0

Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Cao đẳng)

62 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:51

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:205/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa -Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng biên soạn nhằm phục vụ đào tạo cho học sinh, sinh viên nghề Lắp đặt thiết bị điện Sau học giáo trình người học lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với loại đèn khác Giáo trình bao gồm 13 bài: Bài 1: Lắp đặt máy biến dòng điện (TI) Bài 2: Lắp đặt máy biến điện áp (TU) Bài 3: Lắp đặt thiết bị đo điện áp Bài 4: Lắp đặt thiết bị đo dòng điện Bài 5: Lắp đặt thiết bị đo tần số Bài 6: Lắp đặt thiết bị đo công suất tác dụng Bài 7: Lắp đặt thiết bị đo điện pha Bài 8: Lắp đặt thiết bị đo điện ba pha trực tiếp Bài 9: Lắp đặt thiết bị đo điện pha gián tiếp Bài 10: Lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất Bài 12: Lắp đặt thiết bị đo đại lượng không điện Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối (tủ tổng) Giáo trình biên soạn dự đóng góp quý đồng nghiệp Tổ mơn Điện có đóng góp to lớn cơng tác biên soạn giáo trình Tuy nhiên q trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận nhiều ý kiến đóng góp q báu độc giả để giáo trình hồn thiện thêm Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Lê Thị Thu Hường Ninh Trọng Tuấn Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: LẮP ĐẶT MÁY BIẾN DÒNG (TI) 1 KHÁI NIỆM 2 PHÂN LOẠI 3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG QUY TRÌNH LẮP ĐẶT BÀI 2: LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP (TU) KHÁI NIỆM CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 10 BÀI 3: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ÁP 11 KHÁI NIỆM 12 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 15 BÀI 4: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO DÒNG ĐIỆN 18 KHÁI NIỆM 19 YÊU CẦU KỸ THUẬT 19 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 19 BÀI 5: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO TẦN SỐ 21 KHÁI NIỆM 22 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 22 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 22 BÀI 6: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT 23 KHÁI NIỆM 24 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 24 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 25 BÀI 7: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG MỘT PHA 26 KHÁI NIỆM, CÔNG DỤNG, CẤU TẠO 27 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 27 SƠ ĐỒ NỐI DÂY 29 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 29 BÀI 8: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG PHA TRỰC TIẾP 30 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TƠ PHA PHẦN TỬ 31 SƠ ĐỒ NỐI DÂY CÔNG TƠ PHA PHẦN TỬ 31 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 32 BÀI 9: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG PHA GIÁN TIẾP 33 CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TƠ PHA GIÁN TIẾP QUA TI 34 SƠ ĐỒ NỐI DÂY CÔNG TƠ PHA GIÁN TIẾP QUA TI 34 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 36 BÀI 10: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 37 KHÁI NIỆM 38 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 38 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 38 BÀI 11: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ CÔNG SUẤT 40 KHÁI NIỆM 41 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 41 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 43 BÀI 12: LẮP ĐẶT CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN 44 ĐO VẬN TỐC VÀ GIA TỐC 45 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 45 BÀI 13: LẮP ĐẶT TỦ ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN PHỐI 47 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI 48 THUYẾT MINH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN 49 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tên mô đun: Lắp đặt thiết bị đo lường điện Mã số mô đun: ELEC54130 Thời gian thực mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 87 giờ; kiểm tra giờ) Số tín chỉ: 05 Vị trí, tính chất mơ đun: - Mơ đun bố trí giảng dạy sau học xong môn đo lường điện, trang bị điện 1, trang bị điện 2, máy điện sở; trước mơ đun lắp đặt thiết bị bảo vệ Tính chất: thuộc nhóm mơn học, mơ đun chun mơn nghề Mục tiêu mô đun: - Về kiến thức:  Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị đo điện áp, đo dòng điện, đo tần số, đo công suất  Phân biện loại dụng cụ đo thông dụng: am-pe mét, vôn mét, ốt mét, VOM, cơng tơ pha, cơng tơ pha loại trực tiếp gián tiếp, TI,TU - Về kỹ  Lắp đặt máy biến dòng, máy biến áp, thiết bị đo điện áp, đo dịng điện, đo tần số, đo cơng suất, đo điện yêu cầu kỹ thuật;  Sử dụng dụng cụ đo để đo đại lượng điện: điện áp, cường độ dịng điện, điện trở, cơng suất, điện năng, tủ điện phân phối ( tủ tổng) - Về lực tự chủ trách nhiệm  Rèn luyện thái độ nghiêm túc, cẩn trọng, chuẩn xác học tập thực công việc, tự giác chấp hành quy tắc an toàn điện, kỷ luật lao động, bảo quản tốt thiết bị dụng cụ đo lường điện Nội dung mơ đun: 5.1 Chương trình khung Thời gian đào tạo (giờ) TT Mã MH/MĐ I Tên môn học, mơ đun Các mơn học chung/đại cương Tín Tổng số Lý thuyết Thực Kiểm hành, tra thí nghiệm, thảo luận, LT TH tập 23 465 183 257 17 COMP64002 Giáo dục trị 75 41 29 COMP62004 Pháp luật 30 18 10 COMP62008 Giáo dục thể chất COMP62010 COMP63006 Tin học FORL66001 60 51 4 75 36 35 2 75 15 58 Tiếng Anh 120 42 72 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 26 2 II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 72 1815 435 1299 30 51 II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật sở 14 270 140 116 10 Giáo dục quốc phòng An ninh ELEI52033 Mạch điện 30 28 ELET5201 An toàn điện 30 28 10 ELEI53132 Mạch điện 60 28 29 11 ELEC52166 Vẽ điện chuyên ngành 45 14 29 1 12 ELET62064 Vật liệu điện 30 28 13 ELEI53117 Khí cụ điện 75 14 58 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 58 1545 295 1183 20 47 II.2 14 ELEI53150 Thực tập điện 75 14 58 15 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 16 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 17 ELEI62158 Trang bị điện 2 45 14 29 1 18 ELEI56135 Máy điện 150 28 116 19 AUTM64116 PLC 75 14 58 20 ELEC54125 90 28 58 2 21 ELEC55129 120 28 87 22 ELEC55130 120 28 87 Lắp đặt dây điện nhà Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng Lắp đặt thiết bị đo lường điện 23 ELEC65127 24 ELEC55129 25 ELEC55126 26 ELEC54255 27 ELEC63222 Lắp đặt thiết bị bảo vệ 120 28 87 120 28 87 120 28 87 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 Khóa luận tốt nghiệp 135 129 95 2280 618 1556 47 59 Lắp đặt thiết bị điện dân dụng Lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí Tổng cộng: 5.2 Chương trình chi tiết mơn học: Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập LT TH Kiểm tra Bài 1: Lắp đặt máy biến dòng điện (TI) 0 Bài 2: Lắp đặt máy biến điện áp (TU) 0 Bài 3: Lắp đặt thiết bị đo điện áp 0 Bài 4: Lắp đặt thiết bị đo dòng điện 0 Bài 5: Lắp đặt thiết bị đo tần số 0 Bài 6: Lắp đặt thiết bị đo công suất tác dụng 13 3 12 13 10 0 14 10 0 10 11 Bài 7: Lắp đặt thiết bị đo điện pha Bài 8: Lắp đặt thiết bị đo điện ba pha trực tiếp Bài 9: Lắp đặt thiết bị đo điện pha gián tiếp Bài 10: Lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập LT TH Kiểm tra 12 Bài 12: Lắp đặt thiết bị đo đại lượng không điện 11 0 13 Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối ( tủ tổng) 20 15 1 Cộng 120 28 87 Điều kiện thực mơ đun: Phịng học chun mơn hóa/ phịng xưởng: 6.1 - Phịng học Xưởng lắp đặt điện Trang thiết bị máy móc: 6.2 6.3 Máy vi tính, máy chiếu Đồng hồ VOM Bộ đồ nghề lắp đặt điện Thiết bị đóng cắt bảo vệ (Cầu chì, CB…) Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: - Giáo trình, giáo án, tài liệu liên quan 6.4 Các điều kiện khác: Nội dung phương pháp đánh giá: 7.1 - Nội dung: Về kiến thức: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 Về kỹ năng: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 Về lực tự chủ trách nhiệm: + Nghiêm túc học tập + Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ công việc 7.2 Phương pháp đánh giá kết thúc mơ đun theo hình thức sau: Kiểm tra thường xuyên + Số lượng bài: 02 + Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập Kiểm tra định kỳ: kiểm tra, đánh giá hình thức tự luận/trắc nghiệm; + Số lượng bài: 05 - + Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo biểu mẫu qui định, đó: Stt - Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Nội dung kiến thức Thời gian Bài kiểm tra số Lý thuyết Bài 1, 2, 45 ÷ 60 phút Bài kiểm tra số2 Lý thuyết Bài 4, 5, bài6 45 ÷ 60 phút Bài kiểm tra số Thực hành Bài 7, 8, 60 phút Bài kiểm tra số Thực hành 10, 11, 60 phút 12 13 Bài kiểm tra số Thực hành 10, 11, 60 phút 12 13 Thi kết thúc môn học: Thi thực hành  Hình thức thi: tự luận  Thời gian thi: 60 – 120 phút Hướng dẫn thực mô đun: Phạm vi áp dụng mô đun: 8.1 Chương trình mơ đun sử dụng để giảng dạy nghề Lắp đặt thiết bị điện hệ Cao đẳng Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo: 8.2 - - Đối với giáo viên, giảng viên: + Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết tích hợp thực hành phù hợp với học Giáo án soạn theo buổi dạy + Tổ chức giảng dạy: (mơ tả chia ca, nhóm ) + Thiết kế phiếu học tập, phiếu thực hành Đối với người học: + Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ + Hoàn thành thực hành kỹ + Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập + Tuân thủ qui định an toàn, giấc Những trọng tâm chương trình cần ý: 8.3 8.4 Qui ước trình bày vẽ điện, khung tên nội dung khung tên Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước ký hiệu Nguyên tắc để thiết lập chuyển đổi qua lại dạng sơ đồ Nguyên tắc đọc, phân tích vẽ Tài liệu cần tham khảo: BÀI 10: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG  GIỚI THIỆU BÀI 10: Bài 10 giới thiệu lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng  MỤC TIÊU BÀI 10: - Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc công tơ đo công suất phản kháng - Lắp đặt, nối dây công tơ đo công suất phản kháng theo quy trình kỹ thuật - Xác định kết đo đại lượng đo - Rèn luyện thói quen tuân thủ quy tắc an toàn điện, biết bảo quản thiết bị dụng cụ q trình thi cơng lắp đặt  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 10 - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, làm mẫu, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận 10 (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 10) trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình 10 theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 10 - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: xưởng lắp đặt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 10 - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập Bài 10: Lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng Trang 37 + Tham gia đầy đủ thời lượng mơn học + Nghiêm túc q trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định hành: 01  Kiểm tra định kỳ lý thuyết: khơng có  NỘI DUNG BÀI 10 KHÁI NIỆM Q:là phần lượng điện chuyển ngược nguồn cung cấp lượng chu kỳ tích lũy lượng thành phần cảm kháng dung kháng mạch điện Đây phần cơng suất khơng có lợi mạch điện Đơn vị tính VAR Q = UIsinφ  Q : công suất phản kháng (var)  U: điện áp (V)  I: cường độ dòng điện (A)  φ : pha lệch U I CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC QUY TRÌNH LẮP ĐẶT  TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 10 1.1 Khái niệm 1.2 Cấu tạo nguyên lý làm việc 1.3 Quy trình lắp đặt  CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 10 Trình bày khái niệm thiết bị đo cơng suất phản kháng? Trình bày cấu tạo nguyên lý làm việc? Bài 10: Lắp đặt thiết bị đo cơng suất phản kháng Trang 38 Trình bày quy trình lắp đặt? Bài 10: Lắp đặt thiết bị đo công suất phản kháng Trang 39 BÀI 11: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO HỆ SỐ CÔNG SUẤT  GIỚI THIỆU BÀI 11: Bài 11 giới thiệu lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất  MỤC TIÊU BÀI 11: - Hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động đồng hồ đo hệ số cosφ - Phân biệt loại đồng hồ đo hệ số cosφ - Lắp đặt, nối dây loại đồng hồ đo hệ số cosφ, loại loại điện tử - Xác định kết đo đại lượng đo - Rèn luyện thói quen tuân thủ quy tắc an toàn điện, biết bảo quản thiết bị dụng cụ q trình thi cơng lắp đặt  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 11 - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, làm mẫu, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận 11 (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 11) trước buổi học; hồn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình 11theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 11 - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: xưởng lắp đặt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 11 - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất Trang 40 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học + Nghiêm túc trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định hành:  Kiểm tra định kỳ lý thuyết: khơng có  NỘI DUNG BÀI 11 KHÁI NIỆM Hệ số công suất khái niệm thường nghe đến kỹ thuật điện Nhắc đến hệ số bạn nhầm hiểu liên quan đến mạch điện xoay chiều Tức khơng có hệ số cơng suất mạch DC tần số Bên cạnh khơng có độ lệch góc pha (Φ) dịng điện điện áp Theo hệ số cơng suất tỷ lệ cơng suất thực cơng suất biểu kiến tính volt-ampe Đây tỷ lệ điện trở trở kháng mạch điện xoay chiều Hoặc cosin góc dịng điện điện áp gọi hệ số công suất Hệ số cơng suất nói chung tính cơng thức: Cosφ = P/S Trong đó:  P: cơng suất hiệu dụng (W)  S: công suất biểu kiến (VA) Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất Trang 41 CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số cơng suất Trang 42 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT  TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 11 1.1 Khái niệm 1.2 Cấu tạo nguyên lý làm việc 1.3 Quy trình lắp đặt  CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 11 Trình bày khái niệm thiết bị đo hệ số cơng suất? Trình bày cấu tạo ngun lý làm việc? Trình bày quy trình lắp đặt? Bài 11: Lắp đặt thiết bị đo hệ số công suất Trang 43 BÀI 12: LẮP ĐẶT CÁC ĐẠI LƯỢNG KHÔNG ĐIỆN  GIỚI THIỆU BÀI 12: Bài 12 giới thiệu lắp đặt đại lượng không điện  MỤC TIÊU BÀI 12: - Trình bày kiến thức đại lượng không điện, cấu trúc sơ đồ đo đại lượng không điện - Kiểm tra chất lượng, khảo sát lựa chọn đồng hồ đo phù hợp với phương pháp đo cho đại lượng đo cụ thể - Đo, đọc xác trị số đại lượng khơng điện - Rèn luyện thói quen tuân thủ quy tắc an toàn điện, biết bảo quản thiết bị dụng cụ trình thi công lắp đặt  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 12 - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, làm mẫu, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận 12 (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 12) trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình 12 theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 12 - Phòng học chun mơn hóa/nhà xưởng: xưởng lắp đặt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 12 - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: Bài 12: Lắp đặt đại lượng không điện Trang 44 + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học + Nghiêm túc trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định hành: khơng có  Kiểm tra định kỳ lý thuyết: khơng có  NỘI DUNG BÀI 12 ĐO VẬN TỐC VÀ GIA TỐC Máy đo tốc độ động thiết bị dùng để đánh giá xác tốc độ quay hành động cơ, phục vụ thiết thực cho công việc sửa chữa, bảo dưỡng tái kiểm tra độ chuẩn xác động Máy đo tốc độ tiếp xúc: Dùng xác định tốc độ chiều dài dây chuyền, dây cáp thông qua cảm biến tốc độ bề mặt Bài 12: Lắp đặt đại lượng khơng điện Trang 45 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT  TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 12 1.1 Đo vận tốc gia tốc 1.2 Quy trình lắp đặt  CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 12 Trình bày khái niệm đo vận tốc? Trình bày khái niệm đo gia tốc? Trình bày quy trình lắp đặt? Bài 12: Lắp đặt đại lượng không điện Trang 46 BÀI 13: LẮP ĐẶT TỦ ĐO LƯỜNG VÀ PHÂN PHỐI  GIỚI THIỆU BÀI 13: Bài 11 giới thiệu lắp đặt tủ đo lường tủ phân phối  MỤC TIÊU BÀI 13: - Giải thích công dụng thiết bị dùng mạch điện tủ phân phối - Thuyết minh nguyên lý làm việc mạch điện; - Phân tích quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý; - Lắp đặt mạch điện tủ phân phối quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian - Rèn luyện thói quen tuân thủ quy tắc an toàn điện, biết bảo quản thiết bị dụng cụ q trình thi cơng lắp đặt  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 13 - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, làm mẫu, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận 13 (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 13) trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình 13 theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 13 - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: xưởng lắp đặt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 13 - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối Trang 47 + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng mơn học + Nghiêm túc q trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định hành: 01  Kiểm tra định kỳ lý thuyết: 01  NỘI DUNG BÀI 13 GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN TỦ PHÂN PHỐI Tủ đo lường điện thiết bị thường sử dụng để đo đếm, giám sát điện mà đơn vị sử dụng Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối Trang 48 THUYẾT MINH SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA MẠCH ĐIỆN QUY TRÌNH LẮP ĐẶT  TĨM TẮT NỘI DUNG BÀI 13 1.1 Giới thiệu sơ đồ nguyên lý mạch điện tủ phân phối 1.2 Thuyết minh sơ đồ nguyên lý mạch điện 1.3 Quy trình lắp đặt  CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 13 Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối Trang 49 Trình bày sơ đồ nguyên lý mạch điện tủ phân phối? Trình bày nguyên lý mạch? Trình bày quy trình lắp đặt? Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối Trang 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] - Nguyễn Văn Hoà, Bùi Đăng Thảnh - Giáo trình đo lường điện cảm biến đo lường - NXB Giáo dục năm 2009 [2] - Nguyễn Văn Hoà, Vụ Trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề - Giáo trình Đo lường đại lượng điện khơng điện - NXB Giáo Dục, 2002 [3] -Vũ Xuân Giáp – Giáo trình đo lường điện tử - NXB hà nội năm 2009 [4] - Bùi Văn Yên - Đo điện thực hành - NXB Hải Phòng năm 2004 Bài 13: Lắp đặt tủ đo lường phân phối Trang 51 ... đặt thiết bị đo tần số Bài 6: Lắp đặt thiết bị đo công suất tác dụng Bài 7: Lắp đặt thiết bị đo điện pha Bài 8: Lắp đặt thiết bị đo điện ba pha trực tiếp Bài 9: Lắp đặt thiết bị đo điện pha gián... Giáo trình bao gồm 13 bài: Bài 1: Lắp đặt máy biến dòng điện (TI) Bài 2: Lắp đặt máy biến điện áp (TU) Bài 3: Lắp đặt thiết bị đo điện áp Bài 4: Lắp đặt thiết bị đo dòng điện Bài 5: Lắp đặt thiết. .. tra Bài 1: Lắp đặt máy biến dòng điện (TI) 0 Bài 2: Lắp đặt máy biến điện áp (TU) 0 Bài 3: Lắp đặt thiết bị đo điện áp 0 Bài 4: Lắp đặt thiết bị đo dòng điện 0 Bài 5: Lắp đặt thiết bị đo tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Lắp đặt thiết bị đo lường điện (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Cao đẳng),