0

Skkn phát huy năng lực sáng tạo của học sinh qua các hoạt động ở phần warm–up trong các tiết reading tiếng anh lớp 10

28 21 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH TRƯỜNG THPT GIAO THỦY (TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN) (TÊN CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN) BÁO CÁO SÁNG KIẾN BÁO SÁNG Phát huy năngCÁO lực sáng tạo củaKIẾN học sinh qua hoạt động phần Warm–up (Tên sáng kiến) tiết Reading Tiếng Anh lớp 10 Tác giả: Trình độ chun mơn: Tác giả: Phạm Thị Thơm Chức vụ: Trình độ chun mơn: Cử nhân tiếng Anh Nơi công tác: Chức vụ: Giáo viên Nơi công tác: Trường THPT Giao Thủy Nam Định, ngày 20 tháng 05 năm 2015 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: skkn THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Phát huy lực sáng tạo học sinh lớp 10 qua hoạt động phần Warm – up tiết Reading Tiếng Anh 10 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng sáng kiến cho việc giảng dạy tiết Reading chương trình tiếng Anh chuẩn lớp 10 Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2015 Tác giả: Họ tên: Phạm Thị Thơm Năm sinh: 17/ 12/ 1986 Nơi thường trú: Duyên Hồng – Giao Nhân – Giao Thủy – Nam Định Trình độ chun mơn: Cử nhân tiếng Anh Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường THPT Giao Thủy Điện thoại: 0974984997 Tỷ lệ đóng góp tạo sáng kiến: 100% Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THPT Giao Thủy Địa chỉ: Khu 4B – Thị trấn Ngô Đồng – Giao Thủy – Nam Định Điện thoại: 03503895126 skkn BÁO CÁO SÁNG KIẾN I Điều kiện hoàn cảnh tạo sáng kiến: Khi đất nước phát triển, xã hội hội nhập, tiếng Anh trở thành phương tiện giao tiếp cần thiết cho Cùng với phát triển xã hội nhu cầu cộng đồng, việc dạy học tiếng Anh nhà trường phổ thơng có thay đổi lớn nội dung phương pháp giảng dạy Người dạy vận dụng thủ thuật hoạt động lớp học để phát huy tính tích cực, chủ động học sinh tạo điều kiện tối ưu cho học sinh rèn luyện, phát triển nâng cao khả năng, kỹ sử dụng ngôn ngữ vào mục đích giao tiếp Tuy nhiên, tùy thuộc vào trình độ người, tiếp thu trình học khác Làm để tạo hứng thú cho tiết học phát huy lực học sinh? Câu hỏi đặt cho người dạy thách thức cho việc sử dụng thủ thuật để tạo hoạt động nhằm thu hút người học tạo tính hiệu việc học ngoại ngữ Từ kinh ngiệm thân, trao đổi với đồng nghiệp tham khảo tài liệu, tơi xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: “Phát huy lực sáng tạo học sinh lớp 10 qua hoạt động phần Warm – up tiết Reading” II Mô tả giải pháp: Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến Hiện trạng trước áp dụng giải pháp mới: * Trước đổi sách giáo khoa: - Phần “warm up” chưa có, chưa đưa vào nội dung học giáo án giảng dạy giáo viên Hoạt động mở không giáo viên quan tâm, trước dạy mới, giáo viên thường kiểm tra sĩ số lớp, kiểm tra cũ - Việc vào thường gây khơng khí buồn tẻ, đối phó, nhàm chán, khơng tạo mơi trường có hiệu cho học tập * Từ đổi sách giáo khoa: - Cùng với phương pháp đổi dạy học môn tiếng Anh, đổi phần giảng dạy kỹ năng, đổi kiểm tra, đánh giá, phần “Warm up” ý trở thành nội dung bắt buộc thiếu giảng dạy, giáo án giáo viên - Một số giáo viên ý đến hoạt động mở bài, gây hứng thú học tập tích cực học sinh, làm cho học diễn tự nhiên, nhẹ nhàng thoải mái, góp phần nâng cao hiệu dạy Tuy nhiên, số giáo viên chưa quan tâm đến phần này, họ nghĩ phần không quan trọng, tổ chức lớp ồn thời gian ảnh hưởng tới tiết học Vì họ thường bỏ qua phần skkn chưa đầu tư thích đáng, chưa gây hứng thú cho em, chưa chuẩn bị tâm tốt để em bắt đầu - Theo quan sát, thực trạng cách thu hút học sinh vào tiết Reading chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10 có hạn chế yếu tố giáo viên yếu tố học sinh sau : Về yếu tố học sinh : tiết Reading tiết bắt đầu cho chủ đề chung học gồm tiết học Trong tiết này, em vừa giới thiệu chủ đề học, vừa cung cấp ngữ liệu gồm từ vựng, cấu trúc câu …để tiếp tục học tiết Học sinh gặp số chủ đề học cảm thấy lạ lẫm, đơi cảm thấy “chống ngợp” với số lượng từ nhiều ví dụ số chủ đề: People’s background, undersea world, conservation, historical places….Vì vậy, người dạy cần khéo léo lôi em vào tiết học, tránh trạng thái “sợ sệt” em Về yếu tố giáo viên : Giáo viên người truyền đạt, chuyển tải kiến thức đến với học sinh Vì vậy, yếu tố giáo viên yếu tố quan trọng để kích thích thu hút học sinh vào nội dung học Đa số giáo viên nhìn nhận tầm quan trọng vai trị chủ đạo việc kích thích tinh thần người học Tuy nhiên, số giáo viên chưa thật đánh giá tầm quan trọng hoạt động phần Warm - up, số cho thời gian không cần thiết cho phần mà trọng thời gian cho phần cung cấp từ vựng, cấu trúc, đọc bài, giải tập Cách suy nghĩ dẫn đến khơng khí học tập nặng nề kiến thức, gị bó người học Chính từ lí mà theo tơi phải đổi cách nhìn nhận, phải thấy vai trị vô quan trọng hoạt động vào Cụ thể hoạt động thường có vai trị tình huống, bối cảnh cho phần giới thiệu nhu cầu cho hoạt động bài, điều cần thiết để học mang tính giao tiếp cao Các hoạt động vào không vui, cho có màu sắc mà ngược lại chúng cần nhìn nhận việc làm khơng thể thiếu cho tiết học ngoại ngữ Cách vào có phương pháp định phần lớn đến kết học Mơ tả giải pháp sau có sáng kiến: a Vấn đề cần giải quyết: Để bắt đầu học, giáo viên cần tiến hành số hoạt động để chuẩn bị mới, gọi phần mở hay vào bài, thuật ngữ tiếng Anh “warm up” hay “lead in” Để giao tiếp tiếng Anh, học sinh phải trau dồi kiến thức cách nghiêm túc, để học sinh nắm bắt sâu sắc, trước hết em phải thật gây hứng thú học từ phút tiết học Để gây hứng thú cho học sinh qua phần “Warm up” giáo viên phải tạo trị chơi ngơn ngữ để mở đầu cho học cho học sinh chơi trò chơi skkn vận động thi tài lẫn để em tự nhận thấy phải cố gắng nắm nội dung tiết học sau thân có kiến thức để tham gia trò chơi tốt Với điều kiện việc gây hứng thú cho học sinh qua phần “Warm up” để phát huy lực học sinh cần thiết có ý nghĩa vơ to lớn b Tính mới, khác biệt giải pháp mới: Tôi thiết kế số hoạt động Warm - up dựa vào thủ thuật sau: + Tạo hoạt động trò chơi (Games): Trò chơi giúp em tạo tâm lí thoải mái , nhẹ nhàng bước vào Các trò chơi thiết kế không vượt thời gian cho phép (từ - phút) nên yêu cầu thường nhanh, gọn, mang tính bất ngờ + Brainstorming: Cho học sinh từ chìa khóa, u cầu em hoạt động nhóm đưa nhiều từ có liên quan tốt giới hạn thời gian định Nhóm có số từ nhiều giành phần thưởng Hoạt động giúp em củng cố vốn từ vựng + Thảo luận (Discussion): giáo viên đưa nội dung thảo luận, học sinh suy nghĩ ý kiến nhóm sau chọn cá nhân để trình bày miệng cho lớp nghe Từ đó, giáo viên lấy ý kiến dẫn vào nội dung + Hệ thống câu hỏi trả lời (Ask and answer): giáo viên cho số câu hỏi chủ đề thơng qua tranh vật cụ thể, yêu cầu em cho ý kiến cá nhân Các câu hỏi thường đơn giản, dễ hiểu để tránh tâm lí “thấy khó sợ sai” Khuyến khích học sinh hỏi thêm câu hỏi liên quan đến chủ đề nêu c Cách thức thực hiện: Ở tiết reading học, tơi thiết kế trị chơi phù hợp với chủ đề bài, có tơi thêm phần video cho sinh động Vì có trị chơi nên độ dài clip từ – phút hút học sinh hỗ trợ cho nội dung học Unit 1: Topic: Daily activities Game: Guess the actions (Kết hợp phần “Before you read”):  Thời gian: Từ – 10 phút skkn  Thực hiện: + Chia lớp thành đội + Giáo viên chuẩn bị sẵn mẩu giấy có ghi tên hành động Lần lượt học sinh lên bảng mô tả hành động mà không sử dụng từ ngữ, học sinh lại đốn tên hành động + Đội đoán nhiều hành động chiến thắng Activities: get up morning exercise brush my teeth have breakfast go to school take a short rest play football listen to music take a shower 10 watch TV 11 my homework 12 read book 13 suf the Internet 14.go to bed + Sau học sinh làm việc theo cặp, hỏi trả lời hoạt động thường ngày bạn + Cuối cùng, giáo viên đặt số câu hỏi để dẫn vào - What your parents do? - Where they work? - How they work everyday? Unit 2: Topic: “School” Game: “Brainstorming”  Thời gian: phút  Thực hiện: + Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị giấy nháp bút + Trong khoảng thời gian phút, em viết thật nhiều từ có liên quan đến chủ đề “school” skkn + Sau phút, giáo viên kiểm tra, em viết nhiều từ điểm cao + Dựa vào từ học sinh vừa liệt kê, giáo viên dẫn vào Friends ………… ………… Teachers School Classes Homework Tests Subjects Game: Who is quicker?  Thời gian: phút  Thực hiện: + Giáo viên viết từ lên bảng: singer, football player, president, actor, scientist để học sinh nhìn vị trí từ phút + Gọi học sinh lên bảng, quay lưng với bảng + Cho1 học sinh giơ tranh nhân vật, học sinh nhìn tranh quay lại khoanh vào từ bảng + Nếu học sinh khoanh nhiều từ giành điểm cao skkn + Sau giáo viên hỏi số câu hỏi để dẫn vào bài: - Are they famous? - Who is scientist? - Do you know about her? + Cho học sinh xem đoạn clip (dài khoảng phút) tiểu sử Marie Curie Đoạn clip giúp học sinh nắm phần tiểu sử bà Từ giáo viên dẫn vào Pictures of famous people: David Beckham Jackie Chain Britney Spears Marie Curie Barack Obama skkn Unit 4: Topic: Special education Game: Find the word  Thời gian: - phút  Thực hiện: + Chia lớp thành đội + Giáo viên chiếu ô chữ gồm chữ bị che ô vuông nhỏ, đội chọn mở vng Ỏ vng có tranh từ khóa kèm theo + Các đội chọn số tìm từ khóa tranh + Dựa vào từ khóa đội tìm từ sau vng Đội tìm từ nhanh dành chiến thắng skkn The Braille Alphabet: Từ khóa: A, T The dumb: Từ khóa: U The deaf: Từ khóa: E Body language: Từ khóa: O, N The blind: Từ khóa: I Add and subtract: Từ khóa: D, C skkn + Đội đoán nhiều chương trình nhanh giành chiến thắng + Từ chương trình giáo viên dẫn vào Morning exercise The Quiz show News Films Sport Comments Documentary skkn Game: Making story  Thời gian: – phút  Thực hiện: + Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm người + Giáo viên viết từ, cụm từ lên bảng: In the past Now village, farmer, work hard, field, poor school, knowledge, apply, new method, crops, children, education, difficult life good crop, better life + Trong thời gian phút, nhóm tạo câu chuyện dựa vào từ cụm từ (Các em sử dụng nhiêù từ tốt) + Sau phút, giáo viên gọi nhóm lên trình bày, nhóm có câu chuyện hay có phần thưởng + Từ câu chuyện học sinh, giáo viên dẫn vào skkn Game: Crossword  Thời gian: phút  Thực hiện: + Giáo viên chia lớp thành đội + Lần lượt nhóm chọn số trả lời câu hỏi, với câu trả lời đúng, nhóm điểm Sau câu, nhóm có quyền trả lời từ hàng dọc Trả lời đúng, điểm + Nhóm nhiều điểm giành chiến thắng + Giáo viên chiếu cho học sinh xem đoạn clip (dài khoảng phút) sống sinh vật đáy biển + Từ giáo viên dẫn vào P A T O C T O P A C I F I C S E A H O R L A N T I C A N T A R T Hàng ngang: What animal is it? skkn U S S E I C S What is the biggest sea in the world? What animal is it? On which sea was the Titanic sunk? Which sea can penguins live? Hàng dọc: OCEAN skkn Game: Guess who I am Thời gian: – phút Thực hiện: + Giáo viên chia lớp thành đội + Chọn học sinh lên bảng, đọc thông tin tờ giấy giáo viên chuẩn bị sẵn (các em dùng hành động để mô tả bạn không đoán nghĩa từ), đội đoán xem vật + Nhóm đốn nhanh nhiều giành chiến thắng + Sau giáo viên dẫn vào Information: (5 letters) I have a long body but no legs, no hands and I am very dangerous (5 letters) I am called “The King of the jungle” (8 letters) I am very big, I’m willing to help villagers to move heavy things by my trunk There is a funny story related to me and blind foretunetellers (6 letters) I move very quickly from this tree to another tree, my favorite food is banana (8 letters) I move slowly, when I move I carry my house on my back There is a fable story related to me and a rabbit (7 letters) I have a long neck, my favorite food is leaves, I am related to a famous milk advertisement for children Animals: snake, tiger, elephant, monkey, tortoise, giraffe Unit 11: Topic: National Parks skkn Game: Who is quicker?  Thời gian: phút  Thực hiện: + Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm người + Trong thời gian phút, nhóm viết thật nhiều tên vườn quốc gia Việt Nam + Sau phút nhóm viết nhiều giành chiến thắng Danh sách vườn quốc gia: Đến tháng 8/2010, nước có 30 vườn quốc gia gồm: Ba Bể, Bái Tử Long, Hoàng Liên, Tam Đảo, Xuân Sơn, Ba Vì, Cát Bà, Xuân Thủy, Cúc Phương, Bến En, Pù Mát, Vũ Quang, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bạch Mã, Núi Chúa, Bidoup Núi Bà, Phước Bình, Chư Mom Ray, Chư Yang Sin, Kon Ka Kinh, Yok Đơn, Lị Gị-Xa Mát, Tràm Chim, Mũi Cà Mau, U Minh Hạ, U Minh Thượng, Phú Quốc, Côn Đảo + Cho học sinh xem đoạn clip (khoảng phút) vườn quốc gia Cúc Phương đặt số câu hỏi để dẫn vào bài: - Do you know this national park? - Would you like to visit this national park? Unit 12: Topic: Music Game: Music crossword puzzle  Thời gian: – phút  Thực hiện: + Giáo viên chia lớp thành đội, đội chọn số hàng dọc, hàng ngang để trả lời câu hỏi chủ đề âm nhạc + Nhóm trả lời nhanh xác nhiều câu hỏi giành chiến thắng skkn M U S I N G I C R O M P O S E R I R H A C Y N H T E H S M L E Y R I C O T C R K A L B Across a person who sings a person who writes music the words of a song a collection of recordings issued as a single item Down a person who plays a musical instrument a style of music with strong and loud beats skkn U M a large group of musicians the systematic arrangement of musical sounds Answer: Across: Singer Composer Lyrics Album Down: Musician Rock Orchestra Rhythm Unit 13: Topic: Films and cinema Game: Matching  Thời gian: – phút  Thực hiện: + Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm người + Chiếu tên thể loại phim lên hình + Sau giáo viên chiếu phim, học sinh xem đoán xem thể loại phim + Sau clip thể loại phim, nhóm nối nhiều giành chiến thắng + Dựa vào thể loại phim giáo viên dẫn vào Kinds of film: Cartoon, detective film, love story film, war film, action film, documentary, science fiction film Love story film Detective film skkn Cartoon Action film Documentary War film Science fiction film Game: Horse racing  Thời gian: – phút  Thực hiện: + Giáo viên chia lớp thành đội, viết tên đội lên bảng + Lần lượt giáo viên đưa chữ cái, ví dụ chữ S, đội phải nêu lên tên đội bong tham gia World Cup/ tên đất nước đăng cai World Cup Nếu đội nói đọan đường định Sau lượt, đội đích trước giành chiến thắng skkn + Sau đó, giáo viên cho học sinh xem đoạn video (khoảng phút) World Cup dẫn vào Letters: A C G I E P S Team A: ……… ……… Team B: ……… ……… ……… ……… ……… ………… ………… ……… ……… ……… ………… ………… Suggested answer: A: Argentina, Algeria, Angola C: Chile, Cameroon, Czechoslovakia, Costa Rica, Croatia, China G: Germany, Greece, Ghana I: Iran, Italy, Ivory Coast E: England, Ecuador P: Paraguay, Portugal, Poland S: Switzerland, Sweden, Spain, South Korea, Saudi Arabia, Slovenia Game: Matching  Thời gian: – phút  Thực hiện: + Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm người + Giáo viên chiếu tranh từ hình + Trong thời gian phút, nhóm phải nối địa danh với từ phù hợp + Nóm nối nhanh chiến thắng + Giáo viên dựa vào tranh để dẫn vào Places: Cu Chi Tunnel, Co Loa Citadel, Nha Rong Harbor, Hue Imperial City, The King Hung Temple, Ho Chi Minh Mausoleum, Hoi An Town, My Son Holy Land skkn Hoi An Town My Son Holy Land Nha Rong Harbor Hue Imperial City Ho Chi Minh Mausoleum Cu Chi Tunnel skkn The King Hung Temple Co Loa Citadel III Hiệu sáng kiến đem lại: Hiệu kinh tế: Những hoạt động thiết kế không nhiều thời gian, tranh ảnh, đoạn clip khai thác mạng khơng phí Chúng ta sử dụng nhiều cách để làm như: trình chiếu slide, in giấy A4, A3, photo ghép mặt, ép plastic để sử dụng nhiều năm Hiệu mặt xã hội: Những hoạt động đề tài nghiên cứu có lợi ích bước đầu hướng dẫn học sinh làm quen với chủ đề học , tạo tính thu hút , kích thích người học tập trung , tìm tịi , khám phá Cách thiết kế hoạt động Warm-up giúp học sinh phát triển tư duy, cải thiện tâm lí cảm thấy khó khăn đối mặt với đọc hiểu Khi vào nội dung học , em có tinh thần muốn khám phá , trau dồi kiến thức với đọc hiểu có chủ đề liên quan Qua thời gian áp dụng giải pháp mới, chất lượng môn nâng cao, thể rõ kết học kì năm 2014 - 2015: skkn Năm học 2011 – 2012 (chưa áp dụng giải pháp) Lớp dạy Năm học 2014 – 2015 (áp dụng giải pháp) Tỉ lệ dạt TB trở lên Lớp dạy Tỉ lệ dạt TB trở lên 10 B7 67,7 % 10B9 94,7% 10 B8 72,4 % 10B10 91,5% 10B9 74,8% 10B11 96,4 % Đồng thời thủ thuật cịn vận dụng cho lớp học nào, giáo viên áp dụng tiết học khác, có thay đổi cho phù hợp với nội dung học Đây sở để ứng dụng thiết kế hoạt động cho phần Warm – up tiết Reading Tiếng Anh 11, 12 IV Cam kết không chép vi phạm quyền Trên tơi đúc rút từ kinh nghiệm thân, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp tham khảo tài liệu Tôi cam kết không chép vi phạm quyền CƠ QUAN ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………… Tài liệu tham khảo skkn Phạm Thị Thơm Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học trường THPT – Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier Methodology handbook for English teachers in Vietnam – Ron Forseth, Carol Forseth Classroom Instruction that works – Robert J Marzano, Debra J Pickering, Jane E Pollock Sách giáo khoa Tiếng Anh 10 – NXB Giáo Dục Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trường THPT – Nguyễn Hạnh Dung Các trang web để tải tranh ảnh, đoạn clip: google.com, youtube.com skkn PHỤ LỤC Có kèm theo đĩa CD skkn ... VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: Phát huy lực sáng tạo học sinh lớp 10 qua hoạt động phần Warm – up tiết Reading Tiếng Anh 10 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Áp dụng sáng kiến cho việc giảng dạy tiết Reading. .. xin trình bày sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: ? ?Phát huy lực sáng tạo học sinh lớp 10 qua hoạt động phần Warm – up tiết Reading? ?? II Mô tả giải pháp: Mô tả giải pháp trước tạo sáng kiến Hiện... tơi quan sát, thực trạng cách thu hút học sinh vào tiết Reading chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 10 có hạn chế yếu tố giáo viên yếu tố học sinh sau : Về yếu tố học sinh : tiết Reading tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phát huy năng lực sáng tạo của học sinh qua các hoạt động ở phần warm–up trong các tiết reading tiếng anh lớp 10,