0

Skkn một số giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua giờ chào cờ đầu tuần ở trường thpt yên khánh a

36 4 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Hội đồng thẩm định Sáng kiến cấp trường, năm học 2019-2020 - Hội đồng thẩm định Sáng kiến Sở GD&ĐT Ninh Bình Chúng tơi gồm: Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Chức vụ Mai Văn Trường 23/11/1969 Trường THPT Yên Khánh A PHT Thạc sỹ 10 Lê Thanh Ca 12/01/1984 Trường THPT Yên Khánh A BTĐT Thạc sỹ 60 Trần Thị Chung 21/01/1985 Trường THPT Giáo viên Yên Khánh A Đại học 10 Nguyễn Thế Anh 25/09/1982 Trường THPT Yên Khánh A Đại học 10 Mai Ngọc Bách Trường THPT Giáo viên Yên Khánh A Đại học 10 TT Họ tên 27/09/1987 PBTĐT Trình độ Tỷ lệ (%) đóng chun góp vào việc tạo mơn sáng kiến I Tên sáng kiến, lĩnh vực áp dụng Tên sáng kiến: “Một số giải pháp để nâng cao hiệu giáo dục học sinh thông qua chào cờ đầu tuần Trường THPT Yên Khánh A” Lĩnh vực áp dụng: Góp phần nâng cao hiệu giáo dục học sinh thông qua chào cờ đầu tuần II Nội dung Giải pháp cũ thường làm 1.1 Nội dung giải pháp cũ: Hiện Chào cờ tổ chức chương trình khóa vào Tiết 1, sáng thứ hàng tuần Nội dung sinh hoạt cờ chủ yếu sau: - Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường triển khai công việc hàng tuần - Đại diện Ban thi đua, Ban nếp công bố kết quả, xếp loại thi đua tuần - Đại diện BCH Đoàn trường, Ban nếp nhận xét việc thực nếp, kỷ cương học sinh tuần vừa qua Phê bình nhắc nhở em học sinh thực chưa tốt nội quy, quy định trường lớp - Thơng báo lịch trình hoạt động công việc cần thực tuần tới skkn 1.2 Ưu điểm giải pháp cũ: - Nhìn chung chào cờ thực sinh hoạt theo yêu cầu, tiến hành theo thời gian - Hình thức nội dung buổi sinh hoạt cờ lặp lặp lại giống nên không cần nhiều thời gian để chuẩn bị 1.3 Nhược điểm tồn cần khắc phục: - Một số giáo viên chưa xác định vị trí, tính chất tiết sinh hoạt cờ nên công tác phối hợp cịn lỏng lẻo, thiếu tính nhiệt tình, dự với vai trò thụ động miễn cưỡng nghĩ Đoàn trường phụ trách làm tất Trong q trình tổ chức cịn giáo viên làm việc riêng không ý đến hoạt động diễn - Nội dung buổi sinh hoạt cờ tổ chức tiến hành theo kịch cố định (như nhận xét sơ qua nội dung đưa vài việc cần làm thời gian tới chủ yếu dành phần lớn thời gian để phê bình khuyết điểm mà học sinh mắc phải thời gian qua học tập, rèn luyện, ý thức tham gia phong trào ), dẫn đến sinh hoạt cờ đầu tuần trở nên nặng nề với học sinh, học sinh không hứng thú, sinh hoạt không phản ánh mục tiêu giáo dục đề Từ dẫn đến giáo viên chủ nhiệm chưa thực quan tâm đứng mức, tiết sinh hoạt nghèo nàn nội dung, hình thức, cách thức tiến hành theo quy trình lặp lặp lại nhàm chán - Nhiều học sinh khơng hứng thú với tiết sinh hoạt cờ đầu tuần Các em tham gia cho có lệ, tiết chào cờ em không ý đến nội dung thầy, cô truyền đạt bục, có số học sinh để ý đến nội dung thầy, nói Ngồi việc tổ chức không mang lại hiệu việc giáo dục nhân cách đạo đức cho học sinh Giải pháp cải tiến: 2.1 Những nguyên tắc cần đảm bảo tiết chào cờ - Tính trang nghiêm: Trang nghiêm trước Quốc kì nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối tính giáo dục cao, phải có người phụ trách theo dõi kỷ luật học sinh - Tính giáo dục: Bao gồm giáo dục tư tưởng, hạnh kiểm, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, pháp luật, giáo dục kỹ sống, xây dựng tinh thần thái độ học tập, bồi đắp khát vọng, hoài bão, ước mơ Như tiết chào cờ phải có nội dung phong phú, bám sát chủ đề tháng, vấn đề có tính thời thực tiễn sống xã hội - Tính khoa học: Nội dung phải chuẩn bị cách cẩn thận, có nội dung, có mục, có người thực cụ thể Hình thức tổ chức phải nhịp nhàng, tiết kiệm thời gian mà hiệu skkn - Tính thời sự: Những vấn đề thời lớn nước, tỉnh, huyện cần trở thành nội dung tiết chào cờ kiện trị lớn đất nước: Đại hội Đảng, thông tin thiên tai, bão lũ - Tính thuyết phục, có sức hấp dẫn, lơi cuốn: Cần có nhiều hoạt động thu hút ý học sinh Muốn hoạt động phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, có tính thách đố trí tuệ, vui chơi, khơng biến chào cờ thành phê bình cá nhân tập thể 2.2 Giải pháp Dựa nhược điểm nguyên tắc chào cờ, mạnh dạn đưa giải pháp cụ thể sau: Giải pháp 1: Tổ chức lớp tập huấn cho cán chi đoàn, cán lớp (Phụ lục – Trang 9,10; Hình ảnh minh họa Phụ lục – Trang 28,29.) * Mục đích: Thơng qua lớp tập huấn định hướng cho em hoạt động trọng tâm năm học, hoạt động theo chủ đề chủ điểm tháng, tuần; Công tác thành lập, quản lý Câu lạc bộ, Đội, Nhóm; phương pháp tổ chức hoạt động học thuật, sáng tạo học sinh; phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động; kỹ thực hành xã hội; kỹ sinh hoạt tập thể phương pháp sử dụng kỹ thuật truyền thông, mạng xã hội * Cách làm: Ngay từ đầu năm học Ban Chấp hành Đoàn trường tham mưu với Đảng ủy, BGH nhà trường, xin ý kiến xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Liên hệ với giảng viên cho nội dung lớp tập huấn Liên hệ phương tiện, địa điểm để em tham gia thực hành hoạt động học lớp tập huấn Kết thúc tập huấn giao cho lớp thực xây dựng Kế hoạch hoạt động mà em mong muốn BCH Đoàn trường thu lại đánh giá nhận xét kế hoạch, thông qua xây dựng hoạt động năm học, tiết Chào cờ cho phù hợp với mong muốn, sở thích đại đa số học sinh Để tránh nhàm chán chào cờ, giúp em có hứng thú Giải pháp 2: Từng lớp xây dựng Kế hoạch, nội dung, hình thức tổ chức thực tiết chào cờ theo chủ đề chủ điểm gắn với chương trình “Khi tơi 18” (Phụ lục – Trang 11-18; Phụ lục – Trang 19-23; Hình ảnh minh họa phụ lục – Trang 30-33) * Mục đích: Giúp em học sinh lớp đồn kết, phát huy trí tuệ tập thể Phát huy khả sáng tạo, khả hoạt động nhóm, đội skkn Rèn luyện khả tự tin, khả diễn thuyết, khả hùng biện trước đám đông Phát huy tiềm năng, khiếu học sinh lớp để xây dựng kế hoạch với nội dung, hình thức đa dạng phong phú Truyền tải tới người nghe cách trực quan, sinh động để đạt hiệu cao cho chào cờ * Cách làm: - BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cho lớp phụ trách thực tiết chào cờ đầu tuần với thời gian cụ thể phù hợp với thời gian năm học - Các lớp xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức thực nộp BCH Đoàn trường trước thời gian thực tuần để kiểm duyệt nội dung trước thực - Sử dụng đa dạng hình thức thực đặc biệt hình thức sân khấu hóa, sử dụng tiểu phẩm để thực - vào tiết sinh hoạt thứ hàng tuần tiến hành chạy thử chương trình chỉnh sửa nội dung, cách thức cho phù hợp Giải pháp 3: Nhóm từ 3-4 lớp thực chào cờ theo chủ điểm tháng gắn với chương trình “Khi tơi 18” (Phụ lục – Trang 11-18; Phụ lục – Trang 19-23; Hình ảnh minh họa phụ lục – Trang 30-33) * Mục đích: - Xây dựng tình đồn kết, giao lưu học hỏi, giúp đỡ lẫn lớp - Phát huy tính sáng tạo, trí tuệ tập thể Phát huy khả hoạt động nhóm - Làm phong phú nội dung hình thức * Cách làm: - BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch, phân cơng chi tiết nhóm lớp, liên chi thực chào cờ năm học theo chủ đề tháng - Các Nhóm/liên chi thực xây dựng kế hoạch, nội dung, hình thức nộp BCH Đồn trường trường trước ngày thực tuần - BCH Đoàn trường duyệt nội dung, báo cáo Đảng ủy, BGH nhà trường để tiến hành thực - Tiết sinh hoạt ngày thứ tuần trước thực hiện, chạy chương trình, chỉnh sửa nội dung - Thực chào cờ theo kế hoạch skkn Giải pháp 4: Tổ chức Hội thi lồng ghép với Chào cờ (Hùng biện Tiếng Anh, Khi 18, Dân vũ, Rung chuông vàng … Phụ lục 5, Hình ảnh minh họa, Link video Phụ lục – Trang 34-35.) * Mục đích: - Làm đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt cờ - Tạo hứng thú cho em học sinh với chào cờ Bước vào tuần học với tinh thần thoải mái, tràn đầy tự tin học tập - Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho em học sinh sau tiết học, buổi học căng thẳng - Phát huy khả sáng tạo, khả hoạt động Câu lạc bộ, Đội, Nhóm Phát huy tinh thần tập thể * Cách làm: - BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch, Điều lệ, thời gian tổ chức cho Hội thi - Báo cáo Đảng ủy, BGH nhà trường để tiến hành triển khai thực - Tiến hành cho lớp bốc thăm tham gia Hội thi theo lịch trình - Các lớp tập luyện vào chơi, cuối buổi học Hiệu việc áp dụng sáng kiến vào thực tiễn 3.1 Hiệu kinh tế Qua trình áp dụng giải pháp vào thực tiễn thấy hiệu kinh tế đem lại sau: Tiết kiệm kinh tế cho nhà trường chi công cho người hướng dẫn, thuê trang phục, trang điểm, mua sắm dụng cụ sở vật chất Do em tự xây dựng kế hoạch, chương trình theo mong muốn, sử dụng nguyên vật liệu có sẵn để thiết kế đồ dùng, trang phục biểu diễn tự trang điểm 3.2 Hiệu xã hội - Giáo viên học sinh có hứng thú với chào cờ đầu tuần - Thông qua chào cờ với hình thức (sân khấu hóa, thi hỏi đáp nhanh, Hội thi …) tạo hứng thú cho học sinh chào cờ nên đem lại hiệu cao giáo dục học sinh: kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ thực hành xã hội … - Nhiều Câu lạc như: Học thuật, Nghệ thuật, Thể thao, Tiếng Anh, Kịch … thành lập, thu hút đông đảo học sinh tham gia - Phát huy tối đa khả sáng tạo cá nhân, nhóm, tập thể skkn - Giúp em có sân chơi bổ ích, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi sau học - Học sinh toàn trường giao lưu với dẫn đến em đoàn kết, giúp đỡ đời sống học tập - Đầu năm học thống kê có tới học sinh có dấu hiệu trầm cảm, tự kỷ Các hoạt động giúp em hòa nhập, tham gia nhiệt tình nhóm, tập thể lớp - Học sinh tự tin hơn, khả hùng biện, diễn thuyết trước đám đông tốt - Được ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh học sinh Nhiều phụ huynh ủng hộ kinh tế để nhà trường tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi cho lành mạnh, bổ ích cho em học sinh toàn trường - Học sinh tránh xa tai tệ nạn xã hội, khơng cịn tình trạng bạo lực học đường Điều kiện khả áp dụng Sau thời gian thực nghiệm thấy hiệu giải pháp mà đưa ra, chứng tỏ giải pháp có sở khoa học để áp dụng vào thực tiễn Sáng kiến lần công bố, chưa áp dụng sở giáo dục Sáng kiến áp dụng trường THPT Yên Khánh A Đây tài liệu để trường huyện, tỉnh tham khảo, bổ sung cho sáng kiến hoàn thiện hợp lý với điều kiện cụ thể Danh sách người tham gia đóng góp, áp dụng sáng kiến: Ngày tháng năm sinh Nơi công tác Mai Văn Trường 23/11/1969 Trường THPT Yên Khánh A Trần Thị Chung Nguyễn Thế Anh 25/09/1982 Tổ Sinh-CN-TD Mai Ngọc Bách TT Họ tên Chức vụ Trình độ Nội dung cơng chun việc hỗ trợ mơn PHT Chỉ đạo thực Thạc sỹ chương trình 21/01/1985 Tổ Sinh-CN-TD Giáo viên Đại học PBTĐT Duyệt chương trình, kế hoạch Duyệt nội Đại học dung, quản lí nếp Duyệt chương 27/09/1987 Tổ Sinh-CN-TD Giáo viên Đại học trình, quản lí nếp skkn Chúng tơi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ Yên Khánh, ngày 06 tháng năm 2020 Người làm đơn Lê Thanh Ca   skkn PHỤ LỤC MỘT SỐ MƠ HÌNH TỔ CHỨC TIẾT CHÀO CỜ Ở TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A Mô hình 1: Các chào cờ ngày thứ đầu tháng sinh hoạt theo chủ đề tháng (do nhóm lớp – liên chi đoàn thực hiện) - Tháng 9: Thanh niên với văn hóa giao thơng (Chào cờ, tiểu phẩm ATGT, ANTT … Liên chi 12A, 11A, 10A thực hiện) Link video https://youtu.be/ZpqjkppEGM0 - Tháng 10: Thanh niên với văn hóa học đường (Chào cờ, tương tác với học sinh câu hỏi nhanh kiến thức môn học, khối lớp, tiểu phẩm văn hóa ứng xử … Liên chi 12B, 11B, 10B thực hiện) - Tháng 11: Tôn sư, trọng đạo – tri ân thầy cô (Chào cờ, tiết mục văn nghệ thầy cô mái trường – Liên chi 12C, 11C, 10C) - Tháng 12: Thi nghiêm túc – Chất lượng thật (Chào cờ, tiểu phẩm vui thi cử – Liên chi 12D, 11D, 10D) - Tháng 01: Tiếp bước truyền thống học sinh, sinh viên (Chào cờ, tuyên truyền truyền thống học sinh, sinh viên, câu hỏi trả lời nhanh – Liên chi 12E, 11E, 10E) - Tháng 02: Tiến bước cờ Đảng (Chào cờ, tuyên truyền ngày thành lập Đảng, câu hỏi trả lời nhanh Đảng Cộng sản Việt Nam – Liên chi 12G, 12H -11G, 11H - 10G, 10H) - Tháng 03: Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Chào cờ, tun truyền Đồn TNCS Hồ Chí Minh, Kể chuyện gương Đoàn viên ưu tú – Liên chi 12K, 11K, 10K) - Tháng 04: Định hướng nghề nghiệp việc làm (Chào cờ, thông tin ngành nghề, điều cần biết tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, điểm thi THPTQG – Liên chi 12M, 11M, 10M) - Tháng 05: Học sinh, sinh viên với Bác Hồ (Chào cờ, Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh – Liên chi 12N,P – 11N,P – 10N,P) Mơ hình 2: Giờ chào cờ ngày thứ tuần lại tháng: Chào cờ, học sinh Khối 12 tham gia Hội thi Dân vũ chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Học sinh Khối 10, 11 tham gia Hội thi Dân vũ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Vì để đảm bảo cho học sinh khối 12 tham gia hoạt động vui chơi, giải trí sau học căng thẳng đảm bảo việc học tập cho năm cuối cấp Các em tham gia Hội thi đến hết tháng 11 skkn Mơ hình 3: - Chào cờ - nhận xét thi đua, biểu diễn tiểu phẩm ATGT, Tệ nạn xã hội, Bạo lực học đường - Chào cờ - nhận xét thi đua – giáo dục tình bạn, tình u, nhân gia đình - Chào cờ - nhận xét thi đua tuần qua thi đố vui tìm hiểu truyền thống nhà trường, ngày nhà giáo việt nam - Chào cờ - nhận xét thi đua, thi đố vui tìm hiểu truyền thống QĐND Việt Nam 22-12 - Chào cờ - nhận xét thi đua, trao đổi, trò chuyện tệ nạn ma túy, HIV/AIDS - Chào cờ - nhận xét thi đua, giáo dục kỹ sống cho học sinh - Chào cờ - nhận xét thi đua – tìm hiểu người phụ nữ Việt Nam xưa - Chào cờ - nhận xét thi đua – giáo dục hướng nghiệp, tư vấn mùa thi cho học sinh khối 12 - Chào cờ - nhận xét thi đua tuần, thi tìm hiểu kiến thức môn học - Chào cờ - nhận xét thi đua, trao đổi, trò chuyện vấn nạn “Bạo lực học đường” - Chào cờ - nhận xét thi đua, kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh skkn PHỤ LỤC HUYỆN ĐOÀN YÊN KHÁNH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A *** Số: 04/KH-ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Yên Khánh, ngày 28 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH V/v Tập huấn cán Đoàn, năm học 2018- 2019 -Thực Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 Triển khai chương trình cơng tác Đồn phong trào niên năm học 2018-2019 Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Yên Khánh A tổ chức lớp tập huấn cán Đoàn, năm học 2018-2019, cụ thể sau: Thời gian - Địa điểm - Thành phần: 1.1 Thời gian: (1,5 ngày) - ½ ngày 08/9/2018: Từ 13h30’ – 17h30’ - Ngày 09/9/2018: Từ 06h30’ – 17h00’ Lễ khai mạc lớp tập huấn lúc 13h30’ ngày 08/9/2018 (Lưu ý: trang phục tham dự hội nghị lễ khai mạc lớp tập huấn: áo niên Việt Nam) 1.2 Địa điểm: - Ngày 08/9/2018: trường THPT Yên Khánh A; - Ngày 09/9/2018: Tham quan học tập thực tế Cúc Phương – Nho Quan – Ninh Bình 1.3 Thành phần: - Khách mời: + Thường trực tỉnh Đoàn + Ban Thanh thiếu nhi trường học tỉnh Đoàn + BTV huyện Đoàn Yên Khánh + Đảng ủy, BGH nhà trường - Triệu tập: + BCH Đoàn trường Nhiệm kỳ 2017-2018 + Mỗi lớp cử 03 học viên (Lớp trưởng, Bí thứ, Cờ đỏ) Nội dung tập huấn: 2.1 Ngày 08/9/2018 (Từ 13h30’): Các chuyên đề tập huấn: - Định hướng hoạt động trọng tâm năm học 2018 - 2019 - Công tác chi Đồn, Đồn trường - Cơng tác Đồn viên (chương trình Dự bị đồn viên, chương trình Rèn luyện đồn viên, quản lý đồn viên) - Cơng tác thành lập, quản lý Câu lạc bộ, Đội, Nhóm - Phương pháp tổ chức các hoạt động học thuật, sáng tạo học sinh skkn 18 26-31/12 19 02-07/01 20 09-14/01 21 16-21/01 22 23-31/01 23 01-04/02 24 06-11/02 01/2017 02/2017 25 26 chất lượng thật" - Trang trí khánh tiết chào mừng 22/12 - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Thi nghiêm túc, 11M chất lượng thật" - Thực chương trình "Khi 18" 12E,11E,10E cờ vào ngày 26/12 với chủ đề: "Thi nghiêm túc, chất lượng thật" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ 11N thứ với chủ đề "ĐVTN với sắc dân tộc, tiếp bước truyền thống HSSV" - Trang trí bảng tin - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ 11P thứ với chủ đề "ĐVTN với sắc dân tộc, tiếp bước truyền thống HSSV" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "ĐVTN với sắc 10A dân tộc, tiếp bước truyền thống HSSV" - Thực chương trình "Khi tơi 18" 12G,11G,10G đưới cờ vào ngày 16/01 với chủ đề: "ĐVTN với sắc dân tộc, tiếp bước truyền thống HSSV" NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN - Trang trí bảng tin - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ 10B thứ với chủ đề "Tiến bước cờ Đảng" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ 10C thứ với chủ đề "Tiến bước cờ Đảng" 13-18/02 - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Tiến bước cờ Đảng" 10D 20-25/02 - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Tiến bước cờ Đảng" 10E 21 skkn 27 27/0204/3 28 06-11/3 29 16-18/3 30 20-26/3 31 27/3-01/4 32 03-08/4 33 10-15/4 34 17-22/4 35 24-29/4 3/2017 4/2017 - Trang trí bảng tin 10G - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Tự hào Đồn TNCS Hồ Chí Minh" - Thực chương trình "Khi tơi 18" 12H,12K, cờ vào ngày 27/02 với chủ đề: 11K,10K "Tiến bước cờ Đảng" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ 10H thứ với chủ đề "Tự hào Đồn TNCS Hồ Chí Minh" - Trang trí bảng tin 10K - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Tự hào Đồn TNCS Hồ Chí Minh" - Thực chương trình "Khi tơi 18" 11H,12M cờ vào ngày 16/3 với chủ đề: "Tự 11M,10M hào Đồn TNCS Hồ Chí Minh" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Tự hào Đoàn 10M TNCS Hồ Chí Minh" - Trang trí khánh tiết kỷ niệm 26/3 - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ 10N thứ với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp, việc làm" - Trang trí bảng tin - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ 10P thứ với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp, việc làm" - Trang trí bảng tin 11A - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp, việc làm" - Thực chương trình "Khi tơi 18" 12N,11N,10N cờ vào ngày 10/4 với chủ đề " Định hướng nghề nghiệp, việc làm" - Trang trí bảng tin - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ 11B thứ với chủ đề "Định hướng nghề nghiệp, việc làm" - Trang trí bảng tin - Phát "khi tơi 18" vào ngày thứ 11C thứ với chủ đề "Định hướng nghề 22 skkn 36 01-06/5 37 08-13/5 38 15-20/5 39 22-27/5 5/2017 nghiệp, việc làm" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "ĐVTN với Bác Hồ" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "ĐVTN với Bác Hồ" - Thực chương trình "Khi tơi 18" cờ vào ngày 08/5 với chủ đề "ĐVTN với Bác Hồ" - Trang trí khánh tiết, bàn giao ĐVTN sinh hoạt hè nơi cư trú - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "ĐVTN với Bác Hồ" - Trang trí bảng tin - Phát "khi 18" vào ngày thứ thứ với chủ đề "ĐVTN với Bác Hồ" - Trang trí khánh tiết chương trình lễ tri ân trưởng thành khối 12 11D 11E 10H,12P 11P,10P 11G 11H Chú ý: Tất buổi sinh hoạt “Khi tơi 18” hoạt động chung Đồn niên nhà trường 100% ĐVTN mặc áo xanh Thanh niên Việt Nam Nơi nhận: - Thường trực tỉnh Đoàn; - Thường trực huyện Đoàn; - Đảng ủy - Ban Giám hiệu; - Đoàn trường; - Lưu: VT - LT TM BAN THƯỜNG VỤ ĐỒN TRƯỜNG BÍ THƯ (Đã ký) Lê Thanh Ca PHỤ LỤC HUYỆN ĐOÀN YÊN KHÁNH BCH TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A *** Số:  02-KH/ĐTN skkn     ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH                       n Khánh, ngày 18 tháng năm 2018 23 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI DÂN VŨ NĂM HỌC 2018-2019 I.  MỤC ĐÍCH - U CẦU: 1.  Mục đích: - Tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh tuổi trẻ học đường; môi trường để học sinh giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời giúp cho học sinh rèn luyện kỹ tham gia hoạt động tập thể, hoạt động trải nghiệm sáng tạo; - Đẩy mạnh phong trào chi đoàn, tạo nên tình đồn kết, gắn bó, sáng tạo đoàn viên, niên - Cuốn hút ĐVTN tham gia hoạt động, tránh xa tai tệ nạn xã hội Yêu cầu: - Các hoạt động phải đảm bảo an toàn người tài sản Phải có tính văn hóa, lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi học đường Trang phục đẹp, phù hợp phong mỹ tục - 100% Các chi đoàn tham gia thi đấu, tham gia cổ vũ, động viên tinh thần, tạo phong trào sơi tồn trường II THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG Thời gian:  + Bốc thăm: Vào 15’ đầu ngày thứ (20/9/2018) + Vòng 1, 2: Vào ngày Thứ đầu tuần (dự kiến ngày 08/10/2018); + Vòng Chung kết ngày 20/11/2018 (Khối 12), Chung kết ngày 26/3/2019 (Khối 10, 11) Địa điểm: Sân trường THPT Yên Khánh A Đối tượng: Học sinh học Trường THPT Yên Khánh A III NỘI DUNG, HÌNH THỨC Nội dung - Đội thi trình bày phần thi dân vũ (có thể nhạc kết hợp nhạc) - Thời gian thi không 07 phút - Các đội thi tự làm nhạc nền, biên đạo động tác nộp BCH Đoàn trường chậm tuần trước ngày thi - Số lượng: Tối thiểu 25 thành viên, không hạn chế số lượng (Cộng điểm khuyến khích cho đội có 100% ĐVTN tham gia, đội thi có số điểm, số phiếu bình chọn vịng loại; Vòng Chung kết cộng 24 skkn điểm cho đội có 100% ĐVTN tham gia, thiếu 01 học sinh trừ 0.5 điểm, trừ tối đa điểm) Hình thức 2.1 Khối 12 *) Vòng 1: - 11 chi đồn bốc thăm thi đấu theo hình thức loại trực tiếp - Lần lượt theo danh sách bốc thăm 02 chi đoàn (03 chi đoàn khối bốc thăm vào số thứ tự 9,10,11) thi đấu với vào buổi sáng thứ chào cờ (bắt đầu từ sáng Thứ ngày 8/10/2018) Dựa vào kết bình chọn ĐVTN chi đồn, BTC chọn 01 đội vào vòng thi tiếp theo, kết công bố vào sáng thứ tuần - Kết thúc vòng 1, lựa chọn 06 đội (04 đội thắng cặp thi đấu có 02 đội 02 đội cặp thi đấu có 03 đội) vào thi đấu vòng *) Vòng 2: - 06 đội bốc thăm thi đấu theo hình thức loại trực tiếp - Lần lượt theo danh sách bốc thăm 02 đội thi đấu với vào sáng Thứ chào cờ Dựa vào kết bình chọn ĐVTN chi đoàn, BTC chọn 01 đội vào vịng thi tiếp theo, kết cơng bố vào sáng thứ tuần - Kết thúc vòng 2, lựa chọn 04 đội thi (03 đội thắng 01 đội thua có lượt bình chọn cao nhất) xuất sắc vào thi Vòng Chung kết ngày 20/11/2018 *) Vòng Chung kết (20/11/2018): 04 đội thi thực phần thi ngày thi Chung kết Kết thi kết BGK + phiếu bình chọn thầy giáo em học sinh *) Giải thưởng: + 01 Giải Nhất + 01 Giải Nhì + 01 Giải Ba + 01 Giải Khuyến khích + 03 Giải phụ (đội bị loại vòng 2) 2.2 Khối 10, 11 *) Vòng 1: - 22 chi đoàn bốc thăm thi đấu theo khối theo hình thức loại trực tiếp 25 skkn - Lần lượt theo danh sách bốc thăm 03 chi đoàn (02 chi đoàn khối bốc thăm vào số thứ tự 10,11) thi đấu với vào buổi sáng thứ chào cờ Dựa vào kết bình chọn ĐVTN chi đồn, BTC chọn 01 đội vào vòng thi tiếp theo, kết công bố vào sáng thứ tuần - Kết thúc vòng 1, lựa chọn 08 đội (04 đội K10 + 04 đội K11) vào thi đấu vòng *) Vòng 2: - 08 đội bốc thăm thi đấu theo hình thức loại trực tiếp - Lần lượt theo danh sách bốc thăm 02 đội thi đấu với vào sáng Thứ chào cờ Dựa vào kết bình chọn ĐVTN chi đồn, BTC chọn 01 đội vào vịng thi tiếp theo, kết công bố vào sáng thứ tuần - Kết thúc vòng 2, lựa chọn 04 đội xuất sắc vào thi Vòng Chung kết ngày 26/3/2019 *) Vòng Chung kết (26/3/2019): 04 đội thi thực phần thi ngày thi Chung kết Kết thi kết 05 thành viên BGK cộng lại chia trung bình để xếp thứ hạng *) Giải thưởng: + 01 Giải Nhất + 01 Giải Nhì + 01 Giải Ba + 01 Giải Khuyến khích + 04 Giải phụ (Các đội bị loại vòng 2) CHÚ Ý: - Do điều kiện thời gian, thời tiết tình hình thực tế hoạt động chung nhà trường vào buổi sáng Thứ Nên số buổi có 04 đội (02 cặp đấu) thi đấu Cụ thể thơng báo trước 01 tuần để đội có thời gian chuẩn bị - Do có nhiều vịng thi nên cộng điểm khuyến khích cho đội thi có thi khác vịng thi IV BAN TỔ CHỨC, KINH PHÍ TỔ CHỨC Ban tổ chức - Thầy giáo: Mai Văn Trường - Phó Hiệu trưởng Trưởng ban 26 skkn - Thầy giáo: Lê Thanh Ca – Bí thư Đồn trường Phó trưởng ban - Thầy giáo: Nguyễn Thế Anh – Phó Bí thư Đồn trường - Cơ giáo: Nguyễn Thị Quế - Phó Bí thư Đồn trường Ủy viên   Ủy viên Kinh phí tổ chức: BTC lập dự trù xin phần kinh phí từ nhà trường, phần cịn lại chi đồn (đội thi) đóng góp V TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THI ĐUA Tiêu chí đánh giá: Động tác nhảy đều, đẹp; dàn dựng đội hình phù hợp; trang phục phù hợp, đẹp; thể sáng tạo đội thi… Xếp loại thi đua: Tính tháng thi đua T/M BTV ĐỒN TRƯỜNG BÍ THƯ Nơi nhận: - ĐU, BGH để báo cáo; - Các chi đoàn để thực hiện; - Lưu VP (Đã ký) Lê Thanh Ca PHỤ LỤC HÌNH ẢNH MINH HỌA 27 skkn (Hình 1: Tập huấn nghiệp vụ cơng tác đồn) (Hình 2: Tập huấn nghiệp vụ cơng tác đồn) 28 skkn (Hình 3: Tập huấn nghiệp vụ cơng tác đồn) (Hình 4: Tập huấn nghiệp vụ cơng tác đồn) 29 skkn (Hình 5: Sinh hoạt cờ theo chủ đề tháng gắn với chương trình “khi tơi 18”) (Hình 6: Sinh hoạt cờ theo chủ đề tháng gắn với chương trình “khi tơi 18”) 30 skkn (Hình 7: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề “Khi tơi 18”) (Hình 8: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) 31 skkn (Hình 9: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) (Hình 10: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) (Hình 10: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) 32 skkn (Hình 11: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) (Hình 12: Liên chi lớp thực chương trình chào cờ theo chủ đề) 33 skkn (Hình 13: Hội thi Dân vũ) (Hình 14: Hội thi Dân vũ) Các link Video Hội thi Dân vũ https://www.youtube.com/watch?v=kuQsBeJQ_Mw https://www.youtube.com/watch?v=8IOxA35DAIQ https://www.youtube.com/watch?v=Pb7g0Dwn3v0 34 skkn (Hội thi Hùng biện Tiếng Anh) 35 skkn ... tệ nạn ma túy, HIV/AIDS - Chào cờ - nhận xét thi đua, giáo dục kỹ sống cho học sinh - Chào cờ - nhận xét thi đua – tìm hiểu người phụ nữ Việt Nam x? ?a - Chào cờ - nhận xét thi đua – giáo dục hướng... điểm 3.2 Hiệu xã hội - Giáo viên học sinh có hứng thú với chào cờ đầu tuần - Thông qua chào cờ với hình thức (sân khấu h? ?a, thi hỏi đáp nhanh, Hội thi …) tạo hứng thú cho học sinh chào cờ nên đem... thời gian để phê bình khuyết điểm mà học sinh mắc phải thời gian qua học tập, rèn luyện, ý thức tham gia phong trào ), dẫn đến sinh hoạt cờ đầu tuần trở nên nặng nề với học sinh, học sinh không
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh thông qua giờ chào cờ đầu tuần ở trường thpt yên khánh a,