0

Bài tập lớn: Tìm hiểu những chính sách tài khóa về dầu khí của nước Mỹ

25 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2023, 19:41

Bài tập lớn Tìm hiểu những chính sách tài khóa về dầu khí của nước Mỹ giới thiệu tổng quan về dầu khí và công nghiệp dầu khí trên thế giới; Tìm hiểu về công nghiệp dầu khí nước Mỹ; Giới thiệu chính sách tài khóa dầu khí nước Mỹ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây. TA ST C U H M TA IL IE U TRƯỜNG ĐAI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI O M VIỆN KINH TẾ & QUẢN LÝ IL IE U H U TA IL ST C IE U O H M U ST C  U IE U TA IL Đề tài: U ST C O H M TA BÀI TẬP LỚN TA IL I EU H TÌM HIỂU NHỮNG CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VỀ DẦU KHÍ CỦA NƯỚC MỸ 20192270 20192280 20192275 20192277 H U M U TA IL IE ST C IL IE U H U ST LI C EU O H M U ST C O Giảng viên hướng dẫn: TS Phạm Cảnh Huy TA I O M U ST C Phí Thị Ngọc Anh Bùi Thị Lâm Phạm Thị Dung Chu Thị Thuý Hạnh O M Nhóm : TA ST C U H M TA IL IE U MỤC LỤC Giới thiệu tổng quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới I Dầu mỏ Cơng nghiệp dầu khí ST C O M 2.1 Cơng nghiệp dầu khí U 2.2 Đặc điểm cơng nghệ dầu khí Công nghiệp dầu khí mỹ H M II Giới thiệu tổng quan cơng nghiệp dầu khí Mỹ C IE U O TA IL ST 1.1.Cơ sở hạ tầng: U Thực trạng dầu khí Mỹ U H 2.1: Thống kê trữ lượng, sản lượng khai thác lượng tiêu thụ dầu thô Mỹ từ 1990 đến 2020 M 2.4: Nhận xét 11 Những thay đổi có liên quan 12 1.2 Chế độ tài khoá 13 TA U EU H Phân tích chế độ tài khoá 13 Thuế doanh nghiệp 13 2.2 Chế độ thuế tối thiểu thay 15 2.3 Thuế tiểu bang địa phương 15 2.4 Thuế thu nhập tiểu bang 16 2.5 Thuế nhượng quyền tiểu bang 16 2.6 Đánh thuế pháp nhân nước 16 2.7 Lãi lỗ 18 2.8 Tiền tệ chức 20 2.9 Chuyển giá 20 IL I 2.1 M O C ST U IL IE U H M Cổ tức 21 2.11 Thanh toán tiền quyền 21 O M TA 2.10 IE TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C Kết luận 22 IL O ST C IL ST 1.1 U IE U O C Tổng quan 12 IV H Giới thiệu danh sách tài khố mỹ ngành dầu khí 12 III U 2.3: Trữ lượng, sản lượng khai thác lượng tiêu thụ khí gas Mỹ từ 1990-2020 10 TA TA IL IE 2.2: Nhận xét TA ST C U Giới thiệu tổng quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới Dầu mỏ C IE U O H M U ST C O M Dầu thơ, hay cịn gọi dầu mỏ Dầu mỏ có dạng lỏng, hình thành từ hệ đá Nó bao gồm hydrocacbon có nhiều khối lượng khác nhau, hợp chất hữu khác Khi nhiên liệu hóa thạch khác tạo từ xác động thực vật bị hóa thạch chịu tác động nhiệt độ vá áp suất vỏ Trái Đất qua hàng trăm triệu năm Theo thời gian, vật chất bị phân hủy bị phủ lớp bùn bột, bị nhấn chìm vào vỏ Trái Đất bảo tồn lớp nóng bị nén biến đổi thành vỉa dầu khí .C IE U O H M Theo Luật Dầu khí “Dầu khí” dầu thơ, khí thiên nhiên hydrocarbon thể khí, lỏng, rắn nửa rắn trạng thái tự nhiên, kể sulphur chất tương tự khác kèm theo hydrocarbon không kể than, đá phiến sét, bitum khống sản khác chiết xuất dầu U IL IE U H U TA IL ST Dầu khí chia thành phần thượng nguồn, trung nguồn hạ nguồn Dầu khí có vai trị quan trọng sản xuất nơng nghiệp, đời sống hàng ngày yếu tố trì văn minh cơng nghiệp hóa TA IL I EU H U TA IL ST Mọi quốc gia tiêu thụ sản phẩm dầu khí cực lớn, tập trung 32% châu Âu châu Á 53% Trung Đông Những vùng khác tiêu thụ dầu khí là: Nam Mỹ, Trung Mỹ, Châu Phi , Bắc Mỹ.Mỗi năm, toàn giới tiêu thụ 30 tỷ thùng dầu năm Hoa Kỳ đứng đầu nước tiêu thụ nhiều vào năm 2004 H M U ST C O M TA Đa số cơng ty dầu khí lớn thường cơng ty dầu khí quốc gia đa quốc gia, sở hữu toàn phần phần nhà nước Vì mơi trường pháp lý, chiến lược, quy định quản lý, sách, đặc biệt sách lượng, kinh tế, ngoại giao quốc gia có ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp hoạt động ngành dầu khí Sự bất ổn trị quốc gia xung đột nội bộ, cấm vận, chiến tranh tác động mạnh đến cơng nghiệp dầu khí, ví dụ Venezuela, Iraq, số nước Trung Đông, châu Phi… M O C Cơng nghiệp dầu khí TA IL IE U O ST 2.1 Cơng nghiệp dầu khí IE TA I U H U ST LI C EU O H M U Cơng nghiệp dầu khí bao gồm hoạt động khai thác, chiết tách, lọc, vận chuyển (thường tàu dầu đường ống), tiếp thị sản phẩm dầu mỏ IL ST C U TA IL IE U H M I O M TA IL IE U ST C 2.2 Đặc điểm cơng nghệ dầu khí Đóng vai trị quan trọng: H U TA IL ST C IE U O H M U Ngành dầu khí ln đóng vai trị định phát triển kinh tế - xã hội nước giới Dầu khí ln có ảnh hưởng đáng kể đến kinh tế, đến tình hình địa - trị giới Đối với nhiều quốc gia, dầu khí nguồn thu ngân sách chủ yếu có ảnh hưởng định đến ổn định đồng tiền, kinh tế Vì vậy, người khơng sử dụng dầu mỏ nguồn nhiệt năng, nữa, sử dụng triệt để dầu mỏ nhằm chế sản phẩm có giá trị kinh tế cao khác Hiện nay, cán cân lượng, dầu mỏ giữ vai trò quan trọng so với dạng lượng khác Cùng với than đá, dầu mỏ loại khí đốt khác chiếm tới 90% tổng tiêu thụ lượng toàn cầu H M Trữ lượng sản lượng dầu khí giới phân bổ không đồng châu lục khu vực kinh tế TA IL ST C IE U O U U IL IE TA O M TA IL I EU H U Trữ lượng sản lượng dầu khí phân bổ khơng đồng Các nước OPEC kiểm soát tới 40% sản lượng dầu mỏ, nước phát triển chiếm khoảng 70% sản lượng khai thác, nước phương tây 19% Sự phát triển công nghiệp dầu khí giới ln chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố, trước hết điều kiện địa lý - địa chất, phân bố trữ lượng, tài nguyên lòng đất, hạ tầng sở kỹ thuật v.v C Địi hỏi vốn đầu tư lớn cơng nghệ đại: H M U ST Cơng nghiệp dầu khí bao gồm cơng đoạn chủ yếu: Thăm dị, khai thác dầu, khí thiên nhiên từ lịng đất thơng qua lỗ khoan, vận chuyển dầu thơ, khí thiên nhiên đến trung tâm hóa dầu (chế biến dầu) từ đến hộ tiêu thụ đường ống, tàu thủy, tầu hỏa, tơ Trong đó, việc thăm dị, khai thác dầu khí ngồi thềm lục địa ngày tăng, điều kiện mỏ - địa chất ngày phức tạp, đòi hỏi nguồn vốn phát triển lớn, kèm theo công nghệ đại tất khâu ST C Giá dầu mỏ khí đốt ln biến động: IE TA I U H U ST LI C EU O H M U Trước năm 90 kỷ trước, công nghiệp dầu khí giới phát triển tương đối ổn định Từ cách 50 năm, giá dầu tương đối rẻ điều chỉnh theo sản lượng khai thác quốc gia xuất dầu mỏ (OPEC).Đến năm 1998, giá dầu giảm xuống mức kỷ lục 18 U$/tấn, ảnh hưởng đến nguồn thu OPEC, vậy, nước OPEC giảm sản lượng khai thác để tăng giá dầu Kết giá dầu IL M O TA IL IE U O ST C U TA ST C U H M Cơng nghiệp dầu khí lĩnh vực mang lại hiệu cao đồng thời phải đầu tư lớn Vấn đề tồn cầu hóa tảng khai thác kinh doanh dầu khí trở thành xu chung, khơng có hợp tác quốc tế khơng thể phát triển ngành đặc biệt ST C O M TA IL IE U Tính rủi ro cao H U TA IL ST C IE U O H M U Chính trị gây ảnh hưởng đến ngành dầu khí thơng qua quy định quản lý, cách thức Do luật lệ quy định khác tùy khu vực Điều cho thấy rủi ro trị nói chung tăng lên cơng ty dầu khí khai thác mỏ nước ngồi Tùy thuộc vào quốc gia có mỏ dầu, cơng ty dầu khí có thêm hợp đồng mới, Chính phủ nước sở thay đổi định sau nguồn vốn bỏ để đầu tư, nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho Chính phủ U EU H U TA IL ST C IE U O H M Cung cầu rủi ro thực tế cho cơng ty dầu khí Bản chất bất ổn sản xuất phần nguyên nhân làm giá dầu mỏ khí đốt biến động mạnh Các nhân tố kinh tế khác chi phối điều này, khủng hoảng tài nhân tố vĩ mơ làm cạn kiệt vốn ảnh hưởng đến ngành tác động chúng độc lập với rủi ro giá thông thường Tổng sản lượng 30 năm(triệu tấn) U IL IE U ST C O M TA H M EU O TA I LI C ST U U H IE IL ST C O H M U ST C O M TA IL I Sản lượng bình Sản lượng năm quân, (triệu 2019, (triệu tấn) tấn/năm) Thế giới 112593 3753 4338 Châu Âu 21704 723 692 SNG 8820 294 342 Bắc Mỹ 27712 924 993 Mỹ La Tinh 9260 309 255 Châu Á 30122 1004 1510 Châu Đại Dương 1166 39 30 Châu Phi 3581 119 109 Trung Đông 10228 341 407 Bảng Sản xuất sản phẩm dầu mỏ giới 30 năm tính đến năm 2019 Khu vực U IL IE TA U TA ST C U H M tăng đến mức kỷ lục (gần 300 U$/tấn), xẩy khủng hoảng nhân tạo dầu mỏ Điều có ảnh hưởng rõ rệt đến tình trạng kinh tế nước nhập dầu chủ yếu, có Anh, Mỹ Đức Vì vậy, nước nhập dầu mỏ, đặc biệt Mỹ buộc phải huy động nguồn tài nguyên dầu mỏ vào khai thác TA ST C U TA IL IE U H M Cơng nghiệp dầu khí mỹ Giới thiệu tổng quan cơng nghiệp dầu khí Mỹ O M II ST C 1.1.Cơ sở hạ tầng: TA IL ST C IE U O H M U Mỹ có mạng lưới đường ống dẫn điện lớn giới Hiện có 2,4 triệu dặm đường ống phần mạng lưới Con số bao gồm khoảng 72.000 dặm đường dầu thô, kết nối thị trường khu vực với (Đường ống 101) IL IE U M TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O U TA IL IE ST C U O H M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H Có 37 bang Mỹ có nhà máy lọc dầu hoạt động Hầu hết nhà máy lọc dầu xử lý tối thiểu 100.000 thùng ngày Nhà máy lọc dầu lớn Hoa Kỳ, nhà máy lọc dầu Baytown Shell Texas, xử lý 600.000 thùng ngày (Forbes) M TA IL IE U H U Tại Hoa Kỳ, 70% dầu thô sản phẩm dầu mỏ vận chuyển qua đường ống 23% chuyến hàng sử dụng sà lan tàu chở dầu mặt nước Vận tải đường vận tải chiếm 4%, vận tải đường sắt chiếm 3% toàn ngành (Forbes) O M ST C U H M IE U O C TA IL ST U IL IE U H Với tất dầu North Slope vận chuyển qua đường ống TAPS, có Alaskan Blend, ANS Với API 32 ° khoảng 1% lưu huỳnh , loại vừa nặng vừa chua WTI chuẩn TA IE U O H M U - Chất lượng hỗn hợp dầu Crude EU H U TA IL ST C Dầu thô từ GoM Mỹ có xu hướng nặng chua dầu WTI Chất đánh dấu Mars Blend với API 28 hàm lượng lưu huỳnh 2,28% dùng làm thước đo giá cho loại mãng cầu xiêm nhập Arab Kuwait Medium IL I Thực trạng dầu khí Mỹ C O M TA 2.1: Thống kê trữ lượng, sản lượng khai thác lượng tiêu thụ dầu thô Mỹ từ 1990 đến 2020 ST Tiêu thụ trữ lượng (theo tính toán) 416,6 769,7 4.471,00 1991 4.585,71 422,9 752,3 4.411,97 1992 4.457,14 413 768,7 4.162,81 397 774,4 4.044,14 387,5 794,4 3.917,29 IL IE U H U EU H LI 1994 4.228,57 TA I ST C 1993 4.314,29 O M U ST C O 1990 4.828,57 M U H U IL IE Năm Sản lượng (million tonnes) TA M Trữ lượng chứng minh (million tonnes) O ST C U TA ST C U TA IL IE U H M • Chất lượng dầu - Chất lượng hỗn hợp dầu thô TA ST C U 382,1 820,9 3.873,54 1997 4.357,14 380 831,6 3.875,04 1998 4.085,71 368,1 846,8 3.977,14 352,6 870,4 3.717,61 347,6 TA IL U 878 3.995,26 2002 4.385,71 341,9 877,8 3.998,36 2003 4.200,00 332,6 M 344,5 309 926,8 3.860,31 304,5 914,6 3.962,43 2007 4.357,14 305 908,5 3.895,50 2008 4.057,14 302,2 847,9 4.052,14 2009 4.414,29 322,6 801,4 3.754,94 2010 5.000,00 333,1 2011 5.685,71 346,1 2012 6.314,29 395,1 778 5.339,61 2013 6.928,57 448,5 790,8 5.919,19 2014 7.857,14 524,5 795,9 6.480,07 567,4 542,9 812,8 7.332,64 818,5 U H M O C ST U H O C ST U H EU TA I M 796,5 4.666,90 LI U IL IE TA M 813,3 4.091,69 O C IE U H U ST 2015 6.857,14 2016 IL ST C O M TA IL I 2006 4.200,00 EU H 2005 4.271,43 IE U 925,2 3.867,40 IL 325,4 ST 2004 4.185,71 TA O 891,5 4.043,81 C H U 2001 4.342,86 U 878,3 3.890,26 U 2000 4.342,86 IE U H M O ST C 1999 4.242,86 IL IE O M 791,7 3.841,07 ST C 383,6 1996 4.257,14 TA U TA IL IE U H M 1995 4.257,14 TA ST C U TA IL IE U H M 826,1 6.599,96 2018 9.842,86 670,2 845,2 8.167,96 2019 9.828,57 747,8 844,9 9.172,66 712,7 739,7 9.080,77 ST C 574,9 H C O 2020 9.828,57 IE U M U 2017 8.742,86 6.289,74 O M 7.142,86 C TA U EU H IL I 10,000.00 O M TA 8,000.00 ST C 6,000.00 H M 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 trữ lượng tính tốn O tiêu thụ 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2000 TA sản xuất ST C trữ lượng chứng minh 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 U 1990 - IL IE U 2,000.00 2002 O M U 4,000.00 IL IE U H U ST LI C EU O H M U 2.2: Nhận xét - Sản lượng khai thác Mỹ từ 1990 đến 2020 bé so với sản lượng tiêu thụ Chứng tỏ Mỹ có xu hướng nhập dầu thô từ nước khác - Về trữ lượng: Dựa vào biểu đồ ta thấy, trữ lượng dầu thô bổ sung Mỹ tăng trưởng tốt từ 1990 đến 2020 Cụ thể: TA I ST C IL ST Biến động dầu khí Mỹ 12,000.00 U IE U O M TA Từ bảng , ta có biểu đồ trữ lượng, sản lượng khai thác tiêu thụ dầu thô Mỹ từ 1990-2020 H IL IE U H U TA IL ST 9.115,87 TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C U U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA U H IE 10 EU H U ST C O M M O C U H U ST Sản xuất 517,1 528,4 546,4 559,9 573,1 598 608,9 612,5 602,2 604,3 628,4 600,7 Trữ lượng (theo tính tốn) 4029,3 4116,6 4019,2 4015,3 3909,8 3889,7 3996,7 3989,8 3988,5 3882,7 3989,9 4281,4 LI TA IL IE Sản lượng (Billion cubic metres) 483,4 480,8 484,7 490,2 510,3 503,3 510,2 511,5 517,3 510,1 518,6 531,9 TA I ST C O M Trữ lượng chứng minh (billion cubic metres) 4600 4500 4500 4400 4400 4500 4500 4500 4400 4500 4800 5000 U Năm 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 IL O M TA IL I EU H 2.3: Trữ lượng, sản lượng khai thác lượng tiêu thụ khí gas Mỹ từ 1990-2020 ST C U • Từ năm 1990 đến năm 1996, trữ lượng dầu thơ Hoa Kỳ giảm đặn • Năm 2008, xu hướng giảm dầu thô đảo ngược nhà khai thác áp dụng cải tiến khoan định hướng bẻ gãy thủy lực cho hệ thống chứa dầu chặt chẽ, chẳng hạn đá phiến Bakken Lưu vực Williston • Dự trữ tăng xu hướng sản xuất tiếp tục năm 2015, ngành công nghiệp giảm đáng kể giá dầu khí đốt tự nhiên, đồng thời chứng minh trữ lượng điều chỉnh giảm giá giảm không hỗ trợ nhà khai thác dự kiến phát triển tài nguyên • Từ năm 2016 đến 2018, giá dầu thô Mỹ dự trữ có xu hướng tăng 9% năm • Vào năm 2019, xu hướng tăng dự trữ bị gián đoạn vào năm 2020, dự trữ giảm ( Các yếu tố góp phần làm cho trữ lượng dầu thô cao bao gồm tăng cường thăm dị hydrocacbon lỏng, cải tiến cơng nghệ để phát triển mỏ dầu chặt chẽ giá dầu thơ cao lịch sử trì.) TA ST C U IL IE U H U ST C U H IE U TA IL M O C ST 10000 U 8000 H M 6000 U 4000 2000 IL IE O TA O C ST U 12000 Production (Billion cubic metres) consumption Trữ lượng (theo tính tốn) ST C O Proved reserves (billion cubic metres) M TA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 U IL IE U H U ST LI C EU O H M U 2.4: Nhận xét - Khác với dầu khí, sản lượng khai thác sản lượng tiêu thụ khí gas Mỹ từ 1990 đến 2020 gần Điều hợp lý dễ giải thích khí gas sản phẩm có tính thương mại thấp Nếu muốn xuất phải xây dựng đường ống dẫn khí 11 TA I ST C 4468,1 4588,8 4582,1 4696,9 5010,6 5198,3 5878,1 6053,9 6842,4 7724,8 8482,6 7750,9 8544,3 9295,3 7559,7 7972,6 11153,8 12059,1 11670 11685,4 O M 620,1 602,2 604,6 595,2 586,6 624,1 628,9 617,6 648,2 658,2 688,1 707 722,3 743,6 749,1 740 821,7 849,2 832 Biến động khí gas Mỹ TA 14000 511,2 517,9 503,1 489,4 501,7 521,9 546,1 557,6 575,2 617,4 649,1 655,7 704,7 740,3 727,4 746,2 840,9 930 914,6 EU H IL I TA IL IE U H U ST C O M 5100 5100 5200 5500 5700 6400 6600 7400 8300 9100 8400 9200 10000 8300 8700 11900 12900 12600 12600 M TA IL IE U H M 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 O M TA IL IE U H M U ST C - Về trữ lượng: Nhìn vào đồ thị ta thấy trứ lượng thực tế hầu hết lớn trữ lượng tính tốn Điều cho thấy qua năm Mỹ ln tìm kiếm thăm dị mỏ khí để bổ sung vào trữ lượng Cụ thể: H M IE U O C TA IL ST U EU H IL I Giới thiệu danh sách tài khố mỹ ngành dầu khí O M TA ST C Chế độ thuế áp dụng cho Mỹ H U IL IE Tổng quan IE 12 TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O TA 1.1 Những thay đổi có liên quan - Vào ngày 22 tháng 12 năm 2017, Quốc hội Hoa Kỳ ban hành thay đổi sâu rộng hệ thống thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ theo Đạo luật Cắt giảm thuế Việc làm năm 2017 (TCJA), đáng ý cách giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thay đổi cách đánh thuế thu nhập nước giới thiệu việc sử dụng hết tài sản khấu hao, số tài sản khác - Một số điều khoản quan trọng thuế dầu khí liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên, tác động điều khoản ban hành có tác động lâu dài sâu sắc đến ngành dầu khí IL ST C O M U - Tơ nhượng: • Tiền quyền • Thuế thu nhập doanh nghiệp M III U U TA IL ST C IE U O • Từ năm 1990 đến năm 1996, trữ lượng khí đốt tự nhiên Hoa Kỳ giảm đặn • Năm 1997, xu hướng giảm trữ lượng khí đốt tự nhiên đảo ngược nhà khai thác đưa đổi việc khoan định hướng bẻ gãy thủy lực kỹ thuật gia tăng thành công chứng minh trữ lượng sản lượng khí tự nhiên từ thành tạo đá phiến sét • Dự trữ tăng xu hướng sản xuất tiếp tục năm 2015, ngành công nghiệp giảm đáng kể giá dầu khí đốt tự nhiên, đồng thời chứng minh trữ lượng điều chỉnh giảm giá giảm không hỗ trợ nhà khai thác dự kiến phát triển tài nguyên • Từ năm 2016 đến 2018, giá khí đốt tự nhiên Mỹ dự trữ có xu hướng tăng 9% năm Vào năm 2019, xu hướng tăng dự trữ bị gián đoạn vào năm 2020, dự trữ giảm khí tự nhiên H U IL IE TA U TA ST C U H M hoắc hóa lỏng khí Việc nhiều chi phí nên hầu sản xuất đủ để tiêu dùng nước U ST C O M TA IL IE U IL IE U H U - Tiền quyền: • Trên bờ: 12,5% đến 30%, thương lượng đấu thầu với chủ sở hữu khống sản • Ngồi khơi: 18,75% có hiệu lực cho phiên đấu giá ngày 19 tháng năm 2008, 16,667% số đấu giá cho thuê trước 12,50% cho hợp đồng thuê cũ - Tiền thưởng: • Trên bờ: thương lượng đấu thầu với chủ sở hữu khoáng sản • Ngồi khơi: quy trình đấu thầu cạnh tranh - Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ( Thuế CIT): 21% - Thuế khai thác: • Thuế khai thác phải nộp cho tiểu bang Hoa Kỳ nơi sản phẩm khai thác, bao gồm vùng biển tiểu bang nước ngồi khơi • Thuế suất sở tính thuế khác tùy theo tiểu bang; ví dụ, tiểu bang tính thuế dựa số lượng cố định khối lượng sản xuất theo tỷ lệ phần trăm tổng doanh thu • Thông thường mức thuế suất khác áp dụng cho loại sản phẩm khác sản xuất - Các khoản hỗ trợ vốn: khấu hao nhanh (D), tăng tốc xóa bỏ chi phí khoan vơ hình (E) - Khuyến khích đầu tư: khoản lỗ từ năm 2018 trở sau chuyển tiếp vô thời hạn bù đắp 80% thu nhập chịu thuế (L), Khuyến khích R&D ( hđ phát triển nghiên cứu) Phân tích chế độ tài khố H U ST C O M IL IE TA Chế độ tài áp dụng cho ngành dầu khí Mỹ bao gồm kết hợp thuế TNDN, thuế tài nguyên tiền quyền IE 13 TA I U H U ST LI C EU O H M U 2.1 Thuế doanh nghiệp - Các công ty cư trú Hoa Kỳ phải chịu thuế thu nhập thu nhập, nhiều trường hợp, thu nhập chi nhánh nước số pháp nhân nước định (tùy thuộc vào việc áp dụng khoản tín dụng thuế nước ngồi (FTC) số trường hợp định), với thuế suất 21%, có hiệu lực IL ST C O M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M U TA IL ST C IE U O H M Chế độ tài áp dụng cho ngành dầu khí Mỹ bao gồm kết hợp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tài nguyên tiền quyền TA U TA ST C U H M - Mặc dù TCJA ban hành vào năm 2017, Bộ Tài Hoa Kỳ tiếp tục cơng bố hướng dẫn quy định nhiều hình thức khác để cố gắng làm rõ ý định theo luật định dự kiến hướng dẫn thêm công bố suốt năm 2019 Mặc dù mô tả chi tiết thay đổi lập pháp nằm phạm vi hướng dẫn này, thay đổi cần xem xét sở thực thể 1.2 Chế độ tài khoá TA ST C U H M ST C U H IE U C TA IL ST U EU H IL I M O IL IE 14 TA I U H U ST LI C EU O H M U ST - C U TA IL IE ST C U O H M U ST C O M TA - U TA IL M U IL IE TA - O - H U ST C IE U O H M - O M TA IL IE U cho năm tính thuế bắt đầu sau năm 2017 (thuế suất kết hợp áp dụng cho người nộp thuế doanh nghiệp năm tài có năm tài bao gồm ngày tháng năm 2018) Thu nhập công ty không cư trú từ nguồn Hoa Kỳ chịu thuế khấu lưu (WHT) bảo hộ theo hiệp định phải chịu thuế suất thuế TNDN 21% Thuế suất thuế TNDN 21% áp dụng hoạt động dầu khí hoạt động phi dầu khí Hoa Kỳ khơng áp dụng rào cản việc xác định trách nhiệm pháp lý thuế TNDN Lợi nhuận từ dự án bù đắp khoản lỗ từ dự án khác tổ chức thuế nắm giữ, tương tự, lãi lỗ từ hoạt động thượng nguồn bù đắp cho hoạt động hạ nguồn hoạt động khác tổ chức thực Luật thuế Hoa Kỳ cho phép tập đoàn liên quan Hoa Kỳ có cơng ty mẹ Hoa Kỳ - công ty mẹ sở hữu, trực tiếp gián tiếp thông qua nhiều chuỗi, 80% tổng quyền biểu giá trị cổ phiếu công ty Hoa Kỳ - nộp tờ khai thuế tổng hợp coi pháp nhân chịu thuế cho mục đích thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ Thuế doanh nghiệp Hoa Kỳ đánh vào thu nhập chịu thuế Thu nhập chịu thuế tổng thu nhập trừ khoản khấu trừ phép Tổng thu nhập bao gồm tất thu nhập thông thường thu nhập vốn chịu thuế (được xác định theo luật thuế) Các khoản giảm trừ bao gồm khoản chi phí phát sinh phạm vi chúng phát sinh để tạo thu nhập gộp cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tạo thu nhập gộp Các khoản chi phí vốn mà người nộp thuế phải chịu ngành dầu khí thu hồi thơng qua khoản khấu trừ cho chi phí khoan phát triển vơ hình (IDC), chi phí tỷ lệ phần trăm hao hụt cho sở chi phí thuê, phương pháp khấu hao nhanh tài sản hữu hình (hoặc chi phí lập tức,nếu có) Ngồi ra, có khoản khấu trừ dành cho loại chi tiêu vốn khác • ví dụ, khoản chi phí phát sinh để thiết lập cấu kinh doanh ban đầu (chi phí tổ chức khởi động vốn hóa “thơng thường” (tùy thuộc vào số ngoại lệ) phân bổ dần 15 năm) Người nộp thuế ngành dầu khí chọn sử dụng phương pháp thu hồi chi phí theo đơn vị sản xuất (UoP) cho số tài sản hữu hình, khấu hao Người nộp thuế chọn viết hoa khấu hao, làm cạn kiệt IDC nước (tồn số quy tắc định IDC không thuộc Hoa Kỳ) Một nguyên tắc quan trọng việc đánh thuế ngành dầu khí Hoa Kỳ tất phép tính liên quan đến tài sản tính sở đơn vị tài sản (tài sản thuế); điều bao gồm sở tài sản, lãi lỗ lý, từ bỏ khoản khấu trừ liên quan đến tài sản (cạn kiệt, khấu hao khấu hao) Mặc dù khái niệm thực tế xác định đơn vị tài sản (tức tài sản riêng biệt) phức tạp, thực tế, đơn vị tài sản coi hợp đồng thuê giếng dầu khí cụ thể TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C U U H U IL IE U ST C O M TA H M EU O 15 TA I LI C ST U U H IE IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA U - Hoa Kỳ áp đặt giới hạn nghiêm ngặt khả khấu trừ chi phí lãi vay thơng qua Mục 163 (j) Bộ luật Doanh thu Nội (IRC) Có hiệu lực cho năm tính thuế sau năm 2017, IRC Mục 163 (j) giới hạn khoản khấu trừ chi phí lãi vay ròng mức 30% thu nhập chịu thuế điều chỉnh doanh nghiệp (thường xác định thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao khấu hao (EBITDA) đến năm 2021, EBIT sau đó) Một số giới hạn ngoại lệ áp dụng - Trước có luật cải cách thuế năm 2017, Hoa Kỳ đánh thuế tất thu nhập kiếm toàn giới Tuy nhiên, phần luật nói trên, hệ thống thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ chuyển đổi sang chế độ lãnh thổ sửa đổi Hệ thống cho phép miễn 100% cổ tức nước số cơng ty nước ngồi thực cơng ty Hoa Kỳ sở hữu 10% Điều cho phép thu nhập kiếm bên Hoa Kỳ phân phối trở lại cho công ty mẹ Hoa Kỳ xóa khỏi thu nhập chịu thuế (chịu nhiều hạn chế giới hạn) Vào năm 2018, Hoa Kỳ áp thuế chuyển đổi lần thu nhập nước ngồi tích lũy (xem phần đánh thuế thực thể nước bên dưới) Hoa Kỳ có số biện pháp xói mịn sở bao gồm thuế chống lạm dụng xói mịn sở (BEAT) điều khoản thu nhập chịu thuế thấp vơ hình tồn cầu (GILTI), áp đặt nghĩa vụ thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ khoản toán cấu trúc thiết kế để chuyển thu nhập khỏi Hoa Kỳ (xem đánh thuế pháp nhân nước ngồi bên dưới) Mặc dù mơ tả chi tiết điều khoản thuế quốc tế nói nằm ngồi phạm vi hướng dẫn này, thay đổi cần xem xét sở thực thể 2.2 Chế độ thuế tối thiểu thay - Trước năm 2018, hệ thống thuế Hoa Kỳ áp đặt “mức thuế tối thiểu thay thế” (AMT) công ty, với số tiền mà mức thuế tối thiểu dự kiến vượt mức thuế thu nhập liên bang thông thường Hoa Kỳ cho năm tính thuế hành, dẫn đến loại thuế riêng biệt song song hệ thống Có hiệu lực cho năm tính thuế bắt đầu sau năm 2017, AMT doanh nghiệp bãi bỏ, cho phép người nộp thuế doanh nghiệp có tín dụng AMT sử dụng khoản tín dụng để bù đắp nghĩa vụ thuế thơng thường (cũng khả có hội hoàn trả định liên quan đến khoản tín dụng cịn lại) - Đối với người nộp thuế doanh nghiệp có năm tính thuế tài bao gồm ngày tháng năm 2018, thuế suất hỗn hợp áp dụng Mặc dù AMT công ty bãi bỏ sở tương lai, chế độ AMT áp dụng cho cá nhân (với sốsửa đổi định) Mặc dù mô tả chi tiết chế độ AMT công ty áp dụng cho năm tính thuế trước năm 2018 nằm ngồi phạm vi hướng dẫn này, vui lịng tham khảo phát hành trước hướng dẫn để biết tổng quan chế độ 2.3 Thuế tiểu bang địa phương TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C IE 16 TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O U M TA IL IE U H U 2.6 Đánh thuế pháp nhân nước Các vấn đề thuế liên quan đến đầu tư vào Hoa Kỳ cho dự án dầu khí phát huy tác dụng quy tắc quy định dành riêng cho lĩnh vực dầu khí Tương tự, đầu tư vào nước ngồi, nói chung, có quy tắc quy định thuế xác định quản lý việc đánh thuế công ty đa quốc gia nước ngoài, ngành nghề -Theo nguyên tắc đầu tư nước vào Hoa Kỳ trước tiên, cơng ty đa quốc gia nước ngồi thường phải chịu thuế Hoa Kỳ thu nhập có nguồn gốc từ Hoa Kỳ theo nguyên tắc thuế nội địa Hoa Kỳ, trừ hiệp ước thuế thu nhập song phương áp dụng làm giảm khả Hoa Kỳ đánh thuế số loại thu nhập • ví dụ, số hoạt động định diễn Hoa Kỳ làm phát sinh thương mại hoạt động kinh doanh chịu thuế theo nguyên tắc thuế nội địa Hoa Kỳ; theo hiệp ước thuế thu nhập hành, hoạt động có IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA U - Tại Hoa Kỳ, thuế tiểu bang thuế địa phí đáng kể cho hoạt động kinh doanh bờ vùng biển tiểu bang Mỗi tiểu bang có quy chế thuế riêng Chi tiết yêu cầu trạng thái khác nhiều chúng không đề cập chi tiết chương 2.4 Thuế thu nhập tiểu bang - Hầu hết tiểu bang đánh thuế dựa thu nhập cơng ty kinh doanh tiểu bang Nói chung, thu nhập chịu thuế doanh nghiệp tiểu bang tính cách thực số cộng trừ theo tiểu bang cụ thể vào thu nhập chịu thuế liên bang Ngoài ra, số tiểu bang tính thu nhập chịu thuế tiểu bang dựa tổng thu nhập, tùy thuộc vào định nghĩa sửa đổi cụ thể tiểu bang - Thu nhập chịu thuế tiểu bang phân bổ cho tiểu bang dựa yếu tố thường so sánh tài sản, bảng lương hoạt động bán hàng tiểu bang với yếu tố tương tự tiểu bang Thu nhập phân bổ nhân với thuế suất thuế thu nhập bang để xác định số thuế phải nộp Thuế suất thuế thu nhập tiểu bang thường dao động từ 0% đến 12% 2.5 Thuế nhượng quyền tiểu bang Nhiều tiểu bang áp thuế nhượng quyền thương mại công ty nào: - Được tổ chức tiêu bang - Đủ điều kiện để kinh doanh kinh doanh tiểu bang - Thực tiếp thu điều lệ công ty tiểu bang - Sở hữu sử dụng vốn cơng ty, nhà máy tài sản khác nước  Nói chung, thuế suất nhượng quyền tính cách nhân giá trị tài sản phân bổ, vốn cổ phần giá trị ròng sử dụng tiểu bang với thuế suất nhượng quyền Thuế suất nhượng quyền thương mại thường dao động từ 0,15% đến 1,0% sở tính thuế TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C U U H U IL IE U ST C O M TA H M EU O 17 TA I LI C ST U U H IE IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA U thể miễn thuế Hoa Kỳ theo thỏa thuận bên hiệp ước Ví dụ cách xử lý cho bên Hoa Kỳ thuê thiết bị sở túy, theo bên thuê chịu hầu hết rủi ro chi phí liên quan đến việc thuê tài sản từ bên nước ngồi -Bất kể cơng ty đa quốc gia nước ngồi có cố gắng áp dụng hiệp ước thuế thu nhập hành hay không, số điều khoản thuế nội địa định áp dụng, chẳng hạn Mục 163 (j) IRC, điều chỉnh mức chi phí lãi vay khấu trừ Hoa Kỳ khoản thuế phải nộp Hoa Kỳ thu nhập Cho đến năm 2022, số tiền thường giới hạn tỷ lệ phần trăm EBITDA; sau năm 2021, số tiền thường giới hạn tỷ lệ phần trăm EBIT Các vấn đề tương tự việc cấp vốn nước cho hoạt động Hoa Kỳ đòi hỏi đặc điểm nợ / vốn chủ sở hữu, quy định tài trợ theo đường ống cân nhắc vốn mỏng -Một lĩnh vực khác điều khoản thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ áp dụng cho cơng ty đa quốc gia nước đầu tư vào Hoa Kỳ quy định IRC Mục 897 Phần bao gồm Đạo luật thuế bất động sản đầu tư nước (FIRPTA) đưa quy tắc thuế để xác định xem khoản đầu tư vào Hoa Kỳ có cấu thành khoản đầu tư vào “quyền lợi bất động sản Hoa Kỳ” (USRPI) hay không Nếu khoản đầu tư USRPI, có điều khoản cụ thể nhằm bảo vệ khả Hoa Kỳ đánh thuế khoản lợi nhuận giá trị tích lũy phát sinh cơng ty đa quốc gia nước sở hữu USRPI sau loại bỏ Các quy tắc kích hoạt thu lợi bao gồm giao dịch bán bao gồm giao dịch đủ điều kiện để tái cấu trúc miễn thuế chủ sở hữu bất động sản FIRPTA -Hoa Kỳ áp dụng số điều khoản BEAT GILTI • BEAT - BEAT thường áp dụng cho công ty (không phải công ty RIC, REIT S) chịu thuế thu nhập ròng Hoa Kỳ với tổng thu nhập trung bình hàng năm 500 triệu đô la Mỹ thực khoản toán khấu trừ cho bên liên quan với tổng số tiền 3% ( 2% ngân hàng số đại lý bảo mật) nhiều tổng khoản khấu trừ công ty năm Một công ty chịu thuế thường xác định số thuế cịn nợ theo quy định (nếu có) cách cộng lại vào thu nhập chịu thuế điều chỉnh năm tất khoản toán khấu trừ cho cơng ty liên kết nước ngồi (các khoản tốn xói mịn sở) năm (bản sửa đổi thu nhập chịu thuế) Số tiền nợ phần vượt 10% (5% cho năm tính thuế khoản tốn xói mịn sở trả tích lũy năm tính thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017) thu nhập chịu thuế điều chỉnh tổng công ty so với nghĩa vụ thuế thông thường năm (tính số tiền điều chỉnh khoản tín dụng thuế TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C U U H ST C M O TA IL IE U Lãi lỗ người nộp thuế doanh nghiệp bán tài sản vốn phải chịu thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ với thuế suất doanh nghiệp thơng thường 21% (có hiệu lực cho năm tính thuế sau năm 2017) Lãi lỗ vốn xác định cách khấu trừ sở điều chỉnh tài sản từ số tiền thu (tiền nhận phải thu giá trị thị trường tài sản nhận phải thu) IE 18 TA I U H U ST LI C EU O H M U Tài sản nắm giữ từ năm trở xuống hàng tồn kho tài sản giữ để bán q trình kinh doanh thơng thường coi tài sản phi vốn tạo thu nhập thông thường lỗ bán chúng IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA U phép) BEAT - BEAT thường áp dụng cho công ty (không phải công ty RIC, REIT S) chịu thuế thu nhập ròng Hoa Kỳ với tổng thu nhập trung bình hàng năm 500 triệu đô la Mỹ thực khoản toán khấu trừ cho bên liên quan với tổng số tiền 3% ( 2% ngân hàng số đại lý bảo mật) nhiều tổng khoản khấu trừ công ty năm Một công ty chịu thuế thường xác định số thuế cịn nợ theo quy định (nếu có) cách cộng lại vào thu nhập chịu thuế điều chỉnh năm tất khoản toán khấu trừ cho công ty liên kết nước ngồi (các khoản tốn xói mịn sở) năm (bản sửa đổi thu nhập chịu thuế) Số tiền nợ phần vượt 10% (5% cho năm tính thuế khoản tốn xói mịn sở trả tích lũy năm tính thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017) thu nhập chịu thuế điều chỉnh tổng công ty so với nghĩa vụ thuế thông thường năm (tính số tiền điều chỉnh khoản tín dụng thuế phép) • GILTI - GILTI tổng thu nhập vượt lợi nhuận bất thường từ tài sản khấu hao hữu hình, khơng bao gồm thu nhập kết nối hiệu (ECI), thu nhập phụ F, thu nhập chịu thuế cao, cổ tức từ bên liên quan thu nhập khai thác dầu khí nước ngồi Cần lưu ý thu nhập liên quan đến dầu khí nước ngồi (FORI) không bị loại trừ khỏi GILTI phải người nộp thuế theo dõi xác định Nói chung, FORI thu nhập có từ việc chế biến,vận chuyển phân phối dầu khí bao gồm số dịch vụ liên quan Cơ sở hoàn vốn bất thường 10% sở điều chỉnh tổng hợp cơng ty nước ngồi kiểm sốt tài sản hữu hình khấu hao Chỉ 80% thuế nước trả thu nhập phép coi tín dụng thuế nước ngồi Đối với năm tính thuế bắt đầu sau ngày 31 tháng 12 năm 2017 trước ngày tháng năm 2026, thuế suất hiệu dụng cao GILTI 10,5% 2.7 Lãi lỗ TA ST C U H M U ST C O M TA IL IE U H M IE U O C TA IL ST U H U IL IE EU H U TA IL ST C IE U O H M U Mặc dù thuế suất thu nhập thông thường giao dịch vốn công ty, khoản lỗ vốn khấu trừ lãi vốn thu nhập thông thường Khoản lỗ vốn rịng chuyển sau ba năm chuyển sang năm năm Các khoản lỗ buôn bán kinh doanh phát sinh trình kinh doanh thơng thường khấu trừ vào thu nhập chịu thuế TA H M U ST C O M TA IL IE U H U Lãi lỗ vốn công ty cư trú Hoa Kỳ thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cơng ty nước ngồi thường coi lãi lỗ vốn có nguồn gốc Hoa Kỳ Tuy nhiên, cổ phiếu cơng ty nước ngồi cấu thành cổ phiếu cơng ty nước ngồi kiểm sốt bán, vào thời điểm năm năm trước ngày bán, số quy tắc định áp dụng để tái tạo nguồn thu nhập từ nước - thu nhập từ cổ tức có nguồn gốc, phạm vi bán cổ phần cổ đông thu nhập lợi nhuận tích lũy cơng ty nước ngồi Ngồi ra, cổ đơng bán khấu trừ thuế nước ngồi khoản thu nhập IE 19 TA I U H U ST LI C EU O Các cơng ty Hoa Kỳ có chi nhánh nước ngồi hoạt động kinh doanh (bao gồm tài sản sản xuất dầu khí, hầu hết trường hợp) có lãi lỗ xử lý tài sản chi nhánh nước ngồi, có nguồn gốc từ nước từ IL O M ST C O M TA IL I Các hợp đồng thuê dầu khí giữ năm thường dẫn đến lãi lỗ thương mại kinh doanh bán, tùy thuộc vào việc thu hồi lại thảo luận Lãi lỗ xử lý tài sản phải tính cho tài sản tính thuế (tức tài sản tính theo tài sản, khơng phải tổng cộng) Việc thu hồi tính tốn sở tài sản ST C U Các tài sản không tồn kho sử dụng thương mại kinh doanh người nộp thuế năm coi tài sản thương mại kinh doanh Việc định đoạt tài sản thương mại kinh doanh tạo khoản lỗ thông thường gọi khoản lãi theo Mục 1231 IRC mà (tùy thuộc vào giới hạn định) coi lãi vốn Tuy nhiên, quan thuế Hoa Kỳ yêu cầu số khoản khấu trừ thông thường tuyên bố trước phải thu lại thành thu nhập bình thường thời điểm bán tài sản bán để thu lợi Ví dụ, tài sản hữu hình bán với lãi, khoản khấu hao khấu trừ phải thu lại số tiền lãi Khi bán tiền lãi cho thuê, người nộp thuế phải thu lại tất IDC khoản tiền tiêu hao làm giảm sở tính thuế, lên đến số tiền lãi thu từ tài sản đó, tài sản đưa vào sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 1986 Tại quy tắc thu hồi khác tài sản đưa vào sử dụng trước ngày tháng năm 1987 ST C O M TA IL IE U O H M U Tiền tệ chức 2.8 TA IL Chuyển giá Luật thuế Hoa Kỳ bao gồm biện pháp để đảm bảo sở thu nhập chịu thuế Hoa Kỳ liên quan đến giao dịch xuyên biên giới dựa giá sải tay Các cơng ty Hoa Kỳ có chi nhánh nước hoạt động kinh doanh (bao gồm tài sản sản xuất dầu khí, hầu hết trường hợp) có lãi lỗ xử lý tài sản chi nhánh nước ngồi, có nguồn gốc từ nước từ Hoa Kỳ tùy thuộc vào thực tế Hơn nữa, việc bán tài sản chi nhánh nước ngoài, chẳng hạn thiết bị, phân loại nước theo điều khoản tìm nguồn cung ứng, quy tắc bổ sung áp dụng việc thu hồi đó, thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ, phần thu nhập tương đương với số khấu hao thực Hoa Kỳ năm tính thuế trước liên quan đến tài sản chi nhánh nước ngồi Lãi lỗ vốn cơng ty cư trú Hoa Kỳ thu từ việc chuyển nhượng cổ phần cơng ty nước ngồi thường coi lãi lỗ vốn có nguồn gốc Hoa Kỳ Tuy nhiên, cổ phiếu công ty nước ngồi cấu thành cổ phiếu cơng ty nước ngồi kiểm sốt bán, vào thời điểm năm năm trước ngày bán, số quy tắc định áp dụng để tái tạo nguồn thu nhập từ nước - thu nhập từ cổ tức có nguồn gốc, phạm vi bán cổ phần cổ đông thu nhập lợi nhuận tích lũy cơng ty nước ngồi Ngồi ra, cổ đơng bán khấu trừ thuế nước khoản thu nhập Có sẵn số phương pháp để xác định giá chiều dài sải tay có yêu cầu tài liệu nghiêm ngặt để hỗ trợ phương pháp chọn giá đạt Điều đặc biệt liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ công ty, thỏa thuận tài trợ công ty hợp đồng thuê thuyền trần thuê định hạn U H U IL IE U ST C O M TA H M EU O 20 TA I LI C ST U U H IE IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M 2.9 U IL IE U H U ST C IE U Theo luật thuế thu nhập Hoa Kỳ, người nộp thuế yêu cầu tính thu nhập chịu thuế họ cách sử dụng đồng đô la Mỹ TA U TA ST C U H M Hoa Kỳ tùy thuộc vào thực tế Hơn nữa, việc bán tài sản chi nhánh nước ngoài, chẳng hạn thiết bị, phân loại nước ngồi theo điều khoản tìm nguồn cung ứng, quy tắc bổ sung áp dụng việc thu hồi đó, thu nhập có nguồn gốc Hoa Kỳ, phần thu nhập tương đương với số khấu hao thực Hoa Kỳ năm tính thuế trước liên quan đến tài sản chi nhánh nước TA ST C U TA IL IE U H M O M ST C U H M IE U O C EU H U U TA IL ST C IE U O H M TA IL ST U H U IL IE TA IE 21 TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O M TA IL IE U H U ST C O M TA IL I 2.11 Thanh toán tiền quyền -Cho thuê nước • Tiền quyền dầu mỏ trả cho chủ sở hữu khoáng sản, hợp đồng th đất liền phủ tiểu bang liên bang, cá nhân, khu bảo tồn Ấn Độ, tập đồn, cơng ty hợp danh tổ chức khác Khoản toán tiền quyền loại trừ khỏi tổng thu nhập chủ sở hữu lãi lao động Đối với dự án bờ, tiền quyền đầu nguồn trả cho chủ sở hữu khoáng sản Tiền quyền đầu giếng thường tính với tỷ lệ từ 12,5% đến 30% (dựa hợp đồng thuê hợp đồng) tổng giá trị đầu giếng tất xăng dầu sản xuất Tổng giá trị đầu giếng thường giá giao niêm yết cho địa điểm sản xuất doanh thu thực tế nhận được, trừ chi phí Các loại chi phí phép chi phí chế biến, tồn trữ vận chuyển xăng dầu đến điểm bán -Hợp đồng thuê nước Đối với dự án khơi, tiền quyền đầu giếng trả cho phủ liên bang thơng qua Văn phịng Doanh thu Tài nguyên Thiên nhiên (ONRR) chia sẻ với bang thích hợp giếng nằm vùng biển bang Tiền quyền dựa tỷ lệ phần trăm ấn định thời điểm đấu IL M O ST C U 2.10 Cổ tức Cổ tức công ty cư trú Hoa Kỳ trả phải chịu thuế, trừ người nhận đủ điều kiện khấu trừ cổ tức nhận (DRD) bảo hiểm hiệp ước thuế thu nhập hành với mức thuế suất giảm Đối với cổ đông công ty thường trú Hoa Kỳ, tất cổ tức nhận được tính vào tổng thu nhập Theo luật trước đây, tập đoàn C nhận cổ tức từ số công ty nước chịu thuế định khấu trừ 100% cổ tức nhận tập đoàn C nhận cổ tức sở hữu 80% cổ phần công ty chi trả công ty Hoa Kỳ Ngoài ra, tập đoàn C nhận cổ tức từ số công ty nước chịu thuế khấu trừ 80% (nếu sở hữu 20% 80% người trả cổ tức) 70% (nếu sở hữu 20% người trả cổ tức) số cổ tức nhận Tuy nhiên, có hiệu lực cho năm tính thuế bắt đầu sau năm 2017, mức khấu trừ cổ tức 80% nhận giảm xuống 65% mức khấu trừ cổ tức 70% giảm xuống 50% Cổ tức trả số cơng ty nước ngồi đủ điều kiện để miễn 100% bên nhận công ty Hoa Kỳ sở hữu từ 10% trở lên bên chi trả nước ngồi Đối với cổ đơng khơng cư trú công ty, cổ tức trả ghi có cho cổ đơng khơng cư trú phải tn theo WHT 30% (trừ tỷ lệ giảm hiệp ước thuế thu nhập hành) WHT người trả tiền khấu trừ tổng số tiền cổ tức TA IL IE U O M -Dầu khí khơng theo qui ước/độc đáo U H U IL IE U ST C O M TA H M EU O 22 TA I LI C ST U U H IE IL ST C O M ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M • Mỹ nước tiêu thụ dầu mỏ lớn giới Nhưng sản lượng khai thác Mỹ lại nhỏ nhiều so với lượng tiêu thụ Điều khiến Mỹ phải phụ thuộc nhiều vào trữ lượng nhập • Đến 2012, nhờ cơng nghệ khai thác phiến,sản lượng khai thác Mỹ tăng cao kỷ lục 28% so vời khả cung cấp 2008 • Từ năm 1990 đến năm 1996, trữ lượng khí đốt tự nhiên dầu thơ Hoa Kỳ giảm đặn • Năm 1997, xu hướng giảm trữ lượng khí đốt tự nhiên đảo ngược nhà khai thác đưa đổi việc khoan định hướng bẻ gãy thủy lực kỹ thuật gia tăng thành công chứng minh trữ lượng sản lượng khí tự nhiên từ thành tạo đá phiến sét • Năm 2008, xu hướng giảm dầu thô đảo ngược nhà khai thác áp dụng cải tiến khoan định hướng bẻ gãy thủy lực cho hệ thống chứa dầu chặt chẽ, chẳng hạn đá phiến sét Bakken Lưu vực Williston • Dự trữ tăng xu hướng sản xuất tiếp tục năm 2015, ngành công nghiệp giảm đáng kể giá dầu khí đốt tự nhiên, đồng thời chứng minh trữ lượng điều chỉnh giảm giá giảm không hỗ trợ nhà khai thác dự kiến phát triển tài nguyên • Từ năm 2016 đến 2018, giá dầu khí đốt tự nhiên Mỹ dự trữ có xu hướng tăng 9% năm • Vào năm 2019, xu hướng tăng dự trữ bị gián đoạn vào năm 2020, dự trữ giảm hai loại nhiên liệu • Về Chế độ tài áp dụng cho ngành dầu khí Mỹ tơ nhượng kết hợp thuế TNDN, thuế tài nguyên tiền quyền Chế độ tài khóa dầu khí quan trọng phủ đảm bảo việc quản lý phù hợp nguồn tài nguyên thiên nhiên đất nước U H U IL IE TA IL Kết luận U IV ST C IE U O H M U ST C Khơng có điều khoản đặc biệt áp dụng cho dầu độc đáo khí đốt độc đáo Và theo quy tắc thuế thu nhập liên bang hành Hoa Kỳ, khơng có điều khoản điều khoản đặc biệt cụ thể áp dụng để đối xử với dầu khí độc đáo khác với dầu khí thơng thường cho mục đích đánh thuế TA U TA ST C U H M giá Như thảo luận trên, tiền quyền trả tổng giá trị đầu sản xuất TA ST C U H M TA IL IE U • IL IE 23 M TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O U TA IL IE ST C U O H M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H U TA IL M TA IL IE U H U ST C IE U O H M U ST C O M Đối với nhà đầu tư dầu khí, chế độ tài khóa dầu khí ảnh hưởng đến định nhà đầu tư quốc gia quan tâm.Mỹ áp dụng hệ thống tô nhượng với số quốc gia Anh, Pháp, Na Uy, Nga, Úc, New Zealand, Nam Phi, Colombia Argentina sách tài khóa dầu khí • Qua hệ thống tơ nhượng nhà thầu tự chủ,độc lập khơng có can thiệp phủ phủ chuyển giao quyền sở hữu dầu khí đốt cho công ty chúng sản xuất Công ty sản xuất sau trả tiền quyền thuế • Với Mỹ,hiện nhà sản xuất dầu khí đốt tự nhiên lớn tồn cầu hệ thống tài khóa có ảnh hưởng lớn nguồn cung tồn cầu.Khơng kể đến chiến tranh Nga-Ucraina làm cho giá xăng dầu tăng với thay đổi sách Hoa Kỳ gia tăng nguồn cung bờ giảm đáng kể giá dầu khí đốt giới ‘’ Cuộc cách mạng đá phiến" biến Hoa Kỳ trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên dầu thơ hàng đầu Sản lượng khai thác từ dầu mỏ khí đá phiến thắt chặt vượt qua sản lượng khai thác dầu khí thơng thường Mỹ • Bên cạnh đó,cùng với sửa đổi từ năm 2017(TCJA) cách giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thay đổi cách đánh thuế thu nhập nước giới thiệu việc sử dụng hết tài sản khấu hao, tác động điều khoản ban hành có tác động lâu dài sâu sắc đến ngành dầu khí TA ST C U O M TA IL IE U H M ST C Nguồn tham khảo: IL IE 24 U M TA I U H U ST LI C EU O H M U ST C O U TA IL IE ST C U O H M U ST C O M TA IL I EU H U TA IL ST C IE U O H M TA IL IE U H U TA IL ST C IE U O H M U U.S Energy Information Administration (https://www.eia.gov/) Global oil and gas tax guide ( https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/docs/202201/2018%20Comparative%20Analysis%20of%20the%20Federal%20Oil%20and%2 0Gas%20Fiscal%20Systems%20Onshore%20Report_0.pdf?fbclid=IwAR1J2iWDIS TNu9dIHjhu_b-adRc6X0WVPqSDWGctudaJJJBTCb-NiOhAQPI) AGUIDE TO THE OIL&GAS INDUSTRY (https://husteduvn.sharepoint.com/:b:/s/Kinhtdukhi20212134054/EbRk4D5tRp1Nj42 Tts7l3gMBaA7tjNOO2Mbhc5kZmB5B9g?e=hxaj70) 2018 Comparative Analysis of the Federal Oil and Gas Fiscal Systems Onshore Report (https://www.blm.gov/sites/blm.gov/files/docs/202201/2018%20Comparative%20Analysis%20of%20the%20Federal%20Oil%20and%2 0Gas%20Fiscal%20Systems%20Onshore%20Report_0.pdf?fbclid=IwAR29BJrf4b3s dGJdplxwjiXXv-ky7CAOjHhzAELsbfUWdqP3GfBVH8OHIHM ) IE IL TA M O C ST U H U IL IE TA M O ST C U M O C ST U H EU LI TA I M O C ST U U H 25 IL TA U H IE U M O C ST U EU H IL I TA IL TA ST C U M H TA IL IE U O M ST C U H IE U M O C ST U H U IL IE TA ... quan dầu khí cơng nghiệp dầu khí giới I Dầu mỏ Cơng nghiệp dầu khí ST C O M 2.1 Công nghiệp dầu khí U 2.2 Đặc điểm cơng nghệ dầu khí. .. nhiên liệu • Về Chế độ tài áp dụng cho ngành dầu khí Mỹ tơ nhượng kết hợp thuế TNDN, thuế tài nguyên tiền quyền Chế độ tài khóa dầu khí quan trọng phủ đảm bảo việc quản lý phù hợp nguồn tài nguyên... sản phẩm dầu khí cực lớn, tập trung 32% châu Âu châu Á 53% Trung Đông Những vùng khác tiêu thụ dầu khí là: Nam Mỹ, Trung Mỹ, Châu Phi , Bắc Mỹ. Mỗi năm, toàn giới tiêu thụ 30 tỷ thùng dầu năm Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập lớn: Tìm hiểu những chính sách tài khóa về dầu khí của nước Mỹ,