0

Giáo trình Thực tập điện cơ bản (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trung cấp)

66 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:42

TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠN HỌC/MƠ ĐUN: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ: VẬN HÀNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số: 213/QĐ-CĐDK ngày 01 tháng 03 năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Thực tập Điện mơn học chương trình đào tạo ngành thuộc khối kỹ thuật nói chung chuyên ngành Điện nói riêng bậc học Các kiến thức kỹ môn học cần thiết cho Công nhân, Kỹ sư làm việc lĩnh vực kỹ thuật, tảng giúp cho bạn học sinh - sinh viên học tốt môn học khác chun ngành Với vai trị vơ quan trọng xuất phát từ yêu cầu, kế hoạch đào tạo, chương trình mơn học nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện trình độ Trung cấp nghề Trường Cao đẳng nghề Dầu khí Chúng tơi biên soạn giáo trình thực ttapj điện gồm với nội dung sau: Bài 1: Sử dụng đồng hồ đa vom làm quen với hệ thống phân phối điện hạ áp Bài 2: Kỹ thuật nối dây bấm đầu cốt Bài 3: Lắp mạch đèn chiếu sáng Bài 4: Đấu dây vận hành động không đồng pha & pha Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Do phạm vi hạn chế khồi lượng sách, thời gian biên soạn, kiến thức phạm vi kinh nghiệm tác giả chắn chưa thỏa mãn yêu cầu bạn đọc khó tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn Vì cần có đóng góp ý kiến đạo kịp thời bạn đọc để sách hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 03 năm 2022 Tham gia biên soạn Nguyễn Lê Cương Lê Thị Thu Hường Nguyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐA NĂNG VOM VÀ LÀM QUEN VỚI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ ÁP 12 1.1 Phân loại cấu tạo đồng hồ VOM - 13 1.2 Chức đồng hồ VOM 15 1.3 Các sai hỏng thường gặp biện pháp phòng ngừa 17 1.4 Mạng điện hạ áp phương pháp kiểm tra nguồn điện 17 BÀI 2: KỸ THUẬT NỐI DÂY VÀ BẤM ĐẦU CỐT 22 2.1 Nối dây lõi sợi (dây đơn): - 23 2.2 Nối dây lõi nhiều sợi - 26 2.3 Hàn nối dây 27 2.4 Bấm đầu cốt dây dẫn 29 BÀI 3: LẮP CÁC MẠCH ĐÈN CHIẾU SÁNG - 30 3.1 Lắp mạch đèn sợi đốt 32 3.2 Lắp mạch đèn nối tiếp, song song - 32 3.3 Lắp mạch đèn cầu thang - 33 3.4 Lắp mạch đèn thay đổi độ sáng - 33 3.5 Lắp mạch đèn huỳnh quang đèn cao áp 34 3.6 Lắp mạch đèn hầm lò 37 3.7 Lắp mạch đèn giao thông 37 3.8 Lắp bảng điện 37 BÀI 4: ĐẤU DÂY VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ PHA & PHA - 43 4.1 Tổng quan động không đồng - 44 4.2 Đấu dây cho động điện xoay chiều pha 47 4.3 Đấu dây cho động điện xoay chiều pha 48 BÀI 5: ĐẤU DÂY KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP 53 5.1 Nguyên lý làm việc khởi động từ đơn kép 54 5.2 Lắp khởi động từ đơn 56 5.3 Lắp khởi động từ kép 56 BÀI 6: ĐẤU DÂY CÔNG TƠ ĐO ĐIỆN NĂNG 58 6.1 Cấu tạo nguyên lý làm việc công tơ điện 59 6.2 Đấu dây cho công tơ đo điện pha 60 6.3 Đấu dây cho công tơ pha đo trực tiếp - 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 VOM thị kim 14 Hình 1.2 Mặt chia độ V.O.M 14 Hình 1.3 VOM điện tử 15 Hình 1.4 Hệ thống mạng điện pha .18 Hình 1.5 Mạch phân phối tải từ đường dây 19 Hình 1.6 Mạch phân phối tải tập trung từ tủ điện 20 Hình 2.1 Bóc cắt lệch 23 Hình 2.2 Bóc phân đoạn 23 Hình 2.3 Cạo lõi 24 Hình 2.4 Uốn gập lõi 24 Hình 2.5 Vặn xoắn siết chặt .24 Hình 2.6 Nối phân nhánh dây lõi sợi 25 Hình 2.7 Nối nối tiếp dây lõi nhiều sợi 26 Hình 2.8 Dùng hai kìm vặn xoắn ngược chiều 26 Hình 2.9 Nối phân nhánh dây lõi nhiều sợi 27 Hình 2.10 Hàn mối nối 28 Hình 2.11 Si chì 28 Hình 2.12 Cách điện băng dính cách điện 29 Hình 3.1 Mạch điện cơng tắc điều khiển đèn 32 Hình 3.2 Mạch điện cơng tắc điều khiển nhiều đèn 32 Hình 3.3 Sơ đồ mạch hai đèn mắc song song 33 Hình 3.4 Sơ đồ mạch hai đèn mắc nối tiếp 33 Hình 3.5 Mạch đèn cầu thang dùng hai công tắc ba chấu .33 Hình 3.6 Mạch đèn cầu thang tiết kiệm dây dẫn điện đến đèn 33 Hình Sơ đồ mạch đèn thay đổi độ sáng 34 Hình 3.8 Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang loại 1,2m - 220V 34 Hình 3.9 Sơ đồ mạch đèn huỳnh quang với Ballast dây 1,2m - 110V 34 Hình 3.10 Đèn cao áp thủy ngân ballast 35 Hình 3.11 Sơ đồ mắc mạch đèn cao áp thủy ngân với loại đèn có bốn điện cực 35 Hình 3.12 Sơ đồ mắc mạch đèn cao áp thủy ngân với loại đèn có hai điện cực 36 Hình 3.13 Sơ đồ mạch đèn hầm lò .37 Hình 3.14 Sơ đồ mạch đèn giao thông 37 Hình 15 Bảng điện mẫu 38 Hình 3.16 Vạch dấu bảng điện .39 Hình 17 Nối dây vào cầu chì, cơng tắc .40 Hình 3.18 Nối dây vào ổ điện .40 Hình 3.19 Lắp khí cụ vào ổ điện 41 Hình 4.1 Đấu dây ĐCKĐB pha U = 110V 48 Hình 4.2 Đấu dây ĐCKĐB pha U = 220V 48 Hình Thử nghiệm lần 1(AX, BY) 49 Hình 4 Thử nghiệm lần (CZ) 50 Hình 4.5 Thử nghiệm với nguồn chiều accu 50 Hình Thử nghiệm với mA kế 51 Hình 4.7 Đấu dây tam giác hình 51 Hình Mạch điều khiển khởi động từ đơn 54 Hình 5.2 Mạch động lực khởi động từ đơn 54 Hình 5.3 Mạch điều khiển đảo chiều quay động ba pha dùng khởi động từ kép sử dụng nút nhấn kép để khóa lẫn 55 Hình 5.4 Mạch động lực đảo chiều quay động ba pha dùng khởi động từ kép sử dụng nút nhấn kép để khóa lẫn 55 Hình 6.1 Cấu tạo điện kế pha 59 Hình 6.2 Sơ đồ mắc dây công tơ điện pha .60 Hình 6.3 Cơng tơ điện pha phần tử( 1-2-3: cuộn áp; 4-5-6: cuộn dịng) 61 Hình 6.4 Cơng tơ điện pha phần tử( 1-2: cuộn áp; 3-4 :cuộn dòng) 61 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT VOM Đồng hồ đo đa ĐCKĐB Động không đồng CTT Công tắc tơ U Hiệu điện I Cường độ dòng điện S Công suất biểu kiến Q Công suất phản kháng P Công suất tác dụng Pđ Công suất đặt Pmax Công suất cực đại A Điện Ktb Hệ số trung bình Kđn Hệ số đồng thời Ktbbp Hệ số trung bình bình phương Ksd Hệ số sử dụng Kcn Hệ số nhu cầu Kđ Hệ số đóng điện Kđk Hệ số điền kín Khd Hệ số hình dáng B Dung dẫn G Điện dẫn R Điện trở CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN Tên mơ đun: Thực tập điện Mã mô đun: ELEO53012 Thời gian thực mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 03 giờ) Số tín chỉ: 3 Vị trí, tính chất mơ đun: - Vị trí: Mơ đun Thực tập Điện mô đun đào tạo nghề danh mục môn học/mô đun sở thuộc chương trình cao đẳng nghề Điện cơng nghiệp Tính chất: Mơ đun giúp học sinh vận dụng kiến thức Điện học vào thực hành tay nghề Mục tiêu mơ đun: Về kiến thức: Có kiến thức an toàn điện, cách sử dụng dụng cụ kiểm tra hệ thống điện, phương pháp sử dụng dụng cụ đồ nghề, thiết bị kiểm tra đo lường điện Về kỹ năng: Đấu nối mạch điện chiếu sáng mạch đo đếm điện năng, đấu nối động điện xoay chiều pha pha đơn giản Về lực tự chủ trách nhiệm: Thực nội dung bước công nghệ tập thực hành qua rèn luyện tính tự lập, tự chủ, phát huy tính sáng tạo thực hành 5.1 Nội dung mơ đun: Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) Thực Kiểm Mã Tín hành tra TT Tên mơn học, mơ đun Tổng Lý MH/MĐ thí nghiệm số thuyết thảo luận, LT TH tập Các môn học I 14 285 117 153 10 chung/đại cương COMP52001 Giáo dục trị 30 15 13 2 COMP51003 Pháp luật 15 COMP51007 Giáo dục thể chất 30 24 hành xác định cực tính đầu dây pha theo bước sau: - Dùng Ohm kế đo xác định cặp dây pha Thử nghiệm lần 1, mắc dây theo hình (hình 4.3) :1 pha mắc vào Volt kế, cịn pha nối tiếp, sau mắc đầu dây lại vào nguồn cung cấp điện khoảng U = 30%(U1 + U2 ) cho điện vào, quan sát kim đồng hồ Volt kế, nhận xét: • Nếu kim Volt kế lếch khoảng 6V – 10V đầu dây mắc vào nguồn điện khác cực tính Vì sức ứng điện động hai pha chiều • Ngược lại, kim Volt kế đứng yên vách số (có thể lệch chút ) hai đầu dây mắc vào nguồn điện có cực tính Vì sức ứng điện động hai pha khác chiều bị triệt tiêu, nên không cảm ứng sang pha thứ 3, sức ứng điện động pha 3: e3 = Hình Thử nghiệm lần 1(AX, BY) Trong thử nghiệm lần xác định cực tính hai pha đánh dấu cực tính dây pha AX, BY - Thử nghiệm lần 2, mắc mạch tương tự xem( hình 4.4) mở dây pha xác đính cực tính xong, lấy pha nối vào Volt - kế, pha thứ mắc nối tiếp với pha AX mắc vào nguồn cấp điện - Cho điện vào quan sát kim Volt kế để kết luận cực tính hai dây nối với nguồn điện - Căn vào kết thử nghiệm lần 2, lấy chuẩn đánh dấu pha AX, đánh dấu pha đầu C Z Bài 4: Đấu dây vận hành động không đồng pha & pha Trang 49 Hình 4 Thử nghiệm lần (CZ) CHÚ Ý: Thời gian mổi lần thử nghiệm cho điện vào động khơng nên để lâu q 10 sec, làm cháy động - Khi có điện vào động cơ, ta cảm nhận động rung nhẹ, không dễ kết luận sai thử nghiệm - Ngoài cách dùng nguồn điện xoay chiều điện áp thấp (U= 110V), dùng bình accu để xác định cực tính động Nguyên lý tượng cảm ứng điện từ theo (hình ) Hình 4.5 Thử nghiệm với nguồn chiều accu Hoặc trường hợp khơng có thiết bị nói trên, dùng phương pháp mA kế (dùng đồng hồ VOM) mắc mách theo (hình 4.6) Khi quay trục động cơ, kim mA kế đứng yên chứng tỏ đầu dây nối chung mối có cực tính, ngược lại sẻ khác cực tính Cứ thế, tráo đầu dây mổi pha kim mA kế dao động vạch kết xác định hoàn tất Bài 4: Đấu dây vận hành động không đồng pha & pha Trang 50 Hình Thử nghiệm với mA kế 4.3.2 Đấu dây khởi động động điện xoay chiều pha a Trường hợp đấu (Y) Hình 4.7 Đấu dây tam giác hình Đấu dây (Y): nối đầu cuối XYZ chung mối, đầu A,B,C nối vào cầu dao pha ( hình 4.7) b Trường hợp đấu tam giác: Đấu dây ( Δ): tiến hành sau, lấy cuối pha (X) nối với đầu pha (B),cuối pha (Y) nối vào đầu pha 3(C) cuối cuối pha (2) nối với đầu pha (A) Sau mối (AZ), (BX), (CY) nối vào cầu dao pha (hình 4.7) Quy trình thực : Trước đấu dây động ta phải kiểm tra điện áp định mức ghi thẻ máy điện áp nguồn pha cung cấp để đấu dây cho phù hợp sau : - Dùng Ohm kế kiểm tra lại bảng đấu dây có có vị trí trật tự theo quy - ước không Đấu dây động cho phù hợp với điện áp nguồn theo hướng dẫn,chú ý mối nối phải siết chặt để tránh nảy tia lửa, phát nhiệt mối nối - Mắc dây vào cầu dao sau cúp điện, nối mối (AZ) với pha P1, mối (BX) với Bài 4: Đấu dây vận hành động không đồng pha & pha Trang 51 pha P2, mối (CY) với pha P3 Dùng vặn vít siết chặt vít ép để đảm bảo tiếp điện tốt - Kiểm tra lại tồn mạch trước đóng cầu dao để khởi động động - Thao tác đóng cầu dao vững chắc, nhanh gọn để ba pha lúc tiếp xúc với pha Đồng thời quan sát khởi động, tốc độ quay, khơng có tiếng động lạ phát Nếu có nên cúp cầu dao Dùng Ampe kẹp đo kiểm tra dòng điện pha có đạt u cầu vận hành khơng tải ❖ TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI 4: 4.1 Tổng quan động không đồng 4.2 Đấu dây cho động điện xoay chiều pha 4.3 Đấu dây cho động điện xoay chiều pha ❖ CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 4: Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc, cách xác định đầu dây phương pháp đấu dây động điện xoay chiều pha pha Xác định đầu dây đấu dây cho động điện xoay chiều pha động điện xoay chiều pha Bài 4: Đấu dây vận hành động không đồng pha & pha Trang 52 BÀI 5: ĐẤU DÂY KHỞI ĐỘNG TỪ ĐƠN VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ KÉP ❖ GIỚI THIỆU VỀ BÀI 5: Bài Xác định vị trí tiếp điểm phụ tiếp điểm khởi động từ theo ký hiệu chuẩn IEC, đấu nối mạch điều khiển mạch động lực, xử lý cố hỏng hóc thơng thường khởi động từ để người học có kiến thức tảng, dễ dàng tiếp cận nội dung môn học ❖ MỤC TIÊU CỦA BÀI LÀ: Sau học xong học này, học sinh có khả - Đọc trình bày sơ đồ nguyên lý mạch điện động lực điều khiển Xác định vị trí tiếp điểm phụ tiếp điểm khởi động từ theo ký hiệu chuẩn IEC - Đấu nối mạch điều khiển mạch động lực Xử lý cố hỏng hóc thơng thường khởi động từ ❖ Phát huy tính tự giác, sáng tạo nghiêm túc học tập, làm việc PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 5: Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập (cá nhân nhóm) Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình trước buổi học; hồn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định ❖ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 5: Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng học lý thuyết theo tiêu chuẩn Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan ❖ Các điều kiện khác: Khơng có KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 5: ✓ Nội dung: Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức ✓ Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ ✓ Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Trang 53 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng mơn học + Nghiêm túc q trình học tập - Phương pháp: ✓ Điểm kiểm tra thường xuyên: 01 ✓ Kiểm tra định kỳ lý thuyết: không NỘI DUNG BÀI 5: 5.1 Nguyên lý làm việc khởi động từ đơn kép Khởi động từ có Contactor gọi khởi động từ đơn thường để đóng – ngắt động điện Khởi động từ có hai Contactor khởi động từ kép dùng để thay đổi chiều quay động gọi khởi động từ đảo chiều Muốn bảo vệ ngắn mạch phải lắp thêm cầu chì 5.1.1 Nguyên lý làm việc khởi động từ đơn - Mạch điều khiển Hình Mạch điều khiển khởi động từ đơn - Mạch động lực Hình 5.2 Mạch động lực khởi động từ đơn - Nguyên lý làm việc : Theo sơ đồ hình vẽ nhấn nút ON điện từ P → OFF → ON→RL → RN → N Lúc cuộn dây rơle có điện tạo lực từ hút tiếp điểm phụ mạch chính, mạch điều khiển đóng lại lúc Khi ta bng nút nhấn ON điện qua tiếp điểm Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Trang 54 phụ đến cuộn dây rơle N Vì lý nên người ta gọi tiếp điểm phụ tiếp điềm trì Muốn rơle dừng hoạt động ta việc nhấn nút OFF dòng điện qua cuộn dây bị ngắt, lực từ khơng cịn lị xo đẩy tiếp điểm trở vị trí ban đầu cắt nguồn cung cấp cho động Trong trường hợp động làm việc bị tải, hay bị ngắn mạch dòng điện qua rơle nhiệt bảo vệ tải làm bật cơng tắc RN ngắt dịng điện qua cuộn dây rơle Rơle ngừng hoạt động cắt nguồn điện vào động động dừng hoạt động Muốn động làm việc trở lại ta nhấn nút phục hồi (reset) rơle hoạt động trở lại Lúc cơng tắc RN đóng 5.1.2 Nguyên lý làm việc khởi động từ kép - Mạch điều khiển Hình 5.3 Mạch điều khiển đảo chiều quay động ba pha dùng khởi động từ kép sử dụng nút nhấn kép để khóa lẫn - Mạch động lực Hình 5.4 Mạch động lực đảo chiều quay động ba pha dùng khởi động từ kép sử dụng nút nhấn kép để khóa lẫn - Nguyên lý làm việc : Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Trang 55 - Khi nhấn nút ON1, dòng điện theo chiều từ P -> OFF -> ON1 -> ON2 (đang trạng thái thường kín) -> cuộn dây cơng tắc tơ K1, đóng tiếp điểm K1 mạch động lực, động quay theo chiều thuận Khi buông tay nút nhấn ON1 động hoạt động có tiếp điểm thường hở K1 tự giữ - Muốn động quay theo chiều nghịch, ta nhấn nút ON2 Lúc K1 điện (ON2 từ trạng thái thường kín thành thường hở) trả tiếp điểm trạng thái ban đầu, động không quay theo chiều thuận Lúc dịng điện theo chiều P -> ON1 (ở trạng thái thường kín) -> ON2 -> cuộn dây công tắc tơ K2 Công tắc tơ K2 có điện đóng tiếp điểm thường hở K2 lại tự giữ đồng thời đóng tiếp điểm mạch động lực lại động quay theo chiều nghịch - Cứ ta muốn động quay theo chiều thuận ta nhấn ON1, theo chiều nghịch ta nhấn ON2 Khi tải thời gian cho phép relay nhiệt RN tác động mở tiếp điểm (2-46), công tắc tơ K điện, nhả tiếp điểm mạch động lực K, động K điện 5.2 Lắp khởi động từ đơn Quy trình lắp mạch: Lắp Mạch điều khiển - Đầu OFF lắp vào cuối CB - Cuối OFF lắp vào đầu ON - Cuối ON lắp vào đầu cuộn dây CTT K - Cuối cuộn dây CTT K lắp vào đầu role nhiệt RN - Cuối role nhiệt RN lắp vào N - Đầu tiếp điểm thường hở CTT K lắp vào đầu nút ON - Cuối tiếp điểm thường hở CTT K lắp vào cuối nút ON Lắp Mạch động lực: - Đầu tiếp điểm CTT K lắp vào cuối CB pha - Cuối tiếp điểm CTT K lắp vào tiếp điểm RN - Cuối tiếp điểm RN lắp vào động pha Chú ý : Cuối kiểm tra nguội trước đóng mạch 5.3 Lắp khởi động từ kép Quy trình lắp mạch: Lắp Mạch điều khiển: Lắp tiếp điểm công tắc tơ, Rơ le nhiệt, nút ấn R, F, OFF, mắc nối tiếp trước Sau mắc tiếp điểm song song Chú ý nút ấn khóa chéo nút F R có tiếp điểm thường đóng/thường hở Mắc theo sơ đồ Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Trang 56 Lắp Mạch động lực: - Đầu tiếp điểm CTT K1, K2 lắp vào cuối CB pha - Cuối tiếp điểm CTT K1, K2 lắp vào tiếp điểm RN - Cuối tiếp điểm RN lắp vào động pha Chú ý : Cuối kiểm tra nguội trước đóng mạch ❖ 5.1 5.2 5.3 ❖ TĨM TẮT NỘI DUNG BÀI 5: Nguyên lý làm việc khởi động từ đơn kép Lắp khởi động từ đơn Lắp khởi động từ kép CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 5: Trình bày sơ đồ nguyên lý mạch điện động lực điều khiển Xác định vị trí tiếp điểm phụ tiếp điểm khởi động từ theo ký hiệu chuẩn IEC Nêu bước Đấu nối mạch điều khiển mạch động lực Bài 5: Đấu dây khởi động từ đơn khởi động từ kép Trang 57 BÀI 6: ĐẤU DÂY CÔNG TƠ ĐO ĐIỆN NĂNG ❖ GIỚI THIỆU VỀ BÀI 6: Bài trình bày nguyên lý làm việc mạch đo đếm điện công tơ đo điện 1pha pha, Lắp ráp đấu dây cho mạch đo đếm điện công tơ đo điện pha; pha đấu gián tiếp đấu trực tiếp để người học có kiến thức tảng, dễ dàng tiếp cận nội dung môn học ❖ MỤC TIÊU CỦA BÀI LÀ: Sau học xong học này, học sinh có khả - Trình bày nguyên lý làm việc mạch đo đếm điện công tơ đo điện pha pha Lắp ráp đấu dây cho mạch đo đếm điện công tơ đo điện pha pha đấu gián tiếp đấu trực tiếp Phát huy tính tự giác, sáng tạo nghiêm túc học tập, làm việc ❖ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI 6: - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định ❖ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI 6: Phòng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng học lý thuyết theo tiêu chuẩn Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan Các điều kiện khác: Khơng có ❖ KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI 6: ✓ Nội dung: Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức ✓ Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ ✓ Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Trang 58 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học + Nghiêm túc trình học tập - Phương pháp: ✓ Điểm kiểm tra thường xuyên: không ✓ Kiểm tra định kỳ: 01 ❖ 6.1 NỘI DUNG BÀI 6: Cấu tạo nguyên lý làm việc công tơ điện 6.1.1 Cấu tạo công tơ điện Để đo điện tiêu thụ tải mạch điện xoay chiều với tần số xác định, người ta dùng công tơ điện hay điện kế Tùy theo tải tiêu thụ pha hay ba pha mà người ta dùng loại công tơ điện tương ứng Cơng tơ điện có cấu hoạt động dựa nguyên tắc cấu cảm ứng điện từ, gồm phần tử sau: Hình 6.1 Cấu tạo điện kế pha Cuộn dây dòng điện ( số vịng tiết diện lớn) quấn lõi thép A, mắc nối tiếp với tải - Cuộn điện áp(số vòng nhiều tiết diện dây nhỏ) quấn lõi thép B, mắc song song với tải - Đĩa nhôm nằm khe hở mạch từ cuộn áp mạch từ cuộn dòng - Cơ cấu thị số có bánh ăn khớp với trục quay đĩa nhôm - Trục quay - Bánh khía số Bài 6: Đấu dây cơng tơ đo điện Trang 59 - Nam châm vĩnh cữu - Ngoài để chống lấy cắp điện năng, người ta cịn bố trí thêm trục quay bánh bánh số quay theo chiều, không quay theo chiều ngược lại 6.1.2 Nguyên lý làm việc Khi có dịng điện vào cuộn dây áp cuộn dây dòng tạo từ thông Φ lõi thép Điện áp U cung cấp cho tải tạo nên dòng iu cuộn dây điện áp từ thông Φu lõi thép B, đồng thời cuộn dây dòng điện sinh từ thông Φr lõi thép A Hai từ thơng Φu Φi lệch pha góc 900 móc vịng qua xun qua đĩa nhơm, tạo dịng điện xốy đĩa nhơm Do tượng tác từ thơng dịng điện xốy nên tạo lực điện từ làm quay đĩa nhơm, dịng điện điện áp lớn từ thơng mạnh làm cho lực điện từ mạnh, dẫn tới tốc độ quay đĩa nhôm nhanh, kéo theo hệ thống bánh chuyển động làm xoay chữ số lượng điện tiêu thụ tải Do đó, điện tiêu thụ tải phụ thuộc vào vịng quay đĩa nhơm 6.2 Đấu dây cho cơng tơ đo điện pha Để mắc công tơ điện cách xác, ta phải xem sơ đồ loại công tơ Nếu ta mắc không dây nguồn vào dây phụ tải dẫn đến làm đĩa nhôm không quay, quay ngược làm công tơ bị hư hỏng Thông thường cách mắc sau: - Đấu số mắc nguồn điện áp vào - Đấu số mắc phụ tải Hình 6.2 Sơ đồ mắc dây công tơ điện pha 6.3 Đấu dây cho công tơ pha đo trực tiếp Để đo điện tải ba pha, ta có cách đo sau: Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Trang 60 6.3.1 Công tơ điện ba pha phần tử Công tơ điện ba pha phần tử dùng cho hệ thống điện pha dây Cách mắc công tơ điện pha phần tử trình bày (hình 6.3) Cả phần tử làm quay đĩa nhơm có trục quay, đĩa nhôm Trục quay bánh truyền động sang số để hiển thị kết đo Hình 6.3 Cơng tơ điện pha phần tử( 1-2-3: cuộn áp; 4-5-6: cuộn dịng) 6.3.2 Cơng tơ điện pha phần tử Công tơ điện pha phần tử cấu tạo loại phần tử, có phần làm quay đĩa nhơm Cách mắc (hình 6.4) Hình 6.4 Cơng tơ điện pha phần tử( 1-2: cuộn áp; 3-4 :cuộn dịng) ❖ TĨM TẮT NỘI DUNG BÀI 6: 6.1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động công tơ điện 6.2 Đấu dây cho công tơ đo điện pha 6.3 Đấu dây cho công tơ pha đo trực tiếp ❖ CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI 6: Trình bày nguyên lý làm việc mạch đo đếm điện công tơ đo điện 1pha pha Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Trang 61 Nêu bước lắp ráp đấu dây cho mạch đo đếm điện công tơ đo điện pha; pha đấu gián tiếp đấu trực tiếp Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Trang 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Hồng Quế - Lê Nho Khanh, Giáo trình hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp, NXB Xây Dựng, Hà Nội(2009) Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng(2010) ThS Võ Châu Tuấn, Giáo trình Thực tập điện ngành điện công nghiệp , Trường Cao Đẳng Dầu Khí, Vũng Tàu(2010) Bài 6: Đấu dây công tơ đo điện Trang 63 ... thực hành/ nhà xưởng/mơ hình: Xưởng thực tập điện Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Các thiết bị, máy móc: Nguồn điện pha pha, động điện loại đèn chiếu sáng Bảng phấn, mơ hình thực hành, ... Dung dẫn G Điện dẫn R Điện trở CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN Tên mô đun: Thực tập điện Mã mô đun: ELEO53012 Thời gian thực mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm... ELEO52056 nhiệt điện Phần điện nhà máy ELET52137 điện trạm biến áp Lò hệ thống ELEO54031 thiết bị phụ Tua-bin hệ ELEO54059 thống thiết bị phụ Vận hành lò hệ ELEO55160 thống thiết bị phụ Vận hành Tua-bin
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Thực tập điện cơ bản (Nghề Vận hành nhà máy nhiệt điện Trung cấp),