trị trình kinh doanh Thiết kế quản trị tổ chức Thống kê kinh doanh Quản trị điều hành dự án Bổ trợ 7: Kỹ viết hồ sơ trả lời vấn Bổ trợ 4: Kỹ giao tiếp tạo lập mối quan hệ Đạo đức kinh doanh; Truyền thông tổ chức; Kinh doanh quốc tế; Quản trị chuỗi cung ứng; Quản trị công ty Kỹ quản trị Nghiên cứu kinh doanh Mô kinh doanh Giao tiếp kinh doanh Bổ trợ 8: Kỹ quản lý người Bổ trợ 6: Kỹ giải vấn đề định NĂM (YEAR FOUR) KỲ KỲ LỰA CHỌN HỌC PHẦN TRONG: Cải tiến chất lượng Quản trị chất lượng dịch vụ Lãnh đạo văn hóa chất lượng Đổi chiến lược phát triển doanh nghiệp Phát triển sản phẩm Quản trị nhóm Quản trị đa văn hóa Quản trị trải nghiệm khách hàng Quản trị tinh gọn sigma Bổ trợ 9: Giải pháp liệu kinh doanh Thực tập NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ - Học kỳ (Year one – Term 1) BỔ TRỢ 1: Phương pháp học tập bậc đại học (Study skills in University) Nội dung chủ yếu: phong cách học tập, việc quản lý thời gian, kỹ tìm kiếm tài liệu tự học, kỹ tóm tắt giảng giảng viên lớp, kỹ đọc sách, kỹ trình bày tập, kỹ viết báo cáo, kỹ làm việc nhóm học tập Học phần khơng giúp ích cho sinh viên thời gian học đại học mà kiến tạo thói quen tốt cho việc học tập suốt đời sinh viên Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Doanh nghiệp cần người lao động?” Những nguyên lý CN Mác-Lênin Những nguyên lý CN Mác-Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Tiếng Anh (English 1) Tiếng Anh (English 2) BỔ TRỢ 2: Kỹ quản lý thân phát triển nghề nghiệp (Personal management and career development) Nội dung chủ yếu: Phương pháp xác định mục tiêu lập kế hoạch sống, quản lý thời gian để đạt mục tiêu, rèn luyện thái độ tích cực kiểm sốt căng thẳng, độc lập tự tin, khả linh hoạt thích ứng với sống Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Lập kế hoạch đời” Trang NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ - Học kỳ (Year one – Term 2) Tiếng Anh (English 3) Toán cho nhà kinh tế (Mathematics for Economics 1) Lý thuyết xác suất thống kê toán (Probability and Mathematical Statistics 1) Pháp luật đại cương (Fundamentals of Laws) Quản trị kinh doanh (Business Management 1) BỔ TRỢ 3: Kỹ sáng tạo, tư phản biện linh hoạt nhận thức (Creativity, Critical thinking and Cognitive Flexibility skills) Nội dung chủ yếu: Quá trình tư tư logic, cách thức đặt nghi vấn tư duy, cách thức thể ý kiến phản biện, cách thức linh hoạt nhận thức Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Doanh nghiệp cần người lao động có tư sáng tạo” Tham quan học tập lần 1: Một doanh nghiệp hoạt động nào? Trang NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ hai - Học kỳ (Year two – Term 1) BỔ TRỢ 4: Kỹ giao tiếp xây dựng mối quan hệ (Communication and relationship building skills) Một bí để thành công lĩnh vực kinh doanh sống khả giao tiếp xây dựng mối quan hệ Học phần giúp sinh viên hiểu việc giao tiếp hiệu quả, cách thức để gây thiện cảm với người, đâu mối quan hệ quan trọng cách thức để xây dựng mối quan hệ quan trọng, xây dựng mạng lưới quan hệ công việc sống Kinh tế vi mô 1/ Microeconomics Kinh tế vĩ mô 1/ Macroeconomics Nguyên lý quản trị/ Principles of management Khởi kinh doanh 1/ Entrepreneurship Lý thuyết tài tiền tệ 1/ Monetary and financial theories Nguyên lý kế toán/ Accounting Principles BỔ TRỢ 5: Soạn thảo văn kinh doanh (Business writing) Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức loại văn phổ biến kinh doanh rèn luyện cho sinh viên kỹ soạn thảo loại văn Khi học, bạn hiểu cách thức xây dựng văn giao dịch kinh doanh thư từ, thơng báo, tờ trình, trả lời khiếu nại, việc viết đề xuất kinh doanh, báo cáo kinh doanh, … cần tuân thủ nhiều nguyên tắc yêu cầu khắt khe Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Xây dựng mối quan hệ kinh doanh sai lầm cần tránh giao tiếp kinh doanh” Trang NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ - Học kỳ (Year two – Term 2) Quản trị chiến lược / Strategic management Quản trị tác nghiệp / Operations management Quản trị Marketing / Marketing management Quản trị chất lượng / Quality management Quản trị đổi / Innovation management Quản trị tài / Financial management BỔ TRỢ 6: Kỹ giải vấn đề định (Problem solving and decision making skills) Học phần cung cấp kiến thức kỹ giúp sinh viên xác định vấn đề cần giải nơi làm việc, cách thức phân tích, đánh giá vấn đề đưa định để cải thiện thực trạng Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Những vấn đề khó khăn doanh nghiệp thường gặp” Tham quan học tập lần 2: Một dịch vụ coi có chất lượng Trang NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ ba - Học kỳ (Year three – Term 1) Quản trị nhân lực / Human resource management Pháp luật kinh doanh / Business law Quản trị trình kinh doanh / Business process management Thống kê kinh doanh / Business statistics Quản trị điều hành dự án / Project execution management Đề án quản trị chất lượng đổi / Course project BỔ TRỢ 7: Kỹ viết hồ sơ trả lời vấn (CV writing and interview answering skills) Việc viết hồ sơ trả lời vấn quan trọng sinh viên tìm kiếm hội kiến tập làm việc bán thời gian Đối với sinh viên chưa nghĩ đến việc làm thêm, hiểu yêu cầu nhà tuyển dụng việc làm cần thiết để chuẩn bị kiến thức, kỹ kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng tương lai Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Hồ sơ xin việc nên nhà tuyển dụng cần ứng viên?” Trang NỘI DUNG ĐÀO TẠO (PROGRAM STRUCTURE) Năm thứ - Học kỳ (Year three – Term 2) Trong học kỳ này, sinh viên chọn học phần số học phần sau Đạo đức kinh doanh / Business ethics Thiết kế quản trị tổ chức / Organizational design and management Kinh doanh quốc tế / International business Quản trị chuỗi cung ứng / Supply chain management Quản trị công ty / Corporate government Kỹ quản trị / Management skills Nghiên cứu kinh doanh / Business research Mô kinh doanh / Business simulation Giao tiếp kinh doanh thuyết trình / Business communication and presentation BỔ TRỢ 8: Kỹ quản lý người (People management skills) Nhà quản trị giỏi thiếu kỹ quản lý người Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức kỹ để hiểu giải vấn đề như: giao việc trao quyền, tạo động lực, đào tạo huấn luyện, giải xung đột,… Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Nghệ thuật quản lý người” Tham quan học tập lần 3: Cơng tác kiểm sốt chất lượng đổi doanh nghiệp Trang 10 Năm thứ - Học kỳ (Year four – Term 1) Trong học kỳ này, sinh viên chọn học phần số học phần sau Cải tiến chất lượng/ Quality improvement Quản trị chất lượng dịch vụ/ Service quality management Lãnh đạo văn hóa chất lượng/ Leadership and quality culture Đổi chiến lược phát triển doanh nghiệp/Innovation and enterprise development strategy Phát triển sản phẩm mới/ New product development Quản trị nhóm/ Managing team Quản trị đa văn hóa/ Cross- culture management Quản trị trải nghiệm khách hàng/ Customer experience management Quản trị tinh gọn sigma/ Lean and sigma BỔ TRỢ 9: Giải pháp liệu kinh doanh (Business Intelligence) Để định kinh doanh, việc có hệ thống liệu đầy đủ điều vô quan trọng Học phần cung cấp kiến thức kỹ việc quản lý sử dụng hệ thống liệu kinh doanh doanh nghiệp bối cảnh công nghệ đại Khách mời doanh nghiệp với chủ đề: “Những phần mềm quản lý doanh nghiệp phổ biến” Tham quan học tập lần 4: Người khởi nghiệp đối mặt với khó khăn nào? Năm thứ tư - Học kỳ (Year four – Term 2) THỰC TẬP: Sinh viên đến thực tập doanh nghiệp viết báo cáo cuối khóa vấn đề quản trị cụ thể doanh nghiệp Sinh viên trình bày trước hội đồng bảo vệ việc thực tập coi hoàn thành hội đồng đánh giá thông qua báo cáo Trang 11 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN (LECTURERS) Đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình có trình độ, đào tạo bản, am hiểu thực tế có lực giảng dạy tiếng Anh ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO (TRAINING PARTNERS) Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Xã hội, Đại học Kinh tế Quốc dân Công ty CP thời trang Haki Trang 12 Công ty CP TopMan Công ty CP truyền thông Minh PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH (APPLICATION) Theo phương thức xét tuyển Đại học Kinh tế Quốc dân: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh Bộ GD&ĐT; Xét tuyển theo kết thi THPT quốc gia khối: A01, D01, D07, D10; Xét tuyển kết hợp tuyển thẳng cho đối tượng theo quy chế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân HỌC PHÍ (TUITION FEE) Học phí chương trình dự kiến 4.900.000 đồng/ tháng THÔNG TIN LIÊN HỆ (CONTACT) KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Phịng 1008, Tịa nhà A1 Số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0916 13 3333 ; 0916 519 568 Email: emqineu@gmail.com; emqi@neu.edu.vn Fanpage: www.facebook.com/emqineu Website: http://www.fbm.neu.edu.vn Chuyên gia doanh nghiệp nói EMQI PGS.TS Nguyễn Đăng Minh - Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: ”Việc xây dựng phiên đại Quản trị kinh doanh đào tạo tiếng Anh cần thiết Việc trọng đào tạo kỹ mềm cần thiết Nhìn chung, chương trình có tiềm năng, trở thành chương trình đào tạo tốt Việt Nam đáp ứng nhu cầu khát vọng doanh nghiệp” Tiến sĩ Trần Hữu Cường - Trưởng Khoa QTKD, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: ”Chương trình EMQI mang tính cấp thiết, tiên phong cho chương trình tương tự Việt Nam” Ơng Đinh Ngọc Phương – Tổng giám đốc, Công ty Cổ phần Chứng khốn Agribank: Chương trình EMQI phù hợp với nhu cầu thị trường, cần đào tạo sinh viên có thực chất, tham gia vào hoạt động doanh nghiệp sau trường” Ông Đinh Minh Đức – Giám đốc dự án, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel: Đổi chất lượng đóng vai trị sống cịn với doanh nghiệp Chương trình EMQI tiềm nhu cầu thị trường” Trang 14 Ông La Quốc Đức – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Đầu tư Truyền thơng Inocom Sài Gịn – Hà Nội: ”Quản trị chất lượng vô quan trọng Hiện nay, đơn vị đào tạo thiếu đội ngũ chuyên nghiệp để tự tin làm quản trị chất lượng Chương trình đào tạo EMQI đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp” Bà Lưu Lệ Thủy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thời trang Haki: ”Là người làm việc lĩnh vực kinh doanh, cần sáng tạo việc đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ Tôi đánh giá cao mục tiêu lộ trình đào tạo Chương trình EMQI Hy vọng chương trình cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Haki” Bà Nguyễn Thị Quyên – Khối Nhân sự, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt: ”Mục tiêu đào tạo Chương trình EMQI phù hợp với thực tế nhu cầu thị trường lao động phù hợp xu phát triển kinh tế xã hội” Ông Ninh Văn Hiệu - Tổng Giám đốc Cơng ty cổ phần TopMan: ”Chương trình EMQI giúp đào tạo sinh viên giỏi kiến thức, có kỹ quản trị có thái độ tốt để làm việc môi trường kinh doanh đại Đây điều quan trọng mà doanh nghiệp tổ chức cần” KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Phòng 1008, Tòa nhà A1 Số 207 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Trang 15 ... doanh NĂM (YEAR THREE) KỲ KỲ Quản trị nhân lực Đề án quản trị chất lượng đổi Pháp luật kinh doanh LỰA CHỌN HỌC PHẦN TRONG: Quản trị trình kinh doanh Thiết kế quản trị tổ chức Thống kê kinh doanh... TRONG: Cải tiến chất lượng Quản trị chất lượng dịch vụ Lãnh đạo văn hóa chất lượng Đổi chiến lược phát triển doanh nghiệp Phát triển sản phẩm Quản trị nhóm Quản trị đa văn hóa Quản trị trải nghiệm... doanh nghiệp, chuyên gia kinh doanh, suất, chất lượng đổi - Cán quản lý nhà nước kinh doanh, suất, chất lượng đổi Trang 15 LÝ DO LỰA CHỌN CHƯƠNG TRÌNH (TOP 15 REASONS TO STUDY EMQI) - Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương Trình Cử Nhân Quản Trị Chất Lượng Và Đổi Mới Học Bằng Tiếng Anh,