0

Luận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh

127 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2023, 21:06

Luận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc NinhLuận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC NINH NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN QUANG THIỆU THÁI NGUYÊN - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng cá nhân tơi Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học trước Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả Nguyễn Đăng Dương LỜI CẢM ƠN ii Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức trình tác giả theo học Trường Cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên Trường tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chương trình Cao học Tác giả Luận văn xin bày tỏ tình cảm trân trọng, cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Đồn Quang Thiệu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán công nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh tạo điều kiện để tác giả theo học chương trình đào tạo thạc sĩ hồn thành luận văn thuận lợi Cảm ơn gia đình, người bạn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập hồn thiện luận văn Sau cùng, xin cảm ơn Thầy, Cô Hội đồng bảo vệ kính mong nhận quan tâm, nhận xét Thầy, Cơ để tác giả có điều kiện hồn thiện tốt nội dung luận văn nhằm đạt tính hiệu quả, hữu ích áp dụng vào thực tiễn Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Đăng Dương MỤC LỤC iii LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại ngân hàng hợp tác xã 1.1.2 Khái niệm vai trị tín dụng 1.1.3 Hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng 11 1.1.4 Sự cần thiết phải kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại 15 1.2 Vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 16 1.2.1 Khái niệm 16 1.2.2 Nội dung, yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 16 iv 1.2.3 Vận dụng sách ngân hàng nhà nước kiểm soát nội việc tổ chức, đạo, điều hành hoạt động tín dụng 20 1.2.4 Vận dụng sách ngân hàng nhà nước kiểm soát nội hoạt động tín dụng 22 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng sách ngân hàng nhà nước kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng 23 1.3 Kinh nghiệm vận dụng sách ngân hàng nhà nước kiểm sốt nội hoạt động tín dụng số ngân hàng 26 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội 26 1.3.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Thương mại Á Châu, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 29 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 32 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 35 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 35 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 36 Chương THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH 38 3.1 Đặc điểm Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 3.1.2 Mơ hình tổ chức hoạt động phương thức quản lý 39 3.1.3 Kết hoạt động chi nhánh qua số năm 42 v 3.2 Đặc điểm hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Bắc Ninh 43 3.2.1 Dư nợ tín dụng phân theo thời gian 44 3.2.2 Dư nợ tín dụng phân theo đối tượng khách hàng 46 3.2.3 Dư nợ tín dụng phân theo ngành kinh tế 48 3.2.4 Dư nơ tín dụng phân theo nhóm nợ 50 3.3 Thực trạng vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 52 3.3.1 Phân cấp thẩm quyền kiểm soát nội chi nhánh 52 3.3.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng chi nhánh 53 3.3.3 Phân cấp trách nhiệm quản lý, theo dõi tín dụng khách hàng 55 3.3.4 Hạch toán kế toán 57 3.3.5 Biện pháp phòng ngừa, xử lý sai phạm 63 3.3.6 Phân bổ nguồn nhân lực phù hợp hoạt động tín dụng kiểm sốt hoạt động tín dụng 76 3.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 81 3.4.1 Yếu tố chủ quan 81 3.4.2 Yếu tố khách quan 87 3.5 Đánh giá chung vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 91 3.5.1 Những thành công 91 3.5.2 Những hạn chế, tốn 94 3.5.3 Nguyên nhân hạn chế 95 vi Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH 97 4.1 Phương hướng, mục tiêu công tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh sở vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước 97 4.1.1 Phương hướng 97 4.1.2 Mục tiêu 98 4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu việc vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 99 4.2.1 Hồn thiện hệ thống quy trình kiểm sốt nội 99 4.2.2 Hồn thiện mơ hình tổ chức máy kiểm sốt nội 99 4.2.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát 100 4.2.4 Hồn thiện phận kiểm sốt nội 101 4.2.5 Tăng cường kiểm soát thông tin 103 4.2.6 Một số giải pháp khác 104 4.3 Kiến nghị 107 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 107 4.3.2 Đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam 108 KẾT LUẬN 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐQT Hội đồng quản trị HTX Hợp tác xã KSNB Kiểm soát nội NHHT Ngân hàng hợp tác NHHTX Ngân hàng hợp tác xã NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QĐ Quyết định QTKT Quy trình kiểm tra TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo TT Thông tư TTg Thủ tướng XLRR Xử lý rủi ro viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Kết hoạt động NHHTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh qua năm 2015-2017 42 Bảng 3.2: Kết hoạt động tín dụng phân chia theo thời gian Ngân hàng HTX Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh 45 Bảng 3.3: Kết hoạt động tín dụng phân chia theo đối tượng khách hàng Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 47 Bảng 3.4: Kết hoạt động tín dụng phân chia theo ngành kinh tế Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 49 Bảng 3.5: Kết hoạt động tín dụng phân chia theo nhóm nợ Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 51 Bảng 3.6: Chương trình cơng tác Ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh 56 Bảng 3.7: Hệ thống báo cáo tài áp dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh 63 Bảng 3.8: Cơ cấu vốn vay theo sách Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh 66 Bảng 3.9: Cơ cấu cho vay trước có sách sau có sách Ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh 68 Bảng 3.10: Kết công tác kiểm tra, giám sát cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh 74 Bảng 3.11: Thống kê chương trình tập huấn nghiệp vụ cho cán chi nhánh giai đoạn 2015-2017 79 Bảng 3.12: Cơ cấu nhân phòng kiểm tra nội Ngân hàng HTX Việt Nam, chi nhánh Bắc Ninh 80 101 - Các nghiệp vụ tn thủ kiểm sốt chặt chẽ khơng thể có tình trạng xử lý nghiệp vụ dựa vào tin cậy khách hàng - Quy trình cấp tín dụng đảm bảo tách bạch ba chức kinh doanh, quản lý rủi ro tác nghiệp, nhằm tăng cường tính hiệu khâu, đồng thời đảm bảo giám sát khâu thông qua việc tn thủ quy trình cấp tín dụng - Mọi diễn biến khoản cấp tín dụng thể xác cập nhật hệ thống - Các nghiệp vụ diễn có phê duyệt đầy đủ chứng từ người có thẩm quyền 4.2.4 Hồn thiện phận kiểm sốt nội Là cơng cụ giúp phát cải tiến điểm yếu hệ thống quản lý doanh nghiệp, KTNB đem lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích Nhờ đó, Ban giám đốc Hội đồng quản trị kiểm sốt hoạt động quản lý rủi ro tốt quy mô độ phức tạp doanh nghiệp vượt tầm kiểm soát họ Trước mắt, để đáp ứng quy mô hoạt động Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh ngày mở rộng số lượng nhân viên làm cơng tác kiểm tra - kiểm tốn nội cần phải tăng cường thêm qua tuyển dụng hàng năm, ưu tiên lựa chọn nhân viên phận nghiệp vụ ngân hàng nhân viên có kinh nghiệm kiểm tốn lĩnh vực ngân hàng công ty kiểm tốn độc lập ngồi nước, đáp ứng yêu cầu lực, phẩm chất, đạo đức kiểm tốn viên Cán làm cơng tác kiểm tốn phải có đạo đức nghề nghiệp cao, tinh thần làm việc độc lập, tận tụy, không bị cám dỗ lợi ích vật chất Có thực công việc cách khách quan, xem xét tình hình cách chân thực, người, việc, không thiên vị đối tượng kiểm tra kiểm toán Ngân hàng HTX Việt Nam có quy định cụ 102 thể hóa tiêu chuẩn cán làm cơng tác kiểm tốn Điều lệ hoạt động ngân hàng trình độ đào tạo, kinh nghiệm chun mơn cơng tác Vì với cán kiểm tốn nội bộ, u cầu đặt ngồi trình độ chun mơn nghiệp vụ cịn phải nắm kiến thức cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, pháp luật, thơng lệ quốc tế, có khả phân tích, dự báo… Do để nâng cao trình độ cho cán làm cơng tác kiểm tốn chi nhánh phải xây dựng kế hoạch đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán làm nhiệm vụ kiểm tra để nâng cao trình độ nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức pháp luật, kỹ đạo đức nghề nghiệp làm chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán làm cơng tác Ngồi ra, cán bộ, nhân viên kiểm tra - kiểm soát nội cần phải tự trang bị, cập nhật học tập kiến thức, kỹ cần thiết cơng việc kiểm tốn Đối với nghiệp vụ phát sinh, mang tính chất đặc thù cán bộ, nhân viên kiểm sốt nội phải tự tìm hiểu, trang bị kiến thức nghiệp vụ đơn vị mình, nâng dần trình độ lên mức cao học nữa, chuyên môn nên đào tạo chuyên sâu để đảm bảo khả phát vấn đề khó kiểm tra - kiểm toán nội Bên cạnh đó, thiết lập quyền hạn đảm bảo độc lập tương đối cho nhân viên phòng kiểm tra kiểm sốt nội bộ, cần có sách đãi ngộ tương xứng phù hợp với vị trí, vai trò chức đội ngũ nhân viên kiểm tốn nội Một sách đãi ngộ khơng tốt không tạo động lực cho nhân viên kiểm tốn nội ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan họ xử lý cơng việc Quy trình kiểm tốn nội chưa xây dựng cách rõ ràng, cụ thể Cán kiểm tra, kiểm soát nội chủ yếu thực nghiệp vụ dựa quy trình nghiệp vụ cụ thể, kiếm tra sốt xét lại Vì chi nhánh cần xây dựng quy trình kiểm tốn nội cụ thể, tổng quát dựa đánh giá rủi ro Trong công tác cho vay, hoạt động kiểm tra cho vay không dừng lại công tác hậu kiểm, mà phải tiến hành toàn khâu trình 103 cho vay Ngay từ tiếp nhận hồ sơ dự án để thẩm định định cho vay cán kiểm tra nội phải bắt tay vào kiểm tra dự án, hoạt động thực liên tục dự án lý hợp đồng tín dụng Việc thực kiểm tra toàn khâu trình cho vay giúp sớm phát sai sót để kịp thời chấn chỉnh, từ phịng ngừa rủi ro xảy Định kỳ đánh giá số vấn đề trọng yếu: - Sự hữu hiệu hiệu thủ tục kiểm soát hoạt động hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh nguồn vốn… quy trình thực nghiệp vụ - Hiệu mức độ chặt chẽ, độc lập hệ thống phân công, phân nhiệm chức quy trình thực nghiệp vụ ngân hàng - Tổng hợp rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng; rút kinh nghiệm quản lý rủi ro cho toàn chi nhánh - Đánh giá, kiểm tra lại trình độ nghiệp vụ, mức độ hiểu biết quy trình cập nhật kiến thức đội ngũ nhân viên ngân hàng - Tăng cường kiểm tra kiểm soát để ngăn chặn khả thông đồng nội chi nhánh để tư lợi cá nhân thẩm định lại số dự án vay vốn 4.2.5 Tăng cường kiểm soát thông tin Ngân hàng cần phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Lãnh đạo chi nhánh cần ban hành văn nội quy định người điều hành phận, đơn vị nghiệp vụ, cá nhân có liên quan phải thường xuyên xem xét, đánh giá tính hiệu lực hiệu Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; khiếm khuyết Hệ thống phải báo cáo kịp thời với cấp quản lý trực tiếp; cịn khiếm khuyết lớn mà gây tổn thất nguy rủi ro phải báo cao cho Tổng Giám đốc/Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 104 Ban lãnh đạo cần ban hành văn quy định tất cá nhân, phận cấp chi nhánh phải thường xuyên liên tục kiểm tra tự kiểm tra việc thực quy định, quy trình nội có liên quan, đồng thời có văn hướng dẫn thực công tác kiểm tra tự kiểm tra, quy định Giám đốc đơn vị thành viên người cuối có trách nhiệm báo cáo kết thực theo định kỳ đột xuất cho cấp 4.2.6 Một số giải pháp khác 4.2.6.1 Hồn thiện mơi trường kiểm sốt a Về cấu tổ chức Bộ máy tổ chức chi nhánh có vai trị vơ quan trọng phát triển chi nhánh Bộ máy tổ chức chi nhánh cỗ máy vận hành toàn hoạt động chi nhánh Do để cơng tác điều hành công việc thuận lợi phát huy hết khả chi nhánh máy tổ chức phải bố trí phù hợp, cán đứng vị trí phù hợp với khả để có điều kiện phát huy hết lực mình, tạo sức mạnh tổng hợp cho toàn bộ máy tổ chức nhằm đạt thành cơng chung ngân hàng Cần phải có quy định chức quyền hạn phòng để tránh việc chồng chéo quyền lợi nghĩa vụ phòng ban Tạo phối hợp phịng ban việc giải cơng việc liên quan b Về sách nhân Phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu tổ chức, doanh nghiệp Việc phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên cần thiết ngân hàng Chính phận hình ảnh đại diện cho ngân hàng uy tín, động chuyên nghiệp, tham mưu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng việc hướng hoạt động kinh doanh đến thành công Do vậy, Ngân hàng HTX Việt Nam Bắc Ninh cần phải có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên cách khoa học, minh bạch bình đẳng 105 - Thường xuyên đánh giá hiệu công việc, tiến hành khen thưởng, thăng chức vào kết công việc nhân viên Định kỳ, thực sàng lọc nhân viên vừa tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tận tâm, tận lực với công việc, sàng lọc để giữ lại người phù hợp loại người không phù hợp Đồng thời hội để người có lực vào làm việc chi nhánh Điều quan trọng từ bước cần phải chuẩn hóa cán bộ, nhân viên từ khâu tuyển dụng, việc đưa số tiêu chuẩn như: Có trình độ chun mơn phù hợp; phải đào tạo quy trường đại học có uy tín (ngồi) nước; có khả ngoại ngữ tin học thành thạo; có lối sống hịa đồng; có phẩm chất đạo đức tốt, vui vẻ, nhiệt tình, động, ham học hỏi sáng tạo công việc; hiểu biết kinh tế - trị - xã hội có khả giao tiếp tốt - Thiết lập chế tiền lương chế độ đãi ngộ hấp dẫn động lực thúc đẩy nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm, khuyến khích sáng tạo, say mê nghiên cứu tìm tịi cơng việc chuyên môn, tạo động lực cạnh tranh, nâng cao hiệu làm việc - Gắn trách nhiệm người vào công việc họ Thực vấn đề khơng gắn trách nhiệm thân vào khó mà tận tâm tận lực, trung thực - Thường xuyên tổ chức lớp học nghiệp vụ tín dụng, thẩm định, tốn quốc tế, kế tốn ngân quỹ Cuối khóa học lại tiến hành kiểm tra lấy kết kiểm tra xếp loại lao động năm để đề bạt chức vụ tuyển dụng cán Bên cạnh đó, thường xuyên có buổi học ngoại khóa, tham quan giao lưu học tập với đơn vị bạn, thuê chuyên viên NH trung ương giảng viên trường đại học trò chuyện trao đổi chuyên đề với cán chi nhánh, cử học lớp đào tạo ngắn hạn, bổ túc kiến thức đại học, tạo điều 106 kiện cho cán chi nhánh học sau đại học, cần ý đến việc nâng cao lực nhân viên thẩm định tín dụng, nhân viên lập kế hoạch việc dự báo biến động thị trường Đặc biệt cán làm công tác kiểm tra, kiểm sốt nội ngồi trình độ chun mơn nghiệp vụ địi hỏi phải đào tạo kiến thức cơng tác kiểm tra, kiểm sốt, pháp luật thông lệ quốc tế, hiểu biết vĩ mô quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ tín dụng, có khả phân tích dự báo tốt - Tạo điều kiện để nhân viên trao đổi với ban lãnh đạo thơng qua họp nhân viên ban lãnh đạo Ở nhân viên nói vướng mắc, điều chưa hài lịng cơng việc, chế độ, sách quan điểm, triết lý điều hành ban lãnh đạo qua ban lãnh đạo hiểu biết, quan tâm đến nguyện vọng nhân viên Điều góp phần tạo môi trường làm việc khách quan, cởi mở, thân thiện hơn, động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên nhiệt tình cống hiến, sáng tạo ln trung thành - Phát huy hoạt động đoàn thể để nâng cao tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để nhân viên hiểu biết lẫn - Đào tạo có trình độ tin học, lực chun mơn để tiếp cận vận hành phần mềm tin học Biết tận dụng, khai thác ứng dụng phần mềm kiểm soát 4.2.6.2 Hồn thiện hệ thống kế tốn Cơng tác tổ chức kế toán chi nhánh thực tốt Tuy nhiên thời điểm số lượng khách hàng giao dịch tương đối lớn, chứng từ nhiều, kế toán viên thường nhập số liệu vào máy, người kiểm soát thực duyệt mà không ký vào chứng từ để kịp thời gian toán Tất chứng từ gốc chứng từ in từ máy ghép, ký đóng dấu vào cuối ngày Thực nhiều bỏ sót số chứng từ khơng ký đóng dấu Phịng kế tốn nên thực nghiêm túc, có kiểm sốt chặt chẽ 107 quy trình ln chuyển chứng từ để đảm bảo tính hợp lệ chứng từ Đặc biệt việc kiểm soát đĩa mềm ký điện tử để tránh người làm nhiều bước vừa vào chức người giao dịch vừa vào chức người kiểm soát Bên cạnh đó, cần trọng tới việc hồn thiện yếu tố hệ thống kế tốn như: hệ thống sách, tài khoản kế tốn áp dụng chung phạm vi toàn hệ thống, quy trình chuẩn cho hoạt động ghi chép, lập sử dụng báo cáo tài chính, xây dựng hệ thống báo cáo kế toán phận báo cáo kế toán hợp cho toàn ngân hàng 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN quan đại diện cho Nhà nước lĩnh vực ngân hàng, trực tiếp đạo hoạt động ngân hàng Đây quan đảm trách việc phát hành, quản lý tiền tệ tham mưu sách liên quan cho Chính phủ Việt Nam Vì vậy, điều kiện để hoạt động hệ thống KSNB NHTM phát huy vai trị địi hỏi cần phải có hỗ trợ từ phía NHNN ban hành sách cụ thể sau: NHNN cần phối hợp với Bộ Tài hồn thiện khẩn trương ban hành hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế tốn quốc tế Xây dựng giải pháp hồn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội TCTD phù hợp với chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng theo hướng: nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tiềm ẩn hoạt động TCTD, phát triển thống cách thức giám sát ngân hàng sở lí luận thực tiễn, xây dựng cách tiếp cận hoạt động đánh giá chất lượng quản lí rủi ro nội TCTD Khuyến khích tổ chức tín dụng áp dụng tính dự phịng rủi ro theo phương pháp chiết khấu dịng tiền cho mục đích quản trị nội theo dõi song song với phương pháp tính tỷ lệ cố định nay, lâu dài, nên áp dụng phương pháp chiết khấu dịng tiền theo thơng lệ quốc tế 108 Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội ngân hàng cần bảo đảm mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu Cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội không dừng công tác hậu kiểm, hình thức tổ chức đợt kiểm tra, phát sai phạm phát sinh, mà cần nâng cao khả phát hiện, ngăn ngừa quản trị rủi ro Ngồi cần nâng cao vai trị phận kiểm toán nội bộ, thực đánh giá độc lập hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ, đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội NHTM Cần phải tiếp tục đề cao trách nhiệm tự kiểm tra ngân hàng tăng cường hoạt động kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán hoạt động ngân hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Để nâng cao hiệu HTKSNB chi nhánh, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành tồn hệ thống cần phải đề cao trách nhiệm nhà quản lý: Phát triển hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đầu tư thêm máy tính thiết bị văn phịng, mở rộng thêm khơng gian tạo điều kiện làm việc, tạo môi trường kiểm tra thuận lợi, chế độ đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ cán nhân viên để họ làm việc nguyên tắc, theo thủ tục kiểm soát quy định Hội sở phải có thái độ tích cực xây dựng hệ thống KSNB cho ngân hàng chi nhánh, hướng dẫn điều hành cho phận chức điều khiển quản lý phù hợp với khung KSNB - Ngân hàng HTX Việt Nam phải chủ động xây cho mục tiêu kinh doanh chiến lược kinh doanh dài hạn - Ban hành quy chế, văn hướng dẫn cụ thể xây dựng hệ thống KSNB đến ngân hàng chi nhánh 109 - Ngân hàng HTX Việt Nam cần trọng đầu tư máy móc, thiết bị quản lý phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý ngân hàng - Bên cạnh đó, để nâng cao tính độc lập phận kiểm tra nội Chi nhánh, Ngân hàng HTX Việt Nam cần phải tiến hành theo hướng tổ chức lại máy hoạt động Ban kiểm soát HĐQT Phịng Kiểm tốn nội trung ương kết hợp với việc tăng cường tính chủ động cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi nhánh qua việc đan xen quản lý theo chiều ngang quản lý theo ngành dọc Việc tăng cường mối quan hệ Ban kiểm sốt HĐQT Phịng kiểm tốn nội nâng cao vai trị quản lý theo ngành dọc khâu kiểm tra, kiểm soát có tác dụng làm tăng tính độc lập phận kiểm tra, kiểm soát đơn vị thành viên 110 KẾT LUẬN NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ, mà hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi từ chủ thể kinh tế, sau sử dụng số tiền huy động vay thực dịch vụ kinh doanh ngân hàng Với đặc trưng vậy, hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu tác động nhiều yếu tố môi trường kinh tế, xã hội… Do vậy, khả tiềm ẩn rủi ro lớn, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng kinh tế Nếu hệ thống NHTM ví “huyết mạch” kinh tế chế kiểm sốt nội ví “thần kinh trung ương” NHTM Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống KSNB hữu hiệu hiệu NHTM nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ln có ý nghĩa quan trọng khơng thể thiếu song song với q trình hoạt động phát triển NHTM Hệ thống KSNB vận hành tốt mang lại đảm bảo hợp lý an toàn lành mạnh hoạt động ngân hàng Kiểm sốt nội có vai trị quan trọng an tồn khả phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cùng với việc xây dựng thực chế kiểm soát nội phù hợp hiệu cho phép Ngân hàng Thương mại chống đỡ tốt với rủi ro Luận văn “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh” nghiên cứu thực trạng đạt kết sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng; đưa học kinh nghiệm thực tiễn Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội Ngân hàng Thương mại Á Châu, chi nhánh Thành phố Hồ 111 Chí Minh nhằm vận dụng học quý báu cho ngân hàng Hợp tác Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh; đồng thời rút học áp dụng cho Ngân hàng HTX Việt Nam - chi nhánh Bắc Ninh - Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2015-2017: Thực sách Ngân hàng Nhà nước hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh; Thực sách Ngân hàng Nhà nước hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh; Thực sách Ngân hàng Nhà nước hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh bao gồm: quy trình kiểm sốt nội chi nhánh; mơi trường kiểm sốt; hệ thống kế toán chi nhánh; thủ tục kiểm soát; Cơng tác kiểm tra, giám sát cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng ngân hàng; đánh giá kết đạt được, chưa đạt nguyên nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Hồn thiện mơi trường kiểm sốt; Hồn thiện hệ thống kế tốn; Hồn thiện thủ tục kiểm sốt; Hồn thiện phận kiểm sốt nội Bên cạnh tác giả đưa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước ngân hàng HTX Việt Nam nhằm hỗ trợ giải pháp thực thi thực tiễn 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Anh (2017), Chính sách tín dụng ngân hàng cho phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị XII Đảng, Tạp Chí Tài chính, Website http://tapchitaichinh.vn/ Nguyễn Quang Dong, Ngơ Trí Tuệ (2012), Kiểm tốn tài chính, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2006), Quyết định 36/2006/QĐNHNN ngày 01/08/2006 ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát nội tổ chức tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Thông tư 44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011: Quy định hệ thống kiểm soát nội kiểm toán nội tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà Nội Ngân hàng HTX Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh (2017), Báo cáo tổng kết từ năm 2015 - 2017, Bắc Ninh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Hệ thống văn nghiệp vụ tín dụng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp NHNN, Trang Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 6/11/2014: Quy định ủy thác nhận ủy thác củ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư 14/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 30/2014/TT-NHNN ngày 6/11/2014: Quy định ủy thác nhận ủy thác củ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước bãi bỏ số điều quy chế hoạt động bao toán tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 113 06/09/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội 10 Phan Thị Cúc, Đoàn Văn Huy, Nguyễn Văn Kiên (2008), Giáo trình tín dụng - ngân hàng, NXB Thống kê 11 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2010), Luật Các Tổ chức tín dụng, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hồ XHCN Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước,Hà Nội 13 Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (2014), Luật doanh nghiệp, Hà Nội 14 Trần Kim Long & Lê Thành Văn (2015), Nhìn lại sách tín dụng phục vụ phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, Tạp chí Tài kỳ 2, số tháng 4/2017, Hà Nội 15 Thủ tướng Chính Phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 việc phê duyệt dự án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Hà Nội 16 Thông tư 22/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 ngân hàng nhà nước sửa đổi, bổ sung số điều hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 chế độ báo cáo tài tổ chức tín dụng ban hành kèm theo định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 thống đốc ngân hàng nhà nước 17 Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 ngân hàng nhà nước quy định hệ thống kiểm soát nội ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 18 Vũ Hữu Đức (1999), Kiểm toán nội - khái niệm quy trình, NXB Thống kê 19 Vũ Thuý Ngọc (2006), "Hệ thống kiểm soát nội số ngân hàng đại" Tạp chí Ngân hàng số 9/2006 20 www.achaubank.com.vn 114 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát Kính gửi: Q Đồng nghiệp Tơi Nguyễn Đăng Dương, thực nghiên cứu “Vận dụng sách Ngân hàng Nhà nước cơng tác kiểm sốt nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh” Vì vậy, tơi cần lấy ý kiến đánh giá Anh/Chị hoạt động kiểm soát nội hoạt động tín dụng chi nhánh Rất mong Anh/Chị dành thời gian trả lời câu hỏi khảo sát Kính mong nhận giúp đỡ! Phần 1: Thông tin cá nhân - Họ tên: - Giới tính: …………………………………Tuổi - Trình độ chun mơn - Điện thoại:…………………………Email - Chức vụ: - Công việc đảm nhiệm: Phần 2: Các thông tin kiếm sốt nội hoạt động tín dụng Xin vui lịng đánh dấu [X] vào ô tương ứng với mức độ đồng ý phát biểu đánh giá mức độ đồng ý Anh/Chị nhận định sau đây: (1= Hồn tồn khơng đồng ý; = Khơng đồng ý; = trung bình (Trung lập); = Đồng ý; = Hoàn toàn đồng ý) STT Tiêu chí Quy trình kiểm sốt nội chi nhánh Có phận KSNB riêng Có kế hoạch kiểm tra, thống thơng báo cho bên liên quan Tổ chức thực KSNB theo kế hoạch Lập báo cáo kết KSNB theo yêu cầu đơn vị 115 STT Tiêu chí Trình độ cán kiểm sốt nội Cán kiểm sốt nội có lĩnh kinh doanh vững vàng Cán kiểm soát nội có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ phục vụ tận tình, chu đáo Cán kiểm sốt nội có trình độ học vấn, lực chun mơn nghiệp vụ Cán kiểm sốt nội có khả giao tiếp với khách hàng Cán kiểm sốt nội có lực điều tra thu thập, liên kết, xử lý tổng hợp thông tin Cơng nghệ phục vụ q trình KSNB Ln ln ứng dụng phương pháp, quy trình tiên tiến vào hoạt động ngân hàng Luôn ứng dụng hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị đại Ln có bí việc triển khai hiệu công việc Đánh giá thủ tục kiểm soát NB Sử dụng nguyên tắc KSNB Thủ tục kiểm soát rõ ràng, dễ thực Thực phân tích rà sốt nghiêm túc Phân chia trách nhiệm thích hợp cho cán nhân viên Đánh giá công tác tra, giám sát KSNB Thanh tra, kiểm tra có kế hoạch chi tiết, rõ ràng Hình thức tra, kiểm tra linh hoạt Kết tra, kiểm tra công khai, minh bạch Quy trình tra, kiểm tra tuân thủ theo quy định Thủ tục tra, kiểm tra theo hướng gọn nhẹ Xin chân thành cảm ơn! ... nước kiểm soát nội hoạt động tín dụng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Bắc Ninh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG. .. VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH 97 4.1 Phương hướng, mục tiêu công tác. .. lượng cán chi nhánh 38 Chương THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC NINH 3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ: Vận dụng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Bắc Ninh,