0

Trường Thcs Bích Hòa

3 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 23:28

TRƯỜNG THCS BÍCH HÒA phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o Thanh oai TR ƯỜNG THCS BÍCH HÒA §Ò thi olympic líp 6 N¨m häc 2015 2016 M«n thi NGỮ VĂN Thêi gian lµm bµi 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò ) Câu 1 (4đ)[.] Đề thi olympic lớp Năm học 2015 - 2016 phòng Giáo dục & Đào tạo Thanh oai TRNG THCS BCH HềA Môn thi : NG VN Thời gian làm : 120 phút Đề thức (không kể thời gian giao ®Ị ) Câu (4đ) :Tìm biện pháp tu từ nêu tác dụng đoạn văn sau “ Từ đoàn thuyền khơi đến giếng ngọt, thùng cong gánh nối tiếp đi về Trơng chị Châu Hịa Mãn địu con, thấy dịu dàng u tâm hình ảnh biển mẹ hiền mớm cá cho lành” Cô Tô- Nguyễn Tuân Câu 2: (6đ): Suy nghĩ em câu chuyện sau: Cục nước đá dòng chảy Mưa đá Một cục đá to trứng rơi bộp xuống đất Dòng nước dang rộng tay nói: - Chào bạn ! Mời bạn nhập vào Cục nước đá lạnh lùng đáp: - Các anh đục ngầu bẩn thỉu thế, tơi hịa nhập vào anh Trời cao bạn tơi Dịng nước cười xịa chảy sơng biển Cục nước đá trơ một lúc sau tan nát ướt nhoẹt góc sân Q tặng sống Câu (10đ): Kể lại nói chuyện ghế gáy với bàn lần vơ tình nghe vào buổi trực nhật lớp thứ hai đầu tuần _Hết YÊU CẦU CẦN ĐẠT Câu 1: - HS biện pháp tu từ: Điệp từ so sánh -Học sinh nêu giá trị nghệ thuật phép tu từ + Cảnh lao động sinh hoạt vừa khẩn trương tấp nập nhộn nhịp đảo Cô Tô + Vẻ bình sống đảo Cơ Tơ thể khơng khí lao động người dân Hình ảnh chị Châu Hịa Mãn địu - Đúng ý đạt 1.5đ Câu 2: 6đ  Hình thức: 1đ - Bài văn ngắn hàm có bố cục ba phần trình bày đẹp * Nội dung: - Tóm tắt thật ngắn gọn chuyện (1đ) - Suy nghĩ thân mối quan hệ người xã hội (1đ) - Câu chuyện nói với chúng ta: Cuộc sống cấn người ln hịa đồng thân thiện (1đ) - Học sinh liên hệ thân lối sống cách sống hòa đồng thân thiện (1đ) - Phê phán lối sống kiêu ngạo (1đ) Câu 3: * Hình thức: (2đ) - Làm thể văn kể chuyện tưởng tượng - Bài viết có đủ phần rõ ràng - Diễn đạt lưu lốt so sánh, nhân hóa * Yêu cầu nội dung : 8đ - Mở bài: 1,5đ + Nêu tình nghe trị chuyện ghế gãy với bàn - Thân bài: 5đ Kể lại nội dung trò chuyện ghế gãy + Ghế đau đớn, kêu rên – tâm trạng buồn chán + Cái bàn, ghế bên cạnh có chung tâm trạng buồn, lo âu, tức giận, ốn trách cô cậu học sinh ý thức không hiểu biết giá trị bàn ghế học sinh + Thầm ghen tị với bàn ghế bên cạnh may mắn khơng bị + Ghế mong muốn bạn học sinh giáo dục nhiều lợi ích bàn ghế có ý thức bảo vệ công + Thái đọ thân nghe câu chuyện, cảm thông, tức giận cho ghế bất hạnh tự hứa chăm sóc…hiểu giá trị bàn ghế học sinh học tập  Kết bài: 1.5đ - Suy nghĩ thân trò chuyện nghe - Nhắc nhở người cần bảo vệ công ... nhộn nhịp đảo Cô Tô + Vẻ bình sống đảo Cơ Tơ thể khơng khí lao động người dân Hình ảnh chị Châu Hòa Mãn địu - Đúng ý đạt 1.5đ Câu 2: 6đ  Hình thức: 1đ - Bài văn ngắn hàm có bố cục ba phần trình... ta: Cuộc sống cấn người ln hịa đồng thân thiện (1đ) - Học sinh liên hệ thân lối sống cách sống hòa đồng thân thiện (1đ) - Phê phán lối sống kiêu ngạo (1đ) Câu 3: * Hình thức: (2đ) - Làm thể văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường Thcs Bích Hòa,