0

Skkn phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non

19 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

1 SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề tài “Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4 5 tuổi ở trường Mầm non” 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài Khi xây dựng một ngôi nhà, để ngôi nhà đ[.] SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT Đề tài: “Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non” PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Khi xây dựng nhà, để nhà bền đẹp ta cần có móng thật kiên cố vững Việc giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non ví vậy, móng cho việc hình thành phát triển nhân cách người tồn diện trẻ Chính vậy, giáo dục trẻ mầm non nhiệm vụ quan trọng vô cần thiết Để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có nhiều hình thức phương pháp giáo dục khác nhau, phương pháp phối kết hợp với gia đình phương pháp mang lại hiệu cao Bởi thực tế chứng minh phụ huynh đóng vai trị quan trọng khơng thể thiếu q trình giáo dục trẻ, gia đình nơi sản sinh, nuôi dưỡng tâm hồn trường học đời trẻ Gia đình người hiểu trẻ nhất, người theo dõi đến phát triển tương lai trẻ sau Đây coi biện pháp tiên phong định thành công trẻ Sự phối hợp chặt chẽ giáo viên phụ huynh tạo nguồn lực lớn vật chất tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Song thân nhận thấy rằng, hầu hết phụ huynh lớp phụ trách làm nghề nông, thời gian chủ yếu họ tập trung làm kinh tế dẫn đến việc đầu tư thời gian cho trẻ nhiều hạn chế Một số phụ huynh chưa thực quan tâm đến skkn việc giáo dục trẻ, hiểu biết sâu rộng phương pháp giáo dục trẻ chưa thực tốt, vấn đề cung cấp kiến thức cho trẻ chủ yếu phó mặc cho nhà trường Một số trẻ khả nhận thức, tiếp thu kiến thức chậm, trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn, chưa tự tin giao tiếp, tham gia hoạt động trẻ thụ động Vì vậy, cần phải phối kết hợp chặt chẽ với gia đình để thống cách giáo dục trẻ Vấn đề phối hợp với gia đình giáo viên thực hiện, hình thức phối hợp, tuyên truyền cho tốt, cho phù hợp mang lại hiệu cao thì vấn đề cần quan tâm, giáo viên có cách, hình thức tun truyền khác Vậy hình thức tuyên truyền là khoa học, đạt hiệu quả điều quan trọng để trẻ ngày có sự tiến bộ Với lý mà thân trăn trở, suy nghĩ làm để phối kết hợp với phụ huynh cách hiệu Tôi áp dụng số biện pháp, biện pháp mà tâm đắc cảm thấy hài lịng biện pháp “Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non” mà lựa chọn để nghiên cứu làm đề tài năm học 1.2: Điểm đề tài phạm vi áp dụng: * Điểm đề tài: Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục trẻ mầm non sâu rộng đến gia đình trẻ Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhà trường, tạo niềm tin tưởng đến bậc phụ huynh Làm tốt công tác phối kết hợp nhà trường, gia đình giáo skkn viên nâng cao hiệu giáo dục người, để góp phần vào nghiệp phát triển ngành học Mầm non * Phạm vi áp dụng: Đề tài trực tiếp nghiên cứu, áp dụng lớp Mẫu giáo nhỡ mang lại kết cao Đề tài nhân rộng khối Mẫu giáo nhân rộng toàn trường giáo viên trường đồng tình ủng hộ PHẦN NỘI DUNG 2.1: Thực trạng đề tài: Năm học 2020- 2021, phân công lãnh đạo nhà trường, thân phụ trách lớp Mẫu giáo - tuổi Là giáo viên đứng lớp, nhận thức tầm quan trọng việc phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ Để đạt điều đó, q trình thực thân tơi nắm bắt tình hình thực tế gặp thuận lợi, khó khăn sau: * Thuận lợi: - Bản thân quan tâm Ban giám hiệu nhà trường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học tài liệu bồi dưỡng, sách tham khảo công tác phối hợp gia đình nhà trường… phù hợp với nội dung chương trình Giáo dục Mầm non giai đoạn Đây yếu tố định nâng cao công tác phối kết hợp gia đình nhà trường việc giáo dục trẻ Lớp học trang bị thiết bị đại phục vụ cho giảng dạy: Máy vi tính, ti vi, đầu đĩa, mạng Internet Trang trí lớp đẹp, hấp dẫn trẻ, phù hợp chủ đề học trẻ skkn Được ủng hộ nhiệt tình phụ huynh công tác giáo dục trẻ Là giáo viên tâm  huyết với nghề, có nhiều năm kinh nghiệm dạy trẻ mẫu giáo nhỡ, có lịng u thương trẻ, tận tình với cơng việc Ln ln có ý thức phấn đấu vươn lên, thường xun tìm tịi, nghiên cứu tài liệu tạp chí, thơng tin mạng có liên quan đến việc giáo dục trẻ để áp dụng phối hợp phụ huynh giáo dục trẻ - Về phụ huynh: Một số phụ huynh nhiệt tình chia sẻ với giáo viên lớp tình hình trẻ nhà quan tâm đến trẻ thường xuyên dành thời gian trao đổi với cô giáo để giáo dục trẻ Ngoài phong trào xã hội hóa giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ địa phương Các phương tiện thông tin truyền thông ngày phát triển nên thuận lợi cho việc tuyên truyền với bậc phụ huynh  * Khó khăn: Mặc dù phụ huynh yêu thương em đa phần phụ huynh làm nghề nông dân nên thời gian tham gia vào hoạt động trẻ lớp chưa nhiều ngày trung thu, khai giảng, đón, trả trẻ, đồng thời vấn đề chăm sóc giáo dục trẻ nhà chưa thực quan tâm, đời sống kinh tế số gia đình cịn gặp nhiều khó khăn, điều kiện đầu tư, chăm sóc đến trẻ cịn hạn chế, nhìn nhận giáo dục mầm non số phụ huynh chưa đúng, chưa nhận thấy trách nhiệm cơng tác phối hợp giáo dục trẻ; yêu cầu nhà trường chưa phụ huynh thực đầy đủ skkn Một số phụ huynh suy nghĩ trẻ mẫu giáo đến lớp chủ yếu chăm sóc vấn đề ăn, ngũ không nghĩ trẻ đến lớp ngồi chăm sóc ni dưỡng trẻ cịn giáo viên chăm sóc giáo dục cách bản, nhiều phụ huynh tùy tiện cho nghĩ học gia đinh có việc bận hay tự cho nghĩ học ngày mưa, gió Bên cạnh số lượng cháu lớp đông thuộc vào thôn khác nên không thuận tiện cho việc phối hợp phụ huynh giáo Bên cạnh số giá đình bố mẹ làm ăn xa chủ yếu với ông bà nên việc quan tâm đến trẻ nhiều hạn chế đồng thời việc phối hợp với phụ huynh gặp nhiều khó khăn Một số trẻ tiếp thu chậm, đặc thù 100% trẻ nói theo ngơn ngữ địa phương nên phát âm hạn chế Một số trẻ lớp cịn có tính thụ động giao lưu chơi, phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ nội dung chương trình giáo dục trẻ trường mầm non, để ý đến học , hoạt động làm sao, nên cơng tác tun truyền nội dung chương trình chăm sóc giáo dục trẻ chưa có hiệu Dạy tơi mộ giáo viên tuyển dụng, cịn trẻ nên thiếu mạnh dạn việc phối hợp với phụ huynh, chưa tìm biện pháp để tuyên truyền đầy đủ nội dung giáo dục trẻ Các hoạt động hội phụ huynh chưa vào chiều sâu, chưa tích cực tham gia giám sát hoạt động lớp, chưa thực hưởng ứng phong trào thi đua chung nhà trường skkn Đánh giá thực trạng kiến thức lĩnh vực trẻ thời điểm đầu năm học: Tôi xây dựng tiêu chí đánh giá kiến thức lĩnh vực trẻ 4-5 tuổi Đánh giá thực trạng tiêu chí xây dựng Tổng số trẻ: 36 trẻ Trong đó: Số trẻ đạt STT Lĩnh vực Số trẻ Số trẻ chưa đạt Tỉ lệ % Số trẻ Tỉ lệ % PT Thể chất 18 50,0 18 50,0 PT Nhận thức 16 44,4 20 55,5 PT Ngôn ngữ 15 41,6 21 58,3 PT Thẩm mỹ 18 50,0 18 50,0 PTTC- KNXH 20 55,5 16 44,4 Từ khó khăn thực tế lớp phụ trách với kết đánh giá thực trạng kiến thức trẻ lĩnh vực cảm thấy kết không khả quan trẻ lứa tuổi 4-5 tuổi, tơi trăn trở suy nghĩ tìm biện pháp thích hợp để làm tốt cơng tác phối hợp gia đình nhà trường sau: 2.2 Một số biện pháp thực hiện: Để phối hợp với phụ huynh công tác giáo dục trẻ thân tơi suy nghĩ đưa hình thức hợp lý nhằm tuyên truyền đến bậc phụ huynh cách đầy đủ cụ thể skkn * Biện pháp thứ nhất: Phối hợp với phụ huynh thông qua buổi họp phụ huynh Tổ chức họp phụ huynh thời điểm thuận lợi để nhà trường cô giáo phối hợp tuyên truyền cách đầy đủ quy chế, tình hình hoạt động nhà trường Để thực tốt công tác phối kết hợp với gia đình từ đầu năm học tơi tiến hành tổ chức họp phụ huynh, thông qua buổi họp tạo gần gũi, chia cơng việc hàng ngày mình, để qua phần phụ huynh hiểu thêm công việc nỗi vất vã hàng ngày giáo viên để phụ huynh thông cảm, chia Trước tiến hành họp phụ huynh dành 10 đến 15 phút cho phụ huynh xem số hình ảnh, video hoạt động hàng ngày trẻ, sản phẩm mà trẻ học lớp, nhìn thấy việc trẻ làm, sản phẩm mà hàng ngày trẻ tự tay làm ra, phụ huynh tự hào mình, đồng thời hiểu thêm kiến thức, kỹ mà hàng ngày trẻ giáo viên truyền thụ, rèn luyện Đồng thời, họp tơi báo cáo cụ thể tình hình lĩnh hội kiến thức trẻ, đưa số biện pháp để phụ huynh phối hợp với giáo viên việc giáo dục trẻ, trao đổi với phụ huynh nội dung chương trình học bé, trao đổi, thống lại số biện pháp giáo dục trẻ, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách giáo dục theo hướng đổi mới, khoa học để từ hai bên phối hợp điều chỉnh trình giáo dục trẻ cách hợp lý - Trong họp cho phụ huynh ký cam kết việc đưa đón trẻ học đều, thời gian quy định nhà trường skkn Sau buổi họp phụ huynh mời phụ huynh có trẻ cá biệt lại trao đổi, bàn bạc đưa biện pháp để giáo dục cách hợp lý với đặc điểm tâm sinh lý trẻ nhằm giúp trẻ hoàn thiện thân Ví dụ: Ở lớp có trẻ nói, trẻ hay nói ngọng, qua trao đổi bên gia đình, giáo viên hiểu thêm trẻ có cách hướng dẫn hợp lý Đối với trẻ nói tơi thường xun hỏi trẻ người thân gia đình, sở thích ăn uống trẻ, lịch sinh hoạt trẻ nhà, đồng thời trao đổi để phụ huynh nhà giành thời gian trò chuyện với trẻ nhiều Đối với trẻ nói ngọng tơi thường xun giúp trẻ phát âm đúng, chuẩn, hướng dẫn giúp trẻ điều chỉnh lời nói, đồng thời trao đổi với phụ huynh, câu nói trẻ phụ huynh cần có điều chỉnh để trẻ nói rõ lời đừng thấy trẻ nói ngọng mà để trẻ trẻ khó tiến Muốn trẻ tiến giáo viên phụ huynh cần có phối hợp trẻ lớp lúc trẻ nhà Cũng họp đầu năm, cuối học kì I, sau nhà trường tổ chức học tập trung mời phụ huynh lớp phòng học lớp để trao đổi nội dung tình hình hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ suốt năm học, thông báo với phụ huynh kết học tập trẻ Thơng qua để rút kinh nghiệm, đánh giá, giải tỏa vướng mắc, băn khoăn làm được, cần phải tăng cường, cần phải khắc phục, nội dung đánh giá xếp loại trẻ, quan tâm bậc phụ huynh năm học Từ tơi trao đổi với phụ huynh giúp phụ huynh có kế hoạch bồi dưõng cho cháu thời gian nghĩ hè * Biện pháp thứ 2: Thành lập hội cha mẹ nhóm lớp: skkn Trong buổi họp phụ huynh lớp năm bầu thành lập hội cha mẹ học sinh lớp Đây việc để Ban chấp hành hội lớp với giáo viên tuyên tuyền vận động số vấn đề liên quan đến việc CSGD trẻ nhằm giúp lớp, giúp trường đạt tiêu đề năm học Trong q trình bình bầu tơi trọng đến vấn đề lựa chọn phụ huynh nằm hội phụ huynh có tiếng nói chung, phụ huynh có uy tính quy tụ phụ huynh khác, đồng thời quan tâm đến vấn đề lựa chọn phụ huynh theo khu vực thơn học dễ dàng tun truyền đến bậc phụ huynh khác mang lại hiệu cao Như lớp có cháu chủ yếu thuộc ba khu vực thôn khác xã nên bầu ba phụ huynh làm ba tổ trưởng ba khu vực, người chịu trách nhiệm tuyên truyền đến phụ huynh khu vực Đồng thời phân công người công việc cụ thể để với lớp hoàn thành tốt tiêu đề Việc thành lập hội cha mẹ học sinh nhóm lớp giúp phụ huynh nắm bắt hoạt động ngày trẻ truờng Từ giúp phụ huynh hiểu có kế hoạch phối hợp với giáo viên cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ mang để lại hiệu cao * Biện pháp thứ 3: Phối hợp với phụ huynh thông qua đón, trả trẻ Phối hợp với phụ huynh thơng qua đón trả trẻ, cơng việc thường ngày giáo viên biện pháp thiết thực, gần gũi Bởi thơng qua đón trả trẻ, giáo viên trực tiếp trao đổi cụ thể với phụ huynh vấn đề tiếp thu kiến thức trẻ để phụ huynh biết có biện pháp điều chỉnh, uốn nắn việc giáo dục trẻ tốt skkn Ví dụ: Cháu Nguyễn Văn Minh nhận thức lĩnh vực phát triển nhận thức nhanh xếp vào thứ lớp lại thiếu tự tin hoạt động lĩnh vực thể chất, trao đổi với phụ huynh khả cháu, nhờ phụ huynh nhà cho trẻ tập vận động tập bắt bóng nhiều hơn, chạy nhảy, ném, giúp cháu phát triển hoàn thiện Nguyễn Văn Nhân nhận thức nhanh cho cháu đứng dậy phát biểu cháu lại nói q nhỏ, mặt đỏ tía tai tơi cần trao đổi với phơ huynh tích cực cho trẻ giao tiếp nói chuyện nhiều với thành viên gia đình nguời xung quanh trẻ với mục đích giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp với cô giáo, bạn bè, nguời xung quanh Ngoài sau học toán, thơ câu chuyện, cháu chậm chưa thuộc ghi lại cuối buổi học in thơ hay câu chuyện đưa cho phụ huynh, nhờ phụ huynh nhà tranh thủ thời gian buổi tối cho cháu học, đồng thời trao đổi với phụ huynh cách hướng dẫn trẻ đọc, phương pháp để trẻ tiếp thu nhanh, tư trẻ ngồi học, cách cầm bút cho Sao cho hình thức cháu học nhà phải giống hình thức mà cháu đuợc học lớp mà cô truyền thụ cho trẻ Hoặc ngược lại, phụ huynh trực tiếp trao đổi với giáo viên khó khăn giáo dục trẻ nhà, để từ giáo viên lựa chọn thời điểm thích hợp trao đổi, dặn với trẻ lớp Trong đón trả trẻ khơng thơng tin từ giáo mà cịn thơng tin phản hồi từ bậc phụ huynh đến với giáo viên Qua trao đổi với phụ huynh giúp hiểu tình hình học sinh lý trẻ nghĩ học trẻ bị ốm hồn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, từ 10 skkn tơi có kế hoạch cụ thể để bàn với ban chấp hành cha mẹ học sinh lớp để đề phương pháp cụ thể, báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường để có kế hoạch thăm hỏi động viên kịp thời Vần đề quan trọng việc phối hợp với phụ huynh đón trả trẻ giáo viên phải tạo cho trẻ cảm giác yêu thương, gần gũi phụ huynh thấy thân thiện, cởi mở giáo viên Từ phụ huynh tin tưởng, yên tâm gửi gắm, chia vấn đề Tóm lại, phối hợp với phụ huynh thơng qua đón, trả trẻ thời điểm mà phụ huynh, giáo viên trực tiếp trao đổi tình hình học tập trẻ ngày nên có điều chỉnh kịp thời, thời điểm thiết thực mang lại hiệu cao * Biện pháp thứ 4: Tạo hội để phụ huynh tham gia hoạt động trẻ Để phụ huynh hiểu rõ thêm hình thức tổ chức hoạt động giáo viên, lực học tập trẻ, năm học 2020-2021 thân trao đổi xin ý kiến nhà trường chuẩn bị số hoạt động mẫu Sau chuẩn bị đầy đủ điều kiện lên kế hoạch mời phụ huynh đến tham gia dự hoạt động cô trẻ, năm tạo điều kiện cho phụ huynh dự thăm lớp 2-3 lần vào thời điểm đầu năm, năm gần cuối năm học Ngồi ra, tơi tham mưu với nhà trường tạo hội để phụ huynh tham gia trẻ vào ngày lễ, hội khai giảng năm học mới, tết trung thu, hội chợ quê, hội thi Sau xác định nội dung, tơi lựa chọn phụ huynh có khiếu tham gia, đặc biệt phụ huynh trẻ tham gia, 11 skkn trao đổi với phụ huynh nội dung mà phụ huynh cần diễn xuất chương trình (vai diễn) Đồng thời tơi trao đổi với phụ huynh để thống viêc lựa chọn trang phục, xây dụng nội dung tiết cho phần biểu diễn để phối hợp tập luyện Ví dụ: Khi tổ chức cho trẻ đón "Ngày khai giảng năm học mới" phối hợp với phụ huynh để chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho trẻ trang phục, cờ, bóng Tơi có nhờ thêm số phụ huynh để giáo viên tập luyện tiết mục văn nghệ cho trẻ, qua phần phụ huynh hiểu thêm công việc vất vã giáo viên, đồng thời tạo hội để phụ huynh tham gia hoạt động trẻ, tạo thêm hứng thú cho trẻ Hoặc tổ chức cho trẻ đón Tết trung thu, tơi phối hợp để nhờ giúp đỡ phụ huynh trình trang trí mâm cổ, phối hợp để tạo hội cho phụ huynh tham gia nhân vật cuội, múa lân qua phụ huynh trao đổi góp ý thêm vấn đề khác cho giáo viên, nhà trường để thực tốt nhằm giáo dục trẻ cách tốt Ví dụ: Đối với hội chợ quê phối hợp với phụ huynh chuẩn bị gian hàng, loại thực phẩm rau củ , loại nước giải khát, bánh kẹo, quần áo nội dung mà nhà trường phân công cho lớp Cơ với số trẻ đóng vai người bán hàng, mời chào khách hàng Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ lại trải nghiệm người mua hàng, phụ huynh dẫn trẻ đến quầy bán hàng gợi ý giúp trẻ tự chọn mua hàng mà trẻ thích Đến phần trị chơi tạo hội để phụ huynh tham gia trò chơi trẻ, giáo 12 skkn viên Qua tham gia hội chợ giúp trẻ trải nghiệm phụ huynh, giáo viên, hội để phụ huynh giáo viên rèn luyện kỹ cho trẻ Từ hoạt động phụ huynh có ấn tượng vui vẻ nuôi dạy nhà trường tổ chức hoạt động đầy ý nghĩa * Biện pháp thứ 5: Phối hợp với phụ huynh thơng qua hình thức tun truyền khác: (Bảng tuyên truyền, zalo, facebook, điện thoại, lúc nơi ) Như biết để làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh công tác giáo dục trẻ đạt hiệu cao, giáo viên không tuyên truyền thông qua hình thức họp phụ huynh, thơng qua đón trả trẻ, mà cần phối hợp với nhiều hình thức khác thơng qua góc tun truyền lớp, thông qua zalo, facebook, điện thoại, lúc nơi vấn đề phối hợp với phụ huynh công tác giáo dục trẻ đạt hiệu cao Để phụ huynh nhận thức hiểu nội dung hoạt động ngày của, lớp Tôi đưa nội dung tuần, tháng vào góc tun truyền bố trí treo chổ vào cữa chính, để hàng ngày phụ huynh đưa đón đến trường họ nhìn thấy nội dung hoạt động tháng Góc tun truyền cịn nơi trưng bày sản phẩm hàng ngày trẻ như: Sản phẩm tạo hình qua hoạt động tuần mà trẻ học Qua giúp phụ huynh hiểu lực thực để phối hợp với nhà trường chăm sóc giáo dục trẻ tốt Ngoài việc trao đổi trực tiếp thơng qua góc tun truyền lớp hình thức lập nhóm facebook, zalo mang lại hiệu tốt Tơi tạo nhóm mang tên "Lớp học nhé" gồm tất phụ huynh lớp để thuận tiện 13 skkn cho việc trao đổi tình hình trẻ Hình thức thuận tiện hiệu Thời gian trẻ lớp nhiều thời gian để trẻ hoạt động tiếp thu kiến thức có giới hạn Mỗi hoạt động diễn khoảng thời gian 20-25 phút Rất trẻ tiếp thu hiểu hết nội dung học lớp, mà điều địi hỏi phải có hỗ trợ, giúp đỡ phụ huynh kiến thức mà muốn truyền thụ đạt hiệu cao, kiến thức lặp đi, lặp lại trẻ nhớ lâu Chính thế, sau nội dung học tơi thường nhắn tin cách cụ thể rõ ràng nội dung trẻ học lớp vào nhóm để nhờ bố mẹ dạy thêm ôn lại cho trẻ lúc nhà Ví dụ: Hơm lớp học thơ “Hoa kết trái” hay kể chuyện “Tích chu” tơi đăng tải thơ, câu chuyện lên trang nhóm lớp, qua tơi nhờ hỗ trợ, giúp đỡ phụ huynh để trẻ nhớ nội dung câu chuyện, thơ, thuộc thơ cách dễ dàng Hoặc hôm dạy hát “Con chuồn chuồn”, nhận thấy lớp nhiều trẻ chưa thuộc, tải video hát nhờ phụ huynh mở thêm cho trẻ nghe, hay hát với trẻ nhiều học khác làm tương tự Trường hợp phụ huynh khơng có facebook, zalo tơi thường trao đổi trực tiếp qua điện thoại, thơ, câu chuyện thường photo giấy gửi nhờ thêm hỗ trợ phụ huynh việc trao đổi trực tiếp với phụ huynh giúp cho cô giáo lẫn phụ huynh nắm bắt kịp thời tình hình học trẻ lúc trường hoạt động trẻ gia đình, nhờ mà trẻ lớp tiếp thu kiến thức nhanh hiệu mang lại cao 14 skkn Biện pháp 6: Vận động kết hợp với phụ huynh, việc đóng góp đồ dùng, đồ chơi, tranh ảnh nguyên vật liệu Tuỳ vào chủ điểm, chủ đề khác để vận động phụ huynh quyên góp nguyên vật liệu khác loại vỏ, ống, dầu rửa bát, nguyên vật liệu sẵn có địa phương như: Rơm rạ, mo cau, khô, bẹ dừa khơ tranh ảnh hoạ báo cũ có nội dung liên quan đến giáo dục Mầm non để giúp lớp làm thêm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, làm nhiều đồ chơi khác như: đan rổ, làm phách nhạc mảnh võ dừa khô, làm xúc xắc lon bia, hay vẽ tranh mảng tường lớp để tạo tập mở cho trẻ Đối với giáo viên phụ huynh: Vào đầu chủ đề ban giám hiệu nhà trường phát động thi đua giáo viên làm đồ dùng đồ chơi nguyên liệu sẵn có địa phương, rẻ tiền Đồng thời giáo viên tuyên truyền với phụ huynh đồ dùng cần thiết phục vụ chủ đề chủ điểm Ví dụ: Chủ điểm động vật vận động phụ huynh làm đồ dùng phục vụ cho hoạt động có nhiều dụng cụ âm nhạc đa dạng Tổ chức thi triển lãm đồ dùng đồ chơi trẻ, cô giáo, phụ huynh Việc vận động phụ huynh quyên góp nguyên vật liệu ,phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi giúp cho phụ huynh nhận thức sâu sắc công việc giáo viên hoạt động trường Từ tạo mối liên kết mật thiết giáo viên phụ huynh việc quyên góp nguyên vật liệu, phế liệu phụ huynh giúp tạo đồ dùng dạy học phong phú, đa dạng hơn, làm tăng hiệu hoạt động giáo dục trẻ Tạo niềm tin phụ huynh cộng đồng 15 skkn Thơng qua hình thức ,biện pháp nhằm giúp phụ huynh hiểu vất vã, khó nhọc từ thơng cảm an ủi, động viên tăng thêm gắn bó giáo với phụ huynh Những việc làm tưởng chừng đơn giản giáo viên biết vận dụng cách mềm dẽo thường xuyên mang lại hiệu tốt công tác giáo dục trẻ * Kết đạt được: Sau thời gian thực biện pháp“Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non” lớp đạt số kết đáng phấn khởi - Đối với trẻ: Kiến thức lĩnh vực nâng lên rõ rệt điều thể cụ thể sau: Số trẻ đạt STT Lĩnh vực Số trẻ chưa đạt Tỉ lệ Số trẻ % Số trẻ Tỉ lệ % PT Thể chất 35 97,2 2,8 PT Nhận thức 34 94,4 5,6 PT Ngôn ngữ 34 94,4 5,6 PT Thẩm mỹ 35 97,2 2,8 PTTC- KNXH 35 97,2 2,8 16 skkn - Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động thực hoạt động, trẻ linh hoạt tích cực - Khả nhận thức trẻ nâng lên rõ rệt - Khả giao tiếp trẻ lưu loát, mạch lạc - Đối với phụ huynh: Quan tâm nhiều cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cởi mở thường xuyên chia vấn đề liên quan đến trẻ nhiều - Đối với giáo viên: Có thêm nhiều kinh nghiệm cơng tác phối hợp phụ huynh để giáo dục trẻ Chủ động cơng việc có phương pháp hướng dẫn phù hợp Bản thân Ban giám hiệu đồng nghiệp đánh giá cao công tác phối hợp phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi Biện pháp nhà trường nhân diện rộng cho toàn thể giáo viên trường học tập vận dụng PHẦN KẾT LUẬN 3.1 Ý nghĩa đề tài: Với việc áp dụng thành công đề tài “Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non” mang đến kết ý nghĩa đáng khích lệ Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động thực hoạt động Khả nhận thức trẻ nâng lên rõ rệt Phụ huynh quan tâm nhiều công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cởi mở thường xuyên chia vấn đề liên quan đến trẻ nhiều 17 skkn Công tác phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non, mơi trường tạo mối quan hệ với phụ huynh nhằm thu hút lực lượng xã hội chăm lo cho nghiệp phát triển giáo dục Sự phối hợp chặt chẽ giáo viên phụ huynh tạo mơi trường thuận lợi cho việc phát triển tồn diện cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Đây động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần cố gắng nhiều nữa, đồng thời địa đáng tin cậy bậc phụ huynh cộng đồng 3.2 Kiến nghị, đề xuất: * Đối với nhà trường: Tăng cường công tác tuyên truyền nhiều hình thức cho phụ huynh học sinh, cộng đồng, lãnh đạo địa phương Tổ chức hoạt động thiết thực, tranh thủ quan tâm cấp, ngành, cộng đồng xã hội, phụ huynh học sinh * Đối với lãnh đạo cấp trên: Thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên nắm chuyên môn để trở thành cầu nối phụ huynh, giáo viên nhà trường Tổ chức buổi chuyên đề công tác phối kết hợp phụ huynh, giáo viên nhà trường Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kiến tập, học hỏi kinh nghiệm trường bạn 18 skkn Trên biệp pháp“Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non” mà thực tế thực thành công Nhưng tránh khỏi thiếu sót nên mong đóng góp ý kiến hội đồng khoa học, bạn bè đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện đạt kết cao công tác giáo dục trẻ Tôi xin chân thành cảm ơn./ 19 skkn ... sóc, giáo dục trẻ, cởi mở thường xuyên chia vấn đề liên quan đến trẻ nhiều 17 skkn Công tác phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4- 5 tuổi trường Mầm non, mơi trường tạo... tác giáo dục trẻ * Kết đạt được: Sau thời gian thực biện pháp? ?Phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4- 5 tuổi trường Mầm non? ?? lớp đạt số kết đáng phấn khởi - Đối với trẻ: ... thức giáo dục trẻ mầm non sâu rộng đến gia đình trẻ Nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhà trường, tạo niềm tin tưởng đến bậc phụ huynh Làm tốt cơng tác phối kết hợp nhà trường, gia đình giáo skkn
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non,