0

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

5 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:53

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC K Ì I LỚP 5 NĂM HỌC 2009 2010 MÔN Tiếng Việt Họ và tên Học sinh lớp Trứơc khi giao bài cho giáo viên chấm,hiệ[.] PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐƠNG TRIỀU BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC K Ì ILỚP NĂM HỌC :2009-2010 MÔN:Tiếng Việt ố Họ tên: Học sinh lớp: số phách Trứơc giao cho giáo viên chấm,hiệu trưởng dọc phách theo đ ường kẻ Điểm Viết Đọc GKI Nhận xét giáo viên Số phách a.Bài kiểm tra viết I.Chính tả:Nghe-viết:15 phút(Giáo viên đọc cho học sinh víết) Bài viết:Kì diệu rừng xanh (Viết đoạn:Nắng trưa đến úa vàng cảnh mùa thu)-Tiếng Việt tập I-trang 71 II Tập làm văn:(25 phút) Tả trường thân yêu em B.Bài kiểm tra đọc: I Đọc thầm trả lời câu hỏi:(20 phút) Tiếng đàn ba-la-lai-ca sông Đà Trên sông Đà Một đêm trăng chơi vơi Tôi nghe tiếng ba-la-lai-ca Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ Ngón tay đan sợi dây đồng Lúc Cả nông trường say ngủ cạnh dịng sơng Những tháp khoan nhơ lên trời ngẫm nghĩ Những xe ủi xe ben sóg vai nằm nghỉ Chỉ tiếng đàn ngân nga Với dịng trắng lấp lống sơng Đà Ngày mai Chiếc đập lớn nối liền hai khối núi Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên Sông Đà chia ánh sáng mn ngả Từ cơng trình thuỷ điện lớn QUANG HUY *Dựa vào nội dung học,hãy khoanh tròn vào chữ trước ya trả lời đúng: 1.Ba- la-lai-ca tên : a.Loại đàn dây người Nga b.Cô gái người Nga Nga c.Thành phố nước 2.Bài thơ tả công trường thuỷ điện sông Đà vào thời điểm: a.Bình minh b.Hồng c Đêm trăng 3.Cảnh công trường đêm trăng rất: a ồn b.Tĩnh mịch c.Tấp nập 4.Chi tiết gợi lên hình ảnh đêm trăng tĩnh mịch công trường sông Đà là: a.Cơng trường say ngủ cạnh dịng sơng b.Tháp khoan nhơ lên trời ngẫm nghĩ c.Xe ủi,xe bên sông vai nằm nghỉ d.Cả phương án 5.Bài thơ sử dụng số từ láy là: a.3 từ b.4 từ c.5 từ 6.Tác giả quan sát vật giác quan nào? a.Thị giác(mắt),thính giác(tai) b.Thị giác,xúc giác(làn da) c.Thị giác,thính giác ,xúc giác 7.Dãy từ đồng nghĩa với từ “lấp loáng” là: a.Lấp lánh,lung linh,lấp loá b.Lấp lánh,lung linh,mờ mờ c.Lấp lánh,láp lố,trong trẻo 8.Câu có từ”Sáng” mang nghĩa gốc là: a.Anh sáng dà b.Sông Đà chia ánh sáng môn ngả II Đọc thành tiếng: Mỗi học sinh đọc đoạn văn,thơ khoảng 90 đến 100 chữ số tập đọc học(từ tuần đến tuần 9) sách tiếng việt lớp tập ... nguyên Sông Đà chia ánh sáng muôn ngả Từ cơng trình thuỷ điện lớn QUANG HUY *Dựa vào nội dung học,hãy khoanh tròn vào chữ trước ya trả lời đúng: 1.Ba- la-lai-ca tên : a.Loại đàn dây người Nga b.Cô... dây người Nga b.Cô gái người Nga Nga c.Thành phố nước 2.Bài thơ tả công trường thuỷ điện sơng Đà vào thời điểm: a.Bình minh b.Hồng c Đêm trăng 3.Cảnh cơng trường đêm trăng rất: a ồn b.Tĩnh mịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo,