0

Skkn nâng cao hiệu quả dạy học môn sinh thông qua tổ chức các hoạt động nhóm tích cực tại trường thpt lê lợi

20 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:32

A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI SÁNG KIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MÔN SINH THÔNG QUA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHÓM TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Lĩnh vực Sinh học Tên tác giả Ho[.] SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ TRƯỜNG THPT LÊ LỢI SÁNG KIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC MƠN SINH THƠNG QUA TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHĨM TÍCH CỰC TẠI TRƯỜNG THPT LÊ LỢI Lĩnh vực Tên tác giả Chức vụ Đơn vị công tác : Sinh học : Hồng Thị Thanh : Giáo viên mơn sinh học : Trường THPT Lê Lợi NĂM HỌC: 2020 - 2021 skkn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT THPT SGK KHXH HS GV Trung học phổ thông Sách giáo khoa Khoa học xã hội Học sinh Giáo viên skkn MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI II ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .1 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG .3 I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ .3 Đặc điểm dạy học theo nhóm Vai trò hình thức học tập theo nhóm 3 Thái độ học tập học sinh Phương pháp dạy học .3 Khảo sát điều tra II QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM III BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM Thành phần nhóm Ra quy tắc cho nhóm .6 Giao việc cho nhóm Đánh giá hoạt động nhóm .7 IV CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHÓM Các hoạt động đơn lẻ Bài tập giống nhau, tuỳ chọn khác .8 Cạnh tranh thi đua nhóm Gánh xiếc V CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM Làm việc theo cặp học sinh (Pairwork) .8 Làm việc theo nhóm - học sinh - học sinh (Group work) .9 Nhóm chuyên gia hay nhóm chuyên sâu (JigsawII) .9 Nhóm kim tự tháp (Pyramid) Hoạt động trà trộn (Mingling Activities) VI MỘT SỐ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ KIẾN THỨC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10, 11 VÀ 12 ĐƯỢC THIẾT KẾ DẠY HỌC THEO NHÓM 10 Thiết kế hình thức tổ chức dạy học theo nhóm HS 10 Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm - HS - HS 10 Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm kim tự tháp 11 Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm chun gia .11 Thiết kế hình thức dạy học theo kiểu hoạt động trà trộn 12 VII KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 Kết 12 1.1 Thực trạng ban đầu cơng việc làm trước có sáng kiến 12 1.2 Kết đạt việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 12 Khả áp dụng 14 Hạn chế .14 Những học vận dụng sáng kiến kinh nghiệm 14 PHẦN III KẾT LUẬN 15 Kết luận .15 Đề xuất kiến nghị 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 skkn skkn PHẦN I MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện Đảng Nhà nước ta tiến hành đổi toàn diện giáo dục cấp học có cấp Trung học phổ thơng (THPT) nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo Công đổi liên quan đến nhiều lĩnh vực đổi chương trình, đổi sách giáo khoa (SGK): ngày 05 tháng năm 2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo kí Quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông Đổi thiết bị dạy học, đổi chế quản lí, đổi quan niệm cách thức kiểm tra đánh giá Tuy nhiên, đổi có đem lại hiệu hay khơng phụ thuộc nhiều vào người giáo viên, người trực tiếp thể tinh thần đổi nói tiết học Chỉ có đổi phương pháp dạy học tạo đổi thực giáo dục Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Nghị Trung ương khoá VII (1 - 1993), cụ thể chế hoá Chỉ thị Bộ Giáo dục đào tạo, đặc biệt Chỉ thị số 14 (- 1999) Luật Giáo dục, điều 28.2, ghi “ Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học’’ Qua nhiều năm áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thơng mới, đã, gặt hái kết khả quan, khơng dừng người giáo viên khơng ngừng suy nghĩ, tìm tịi làm để nâng cao chất lượng mơn, lớp dạy, làm để tạo cho em hứng thú học tập, u thích mơn học, phát triển lực trí tuệ, rèn luyện thao tác tư Với thân giáo viên trực tiếp giảng dạy mơn sinh học THPT, ngồi hình thức tổ chức lớp học tích cực tơi tiếp thu từ buổi tập huấn, tham dự tiết dạy giáo viên giỏi, tiết thao giảng thân trải nghiệm trình giảng dạy, học hỏi, tham khảo đồng nghiệp nhận thấy thông qua hoạt động làm việc theo nhóm hình thức thi đua giáo viên khơi dậy khai thác khả học tập tích cực chủ động học sinh, giúp học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức thơng qua cách làm việc chung nhóm Từ ý nghĩ tơi tìm tịi thực nghiệm lớp dạy nhận kết mong muốn Chính vậy, tơi mạnh dạn đưa kinh nghiệm “Nâng cao hiệu dạy học môn Sinh thông qua tổ chức hoạt động nhóm tích cực trường THPT Lê Lợi ” cụ thể thân thực giảng dạy Qua nghiên cứu sáng kiến này, thân nhằm hướng tới mục đích nâng cao hiệu việc dạy học mơn Sinh học qua hình thức tổ chức hoạt động nhóm II ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Học sinh thuộc lớp 10 ban thuộc Trường THPT Lê Lợi -Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị skkn Dựa vào kết khảo sát đầu năm học 2019 - 2020 học lực lớp khối 10 ban bản, tiến hành chọn lớp có học lực tương đương nhau, lớp thực nghiệm 10B1 10B2, lớp đối chứng 10B4 10B6 Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu chương trình, nội dung sách giáo khoa môn sinh học lớp 10 bản, đối tượng học sinh lớp 10 việc thực mục tiêu dạy học trường THPT Lê Lợi Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận: Phân tích - tổng hợp - khái quát - Nghiên cứu thực tiễn: Chủ yếu rút từ thực tế kinh nghiệm thân bạn đồng nghiệp qua quan sát, thực hành, kiểm tra, đối chiếu chất lượng skkn PHẦN II NỘI DUNG I THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ Đặc điểm dạy học theo nhóm - Hoạt động dạy học tiến hành quy mơ lớp mơ hình học truyền thống - Việc phân chia nhóm học sinh vừa tuân theo đặc điểm tâm lý, nhận thức học sinh vừa phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập học sinh phải giải - Trong nhóm phải có phân công nhiệm vụ rõ ràng, phải hợp tác giải nhiệm vụ chung nhóm - Học sinh phải trực tiếp tham gia hoạt động, giải nhiệm vụ học tập đặt cho nhóm Vai trị hình thức học tập theo nhóm - Học tập theo nhóm ni dưỡng mơi trường học tập có lợi, tạo hội cho học sinh sử dụng phương pháp, nguyên tắc diễn đạt ngơn ngữ Các học sinh nhút nhát, thường phát biểu lớp có mơi trường động viên để tham gia xây dựng Với việc thảo luận với thành viên khác lớp nhóm, nhiệm vụ học tập giải dễ dàng Thơng qua trao đổi nhóm kết hợp sức mạnh cá nhân, dẫn đến hỗ trợ giúp đỡ học tập - Trong học theo nhóm, đơn vị thời gian huy động nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập Thái độ học tập học sinh - Đa số học sinh coi trọng mơn : Tốn, Văn, Tiếng anh môn liên quan đến khối học, ngành học mà em theo đuổi Cịn mơn khác em đa phần quan tâm học theo kiểu đối phó để lấy điểm - Bên cạnh đó, số học sinh có ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao: làm việc riêng, trập trung, lười học… - Riêng trường THPT Lê Lợi: chủ yếu em lựa chọn ngành học theo ban KHXH, số HS chọn ngành nghề có mơn sinh theo khối B Phương pháp dạy học - Hiện nay, GV quen với cách dạy học truyền thống theo lối thụ động dẫn đến HS có hội trao đổi, thảo luận với nên hoạt động học em bị hạn chế, khơng khí học tập đơn điệu, tẻ nhạt… - Giáo viên thường áp dụng tiến trình dạy học cứng nhắc, lặp lặp lại, chưa có tính chất sáng tạo nhằm thu hút học sinh - Khơng khí lớp học chưa thật cởi mở, thân thiện, số giáo viên gây áp lực, căng thẳng cho học sinh từ phút vào tiết học Từ làm cho học sinh khơng thật mạnh dạn phối hợp với giáo viên trình dạy học skkn Khảo sát điều tra Tơi tiến hành thăm dị ý kiến 320 HS tất lớp 10 ban vào thời gian đầu năm học 2019 - 2020: Lớp 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 Sĩ số 38 40 40 41 40 42 39 40 Nội dung khảo sát: Câu 1: Trong môn học sau em thích mơn nào? Tốn học Vật lí Hóa học Sinh học Văn học Lịch sử Địa lí Ngoại ngữ Câu 2: Chọn lý khiến em chưa hứng thú học mơn Sinh học là: A Vì em khơng theo chun ngành có mơn Sinh B Vì mơn học khơ khan, nhàm chán C Vì nội dung kiến thức khó tiếp thu D Vì cách dạy giáo viên chưa phù hợp Câu 3: Trong tiết học môn sinh, em thấy hoạt động giúp em có hứng thú học tiếp thu tốt kiến thức? A Giáo viên tổ chức dạy học theo nhóm B Giáo viên tổ chức trị chơi nhỏ tiết học C Chỉ giáo viên truyền đạt kiến thức xuyên suốt tiết dạy D Các em tự soạn hết nội dung giáo viên chốt kiến thức Kết phiếu thăm dò: Câu 1: Số học sinh u thích mơn học sau Bảng Tỉ lệ học sinh đánh giá yêu thích mơn học Mơn Tốn Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ngoại ngữ Số lượng 77 33 43 26 65 30 38 49 % 21,3 9,1 11,9 7,2 18,1 8,3 10,5 15,3 25 20 15 % 10 7,2% Tốn Lí Hóa Sinh Văn Sử Địa Ngoại ngữ Biểu đồ Tỉ lệ học sinh u thích mơn học Câu 2: Câu 3: A 47% B 23% C 19% D 11% A 96% B 94% C % D 1% Qua kết tơi quan sát tiết dạy thực tế lớp, tơi nhận thấy mơn sinh học mơn học sinh yêu thích đồng thời phương pháp giảng dạy giáo viên cịn chưa thực lơi Đại đa số skkn em mong muốn học tập mơn sinh theo hướng tích cực chủ động hoạt động nhóm, khám phá kiến thức thơng qua trị chơi Từ thực trạng dẫn đến chất lượng học tập môn chưa cao Từ thực trạng trên, mạnh dạn áp dụng biện pháp “Nâng cao hiệu dạy học môn sinh thông qua tổ chức hoạt động nhóm tích cực trường THPT Lê Lợi” sau: II QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHĨM Quy trình tổ chức học theo nhóm bao gồm bước bản: Điểm xuất Giáo viên Học sinh Đối tượng học tập phát Bước 1: Hướng dẫn Tự nghiên cứu Kinh nghiệm cá nhân Bước 2: Tổ chức HS HS Kinh nghiệm cá (hợp tác, thảo luận) nhân Bước 3: Tổ chức Nhóm Nhóm Nội dung học tập (hợp tác, thảo luận) Bước 4: Trọng tài, cố Tự điều chỉnh kiến Tri thức cá nhân vấn thức thu nhận Điều thể rõ qua bước quy trình sau: Các bước Giáo viên (GV) Học sinh (HS) - Nêu vấn đề, xác định nhiệm - Nhận xét, phát vấn đề vụ nhận thức Bước - Tổ chức nhóm, giao - Tham gia vào nhóm, tổ nhiệm vụ cho nhóm chức nhóm - Hướng dẫn cách làm việc theo - Thu thập thông tin, tái tri nhóm thức chuẩn bị làm việc nhóm - Kích lệ HS làm việc, khuyến - Tự đặt vào tình khích tham gia cá huống, tự sắm vai đưa cách xử nhân HS vào hoạt động học lý tình huống, trao đổi ý kiến, Bước tập chung nhóm thảo luận nhóm, xử lý - Đưa câu hỏi gợi ý thông tin thảo luận bế tắc - Tự ghi lại ý kiến theo chủ kiến chệch hướng mình, khai thác hợp tác với bạn tham khảo thêm ý kiến GV để bổ sung sản phẩm ban đầu - u cầu nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm trình bày, - Ghi lại điểm trí bảo vệ sản phẩm trước Bước chưa trí, khía cạnh lớp mà nhóm bỏ qua - Tỏ thái độ trước ý kiến - Tổ chức thảo luận toàn lớp nhóm khác - Khai thác bổ sung ý kiến nhóm khác, skkn - Tóm tắt vấn đề Bước - So sánh, đối chiếu kết luận GV bạn với sản phẩm ban đầu - Đưa nhận xét đánh - Tự sửa sai, bổ sung, điều chỉnh giá kết nhóm, cần thiết từ đưa kết luận khoa học - Tự rút kinh nghiệm cách - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề học, cách sử lý tình huống, cách giải vấn đề III BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHĨM Thành phần nhóm - Tuỳ thuộc vào mục đích sư phạm yêu cầu vấn đề học tập mà ta có nhiều cách chia nhóm Thơng thường để đảm bảo học sinh làm việc nên xếp nhóm từ đến học sinh - Mỗi nhóm có học sinh có khả cao đóng vai trị “nhóm trưởng - giáo viên” - Xây dựng đồng đội việc làm cần thiết để giúp vượt qua vấn đề khác gắn liền với việc làm việc Do đó, giáo viên phải dạy cho học sinh kỹ xây dựng đồng đội bao gồm: + Khả hiểu nhu cầu người khác biết nhận lượt + Khả biểu đạt quan điểm + Khả nghe quan điểm người khác + Khả đáp lại, đặt câu hỏi, thảo luận, tranh luận lập luận Ra quy tắc cho nhóm - Hướng dẫn cho học sinh từ lần làm việc theo nhóm theo nguyên tắc: + Các thành viên nhóm có nhiệm vụ, trách nhiệm giải vấn đề học tập nhóm + Ủng hộ giúp bổ sung chi tiết + Hãy suy nghĩ trước đặt câu hỏi - Ghép nhóm giao nhiệm vụ phù hợp cho nhóm: “Thành cơng hoạt động nhóm có nghĩa ghép HS vào với nhau, giao việc cho nhóm.” - Các thành viên nhóm phải giải đáp vấn đề học tập cho trước trao đổi với giáo viên Giao việc cho nhóm Giao việc cho nhóm nhiệm vụ thật cụ thể để thực lời, phiếu học tập giao việc, viết bảng Nếu thành viên nhóm phải giải vấn đề khác giáo viên cần định rõ nhiệm vụ cho thành viên từ đầu GV đóng vai trị người hỗ trợ a Điều khiển thảo luận skkn - GV phải ý đến việc bố trí chỗ ngồi cho HS tham gia thảo luận nhìn thấy mặt cách rõ ràng - Trong dạy học qua thảo luận GV không nên can thiệp sâu vào thảo luận, thể vai trị mình: + GV với tư cách chuyên gia: Trong nhiều tình GV cần phải đóng vai trị chun gia, trì ý cá nhân hay nhóm, dẫn dắt HS đến cấp độ hiểu biết cao thông qua phương pháp dạy học trực tiếp + GV với tư cách người tạo điều kiện: GV không cần thường xuyên tham vấn, GV nên can thiệp nhóm bị lạc đề + GV với tư cách người tham gia: Tức làm cho HS nói nghe nói, khơng phải đạo điều HS nói qua GV b Bắt đầu thảo luận - GV trình bày kế hoạch chuẩn bị thảo luận giao nhiệm vụ cho lớp, cho nhóm người chuẩn bị để báo cáo (GV thông báo cho HS cách tổ chức nhóm theo giai đoạn) GV bắt đầu phần thảo luận việc trình bày trực quan, chiếu phim tạo bất đồng ý kiến để kích thích thảo luận Phương pháp phổ biến bắt đầu thảo luận đặt câu hỏi - HS thơng báo trước vấn đề thảo luận để chuẩn bị chuẩn bị thời gian ngắn tùy theo nội dung khối lượng vấn đề thảo luận c Tiến hành thảo luận - GV trình bày ngắn gọn mục đích, u cầu nội dung vấn đề thảo luận - GV nên chia HS thành nhóm nhỏ để thảo luận, thảo luận theo cặp trước thảo luận chung Gọi tên HS để khuyến khích tham gia thảo luận Giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị định HS báo cáo vấn đề thảo luận trước lớp - Đôi phiếu học tập giao việc có đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận nhóm Đánh giá hoạt động nhóm - Đánh giá q trình kết hoạt động nhóm việc quan trọng, GV cần theo dõi hành vi hợp tác nhóm - Quan sát HS làm việc nhóm - Đánh giá tiến nhóm sở thu thập thông tin tiến thành viên nhóm, qua kết báo cáo nhóm, kết học tập chung nhóm - Sau đánh giá, cần đưa phản hồi nhanh chóng, tích cực với học sinh nhận thức khó khăn cản trở việc học tập nhóm IV CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NHĨM Các hoạt động đơn lẻ Yêu cầu nhóm tiến hành giải tập, ví dụ: thiết kế thí nghiệm, trả lời câu hỏi Bài tập cần phải rõ ràng cần nên chia nhỏ Nếu ta vừa đề cho nhóm vừa yêu cầu nhiệm vụ cho cá nhân Ví dụ Yêu cầu học sinh ghi chép lại phát nhóm Nếu sau phần hoạt skkn động nhóm ta có chuẩn bị phần tập cho cá nhân, làm cá nhân học sinh nắm tốt Bài tập giống nhau, tuỳ chọn khác Bài tập nhóm giống giáo viên cho số lựa chọn để nhóm tự định Mỗi nhóm làm tập khác nhau, sau đó, kết nghiên cứu nhóm trình bày lại trước lớp Ta thường sử dụng tập tự Cạnh tranh thi đua nhóm Các nhóm làm tập, mục đích để thi đua nhóm Bài tập đưa cách giải vấn đề, thiết kế thí nghiệm… Gánh xiếc Mỗi nhóm tiến hành sêri tập theo thứ tự khác nhau, vào thời điểm ta có nhóm tiến hành hoạt động khác nhau; đến cuối nhóm thực xong phần việc Phương pháp cho phép tiến hành tập có địi hỏi giáo cụ đồ dùng thí nghiệm khơng đủ cho lớp Ví dụ: Có nhóm A, B, C Trong ma trận thứ có tập thời lượng nhau; ma trận thứ dùng tập có tập có thời gian dài gấp đơi tập khác Nhóm Bài tập A B C Ma trận 1: tập có thời lượng thời gian quay vịng sau 10 phút Nhóm Bài tập A 1 B 1 C 1 Ma trận 2: Bài tập kéo dài 10 phút, tập khác kéo dài phút Thời gian quay vịng sau 10 phút V CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM Làm việc theo cặp học sinh (Pairwork) Đây hình thức học sinh trao đổi với bạn ngồi kế bên để giải tình giáo viên nêu ra, trình giải tình huống, học sinh thu nhận kiến thức cách tích cực Mơ hình nhóm học sinh skkn Làm việc theo nhóm - học sinh - học sinh (Group work) Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm thảo luận tập, câu hỏi tình giáo viên nêu Mơ hình nhóm - học sinh Nhóm chuyên gia hay nhóm chuyên sâu (JigsawII) Ở đây, tổ chức nhóm có tính luân chuyển Trước hết, giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm (nhóm gốc) gồm học sinh có trách nhiệm tìm hiểu thơng tin đầy đủ, học sinh phân cơng tìm hiểu phần thơng tin Sau lập nhóm chuyên sâu (nhóm chuyên gia) Nhóm chuyên sâu Nhóm chuyên sâu B E Nhóm xuất phát A C D Nhóm chuyên sâu Nhóm chuyên sâu Nhóm kim tự tháp (Pyramid) Đây cách tổng hợp ý kiến tập thể lớp học vấn đề học Đầu tiên giáo viên nêu vấn đề cho học sinh làm việc độc lập Sau ghép học sinh thành cặp để học sinh chia sẻ ý kiến Kế đến cặp tập hợp thành nhóm 8, nhóm 16…Cuối lớp có bảng tổng kết ý kiến giải pháp tốt để giải vấn đề Mơ hình nhóm kim tự tháp Hoạt động trà trộn (Mingling Activities) Trong hình thức này, tất học sinh lớp phải đứng dậy di chuyển lớp học để thu thập thông tin từ thành viên khác Sự di chuyển khỏi chỗ ngồi cố định làm cho học sinh cảm thấy thích thú, động Mơ hình hoạt động trà trộn skkn 10 VI MỘT SỐ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VỀ KIẾN THỨC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10, 11 VÀ 12 ĐƯỢC THIẾT KẾ DẠY HỌC THEO NHÓM Thiết kế hình thức tổ chức dạy học theo nhóm HS - Ví dụ : Kiến thức Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật (bài 1- sinh 10 ban bản) + Tổ chức: Hoạt động nhóm HS, thảo luận nội dung: Phiếu học tập : Nghiên cứu mục I.1 SGK: - Chất dinh dưỡng gì? - Kể tên số chất dinh dưỡng cần thiết cho vi sinh vật? Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm - HS - HS - Ví dụ : Kiến thức Bài “Các cấp tổ chức giới sống” (sinh 10 ban bản) + Tổ chức: Hoạt động nhóm - HS (Hoạt động trao đổi) Phiếu học tập 1: (nhóm 1) - Em đọc thông tin SGK trang cho biết thành phần cấu tạo nên tế bào thành phần tế bào? - Tại nói cấp độ tế bào cấp độ tổ chức sống? - Các đại phân tử prôtêin, axit nuclêic, siêu cấu trúc màng bào quan có phải vật chất sống khơng? Tại không xếp chúng vào cấp tổ chức sống? Phiếu học tập 2: (nhóm 2) - Bằng hiểu biết mình, em cho biết thể sinh vật thích nghi với mơi trường sống thay đổi? - Em tìm ví dụ cấp tổ chức thể, thể hoàn chỉnh sơ đồ sau: Tế bào  -  -  thể - Nếu mô tim, tim hệ tuần hoàn bị tách khỏi thể chúng có hoạt động, bơm máu tuần hồn máu không? Tại sao? - Em kể tên chức số mô, quan, hệ quan mà em biết? Phiếu học tập 3: (nhóm 3) - Tìm ví dụ quần xã? Khái niệm quần xã? - Vì cấp quần xã sinh vật giữ mức cân bằng? - Hãy xếp tên quần xã tương ứng theo nhiều cách gọi: + Theo địa điểm phân bố + Theo chủng loại phát sinh + Theo dạng sống + Theo lồi hay nhóm sinh vật SV ưu skkn 11 Phiếu học tập 4: (nhóm 4) - Em đọc thông tin SGK cho biết, nói quần thể đơn vị sinh sản tiến hóa? Cho ví dụ quần thể? Có nhận xét cá thể quần thể? - Em biết đơn vị phân loại lồi? Phiếu học tập 5: (nhóm ) - Tìm ví dụ hệ sinh thái? Khái niệm hệ sinh thái? - Cho biết cấp độ tổ chức sống cao lớn hệ thống sống gì? Vì sao? Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm kim tự tháp - Ví dụ : Kiến thức Bài “Cấu trúc chức ADN” (Lớp 10 – ban bản) + Tổ chức: Hoạt động nhóm kim tự tháp Phiếu học tập học tập sau: Phiếu học tập - Quan sát hình 6.1 SGK trang 27, em cho biết (nhóm HS) + Có loại nuclêơtit, loại nào? Thành phần nuclêôtit? + Các nuclêôtit cấu thành nên axit nuclêic cách nào? - Vì tên gọi loại nuclêơtit tên bazơ nitric? Vì axit nuclêic có nghĩa axit nhân? (nhóm HS) - Quan sát hình 6.1 SGK trang 27, em mô tả cấu trúc phân tử ADN cho biết ADN vừa đa dạng lại vừa đặc trưng? (nhóm HS) Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm chun gia Ví dụ : Kiến thức Bài “Cacbohiđrat” (Lớp 10 – ban bản) + Tổ chức: Hoạt động nhóm chuyên gia Đặt vấn đề: Từ công thức cấu tạo chung gluxit: Cn(H2O)n , em cho biết gluxit gọi cacbohiđrat? - Quan sát hình 4.1 SGK trang 20 tìm hiểu xem saccarit có nhóm chính? Tiếp tục phân HS vào nhóm gốc cho hoạt động nhóm chuyên gia phiếu học tập giao việc 1, 2, Phiếu học tập 1: - Kể tên loại đường đơn em biết? Các loại đường có khác biệt cấu trúc? -Vì đường đơn gọi đường khử? - Em cho biết vai trị loại đường đơn? (có loại thực phẩm nào?) Phiếu học tập 2: - Phân biệt monosaccarit với disaccarit? - Kể tên loại đường đơi mà em biết, chúng có loại thực phẩm nào? - Vai trị đường đơi? skkn 12 Phiếu học tập 3: - Đường phức hình thành nào? Kể tên đường phức mà em biết? - Chức đường phức? Phiếu học tập 4: (Phát cho HS sau HS trở nhóm gốc) - So sánh đường đơi đường đơn? - Đường phức có khác với đường đơi đường đơn? Thiết kế hình thức dạy học theo kiểu hoạt động trà trộn Ví dụ 1: Kiến thức Bài “Các nguyên tố hoá học nước” (Lớp 10 ban bản) + Tổ chức: Hoạt động trà trộn để thực nội dung học tập sau: Phiếu học tập Em kể tên ngun tố hố học mà em biết? Có khoảng nguyên tố cấu thành nên thể sống? Vì tự nhiên có nhiều ngun tố có chừng nguyên tố cấu thành nên thể sống? VII KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết 1.1 Thực trạng ban đầu công việc làm trước có sáng kiến Trước có sáng kiến hình thức hoạt động nhóm tơi cho học sinh làm tập nhỏ, chưa có tính chủ động, sáng tạo, tự chiếm lĩnh kiến thức, mang tính hình thức, mờ nhạt chưa thấy rõ khả kết hợp thành viên nhóm, em chưa có hợp tác chặt chẽ, nhóm chưa có thúc đẩy để đạt kết tốt cho nhóm mình, đơi có vài thành viên nhóm làm việc, thời gian cho nhóm làm việc ngắn, làm đơn giản… Nói chung hình thức thực nhóm trước mang nặng tính hình thức chưa phát huy tốt khả hợp sức giúp đỡ học tập Nhận thức GV cịn chưa đúng, có khuynh hướng hình thức lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi phương pháp dạy học, hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi 1.2 Kết đạt việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm  Tôi mạnh dạn áp dụng hình thức dạy học nêu thường xuyên tiết học lớp 10B4, 10B6 kết khả quan Qua hình thức cho học sinh học tập thu kết học tập em cuối năm học 2019 – 2020 sau: Kiểu Lớp TSHS Điểm mức skkn Điểm mức Điểm mức 13 mẫu Đối chứng Thực nghiệm 10B1 10B2 Tổng 10B4 10B6 Tổng 41 39 80 39 37 76 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn nâng cao hiệu quả dạy học môn sinh thông qua tổ chức các hoạt động nhóm tích cực tại trường thpt lê lợi,