0

Skkn rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn tập đọc

18 43 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:41

Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn Tập đọc PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí do chọn đề tài Môn Tiếng Việt trong trường phổ thông có nhiệm vụ hình thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sin[.] Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp phân môn Tập đọc PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ: Lí chọn đề tài: Mơn Tiếng Việt trường phổ thơng có nhiệm vụ hình thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể bốn dạng hoạt động, tương ứng với chúng bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết Tập đọc phân mơn chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học Đây phân mơn có vị trí đặc biệt chương trình đảm nhiệm việc hình thành phát triển cho học sinh kĩ đọc, kĩ quan trọng hàng đầu học sinh bậc Tiểu học Tập đọc phân môn thực hành Nhiệm vụ quan trọng hình thành lực đọc cho học sinh Năng lực đọc tạo nên từ bốn kĩ phận bốn yêu cầu chất lượng đọc: đọc đúng, đọc nhanh (đọc lưu lốt, trơi chảy), đọc hiểu (thơng hiểu nội dung văn đọc) đọc hay (đọc diễn cảm) Năng lực đọc có nhiều mức độ, nhiều tầng bậc khác Bốn kĩ đọc hình thành hai hình thức đọc: đọc thành tiếng đọc thầm Chúng rèn luyện đồng thời hỗ trợ lẫn Sự hoàn thiện kĩ tác động đến kĩ Vì đọc tiền đề đọc nhanh cho phép thông hiểu nội dung văn Đọc trở thành đòi hỏi học sinh bước vào bậc Tiểu học Tập đọc với tư cách phân môn Tiếng Việt Tiểu học có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu Trong đó, trường Tiểu học, việc dạy đọc bên cạnh thành cơng có nhiều hạn chế, học sinh chưa đọc tốt mong muốn Kết đọc em chưa đáp ứng yêu cầu việc hình thành kĩ đọc Các em chưa nắm công cụ hữu hiệu để lĩnh hội tri thức, tư tưởng, tình cảm người khác chứa đựng văn đọc Giáo viên lúng túng dạy Tập đọc Cần phải đọc với giọng nào? Làm để chữa lỗi phát âm cho học sinh? Làm để em đọc hơn, hay hơn, diễn cảm hơn? trăn trở giáo viên dạy Tập đọc 1/18 skkn Dựa vào nhiệm vụ phân mơn Tập đọc, từ tình hình thực tế lớp, với điều học hỏi đồng nghiệp kinh nghiệm thân, xin đưa kinh nghiệm nhỏ áp dụng vào lớp có kết khả quan “RÈN ĐỌC THÀNH TIẾNG CHO HỌC SINH LỚP TRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC” Thời gian: - Năm học 2016 - 2017, từ tháng năm 2016 đến 15 tháng năm 2017 Đối tượng: - Đối tượng nghiên cứu: học sinh lớp 5C trường TH Thanh Xuân Nam Phạm vi nghiên cứu ứng dụng: - Phạm vi nghiên cứu phân môn Tập đọc lớp ứng dụng với học sinh chủ nhiệm giảng dạy Khảo sát đầu năm: Thời điểm Kĩ đọc Đầu năm Số lượng % Đọc chưa lưu loát, ngọng 38 học sinh – 70,4 % Đọc đúng, biết ngắt, nghỉ, tốc độ đọc phù hợp 12 học sinh – 22,2 % Đọc hay học sinh – 7,4 % 2/18 skkn PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: A Cơ sở lí luận: Tiếng Việt tiếng nói phổ thơng, tiếng nói dùng giao tiếp thức cộng đồng dân tộc sống đất nước Việt Nam Bởi thế, dạy Tiếng Việt có vai trị quan trọng đời sống cộng đồng đời sống người Trong đào tạo người, trí dục, giáo dục, bồi dưỡng mặt tri thức, trí tuệ, tư nhiệm vụ Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển tư duy, nhà trường cần phải tổ chức tốt việc rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh “ Ngôn ngữ phương tiện giao tiếp quan trọng loài người” (Lê Nin) Khơng có ngơn ngữ, xã hội khơng thể tồn Mục đích nghiên cứu ngơn ngữ nhà trường phải cho học sinh sử dụng ngơn ngữ làm phương tiện sắc bén để giao tiếp, phát triển lời nói nhiệm vụ quan trọng dạy học Tiếng Việt nhà trường Chúng ta phải lấy hoạt động giao tiếp làm phương tiện để dạy học Tiếng Việt Ngôn ngữ luôn gắn bó chặt chẽ với tư Tư người phát triển thiếu ngôn ngữ Do hệ thống dạy học Tiếng Việt cần đảm bảo mối quan hệ lời nói tư Phải thường xuyên luyện tập cho học sinh khả diễn đạt tư tưởng nhiều hình thức ngơn ngữ khác nhau, lời nói cần có nội dung, tư Để trẻ em nắm tượng ngơn ngữ cách có ý thức, cần ý đến đặc điểm nhận thức cảm tính trẻ Các em nhận thức giới xung quanh cách cảm tính mắt, tai, gắn với màu sắc, âm cụ thể Do dạy tiếng phải dựa kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lời nói học sinh Những quan sát, ấn tượng sống trẻ phải sở cho học Tiếng Việt Quan hệ phương pháp dạy học Tiếng Việt tâm lý học , đặc biệt tâm lý học lứa tuổi chặt chẽ Khơng có kiến thức q trình tâm lý người nói chung trẻ em nói riêng khơng thể giảng dạy tốt phát triển lời nói cho học sinh Trẻ em lứa tuổi Tiểu học khả ý chưa cao nên giáo viên cần quan tâm đến nguyên tắc vừa sức, tổ chức học Tập đọc cho gây ý cho em tổ chức chơi trị chơi, phân vai, đóng 3/18 skkn kịch… Nhận thức em nặng trực quan, cụ thể nên dạy học phải từ vấn đề cụ thể đến khách quan (dạy theo phương pháp trực quan) Trong môn Tiếng Việt lớp 5, với phân môn Tập đọc học sinh phải biết đọc thành thành tiếng (tốc độ tối thiểu 120 tiếng/ phút) loại văn khác (nghệ thuật, hành chính, khoa học, báo chí,…); biết đọc kịch có giọng đọc phù hợp với nhân vật tình kịch; biết đọc diễn cảm thơ, văn Những yêu cầu cho thấy việc rèn đọc thành tiếng vơ quan trọng B Tìm hiểu thực trạng việc đọc học sinh lớp: Năm học 2016 – 2017, phân công chủ nhiệm giảng dạy lớp 5C Đầu năm tiến hành khảo sát chất lượng đọc lớp nhận thấy: * Có khả đọc tốt tốt: Học sinh đọc trơi chảy văn bản; có khả thể tình cảm phù hợp nội dung đọc có khả bắt chước bạn cô giáo để đọc diễn cảm theo số lượng học sinh đọc * Đọc trơi chảy song chưa xác văn bản: Phần nhiều học sinh mắc lỗi Do chưa làm chủ tia mắt nên số học sinh đọc cịn bỏ sót tiếng, thêm tiếng lạc dịng, đọc khơng xác từ ngữ văn, đoạn văn Nhiều học sinh có thói quen đọc đếm tiếng một, tiếng có trọng âm đọc tả Vì vậy, em đọc chưa trơn từ, cụm từ, câu * Đọc ngắt nghỉ chưa xác đặc biệt với câu dài; đọc chưa có ngữ điệu đọc ê a: Phần lớn học sinh ngắt nghỉ có chấm, phẩy với câu thơ câu văn ngắn; cịn với câu văn dài nhiều em mắc lỗi * Ngọng lỗi phương ngữ: Với âm r/ d/ gi; ch/ tr; s/ x; vần oong/ ong; vần ưu/ ươu Lỗi dễ sửa số lượng học sinh mắc không nhiều * Ngọng bẩm sinh: Ít em mắc khơng phải trường hợp có khả sửa Để luyện cho em cần có q trình lâu dài kiên trì với giáo viên học sinh Để giúp học sinh luyện đọc tốt, trước tiên giáo viên phải nắm tình hình thực tế lớp tình hình thực tế lớp sau: Tổng số học sinh: 54 em Trong đó: - Đọc hay: em 4/18 skkn - Đọc rõ ràng, rành mạch chưa diễn cảm: 16 em - Đọc ngọng (âm đầu l – n; dấu hỏi -> nặng, ngã -> sắc, vần anh -> ăn, giọng địa phương ): em - Đọc chưa lưu loát: 29 em Kết khảo sát cho thấy rõ lực đọc thành tiếng học sinh yếu Từ thực tế lớp, tơi cố gắng tìm biện pháp nhằm khắc phục chất lượng đọc học sinh lớp mình, tơi cố gắng tìm biện pháp nhằm rèn kĩ đọc thành tiếng cho học sinh C Các biện pháp tiến hành rèn đọc thành tiếng phân môn Tập đọc: Phân môn Tập đọc lớp nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kĩ đọc trơn, đọc thầm hình thành lớp dưới; tăng cường tốc độ đọc, khả đọc lướt; khả đọc diễn cảm Chính việc giúp em đọc thành tiếng tốt việc làm quan trọng Với đề tài "Rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp phân môn Tập đọc", Tập đọc, tiến hành biện pháp sau: Chuẩn bị giáo viên học sinh dạy học Tập đọc Tiến hành rèn đọc thành tiếng cho HS Tập đọc gồm: a Rèn đọc nối tiếp b Sửa lỗi phát âm c Rèn đọc câu, đoạn d Luyện đọc diễn cảm Biện pháp cụ thể sau: Chuẩn bị giáo viên học sinh dạy học Tập đọc: * Giáo viên: Giờ dạy đạt hiệu cao hay thấp tuỳ thuộc vào chuẩn bị giáo viên Chính vậy, trước dạy, giáo viên phải có đầu tư, chuẩn bị kĩ; phải nghiên cứu mục đích, yêu cầu Tập đọc, soạn giáo án cẩn thận; đọc thêm tài liệu có liên quan để phục vụ cho dạy Giáo viên phải xác định rõ yêu 5/18 skkn cầu, vị trí Tập đọc hệ thống chương trình để từ giáo viên ln làm chủ dạy * Học sinh: Học sinh phải đọc trước Tập đọc nhiều lần; chuẩn bị cách trả lời câu hỏi sách giáo khoa Điều giúp học sinh có tâm tốt bước vào tiết Tập đọc Rèn đọc thành tiếng cho HS Tập đọc: 2.1 Rèn đọc nối tiếp cho học sinh đọc thành tiếng: Mục đích Tập đọc luyện đọc cho học sinh học sinh phải luyện đọc nhiều, nhiều học sinh luyện đọc Cho học sinh đọc luân phiên theo hình thức giáo viên chọn sẵn đọc nối tiếp Trong Tập đọc, hình thức đọc nối tiếp Đọc nối tiếp đoạn Cần cho học sinh đọc nối tiếp đoạn để rèn học sinh kĩ đọc số lượng câu nhiều Hình thức thường tiến hành phần đầu Tập đọc Học sinh nối tiếp, học sinh đọc theo trình tự đoạn (lặp lại vòng, cho nhiều học sinh lớp đọc) Giáo viên kết hợp sửa lỗi cách đọc cho em Luyện đọc nối tiếp đoạn kèm với việc giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm: đọc nhóm, đọc thi nhóm Điều cần thiết việc kiểm tra chất lượng đọc nhóm em, để giúp em có khả nhận xét, đánh giá khả đọc bạn từ tự em cố gắng đọc tốt để bạn bình chọn, giáo tun dương Ví dụ: - Bài “Những sếu giấy” (Tiếng Việt 5/1) chia làm đoạn học sinh đọc nối tiếp Bài “Luật tục xưa người Ê-đê” (Tiếng Việt 5/2) có đoạn, để tránh cho học sinh phải đọc đoạn q dài đoạn giáo viên chia thành phần có học sinh đọc nối tiếp Riêng với thơ tuỳ thuộc số lượng khổ thơ để giáo viên cho lượng học sinh đọc nối tiếp phù hợp Ví dụ: 6/18 skkn Bài thơ "Tiếng đàn ba-la-lai-ca sơng Đà" (Tiếng Việt 5/1) có khổ, giáo viên mời em đọc nối tiếp Bài thơ “Đất nước” (Tiếng Việt 5/2) gồm khổ, học sinh đọc nối khổ Đây hình thức tốt để nhiều học sinh luyện đọc đồng thời rèn khả tập trung ý học sinh vào đọc bạn, vào Tập đọc; em có khả đọc đọc tốt 2.2 Sửa lỗi phát âm cho học sinh đọc thành tiếng: Trước luyện đọc cho học sinh, giáo viên cần đọc mẫu gọi học sinh đọc tốt đọc trước, yêu cầu học sinh lớp ý theo dõi; việc làm quan trọng giúp em phần định hình giọng đọc, theo dõi xác định tả văn Tuy nhiên trình đọc thành tiếng; học sinh tránh lỗi vi phạm Mục tiêu rèn luyện khắc phục lỗi Sau số cách sửa lỗi cho học sinh đọc: - Sửa học sinh đọc nối tiếp: Trong học sinh đọc nối tiếp; giáo viên theo dõi Phát học sinh mắc lỗi, giáo viên để học sinh hoàn thành câu đoạn trước yêu cầu học sinh đọc lại tiếng đọc sai; học sinh đọc chưa chuẩn, giáo viên đọc mẫu yêu cầu đọc lại, kèm lời động viên, nhắc nhở giúp học sinh rút kinh nghiệm - Nhiều học sinh sai số tiếng, từ khó giáo viên viết lên bảng yêu cầu nhiều học sinh đọc lại Số lượng từ, tiếng khó trường hợp tuỳ thuộc Ví dụ: + Bài “Lịng dân” (Tiếng Việt 5/1): Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc phương ngữ Nam hổng thấy, thiệt, quẹo vô + Bài “Hộp thư mật” (Tiếng Việt 5/2): chữ V (chữ vê), bu-gi, cạy + Bài "Lớp học đường" (Tiếng Việt 5/2) cần giúp học sinh đọc tên riêng nước ngồi: Vi-ta-li, Ca-pi, Rê-mi - Khi học sinh đọc nhóm giáo viên cần định hướng trước em nhóm phải theo dõi bạn đọc sửa kịp thời cho bạn - Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt cách giúp em phát tiếng từ khó từ tự sửa đọc để tránh sai mà bạn mắc phải 2.3 Rèn đọc câu, đoạn văn: 7/18 skkn Ngồi tìm tiếng, từ khó đọc, dễ sai phát âm cần phải luyện đọc, sửa sai phần trên; dạy Tập đọc, giáo viên cần xác định chọn đâu câu khó đọc, câu dài để hướng dẫn học sinh luyện đọc cho phù hợp Trước tiên giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách ngắt nghỉ câu (Ngắt sau dấu phẩy, nghỉ sau dấu chấm) Sau giáo viên hướng dẫn thêm ngắt câu văn dài, câu khó để học sinh đọc cho thuận tiện mà không bị sai nội dung văn Luyện đọc bao gồm việc luyện đọc tiết tấu, ngắt nghỉ Học sinh phải biết dựa vào nghĩa, dựa vào quan hệ ngữ pháp tiếng, từ để ngắt cho Học sinh không đọc tách từ làm hai + Ví dụ khơng đọc: “Trước mặt Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ ba dịng sơng lớn tháng năm mải miết đắp / bồi phù sa cho đồng xanh mát.” (Phong cảnh đền Hùng - Tiếng Việt 5/2) + Không tách động từ – hệ từ “là” với danh từ sau Ví dụ không đọc: “Trời xanh / chúng ta” (Đất nước - Tiếng Việt 5/2) mà cần đọc: “Trời xanh / chúng ta” + Dựa vào quan hệ cú pháp, học sinh phải biết ngắt ranh giới cụm từ Ví dụ khơng đọc: “Người đầu không ngoảnh lại Sau lưng thềm / nắng rơi đầy.” (Đất nước - Tiếng Việt 5/2) mà đọc: “Người / đầu không ngoảnh lại Sau lưng /thềm nắng / rơi đầy.” Hay không đọc: “Bầm ruộng / cấy bầm run” (Bầm - Tiếng Việt 5/2) mà đọc là: 8/18 skkn “Bầm ruộng cấy/ bầm run” - Việc ngắt phải phù hợp với dấu câu: Nghỉ dấu phẩy, nghỉ lâu dấu chấm Ngoài việc ngắt, nghỉ sau dấu câu học sinh cịn phải biết ngắt ngắn sau số cụm từ câu dài Chẳng hạn: + “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng,/ dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang/ để sánh vai với cường quốc năm châu hay khơng,/ nhờ phần lớn công học tập em.//” (Thư gửi học sinh - Tiếng Việt 5/1) + Bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” (Tiếng Việt 5/1): cần hướng dẫn ngắt câu sau: “Mùa đơng,/ ngày mùa,/ làng q tồn màu vàng/ màu vàng khác nhau.// Có lẽ/ đêm sương sa/ bóng tối cứng/ sáng ngày ra/ trơng thấy màu trời có vàng thường khi.//” + Bài “Tà áo dài Việt Nam” (Tiếng Việt 5/2): Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc ngắt nghỉ đúng: “Chiếc áo dài tân thời/ kết hợp hài hòa phong cách dân tộc tế nhị,/ kín đáo/ với phong cách phương Tây đại,/ trẻ trung.//” - Không văn xi, đặc biệt thơ chương trình, cách ngắt nhịp phổ biến theo thể loại thơ thơ có đặc thù riêng, thơ mang sắc thái biểu cảm riêng, giáo viên cần lưu ý chọn câu thơ khó đọc, mang đặc điểm biểu đạt riêng để ngắt nhịp thơ cho Ví dụ: Đọc đúng, ngắt nhịp đúng: “Sáng mát trong/ sáng năm xưa Gió thổi mùa thu/ hương cốm Tơi nhớ ngày thu/ xa.// Sáng chớm lạnh lòng Hà Nội Những phố dài/ xao xác may Người đi/ đầu không ngoảnh lại Sau lưng/ thềm nắng/ rơi đầy.// (Đất nước - Tiếng Việt 5/2) 9/18 skkn “Chắt vị ngọt/ mùi hương Lặng thầm thay/ đường ong bay.// Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất/ đủ làm say đất trời.// Bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa/ tàn phai tháng ngày.//” (Hành trình bầy ong - Tiếng Việt 5/1) 2.4 Luyện đọc diễn cảm: Đọc diễn cảm yêu cầu đọc thành tiếng Đó khả làm chủ ngữ điệu, tốc độ, cao độ, cường độ giọng, để biểu đạt ý nghĩa tình cảm mà tác giả gửi gắm vào đọc, đồng thời thể thông hiểu, khả cảm thụ người đọc Đọc diễn cảm thể sở đọc lưu lốt giáo viên cần đưa nội dung yêu cầu đọc phù hợp với khả học sinh Ngoài ra, đọc diễn cảm quy định cảm xúc đọc muốn dạy học sinh đọc diễn cảm, trước hết giáo viên phải giúp em hiểu, hoà nhập với văn, thơ; vậy, phần luyện đọc diễn cảm đưa vào phần luyện đọc lại sau tìm hiểu Để luyện đọc diễn cảm cần làm công việc sau: * Xác định giọng đọc chung toàn bài: Giáo viên đưa học sinh đàm thoại, xác định thể loại văn bản, nội dung để xác định giọng đọc chung cho Ví dụ - Bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” (Tiếng Việt tập 1) giọng chậm rãi, dàn trải, nhẹ nhàng; nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng khác cảnh vật - Bài “Phong cảnh đền Hùng” (Tiếng Việt 5/2) cần đọc với giọng trang trọng, tha thiết Với thơ cần ý tính nhịp điệu ngôn ngữ thơ ca, nhịp nhàng dịng thơ, tránh đọc máy móc mà khơng ý đến ý nghĩa nối tiếp dòng trước dòng sau Với số thơ, giáo viên nên hướng dẫn học sinh đọc “vắt dòng” để đảm bảo ý nghĩa câu thơ Chẳng hạn: “Nơi dịng sơng cần mẫn Gửi lại phù sa bãi bồi 10/18 skkn Để nước ùa biển Sau hành trình xa xơi.” (Cửa sơng - Tiếng Việt 5/2) Hay: “Nắng đứng ngủ quên Trên tường Làn gió mang hương Ủ đầy rãnh tường chưa trát vữa.” (Về nhà xây - Tiếng Việt 5/1) * Xác định giọng đọc đoạn: Với hướng dẫn, gợi ý giáo viên, học sinh tìm cách thể giọng đọc phù hợp với nội dung đoạn Ví dụ: Đọc “Sự sụp đổ chế độ a-pác-thai” (Tiếng Việt 5/1): - Đoạn 1: giọng thông báo rõ ràng, rành mạch, tốc độ nhanh, nhấn giọng số liệu, thơng tin - Đoạn : giọng bất bình - Đoạn 3: cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen Học sinh luyện tập thể giọng đọc câu, đoạn, bài: Khi luyện đọc, giáo viên cần chỗ khó đọc, “điểm nút” để học sinh hiểu tìm cách thể Các học sinh có cách thể khác theo cảm nhận Giáo viên cần cho học sinh nghe, nhận xét, thảo luận cách đọc bạn, giải thích đọc hay, chưa hay, học tập điểm hay cách đọc thầy, bạn Giáo viên thị phạm cách đọc khác đối lập để học sinh nhận cách đọc đúng, cách đọc hay học tập + Ví dụ: Đọc “Đất nước” (Tiếng Việt 5/2): Cách 1: Đọc với giọng chậm, đều, không nhấn giọng: “Mùa thu khác Tôi đứng vui nghe núi đồi Gió thổi rừng tre phấp phới Trời thu thay áo Trong biếc nói cười thiết tha.” 11/18 skkn + Cách 2: Đọc với nhịp nhanh hơn, giọng vui, khỏe khoắn, tràn đầy tự hào, lên giọng từ phấp phới, thay áo mới, biếc, nhấn giọng từ ngữ khác rồi, vui nghe…: “Mùa thu nay/ khác Tôi đứng vui nghe/ núi đồi Gió thổi rừng tre/ phấp phới Trời thu/ thay áo Trong biếc/ nói cười thiết tha.” Học sinh nhận thấy đọc theo cách hay hơn, sinh động hơn, phù hợp với nội dung thơ Ví dụ: Hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn "Tà áo dài Việt Nam" (Tiếng Việt 5/2): + Cách 1: Giọng thông báo, rõ ràng, rành mạch: "Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức mặc nhiều áo cánh lồng vào Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc áo dài thẫm màu bên ngồi, lấp ló bên lớp áo cánh nhiều màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy, ) Áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống Việt Nam Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại thoát hơn." + Cách 2: Giáo viên hướng dẫn em đọc giọng nhẹ nhàng, cảm hứng ngợi ca Đoạn giọng vui tươi, cao, sáng, đầy tự hào áo dài Việt Nam, nhấn giọng mớ ba, mớ bảy, tế nhị, kín đáo, lấp ló, biểu tượng, đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại thoát "Phụ nữ Việt Nam xưa hay mặc áo lối mớ ba, mớ bảy, tức mặc nhiều áo cánh lồng vào Tuy nhiên, với phong cách tế nhị, kín đáo, người phụ nữ Việt thường mặc áo dài thẫm màu bên ngoài,/ lấp ló bên lớp áo cánh nhiều màu (vàng mỡ gà, vàng chanh, hồng cánh sen, hồng đào, xanh hồ thủy, ) Áo dài trở thành biểu tượng cho y phục truyền thống Việt Nam Trong tà áo dài, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đẹp hơn, tự nhiên, mềm mại thoát hơn." 12/18 skkn Qua việc nghe, nhận xét, tự đọc giọng đọc mình, học sinh nhận thể cách đọc hay hơn, diễn cảm Việc luyện đọc thành tiếng phân bước luyện đọc đúng, đọc nhanh, đọc diễn cảm để làm rõ kĩ thuật luyện tập công việc cần tiến hành Tuy nhiên khơng có nghĩa , học việc luyện đọc thành tiếng nhất tiến hành theo trình tự cách tách biệt mà giáo viên cần linh hoạt để kết thúc học, học sinh phải đọc tồn trình độ đúng, hay, diễn cảm Tuy nhiên, tuỳ khả học sinh mà yêu cầu đặt mức độ khác * Xác định giọng đọc nhân vật: Ở Tập đọc có nội dung hội thoại, có lời nhân vật giáo viên cần hướng dẫn học sinh xác định vai rõ ràng, cụ thể, nhận biết tính cách nhân vật đọc để từ vào vai cho lựa chọn giọng đọc phù hợp Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phân vai để làm sống lại nhân vật tác phẩm, để phân biệt lời người kể với lời nhân vật Đây hình thức luyện đọc cá nhân học sinh thích, tạo khơng khí học tập sơi - Ví dụ: Đọc “Lòng dân” (Tiếng Việt 5/1): Đây văn kịch, cần ý phân biệt tên nhân vật với lời nói nhân vật lời thích thái độ, hành động nhân vật + Cai lính: Khi dịu giọng để mua chuộc, dụ dỗ; lúc hống hách để dọa dẫm; lúc ngào xin ăn + Dì Năm: Giọng tự nhiên, bình tĩnh + An: Giọng thật thà, hồn nhiên - Ví dụ: Bài “Thái sư Trần Thủ Độ” (Tiếng Việt 5/2), giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phân vai để tạo hứng thú em học + Giọng người dẫn chuyện: chậm rãi, rõ ràng đoạn 1; chuyển giọng hấp dẫn, điềm đạm gây ấn tượng bất ngờ đoạn 2, + Giọng Trần Thủ Độ: đoạn đọc với giọng nghiêm, lạnh lùng; đoạn 2; ôn tồn, điềm đạm; đoạn 3: giọng trầm ngâm, thành thật + Giọng Linh Từ Quốc Mẫu: ấm ức, nghẹn ngào 13/18 skkn Hoặc với “Công việc đầu tiên” (Tiếng Việt 5/2): + Giọng người dẫn chuyện: giọng kể diễn tả tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ, tự hào cô gái buổi đầu làm việc cho cách mạng; + Lời anh Ba: ân cần nhắc nhở ; mừng rỡ ngợi khen Út + Lời Út: mừng rỡ lần đầu giao việc, thiết tha bày tỏ nguyện vọng muốn làm thật nhiều việc cho cách mạng Khi lựa chọn giọng nhân vật phù hợp, học sinh dễ dàng thể diễn cảm Tập đọc D Kết quả: Qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu áp dụng biện pháp vào việc luyện đọc thành tiếng cho học sinh, tơi thấy em có tiến rõ rệt việc tập đọc Đầu năm học sinh cịn đọc chậm, chưa lưu lốt, nhiều học sinh sai từ, ngắt, nghỉ tuỳ tiện học sinh biết đọc diễn cảm Cuối năm, em tiến vượt bậc tập đọc Đa số học sinh đọc to, rõ ràng, lưu loát; em thành thạo việc xác định chỗ ngắt, nghỉ hơi, em biết nghe nhận xét cách ngắt nghỉ bạn, tốc độ đọc đa số đạt chuẩn (tối thiểu 120 tiếng/ phút), làm chủ tốc độ đọc điều đặc biệt học sinh có khả đọc lướt, chọn thơng tin nhanh, từ em thích biết đọc diễn cảm theo cảm nhận Học sinh hào hứng Tập đọc Cụ thể: Thời điểm Kĩ đọc Đầu năm Cuối năm Số lượng Số lượng % Đọc chưa lưu loát, ngọng 38 học sinh – % 13 học sinh – 70,4 % Đọc đúng, biết ngắt, nghỉ, 12 học sinh – 14/18 skkn 24,1 % 25học sinh – tốc độ đọc phù hợp 22,2 % Đọc hay học sinh – 46,3 % 16 học sinh – 7,4 % 29,6 % PHẦN III KẾT LUẬN: Rèn đọc cho học sinh trình lâu dài, thay đổi, sửa cách phát âm cho học sinh luyện cho học sinh đọc đúng, đọc hay khó Cơng việc khơng phải sớm, chiều đạt mong muốn; từ kinh nghiệm thân nhận thấy với Tập đọc giáo viên cần: - Chuẩn bị chu đáo thể tốt nội dung qua giọng đọc mẫu người giáo viên - Học sinh chuẩn bị tốt bước đệm cần thiết để đọc tốt 15/18 skkn - Phát sửa sai kịp thời cho học sinh trình luyện đọc - Hướng dẫn cách đọc câu, đoạn, giọng đọc nhân vật thật cụ thể; đọc mẫu cho học sinh giỏi đọc mẫu để lớp học tập việc làm cần thiết - Cuối cùng, động viên kịp thời tiến học sinh bài, trình học động lực quan trọng thúc đẩy học sinh yêu thích tập đọc cố gắng đọc tốt Với kinh nghiệm nhỏ này, mong đóng góp, bổ sung bạn đồng nghiệp để giúp giảng dạy tốt phân mơn Tập đọc Cũng mong sáng kiến góp phần giúp bạn đồng nghiệp có thêm kinh nghiệm rèn đọc cho học sinh lớp Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2017 Giáo viên TÀI LIỆU THAM KHẢO - Sách giáo khoa Tiếng Việt tập 1, (Bộ giáo dục đào tạo) - Sách giáo viên Tiếng Việt tập 1, (Bộ giáo dục đào tạo) - Chuẩn kiến thức, kĩ môn học Tiểu học (Bộ giáo dục đào tạo) - Vẻ đẹp ngôn ngữ văn học qua Tập đọc - Đinh Trọng Lạc - Giải đáp 88 câu hỏi giảng dạy tiếng Việt Tiểu học - Lê Hữu Tỉnh - Trần Mạnh Hưởng - Luyện tập cảm thụ văn học Tiểu học - Trần Mạnh Hưởng 16/18 skkn MỤC LỤC Nội dung I Đặt vấn đề Lí chọn đề tài Thời gian Đối tượng Phạm vi nghiên cứu ứng dụng Khảo sát đầu năm 17/18 skkn Trang 1 2 2 II Giải vấn đề A Cơ sở lí luận B Tìm hiểu thực trạng việc đọc học sinh C Các biện pháp tiến hành rèn đọc thành tiếng Chuẩn bị giáo viên học sinh Rèn đọc thành tiếng cho học sinh 2.1 Rèn đọc nối tiếp cho học sinh đọc thành tiếng 2.2 Sửa lỗi phát âm cho học sinh đọc thành tiếng 2.3 Rèn đọc câu, đoạn văn 2.4 Luyện đọc diễn cảm D Kết III Kết luận 3 5 6 10 14 16 Tài liệu tham khảo 17 18/18 skkn ... nhằm rèn kĩ đọc thành tiếng cho học sinh C Các biện pháp tiến hành rèn đọc thành tiếng phân môn Tập đọc: Phân môn Tập đọc lớp nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển kĩ đọc trơn, đọc thầm hình thành. .. đọc học sinh C Các biện pháp tiến hành rèn đọc thành tiếng Chuẩn bị giáo viên học sinh Rèn đọc thành tiếng cho học sinh 2.1 Rèn đọc nối tiếp cho học sinh đọc thành tiếng 2.2 Sửa lỗi phát âm cho. .. HS Tập đọc: 2.1 Rèn đọc nối tiếp cho học sinh đọc thành tiếng: Mục đích Tập đọc luyện đọc cho học sinh học sinh phải luyện đọc nhiều, nhiều học sinh luyện đọc Cho học sinh đọc luân phiên theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn rèn đọc thành tiếng cho học sinh lớp 5 trong phân môn tập đọc,