0

BÁO cáo HOẠT ĐỘNG kế TOÁN tại NHÀ HÀNG THIÊN ân

42 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 10:16

  NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KẾ TỐN TẠI NHÀ HÀNG THIÊN ÂN GVHD : Lý Hoàng Oanh Lớp học phần  : ACC707_221_D01 Nhóm thực hiện  : Nhóm TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022      DÁCH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên  MSSV Mức độ đóng góp   Nguyễn Thị Kim Anh  030536200004 100% Phan Thị Kiều Anh  030536200006 100%  Nguyễn Thị Bắc  030536200014 100%  Nguyễn Thị Hoa  030536200062 100% Trần Thị Thanh Hoa  030536200063 100% Trương Khánh Huyền  030536200077 100% Trần Thị Huyền Trang  030536200287 100% Kiều Thị Giang  030536200033 100%     NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN      MỤC LỤC  LỜI MỞ ĐẦU  I Cơ sở lý luận kế toán hoạt động nhà hàng   Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng   1.1 Khái niệm kinh doanh nhà hàng   1.2 Đặc điểm kinh doanh nhà hàng   2 Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm   2.1 Khái niệm  2.2 Nguyên tắc kế toán  2.3 Phương pháp kế toán   2.4 Tập hợp chi phí chế biến tính giá thành   2.4.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621)   2.4.2 Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622)   2.4.3 Chi phí sản xuất chung (TK 627)   2.4.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang   II Thực trạng cơng tác kế tốn nhà hàng Thiên Ân  Tổ chức cơng tác kế tốn  Chính sách kế tốn  10 Sổ sách kế toán  11 3.1 Chứ ng từ  kế toán  11 3.2 Quy trình kế tốn   11 Đặc điểm kinh doanh công ty  12 Thực tế cơng tác Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nhà hàng   13 5.1 Chi phí nguyên vật liệu trự c tiếp –  TK 621  13 5.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp –  TK 622  19 5.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung –  TK 627  21 5.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang  –  TK 154  28 III Điểm khác biệt công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phẩm, kế tốn doanh thu, chi phí tính kết kinh doanh đơn vị thực tập so với doanh nghiệp sản xuất   32     LỜI MỞ ĐẦU  Hiện nay, kinh doanh nhà hàng, quán ăn đánh giá lĩnh vự c kinh doanh tốt r ất ổn định Thờ i gian hoàn vốn ngắn, chỉ từ một đến hai năm sau hoạt động Và hình thức kinh doanh lợ i nhuận cao mang đến địa chỉ thỏa mãn nhu cầu ăn uống c khách hàng  Nhà hàng Thiên Ân gây ấn tượ ng v ớ i v ới không gian quán ăn rộng rãi, trang trí đẹ p m vớ i phong cách bế p mở, giúp khách hàng quan sát đượ c q trình chế biến ăn Nhân viên đào tạ o phục vụ bài bản, đem lại cảm giác gần gũi thoải mái cho thực khách đến thưở ng thức ăn  Ngồi ra, nhà hàng nắ m bắt tâm lý khách hàng, xây d ựng nhà hàng chuyên nghiệ p vớ i  phong cách ẩm thực tr ẻ trung đườ ng phố Các ăn, sản phẩm dịch vụ mà nhà hàng cung cấ p thành quả từ những đầu bế p có tay nghề cao Giá thành ăn cực k ỳ hợ  p lý so vớ i giá thị trường có đội ngũ kế  tốn tậ p hợ  p chi phí tính giá giá cả hợ  p lý Sau quy trình bướ c thực hành k ế toán dịch vụ nhà hàng giúp ngườ i hiểu về cơng việc tính giá thành cách phân bi ệt loại chi phí t ại nhà hàng, quán ăn   I Cơ sở lý luận kế toán hoạt động nhà hàng   Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng  1.1 Khái niệm kinh doanh nhà hàng Kinh doanh nhà hàng việc thực một, số, tất công đoạn trình đầu tư, từ sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ dịch vụ ăn uống dịch vụ bổ sung khác thị trường nhằm mục đích sinh lợi   1.2 Đặc điểm kinh doanh nhà hàng  Kinh doanh nhà hàng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, theo yếu tố tạo nên sản phẩm dịch vụ kinh doanh nhà hàng có đặc điểm sau:   -  Đặc điểm sản phẩm:  + Sản phẩm ăn uống nhà hàng bao gồm hai nhóm sản phẩm tự chế hàng chuyên bán + Các sản phẩm bao gồm tính hữu hình vơ hình   ▪  Thứ nhất, đặc điểm hữu hình vật lý bao gồm chất lượng thực phẩm đồ uống   sản xuất phục vụ, cách trang trí nhà hàng, cách xếp bàn, thiết kế thực đơn, kích cỡ phần,   ▪  Thứ hai, đặc điểm vơ hình sản phẩm đặc điểm thỏa mãn “cảm xúc” khách hàng, khơng khí nhà hàng, hình ảnh mà muốn khắc họa thái độ nhân viên phục vụ.  ▪  Đối với khách hàng, sản phẩm bạn tất tính lợi ích mà họ nhận mua hàng hóa dịch vụ bạn -  Đặc điểm khách hàng: Khách hàng nhà hàng yếu tố cấu thành thiếu hệ thống cung ứng dịch vụ nhà hàng Khách hàng nhà hàng đa dạng, đa dạng đối tượng khách, đa dạng nhu cầu đối tượng khách, tuổi tác, vị, phong tục tập qn, sở thích thói quen ăn uống Hơn nữa, nhu cầu khách đến với nhà hàng địi hỏi bậc cao nhu cầu tinh thần.    -  Đặc điểm lao động: Lao động nhà hàng chủ yếu lao động sống phục vụ trực tiếp khách hàng, yêu cầu phải có sức khỏe tốt, có trình độ chun mơn,hơn u cầu trình độ chun mơn ngày cao để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng phong phú khách hàng đồng thời thường xuyên nâng cao kiến thức, hiểu biết, nâng cao kỹ giao tiếp, nắm bắt nhanh, hiểu tâm lý khách hàng Cơ cấu lao động nhà hàng đa dạng, mức độ  chun mơn hóa phận cao từ đội ngũ cán quản lý đến nhân viên nhà hàng   -  Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật: Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng đa dạng, từ bình dân đến cao cấp Tùy theo mục đích kinh doanh khách hàng mục tiêu để tạo lập sở vật chất cho nhà hàng Các nhà hàng phải tạo tiện lợi trình sản xuất phục vụ nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh, an tồn, thuận tiện cho q trình chế biến sản phẩm phục vụ khách hàng.  Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 2.1 Khái niệm  Chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa, chi phí tiền khác mà doanh nghiệp chi để tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm thực cung cấp lao vụ, dịch vụ kỳ định   Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hố có liên quan đến khối lượng cơng tác, sản phẩm dịch vụ hoàn thành kỳ Tất khoản chi phí phát sinh bao gồm: phát sinh kỳ, kỳ tr ước chuyển sang khoản chi phí trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn thành kỳ tạo nên tiêu giá thành sản phẩm 2.2 Nguyên tắc kế toán  -   Nguyên tắc kế toán tiền quy định điều 11 Thông tư 200/2014/TT-BTC -   Nguyên tắc kế toán khoản phải thu quy định theo điều 17 Thông tư 200/2014/TT-BTC -   Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho quy định theo điều 23 Thông tư 200/2014/TT-BTC   -   Nguyên tắc kế tốn TSCĐ quy định theo điều 34 Thơng tư 200/2014/TT-BTC & điều 30 Thông tư 133/2016/TT -BTC -   Nguyên tắc kế toán vốn chủ sở hữu quy định theo điều 50 Thông tư 133/2016/TT-BTC -   Nguyên tắc ghi nhận doanh thu quy định điều 56 Thông tư 133/2016/TT - BTC điều 78 Thông tư 200/2014/TT -BTC -  Cuối kỳ phân bổ chi phí thu mua cho hàng hóa bán theo tiêu thức phù hợp   2.3 Phương pháp kế toán  -  Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên   -  Tài sản cố định trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng   -  Kinh doanh nhà hàng nhà hàng khơng có sản phẩm dở dang cuối kỳ ( SPDDCK) nên tồn chi phí tính vào giá thành chế biến sản phẩm   -  Giá thành sản phẩm chế biến thường tính theo phương pháp định mức:   Tổng tiêu thụ = Tổng tiêu thụTổng định mức*Tổng định mức   2.4 Tập hợp chi phí chế biến tính giá thành  2.4.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( TK 621) Là chi phí nguyên vật liệu nguyên vật liệu phụ để tạo ăn như: Bún, mì, gạo, tơm, rau xanh, muối, đường,      2.4.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp ( TK 622) Là chi phí tiền lương khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) nhân viên trực tiếp tạo ăn đầu bếp, phụ bếp     2.4.3 Chi phí sản xuất chung ( TK 627) Chi phí sản xuất chung bao gồm: -  Chi phí nhân viên quản lý: Tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý phận bếp   -  Chi phí vật liệu: Chi phí nhiên liệu nấu,   -  Chi phí cơng cụ dụng cụ: Bếp, nồi,   -  Chi phí khấu hao TSCĐ   -  Chi phí dịch vụ mua ngồi: Điện, nước,   -  Chi phí khác tiền     5.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung –  TK 627 Chi phí sản xuất chung chi phí phát sinh để  ch ế bi ến ăn ngồi chi phí ngun vật liệu tr ực tiế p chi phí nhân cơng tr ực tiếp, chi phí gồm:  -  Chi phí nhân viên qu ản lý: Tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lý bộ phận bế p.  -  Chi phí cơng cụ dụng cụ: Bế p, nồi, chảo, xoong….  -  Chi phí vật liệu: chi phí nhiên liệu nấu, …  -  Chi phí khấu hao TSCĐ.  -  Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, …  -  Chi phí khác tiền: trà, khăn giấy, tăm, …  -  Sổ chi tiết  -  TK 627 –  Chi phí sản xuất chung (Tháng 11/2022)   -  Ngày hạch Ngày toán  Số chứng từ   Diễn giải  chứng từ   TK Phát sinh Phát đối Nợ   Có  ứng  20/11/2022 20/11/2022 01GTKT Tiền gas  1111 3.000.000 điện, 1111 1.000.000 01001 20/11/2022 28/08/2022 PTK082 Tiền nước  23 sinh   31/11/2022 31/11/2022 HTCPL00005 Tính lương trả 334 6.500.000 nhân viên  phận quản lý tháng 11/2022 31/11/2022 31/11/2022 HTCPL00005 Trích đóng 338 1.397.500 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ  Cộng  Số dư cuối kì  -  24 11.897.500   25   26   Nghiệp vụ 1: Ngày 20/12/2022, đơn vị mua  10 bình gas Hệ thống Gas Đại Phát với giá tiền tính VAT 300.000, thuế GTGT 5% Thanh tốn tiền mặt   Định khoản: Nợ TK 627:   Nợ TK 133:  Có TK 111: 3.000.000 300.000 3.300.000 Nghiệp vụ 2: Ngày 20/12/2022, đơn vị chi tiền toán tiền điện tháng với số tiền chưa VAT 1.000.000, thuế suất 10% Thanh toán tiền mặt   Định khoản: Nợ TK 627:   Nợ TK 133:  1.000.000 100.000 Có TK 111: 1.100.000 27   Sổ chi tiết tài khoản 627: 5.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –  TK 154 Phân bổ chi phí: 28   Bảng tổng hợ p chi phí theo từ ng khoản mục: 29    Kết chuyển chi phí kỳ qua tài khoản 154 (theo TT200):   Sổ chi tiết  TK 154 –  Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (Tháng 11/2022)   Ngày  Chứng Tài Diễn giải  từ   Số tiền (VND)  khoản  đối ứng  Có  Nợ   30/11/2022 KC-TT Kết chuyển tính giá thành sản phẩm  Chi phí nguyên liệu, vật 621 18.487.000 liệu  Chi phí nhân cơng trực 622 53.460.000 tiếp  Chi phí sản xuất chung   627 Giá vốn hàng bán 632 11.897.500 83.844.500  Ngày 30/11/2022 Người ghi sổ  Kế toán trưởng  Giám đốc  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu)   Tính giá thành ăn:  Trong tháng 11/2022, nhà hàng phục vụ:   30   Tên Số lượng  Giá thành định mức (VNĐ)   Lẩu bò nhúng mắm ruốc  220 120.000 Bò lúc lắc khoai tây   160 95.000 Giò heo giả cầy với bánh mì  157 110.000 Mì xào bò 30.000 125 Tổng giá thành định mức:  62.620.000 Các chi phí phát sinh thực tế tháng gồm:   Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (621): 18.487.000 VNĐ      Nguyên vật liệu chính: 13.345000 VNĐ     Nguyên vật liệu phụ: 5.142.000 VNĐ  • • - Chi phí nhân công trực tiếp (622): 53.460.000 VNĐ   - Chi phí sản xuất chung (627): 11.897.500 VNĐ   Theo phương pháp tính giá thành định mức, ta áp dụng cơng thức sau:   Tổng giá thành thực tế (Ztt) = 18.487.000 +53.460.000+11.897.500= 83.844.500   Tổng giá thành định mức (Zđm)  = 120.000 x 220+ 95.000 x 160 +110.000 x 157 + 125 x 30.000 = 62.620.000 HỆ SỐ PHÂN BỔ = ∑  ∑ đ =  8.844.500 62.620.000 = 1,339   Như vậy:  Giá thực tế phần lẩu bò nhúng mắm ruốc = 120.000 x 1,339= 160.673 Giá thực tế phần bò lúc lắc khoai tây = 95.000 x 1,339 = 127.199 Giá thực tế phần giị heo giả cầy với bánh mì = 110.000 x  1,339 = 147.284 Giá thực tế phần mì xào bò = 30.000 x 1,339 = 40.168 31   III Điểm khác biệt cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phẩm, kế tốn doanh thu, chi phí tính kết kinh doanh đơn vị thực tập so với doanh nghiệp sản xuất.  Kế toán nhà hàng  Kế toán sản xuất  - Đối tượng tính giá thành -Đối tượng tính giá thành   sản phẩm, công việc lao vụ, dịch đơn hàng, dịch vụ nhà  vụ của  hàng, máy móc-cơng nghệ chế biến doanh nghiệp Việc xác định đối thực phẩm, …  tượng tính giá thành dựa vào nhân Đối tượng  tố cụ thể:  + Đặc điểm tổ chức sản xuất  + Quy trình cơng nghệ sản xuất   + Đặc điểm sử dụng thành phẩm  -Ghi chép, phản ánh cách -Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu KH  tổng quát tài khoản, sổ kế -Hàng tồn kho khơng lớn   tốn -Sản xuất tiêu thụ    báo cáo tài theo tiêu diễn đồng thời   giá trị doanh nghiệp  -Chu kỳ sản xuất ngắn, thường - Cơ sở ghi sổ sách kế tốn khơng có sản phẩm dở dang cuối kỳ  chứng từ gốc hợp lệ,   đảm Đặc điểm  -Sản phẩm KD nhà hàng gồm  bảo thơng tin xác sở dạng: SP tự chế biến SP mua sẵn  hợp lý.  32   -Sử dụng loại thước đo: giá trị, hiện vật, thời gian, chủ yếu giá trị   - Thông tin số liệu: hệ thống  biểu mẫu báo cáo theo quy định NN (thông tin bên ngoài) theo biểu mẫu báo cáo giám đốc quy định (thông tin nội  bộ)  -Chi phí NVL tính theo giá Ngun tắc  -Hàng hóa mua vào tính  xuất kho xuất sử dụng hay theo nguyên tắc giá gốc  mua sử dụng ngay.  -Hàng hóa mua vào phải hạch  -Chi phí NVL trực tiếp phải toán riêng giá trị nhập kho   tập hợp theo đối tượng Xuất chi phí phát sinh dùng cho đối tượng tập -Hàng xuất kho theo nguyên   hợp chi phí trực tiếp cho đối tắc phù hợp  tượng đó.  -Hạch tốn riêng doanh thu,  -Cuối kỳ, số NVL xuất kho chi phí lợi nhuận cho hàng    phải xác định giá trị vật liệu tự chế biến mua sẵn  lại để xác định xác giá trị  NVL thực tế dùng.  Chi  NVL phí *Thường mua từ * Khi xuất kho nguyên vật liệu trực chợ, siêu thị đem trực tiếp sản xuất kỳ:   tiếp 621  chế biến ngay   Nợ TK 621, 154   Nợ TK 621 (trị giá Có TK 152  nguyên liệu, vật liệu * Nếu mua NVL đưa vào dùng trực tiếp  33 sản xuất    cho chế tạo ăn)   Nợ TK 621,154  Có TK 152, 111, 112,  Nợ TK 133 (nếu có)  …  Phương Chi Có TK 111, 331 phí *Chi phí nhân cơng *Chi phí cơng nhân sản xuất hạch  nhân cơng cho đầu bếp, phụ bếp, trực tiếp doanh nghiệp sản tiếp người phục vụ    xuất   tốn chi phí trực  Nợ TK 622   Nợ TK 622  622  sản xuất  pháp Có TK 334 Có TK 334 Chi phí sản * Chi phí phát sinh để *Khi xuất vật liệu để dùng chung  xuất chung chế biến ăn cho phân xưởng sản xuất hay 627   ngồi chi phí    phục vụ cho công tác quản lý  NVL TT CP NCTT  phân xưởng, ghi:  :   Nợ TK 627  Chi phí bếp, Có TK 152  sảnh ăn (điện, nước, )   Nợ 627  (Nợ 133 (nếu có)   Có 331, 111, 112, …  Giá thành sản - Phương pháp giản đơn (trực  phẩm chế biến tính tiếp)  theo phương pháp - Phương pháp tổng cộng chi phí   định mức  - Phương pháp hệ số   - Phương pháp tỷ lệ    Phương - Phương pháp tính giá thành theo  pháp  đơn đặt hàng  34   - Phương pháp tính giá thành theo định mức  - Phương pháp tính giá thành  phân bước  - Tính giá thành theo phương  pháp loại trừ  Công thức  Tổng tiêu thụ Giá thành SP hồn thành  = (Tổng tiêu thụ/ = CP SXKD DD đầu kỳ + Tổng Tổng định mức)* CPSX SP –CP SX DD Cuối Kỳ  Tổng định mức Tập hợp chi -Giá thành sản phẩm -Doanh nghiệp sử dụng TK 154  phí tính sản ăn uống   xuất   “CP SXKD dang dở” dùng  bao gồm khoản để tập  mục:  Phương pháp tính giá thành  hợp tồn CPSX sản phẩm + Chi phí nguyên vật dịch vụ theo đối tượng tập liệu trực tiếp  hợp CP,  + Chi phí nhân cơng làm để tính giá thành sản trực tiếp   phẩm.  + Chi phí sản xuất -Cung ứng sản phẩm cho khách chung hàng - Kết chuyển chi phí ghi: sản xuất, kinh doanh,  Nợ TK 632 –  Giá vốn hàng bán  chi phí dịch vụ dở Hoặc Nợ 155- thành phẩm  dang đầu kỳ kế tốn Có TK 154 –  CP SXKD dang dở   vào bên 35    Nợ TK 632 “Giá thành sản xuất”, ghi:    Nợ TK 632  –   Giá thành sản xuất  Có TK 154  –   Chi phí sản xuất,  kinh doanh dở dang   Sản phẩm dở dang cuối kỳ  Thường chu Tùy vào tình hình sản xuất kỳ sản xuất, tiêu thụ DN sản phẩm ngắn   Doanh thu  * Doanh thu bán hàng * Doanh thu bán hàng cung cung cấp dịch vụ  cấp dịch vụ   Nợ TK 511- Doanh  Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng thu bán hàng cung cung cấp dịch vụ  cấp dịch vụ  Cách Có TK 911- Xác định kết Có TK 911- Xác định kinh doanh xác kết kinh doanh   định kết * Doanh thu hoạt động tài khoản thu nhập khác  kinh doanh   Nợ 515   Nợ 711-Thu nhập khác  Có 911 Chi phí   -Chi phí bán hàng _ -Chi phí bán hàng- TK 641 -Chi phí quản lý doanh nghiệp TK TK 641 -Chi phí quản lý 642 doanh nghiệp -TK -Chi phí thuế TK 821   642 36   -Giá vốn hàng bán   *Ngồi ra, cuối kỳ kế tốn, kết chuyển chi phí hoạt động tài - TK 632 các  khoản chi phí khác, ghi:   Nợ TK 911 - Xác định kết kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài Có TK 811 - Chi phí khác 37 ... luận kế toán hoạt động nhà hàng   Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng   1.1 Khái niệm kinh doanh nhà hàng   1.2 Đặc điểm kinh doanh nhà hàng   2 Kế. .. loại chi phí t ại nhà hàng, quán ăn   I Cơ sở lý luận kế toán hoạt động nhà hàng   Đặc điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng? ? 1.1 Khái niệm kinh doanh nhà hàng Kinh doanh nhà hàng việc thực một, số,... kế toán     ? ?Kế toán tổng hợp: Là người tổng hợp báo cáo kế toán viên, tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm, tổng hợp doanh thu bán hàng xác định kết kinh doanh… Dưới báo cáo có chữ ký kế
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo HOẠT ĐỘNG kế TOÁN tại NHÀ HÀNG THIÊN ân,