0

De vndoc com

2 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2023, 10:04

de VnDoc com Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí Trang chủ https //vndoc com/ | Email hỗ trợ hotro@vndoc com | Hotline 024 2242 6188 Soạn Anh 6 Unit 4 Writing SGK Cánh Diều Bản quyền[.] Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Soạn Anh Unit Writing SGK Cánh Diều Bản quyền thuộc VnDoc nghiêm cấm hành vi chép mục đích thương mại Write an email Describe your family in 40-60 words (Viết thư điện tử Mơ tả gia đình bạn khoảng 40 - 60 từ) Hướng dẫn dịch Xin chào, Tên Joe Parker Tôi 14 tuổi sống London, Vương quốc Anh Tên mẹ Julie tên cha tơi Steven Tơi có người em trai Tên anh Andrew Anh 12 tuổi Joe Bài viết tham khảo From: linda@gmail.com To: jack@gmail.com Hello, My full name is Tran Le Ha Phuong I’m 14 years old I live in Hanoi, the capital of Vietnam My mother’s name is Thu Hien She loves children and she is a kindergarten teacher My father’s name is The Dan He’s a businessman I also have an older brother His name is Nhat Minh He is in Grade 10 Linda Dịch Gửi từ: linda@gmail.com Gửi đến: jack@gmail.com Xin chào, Tên đầy đủ Trần Lê Hà Phương Mình 14 tuổi Mình sống Hà Nội, thủ Việt Nam Tên mẹ Thu Hiền Mẹ yêu trẻ mẹ giáo viên mầm non Tên bố Thế Dân Bố doanh nhân Mình có anh trai Anh tên Nhật Minh Anh học lớp 10 Linda Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí Mời chân bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6-sach-canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 2 6188 ... Tiếng Anh lớp hay miễn phí tại: https:/ /vndoc. com/ tieng-anh-lop-6-sach-canh-dieu Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c c o m / | Email hỗ trợ: hotro @vndoc. com | Hotline: 2 6188
- Xem thêm -

Xem thêm: De vndoc com,