0

Skkn phát huy năng lực học sinh sử dụng mô hình, mẫu vật

12 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:37

I Đặt vấn đề Dạy học phát triển năng lực và phẩm chất người học là mục tiêu của đổi mới giáo dục hiện nay Thực hiện Nghị quyết 29/NQ TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với nhiệm vụ t[.] I Đặt vấn đề Dạy học phát triển lực phẩm chất người học mục tiêu đổi giáo dục Thực Nghị 29/NQ-TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo với nhiệm vụ trọng tâm“Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học” Đổi mới, sáng tạo phương pháp dạy học để phát huy lực học sinh yếu tố quan trọng định thành công dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục mơn học nói chung mơn Sinh học nói riêng Sinh học mơn khoa học thực nghiệm Phương pháp dạy học chủ yếu dựa quan sát, thí nghiệm, thực hành từ tìm kiến thức, Đổi phương pháp đòi hỏi người giáo viên phải nghiên cứu, xây dựng giảng theo skkn hướng lấy học sinh làm trung tâm, rèn cho học sinh kĩ năng, khả quan sát, thí nghiệm, thực hành để qua kích thích tìm tịi, sáng tạo học sinh Là giáo viên giảng dạy môn Sinh học nhiều năm, với kinh nghiệm trăn trở thân, tơi ln tìm tịi đổi phương pháp, áp dụng kĩ thuật dạy học để có học sinh động, nhẹ nhàng hiệu phát huy lực học sinh II Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng đổi phương pháp dạy học môn Sinh học Đổi mới, sáng tạo để tìm tịi áp dụng phương pháp dạy học tiết học, học giúp học sinh hình thành lực học tập, tự nhận thức kiến thức, tìm tịi, khám phá giới sống, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Mơn Sinh học giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên, tự hào với phong phú, đa dạng tài nguyên sinh vật Việt Nam, đồng thời giáo dục trách nhiệm công dân phải biết giữ gìn, bảo tồn đa dạng phong phú tài nguyên sinh vật Trái Đất skkn Với đặc điểm đối tượng học sinh thuộc vùng nông thôn Môi trường sống em gần gũi, gắn bó thường xuyên tiếp xúc với tự nhiên cối, hoa, quả, cảnh quan, loài động vật Chính thuận lợi cho việc em học tìm hiểu mơn sinh học cách dễ dàng sâu sắc Giúp học sinh biết tự tìm kiếm thu thập kiến thức, quan sát, suy nghĩ, mơ tả, phân tích, ghi chép thu nhận kiến thức; tìm hiểu mối quan hệ… thơng qua mơ hình, mẫu vật; tự trình bày ý kiến, ý tưởng, quan niệm hay trả lời vấn đề độc lập để nâng cao chất lượng học tập Dựa điều kiện đó, trình dạy học tơi ln tâm đắc sử dụng phương pháp dạy học tích cực “Phát huy lực học sinh sử dụng mơ hình, mẫu vật” III Giải pháp cụ thể Tranh ảnh, mơ hình mẫu vật hình vẽ thu nhỏ quan, phận thể sinh cảnh theo phương tiện sinh học Nó mơ bộc lộ hình thái, sinh lí giải phẫu…mà khơng loại phương tiện thay Do tranh ảnh mơ hình mẫu vật vừa phương tiện trực quan vừa nguồn tri thức quan trọng cho mơn sinh học Qua dạy học mơ hình, mẫu vật phát huy lực cho học sinh như: tự chủ, tự học, skkn hợp tác, giải vấn đề sáng tạo, đồng thời hình thành phát triển lực sinh học: nhận thức kiến thức, tìm tịi khám phá giới sống vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát huy lực nhận diện lựa chọn mơ hình, mẫu vật cho học Tùy theo yêu cầu học, học sinh biết lựa chọn mơ hình, mẫu vật Mơ hình, mẫu vật trực quan gồm: 1.1 Các vật tượng hình: Mơ hình, tranh vẽ, ảnh chụp sơ đồ, cấu tạo… Mơ hình: Dùng để thay hay bổ sung mẫu vật tự nhiên khơng có sẵn, q lớn hay q nhỏ khó quan sát, mơ hình phản ánh cấu tạo, khái quát hình dung rõ ràng cấu trúc khơng gian, so với kích thước mẫu vật thật, khắc sâu kiến thức cho em Ví dụ dạy sinh học quan tiêu hóa người, với để tìm kiếm mẫu vật thật điều nên việc lựa chọn sử dụng mơ hình giải pháp tối ưu giúp học sinh nắm rõ cấu tạo, vị trí chức quan hệ tiêu hóa từ thấy rõ vai trị hệ tiêu hóa thể người Ngồi ra, giáo viên giao nhiệm vụ tự làm mơ hình cho học sinh để phát huy tính tích cực sáng tạo, tìm tịi, hợp tác,…trong học tập skkn 1.2 Các vật thật bao gồm: Các mẫu vật tươi (Các loại hoa, Lá, Thủy tức, Sán gan, Giun đất, Giun đũa, Trai sông, Tôm sông, Nhện, Cá chép, Ếch đồng, Châu chấu, Thằn lằn, tim…của động vật, mẫu ngâm tiêu bản) Trong phương tiện mẫu vật tươi chiếm ưu điểm cả, giúp học sinh hiểu rõ hình dạng, kích thước thật đối tượng quan sát, có lúc cịn cho em thấy rõ qua cảm giác, xúc giác tính chất đối tượng nghiên cứu (độ mềm, độ cứng, trơn nhẵn hay gồ ghề…) * Mẫu vật tươi: Loại đồ dùng dạy học đảm bảo hình dạng, kích thước, màu sắc tự nhiên Ví dụ: Khi dạy cấu tạo Ếch đồng HS quan sát mẫu vật thật từ nắm phận ếch phù hợp với chức chúng Hoặc dạy đặc điểm bên ngồi -giáo viên cho học sinh tìm hiểu vật thật từ giúp học sinh tìm tịi, phát kiến thức có niềm tin vào khoa học * Mẫu vật khô, ngâm, ép, tiêu bản:Trong thực tế khơng phải có sẵn mẫu vật sống mà trường hợp ta phải thay mẫu vật thật sống, tươi mẫu vật ngâm, ép…Tuy mẫu vật khơng có giá trị mẫu vật tươi sống, không giữ màu sắc tự nhiên, song mẫu vật thật skkn Ví dụ dạy sinh “Đa dạng sinh học” để chứng minh giới động vật đa dạng, phong phú, giáo viên sử dụng mẫu động vật ép khơ gặp địa phương loại bướm, bọ que, … Phát huy lực quan sát, mô tả, phân tích, tổng hợp để thu nhận kiến thức 2.1 Phát huy lực quan sát Quan sát giúp học sinh tự nhận định khái quát vấn đề cần nghiên cứu, phân tích đặc điểm nội dung kiến thức, khái quát tổng hợp kiến thức thông qua việc thực tập tổng hợp Quan sát cấu tạo hiển vi chức phận, diễn biến thí nghiệm theo dõi diễn biến kết Quan sát rộng ngồi mơi trường thiên nhiên để thu thập thơng tin giới sinh vật (Đặc điểm, hình thái bên ngồi, mơi trường sống; cấu tạo bên trong…) Kiến thức đặc điểm hình thái cấu tạo bên quan động vật, thực vật: Muốn giúp HS tự tìm tịi phát kiến thức cần phải tạo điều kiện cho em tự quan sát nhiều đối tượng: mẫu vật thật, tiêu bản, tranh ảnh, mơ hình từ vận dụng thao tác so sánh, phân skkn tích tự tím đặc điểm chung riêng, dấu hiệu chất phân biệt đối tượng Cụ thể chương trình sinh học học sinh trực tiếp quan sát tế bào vảy hành, bào thịt cà chua từ tự phát kiến thức Kiến thức giải phẫu: Ví dụ chương trình sinh học HS tự tay mổ xẻ đối tượng quan sát mẫu mổ sẵn giun đất, cá,ếch,… từ xác định vị trí thành phần cấu tạo chúng Kiến thức hoạt động sống chức sinh lý quan thực vật động vật: Cho HS tự tiến hành thí nghiệm lớp nhà, theo dõi tượng kết Cho HS tự phân tích mối quan hệ nhân thí nghiệm, so sánh nguyên nhân kết từ tìm kết luận qui luật 2.2 Quan sát đồng thời kết hợp với mơ tả, phân tích Mơ tả, phân tích hình thành cho học sinh có thói quen tìm hiểu vật tượng có chiều sâu Nhiệm vụ phân tích trước hết HS phải nắm cấu trúc đối tượng cần phân tích: + Xác định yếu tố tạo thành đối tượng + Tìm mối liên hệ yếu tố skkn + Yếu tố trung tâm, yếu tố điều khiển hệ thống nằm đâu? + Hoạt động môi trường nào, điều kiện nào? Trên sở mà xác định tính chất, mâu thuẫn nội tại, động lực phát triển vấn đề khác Sau mô tả, học sinh phải biết tổng hợp: xếp số liệu, kiện lộn xộn, rời rạc đa dạng mà em thu thập qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực tiễn thành vật, tượng, q trình hồn chỉnh thống nhất; giúp học sinh có nhận thức đầy đủ đối tượng, phân tích sâu, chi tiết giúp cho tổng hợp cuối cao, đầy đủ Ví dụ: Sinh học 6: Bài 36 Tổng kết có hoa Trước hết học sinh phân tích cấu tạo chức quan xanh có hoa như: Rễ - Thân - Lá - Hoa - Quả - Hạt Sau phân tích cấu tạo chức chúng học sinh xác định mối liên hệ chặt chẽ quan nhờ kỹ tổng hợp kết luận được: Cây có hoa thể thống nhất, tác động vào quan ảnh hưởng tới quan khác toàn skkn - Hình thức phân tích: Diễn đạt lời, sơ đồ phân tích logic, bảng hệ thống, dạng tranh, sơ đồ Để giúp học sinh thu nhận kiến thức từ mơ hình mẫu vật truyền tải, giáo viên sử dụng số phương pháp kĩ thuật dạy học như: Phương pháp dạy học theo trạm, phương pháp dạy học theo góc, phương pháp dạy học theo dự án, phương pháp bàn tay nặn bột, giải vấn đề, dạy học hợp tác Các kĩ thuật dạy học: Kỹ thuật mảnh ghép, kỹ thuật khăn trải bàn IV Kết Sau nghiên cứu áp dụng phương pháp “Phát huy lực học sinh sử dụng mơ hình, mẫu vật ” q trình dạy học, nhận thấy học sinh hứng thú học, hào hứng chuẩn bị chu đáo, sơi q trình thảo luận, hợp tác hiểu vấn đề cách sâu sắc, tự nhiên Các em thường háo hức học sinh học, tích cực tìm hiểu phát kiến thức, tự tin trao đổi học sinh chủ động nghiên cứu trước học, tìm mẫu vật phù hợp, tìm tịi kiến thức mà mơ hình mẫu vật mang đến Từ xây dựng tình u thiên nhiên ln có ý thức để gìn giữ bảo vệ skkn Kết đạt sau áp dụng phương pháp trường THCS Võng Xuyên nơi công tác: Kết Năm học Giỏi Khá (%) (%) Đầu học kỳ I năm học 2019- T.Bình Yếu (%) (%) 15,7% 25,6% 47,9% 10,8% 37,2% 41,3% 20,7% 0,8% 2020 (121 học sinh khối 7) Cuối năm học 2019-2020 (121 học sinh khối 7) V Kết luận Môn sinh học giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên; tự hào với đa dạng phong phú tài nguyên sinh vật Việt Nam, đồng thời giáo dục trách nhiệm cơng dân phải giữ gìn, bảo tồn đa dạng phong phú tài nguyên sinh vật trái đất Với giải pháp áp dụng q trình dạy mơn sinh học, tơi thấy kết cụ thể, mục tiêu môn học đạt được, lực học sinh thể niềm skkn u thích em với mơn học Như đổi phương pháp dạy học lý thuyết xa xơi mà giáo viên dựa thực tế lớp học, đối tượng học sinh để có giải pháp phù hợp, hiệu Trên giải pháp phương pháp phát huy lực sử dụng mô hình, mẫu vật q trình dạy học mơn sinh học Tơi mong nhận đóng góp ý kiến Ban giám khảo để trình thực áp dụng dạy học đạt hiệu tốt Tôi xin trân trọng cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA BGH Giáo viên thực PHÓ HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Phương Hoa Đoàn Trọng Anh skkn skkn ... quan trọng cho môn sinh học Qua dạy học mơ hình, mẫu vật phát huy lực cho học sinh như: tự chủ, tự học, skkn hợp tác, giải vấn đề sáng tạo, đồng thời hình thành phát triển lực sinh học: nhận thức... vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát huy lực nhận diện lựa chọn mơ hình, mẫu vật cho học Tùy theo yêu cầu học, học sinh biết lựa chọn mơ hình, mẫu vật Mơ hình, mẫu vật trực quan gồm: 1.1 Các vật. .. lượng học tập Dựa điều kiện đó, q trình dạy học tâm đắc sử dụng phương pháp dạy học tích cực ? ?Phát huy lực học sinh sử dụng mơ hình, mẫu vật? ?? III Giải pháp cụ thể Tranh ảnh, mơ hình mẫu vật hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phát huy năng lực học sinh sử dụng mô hình, mẫu vật,