0

Đề Cương Ôn Tập Thi Môn Cấp Cứu

29 16 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2023, 03:30

CẤP CỨU BSNT Irene Ngộ độc cấp Hội chứng gan thận thường gặp ngộ độc cấp NT 2021/ hết môn/ test 1.1 Paracetamol 1.2 Phân lân hữu ( AST , ALT tăng không biểu LS ) 1.3 Ong đốt 1.4 Thuốc ngủ ( gây suy thận ) HC gan thận : có nấm Ngộ độc cấp Test 2.1 2.2 Atropin gây nhịp chậm Sai ( Nhịp nhanh ) Aspirin gây tăng hơ hấp Đúng 2.3 Phải tìm dấu hiệu đỏ để xác định nguyên nhân Sai ( Triệu chứng dẫn đường ) ( Gợi ý nguyên nhân ) 2.4 Điều trị quan trọng giải độc đặc hiệu Sai 2.5 Duy trì chức sống quan trọng Đúng Về ngộ độc cấp.(Đ/S): 3.1 Gây nôn >6h Sai 3.2 Khám bệnh nhân ngộc độc cấp chức sống Đúng 3.3 Rửa dày dùng bênh nhân mê Sai ( Có thể đặt NKQ rửa ) 3.4 Vàng da, xuất huyết thường nấm độc Đúng Đ/S ngộ độc Mạch chậm atropine (S) Thở nhanh aspirin (Đ) Mạch chậm thuốc ngủ (Đ) Dấu hiệu “chỉ đỏ” gơi ý nguyên nhân ngộ độc (Đ) Aspirin gây thở nhanh(Đ) Atropine gây nhịp nhanh (Đ) Đặc điểm ngộ độc thuốc (Đ/S) A Ngộ độc Aspirin gây thở nhanh Đ B Ngộ độc thuốc phiện gây co đồng tử Đ C Ngộ độc belladon gây co đồng tử (S) ( belladon gây giãn đồng tử ) Liều độc paracetamol trẻ em: A >10mg/kg B > 15mg/kg C > 20mg/kg D > 30mg/kg E > 5mg/kg Người lớn uống 4g (trẻ em uống 200mg/kg) khoảng thời gian Liều gây ngộ độc người lớn không điều trị 140mg/kg Thường cố ý Các biểu ngộ độc chia thành giai đoạn, ban đầu biểu buồn nơn, nơn, có ngủ lịm (do tác dụng trực tiếp paracetamol hết sau 12 - 18 giê) Liều paracetamol dùng trẻ sốt > 39oC là: A 5-10 mg/kg/ngày B < mg/kg/ngày C 30 mg/kg/ngày D 60 mg/kg/ngày Đặc điểm ngộ độc cấp trẻ em, TRỪ: A Tuổi gặp tuổi B Trẻ lớn dễ phát nguyên nhân tự tử C Chủ yếu vô ý thức người lớn Nguyên nhân sau gây co đồng tử, TRỪ: A Thuốc phiện B Morphin C Belladon ( giãn đồng tử ) D Pilocarpin Ngộ độc cấp hay gặp độ tuổi A 0-1 tuổi B 1-5 tuổi C 5-10 tuổi D 10-15 tuổi 10 Ngộ độc gây co đồng tử A Pilocarpin B Seduxen C Phospho hữu 11 Các chống định gây nôn trẻ bị ngộ độc cấp là: a) Ngộ độc Hydrocarbon b) Chất ăn mòn mạnh c) Trẻ sốt cao d) Trẻ hôn mê e) Trẻ co giật f) Khi trẻ ngộ độc đến trước 6h A.a+b+e+f B a+b+c+d C a+b+d+e D b+c+d+e 12 Biểu co giật thường gặp ngộ độc cấp nguyên nhân sau, TRỪ: D Ngộ độc thuốc ngủ loại thuốc an thần ( Yên tĩnh ) (các thuốc stricnin, thuốc chuột, phospho hữu ) 13 Ngộ độc cấp gây xuất huyết, vàng da nấm độc (lân hữu cơ, paracetamol Slide thầy Thắng Lượng dịch dùng lần bơm để rửa dày cho trẻ em a 10-20ml b 2s 2.3 Huyết áp hạ 2.4 Đầu chi lạnh SHH gây (Đ/S) Nổi vân tím Nhịp tim nhanh so với tuổi Mệt mỏi, bỏ bú Giảm niệu Da xanh tái Trẻ kích thích quấy khóc l( câu ghép từ câu ĐS bị trùng ý vào ) Dấu hiệu suy hô hấp nặng (Đ/S) A Rút lõm lồng ngực ( Co kéo hô hấp phụ rút lõm hõm ức ) B Tiếng thở rên Đ C Tiếng thở rít S D Tiếng thở ồn S Dấu hiệu suy hô hấp nặng, ngoại trừ A Thở chậm B Lồng ngực không di động C Thở rít ( Stridor ) D Phổi giảm thơng khí Ngưỡng thở nhanh trẻ em quy định sau, TRỪ A Trẻ – 12 tháng: ≥ 50 lần/phút thở B Trẻ < tháng: ≥ 60 lần/phút thở nhanh C Trẻ – 12 tháng: ≥ 40 lần/phút thở nhanh D Trẻ 12 tháng – tuổi: ≥ 40 lần/phút thở nhanh Đánh giá tình trạng nặng ban đầu khơng có ... hoá chất bị ngộ độc cấp hay gây suy gan cấp a.Mocphin b.Gentamixin c.Asen d.Thuỷ ngân 67 Tên bệnh phẩm không cần thi? ??t cho việc phân tích độc chất bị ngộ độc cấp a.Chất nôn b.đờm c.Nước rửa dày... có trang bị cấp cứu đầy đủ C Phải đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm D Phải có người phụ giúp 32 Biểu mạch nhanh thường gặp ngộ độc cấp nguyên nhân sau TRỪ: A Ngộ độc nhóm Xanhthin B Ngộ độc... chậm B Loạn nhịp C Hạ HA D Đau bụng, nôn 20 Ngộ độc atropin, trừ: A Giãn đồng tử B Hạ nhiệt độ C Co giật, hôn mê D Mạch nhanh 21 Biểu hôn mê thường gặp ngộ độc cấp nguyên nhân sau trừ a Ngộ độc strychnin
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Thi Môn Cấp Cứu,