0

Hệ thống Accelerator a3600

23 0 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:13

1 | P a g e Danh sách các mô đun và thiết bị tự động hóa chưa được phát hành cho “Hệ thống Accelerator a3600” Sổ tay hướng dẫn vận hành này chứa thông tin về tất cả các Mô đun Tự động hóa và các thiết.ổ tay hướng dẫn vận hành này chứa thông tin về tất cả cácMôđun Tự động hóa và các thiết bị được phát triển để kết nốivà sử dụng với Hệ thống tự động hóa.Tham khảo bảng sau để biết danh sách các Môđun và Thiết bịđược đề cập trong Sách hướng dẫn này nhưng chưa được pháthành cho Hệ thống Accelerator a3600.Bảng chỉ mục 1: Danh sách các Môđun Thiết bị không được phát hành cho Hệ thốngAccelerator a3600. lOMoARcPSD|18351890 Danh sách mô-đun thiết bị tự động hóa chưa phát hành cho “Hệ thống Accelerator a3600” Sổ tay hướng dẫn vận hành chứa thông tin tất Mơ-đun Tự động hóa thiết bị phát triển để kết nối sử dụng với Hệ thống tự động hóa Tham khảo bảng sau để biết danh sách Mô-đun Thiết bị đề cập Sách hướng dẫn chưa phát hành cho Hệ thống Accelerator a3600 Bảng mục 1: Danh sách Mô-đun / Thiết bị không phát hành cho Hệ thống Accelerator a3600 Thành phần Sự miêu tả TBM (Track Bypass Module) SVD (Volume Detection Module) WBB (Wide Belt Carrier Buffer Module) ATR (Active Track Return) NSD (No Stop Divert) Mơ-đun Track Bypass (cả cấu hình T U) Mơ-đun phát khối lượng Mô-đun đệm mang đai rộng Hoạt động trở lại theo dõi (thiết bị) Không dừng chuyển hướng (thiết bị) 1|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Tuyên bố từ chối trách nhiệm Tất in, đồ họa hình mơ tả sách hướng dẫn vận hành chép cho mục đích tham khảo giải thích, không sử dụng cho đánh giá y tế bảo trì Các in, đồ họa liệu hiển thị hình khơng có mối tương quan với tên bệnh nhân thực tế kết xét nghiệm Inpeco SpA không tuyên bố bảo đảm tính xác độ tin cậy thông tin cung cấp Sổ tay Hoạt động Thơng tin có dựa kinh nghiệm kiến thức liên quan đến sản phẩm mà Inpeco SpA có trước phát hành Do đó, thơng tin sử dụng nhân viên đào tạo Inpeco SpA người có kinh nghiệm, có kiến thức hoạt động sản phẩm dịch vụ Sản phẩm giám sát trực tiếp với đại diện bán hàng dịch vụ kỹ thuật Inpeco SpA Trong trường hợp, Inpeco SpA không chịu trách nhiệm thiệt hại mát việc sử dụng thơng tin có Hướng dẫn vận hành người không Inpeco đào tạo đầy đủ SpA Giới hạn khơng áp dụng cho người có kinh nghiệm hiểu biết hoạt động dịch vụ sản phẩm, hoạt động giám sát trực tiếp hợp tác với đại diện bán hàng dịch vụ kỹ thuật Inpeco SpA Inpeco SpA không cung cấp hình thức tư vấn dịch vụ y tế Inpeco SpA có quyền thay đổi Sổ tay hướng dẫn hoạt động mà không cần thông báo Bất kỳ cập nhật cuối Sổ tay hướng dẫn vận hành cung cấp định dạng giấy điện tử Luôn tham khảo phiên Hướng dẫn vận hành để có thơng tin Các cập nhật cung cấp cho Sách hướng dẫn vận hành khiến Mục lục thay đổi Tài liệu chứa thơng tin bí mật, không chép lan truyền mà đồng ý rõ ràng văn Inpeco SpA Nếu Hệ thống tự động hóa sử dụng theo cách khác với cách định sách hướng dẫn hành, điều kiện an tồn Hệ thống cung cấp khơng cịn đảm bảo mẫu bị thiệt hại sửa chữa BD Vacutainer VENOSAFE thương hiệu Becton, Dickinson and Company Systems, Franklin Lakes, NJ 07417 S-Monovette® nhãn hiệu đăng ký SARSTEDT AG Co., Numbrecht, Đức 51582 TERUMO®, VENOJECT™ VENOSAFE™ nhãn hiệu đăng ký TERUMO Tổng cơng ty, Tokyo, Nhật Bản 151-0072 VACUETTE® nhãn hiệu đăng ký Greiner Bio-One GmbH, Kremsmuenster, Áo A-4550 VACUTEST KIMA® thương hiệu đăng ký Vacutest Kima srl, Arzergrande, Ý I-35020 2|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Hệ thống tự động hóa Mục lục Tổng quan, Phần • Giới thiệu • Mơ-đun tự động hóa • Xử lý tiền phân tích • Xử lý phân tích • Xử lý hậu phân tích An ninh , Phần • An tồn chung • Thơng số kỹ thuật mơi trường nguồn điện Vận hành hệ thống, Phần • Giao diện người dùng • Khởi động tắt hệ thống tự động • Quản lý mẫu • Giá xếp mẫu bệnh nhân Cấu hình hệ thống • Màn hình kiểm tra tự động hóa • Màn hình cấu hình tự động hóa • Màn hình hệ thống tự động hóa • Màn hình đếm tự động hóa 3|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 TỔNG QUAN Giới thiệu .5 Mô-đun tự động hóa .7 Xử lí tiền phân tích .13 Xử lí phân tích .16 Xử lí hậu phân tích .17 4|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Giới thiệu Hệ thống tự động hóa quản lý liệu giải pháp tích hợp để quản lý đặt hàng xử lý ống mẫu Phịng thí nghiệm Hệ thống tạo thành từ hai thành phần: • Phần mềm quản lý liệu • Hệ thống tự động hóa Phần mềm Quản lý Dữ liệu thiết kế cho Phịng thí nghiệm Lâm sàng để quản lý liệu với Hệ thống thơng tin bệnh viện, máy phân tích hệ thống tự động hóa Phần mềm Quản lý Dữ liệu cung cấp cho người dùng giao diện trực tiếp tích hợp để điều khiển Hệ thống tự động hóa Hệ thống tự động hóa hệ thống mơ-đun thiết kế để tự động hóa q trình xử lý trước sau phân tích, xử lý mẫu xử lý Phịng thí nghiệm lâm sàng Hệ thống Tự động hóa hợp nhiều cơng cụ Phân tích thành máy trạm thống cách sử dụng khả xử lý mẫu chung Phần mềm nội Hệ thống Tự động hóa cung cấp quản lý khối lượng công việc, quản lý đơn đặt hàng mẫu giám sát trạng thái hoạt động thiết bị Điều thực thông qua kết nối giao tiếp Hệ thống tự động hóa, Máy phân tích Phần mềm quản lý liệu Sổ tay hướng dẫn đặc biệt dành riêng cho việc kết nối Phần mềm Quản lý Dữ liệu Hệ thống Tự động hóa Để biết thêm thơng tin việc sử dụng Phần mềm Quản lý Dữ liệu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Vận hành Phần mềm Quản lý Dữ liệu Dưới ví dụ thành phần Hệ thống tự động hóa Bộ phân tích kết nối Cấu hình hệ thống cho phép nhiều phiên kết nối mơ-đun phân tích tự động hóa 5|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Hình 1.1: Hệ thống tự động hóa Mơ-đun tự động hóa Nạp mẫu trực tiếp không cần sử dụng rack Nạp mẫu sử dụng rack Mô-đun đầu đầu vào Mô-đun ly tâm tự động Tự động mở nắp ống mẫu Chiết mẫu tự động Đóng nắp tự động Đóng nắp ống mẫu giấy bạc sau phân tích Trữ lạnh mẫu sau phân tích 10 Tự động mở giấy bạc ống mẫu 11 Trả mẫu sử dụng rack 6|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Mô-đun tự động hóa Track Module – Đường ống mẫu, ống mẫu giữ carrier Track Module điều khiển chuyển động ống mẫu từ Mô-đun đầu vào đến Mơ-đun tiền phân tích, có, đến Máy phân tích, sau đến Mơ-đun hậu phân tích, có, cuối SRM Mơ-đun đầu Mỗi ống mẫu chứa giá đỡ ống trang bị RF-ID để theo dõi vị trí mẫu cửa Một đường sử dụng để di chuyển giá đỡ ống chứa ống mẫu đến từ Mơ-đun tự động hóa Máy phân tích Khi phận mang ống đến gần Mô-đun tự động hóa Máy phân tích, phận mang ống chuyển hướng sang thứ cấp để chuẩn bị mẫu (Máy ly tâm, Tự động mở nắp ống mẫu, Chiết mẫu tự động, Đóng nắp tự động, Đóng nắp ống mẫu giấy bạc sau phân tích, Trữ lạnh mẫu sau phân tích Tự động mở giấy bạc ống mẫu) đến Máy phân tích để xử lý mẫu Tube Carrier sau quay trở lại đường (main lain) Có hai khả để Tube Carrier chuyển hướng sang phụ (secondary lane): Cổng Chuyển hướng (Divert Gate) Hệ thống Chuyển hướng Không dừng (No Stop Divert System) Tương tự, có hai khả để Tube Carrier quay trở lại đường chính: đóng Cổng dừng (Stop Gate), để dừng carriers routing đường giảm bớt carriers thoát khỏi đường phụ phương tiện Active Track Return Ví dụ: hai cấu hình có sau đây: a Divert Gate and Stop Gate (Hình 1.2) b No Stop Divert System and Active Track Return (Hình 1.3) Hình 1.3: Track Module Lanes with No Stop Divert System and Active Track Return 7|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 LƯU Ý: Trong trường hợp No Stop Divert System mục nhập Mơ-đun, Mơ-đun lối Active Track Return Dựa cấu hình lấy mẫu Mơ-đun, lệnh chẩn đốn khác có sẵn hình Mơ-đun - Cổng (Module - Gates screen) Nếu Cổng chuyển hướng (Divert Gate) tiêu chuẩn định cấu hình, Nút chức Chuyển hướng (Divert Function Button) hình Cổng mơ-đun cung cấp tùy chọn báo cáo lệnh chẩn đoán Cổng chuyển hướng Bảng 1.1 Bảng 1.1: Các lệnh chẩn đoán Divert Gate Màn hình Module Gates Nút chức Divert Lựa chọn Divert Gate Cấp độ truy cập Diễn tả Người giám sát Kích hoạt Divert Gate cho phép chuyển hướng vật mang mẫu Ngược lại, "No Stop Divert System" định cấu hình, Nút chức chuyển hướng hình Cổng mơ-đun cung cấp tùy chọn báo cáo Bảng 1.2 Bảng 1.2: Các lệnh chẩn đoán No Stop Divert System Màn hình Nút chức Lựa chọn Cấp độ truy cập Lane ưu tiên (Cấp cứu) Module Gates Divert Lane thông thường Người giám sát Lane trả mẫu NOTE: Tham khảo Các nút chức phổ biến, phần Diễn tả Đóng “No Stop Divert System Emergency Gate.” Mở “No Stop Divert System Emergency Gate.” Cho phép “No Stop Divert System” chuyển hướng trả mẫu 8|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 NOTE: Nếu No Stop Divert System định cấu hình, lệnh “Pass” “Divert Gate” không khả dụng hộp danh sách Cổng không hiển thị RF-ID nhà cung cấp dịch vụ đặt cổng, có ID mẫu, có NOTE: Nếu No Stop Divert System định cấu hình Input/Output Module, lệnh “Pass” “Empty Carrier Divert Gate” thay lệnh chẩn đoán “Pass” “Empty Carrier Drawbridge Gate” Liên quan đến Mô-đun Exit, “Stop Gate” tiêu chuẩn định cấu hình, hình Module - Gates cung cấp Nút chức báo cáo Bảng 1.3 Bảng 1.3: Các lệnh chẩn đốn “Stop Gate” Màn hình Nút chức Lựa chọn Cấp độ truy cập Diễn tả Close Stop Gate Người giám sát Đóng “Stop Gate” Module Gates Open Stop Gate Người giám sát Mở “Stop Gate” Ngược lại, Active Track Return định cấu hình, Các nút chức báo cáo Bảng 1.3 thay lệnh chẩn đoán báo cáo Bảng 1.4 Bảng 1.4: Các lệnh chẩn đoán “Active Track Return” Màn hình Module Gates Nút chức Lựa chọn Cấp độ truy cập On Active Return Off Diễn tả Bắt đầu chuyển động Người giám sát dây đai “Active Track Return” Dừng chuyển động dây Người giám sát đai “Active Track Return” 9|Page Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 NOTE: Trong trường hợp Track Bypass Module, lệnh “Active Track Return” báo cáo Bảng 1.4 cung cấp Màn hình “Track Bypass Module – Diagnostics” Track Module bao gồm nhiều đoạn, thuộc năm loại khác nhau, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận tube carrier với Automation Modules or Analyzers (Hiển thị trạng thái Module máy xét nghiệm kết nối với hệ thống Automation) 10 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Segment Type Diễn tả Track Corner Track Corner đặt góc 90 độ Automation Track T-Module (or Track Bypass Module in T configuration) T-Module (or Track Bypass Module in T configuration) phần mở rộng Track Module U-Turn Module (or Track Bypass Module in U configuration) U-Turn Module (or Track Bypass Module in U configuration) cung cấp phím tắt "tube carrier routing" để giảm thời gian cần thiết để đến Máy phân tích Mơ-đun Track Head Track Head kết thúc Track Segment 11 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Blank Track with Fake Node Blank Track with Fake Node phần dài Automation Track khơng bị chiếm đóng Process Gate Nó cung cấp với Stop Gates (khoanh đỏ) để dừng Tube Carriers di chuyển 12 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Xử lí tiền phân tích Mơ-đun tự động hóa Mơ-đun đầu vào / đầu (IOM) Diễn tả (IOM) nạp/trả mẫu sử dụng rack, xác định mã vạch loại ống, theo dõi mẫu, giao diện người vận hành Rack Input Module (RIM) RIM nạp mẫu sử dụng rack, nhận dạng mã vạch loại ống Bulk Input Module (BIM) Giống RIM nạp mẫu trực tiếp không cần sử dụng rack 13 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Ly tâm tự động (CM) (CM) tự động hóa việc ly tâm mẫu CM bao gồm khu vực nạp dỡ ống tự động Máy ly tâm lạnh Tự động mở nắp ống mẫu (DCM) (DCM) tự động loại bỏ nắp đậy nhựa đỉnh vít khỏi ống mẫu Nắp tháo bỏ vào thùng đựng chất thải Decapper Bộ kẹp giữ ống mẫu q trình tách Mơ-đun phát thể tích (SVD) Mơ-đun phát thể tích (SVD) cho phép xác định thể tích huyết có ống mẫu 14 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Tự động mở giấy bạc ống mẫu (DSM) (DSM) tự động mở giấy bạc khỏi ống mẫu Các giấy bạc lấy bỏ vào thùng chứa chất thải Desealer Bộ kẹp giữ ống mẫu q trình khử cặn Mơ-đun đệm mang vành đai rộng (WBB) (WBB) cung cấp khu vực để chứa chất mang mẫu ống mẫu giảm khối lượng công việc theo dõi 15 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Xử lí phân tích Hệ thống tự động hóa cho phép kết nối Máy phân tích khác nhằm đáp ứng nhu cầu Phòng xét nghiệm lĩnh vực cụ thể Hóa lâm sàng, Miễn dịch học, Đông máu, Huyết học Dị ứng học Mơ-đun giao diện với Máy phân tích cho phép Hệ thống tự động hóa kết nối với hai loại Máy phân tích "Point of Space" "Pick and Place" Máy phân tích "Point of Space" lấy mẫu ống trực tiếp từ carrier mang đường chạy, Máy phân tích "Pick and Place" cần vận chuyển ống từ carrier mang đến máy phân tích ngược lại Tham khảo Phần cụ thể kèm theo Sách hướng dẫn để biết thêm chi tiết quy trình vận hành Máy phân tích kết nối với Hệ thống tự động hóa Để biết thơng tin việc chạy mẫu quản lý kết Máy phân tích kết nối, tham khảo Hướng dẫn sử dụng Máy phân tích cụ thể Hình 1.7 Máy phân tích "Point of Space" "Pick and Place" 16 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Xử lí hậu phân tích Mơ-đun tự động hóa Trả mẫu sử dụng rack (ROM) Diễn tả Khi ống mẫu hoàn thành cần phân loại, (ROM) dỡ ống mẫu vào giá đỡ điểm dỡ ống mẫu Trữ lạnh mẫu sau phân tích (SRM) (SRM) lưu trữ ống mẫu từ Hệ thống Tự động hóa mơi trường bảo vệ kiểm soát nhiệt độ SRM bao gồm bàn làm việc Lưu trữ tủ lạnh tự động Tủ lạnh tự động có sẵn hai cấu hình với kích thước khác nhau: • 20 tầng, với tầng chứa 16, 48 giá đỡ vị trí ống, với tổng số 15.360 ống mẫu • 12 tầng, với tầng chứa 16, 48 giá đỡ vị trí ống, với tổng số 9.216 ống mẫu Các ống mẫu lưu trữ lấy theo yêu cầu người dùng theo lệnh LIS / Middleware Sau khoảng thời gian xác định trước, định cấu hình, ống mẫu bỏ vào thùng chứa chất thải Lưu trữ AQM thực khả trích dẫn thuật tốn để tạo ống mẫu từ ống mẫu sơ cấp có Chiết mẫu tự động (AQM) 17 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 Đóng nắp ống mẫu giấy bạc sau phân tích (SM) (SM) tự động niêm phong ống mẫu nhựa sau xử lý phân tích Tại đây, kẹp giữ ống mẫu bịt kín giấy bạc từ cuộn dây Sealer Các dấu mỏng riêng lẻ cắt cho ống mẫu hàn nhiệt vào ống mẫu nhựa LƯU Ý: Không thể dùng với ống mẫu thủy tinh Đóng nắp tự động (RCM) RCM đóng nắp tự động ống thứ cấp 18 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 BẢO VỆ An toàn chung 20 Thông số kỹ thuật môi trường nguồn điện 21 Điều kiện môi trường 21 Điều kiện bảo quản 21 Yêu cầu nguồn điện 21 Yêu cầu khí nén 21 Nhà sản xuất 21 Xử lý chất thải 22 Chất độc hại 22 Thông số kỹ thuật cài đặt 23 Máy đọc mã vạch Lasers 23 Bộ phận chuyển động 23 19 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) lOMoARcPSD|18351890 An toàn chung Nhân viên vận hành Hệ thống tự động hóa phải thành thạo vận hành, bảo trì quy trình Hệ thống tự động hóa Để đảm bảo an toàn, làm theo biện pháp phòng ngừa Ghi bảo mật Cảnh báo, thận trọng lưu ý bao gồm suốt hướng dẫn để nhấn mạnh hướng dẫn quan trọng CẢNH BÁO: Được định nghĩa tình trạng vật lý, học thủ tục dẫn đến thương tích cá nhân từ trung bình đến nghiêm trọng THẬN TRỌNG: Được xác định tình trạng dẫn đến thương tích nhẹ cản trở hoạt động bình thường Hệ thống tự động hóa QUAN TRỌNG: Được định nghĩa biện pháp phòng ngừa, khơng tn theo, gây tác động tiêu cực đến hoạt động Hệ thống tự động hóa kết xét nghiệm LƯU Ý: Được định nghĩa thơng tin bổ sung có liên quan đến chủ đề 20 | P a g e Downloaded by MAI ??I CÁT (maingoc0911.minhhungland@gmail.com) ... liệu với Hệ thống thơng tin bệnh viện, máy phân tích hệ thống tự động hóa Phần mềm Quản lý Dữ liệu cung cấp cho người dùng giao diện trực tiếp tích hợp để điều khiển Hệ thống tự động hóa Hệ thống. .. Giới thiệu Hệ thống tự động hóa quản lý liệu giải pháp tích hợp để quản lý đặt hàng xử lý ống mẫu Phịng thí nghiệm Hệ thống tạo thành từ hai thành phần: • Phần mềm quản lý liệu • Hệ thống tự động... thuật mơi trường nguồn điện Vận hành hệ thống, Phần • Giao diện người dùng • Khởi động tắt hệ thống tự động • Quản lý mẫu • Giá xếp mẫu bệnh nhân Cấu hình hệ thống • Màn hình kiểm tra tự động hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống Accelerator a3600,