0

Trường Tiểu Học Vạn Phúc

2 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2023, 04:32

Trường Tiểu học Vạn Phúc Trường Tiểu học Vạn Phúc Họ và tên Lớp BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Năm học 2008 2009 Môn Tiếng Việt Lớp 5 Họ và tên giáo viên coi, chấm PHẦN KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành ti[.] Trường Tiểu học Vạn Phúc BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I Họ tên:………………………… Năm học 2008- 2009 Lớp:……………………………… Môn Tiếng Việt- Lớp Họ tên giáo viên coi, chấm:………………………………………………………… Đọc: …………………………………………………………… Viết: PHẦN KIỂM TRA ĐỌC TB: I Đọc thành tiếng Bài Kì diệu rừng xanh Tiếng Việt tập I trang 75 (Mỗi học sinh đọc không phút, phát âm đúng, khơng ngọng, đọc lưu lốt, ngắt nghỉ diễn cảm điểm Giáo viên tuỳ theo mức độ đọc học sinh mà cho điểm 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5) II Đọc thầm làm tập (thời gian 10 phút) điểm (mỗi câu điểm) Khoanh vào chữ đầu đáp án Tác giả miêu tả vật rừng? A bầu trời, mặt đất, cối B nắng, mưa, người, vật C nấm rừng, rừng, nắng rừng, thú, màu sắc âm rừng D màu sắc âm rừng, thú, người Rừng khộp gọi "giang sơn vàng rợi" vì: A Rừng có nhiều loại quý vàng B Đất rừng có nhiều vàng C Rừng có nhiều màu vàng: cây, nắng, mang lông vàng D Nắng rừng vàng Những nấm rừng gợi cho tác giả liên tưởng thú vị gì? Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau: Mỗi nấm lâu đài kiến trúc tân kì Từ "chạy" từ nhiều nghĩa, từ từ đồng âm câu sau: a) Cô vận động viên điền kinh nên chạy nhanh b) Để có tiền cho học, chị phải chạy khắp nơi c) Em ngồi chơi đợi chị, đừng có chạy đâu nhé! PHẦN KIỂM TRA VIẾT I Chính tả Bài viết Kì diệu rừng xanh điểm Viết đoạn "Sau hồi len lách… thần bí" Thời gian viết 15 phút Bài tập điểm Thời gian làm phút Gạch chân chữ viết sai tả từ ngữ đây: no lắng, ăn no, tuyên chuyền, chim chuyền cành, lụ hoa, hoa nở, nơ việc học, nơ, gạo lếp, nếp áo II Tập làm văn Thời gian 20 phút điểm Đề bài: Em tả cảnh đẹp địa phương em TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2008- 2009 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP PHẦN KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành tiếng điểm (Đã hướng dẫn kiểm tra) II Đọc thầm làm tập điểm Mỗi ý điểm D C Liên tưởng đến lâu đài, kinh đô vương quốc người tí hon, nấm đền đài, miếu mạo, cung điện họ Chủ ngữ: Những nấm; Vị ngữ: lâu đài kiến trúc tân kì "chạy" câu a c từ nhiều nghĩa; từ "chạy" câu b từ đồng âm so với từ PHẦN KIỂM TRA VIẾT I Chính tả Bài viết điểm Cứ lỗi trừ điểm bao gồm sai âm đầu, vần, thanh, lỗi giống tính lỗi Không cho điểm Bài tập điểm no lắng, ăn no, tuyên chuyền, chim chuyền cành, lụ hoa, hoa nở, nơ việc học, nơ, gạo lếp, nếp áo Mỗi đáp án cho 0,2 điểm II Tập làm văn điểm Bài văn có đủ phần: điểm Tả cảnh đẹp có nhiều ý, người đọc hình dung cảnh nào; tả theo thứ tự thời gian không gian: điểm Bài văn làm bật chi tiết trọng tâm làm cho văn hay, hấp dẫn người đọc: điểm Thể thái độ, tình cảm….: điểm Cả làm chữ viết xấu, sai tả, bẩn trừ tối đa điểm Điểm phần để điểm thập phân có phần thập phân ,5 điểm tồn khơng để điểm thập phân ...TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN PHÚC HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I- NĂM HỌC 2008- 2009 MƠN TIẾNG VIỆT LỚP PHẦN KIỂM TRA ĐỌC I Đọc thành... Không cho điểm Bài tập điểm no lắng, ăn no, tuyên chuyền, chim chuyền cành, lụ hoa, hoa nở, nơ việc học, nơ, gạo lếp, nếp áo Mỗi đáp án cho 0,2 điểm II Tập làm văn điểm Bài văn có đủ phần: điểm Tả
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường Tiểu Học Vạn Phúc,