0

Skkn một vài kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án phòng, chống ma túy mới xâm nhập vào trường học

15 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:33

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Nguyễn Chí Thanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO Kết quả thực hiện sáng kiến, cải tiến, giải[.] SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Độc lập - Tự - Hạnh phúc An Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2019 BÁO CÁO Kết thực sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến kỹ thuật nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng I Sơ lược lý lịch tác giả - Họ tên: TRẦN THỊ HỒNG ANH Nam, nữ: Nữ - Ngày tháng năm sinh: 20-02-1982 - Nơi thường trú: ấp Phú Bình, xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang - Đơn vị cơng tác: Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - Chức vụ nay: Giáo viên - Trình độ chun mơn: Cử nhân sư phạm Ngữ văn - Lĩnh vực công tác: giảng dạy môn Ngữ văn II Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị Nghiên cứu khoa học kỹ thuật (NCKH) hoạt động trải nghiệm bổ ích, thiết thực, gắn liền lý thuyết với thực hành vận dụng kiến thức học vào giải tình thực tiễn Với học sinh, hoạt động giúp phát huy, khích lệ, định hướng, tiếp lửa, khơi dậy niềm đam mê học tập, nghiên cứu sáng tạo em Đặc biệt, hoạt động nghiên cứu khoa học - kỹ thuật rèn luyện cho em học sinh kĩ tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm chứng kết thực nghiệm Với giáo viên, thông qua việc định hướng, hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học, thầy cô nâng cao lực thân kiến thức có liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Nắm bắt tầm quan trọng việc nghiên cứu khoa học, năm gần đây, công tác hướng dẫn học sinh trường THPT Nguyễn Chí Thanh tham gia thi Khoa học kỹ thuật Ban giám hiệu nhà trường quan tâm, hỗ trợ đạt số thành định Các thầy cô tham gia hướng dẫn làm việc tận tình, hăng say, đưa nhiều giải pháp, sáng kiến để giúp em học sinh đạt kết tốt Sau số chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học - Tên sáng kiến: Một vài kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học - Lĩnh vực: Hoạt động phong trào III Mục đích yêu cầu đề tài, sáng kiến: Thực trạng ban đầu trước áp dụng sáng kiến Cuộc thi Khoa học- kĩ thuật (KH KT) dành cho học sinh THPT Bộ Giáo dục đào tạo thức triển khai tổ chức từ năm học 2013-2014 Cuộc thi tiến hành từ cấp trường, cấp tỉnh đến cấp quốc gia Đối tượng tham gia thi học sinh theo học từ lớp đến lớp 12 Mục đích thi nhằm khuyến khích học sinh nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn sống, khám phá phát huy tiềm sáng tạo học sinh, tạo môi trường học tập tích cực, tiền đề để em hịa nhập với sống cơng tác nghiên cứu khoa học sau Đặc biệt thi góp phần khơng nhỏ thúc đẩy đổi hình thức tổ chức dạy học, đổi kiểm tra đánh giá nhằm phát huy lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học Qua tạo hội để học sinh giới thiệu kết nghiên cứu tới tất thầy cô bạn bè, tới nhà khoa học … từ học sinh có thêm hội giúp đỡ đào tạo, rèn luyện, đưa sản phẩm ứng dụng vào thực tế Tuy nhiên, qua quan sát, qua trình tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, nhận thấy: Cuộc thi NCKH dành cho học sinh mẻ với phận học sinh và, giáo viên Vì đối tượng chưa hiểu hết hoạt động nghiên cứu khoa học- TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com kỹ thuật nhà trường, không hiểu biết phương pháp nghiên cứu tiếp cận khoa học thực tiễn… Nhiều thầy giáo u thích NCKH tham gia NCKH HS kết đạt khơng mong muốn Có thể đề tài nghiên cứu khơng mang tính khả thi, học sinh không sử dụng phương pháp khoa học nghiên cứu, hay thầy cô không nắm bố cục báo cáo kết nghiên cứu để hướng dẫn học sinh viết báo cáo,…Về phần HS, hầu hết HS chưa tham gia NCKH cấp học nên hoạt động với em khó, khơng thể thực thường tỏ ngại tham gia Nhiều HS NCKH khơng tự tin trình bày ý tưởng, khơng định hướng vấn đề cần nghiên cứu nào…nên hoàn toàn dựa vào hướng dẫn GV Từ thực trạng trên, việc chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn học sinh NCKH đến GV HS việc làm cần thiết Kinh nghiệm hướng dẫn HS NCKH mà chia sẻ chủ yếu dựa việc tham khảo kinh nghiệm giáo viên tham gia hướng dẫn học sinh NCKH trường số trường tỉnh; quan trọng hơn, đúc rút kinh nghiệm thân người viết hướng dẫn HS thực đề tài “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học” Vì chắn khơng thể tránh thiếu sót Rất mong nhận đóng góp thầy cô! Sự cần thiết phải áp dụng sáng kiến Như biết, nghiên cứu khoa học phát chất vật, phát triển nhận thức khoa học giới, sáng tạo phương pháp phương tiện kỹ thuật để làm biến đổi vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động người Cụ thể, để thực dự án NCKH việc “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, người nghiên cứu phải tìm đáp án cho câu hỏi như: ma túy gì; nhận thức HS ma túy mới; khả xâm nhập vào trường học ma túy mới; biện pháp phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học… Để trả lời câu hỏi này, người nghiên cứu phải đọc sách, nghiên cứu tài liệu, suy nghĩ đề hệ thống câu hỏi để khảo sát đối tượng có liên quan vấn đề nghiên cứu… Nghĩa hoạt động NCKH tạo thói quen tốt từ đầu cho học sinh thói quen đọc sách, nghiên cứu tài liệu hàng ngày, thói quen tự học rèn luyện kỹ TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com đặt câu hỏi… Như vậy, nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, hướng tới hình thành phát triển lực cho học sinh Thế nhưng, với nhà khoa học, nghên cứu khoa học công việc ngày, với HS, nghiên cứu khoa học trải nghiệm mẻ, dù có đam mê cần có giúp đỡ GV hướng dẫn Vậy nên, thực sáng kiến “Một vài kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học”, người viết nêu lên cách thức mà hướng dẫn HS thực đề tài NCKH Người viết cố gắng khái qt cơng việc mà hướng dẫn HS thực nghiên cứu đề tài “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học” thành quy trình để GV HS theo thực NCKH Vì thế, - Với giáo viên: sáng kiến công nhận nguồn tài liệu để đồng nghiệp tham khảo cách hướng dẫn HS tham gia thi NCKH - Với học sinh: sáng kiến nguồn tài liệu để HS yêu thích nghiên cứu khoa học tìm hiểu cách làm, cách thực đề tài nghiên cứu khoa học Nội dung sáng kiến Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh thi tổ chức thường niên, sân chơi lớn để GV HS học hỏi, giao lưu thể niềm đam mê với nghiên cứu khoa học Vậy nên, đầu năm học mới, ban giám hiệu nhà trường phát động thi đến toàn thể GV HS trường Cuộc thi diễn qua vòng thi: vòng chấm chọn đề tài cấp trường, vòng chấm chọn đề tài cấp tỉnh, vòng chung khảo cấp tỉnh, vòng chung khảo cấp quốc gia Thời gian diễn thi kéo dài từ đầu tháng 11 năm trước đến cuối tháng năm sau Tuy nhiên, để có sản phẩm dự thi thi NCKH, GV HS phải thực việc nghiên cứu dự án sau kết thúc Hội thi NCKH năm học Có vậy, có thời gian tìm hiểu đối tượng nghiên cứu Sau đây, người viết khái quát lại tiến trình thực dự án NCKH, cụ thể việc thực dự án “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học” nhóm HS lớp 11 trường thực Dự án đạt giải nhì cấp tỉnh lĩnh vực khoa học xã hội hành vi TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Xuất phát từ thực tế nghiên cứu cá nhân, người viết xin giới hạn phạm vi lĩnh vực thực NCKH lĩnh vực khoa học xã hội hành vi.Theo người viết, để thực dự án NCKH thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hành vi, cần: - Lựa chọn đề tài nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu, xác định mục đích nghiên cứu - Xây dựng đề cương nghiên cứu - Thu thập, xử lý số liệu làm minh chứng cho đề tài nghiên cứu - Viết báo cáo kết nghiên cứu - Trưng bày sản phẩm nghiên cứu 3.1 Lựa chọn đề tài nghiên cứu: Có thể nói khâu quan trọng dự án NCKH lựa chọn đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phải vấn đề mà HS quan tâm u thích Nhưng, đề tài nghiên cứu cịn phải vấn đề có ý nghĩa, mang tính thời sự, xã hội đòi hỏi người nghiên cứu phải đặt giải sản phẩm mà nghiên cứu Muốn vậy, thi NCKH triển khai đến lớp, HS, GV hướng dẫn gợi ý cho HS số đề tài nghiên cứu để HS tham khảo, để HS tìm hiểu vấn đề nghiên cứu Từ gợi ý, định hướng giáo viên, học sinh tư tìm tịi ý tưởng, giải pháp mới, gắn liền với thực tiễn sống, qua hình thành nên dự án khoa học, kỹ thuật Điều cần lưu ý lựa chọn đề tài nghiên cứu tính mẻ tính khả thi dự án nghiên cứu Chúng ta nghiên cứu lại dự án khoa học Hội đồng khoa học công nhận Chúng ta thực dự án khoa học khơng có tính khả thi, cơng trình nghiên cứu khơng có ý nghĩa TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Rõ ràng, thực dự án “Phòng chống ma túy trường học”, nhóm nghiên cứu lựa chọn vấn đề mang tính thời xã hội Khi tệ nạn xã hội ln rình rập HS tệ nạn ma túy vấn nạn địi hỏi nhà trường, gia đình xã hội phải thật quan tâm, phải gióng lên hồi chng cảnh báo Vậy nên, thực dự án nhóm nghiên cứu cần cung cấp cho bạn HS tri thức ma túy để bạn hiểu biết ma túy từ tự nâng cao ý thức phòng chống ma túy Đây sản phẩm khoa học mà nhóm nghiên cứu tạo tham gia NCKH Nó trở thành nguồn tài liệu tham khảo vô quý giá Tập san tuyên truyền Phòng chống ma túy xâm nhập cào trường học cho bạn HS thầy cô giáo 3.2 Nghiên cứu tài liệu, xác định mục đích nghiên cứu Việc cần phải làm lựa chọn xong đề tài nghiên cứu tìm kiếm tài liệu HS cần phải có hiểu biết xác, khoa học đối tượng nghiên cứu Để học sinh làm tốt công việc này, giáo viên hướng dẫn cần định hướng cho học sinh tìm tài liệu gì, tìm đâu xếp chúng Giáo viên cung cấp tài liệu yêu cầu học sinh nghiên cứu, xếp thơng tin có cách khoa học (theo dàn ý lập sẵn) tài liệu khó tìm kiếm Giáo viên cần lưu ý cho học sinh thơng tin tìm kiếm phải xuất phát từ nguồn tin thống (các báo, sách, tạp chí, trang mạng) có tác giả rõ ràng Khi muốn lấy thông tin từ tài liệu nào, học sinh cần lưu tên tác giả, tên (báo, sách), nơi xuất bản, năm xuất bản, số thứ tự trang tài liệu, … TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Nguồn tài liệu cung cấp nhiều thông quan trọng để thực dự án : “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học” Để thực dự án : “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, nhóm nghiên cứu tìm kiếm nhiều nguồn tài liệu từ sách giáo khoa đến tài liệu tham khảo trang mạng internet Trước tiên GV hướng dẫn HS đọc ghi chép lại nội dung quan trọng Sau GV yêu cầu HS xác định mục đích việc thực dự án NCKH gì? GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: thực dự án “Phòng chống ma túy vào trường học để làm gì?; Các bạn có hy vọng thực dự án này? Trả lời câu hỏi nghĩa nhóm nghiên cứu xác định mục đích nghiên cứu; giả thuyết khoa học dự kiến kết đạt Đối với dự án khoa học vấn đề có ý nghĩa quan trọng Nó thể mong muốn tác giả thành đạt từ dự án, thể mức độ, phạm vi nghiên cứu dự án Sau nghiên cứu tài liệu xác định mục đích nghiên cứu, học sinh tiến hành viết đề cương nghiên cứu hướng dẫn giáo viên 3.3 Xây dựng đề cương nghiên cứu Có thể xem đề cương nghiên cứu kim nam cho hoạt động nghiên cứu dự án khoa học Vậy nên, sau xác định xong tên dự án nghiên cứu, TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com người nghiên cứu cần xây dựng đề cương nghiên cứu Đề cương nghiên cứu chi tiết, cụ thể việc thực dễ dàng nhanh chóng Cụ thể, với dự án “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, nhóm nghiên cứu xây dựng đề cương nghiên cứu với nội dung sau: a Lí nghiên cứu: - Sự nguy hiểm ma túy mới; - Yêu cầu trang bị kiến thức ma túy kĩ phòng tránh ma túy cho HS b Các phương pháp thao tác nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: để tìm hiểu tài liệu, kênh thơng tin nói ma túy sách giáo khoa (Mơn Giáo dục Quốc phịng 10), đài truyền hình, mạng internet, báo chí… để làm sở lý thuyết đề tài - Thao tác khảo sát thực tế: xây dựng hệ thống câu hỏi để vấn, khảo sát đối tượng có liên quan, từ xếp vào bình diện khác để tìm hiểu tồn diện đối tượng nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp: tổng hợp kết khảo sát; tiến hành phân tích điểm chung, riêng ý kiến - Phương pháp so sánh, đối chiếu: so sánh, đối chiếu nhận xét, đánh giá đối tượng vấn đề ma túy Trên sở tìm thống nhận xét loại ma túy phổ biến HS; hiểu biết GV HS tác hại ma túy mới; nhận xét đối tượng nghiên cứu khả xâm nhập vào trường học ma túy mới… c Tiến trình thực Giai đoạn 1: Thực từ ngày 30/08/2018 đến ngày 05/09/2018 Trong giai đoạn này, nhóm nghiên cứu sẽ: - Thu thập tài liệu, tham khảo sách báo, kênh truyền hình, trang web có nói “ma túy mới” TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com - Xây dựng kế hoạch thực việc nghiên cứu đề tài; xây dựng đề cương chi tiết; thiết kế bảng câu hỏi, Giai đoạn 2: Thực từ ngày 05/09/2018 đến ngày 10/09/2018 Tiến hành khảo sát GV HS trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Ấp Phú Hiệp, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang) để thu thập thông tin về: - Sự quan tâm GV HS ma túy mới, - Sự hiểu biết, nhận thức GV HS ma túy mới, - Sự đánh giá GV HS khả xâm nhập vào trường học ma túy Giai đoạn 3: Thực từ ngày 10/09/2018 đến ngày 30/09/2018 Từ kết khảo sát, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để phân tích liệu thống kê; so sánh, đối chiếu nhận xét, đánh giá đối tượng vấn đề ma túy mới; kiểm định xem có khác hay khơng GV HS HS nam HS nữ vấn đề nghiên cứu Kết sở để nhóm nghiên cứu tiến hành thảo luận vấn đề nghiên cứu: “Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học”, từ thực trạng HS nghiện ma túy đến nguyên nhân dẫn đến tình trạng Qua đó, nhóm nghiên cứu đề xuất số giải pháp giúp đối tượng có liên quan phịng, chống tệ nạn nguy hiểm Giai đoạn 4: Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 15/10/2018 - Thiết kế tập san “Ma túy mới, lời cảnh báo từ cổng trường” - Phối hợp với nhà trường, gia đình quyền địa phương thực tuyên truyền “Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học” Giai đoạn 5: Thực từ ngày 15/10/2018 đến ngày 25/11/2018 - Viết báo cáo kết nghiên cứu đề tài - Chỉnh sửa đề tài theo góp ý giáo viên hướng dẫn TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com - Xin phép ý kiến Ban giám hiệu nhà trường mời thầy giáo trường đánh giá, đóng góp ý kiến, bổ sung cho đề tài Như vậy, so sánh đề cương nghiên cứu cơng trình NCKH với dàn ý làm văn Dàn ý chi tiết người viết văn cứ vào dàn ý mà viết, không nhiều thời gian suy nghĩ, không lặp ý, thiếu ý bỏ sót ý Tương tự vậy, người nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết nghĩa người nghiên cứu hình dung việc cần làm Quan trọng hơn, từ tiến trình thực hiện, người nghiên cứu dự kiến kết nghiên cứu điều chỉnh thao tác, phương pháp nghiên cứu cho phù hợp… Việc lập đề cương nghiên cứu quản lí tốt quỹ thời gian kiểm soát tiến độ thực cách khoa học 3.4 Thu thập số liệu, xử lí thơng tin Có thể nói, tiến trình thu thập số liệu xử lý thơng tin cơng đoạn khó khăn trình thực dự án NCKH, dự án thuộc lĩnh vự khoa học xã hội hành vi Với dự án khoa học xã hội, người nghiên cứu phải xây dựng câu hỏi điều tra khảo sát đối tượng nghiên cứu Bộ câu hỏi phải có tính khoa học, phải xoay quanh mục đích đề tài, hướng đến giả thuyết khoa học Điều thật khó khăn HS, em chưa học qua cách xây dựng câu hỏi khảo sát Do vậy, để xây dựng câu hỏi phù hợp đòi hỏi HS GV hướng dẫn phải ngồi lại, suy nghĩ tìm luận điểm khoa học để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, mục đích nghiên cứu Cụ thể, thực dự án “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, nhóm nghiên cứu xây dựng câu hỏi hướng đến mục tiêu như: - Tìm hiểu quan tâm GV HS ma túy - Tìm hiểu nhận thức GV HS tác hại loại ma túy - Tìm hiểu nhận thức giáo viên học sinh khả xâm nhập vào trường học ma túy - Đề xuất số biện pháp phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học 10 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát đối tượng thống kê, xử lý sô liệu Để kết khảo sát khách quan, nhóm nghiên cứu nên sử dụng phần mềm điều tra xã hội học phần mềm SPSS 2.0 để xử lý số liệu, để so sánh, đối chiều kết khảo sát đối tượng Dựa vào số liệu phân tích, hình ảnh minh họa biểu đồ, biểu bảng, nhóm nghiên cứu rút nhận xét khách quan nhằm làm sở khoa học cho dự án nghiên cứu 3.5 Viết báo cáo kết nghiên cứu Viết báo cáo kết nghiên cứu cơng việc cuối để hồn thiện dự án NCKH, trước dự án gửi tham gia thi Một báo cáo tốt thể kết đạt dự án, mức độ, phạm vi dự án cố gắng người thực dự án Đa số học sinh gặp khó khăn việc viết báo cáo kết nghiên cứu, cần có hướng dẫn chi tiết giáo viên GV cần hướng dẫn cụ thể, từ luận điểm lớn đến sửa chữa văn phong cho HS Thực đề tài “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, GV hướng dẫn dựa vào mẫu cấu trúc báo cáo nghiên cứu mà Sở Giáo dục Đào tạo An Giang tập huấn Cấu trúc báo cáo nghiên cứu gồm nội dung sau: Trang bìa Mục lục Tóm tắt Giới thiệu Phương pháp thiết bị thí nghiệm Kết Thảo luận Kết luận Tài liệu tham khảo 3.6 Báo cáo trưng bày sản phẩm Có thể thấy, dự án tham gia thi cấp tỉnh trở lên cần có: - Bài báo cáo nghiên cứu dự án hoàn chỉnh (với lĩnh vực khoa học xã hội hành vi) 11 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com - Tóm tắt báo cáo dự án: viết sau dự án hồn thành Đó tóm tắt ngắn gọn (thường 01 trang giấy) để thơng báo cho người đọc dự án thực Cấu trúc tóm tắt dự án gồm: + Một tuyên bố mục tiêu dự án hay giả thuyết khoa học + Thiết kế thí nghiệm, phác thảo mơ tả phương pháp tiến hành thực nghiệm + Tóm tắt kết thu + Kết luận - Poster hình ảnh giới thiệu dự án: Khơng có mẫu poster cố định với dự án Một poster bắt mắt giúp người xem tập trung vào dự án Tuy nhiên poster cần thể nội dung sau: + Tên dự án, tên lĩnh vực, tên tác giả, tên trường + Lý chọn dự án + Mục tiêu dự án + Phương pháp, cách tiến hành thực nghiệm + Kết thực nghiệm (bảng số liệu, biểu đồ, hình ảnh trình thực nghiệm học sinh, …) + Kết luận + Hướng phát triển dự án Poster dự án “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học” 12 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com - Bài thuyết trình dự án: Việc học sinh thuyết trình trình thực kết dự án quan trọng, thuyết trình tốt cách nhanh để đưa người xem đến gần với dự án tác giả Sau số điểm để có thuyết trình tốt: + Chuẩn bị tâm lí tích cực tự tin trước thuyết trình + Hiểu rõ sâu sắc dự án nhóm thực + Luyện tập thuyết trình nhiều lần trước thi, đặc biệt GV hướng dẫn phải người trực tiếp chỉnh sửa nội dung thuyết trình cho học sinh, đặt số câu hỏi tình để học sinh tập trả lời + Cố gắng thoát li kịch + Thuyết trình có ngữ điệu, có trọng tâm, tránh dàn trải + Mặc trang phục thích hợp, gọn gàng + Giữ liên lạc mắt với người nghe suốt thời gian trình bày + Trả lời tất câu hỏi từ giám khảo có thể, khơng chắn câu trả lời đó, giáo viên hướng dẫn cho học sinh cách trả lời, ví dụ như: “Mặc dù khơng chắn, chúng em nghĩ là…” Nếu khơng trả lời câu hỏi khơng nên bình tĩnh, lần tham gia thi lần học sinh trải nghiệm, học hỏi quý báu mà học sinh giáo viên có sau thi IV Hiệu đạt được: Thực dự án “Phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học”, nhóm nghiên cứu đã: - Tìm hiểu hiểu biết, nhận thức GV HS ma túy mới, tác hại ma túy mới, khả xâm nhập vào trường học ma túy - Trang bị cho bạn HS kiến thức chung loại ma túy mới; 13 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com giúp bạn nhận diện loại ma túy mới; hiểu rõ tác hại loại ma túy để tránh xa cạm bẫy ma túy - Đề xuất số giải pháp phòng, chống ma túy xâm nhập vào học đường Đây đóng góp có ý nghĩa xã hội mà dự án nghiên cứu mang lại Cũng hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS, hoạt động góp phần quan trọng vào việc đổi phương pháp dạy học, hướng tới hình thành phát triển lực cho học sinh Khơi gợi HS niềm vui, hứng thú học tập, hình thành lực vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình thực tiễn cho HS Sáng kiến kinh nghiệm trở thành gợi ý, định hướng cách làm cho HS GV, người yêu thích nghiên cứu khoa học V Mức độ ảnh hưởng: Trong năm gần đây, hoạt động nghiên cứu khoa học HS ngành Giáo dục khuyến khích đẩy mạnh Để hoạt động phát huy hết ưu điểm nó, có nhiều lớp tập huấn cho GV HS, có nhiều tài liệu dồi dưỡng cho GV Tuy nhiên phong trào tham gia trường hạn chế tập trung vào vài GV Nguyên nhân tình trạng thầy bạn HS chưa hiểu hết việc cần làm thực dự án khoa học Vậy nên, sáng kiến kinh nghiệm chia sẻ chân thành người viết cách mà thực thành cơng dự án “Phịng chống ma túy xâm nhập vào trường học” Hy vọng sáng kiến nguồn tài liệu để em HS, thầy giáo u thích NCKH tham khảo VI- Kết luận: Hoạt động NCKH HS góp phần đổi hình thức tổ chức dạy học đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dạy học sở giáo dục trung học Vì thế, nhà trường cần khuyến khích HS tham gia nhiều Vậy nên, sáng kiến kinh nghiệm cung cấp cho HS thầy cô giáo cách thực dự án nghiên cứu Qua lan tỏa đến tồn thể học sinh ý thức suy nghĩ, vận dụng kiến thức học để giải vấn đề thực tiễn, giúp cho việc đổi dạy học ngày vào chiều sâu 14 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com Bên cạnh đó, sáng kiến cịn góp phần tun truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa công tác NCKH học sinh trung học quy định, hướng dẫn Bộ Giáo dục Đào tạo thi khoa học kỹ thuật đến cán quản lý, giáo viên, học sinh, đến cha mẹ học sinh cộng đồng xã hội Tôi cam đoan nội dung báo cáo thật Xác nhận đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến Trần Thị Hồng Anh 15 TIEU LUAN MOI downloadskkn : skknchat123@gmail.com ... kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học - Tên sáng kiến: Một vài kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy. .. giúp đỡ GV hướng dẫn Vậy nên, thực sáng kiến ? ?Một vài kinh nghiệm việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án Phòng, chống ma túy xâm nhập vào trường học? ??, người... như: ma túy gì; nhận thức HS ma túy mới; khả xâm nhập vào trường học ma túy mới; biện pháp phòng chống ma túy xâm nhập vào trường học? ?? Để trả lời câu hỏi này, người nghiên cứu phải đọc sách, nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một vài kinh nghiệm trong việc hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học – kỹ thuật với dự án phòng, chống ma túy mới xâm nhập vào trường học,