0

Skkn rèn kỹ năng chia cho học sinh lớp 4

19 19 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:41

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng chia cho học sinh lớp 4 Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng chia cho học sinh lớp 4 Phần 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong các môn học ở tiểu học, cùng với các môn[.] Sáng kiến kinh nghiệm: Rèn kỹ chia cho học sinh lớp Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong môn học tiểu học, với mơn, mơn Tốn có vị trí quan trọng, vì: Các kiến thức, kĩ mơn Tốn tiểu học có nhiều ứng dụng đời sống; chúng cần thiết cho người lao động, cần thiết để học môn học khác tiểu học học tập tiếp mơn tốn cấp Mơn Tốn giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng hình dạng khơng gian giới thực Nhờ mà học sinh có phương pháp nhận thức số mặt giới xung quanh biết cách hoạt động có hiệu sống Mơn Tốn góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải vấn đề; góp phần phát triển trí thơng minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; đóng góp vào việc hình thành phẩm chất cần thiết quan trọng người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nề nếp tác phong khoa học Trong dạy học Toán, quán triệt nguyên lý giáo dục: “học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động, nhà trường gắn liền với xã hội” thiết thực góp phần thực mục tiêu nhiệm vụ giáo dục toán học Tiểu học Trước thực tế đó, đầu năm học nhận lớp, qua khảo sát thực tế học sinh nhận thấy: số em học sinh xuất sắc năm học trước biết vận dụng kiến thức học vào thực tế em thực thành thạo cộng ,trừ ,nhân ,chia Trong phận đơng học sinh đạt từ hoàn thành trở xuống kiến thức chia chưa thực được, nên việc vận dụng vào thực tế khó khăn Do vậy, skkn q trình dạy tơi đặt nhiều câu hỏi như: Làm nào? Dạy làm sao? Dùng phương pháp nào? Để giảng, dạy em Xuất phát từ lý thực tế trình dạy học Ngay đầu năm học định chọn đề tài: “Rèn kỹ chia cho học sinh lớp 4” MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 2.1 Mục đích nghiên cứu: Tôi nghiên cứu đề tài nhằm nâng cao tỉ lệ học sinh biết thực phép chia khối nói chung lớp 4E nói riêng 2.2 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 4E trường TH Lý Thường kiệt PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU: 3.1 Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu trường hợp phép chia chương trình lớp 3.2 Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 04 tháng 09 đến ngày 28 tháng 09 năm 2018 Phần 2: NỘI DUNG skkn THỰC TRẠNG DAY HỌC CÁCH CHIA CHO HỌC SINH LỚP 4: 1.1 Đối với giáo viên: Mặc dù giáo viên có nhiều cố gắng việc dạy phép chia kết đạt chưa cao, phần lớn giáo viên cịn dạy cách máy móc, rập khn tất dạy Trong q trình dạy học, nói người giáo viên cịn chưa có ý mức tới việc làm để đối tượng học sinh nắm vững lượng kiến thức - đặc biệt tốn chia Giáo viên phải dạy nhiều mơn, thời gian dành để nghiên cứu, tìm tịi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp cịn hạn chế Chưa lơi tập trung ý nghe giảng học sinh, dạy chiều Bên cạnh nhận thức vị trí, tầm quan trọng tốn chia mơn Tốn chưa đầy đủ Từ dẫn đến tình trạng dạy học chưa trọng tâm 1.2 Đối với học sinh: * Ưu điểm: Trường học xây dựng kiên cố, phịng học trang trí đầy đủ tiện nghi thuận tiện cho việc học tập em Học sinh có ý thức mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cá nhân Được quan tâm cấp lãnh đạo, BGH nhà trường giáo viên trực tiếp đứng lớp nên em sử dụng đồ dùng học tập có hiệu * Tồn tại: Bên cạnh học sinh chưa ý thức nhiệm vụ mình, chưa chịu khó, tích cực tư suy nghĩ, tìm tịi cho phương pháp học để biến tri thức thầy thành Cho nên sau học xong bài, em chưa nắm bắt lượng kiến thức học, chóng quên kĩ tính tốn chưa nhanh, kỹ chia Do cịn nhiều gia đình, phụ huynh học sinh chưa thực quan tâm tới việc học tập em Năng lực tư nhiều hạn chế với học sinh tiếp thu chậm, thao tác tính nên nhiều em skkn làm tập thường tính kết thiếu xác Qua tìm hiểu đồng nghiệp khơng học sinh lớp mà học sinh lớp số em chưa biết chia Vậy tiến hành điều tra khảo sát chất lượng đầu năm cụ thể lớp 4E sau: Tổng số học Số học sinh sinh biết chia 28 10 Tỉ lệ Số học sinh Tỉ lệ chưa biết chia 35,7% 18 64,3% CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Qua thực tế lớp mình, tơi hướng dẫn, giúp đỡ em theo trình tự sau: - Kiểm tra, phân loại đối tượng học sinh lớp - Giỏi, khá, trung bình, yếu, tìm hiểu nguyên nhân việc thực làm tính sai em như: - Chưa tập trung theo dõi - Chưa thuộc bảng nhân, bảng chia - Phương tiện học thiếu hay ước lượng thương yếu em… Với em chưa tập trung ý kĩ thao tác tính dẫn đến làm tính chia sai giáo viên nhắc nhở, dành thời gian, hướng dẫn giúp đỡ em nắm lại bước tính Thường em tiếp thu lại nhanh Còn em chưa thuộc bảng nhân, bảng chia, khơng thực chia bảng điều tất yếu, với đối tượng ước lượng thương dẫn đến tính sai, nháp khơng có… giáo viên dành nhiều thời gian giúp đỡ em hơn, trống, đầu buổi học Đặc biệt giáo viên cần liên hệ với gia đình em, giao việc cách chặt chẽ nhà để em có ý thức thực tốt, đạt kết cao học tập Giáo viên cần động viên, khuyến khích thường xuyên để học sinh tự coi việc học trách nhiệm, niềm vui đến trường skkn * Hướng dẫn cách thực - Cách đặt tính: Học sinh cần nắm cách xác (Số bị chia ) (Số chia) (Thương) - Cách tính: Tính từ trái sang phải theo ba bước tính nhẩm chia, nhân, trừ.(từ hàng cao đến hàng thấp nhất) *Lưu ý: Lần chia đầu tiên, lấy chữ số số bị chia mà bé số chia phải lấy hai chữ số tương tự đến số bị chia lớn số chia Lần chia thứ hai (trừ lần cuối) hạ xuống mà số bị chia bé số chia viết vào thương Từ cách hướng dẫn thực trên.Tôi chia thành bước sau: BƯỚC 1: Ôn lại nội dung 17 tiết chia bảng lớp Trong thời gian thực hiện: Tơi chia lớp nhiều nhóm, nhóm có lượng khác nhau, mức độ khác thể sau: Kiểm tra việc học thuộc bảng nhân, bảng chia học sinh: Bất kỳ dạng toán học sinh từ dễ đến khó Để thực chia ngồi bảng, việc yêu cầu học sinh phải thuộc nhân chia bảng Giáo viên thường xuyên kiểm tra việc học thuộc nhóm chia bảng, thường xuyên kiểm tra việc học thuộc lòng bảng nhân, chia học sinh( kiểm tra 15 phút đầu giờ, học sinh tự kiểm tra theo nhóm, tổ, cá nhân…) em thật thuộc, thật nhớ Ôn lại số tính chất phép nhân, phép chia: * Tính chất giao hốn phép nhân *Tính chất kết hợp phép nhân skkn + Nhân với 1, nhân với + chia cho số bất kì,… *Chia tổng cho số *Chia hiệu cho số Việc ơn lại số tính chất giúp học sinh có thao tác, kĩ tính đúng, tính nhanh Hướng dẫn học sinh thực phép chia Khi học sinh nắm số yêu cầu trên, giáo viên hướng dẫn học sinh làm số tập đơn giản làm sở ban đầu cho phép chia bảng Bài 1: 3:3= 9:4= 4:3= 8:4= 5:3= 7:4= :3= 4:4= - Học sinh dễ dàng làm phép tính - Cũng với tập trên, yêu cầu học sinh đặt tính tính - Giáo viên hướng dẫn: Trong phép chia, thực hiện, giáo viên nhấn mạnh có bước tính: Bước 1: Chia Bước 2: Nhân Bước 3: Trừ Ví dụ: Bước 1: chia 2, viết Bước 2: nhân Bước 3: trừ skkn 11 Bước 1: 11 chia 2, viết Bước 2: nhân Bước 3: 11 trừ Vậy thương 2,số dư 12 Bước 1: 12 chia 3, viết 12 Bước 2: nhân 12 Bước 3: 12 trừ 12 Học sinh tự làm phép tính cịn lại: Ví dụ: 1(dư 1) 1(dư 3) Bài 2: 15 : = 20 : = 35 : = 16 : = 42 : = 39 : = 19 : = 40 : = 36 : = Học sinh vận dụng chia tìm kết phép tính: 15 : = 42 : = 20 : = 35 : = Giáo viên lưu ý với trường hợp lại: * 15 chia Vậy số từ 16 đến 19 chia có dư( số dư số trừ tích 5) 20 chia cho skkn 16 : = (dư 1) 17 : = (dư 2) 18 : = (dư 3) 19: = (dư 4) * 42 chia 6; 35 chia Vậy số từ 36 đến 41 chia cho có dư 40 : = ( dư 5) 39 : = ( dư 4) 36 : = ( dư 1) Yêu cầu học sinh đặt tính tính: Giáo viên hướng dẫn số phép tính: 15 Bước 1: 15 chia 3, viết 15 Bước 2: nhân 15 Bước 3: 15 trừ 15 16 Bước 1: 16 chia 3, viết 15 (dư 1) Bước 2: nhân 15 Bước 3: 16 trừ 15 Vậy thương 3,số dư Giáo viên cho học sinh thực bảng với phép tính cịn lại Giáo viên sửa sai uốn nắn học sinh kịp thời: Em thực chưa yêu cầu thực lại 20 42 40 36 35 20 42 35 5(dư 5) 35 5(dư 1) 35 0 skkn Khi học sinh làm thành thạo tập dạng trên, nắm vững thao tác thực phép chia Giáo viên cho học sinh vận dụng với tập có số bị chia lớn Ví dụ 48 Gợi ý: Phép tính có lượt chia? ( lượt) Mỗi lượt chia thực bước tính?( bước: Chia- nhân- trừ) Bắt đầu từ số chia? Hướng dẫn học sinh thực phép chia này: 48 4 12 Lượt 1: chia 1, viết 1 nhân 08 trừ Lượt 2: Hạ 8, chia 2, viết 2 nhân 8 trừ Vậy thương 12 Cho học sinh vận dụng dạng: 55 : = 46 : = 488 : = 55 46 488 05 11 06 23 08 0 08 Ví dụ 2: 98 : Đặt tính tính: Giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện: skkn 122 98 Lượt 1: chia 3, viết 32 (dư 2) nhân 08 trừ Lượt 2: Hạ 8, chia 2, viết 2 nhân trừ Vậy thương 32, số dư Học sinh làm dạng: 57 : 968 : 57 968 07 11(dư 2) 16 484 08 8845 : 8845 08 2211(dư 1) 04 05 Ví dụ 3: 72 : 79 : 647 : 72 79 647 72 72 (dư 7) 04 215(dư 2) 17 Với dạng tập thương có chữ 0, giáo viên từ phép chia đơn giản, từ số bị chia có chữ số đến số bị chia có 3, 4, chữ số Cho học sinh nhắc lại:- chia cho số - nhân số Ví dụ: 0:9=0 : = ( dư 1) : = ( dư 4) : = ( dư 7) : = ( dư 8) skkn : = ( dư 5) : = ( dư 6) Hướng dẫn học sinh vận dụng vào tập: 62 : = 816 : = 62 02 20(dư 2) 9182 : = 816 9182 016 204 018 1020 (dư 2) 02 BƯỚC 2: Dạy 18 tiết phép chia lớp Dạy chia cho số chữ số, chữ số, chữ số dựa trên: + Kế thừa: Học sinh biết cách đặt phép tính, cách thực phép tính + Cách dạy: Cho học sinh thực hành, luyện tập Cụ thể: Giáo viên đưa tính: Ví dụ: 128472 : = ? Đây phép chia số chữ số cho số có chữ số ? * Số bị chia có số chữ số * Số chia số có chữ số Để tìm thương ta làm nào? * Đặt tính * Chia theo thứ tự tính để tìm thương Em thực tính để tìm thương 128472 08 21412 24 Học sinh nêu kết quả, cách thực Lượt 1: 12 chia 2, viết 2 nhân 12 07 12 trừ 12 12 Lượt 2: Hạ 8, chia 1, viết 1 nhân skkn trừ 2, viết Lượt 3: Hạ 4, 24 chia 4, viết 4 nhân 24 24 trừ 24 Lượt 4: Hạ 7, chia 1, viết 1 nhân trừ 1, viết Lượt 5: Hạ 2, 12 chia 2, viết 2 nhân 12 12 trừ 12 Vậy thương 21412 Học sinh thực tương tự: Ví dụ: 475908 : Đặt tính tính Chia theo thứ tự trái sang phải 475908 25 95181(dư 3) 09 40 08 Gợi ý học sinh phân tích: Ở lượt lấy khơng lấy chọn thương số dư lớn số chia; lấy thương lớn số chia lớn số bị chia Học sinh tiếp tục chia đến hết Chia hết trường hợp chia có số dư mấy? ( 0) Số dư lớn có phép chia số dư mấy? ( Bằng số chia trừ 1) skkn Ví dụ: 23576 56 117 Thử chọn thương: 421 Lượt 1: Lấy 235 chia 56 4, viết 56 56 nhân 224 235 trừ 224 11 Lượt 2: Hạ 7, 117 chia 56 dư Hạ 6, 56 chia 56 1 nhân 56 56; 56 trừ 56 0, viết Ví dụ 3: 9060 : 453 Nhận dạng? Số bị chia số có chữ số Số chia số có chữ số Cách thực hiện? + Đặt tính + Chia theo thứ tự từ trái sang phải + Cách tìm thương? Làm phép thử chọn Cách nhẩm: chia 2…Thử thương ; nhân 453 906; 906 trừ 906 0, viết 0; hạ 0, chia 453 0, viết 0… 9060 453 00 20 Giáo viên cho học sinh thực chia nhiều bài, luyện kĩ cách tìm thương số chia lớn việc thử chọn tìm thương khó Vận dụng vào thực tiễn Trong trình hướng dẫn học sinh, giáo viên phải kiên trì, dạng tập Với dạng, giáo viên hướng dẫn thật kĩ Sau làm thành thạo cho học skkn sinh áp dụng làm nhiều tập với dạng Khi nắm vững kĩ năng, thao tác bước tính hướng dẫn học sinh thực bước tính trừ nhẩm để phép tính trình bày dạng ngắn gọn Sau tốn, tìm kết phép tính, giáo viên nên tập cho học sinh thử lại kết quả: Lấy thương nhân số chia, cộng số dư (nếu có), cho kết số bị chia phép chia Ngồi việc tổ chức “Trị chơi” q trình học tập chiếm vị trí quan trọng việc củng cố lượt chia, cách viết Ví dụ: Khoanh vào đáp án em cho lượt chia sau giải thích 8469 : 241= ? Lượt 1: A 846 : 241 = dư 124 B 846 : 241 = dư 123 C 846 : 241 = dư 122 Lượt 2: Hạ 9; 1239 : 241 A 1239 : 241 = dư 34 B 1239 : 241 = dư 275 C 1239 : 241 = dư 43 Qua (Trò chơi) cho thấy học sinh hứng thú giáo viên tổ chức xen kẻ tiết học trị chơi mang tính tốn học Với giai đoạn thực giải pháp thực cụ thể lớp phụ trách dạy đạt số kết định KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Trên tơi trình bày số thủ thuật hướng dẫn học sinh lớp thực tính chia cho học sinh lớp Với cách làm chất lượng môn tốn lớp tơi giảng dạy nâng cao lên rõ rệt Nhiều em từ chỗ chưa chia thực phép chia cách thành thạo, chắn bảng số liệu sau: skkn Dẫn chứng cụ thể Tổng số học Số học sinh sinh biết chia 28 26 Tỉ lệ Số học sinh Tỉ lệ chưa biết chia 92,9% 7,1% Với kết đạt nêu rút số kinh nghiệm sau; BÀI HỌC KINH NGHIỆM Đối với giáo viên nhận lớp cần nắm rõ đối tượng học sinh trao đổi với giáo viên phụ trách năm học trước để biết mức độ nhận thức, tiếp thu kiến thức em học sinh Khi xác định đối tượng học sinh cần phải xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với nhóm đối tượng Khi dạy cần có chuẩn bị chu đáo phương tiện dạy giáo viên học sinh Giáo viên xác định rõ mục đích yêu cầu dạy, để chuẩn bị đồ dùng dạy học Lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên người tổ chức hướng dẫn, học sinh tham gia cách tích cực vào trình hoạt động học Giáo viên cần phối hợp phương pháp linh hoạt, uyển chuyển, khéo léo để học nhẹ nhàng, thoải mái, kích thích tinh thần học tập học sinh Giúp học sinh vận dụng phương thức chung để giải toán loại lĩnh hội hệ thống kiến thức vào thực tiễn Đặc biệt rèn kỹ chia cho học sinh cần tập trung vào yêu cầu sau: - Yêu cầu học sinh thuộc bảng nhân, bảng chia skkn - Nắm vững số tính chất phép nhân, phép chia, tính chất giao hốn, nhân với 1, nhân với 0, chia cho số bất kỳ, phép chia mà chữ số cuối số bị chia số chia 0,… - Hướng dẫn học sinh thực tính chia theo dạng từ dễ đến khó ( Từ số bị chia có chữ số đến 2, 3, 4, 5, chữ số; số chia từ 1, 2, chữ số) - Kiểm tra, thử lại kết Là giáo viên trực tiếp giảng dạy tơi ln có kế hoạch:“Muốn đầu tư cho chất lượng mũi nhọn trước hết phải nâng cao chất lượng đại trà”.Từ biện pháp học kinh nghiệm Tơi có kết luận sau Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Dạy - học Toán cần nắm vững sở lí luận phương pháp luận giáo viên hiểu ý đồ lựa chọn nội dung cụ thể bài, tác giả Sách giáo khoa quy trình phương pháp học Sách giáo khoa, Chuẩn kiến thức kĩ năng, Từ tổ chức, hướng dẫn điều khiển tốt hoạt động mình, học sinh, tạo chất lượng hiệu giáo dục cao Muốn làm giáo viên phải trang bị tri thức phương pháp dạy học tích cực tạo điều kiện để em hoàn thành kĩ cần thiết phương pháp dạy học Tuỳ mà giáo viên lựa chọn áp dụng biện pháp phù hợp để làm cho học Toán đạt kết cao skkn Như giáo viên tự bồi dưỡng, học hỏi đồng nghiệp, tự trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chun mơn, nghiên cứu kĩ tài liệu hướng dẫn, sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kĩ năng, Đề xuất: Qua đây, mong muốn đề nghị cấp giáo dục việc tổ chức chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Nên tổ chức chuyên đề, buổi nói chuyện, giao lưu kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ học sinh đối tượng yếu, trung bình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Với điều kiện thời gian, khả hạn chế, tơi trình bày cịn nhiều thiếu sót, mong đồng nghiệp góp ý Ia Vê, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Người viết TÀI LIỆU THAM KHẢO: Sách giáo khoa toán lớp Sách giao viên toán lớp 3 Sách giáo khoa toán lớp 4 Sách giáo viên lớp skkn MỤC LỤC Nội dung Trang Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Đối tượng nghiên cứu PHẠM VI, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 3.1 Phạm vi nghiên cứu 3.2 Thời gian nghiên cứu Phần 2: NỘI DUNG 1.1 Đối với giáo viên 1.2 Đối với học sinh CÁC BIỆN PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 14 skkn BÀI HỌC KINH NGHIỆM 15 Phần 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 17 Kết luận 17 Đề xuất 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 skkn ... khơng học sinh lớp mà học sinh lớp cịn số em chưa biết chia Vậy tơi tiến hành điều tra khảo sát chất lượng đầu năm cụ thể lớp 4E sau: Tổng số học Số học sinh sinh biết chia 28 10 Tỉ lệ Số học sinh. .. 241 = ? Lượt 1: A 846 : 241 = dư 1 24 B 846 : 241 = dư 123 C 846 : 241 = dư 122 Lượt 2: Hạ 9; 1239 : 241 A 1239 : 241 = dư 34 B 1239 : 241 = dư 275 C 1239 : 241 = dư 43 Qua (Trò chơi) cho thấy học. .. hướng dẫn học sinh làm số tập đơn giản làm sở ban đầu cho phép chia bảng Bài 1: 3:3= 9 :4= 4: 3= 8 :4= 5:3= 7 :4= :3= 4: 4= - Học sinh dễ dàng làm phép tính - Cũng với tập trên, yêu cầu học sinh đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn rèn kỹ năng chia cho học sinh lớp 4,