0

KNĐPSTHĐTM CNTC25KT

15 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 23:25

BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN Kỹ năng đàm phán soạn thảo hợp đồng thương mại ĐỀ BÀI 04 LỚP HỌ VÀ TÊN MSSV Hà Nội, 2022 ĐỀ BÀI Công ty cổ phần Bình Minh muốn ký hợp đồng gia công 10 000 áo jacket.A.Những rủi ro mà hai bên có thể gặp phải và phương thức giải quyết1.Rủi ro về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm gia côngĐể có thể loại bỏ rủi ro về mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm gia công; bên A có thể yêu cầu bên B sản xuất mẫu thử, nếu mẫu thử đáp ứng yêu cầu thì bên B tiến hành sản xuất đại trà để cung ứng sản phẩm cho bên B, nếu mẫu thử không đáp ứng yêu cầu thì bên B sẽ tiến hành chỉnh sửa đến khi bên A chấp nhận và lấy mẫu thử làm đối tượng để sản xuất đại trà.2.Rủi ro về nguyên vật liệu, thanh lý nguyên vật liệu thừaViệc sản xuất mẫu thử có thể giúp bên A và bên B ước tính và thống nhất lượng nguyên vật liệu tối thiểu do bên A cần cung cấp cho bên B để thực hiện đơn hàng. Ngoài ra, còn phải quy định việc giao nhận nguyên vật liệu giữa bên A và bên B là giao nhận một lần hay định kỳ, nếu có sự chậm trễ trong việc giao nguyên vật liệu bao nhiêu ngày thì lùi hạn chót giao hàng bấy nhiêu ngày.3.Rủi ro về bảo mật thông tin, quyền sở hữu trí tuệHợp đồng nên quy định nếu trong trường hợp mẫu thiết kế hoặc hàng hóa của CTCP Bình Minh bị tiết lộ ra ngoài trước thời điểm giao hàng thì bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm; nếu trường hợp mẫu thiết kế hoặc hàng hóa của CTCP Bình Minh bị tiết lộ ra ngoài sau thời điểm giao hàng thì hai bên có nghĩa vụ phối hợp điều tra và bồi thường thiệt hại nếu có BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: Kỹ đàm phán soạn thảo hợp đồng thương mại ĐỀ BÀI: 04 LỚP : HỌ VÀ TÊN : MSSV : Hà Nội, 2022 ĐỀ BÀI Cơng ty cổ phần Bình Minh muốn ký hợp đồng gia công 10.000 áo jacket nam với Doanh nghiệp tư nhân An Phát Hai bên đưa số yêu cầu cụ thể sau: Yêu cầu CTCP Bình Minh: - CTCP Bình Minh cung cấp tồn ngun vật liệu DNTN An Phát gia cơng hàng hóa theo mẫu mã, kiểu dáng CTCP Bình Minh đặt hàng - DNTN An Phát phải giao thành phẩm nguyên vật liệu thừa (nếu có) - DNTN An Phát không bán sản phẩm CTCP Bình Minh ngồi, hình thức Trong trường hợp mẫu thiết kế hàng hóa CTCP Bình Minh bị tiết lộ ngồi, DNTN An Phát phải hồn tồn chịu trách nhiệm - CTCP Bình Minh có quyền kiểm tra hàng hóa giao cho khách hàng CTCP Bình Minh kiểm tra hàng hóa trước nhận - CTCP Bình Minh có quyền hủy hợp đồng DNTN An Phát giao hàng chậm 10 ngày Yêu cầu DNTN An Phát: - CTCP Bình Minh có nghĩa vụ tốn tiền gia cơng vòng 15 ngày kể từ DNTN An Phát giao hàng xuất hóa đơn - CTCP Bình Minh ký hợp đồng gia công với DNTN An Phát Nhận diện rủi ro hai bên gặp phải hợp đồng gia công phương thức giải Soạn thảo hợp đồng gia công bên BÀI LÀM A Những rủi ro mà hai bên gặp phải phương thức giải Rủi ro mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm gia cơng Để loại bỏ rủi ro mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm gia cơng; bên A yêu cầu bên B sản xuất mẫu thử, mẫu thử đáp ứng yêu cầu bên B tiến hành sản xuất đại trà để cung ứng sản phẩm cho bên B, mẫu thử không đáp ứng yêu cầu bên B tiến hành chỉnh sửa đến bên A chấp nhận lấy mẫu thử làm đối tượng để sản xuất đại trà Rủi ro nguyên vật liệu, lý nguyên vật liệu thừa Việc sản xuất mẫu thử giúp bên A bên B ước tính thống lượng nguyên vật liệu tối thiểu bên A cần cung cấp cho bên B để thực đơn hàng Ngoài ra, phải quy định việc giao nhận nguyên vật liệu bên A bên B giao nhận lần hay định kỳ, có chậm trễ việc giao nguyên vật liệu ngày lùi hạn chót giao hàng nhiêu ngày Rủi ro bảo mật thơng tin, quyền sở hữu trí tuệ Hợp đồng nên quy định trường hợp mẫu thiết kế hàng hóa CTCP Bình Minh bị tiết lộ ngồi trước thời điểm giao hàng bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm; trường hợp mẫu thiết kế hàng hóa CTCP Bình Minh bị tiết lộ sau thời điểm giao hàng hai bên có nghĩa vụ phối hợp điều tra bồi thường thiệt hại có Rủi ro giao nhận sản phẩm khả toán Để tránh tranh chấp liên quan đến giao nhận sản phẩm toán: việc giao nhận sản phẩm nên có tham gia bên thứ ba: bên thứ ba có nghĩa vụ kiểm đếm sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, có điều kiện mời Thừa phát lại lập vi giao nhận sản phẩm Về toán đơn hàng: nên quy định rõ tốn hình thức chuyển khoản, hình thức tốn tiền mặt có khả xảy ra: người nhận không thẩm quyền, người giao nhận tiền không kiểm đủ lượng tiền, tiền bị rách, nát khơng sử dụng Nếu tốn tiền mặt nên yêu cầu Thừa phát lại lập vi giao nhận tiền B SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA BÌNH MINH VIỆT NAM Số: 01/BM/HĐGC Độc lập – Tự – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 20/04/2022  Căn theo Bộ luật dân sự năm 2015 Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2022, Tại 502D1 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Chúng tơi gồm có: Bên A: (Bên đặt hàng) CTCP Bình Minh  Địa chỉ: 502D1 Tơn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   Điện thoại: 0949949128 Mã số thuế: 0109448978 Tài khoản số: 50949949128 ngân hàng: NH TMCP Tiên Phong Do ông (bà): CCCD: 038200011747 cấp ngày 21/12/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội Chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện Bên B (Bên gia công) DNTN An PháT Địa chỉ: số 180, phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Điện thoại: 0912319058  Mã số thuế: 010944451 Tài khoản số: 19036935032011 ngân hàng: NH TMCP Kỹ thương Việt Nam Do ơng (bà): Lê Hồng Kim Ngân CCCD số: 038200017042 cấp ngày 21/11/2018 Cục Cảnh sát quản lý hành trật tự xã hội Chức vụ: Tổng giám đốc làm đại diện Hai bên thống thỏa thuận với nội dung hợp đồng sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 1.1 Tên sản phẩm hàng hóa cần sản xuất: Áo Jacket Nam Winter Ashura 2022 1.2 Số lượng sản phẩm: 10.000 áo Số lượng áo theo kích cỡ cụ thể quy định điểm 1.3.3 1.3 Quy cách phẩm chất: 1.3.1 Về mẫu mã sản phẩm: Sản phẩm sản xuất đai trà dựa tên mẫu thử số 01 ngày 15/04/2022 bên A bên B thống sau: 1.3.2 Về cỡ áo (size) sản phẩm 1.3.3 Số lượng áo theo cỡ (cỡ số Anh) Size (cỡ số Anh) Số lượng 32 1000 36 1000 37 1000 38 1000 40 2000 42 2000 44 1000 46 1000 ĐIỀU 2: NGUYÊN LIỆU CHÍNH VÀ PHỤ 2.1 Bên A có trách nhiệm cung ứng ngun vật liệu gốm: a) 5000 vải Flannel màu xanh đậm, khổ 1.5 m (mỗi vải tương đương 150 mét vuông vải) Tổng cộng 750.000 mét vuông vải Flannel màu xanh đậm b) Thời gian giao bên A giao tồn ngun vật liệu cho bên B ngày 25/04/2022 tại địa điểm: 502D1 Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  c) Chất lượng nguyên vật liệu: Bên A chịu trách nhiệm chất lượng nguyên liệu bên A cung ứng bên B phải sử dụng loại nguyên liệu giao vào sản xuất sản phẩm 2.2 Bên A có trách nhiệm cung ứng phụ liệu để sản xuất: a) 40.000 (bốn mươi nghìn) khuy áo màu đen làm từ nhựa ABS đường kính cm (ba cen ti mét) b) 10.000 (mười nghìn) khóa áo kim loại làm từ hợp kim đồng, chiều dài khóa áo 70 cm (bảy mươi cen ti mét) 2.3 Bên B có trách nhiệm tự cung cấp khâu sử dụng trình sản xuất sản phẩm 2.4 Trong trường hợp nguyên vật liệu bên A cung cấp thiếu cung cấp sai loại nguyên vật liệu, bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp thêm nguyên vật liệu vào thời điểm cố định, bên A cung cấp chậm bên B lùi thời điểm giao hàng cho bên A số ngày bên A chậm giao nguyên vật liệu  2.5 Trong trường hợp nguyên vật liệu bên A cung cấp thừa, bên B có nghĩa vụ thống kê xác số lượng nguyên vật liệu thừa bàn giao lại cho bên A, phát gian lận thống kê số lượng nguyên vật liệu thừa, bên A u cầu Cơng an điều tra khởi kiện Tòa án yêu cầu bồi thường thiệt hại có ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 3.1 Bên A có nghĩa vụ sau đây: a) Cung cấp nguyên vật liệu theo số lượng, chất lượng, thời hạn địa điểm cho bên B, trừ trường hợp bên B muốn thay đổi địa điểm giao nhận phải có đồng ý bên A thông báo trước khoảng thời gian hợp lý; cung cấp dẫn liên quan đến việc gia công; b) Chỉ dẫn cho bên B thực hợp đồng; c) Chịu trách nhiệm số lượng chất lượng nguyên vật liệu phụ giao cho bên B d) Trả tiền cơng theo thoả thuận 3.2 Bên A có quyền sau đây: a) Nhận lại toàn sản phẩm, nguyên vật liệu cung cấp dư thừa theo số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn địa điểm thoả thuận; b) Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công nơi nhận gia công, cử chuyên gia để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công theo thoả thuận hợp đồng gia công c) Bán, tiêu hủy, tặng biếu chỗ sản phẩm gia cơng, ngun vật liệu cịn thừa theo thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật d) Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại bên B vi phạm nghiêm trọng hợp đồng e) Trong trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên A đồng ý nhận sản phẩm yêu cầu sửa chữa bên B sửa chữa thời hạn thoả thuận bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng yêu cầu bồi thường thiệt hại   ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 4.1 Bên B có nghĩa vụ sau đây: a) Bảo quản nguyên vật liệu bên A cung cấp; b) Tự cung cấp nguyên vật liệu phụ khâu để tiến hành hoạt động gia công c, Sử dụng mục đích nguyên vật liệu bên A cung cấp để tiến hành hoạt động gia công d) Báo cho bên A biết để đổi nguyên vật liệu khác, nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực gia công, việc sử dụng nguyên vật liệu tạo sản phẩm nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo không từ chối phải chịu trách nhiệm sản phẩm tạo ra; e) Trong trường hợp nguyên vật liệu bên A cung cấp thiếu cung cấp sai loại nguyên vật liệu, bên B có nghĩa vụ báo lại cho bên A để bên A cung cấp xác số lượng nguyên vật liệu thiếu bị cung cấp sai, trường hợp bên B biết cố tình khơng báo cho bên A gây chậm bàn giao, bàn giao sản phẩm không với mẫu mã, kiểu dáng yêu cầu phải bồi thường thiệt hại f) Giao sản phẩm cho bên A số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn địa điểm thoả thuận; g) Giữ bí mật thơng tin quy trình gia cơng sản phẩm tạo ra; h) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu mà bên A cung cấp dẫn không hợp lý bên A k) Hoàn trả nguyên vật liệu cịn lại cho bên A sau hồn thành hợp đồng 4.2 Bên B có quyền sau đây: a) Yêu cầu bên A giao nguyên vật liệu chất lượng, số lượng, thời hạn địa điểm thoả thuận; b) Từ chối dẫn không hợp lý bên A, thấy dẫn làm giảm chất lượng sản phẩm, phải báo cho bên A; c) Yêu cầu bên A trả đủ tiền công theo thời hạn phương thức thoả thuận   ĐIỀU 5: THỜI GIAN SẢN XUẤT VÀ GIAO SẢN PHẨM 5.1 Bên B bắt đầu gia công sản phẩm từ ngày: 02/05/2022 Trong q trình gia cơng sản phẩm bên A có quyền kiểm tra yêu cầu bên B sản xuất theo mẫu sản phẩm thỏa thuận ngày đưa nguyên liệu vào sản xuất (nếu cần) 5.2 Thời gian giao nhận sản phẩm: bên B giao lại sản phẩm cho bên A 01 đợt vào ngày 02/08/2022 Nếu bên A không nhận thời gian bị phạt lưu kho, khoản tiền phạt lưu kho xác định cách: Khoản tiền phạt lưu kho = Số ngày chậm nhận x 1.000.000 Việt Nam đồng Nếu bên B không giao hàng thời gian, phải bồi thường khoản tiền xác định cách Khoản tiền phạt = Số ngày chậm giao x 1.000.000 Việt Nam đồng Lưu ý: Số ngày chậm giao tối đa 10 ngày bên A có quyền hủy hợp đồng Địa điểm giao nhận sản phẩm: bên B giao lại sản phẩm cho bên A địa điểm 502D1 phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Nếu bên B muốn thay đổi địa điểm giao hàng cho bên A bên A muốn thay đổi địa điểm nhận hàng phải thơng báo trước thời điểm giao nhận hàng 05 ngày, chi phí cho việc vận chuyển hàng hóa từ địa điểm giao nhận hàng địa điểm giao nhận hàng hợp đồng bên yêu cầu chi trả ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ THANH TỐN Bên A có trách nhiệm toán cho bên B số tiền: 20.000.000.000 Việt Nam đồng vòng 15 ngày kể từ bên B bàn giao đầy đủ sản phẩm cho bên A xuất hóa đơn Việc tốn bên A cho bên B thực theo phương thức chuyển khoản ngân hàng, theo bên A chuyển khoản 20.000.000.000 Việt Nam đồng vào tài khoản số 19036935032011 bà Lê Hoàng Kim Ngân đứng tên NH TMCP Kỹ thương Việt Nam ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 7.1 Vi phạm chất lượng sản phẩm: Trong trường hợp bên A cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho bên B; bên B sử dụng sai nguyên vật liệu để gia công sản phẩm, bên B gia công sản phẩm sai so với mẫu mã, kiểu dáng thiết kế bên B có trách nhiệm bồi thường cho bên A khoản xác định sau Khoản bồi thường = số lượng sản phẩm khơng chất lượng x 100.000 đồng Ngồi bên B cịn có trách nhiệm gia cơng lại số sản phẩm không chất lượng không trả công để gia công lượng sản phẩm 7.2 Vi phạm số lượng sản phẩm: trường hợp bên A cung ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho bên B mà bên B không cung ứng đủ số lượng sản phẩm ngồi việc bị phạt tiền chậm giao, bên B có trách nhiệm bồi thường khoản xác định sau Khoản bồi thường = số lượng sản phẩm cung ứng chậm x 100.000 đồng Trong trường hợp Bên B không tiến hành gia công sản phẩm: bên B bàn giao lại nguyên vật liệu bên A bàn giao để tiến hành gia công trường hợp bên A bàn giao nguyên vật liệu cho bên B, ngồi bên B cịn bị phạt 20.000.000.000 Việt Nam đồng 7.3 Vi phạm giao nhận sản phẩm: Trong trường hợp bên vi phạm giao nhận sản phẩm khoản tiền phạt quy định khoản Điều Hợp đồng 7.3 Vi phạm cung ứng nguyên vật liệu: Bên A bên B thông báo cung ứng không đúng, không đủ ngun vật liệu cố tình khơng cung ứng thêm khiến bên B tiếp tục gia cơng sản phẩm bên B u cầu bên A lùi thời hạn giao hàng số ngày chậm giao bên A Mỗi ngày bên A chậm giao phải bồi thường cho bên B tương ứng tiền cơng người lao động, chi phí vận hành máy móc cần thiết để gia cơng sản phẩm 7.4 Vi phạm bảo mật thông tin: Trong trường hợp bên B làm lộ mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm bên B phải phối hợp với bên A để xác định thiệt hại tiến hành thỏa thuận khoản bồi thường Trong trường hợp khách hàng bên A tự làm lộ mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm bên B khơng có trách nhiệm bồi thường 7.5 Vi phạm nghĩa vụ toán: sau 15 ngày kể từ ngày bên B giao hàng xuất hóa đơn mà bên A khơng thực nghĩa vụ tốn tiền cơng cho bên B, tốn khơng đầy đủ bên ngồi khoản gốc chưa trả, bên A phải chịu lãi chậm trả khoản gốc chưa trả theo lãi suất ngân hàng thương mại (ngân hàng bên B lựa chọn không 08%/năm) ĐIỀU 8: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG 8.1 Hai bên cần phải chủ động thông báo cho biết tiến độ thực hợp đồng, ếu có vấn đề bất lợi phát sinh bên kịp thời báo cho biết chủ động bàn bạc giải sở thương lượng đảm bảo hai bên có lợi (có lập biên bản) 8.2 Trường hợp có vấn đề tranh chấp khơng tự thương lượng hai bên lựa chọn phương thức giải tranh chấp phương thức trọng tài thương mại Trung tâm trọng tài hai bên lựa chọn Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, thủ tục tố tụng trọng tài hai bên lựa chọn thủ tục tố tụng trọng tài Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 21/04/2022  đến ngày 02/08/2022 Hai bên tổ chức họp lập biên lý hợp đồng sau 15 ngày Bên A có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp Hợp đồng in thành 02 (hai) bản, bên giữ có giá trị ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu) HỒNG TÙNG LÂM LÊ HỒNG KIM NGÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: KNĐPSTHĐTM CNTC25KT,