0

Skkn một số kỹ thuật chế biến món ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non

14 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:30

“ Một số kỹ thuật chế biến món ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non” skkn “Một số kỹ thuật chế biến món ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non” 1 |[.] “ Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” Mục lục TÊN ĐỀ TÀI: “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU III ĐƠI TƢỢNG, PHẠM VI & THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Phạm vi thực Thời gian thực PHẦN B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NỘI DUNG SKKN) I CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lí luận Cơ sở thực tiễn II THỰC TRẠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP Biện pháp 1: Tự học tập rèn luyện nâng cao hiểu biết kỹ chế biến thực phẩm Biện pháp 2: Thực tốt yêu cầu chế biến bảo quản thực phẩm Biện pháp 3: Cải tiến phương pháp kỹ thuật chế biến ăn ngon phù hợp với trẻ mầm non Biện pháp 4: Cô nuôi phối hợp giáo viên nhóm lớp việc tổ chức bữa ăn cho trẻ Biện pháp 5: Làm tốt công tác VAC nhà trường PHẦN C KẾT QUẢ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM I kết đạt II Bài học kinh nghiệm PHẦN D NHỮNG KIẾN NGHỊ SAU KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” TÊN ĐỀ TÀI: “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ I Lý chọn đề tài: Nhạc sỹ: Phùng Ngọc Hưng viết hát“ Trẻ em hôm nay, giới ngày mai” Tại trẻ em hôm lại giới ngày mai? Đó câu hỏi mà thấu hiểu được.Vậy giới tươi đẹp, hồn hảo bậc cha mẹ phải quan tâm chăm sóc, ni dưỡng từ buổi ban đầu Khi em mầm non tương lai đất nước Nhưng học hành, ăn ngủ trẻ em tốt đẹp vào nề nếp ngồi chăm lo bố mẹ lúc nhà vai trị nhà trường quan trọng Trường mầm non nơi trẻ tiếp xúc với bạn bè, giáo, ngồi trường mầm non trẻ cịn chăm sóc, ni dưỡng Vì trẻ em ln ví chồi non có nhiệm vụ chăm sóc chồi non phát triển thành người Việc tổ chức chăm sóc, cho trẻ ăn uống cho khoa học, hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển tốt mặt sức khoẻ đồng thời tạo điều kiện cho cháu tích cực tham gia hoạt động vui chơi, học tập thích nghi với mơi trường xung quanh cách tồn diện cần thiết Mọi trẻ em sinh có quyền chăm sóc, ni dưỡng, tồn phát triển, xã hội ngày phát triển giá trị người ngày nhận thức đắn đánh giá tồn diện Vì tương lai tươi sáng, trẻ em trở thành chủ nhân hữu ích tương lai, từ tuổi ấu thơ trẻ phải hưởng giáo dục phù hợp đại tồn diện mặt Ni dưỡng chăm sóc trẻ có vị trí quan trọng trường mầm non Ở trẻ em thể phát triển mạnh, nhu cầu dinh dưỡng lớn, chúng ta, nấu ăn được, nấu để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cách an toàn hợp lý khơng phải quan tâm trọng tới để làm điều khơng phải dễ, ln ln địi hỏi phải có sáng taọ hiểu biết nấu ăn cho cháu Ở lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo trẻ em ni dưỡng tốt có sức khoẻ tốt, tiền đề cho phát triển trẻ sau Là cô nuôi, thân thật băn khoăn trăn trở trước thực tế làm để trẻ ăn ngon, ăn hết xuất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ Muốn địi hỏi ni phải tìm tịi kỹ thuật chế biến ăn cho trẻ 2|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” cho ngon mắt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ Chính năm học chọn đề tài:“Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lƣợng bữa ăn cho trẻ trƣờng mầm non” II MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Mục đích để tơi chọn đề tài nhằm nâng cao kỹ thuật chế biến ăn thân đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, đảm bảo trẻ đến trường ăn đủ chất, ăn ngon miệng Và làm phong phú thêm thực đơn trẻ III ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI & THỜI GIAN NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu: Trẻ mầm non từ 24 tháng tuổi đến tuổi Phạm vi thực hiện: Trẻ mầm non từ 24 tháng tuổi đến tuổi toàn trường Thời gian thực hiện: Đề tài thực từ T9/2019 đến T 4/2020 PHẦN B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (NỘI DUNG SKKN) I CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lí luận Trong sống muốn thành đạt cơng việc phải có sức khoẻ tốt, tinh thần thoải mái… Điều trẻ mầm non quan trọng, đặc biệt trẻ mẫu giáo, trẻ thơ “tương lai đất nước” Trẻ có thể khỏe mạnh tiền đề giúp cho trẻ tham gia vào học tập, vui chơi tham gia vào hoạt động khác cách tích cực, thoải mái hứng thú Dinh dưỡng nhu cầu sống hàng ngày người, đặc biệt trẻ em cần dinh dưỡng để phát triển thể lực trí tuệ cịn người lớn cần dinh dưỡng để trì sống làm việc, hay nói cách khác dinh dưỡng định tồn phát triển thể mà đặc trưng sống sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, vận động, trao đổi chất lượng Như biết người thực thể sống sống tồn người không ăn uống Từ cho thấy tầm quan trọng việc ăn uống, nhu cầu hàng ngày, nhu cầu cấp bách, thiết thiếu người chúng ta, đặc biệt trẻ em trẻ em lúc thời kỳ phát triển mạnh Vì nhu cầu dinh dưỡng lớn Nếu thiếu ăn trẻ đối tượng chịu hậu bệnh dinh dưỡng như: suy dinh dưỡng, còi xương… 3|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” Chúng ta biết tình trạng dinh dưỡng tốt người phụ thuộc vào phần dinh dưỡng thích hợp cho thể khoẻ mạnh, ngồi cịn phụ thuộc vào kỹ thuật chế biến ăn cho ăn phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý giai đoạn phát triển người Và đặc biệt thời đại ngày nay, ăn khơng nhu cầu dinh dưỡng đơn mà cịn mang tính nghệ thuật, ăn có đẹp mắt, màu sắc phù hợp hấp dẫn người ăn Cơ sở thực tiễn Thực tế trường chúng tơi, cháu nhóm lớp đơng, số cháu nhà trẻ tuyển sinh suốt năm học nên lúc có cháu đến trường Là nhân viên nuôi dưỡng trực tiếp nấu ăn cho trẻ trường, trăn trở suy nghĩ cho bữa ăn trẻ đủ chất, đủ lượng, theo thực đơn, phần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm chế biến để trẻ ăn ngon miệng, hết định xuất, đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng, số phát triển hài hòa theo độ tuổi trẻ cá biệt, để ngày đến trường trẻ thực ngày vui Vì tơi, đồng chí tính ăn đồng chí hiệu phó phụ trách ni dưỡng, lên thực đơn, chúng tơi ln xây dụng thực đơn hợp lý Thực đơn tuần chẵn, tuần lẻ thực đơn theo mùa Giúp trẻ ăn ngon miệng hết xuất Ngồi ra, tơi tích cực học hỏi kỹ thuật chế biến ăn cho trẻ để đạt hiệu cao II THỰC TRẠNG Tình hình thực tế Trong năm học 2019-2020, tơi nhà trường ban giám hiệu tín nhiệm phân công làm tổ trưởng tổ nuôi dưỡng Tôi nhận thấy có thuận lợi khó khăn sau: a Thuận lợi - Trường nấu tập trung bếp ăn, nên có nhiều thuận lợi cơng tác nuôi dưỡng trường - Được đạo sát Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục đào tạo Huyện Phúc Thọ, quan tâm cấp, ngành lãnh đạo địa phương, đặc biệt nhà trường mầm non tơi cơng tác việc chăm sóc sức khoẻ cho trẻ - Nhà bếp đầu tư cải tạo xây dựng theo quy trình bếp chiều thuận lợi cho việc giao nhận thực phẩm chế biến ăn Đồ dùng trang thiết bị tương đối đầy đủ 4|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” - Chị em tổ ni dưỡng, u nghề đồn kết có tinh thần trách nhiệm cao công việc - Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn, động viên kịp thời, nên chị em tổ khắc phục khó khăn hồn thành tốt nhiệm vụ giao - Đồng chí hiệu phó phụ trách ni dưỡng, đồng chí kế tốn bếp ăn tơi với góp ý chị em tổ nuôi xây dựng thực đơn, theo tuần theo mùa hợp lý - Đồng nghiệp ban giám hiệu ln nhiệt tình giúp đỡ nguồn tư liệu, chia sẻ kinh nghiệm để tơi hồn thành tốt cơng việc - Có vườn trồng rau cung cấp phần rau cho bếp ăn Và làm khu tham quan trải nghiệm cho trẻ Phụ huynh ủng hộ nhiệt tình trình thực đề tài b Khó khăn Phần đơng trẻ đến trường em người dân lao động, nên kiến thức dinh dưỡng hạn chế Cơ sở vật chất quan tâm, song nhiều hạn chế, so với yêu cầu như: Tủ sấy bát có chiếc, hệ thống bình lọc nước cịn nhỏ Số liệu khảo sát trƣớc thực giải pháp * Tổng số trẻ ăn ngủ trƣờng đƣợc khảo sát đầu năm 476/476= 100% Nội dung đánh giá Số lượng đầu năm Tỷ lệ % Số trẻ ăn bán trú 476 100% Số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng 23 4,8% Số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi 35 7,4% Số trẻ hứng thú ăn ngon hết xuất 361 76% Khả cảm nhận hương vị màu sắc hấp dẫn ăn quen thuộc mà trẻ yêu thích 370 78% Xuất phát từ thực tế trên, đưa số biện pháp sau 5|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” III MỘT SỐ BIỆN PHÁP Biện pháp 1: Tự học tập rèn luyện nâng cao hiểu biết kỹ chế biến thực phẩm Ngay từ đầu năm học, 100% nhân viên tổ nuôi BGH nhà trường triển khai tập huấn chuyên đề cách xây dựng thực đơn, tính phần ăn phịng GD&ĐT huyện Phúc Thọ tổ chức Tơi tìm thêm tài liệu nghiên cứu “ Khám phá Ẩm thực truyền thống Việt Nam, Việt Nam miền ngon Nhu cầu dinh dưỡng cần cho mỗi độ tuổi trẻ Mầm non viện dinh dưỡng Việt Nam, In ternet nói dinh dưỡng” Để nâng cao hiểu biết, kỹ thực hành học tập bạn đồng nghiệp bếp ăn tập thể trường điểm trường mầm non Thọ Lộc, trường mầm non Võng Xuyên B, trường mầm non Ngọc Tảo… Tận dụng thời gian buổi tối theo dõi kênh truyền hình giới thiệu cách chế biến ngon ngày, tìm hiểu thêm mạng Ngoài đợt trường tổ chức kiến tập nuôi dưỡng chọn thực hành mẫu sơ chế, chế biến thực phẩm Qua đợt kiến tập trực tiếp nghe nhiều ý kiến đóng góp cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp nên thân thêm vững vàng nhiệm vụ nấu ăn Bằng hình thức tự học tập rèn luyện tự tin thực nhiệm vụ Biện pháp 2: Thực tốt yêu cầu chế biến bảo quản thực phẩm Chế biến thực phẩm phải đảm bảo chất lượng ngon đẹp, phù hợp với trẻ Những thực phẩm thịt lợn, thịt bò, thịt gà sau rửa sơ chế phải xay nhỏ Trước nấu ướp gia vị khoảng 15 phút Riêng thịt nhà trẻ xay đến lần cho nhỏ cháu dễ ăn không bỏ lại thịt Thực phẩm buổi chiều phải để hộp có nắp đậy đẻ tủ lưu trữ thực phẩm Khi chế biến ăn cho trẻ tơi thường phải xay nhỏ với thịt, tơm Thái hạt lựu nhỏ với loại củ su hào, cà rốt, khoai tây nấu cho trẻ cần nấu nhừ Riêng cháu nhà trẻ cần xay thịt 2-3 lần để thịt thật nhỏ cho trẻ dễ nuốt Thức ăn nấu chín cân định lượng chia, chia xong phải đậy nắp lại Hàng ngày nhân viên nhà bếp lưu mẫu thức ăn lấy sau vừa nấu xong trước cho trẻ ăn, có đầy đủ chữ ký người lưu, có ngày, niêm phong lại sau cất vào tủ lưu mẫu thức ăn đủ 24h 6|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” hủy Trong q trình chế biến tơi sử dụng nước lọc qua kiểm tra đảm bảo yêu cầu để nấu cháo, cơm, canh thức ăn mặn Đặc biệt chế biến luôn nhớ “10 nguyên tắc vàng ” chế biến thực phẩm an tồn ln lưu ý cặp thực phẩm xung khắc ( Hình ảnh 1, 2) Biện pháp 3: Cải tiến phƣơng pháp kỹ thuật chế biến ăn ngon phù hợp với trẻ mầm non Qua trình học tập cơng tác chăm sóc ni dưỡng trẻ, giúp hiểu tâm lý, sinh lý bé, nhận thức sâu sắc nhu cầu dinh dưỡng trẻ giữ vai trị vơ quan trọng Giúp cho thể trẻ phát triển lớn lên khỏe mạnh Vì tơi khơng ngừng học tập nâng cao trình độ, đặc biệt nâng cao kiến thức chăm sóc ni dưỡng qua học hỏi phương tiện thông tin như: Báo, đài, ti vi, mạng Internet… Để hiểu rõ tâm lý, sở thích trẻ sáng tạo kết hợp nhiều loại thực phẩm để chế biến ăn cho phù hợp, đồng thời cho trẻ làm quen với loại thực phẩm, ăn xây dựng theo thực đơn hàng ngày, hàng tuần áp dụng đạt hiệu cao trình chế biến giúp trẻ ăn ngon miệng, hết xuất Ví Dụ: Tâm lý trẻ thích đẹp tơi tham gia với đồng nghiệp cải tiến cách chế biến mua loại dao cắt để cắt hình khối từ củ Cà Rốt, Khoai Tây, Bí Đỏ, Củ Cải, Su Hào, Để nấu canh xương, thịt nhừ, khơng nát u cầu canh nước Khi trẻ ăn thấy hình khối với nhiều màu sắc bát canh, làm cho bát canh thêm sinh động, làm cho trẻ hào hứng ăn canh Hay: chế biến “Thịt lợn, thịt bị xào củ quả” với trẻ mầm non chúng tơi thường thái hình khối nhiều màu sắc, ăn sinh động, trẻ ăn thích Hoặc: “Thịt cá xốt cà chua” với màu sắc hấp dẫn, bắt mắt trẻ, trẻ hứng thú với ăn, tạo nên cảm giác ngon miệng… Ví dụ: Món thịt kho tàu trẻ thích ăn, khơng ngon mà cịn có mùi vị hấp dẫn, đặc trưng có màu vàng ngon bắt mắt vừa miệng trẻ Có nhiều ăn tơi ni thêm số thực phẩm gia giảm đổi cách chế biến đơn giản hiệu Khi có ăn tơi thường đọc kỹ để tìm hiểu nguyên liệu, cách kết hợp, gia giảm gia vị mới, cách chế biến chép lưu lại thành sưu tập ăn thành 7|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” loại Tôi thường xuyên mạnh dạn nấu ăn mà tơi vừa học hỏi nhà, để người gia đình, nhỏ thưởng thức cho ý kiến nhận xét Điều giúp tơi tự tin cơng việc chế biến ăn cho trẻ trường Qua ý kiến nhận xét gia đình, với kinh nghiệm chế biến thân tơi lựa chọn nhiều ăn mới, ngon, phù hợp với trẻ đưa tham khảo với bạn đồng nghiệp, tham mưu với ban giám hiệu để xây dựng thực đơn theo mùa Hoặc ăn tơi tham mưu ban giám hiệu cần thay đổi thêm, bớt lượng rau, nguyên liệu tạo hương vị cho ăn trẻ Ví dụ: Món Cháo thịt lợn thịt bò cà rốt, cháo cua đồng….hoặc canh ải nấu ngao, canh xương hầm củ quả,canh cua rau mồng tơi… Món thịt bị xào củ ,món thịt lợn thịt gà om nấm hương Các ăn nghiên cứu để xây dựng thực đơn chế biến cho trẻ thường dễ chế biến, nguyên liệu phù hợp theo mùa, có sẵn vườn trường, địa phương thay đổi dễ dàng thực đơn, thường dễ để tính phần cho trẻ ăn cân đối, hợp lý VD: Vịt Nấu Cam: thực đơn trước thịt lợn thịt vịt rim, trẻ ăn dễ chán, tơi bàn với đồng chí kế tốn đồng chí hiệu phó ni thay đổi ngun liệu cách làm thành cho trẻ Cách làm sau: - Thịt vịt sơ chế sau đem xay nhỏ - Cam xành bỏ vỏ vắt lấy nước - Thịt lợn rửa thái miếng, xay nhỏ - Hành khô, tỏi khô băm nhỏ - Rau mùi sơ chế, rửa sạch, để nước - Tẩm ướp gia vị thịt vịt thịt lợn sau xay nhỏ - Cho thịt vịt thịt lợn tẩm ướp lên chảo đảo đều, đun gần cho nước cam vào nêm nếm gia vị vừa ăn tắt bếp Yêu cầu thành phẩm: Thịt vịt, thịt lợn có vị thơm mát dễ ăn (Hình ảnh 3) * Món thịt lợn kho trứng cút + Nguyên liệu gồm: Thịt lợn mông sấn, trứng chim cút, gia giảm gia vị - Cách làm: Thịt lợn sơ chế xay nhỏ sau ướp tiêu muối hành khô băm nhuyễn ướp khoảng 20 phút - Trứng chim cút luộc chín bóc vỏ Sau cho vào chảo rán vàng Cho thịt vào xào săn, thắng đường trắng để lấy nước hàng Cho nước vào nồi thịt cho 8|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” chín nhừ, cho nước hàng vào sau đổ trứng rán vào nồi thịt Đun xôi khoảng 15 phút trước tắt bếp nêm nếm gia vị cho vừa Yêu cầu chất lượng: Thịt màu vàng sẫm chín mềm ngọt, trứng khơng nát có mùi thơm đặc trưng (Hình ảnh 4) - Rau mồng tơi chọn loại tượi ngon nhặt lấy non bỏ cọng sau sau rửa thái nhỏ Cua đồng sơ chế gỡ gạch cua để riêng bỏ vào bát Thịt cua đem xay nhuyễn hòa vào nước lược bỏ xác cua Đổ nước cua vào nồi đun nhỏ lửa Phi thơm hành khô băm nhỏ bỏ gạch cua vào xào Khi nồi nước cua sôi gạch cua lên vớt gạch cua để riêng Sau cho rau mồng tơi vào sơi nêm nếm gia vị cho vừa ăn Canh chín chia vào xoong cho lớp chia gạch cua lên - Trạng thái: Rau mồng tơi giữ màu xanh không bị nát, nước canh gạch cua lên trên, vị thơm cua (Hình ảnh 5) Như năm học trước chúng tơi hay nấu thịt thịt lợn xào thịt bò lên thành phẩm thức ăn khơ khơng có màu sắc gì, trẻ nhìn khơng hấp dần nên khơng ăn hết xuất mà năm tơi đề xuất với đồng chí phụ trách ni dưỡng xẽ thêm củ qur vão Kết ăn trơng sinh động hẳn trẻ hứng thú với màu sắc xanh, đỏ ăn trẻ thích ăn Trạng thái: Thịt ăn ngon, màu sắc đẹp thực tế thấy trẻ ăn ngon hết xuất (Hình ảnh 6) * Bánh tẻ: Với bánh tẻ tơi cần nguyên liệu sau: Bột tẻ, thịt lợn, mọc nhĩ, hành lá, hành khơ…Giống ăn đem thực phẩm rửa sạch, mọc nhĩ, rửa đem ngâm thái say nhỏ Thịt sơ chế xay nhỏ, hành thái nhỏ Cách làm: Đổ bột vào nồi nước khuấy đều, đun lửa vừa khơng to Cho dầu ăn tráng đáy nồi Sau khuấy tay khơng để vón cục Khi bột bát đầu qnh lại bắc xuống, tiếp tục khuấy để bột thành khối mịn, đồng Phi thơm hành khơ băm nhỏ, sau đổ thịt vào sào săn, cho mọc nhĩ vào xào Cuối cho hành vào nhân bánh, múc bột bánh cho nhân bánh vào Sau cho lên hấp khoảng 30 phút (Hình ảnh 7) Đặc biệt năm học tham dự hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường Ban giám hiệu nhà trường xếp loại giỏi Qua hội thi học 9|13 skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” hỏi nhiều kinh nghiệm, biết thêm nhiều ăn mới, thân đúc rút nhiều kiến thức kỹ chế biến ăn cho trẻ Ví dụ: Món “Mực nhồi hoa cúc”: Đây ăn tự chọn mà chế biến tham dự hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường Được Ban giám khảo đánh giá ăn đảm bảo chất lượng tốt, ngon, hấp dẫn (Hình ảnh 8) Ngồi ăn thực đơn trẻ chế biến, nấu ăn cho trẻ hàng ngày bếp ăn trường Tôi ham học hỏi, chế biến sáng tạo nhiều ăn ngon, hấp dẫn, đẹp mắt tơi cịn hưởng ứng nhiệt tình phong trào thi đua trường như: “Hội thi nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường”; “hội thi nữ công gia chánh chào mừng ngày 8/3… ” để rèn luyện trau kiến thức, kỹ chế biến ăn ngon cán bộ, giáo viên, đồng nghiệp đánh giá cao, toàn diện Với hiểu biết, học hỏi thân Tôi kết hợp với đồng chí Hiệu phó phụ trách ni dưỡng, đồng chí kế toán để xây dựng thực đơn phong phú, phù hợp với mùa giúp cho bữa ăn đầy màu sắc hấp dẫn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết phần Vì vui phấn khởi Biện pháp 4: Cô nuôi phối hợp giáo viên nhóm lớp việc tổ chức bữa ăn cho trẻ Việc kết hợp cô nuôi giáo viên lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ vô cần thiết ni phận kế toán lên thực đơn, đảm bảo cân đối phần ăn trẻ, chế biến nấu ăn việc trẻ ăn có ngon miệng khơng, có hết xuất khơng, có thích ăn mà ni nấu khơng phải trực tiếp quan sát trẻ ăn Ví dụ: Khi chế biến “ Cá xốt cà chua canh cải nấu ngao” lên lớp để phụ ăn thấy trẻ thích ăn này, tơi quan sát trò chuyện với trẻ sau trẻ ăn xong như: Cơ nấu nhiều ăn tuần thích ăn nhỉ? Trẻ hồ hởi kể cho tơi nghe ăn mà cháu thích món: Thịt lợn, thịt bò hầm củ quả, thịt lợn thịt gà om nấm hương, canh cua nấu rau mùng tơi, bánh tẻ… Khi phụ ăn lớp nhà trẻ tuổi đầu năm học, tơi thấy cháu ăn đặc biệt cháu học, trẻ khó ăn cơm Tôi mạnh dạn đề xuất với ban giám hiệu nhà trường cho trẻ ăn cháo tháng 8, sau đầu tháng nấu cơm nát cho trẻ ăn, điều chỉnh lượng nước để cơm cháu nhà trẻ đủ độ mềm dễ ăn, với thịt cần xay nhỏ lần, ninh kỹ mềm để trẻ dễ 10 | skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” ăn Tôi với cô nuôi phụ giúp cô cho cháu ăn đồng thời rút kinh nghiệm để chế biến ăn cho trẻ ngon hơn, phù hợp với trẻ Nếu ăn trẻ khơng thích chế biến chưa đảm bảo tơi rút kinh nghiệm trao đổi với ban giám hiệu với chị em tổ nuôi để thay đổi cách chế biến phù hợp, hấp dẫn để trẻ ăn ngon miệng hết suất Đối với cháu khơng tăng cân cố gắng thường xun động viên, khích lệ cho cháu ăn hết xuất Đồng thời đề xuất ý kiến với ban giám hiệu nhà trường điều chỉnh lại thực đơn cho cháu hàng ngày để phù hợp với trẻ đồng thời, phối hợp với giáo viên lớp tăng cường chăm sóc đặc biệt đến trẻ suy dinh dưỡng Ngồi ra, chúng tơi thường xuyên theo dõi vị ăn trẻ, số lượng cơm, canh, thức ăn thừa thiếu lý để kịp thời điều chỉnh cách chế biến hàng ngày (Hình ảnh 9) Biện pháp 5: Làm tốt cơng tác vƣờn rau nhà trƣờng Năm học 2019 -2020, nhà trường phát động phong trào xây dựng môi trường xanh – - đẹp, xây dựng “Vườn cây, rau bé”, lòng yêu mến trẻ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường tranh thủ ngày nghỉ, thời gian buổi chiều sau trả hết trẻ thay phiên chăm sóc, vun xới cho luống rau ln xanh tốt, mùa rau nấy, luống su hào, bắp cải xanh mướt, luống mùng tơi, rau ngót, hành … Ngày lại tuần trơi qua đất khơng phụ lịng người thành tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường tạo vườn rau mùa rau nấy, nhóm, lớp thường xuyên tổ chức buổi tham quan, hoạt động trời cho trẻ Các tổ có lịch cụ thể cho trẻ xuống chăm sóc vườn rau nhà bếp Ví dụ: Khối tuổi lớp xuống chăm sóc vào thứ hai, thứ tư tuần Khối tuổi xuống chăm sóc vào thứ ba, thứ năm tuần Thứ sáu lịch tổ tuổi Ngồi hướng dẫn giáo, bé quan sát, làm quen, tìm hiểu cỏ cây, hoa lá, tham gia hoạt động chăm sóc vườn cây, trực tiếp thu hoạch loại rau Qua đó, giúp bé cảm nhận thực tiễn sống sinh động, từ đó, biết yêu thương quý trọng giá trị sức lao động, vườn rau xanh để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho bậc phụ huynh đồng chí lãnh đạo thăm nhà trường Như vậy, việc trồng rau không mang lại hiệu kinh tế, đáp ứng nguồn thực phẩm an tồn cho nhà bếp mà cịn tạo nên mơi trường xanh, sạch, gần gũi thân thiện với trẻ Đồng thời, tạo nên nề nếp sinh hoạt tích cực 11 | skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” đồng chí giáo viên, nhân viên nhà trường góp phần nâng cao hiểu biết sống cho trẻ (Hình ảnh 10, 11, 12) PHẦN C KẾT QUẢ, BÀI HỌC KINH NGHIỆM Kết đối chứng: Sau năm thực đề tài “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lƣợng bữa ăn cho trẻ trƣờng mầm non” chất lượng nuôi dưỡng nhà trường đạt kết tốt: Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật chế biến ăn tốt, thực đơn cải tiến theo mùa, thực hành chế biến ăn tiết kiệm hiệu 100% trẻ đảm bảo an tồn tuyệt đối, khơng có trường hợp bị dịch bệnh Trẻ khỏe mạnh, tăng cân đều, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết suất * Tổng số trẻ ăn ngủ trƣờng đƣợc khảo sát cuối năm: 490/490 = 100% Số lượng Số lượng Nội dung đánh giá Tỷ lệ % Tỷ lệ % Tăng Giảm đầu cuối T2 năm 14 Số trẻ ăn bán trú 476 100% 490 100% cháu Số trẻ suy dinh dưỡng 37 7,4% 22 4% 3,4% cacân nặng Số trẻ suy dinh dưỡng 40 8% 28 5% 3% thấp còi Số trẻ hứng thú ăn ngon 376 75% 485 99% 24% hết xuất Khả cảm nhận hương vị màu sắc hấp dẫn ăn quen thuộc mà trẻ yêu thích 366 77% 485 99% 22% Nhìn vào kết trên, thấy trẻ hứng thú ăn tăng lên rõ rệt đầu năm 75% cuối tháng đạt 99%, trẻ cảm nhận hương vị màu sắc hấp dẫn trẻ từ 77% tăng lên 99%, trẻ có hứng thú ăn ngon miệng, ăn hết xuất số trẻ suy dinh dưỡng giảm nhiều so với đầu năm Bài học kinh nghiệm Qua trình thực đề tài Tôi giúp học kinh nghiệm: - Nhân viên ni dưỡng cần có kiến thức, nhiệt tình tâm huyết với nghề 12 | skkn “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” - Có ý kiến kịp thời đề nghị giúp đỡ BGH cần thiết - Nhanh nhạy việc chế biến ăn cho trẻ mầm non - Luôn làm ý tưởng, có kỹ thuật chế biến ăn hấp dẫn trẻ - Khai thác triệt để kiến thức học hỏi - Luôn kết hợp giáo viên phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ PHẦN D: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau năm thực đề tài “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non”, thân rút kết luận sau: - Muốn nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non, trước hết cô nuôi phải tâm huyết với nghề, luôn yêu quý trẻ làm việc với lương tâm, trách nhiệm ( người mẹ hiền thứ hai trẻ ) - Kết hợp với giáo viên lớp, tham gia ăn trẻ để rút kinh nghiệm kịp thời - Tự học tập bồi dưỡng nâng cao hiểu biết kỹ chế biến ăn cho trẻ cho trẻ Mầm non thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, tìm tịi ăn mới, thay đổi cách chế biến hợp với vị trẻ - Biết lắng nghe tiếp thu ý kiến hay từ đồng nghiệp cấp phụ huynh - Luôn đồn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao tập thể, mạnh dạn đề xuất công việc với Ban giám hiệu để làm tốt công tác chăm sóc ni dưỡng trẻ trường mầm non Khuyến nghị - Phòng giáo dục nhà trường thường xuyên mở lớp tập huấn, chuyên đề kỹ thuật chế biến ăn cho trẻ cho nhân viên nuôi dưỡng - Các cấp, ngành đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng sở vật chất cho trường, xây thêm phịng học, để cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ tốt Trên sáng kiến kinh nghiệm “Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lƣợng bữa ăn cho trẻ trƣờng mầm non” trường Mầm Non tơi cơng tác Rất mong nhận đóng góp ý kiến đồng nghiệp quan cấp Tôi xin chân thành cảm ơn! 13 | skkn ...? ?Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” Mục lục TÊN ĐỀ TÀI: ? ?Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non”... bảo sức khỏe cho trẻ Muốn địi hỏi ni phải tìm tịi kỹ thuật chế biến ăn cho trẻ 2|13 skkn ? ?Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non” cho ngon mắt, đảm... Sau năm thực đề tài ? ?Một số kỹ thuật chế biến ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trường mầm non”, thân rút kết luận sau: - Muốn nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non, trước hết cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số kỹ thuật chế biến món ăn nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non,