0

Giáo trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trung cấp)

51 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:50

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 205[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:205/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng ngun trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Ngày nay, với thiết bị điều hịa khơng khí nhiệt độ điện tử phát triển mạnh mẽ Nó khơng chi phát triển lĩnh vực cơng nghiệp mà trở thành phương tiện kỹ thuật để thúc đẩy ngành kỹ thuật khác Chính lý mà mơn lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí mơn khơng thể thiếu q trình đào tạo nghề điện cơng nghiệp, có ngành điện cơng nghiệp Và giáo trình mơn học thiết bị điện gia dụng đời khơng nằm ngồi mục đích đó, biên soạn nhằm hỗ trợ cho việc dạy học môn học thiết bị bị điện gia đình học sinh, sinh viên ngành Điện công nghiệp nhà trường Nội dung gồm : - Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa cục chiều - Bài 2: Lắp đặt hệ thống điều hòa cục hai chiều - Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa treo tường Bài 4: Lắp đặt máy điều hòa đặt sàn - Bài 5: Lắp đặt máy điều hòa áp trần Bài 6: Lắp đặt máy điều hòa âm trần Về nội dung giáo trình đề cập đến kiến thức liên quan mạch điện hệ thống điều hịa khơng khí nhiệt độ, thiết bị điện sử dụng sinh hoạt ngày hộ gia đình cơng sở nơi làm việc Do thời gian trình độ có hạn, chắn giáo trình khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý đồng nghiệp tất em học sinh Cuối , xin chân thành cám ơn đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ đóng góp ý kiến q trình biên soạn Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 06 năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Nguyễn Lê Cương Phạm Văn Cấp Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MỘT CỤC MỘT CHIỀU 1.1 Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hòa cục chiều 1.1.1 Cấu tạo: 1.1.2 Nguyên lý hoạt động: 1.2 Sơ đồ nguyên lý: 1.3 Quy trình lắp đặt vận hành: BÀI 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA MỘT CỤC HAI CHIỀU 2.1.Cấu tạo, nguyên lý hoạt động thiết bị 2.2 Sơ đồ nguyên lý 2.3 Quy trình lắp đặt máy lạnh cục chiều BÀI 3: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG 3.1 Đọc vẽ thi công 10 3.2 Quy trình lắp đặt 11 3.3.Vận hành thử 14 BÀI 4: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA ĐẶT SÀN 16 4.1 Đọc vẽ thi công 17 4.2 Quy trình lắp đặt 18 4.3 Vận hành thử 21 BÀI 5: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN 24 5.1.Đọc vẽ thi công 25 5.2 Quy trình lắp đặt 26 5.3 Vận hành thử: 29 BÀI 6: LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN 30 6.1 Đọc vẽ thi công: 32 6.2 Quy trình lắp đặt 33 6.3 Vận hành thử 36 9.TÀI LIỆU CẦN THAM KHẢO 39 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 máy điều hòa cục Hình1.2.Cấu tạo máy điều hòa cục Hình 1.3 Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh Hình 2.1- cấu tạo máy điều hịa khơng khí cục chiều Hình 2.2- sơ đồ máy lạnh chiều Hình 3.1: thao tác lắp dàn lạnh 12 Hình 3.2.thao tác lắp dàn nóng 13 Hình 3.3 cách đường ống đồng bảo ôn điện ống nước 13 DANH MỤC CÁC BẢNG GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỀU HỊA KHƠNG KHÍ Tên mơ đun: Lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí Mã số mơ đun: ELEC55126 Thời gian thực mô đun: 120 giờ; (Lý thuyết:28 giờ; Thực hành: 87 giờ; kiểm tra: giờ) Số tín chỉ: 05 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí mơ đun tự chọn bố trí học sau mơn học chung mơn học, mơ đun sở - Tính chất: Giáo trình cung cấp kiến thức, kỹ lực tự chủ trách nhiệm cho người học liên quan đến hoạt động thiết bị điều hịa khơng khí gồm có : khái qt hệ thống điều hịa khơng khí dân dụng, loại cục, cục, treo tường, áp trần, âm trần, áp sàn Mục tiêu mô đun: Về kiến thức: - Trình bày cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa cục chiều - Trình bày cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa cục hai chiều - Trình bày cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống điều hòa cục chiều Về kỹ năng: - Sử dụng thành thạo thiết bị điện dân dụng - Lắp đặt loại thiết bị điện dân dụng - Xác định lựa chọn vị trí lắp đặt khắc hư hỏng theo yêu cầu Về lực tự chủ trách nhiệm: - Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc cơng việc đảm bảo an tồn cho người thiết bị Nội dung môn học/mô đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) TT Mã MH/MĐ Tên mơn học, mơ đun Tín Thực Tổng Lý hành, số thuyết thí nghiệ m, thảo Kiểm tra LT TH luận, tập Các môn học chung/đại cương 14 285 120 150 10 COMP52001 Giáo dục trị 30 15 13 2 COMP51003 Pháp luật 15 COMP51007 Giáo dục thể chất 30 24 COMP52009 45 21 21 COMP52005 Tin học 45 15 29 FORL54002 Tiếng Anh 90 30 56 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 26 2 II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 51 1260 323 880 22 35 II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật sở 12 240 112 116 An toàn điện 30 28 I Giáo dục quốc phòng An ninh ELET5201 ELEI52033 Mạch điện 30 28 10 ELEI53132 Mạch điện 60 28 29 11 ELEC52166 Vẽ điện chuyên ngành 45 14 29 1 12 ELEI53117 Khí cụ điện 75 14 58 39 1020 211 764 14 31 II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 13 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 14 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 15 ELEI53150 Thực tập điện 75 14 58 16 ELEC54125 Lắp đặt dây điện nhà 90 28 58 2 17 ELEC55130 Lắp đặt thiết bị đo lường điện 120 28 87 18 ELEC55128 Lắp đặt thiết bị điện 120 28 87 chiếu sáng 19 ELEC55129 Lắp đặt thiết bị điện dân dụng 120 28 87 20 ELEC55126 Lắp đặt hệ thống điều hòa khơng khí 120 28 87 21 ELEC54255 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 65 1545 443 1030 32 40 Tổng cộng: 5.2.Chương trình chi tiết mô-đun: Thời gian (giờ) Số Nội dung tổng quát TT Tổng số Bài 1: Lắp đặt hệ thống điều hòa cục chiều Bài 2: Lắp đặt hệ thống điều hòa cục hai chiều Bài 3: Lắp đặt máy điều hòa treo tường Bài 4: Lắp đặt máy điều hòa đặt sàn Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập LT TH Kiểm tra 13 10 0 15 10 1 21 16 0 18 12 1 Bài 5: Lắp đặt máy điều hòa áp trần 22 17 0 Bài 6: Lắp đặt máy điều hòa âm trần 31 22 Cộng 120 28 87 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MƠ ĐUN: - - Phịng học chun mơn hóa, nhà xưởng: Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu  Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, bút viết bảng/phấn trắng màu, giẻ lau  Bộ lắp đặt điện Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:  Giáo trình, giáo án  Phiếu thực hành, phiếu học tập (nếu có)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trung cấp),