0

Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

13 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2023, 08:52

Với mong muốn giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, TaiLieu.VN đã sưu tầm và chọn lọc gửi đến các bạn ‘Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ’ hi vọng đây sẽ là tư liệu ôn tập hiệu quả giúp các em đạt kết quả cao trong kì thi. Mời các bạn cùng tham khảo! MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20222023 Môn: GD KINH TẾ-PHÁP LUẬT 10 Thời gian: 45 phút SỞ GD-ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ I BẢNG ĐẶC TẢ Cấp độ Chủ Bài Nhận biết Thông hiể u Vận dụng Vận dụng cao đề/ Bài 1: Các hoạt động kinh tế đời sống xã hội Số câu:4 Số điểm:1,33 Bài 2: Các chủ thể kinh tế Số câu:6 Số điểm:2,67 Bài 3: Thị trường Số câu:5 Số điểm:1,67 Bài 4: Cơ chế thị trường Số câu:4 Số điểm:3 Bài 5: Ngân sách nhà nước Số câu:4 Số điểm:1,33 Tổng số câu: 23 Tổngsố điểm :10 Tỉ lệ %: 100% TN - Nêu hoạt động kinh tế - Nêu khái niệm hoạt động kinh tế Số câu:2 Số điểm:0,67 - Nêu khái niệm chủ thể kinh tế - Trình bày vai trò chủ thể kinh tế Số câu:3 Số điểm: -Nêu khái niệm thị trường -Biết yếu tố thị trường Số câu: Số điểm: 0,67 -Nêu ưu điểm chế thị trường -Biết chức giá thị trường Số câu: Số điểm: 0,67 -Nêu khái niệm, đặc điểm ngân sách nhà nước -Biết vai trò ngân sách nhà nước Số câu:3 Số điểm:1 Số câu: 12 Số điểm :4,0 Tỉ lệ %:40% TL TN - Hiểu vai trò hoạt động kinh tế -Nắm mối quan hệ hoạt động kinh tế TL TN TL Số câu:2 Số điểm 0,67 - Hiểu trách nhiệm chủ thể kinh tế Số câu:2 Số điểm:0,67 -Hiểu chức thị trường - Hiểu loại thị trường Số câu: Số điểm: -Hiểu nhược điểm chế thị trường Số câu:1 Số điểm:0,33 -Hiểu nghĩa vụ công dân việc thực pháp luật ngân sách nhà nước Số câu:1 Số điểm:0,33 Số câu: Số điểm : 3,0 Tỉ lệ %:30% - Hình thức: Trắc nghiệm (70%) + Tự luận (30%) TN TL -Vận dụng nội dung học để giải vấn đề sống Số câu: Số điểm: Đánh giá nhận định chế thị trường Số câu:1 Số điểm:2 Số câu: Số điểm : 2,0 Tỉ lệ %:20% Số câu:1 Số điểm : 1,0 Tỉ lệ %:10 % ­ Giới hạn chương trình: Từ bài 1đến bài 5 SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ   (Đề thi có 2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên Số báo  danh:  Mã đề 101 I. Phần trắc nghiệm: (7 điểm) Câu 1. Ý nào khơng phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước? A. Nhà nước sẽ hồn trả trực tiếp cho người dân những khoản họ đã đóng góp vào ngân sách nhà  nước B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách  nhà nước C. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo luật ngân sách nhà nước D. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội Câu 2. “Tiêu dùng là hoạt động của con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn  nhu cầu…và….” A. sản xuất, sinh hoạt.    B. sản xuất, phân phối.    C. phân phối, trao đổi     D. sản xuất, tiêu  dùng Câu 3. Sản xuất là hoạt động có vai trị quyết định A. thu nhập của người lao động         B. mọi hoạt động của xã hội C. các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu dùng.   D. kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Câu 4. Nội dung nào dưới đây khơng đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? A. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp B. Chỉ nộp đầy các khoản thuế khi được u cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật C. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật Câu 5. Nội dung nào dưới đây là vai trị của chủ thể trung gian? A. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp B. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường C. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa D. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, cơng bằng xã hội Câu 6. Ý nào là  thị trường theo đối tượng giao dịch, mua bán? A. Thị trường tiền tệ B. Thị trường trong nước C. Thị trường khoa học­ cơng nghệ D. Thị trường lao động Câu 7. Người mua hàng hố, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất được gọi   A. chủ thể kinh doanh.     B. chủ thể tiêu dùng.        C. chủ thể sản xuất        D. chủ thể phân  phối Câu 8. Ý nào khơng phải là các yếu tố của thị trường ở cấp độ trừu tượng? A. Phịng giao dịch.   B.Quan hệ cạnh tranh.  C. Quan hệ trong­ ngồi nước.   D. Quan hệ cung­ cầu Câu 9. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động sản xuất? A. Chị Q đi chợ mua thực phẩm B. K đang nấu cơm giúp bố mẹ C. Cơ Y đang làm bánh D. Anh M mang gà ra chợ để bán Câu 10. Một trong những trách nhiệm của chủ thể tiêu dùng là A. cung cấp hàng hố, dịch vụ khơng làm tổn hại tới sức khoẻ và lợi ích của con người trong xã hội B. tạo mơi trường pháp lí thuận lợi và đảm bảo ổn định chính trị­ xã hội cho sự phát triển kinh tế C. có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội D. quan tâm đến việc lựa chọn sản xuất hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu để đạt hiệu quả Câu 11. Phương án nào khơng đúng về chức năng của giá cả thị trường? A. Là căn cứ để người tiêu dùng điều tiết tăng hay giảm nhu cầu tiêu dùng B. Là cơng cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo C. Là căn cứ để người sản xuất, kinh doanh thu hẹp hay mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh hàng  hóa D. Là cơng cụ để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế Câu 12. Thị trường là A. tồn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hố B. nơi diễn ra hoạt động quản lý kinh tế vĩ mơ của Nhà nước C. tổng hồ những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thơng qua việc  trao đổi, mua bán D. nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thơng, phân phối, tiêu dùng Câu 13. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để  đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm   vụ của nhà nước? A. Chính phủ.  B. cơ quan nhà nước có thẩm quyền     C. cơ quan địa phương.   D. Chủ tịch  nước Câu 14. Nội dung nào dưới đây khơng phải là chức năng của thị trường? A. Thừa nhận cơng dụng xã hội của hàng hố và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó B. Cung cấp thơng tin cho người sản xuất và người tiêu dùng C. Cung cấp hàng hố, dịch vụ ra thị trường D. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng Câu 15. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau? A. Tách rời, khơng liên quan tới nhau B. Thống nhất, tác động qua lại với nhau C. Rời rạc, bài xích lẫn nhau D. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau Câu 16. Chị M trước khi mua điện thoại đã lên mạng tìm hiểu về các loại điện thoại và giá cả. Tiếp  theo đó là đọc qua phản hồi của người khác, cuối cùng mới ra shop chọn mua sản phẩm ưng ý nhất.  Trường hợp này, chị M đang thực hiện hoạt động kinh tế nào sau đây? A. Tiêu dùng B. Sản xuất C. Phân phối D. Trao đổi Câu 17. Chủ thể Nhà nước là chủ thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà  nước có vai trị quản lí nền kinh tế thơng qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về A. kinh tế          B. chính trị.                     C. văn hóa          D. xã hội Câu 18. Ngân sách nhà nước có vai trị như thế nào đối với một quốc gia? A. Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước B. Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội C. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhà nước D. Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản Câu 19. Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? A. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh khơng lành mạnh vì chạy theo lợi  nhuận B. Cơ chế thị trường ln địi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản  phẩm, hàng hố, dịch vụ có chất lượng C. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng lên D. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát Câu 20  Việc phân chia thị  trường thành thị  trường trong nước và thị  trường quốc tế  dựa trên cơ  sở  nào? A. Theo tính chất của đối tượng mua bán, giao dịch.   B. Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch C. Theo vai trị của đối tượng mua bán, giao dịch   D. Theo đối tượng giao dịch, mua bán Câu 21. Thấy giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, chị A quyết định giữ lại nhiều hàng hóa  trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán. Trường hợp này chị A đã A. sử dụng sai quy luật bn bán B. vận dụng chưa tốt cơ chế thị trường C. bắt kịp đúng xu thế thị trường D. vận dụng tốt cơ chế thị trường II. Phần tự luận: (3 điểm) Câu 1:  (2 điểm): “Giá cả  thị  trường là yếu tố  dẫn dắt hoạt động của các chủ  thể  kinh tế  trên thị  trường”. Em đồng tình hay khơng đồng tình với ý kiến trên? Vì sao? Câu 2: (1 điểm).Hãy trình bày suy nghĩ của em về thói quen tiêu dùng thức ăn nhanh của giới trẻ hiện   nay và rút ra bài học cho bản thân?                                                                        ­­­­­­ HẾT ­­­­ SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ (Đề thi có 2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) Họ và tên:  Số báo  danh:  Mã đề 102 I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1. Ý nào là  thị trường theo đối tượng giao dịch, mua bán? A. Thị trường trong nước B. Thị trường tiền tệ C. Thị trường khoa học­ cơng nghệ D. Thị trường lao động Câu 2. Phương án nào khơng đúng về chức năng của giá cả thị trường? A. Là cơng cụ để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế B. Là căn cứ để người tiêu dùng điều tiết tăng hay giảm nhu cầu tiêu dùng C. Là cơng cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo D. Là căn cứ để người sản xuất, kinh doanh thu hẹp hay mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh hàng  hóa Câu 3. Thị trường là A. tồn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hố B. nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thơng, phân phối, tiêu dùng C. tổng hồ những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thơng qua việc  trao đổi, mua bán D. nơi diễn ra hoạt động quản lý kinh tế vĩ mơ của Nhà nước Câu 4. Ý nào khơng phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước? A. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo luật ngân sách nhà nước B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách  nhà nước C. Nhà nước sẽ hồn trả trực tiếp cho người dân những khoản họ đã đóng góp vào ngân sách nhà  nước D. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội Câu 5. Ý nào khơng phải là các yếu tố của thị trường ở cấp độ trừu tượng? A. Quan hệ cạnh tranh.   B. Quan hệ trong­ ngồi nước.   C. Quan hệ cung­ cầu.   D. Phịng giao dịch Câu 6. Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? A. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng lên B. Cơ chế thị trường ln địi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản  phẩm, hàng hố, dịch vụ có chất lượng C. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh khơng lành mạnh vì chạy theo lợi  nhuận D. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát Câu 7. Một trong những trách nhiệm của chủ thể tiêu dùng là A. có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội B. cung cấp hàng hố, dịch vụ khơng làm tổn hại tới sức khoẻ và lợi ích của con người trong xã hội C. quan tâm đến việc lựa chọn sản xuất hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu để đạt hiệu quả D. tạo mơi trường pháp lí thuận lợi và đảm bảo ổn định chính trị­ xã hội cho sự phát triển kinh tế Câu 8. Nội dung nào dưới đây khơng đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? A. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp B. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật C. Chỉ nộp đầy các khoản thuế khi được u cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật Câu 9. Sản xuất là hoạt động có vai trị quyết định A. kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp B. mọi hoạt động của xã hội C. các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu dùng D. thu nhập của người lao động Câu 10. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để  đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm   vụ của nhà nước? A. Chính phủ.   B. Chủ tịch nước.   C. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   D. cơ quan địa phương Câu 11. Ngân sách nhà nước có vai trị như thế nào đối với một quốc gia? A. Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản B. Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước C. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhà nước D. Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội Câu 12. “Tiêu dùng là hoạt động của con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn  nhu cầu…và….” A. sản xuất, sinh hoạt.    B. phân phối, trao đổi.    C. sản xuất, phân phối.   D. sản xuất, tiêu dùng Câu 13. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau? A. Tách rời, khơng liên quan tới nhau B. Thống nhất, tác động qua lại với nhau C. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau D. Rời rạc, bài xích lẫn nhau Câu 14. Chị M trước khi mua điện thoại đã lên mạng tìm hiểu về các loại điện thoại và giá cả. Tiếp  theo đó là đọc qua phản hồi của người khác, cuối cùng mới ra shop chọn mua sản phẩm ưng ý nhất.  Trường hợp này, chị M đang thực hiện hoạt động kinh tế nào sau đây? A. Trao đổi B. Tiêu dùng C. Phân phối D. Sản xuất Câu 15. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động sản xuất? A. K đang nấu cơm giúp bố mẹ B. Anh M mang gà ra chợ để bán C. Cơ Y đang làm bánh D. Chị Q đi chợ mua thực phẩm Câu 16. Thấy giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, chị A quyết định giữ lại nhiều hàng hóa  trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán. Trường hợp này chị A đã A. sử dụng sai quy luật bn bán     B. vận dụng chưa tốt cơ chế thị trường C. vận dụng tốt cơ chế thị trường     D. bắt kịp đúng xu thế thị trường Câu 17  Việc phân chia thị  trường thành thị  trường trong nước và thị  trường quốc tế  dựa trên cơ  sở  nào? A. Theo vai trị của đối tượng mua bán, giao dịch.   B. Theo tính chất của đối tượng mua bán, giao  dịch C. Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch.   D. Theo đối tượng giao dịch, mua bán Câu 18. Người mua hàng hố, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất được gọi  A. chủ thể tiêu dùng.    B. chủ thể kinh doanh.     C. chủ thể sản xuất.     D. chủ thể phân phối Câu 19. Nội dung nào dưới đây là vai trị của chủ thể trung gian? A. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, cơng bằng xã hội B. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp C. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường D. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 20. Nội dung nào dưới đây khơng phải là chức năng của thị trường? A. Cung cấp hàng hố, dịch vụ ra thị trường B. Thừa nhận cơng dụng xã hội của hàng hố và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó C. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng D. Cung cấp thơng tin cho người sản xuất và người tiêu dùng Câu 21. Chủ thể Nhà nước là chủ thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà  nước có vai trị quản lí nền kinh tế thơng qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về A. văn hóa          B. chính trị.                     C. kinh tế          D. xã hội II. Phần tự luận (3 điểm) Câu 1:  (2 điểm).“Trong cơ  chế  thị  trường, người sản xuất hồn tồn tự  do lựa chọn mặt hàng kinh   doanh khơng cần quan tâm đến yếu tố  khác”. Em đồng tình hay khơng đồng tình với ý kiến trên? Vì  sao? Câu 2: (1 điểm). Hiện nay việc tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất từ nhựa trở nên phổ biến. Số  lượng bao bì nhựa, túi nilon…được sử dụng nhiều dẫn đến lượng rác thải ngày càng tăng Theo em, hoạt động tiêu dùng trên ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội? Hãy đề xuất biện pháp để khắc   phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này? ­­­­­­ HẾT ­­­­­ SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ (Đề thi có 2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Họ và tên:  Số báo  danh:  Mã đề 103 I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau? A. Rời rạc, bài xích lẫn nhau B. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau C. Thống nhất, tác động qua lại với nhau D. Tách rời, khơng liên quan tới nhau Câu 2. Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? A. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng lên B. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh khơng lành mạnh vì chạy theo lợi  nhuận C. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát D. Cơ chế thị trường ln địi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản  phẩm, hàng hố, dịch vụ có chất lượng Câu 3. Việc phân chia thị trường thành thị trường trong nước và thị trường quốc tế dựa trên cơ sở nào? A. Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch.     B. Theo vai trị của đối tượng mua bán, giao dịch C. Theo đối tượng giao dịch, mua bán.                     D. Theo tính chất của đối tượng mua bán, giao dịch Câu 4. Ý nào khơng phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước? A. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội B. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách  nhà nước C. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo luật ngân sách nhà nước D. Nhà nước sẽ hồn trả trực tiếp cho người dân những khoản mà họ đã đóng góp vào ngân sách nhà  nước Câu 5. Nội dung nào dưới đây khơng phải là chức năng của thị trường? A. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng B. Thừa nhận cơng dụng xã hội của hàng hố và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó C. Cung cấp thơng tin cho người sản xuất và người tiêu dùng D. Cung cấp hàng hố, dịch vụ ra thị trường Câu 6. Nội dung nào dưới đây khơng đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? A. Chỉ nộp đầy các khoản thuế khi được u cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật B. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật C. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật D. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp Câu 7. Nội dung nào dưới đây là vai trị của chủ thể trung gian? A. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường B. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp C. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa D. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, cơng bằng xã hội Câu 8. Thấy giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, chị A quyết định giữ lại nhiều hàng hóa  trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán. Trường hợp này chị A đã A. bắt kịp đúng xu thế thị trường B. vận dụng chưa tốt cơ chế thị trường C. sử dụng sai quy luật bn bán D. vận dụng tốt cơ chế thị trường Câu 9. Người mua hàng hố, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất được gọi  A. chủ thể sản xuất.      B. chủ thể kinh doanh.        C. chủ thể phân phối.     D. chủ thể tiêu dùng Câu 10. Sản xuất là hoạt động có vai trị quyết định A. các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu dùng.      B. kết quả sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp C. mọi hoạt động của xã hội D. thu nhập của người lao động Câu 11. Thị trường là A. nơi diễn ra hoạt động quản lý kinh tế vĩ mơ của Nhà nước B. nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thơng, phân phối, tiêu dùng C. tồn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hố D. tổng hồ những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thơng qua việc  trao đổi, mua bán Câu 12. Phương án nào khơng đúng về chức năng của giá cả thị trường? A. Là cơng cụ để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế B. Là căn cứ để người tiêu dùng điều tiết tăng hay giảm nhu cầu tiêu dùng C. Là cơng cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo D. Là căn cứ để người sản xuất, kinh doanh thu hẹp hay mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh hàng  hóa Câu 13. Chủ thể Nhà nước là chủ thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà  nước có vai trị quản lí nền kinh tế thơng qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về A. kinh tế          B. chính trị.                     C. văn hóa          D. xã hội Câu 14. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động sản xuất? A. Cơ Y đang làm bánh B. K đang nấu cơm giúp bố mẹ C. Chị Q đi chợ mua thực phẩm D. Anh M mang gà ra chợ để bán Câu 15. Chị M trước khi mua điện thoại đã lên mạng tìm hiểu về các loại điện thoại và giá cả. Tiếp  theo đó là đọc qua phản hồi của người khác, cuối cùng mới ra shop chọn mua sản phẩm ưng ý nhất.  Trường hợp này, chị M đang thực hiện hoạt động kinh tế nào sau đây? A. Trao đổi    B. Tiêu dùng     C. Phân phối     D. Sản xuất Câu 16. “Tiêu dùng là hoạt động của con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn  nhu cầu…và….” A. sản xuất, phân phối.    B. sản xuất, tiêu dùng.    C. sản xuất, sinh hoạt.    D. phân phối, trao đổi Câu 17. Ngân sách nhà nước do cơ  quan nào quyết định để  đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm   vụ của nhà nước? A. Chủ tịch nước.   B. Chính phủ.    C. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.    D. cơ quan địa phương Câu 18. Ngân sách nhà nước có vai trị như thế nào đối với một quốc gia? A. Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản B. Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước C. Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhà nước Câu 19. Ý nào là  thị trường theo đối tượng giao dịch, mua bán? A. Thị trường tiền tệ B. Thị trường lao động C. Thị trường khoa học­ cơng nghệ D. Thị trường trong nước Câu 20. Một trong những trách nhiệm của chủ thể tiêu dùng là A. tạo mơi trường pháp lí thuận lợi và đảm bảo ổn định chính trị­ xã hội cho sự phát triển kinh tế B. có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội C. cung cấp hàng hố, dịch vụ khơng làm tổn hại tới sức khoẻ và lợi ích của con người trong xã hội D. quan tâm đến việc lựa chọn sản xuất hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu để đạt hiệu quả Câu 21. Ý nào khơng phải là các yếu tố của thị trường ở cấp độ trừu tượng? A. Quan hệ trong­ ngồi nước.  B. Phịng giao dịch.  C. Quan hệ cung­ cầu.   D. Quan hệ cạnh tranh II. Phần tự luận: (3 điểm) Câu 1:  (2 điểm): “Giá cả  thị  trường là yếu tố  dẫn dắt hoạt động của các chủ  thể  kinh tế  trên thị  trường”. Em đồng tình hay khơng đồng tình với ý kiến trên? Vì sao? Câu 2: (1 điểm).Hãy trình bày suy nghĩ của em về thói quen tiêu dùng thức ăn nhanh của giới trẻ hiện   nay và rút ra bài học cho bản thân? ­­­­­­ HẾT ­­­­­ SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ (Đề thi có 2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT 10 Thời gian làm bài: 45 phút (khơng kể thời gian phát đề) Họ và tên:  Số báo  danh:  Mã đề 104 I. Phần trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1. Việc phân chia thị trường thành thị trường trong nước và thị trường quốc tế dựa trên cơ sở nào? A. Theo vai trị của đối tượng mua bán, giao dịch.    B. Theo tính chất của đối tượng mua bán, giao  dịch C. Theo đối tượng giao dịch, mua bán.                      D. Theo phạm vi của quan hệ mua bán, giao dịch Câu 2. Nội dung nào dưới đây là vai trị của chủ thể trung gian? A. Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, cơng bằng xã hội B. Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường C. Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp D. Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa Câu 3. Sản xuất là hoạt động có vai trị quyết định A. kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.     B. các hoạt động phân phối – trao đổi, tiêu  dùng C. mọi hoạt động của xã hội.                                       D. thu nhập của người lao động Câu 4. Ngân sách nhà nước do cơ quan nào quyết định để đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ  của nhà nước? A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   B. Chủ tịch nước.    C. cơ quan địa phương.   D. Chính phủ Câu 5. Nội dung nào dưới đây khơng phải là chức năng của thị trường? A. Cung cấp thơng tin cho người sản xuất và người tiêu dùng B. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng C. Thừa nhận cơng dụng xã hội của hàng hố và lao động đã hao phí để sản xuất ra nó D. Cung cấp hàng hố, dịch vụ ra thị trường Câu 6. Thấy giá cả hàng hóa trên thị trường có xu hướng tăng, chị A quyết định giữ lại nhiều hàng hóa  trong kho để chờ giá tăng cao hơn mới bán. Trường hợp này chị A đã A. sử dụng sai quy luật bn bán B. vận dụng tốt cơ chế thị trường C. vận dụng chưa tốt cơ chế thị trường D. bắt kịp đúng xu thế thị trường Câu 7. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau? A. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau B. Rời rạc, bài xích lẫn nhau C. Thống nhất, tác động qua lại với nhau D. Tách rời, khơng liên quan tới nhau Câu 8. Một trong những trách nhiệm của chủ thể tiêu dùng là A. có trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của xã hội B. cung cấp hàng hố, dịch vụ khơng làm tổn hại tới sức khoẻ và lợi ích của con người trong xã hội C. quan tâm đến việc lựa chọn sản xuất hàng hóa nào, số lượng bao nhiêu để đạt hiệu quả D. tạo mơi trường pháp lí thuận lợi và đảm bảo ổn định chính trị­ xã hội cho sự phát triển kinh tế Câu 9. Ý nào khơng phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước? A. Ngân sách nhà nước hướng tới mục tiêu giải quyết các quan hệ lợi ích chung trong xã hội B. Nhà nước sẽ hồn trả trực tiếp cho người dân những khoản mà họ đã đóng góp vào ngân sách nhà  nước C. Việc tạo lập và sử dụng ngân sách nhà nước phải theo luật ngân sách nhà nước D. Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách  nhà nước Câu 10. Chị M trước khi mua điện thoại đã lên mạng tìm hiểu về các loại điện thoại và giá cả. Tiếp  theo đó là đọc qua phản hồi của người khác, cuối cùng mới ra shop chọn mua sản phẩm ưng ý nhất.  Trường hợp này, chị M đang thực hiện hoạt động kinh tế nào sau đây? A. Trao đổi B. Phân phối C. Tiêu dùng D. Sản xuất Câu 11. Phương án nào khơng đúng về chức năng của giá cả thị trường? A. Là căn cứ để người sản xuất, kinh doanh thu hẹp hay mở rộng quy mơ sản xuất kinh doanh hàng  hóa B. Là cơng cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo C. Là cơng cụ để Nhà nước quản lí, điều tiết nền kinh tế D. Là căn cứ để người tiêu dùng điều tiết tăng hay giảm nhu cầu tiêu dùng Câu 12. Chủ thể Nhà nước là chủ thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà  nước có vai trị quản lí nền kinh tế thơng qua thực hiện chức năng quản lí nhà nước về A. văn hóa          B. chính trị.                     C. kinh tế          D. xã hội Câu 13. Thị trường là A. tồn bộ hoạt động mua bán, tiêu dùng hàng hố B. nơi diễn ra hoạt động quản lý kinh tế vĩ mơ của Nhà nước C. tổng hồ những quan hệ kinh tế trong đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thơng qua việc  trao đổi, mua bán D. nơi diễn ra các hoạt động kinh tế: sản xuất, lưu thơng, phân phối, tiêu dùng Câu 14. Ý nào khơng phải là các yếu tố của thị trường ở cấp độ trừu tượng? A. Quan hệ trong­ ngồi nước.   B. Quan hệ cạnh tranh.   C. Phịng giao dịch.   D. Quan hệ cung­ cầu Câu 15. Người mua hàng hố, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho sinh hoạt, sản xuất được gọi  A. chủ thể phân phối.           B. chủ thể tiêu dùng.    C. chủ thể kinh doanh.        D. chủ thể sản xuất Câu 16. Ý nào là  thị trường theo đối tượng giao dịch, mua bán? A. Thị trường khoa học­ cơng nghệ B. Thị trường lao động C. Thị trường tiền tệ D. Thị trường trong nước Câu 17. Đâu là ưu điểm của cơ chế thị trường? A. Cơ chế thị trường ln địi hỏi các chủ doanh nghiệp phải linh hoạt, sáng tạo để cung cấp sản  phẩm, hàng hố, dịch vụ có chất lượng B. Cơ chế thị trường đã khiến các chủ thể kinh tế cạnh tranh khơng lành mạnh vì chạy theo lợi  nhuận C. Cơ chế thị trường tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng, có thể dẫn tới lạm phát D. Cơ chế thị trường đã làm khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội ngày càng tăng lên Câu 18. Hoạt động nào dưới đây là hoạt động sản xuất? A. Cơ Y đang làm bánh B. Anh M mang gà ra chợ để bán C. K đang nấu cơm giúp bố mẹ D. Chị Q đi chợ mua thực phẩm Câu 19. Nội dung nào dưới đây khơng đúng quy định quyền hạn, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị,  cá nhân có liên quan đến ngân sách nhà nước? A. Nộp đầy đủ các khoản thuế phải nộp B. Chỉ nộp đầy các khoản thuế khi được u cầu hoặc bằng hình thức cưỡng chế của pháp luật C. Nộp đúng hạn thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật D. Nộp đầy đủ các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật Câu 20. “Tiêu dùng là hoạt động của con người sử dụng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn  nhu cầu…và….” A. sản xuất, sinh hoạt.    B. sản xuất, phân phối.    C. sản xuất, tiêu dùng.    D. phân phối, trao đổi Câu 21. Ngân sách nhà nước có vai trị như thế nào đối với một quốc gia? A. Là vấn đề thiết yếu để ổn định an sinh xã hội B. Là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của một đất nước C. Là động lực để duy trì nền kinh tế tư bản D. Cung cấp nguồn tài chính để duy trì bộ máy nhà nước II. Phần tự luận (3 điểm) Câu 1:  (2 điểm).“Trong cơ  chế  thị  trường, người sản xuất hồn tồn tự  do lựa chọn mặt hàng kinh   doanh khơng cần quan tâm đến yếu tố  khác”. Em đồng tình hay khơng đồng tình với ý kiến trên? Vì  sao? Câu 2: (1 điểm). Hiện nay việc tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất từ nhựa trở nên phổ biến. Số  lượng bao bì nhựa, túi nilon…được sử dụng nhiều dẫn đến lượng rác thải ngày càng tăng Theo em, hoạt động tiêu dùng trên ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội? Hãy đề xuất biện pháp để khắc   phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này? ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ ĐÁP ÁN GIÁO DỤC KINH TÉ­ PHÁP LUẬT 10 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ) Câu/ Mã đề 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 101 102 103 104 A A C B B A B A C C B C B C B A A C B B B B C C C D B A C C C C A B B C B C A C A C C D A D D A A B D A D C A A B C C D A B B D B B A D C C A B C B C C C B C A A B A D II. Phần tự luận (3đ) Mã đề 101, 103 Câu 1:(2đ) Giá thị trường… Nội dung Điểm -Đồng tình 0,5 Câu 2: (1đ) trình bày suy nghĩ thói quen tiêu dùng thức ăn nhanh… - Vì: + giá thị trường có chức cung cấp thơng tin để chủ thể kinh tế đưa định phù hợp… 1.0 + Giá thị trường có chức phân bổ nguồn lực, điều tiết quy mô sản xuất, cân đối cung cầu 0,5 - Thức ăn nhanh sản phẩm chế biến sẵn gà rán, xúc xích, piza…Là sản phẩm tiện lợi, hấp dẫn, đa dạng, dễ sử dụng chứa nhiều chất béo, chất bảo quản nên sử dụng nhiều đẽ gây béo phì, tiểu đường, tim mạch… -Bài học: Nên hạn chế tiêu dùng sản phẩm này, ăn uống khoa học, đủ chất Mã đề 102, 104 Câu 1:(2đ) Trong chế thị trường… Câu 2: (1đ) Hiện việc tiêu dùng sản phẩm làm từ nhựa… Nội dung Điểm -Khơng đồng tình 0,5 -Vì: + người sản xuất phải chịu chi phối quy luật kinh tế: Cạnh tranh, cung cầu, giá cả, lợi nhuận… 1.0 + Các quy luật kinh tế chi phối hoạt động chủ thể kinh tế, có chủ thể sản xuất… 0,5 -Theo em hoạt động tiêu dùng gây ảnh hưởng lớn tới xã hội như: làm ảnh hưởng tới sức khỏe hóa chất từ nhựa, hạt vi nhựa, khói từ hoạt động đốt rác thải nhựa…, nhiễm môi trường đất , nước… - Biện pháp đề xuất: Sử dụng vật liệu thiên nhiên thay thế: Giấy, lá, ống hút tre… ... Theo em, hoạt động tiêu dùng trên ảnh hưởng gì đến đời sống xã hội? Hãy? ?đề? ?xuất biện pháp để khắc   phục hạn chế của hoạt động tiêu dùng này? ­­­­­­ HẾT ­­­­­­ ĐÁP? ?ÁN? ?GIÁO DỤC KINH TÉ­ PHÁP LUẬT? ?10 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7Đ) Câu/ Mã đề 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... nay và rút ra bài? ?học? ?cho bản thân? ­­­­­­ HẾT ­­­­­ SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG? ?THPT? ?HUỲNH NGỌC HUỆ (Đề? ?thi? ?có? ?2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT? ?10 Thời gian làm bài: 45 phút...­ Giới hạn chương trình: Từ bài? ?1? ?ến bài 5 SỞ GD­ĐT TỈNH QUẢNG NAM TRƯỜNG? ?THPT? ?HUỲNH NGỌC HUỆ   (Đề? ?thi? ?có? ?2 trang) KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 ­ 2023 MƠN: GIÁO DỤC KINH TẾ­ PHÁP LUẬT? ?10 Thời gian làm bài: 45 phút
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn GDKT&PL lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,