0

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

70 95 0
  • Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 09:31

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST Lời nói đầuĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu bớc ngoặt lớn trong cơ chế quản lý kinh tế nớc ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh mới, Đảng Nhà nớc ta đã chủ trơng mở rộng quan hệ ngoại thơng. Kinh doanh xuất nhập khẩu đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển nền kinh tế đất nớc. Xuất khẩu là nguồn tăng thu ngoại tệ, nâng cao khả năng phát triển nền kinh tế. Song nhập khẩu lại là điều kiện cần thiết để thực hiện tái sản xuất mở rộng, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Nhập khẩu cho phép tận dụng đợc tiềm năng về khoa học kỹ thuật tiên tiến của các nớc trên thế giới. Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nớc nhu cầu về máy móc thiết bị, vật liệu vật t không ngừng tăng lên . Cùng với tiến trình phát triển của đất nớc, công ty Thơng mại du lịch dịch vụ TST đã không ngừng vơn lên tự hoàn thiện mình. Hoạt động kinh doanh XNK nói chung kinh doanh nhập khẩu máy móc thiết bị, vật liệu vật t . nói riêng đã đạt đợc những kết quả bớc đầu t-ơng đối khả quan. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty không thoả mãn với những việc đã làm đợc mà luôn trăn trở để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ mà Bộ Thơng mại giao phó.Trong điều kiện bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới có nhiều thay đổi theo chiều hớng xấu, cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Châu á vẫn còn d âm ảnh hởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nớc trong khu vực. Bên cạnh đó chính sách quản lý nhập khẩu của Nhà nớc cũng còn nhiều tồn tại nh biểu thuế nhập khẩu cha khoa học, thủ tục hành chính còn nhiều phiền phức . Trớc rất nhiều khó khăn nh vậy làm thế nào để hoạt động nhập khẩu của công ty đạt hiệu quả cao? làm thế nào để phát huy thế mạnh của công ty có uy tín trong ngoài nớc? đó là những câu hỏi đặt ra từ thực trạng hoạt động nhập khẩucông ty dịch vụ du lịch thơng mại TST.1Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty em đã tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty đã chọn đề tài: "Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch thơng mại TST" làm luận văn tốt nghiệp.Do tính phức tạp của vấn đề, sự hạn hẹp về thời gian nên bài viết của em còn nhiều điểm cha hoàn chỉnh, không thể tránh khỏi những sai sót, em rất mong sự góp ý kiến của các thầy cô giáo trong khoa.Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hớng dẫn Bùi Đức Dũng cùng tập thể cán bộ phòng kinh doanh đã giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn của mình.2Chơng INhập khẩu hàng hoá - một hoạt động cơ bản của kinh doanh Thơng mại Quốc tế trong nền kinh tế thị trờngI. Tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu trong nền kinh tế thị trờng.1. Vị trí của hoạt động nhập khẩu trong Thơng mại Quốc tế.1.1. Khái niệm vai trò của Thơng mại Quốc tế đối với sự phát triển của mỗi Quốc gia.Thơng mại quốc tế là mối quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa một quốc gia với quốc gia khác, là một bộ phận trong quan hệ kinh tế quốc tế của một nớc với các nớc khác trên thế giới.Thơng mại Quốc tế làm tăng khả năng thơng mại của mỗi quốc gia. Từ sự khác biệt về tài nguyên, khoáng sản, lực lợng sản xuất, kỹ thuật công nghệ đã làm cho chi phí để sản xuất ra mỗi sản phẩm có sự khác biệt giữa nớc này với nớc khác.Thơng mại Quốc tế góp phần mở rộng thị trờng của mỗi quốc gia. Thơng mại Quốc tế trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tất yếu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi, kiểm soát lẫn nhau rất chặt chẽ giữa các chủ thể kinh doanh Th-ơng mại Quốc tế. Thơng mại Quốc tế cho phép mua đợc những hàng hoá dịch vụ ở những thị trờng có giá rẻ hơn, sau đó bán chúng ở những thị trờng có giá cao. Nhng điều lý thú hơn cả là không phải lúc nào ta cũng mua đợc các sản phẩm có giá rẻ bán chúng với giá đắt mà cái chính là chúng ta lợi dụng đợc lợi thế so sánh, nhờ đó qua trao đổi Quốc tế mà cả hai bên đều có lợi.Nói đến Thơng mại Quốc tế không thể không tìm hiểu về các lý thuyết kinh tế, đặc biệt là quy luật lợi thế so sánh. Quy luật lợi thế so sánh nhấn mạnh 3sự khác nhau về chi phí sản xuất, coi đó là chìa khoá của phơng thức thơng mại. Một quốc gia phải tập trung vào sản xuất trao đổi sản phẩm mà ở đó thể hiện mối tơng quan thuận lợi hơn giữa các mức chi phí cá biệt của Quốc gia đó với mức chi phí trung bình Quốc tế trên thị trờng Thế giới. Do đó có thể thấy cốt lõi của lợi thế so sánh là sự khéo léo lựa chọn, biết kết hợp giữa u thế của một nớc với u thế của nớc khác để đạt đợc lợi thế tối đa trên cơ sở một khả năng hạn chế.Nh vậy, một Quốc gia muốn phát triển thì phải bảo đảm hiệu quả tối đa của việc chuyên môn hoá trên cơ sở lợi thế so sánh. Làm đợc điều đó thì bất cứ một quốc gia nào cũng có thể tham gia vào thị trờng Thơng mại Quốc tế một cách có lợi nhất.1.2. Vị trí của công tác nhập khẩu trong Thơng mại Quốc tế đối với một quốc gia.Nớc ta cũng nh nhiều nớc khác có khả năng rất lớn về nhiều mặt nh: tài nguyên thiên nhiên, lao động . song không chỉ nhằm vào chúng một cách độc lập mà hy vọng đạt hiệu quả cao. Tức là nói ngắn gọn không thể có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên cơ sở hoàn toàn tự cấp tự túc.Để khai thác hiệu quả tiềm năng trên, chúng ta phải có vốn, khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại. Để có những yếu tố này chúng ta có thể sử dụng nhiều phơng pháp mà phơng pháp cơ bản nhất là thông qua Thơng mại Quốc tế trong đó chủ yếu giữ vị trí chủ độnghoạt động nhập khẩu. Trong điều kiện chúng ta còn tơng đối lạc hậu về kinh tế công nghệ kỹ thuật thấp kém thì việc thay thế lao động thủ công bằng lao động máy móc hiện đại hoá lực lợng sản xuất không thể ngày một ngày hai mà chỉ có thể tiến hành từng bớc bằng nhập khẩu trong một thời gian dài. Việc thay đổi chiến lợc kinh tế từ "đóng cửa sang "mở cửa là vô cùng quan trọng. Nền kinh tế mở sẽ tạo ra những hớng phát triển mới, tạo điều kiện khai thác lợi thế tiềm năng của nớc chúng ta trong phân công lao động Quốc tế một cách có lợi nhất. Thơng mại Quốc tế chỉ ra cho một nớc lợi thế của mình, nên đầu t vào đâu, đầu t vào lĩnh vực nào có lợi nhất. Nhập khẩu sẽ giúp chúng ta gỡ những vớng mắc mà những nớc nghèo thờng mắc 4phải, phơng châm đó là vay mợn công nghệ nớc ngoài trong thời kỳ đầu công nghiệp hoá.2. Vai trò của hoạt động nhập khẩu.Nhập khẩumột trong hai hoạt động cấu thành hoạt động ngoại thơng. Có thể hiểu đó là việc mua hàng hoá, dịch vụ từ nớc ngoài về phục vụ cho nhu cầu trong nớc hoặc tái sản xuất nhằm mục đích thu lợi. Nhập khẩu thể hiện sự phụ thuộc gắn bó lẫn nhau giữa nền kinh tế của một quốc gia với nền kinh tế Thế giới. Hiện nay khi các nớc đều có xu hớng chuyển từ đối đầu sang đối thoại, nền kinh tế quốc gia đã hoà nhập với nền kinh tế Thế giới thì vai trò của nhập khẩu đã trở nên vô cùng quan trọng.- Nhập khẩu mở rộng khả năng tiêu dùng của một nớc, cho phép tiêu dùng một lợng hàng hoá lớn hơn khả năng sản xuất trong nớc tăng mức sống của nhân dân. - Nhập khẩu làm đa dạng hoá mặt hàng về chủng loại, quy cách, mẫu mã cho phép thoả mãn nhu cầu trong nớc.- Nhập khẩu tạo ra sự chuyển giao công nghệ, do đó tạo ra sự phát triển vợt bậc của sản xuất xã hội, tiết kiệm chi phí thời gian, tạo ra sự đồng đều về trình độ phát triển trong xã hội.- Nhập khẩu tạo ra sự cạnh tranh giữa hàng nội hàng ngoại, tạo ra động lực bắt buộc các nhà sản xuất trong nớc phải không ngừng vơn lên, tạo ra sự phát triển xã hội sự thanh lọc các đơn vị sản xuất.- Nhập khẩu xoá bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ triệt để nền kinh tế đóng, chế độ tự cấp, tự túc.- Nhập khẩu giải quyết những nhu cầu đặc biệt (hàng hoá hiếm hoặc quá hiện đại mà trong nớc không thể sản xuất đợc).- Nhập khẩu là cầu nối thông suốt nền kinh tế, thị trờng trong ngoài n-ớc với nhau, tạo điều kiện phân công lao động hợp tác quốc tế, phát huy đợc lợi thế so sánh của đất nớc trên cơ sở chuyên môn hoá.3. Các hình thức nhập khẩu thông dụng trong thơng mại quốc tế.5Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu chỉ đợc tiến hành ở các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp, nhng trong thực tế do tác động của môi trờng, điều kiện kinh doanh cùng với sự năng động sáng tạo của ngời kinh doanh đã tạo ra nhiều hình thức nhập khẩu khác nhau. Có thể kể ra đây một vài hình thức nhập khẩu đang đợc sử dụng tại các doanh nghiệp của nớc ta hiện nay.3.1. Nhập khẩu trực tiếp:Hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hình thức nhập khẩu độc lập của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu kỹ thị trờng trong ngoài nớc, tính toán đầy đủ các chi phí đảm bảo kinh doanh có lãi, đúng phơng hớng, chính sách luật pháp của Nhà nớc cũng nh quốc tế.Trong hoạt động nhập khẩu tự doanh, doanh nghiệp hoàn toàn nắm quyền chủ động phải tự tiến hành các nghiệp vụ của hoạt động nhập khẩu từ nghiên cứu thị trờng, lựa chọn bạn hàng, lựa chọn phơng thức giao dịch, đến việc kết thực hiện hợp đồng. Doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để chi trả các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh đợc hởng toàn bộ phần lãi thu đợc cũng nh phải tự chịu trách nhiệm nếu hoạt động đó thua lỗ.Khi nhập khẩu tự doanh thì doanh nghiệp đợc trích kim ngạch nhập khẩu, khi tiêu thụ hàng nhập khẩu doanh nghiệp phải chịu thuế doanh thu, thuế lợi tức.Thông thờng, doanh nghiệp chỉ cần lập một hợp đồng nhập khẩu với nớc ngoài, còn hợp đồng tiêu thụ hàng hoá trong nớc thì sau khi hàng về sẽ lập.3.2. Nhập khẩu uỷ thác.Hoạt động nhập khẩu uỷ thác là hoạt động nhập khẩu hình thành giữa một doanh nghiệp hoạt động trong nớc có ngành hàng kinh doanh một số mặt hàng nhập khẩu nhng không đủ điều kiện về khả năng tài chính, về đối tác kinh doanh . nên đã uỷ thác cho doanh nghiệp có chức năng trực tiếp giao dịch ngoại thơng tiến hành nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của mình. Bên nhận uỷ 6thác phải tiến hành đàm phán với nớc ngoài để làm thủ tục nhập khẩu theo yêu cầu của bên uỷ thác đợc hởng một hoa hồng gọi là phí uỷ thác. Quan hệ giữa doanh nghiệp uỷ thác doanh nghiệp nhận uỷ thác đợc quy định đầy đủ trong hợp đồng uỷ thác.Nhập khẩu uỷ thác có đặc điểm: trong hoạt động nhập khẩu này, doanh nghiệp Xuất nhập khẩu (nhận uỷ thác) không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch (nếu có), không phải nghiên cứu thị trờng tiêu thụ vì không phải tiêu thụ hàng nhập mà chỉ đứng ra đại diện cho bên uỷ thác để giao dịch với bạn hàng n-ớc ngoài, hợp đồng làm thủ tục nhập hàng cũng nh thay mặt cho bên uỷ thác khiếu nại đòi bồi thờng với nớc ngoài khi có tổn thất.Khi tiến hành nhập khẩu uỷ thác thì đại diện của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu chỉ đợc tính kim ngạch xuất nhập khẩu chứ không đợc tính doanh số, không chịu thuế doanh thu. Khi nhận uỷ thác, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu này (nhận uỷ thác) phải lập hai hợp đồng:- Một hợp đồng mua bán hàng hoá với nớc ngoài- Một hợp đồng nhận uỷ thác với bên uỷ thác.3.3. Nhập khẩu liên doanh.Đây là một hoạt động nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở liên kết kỹ thuật một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp (trong đó có ít nhất một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp) nhằm phối hợp kỹ năng, kỹ thuật để cùng giao dịch đề ra các chủ trơng biện pháp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động này phát triển theo hớng có lợi nhất cho cả hai bên, cùng chia lãi nếu lỗ thì cùng phải chịu.Nhập khẩu liên doanh có đặc điểm: so với tự doanh thì các doanh nghiệp nhập khẩu liên doanh ít chịu rủi ro bởi mỗi doanh nghiệp liên doanh nhập khẩu chỉ phải góp một phần vốn nhất định, quyền hạn trách nhiệm của các bên cũng tăng theo số vốn góp, việc phân chia chi phí, thuế doanh thu theo tỷ lệ vốn 7góp, lãi lỗ hai bên phân chia tuỳ theo thoả thuận dựa trên vốn góp cộng với phần trách nhiệm mà mỗi bên gánh vác.Trong nhập khẩu liên doanh thì doanh nghiệp đứng ra nhận hàng sẽ đợc tính kim ngạch xuất nhập khẩu. Khi đa hàng về tiêu thụ thì chỉ đợc tính doanh số trên số hàng tính theo tỷ lệ vốn góp chịu thuế doanh thu trên doanh số đó.Doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp tham gia liên doanh phải lập hai hợp đồng:- Một hợp đồng mua hàng với nớc ngoài.- Một hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp khác (không nhất thiết phải là doanh nghiệp Nhà nớc).4. Các nhân tố ảnh hởng đến hoạt động nhập khẩu.4.1. Các chế độ chính sách luật pháp trong nớc quốc tế:Đây là những vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu buộc phải nắm vững tuân theo một cách vô điều kiện. Vì nó thể hiện ý chí của Đảng lãnh đạo mỗi nớc, sự thống nhất chung của Quốc tế, nó bảo vệ lợi ích chung của các tầng lớp trong xã hội, lợi ích của các nớc trên thơng tr-ờng Quốc tế. Hoạt động nhập khẩu đợc tiến hành giữa các chủ thể các Quốc gia khác nhau. Bởi vậy, nó chịu sự tác động của các chính sách, chế độ, luật pháp của các quốc gia đó. Chẳng hạn nh tự sửa đổi thực hiện, sửa đổi luật pháp quốc gia hay sự thực hiện thay đổi chính sách thuế u đãi của một nớc hay một nhóm nớc, điều đó không những chỉ ảnh hởng đến nớc đó mà còn ảnh hởng đến các n-ớc có quan hệ kinh tế xã hội với những nớc đó. Đồng thời, hoạt động xuất nhập khẩu phải nhất định tuân theo những quy định luật pháp Quốc tế chung. Luật pháp quốc tế buộc các nớc vì lợi ích chung phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ của mình trong hoạt động của mình trong hoạt động nhập khẩu, do đó tạo nên sự tin tởng cũng nh hiệu quả cao trong hoạt động này.4.2. Tỷ giá hối đoái.8Nhân tố này có ý nghĩa quyết định trong việc xác định mặt hàng, bạn hàng, phơng án kinh doanh, quan hệ kinh doanh của không chỉ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà tới tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung. Sự biến đổi của nhân tố này sẽ gây ra những biến động lớn trong tỷ trọng giữa xuất khẩu nhập khẩu. Ví dụ khi tỷ giá hối đoái của đồng tiền thanh toán có lợi cho việc nhập khẩu thì lại bất lợi cho xuất khẩu ngợc lại.Mặt khác có rất nhiều loại tỷ giá hối đoái: tỷ giá hối đoái cố định, tỷ giá hối đoái thả nổi, tỷ giá hối đoái thả nổi tự do tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý. Vì vậy khi tiến hành bất cứ một hoạt động thơng mại xuất nhập khẩu nào, doanh nghiệp cũng cần nắm vững xem hiện nay quốc gia mà mình định hoạt động đang áp dụng loại tỷ giá nào, bởi việc ấn định này sẽ có ảnh hởng rất lớn đến lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu kinh doanh hàng nhập khẩu.4.3. Sự biến động thị trờng trong nớc nớc ngoài.Có thể hình dung hoạt động nhập khẩu nh một chiếc cầu nối thông thơng giữa hai thị trờng: đầu cầu bên này là thị trờng trong nớc, đầu cầu bên kia là thị trờng ngoài nớc. Nó tạo sự phù hợp gắn bó cũng nh phản ánh sự tác động qua lại giữa chúng, phản ánh sự biến động của mỗi thị trờng, cụ thể nh sự tôn trọng giá, giảm nhu cầu về một mặt hàng nào đó trong nớc sẽ làm giảm lợng hàng hoá đó chuyển qua chiếc cầu nhập khẩu ngợc lại. Cũng nh vậy, thị trờng ngoài n-ớc quyết định tới sự thoả mãn các nhu cầu trên thị trờng trong nớc. Sự biến đổi của nó về khả năng cung cấp, về sự đa dạng của hàng hoá, dịch vụ cũng đợc phản ánh qua chiếc cầu nhập khẩu để tác dụng đến thị trờng nhập khẩu.4.4. Nền sản xuất cũng nh sự phát triển của các doanh nghiệp Thơng mại trong ngoài nớc.Sự phát triển sản xuất của những doanh nghiệp trong nớc tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm nhập khẩu từ đó làm giảm nhu cầu hàng nhập khẩu. Còn nếu nh sản xuất kém phát triển không sản 9xuất đợc những mặt hàng đòi hỏi kỹ thuật cao thì nhu cầu về hàng nhập khẩu tăng lên là điều tất nhiên do đó nó ảnh hởng đến hoạt động nhập khẩu.Ngợc lại, sự phát triển của nền sản xuất nớc ngoài làm tăng khả năng của sản phẩm nhập khẩu, tạo ra sản phẩm mới thuận tiện, hiện đại, sẽ hấp dẫn nhu cầu nhập khẩu đẩy nó lên cao tạo đà cho hoạt động nhập khẩu phát triển.Tuy nhiên, không phải lúc nào sản xuất trong nớc phát triển thì hoạt động bị thu hẹp, mà nhiều khi để tránh sự độc quyền, tạo ra sự cạnh tranh, hoạt động nhập khẩu lại đợc khuyến khích phát triển. Tơng tự nh vậy, để bảo vệ quyền sản xuất trong nớc, khi nền sản xuất nớc ngoài phát triển thì hoạt động nhập khẩu càng bị thu hẹp kiểm soát gắt gao.Cũng nh sản xuất, sự phát triển của hoạt động Thơng mại trong ngoài nớc, sự phát triển của các doanh nghiệp kinh doanh Thơng mại quyết định đến sự chu chuyển, lu thông hàng hoá trong nền kỹ thuật hay giữa các nền kinh tế. Chính vì vậy, nó tạo thuận lợi cho công tác nhập khẩu. Mặt khác do chủ thể của hoạt động nhập khẩu chính là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, sự phát triển của doanh nghiệp này đồng nghĩa với việc thực hiện một cách có hiệu quả các hoạt động nhập khẩu. Trong một nớc mà các doanh nghiệp Thơng mại không đ-ợc tự chủ phát triển, chịu sự can thiệp quá sâu của Nhà nớc thì hoạt động nhập khẩu cũng không thể phát huy thế chủ động, tinh thần sáng tạo không thể vơn mạnh ra nớc ngoài từ đó tạo ra sự bí bách trong nền kinh tế.4.5. Hệ thống tài chính ngân hàng.Hiện nay, hệ thống tài chính ngân hàng đã phát triển hết sức lớn mạnh, nó can thiệp sâu tới tất cả các doanh nghiệp lớn hay nhỏ, tồn tại dới hình thức nào, thuộc thành phần kinh tế nào.Có đợc điều đó là bởi nó đóng vai trò hết sức to lớn trong hoạt động quản lý, cung cấp vốn, đảm trách việc thanh toán một cách thuận tiện, chính xác, nhanh chóng cho các doanh nghiệp. Hoạt động nhập khẩu sẽ không thực hiện đ-ợc nếu không có sự phát triển của hệ thống ngân hàng, dựa trên các thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động nhập khẩu, đảm bảo cho họ về mặt 10[...]... có thoả thuận trọng tài) hoặc tại toà án 27 Chơng II Phân tích thực trạng hoạt động nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ du lịch Thơng mại TST I Tổng quan về công ty 1 Lịch sử hình thành phát triển của Công ty Công ty Dịch vụ Du lịch Thơng mại TST - Tourism Service and Trade Company là một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng Công ty Đầu t Phát triển Công nghệ Du lịch (DETETOUR), đợc thành lập... tớng Chính phủ đợc Bộ Thơng mại cấp giấy phép xuất nhập khẩu trực tiếp số: 5.271.012/GP ngày 22 tháng 1 năm 1994 Công ty Dịch vụ du lịch Thơng mại TSTmột doanh nghiệp quốc doanh hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực dịch vụ xã hội mà chủ yếu là xuất nhập khẩu dịch vụ du lịch Công ty là đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập, có t cách pháp nhân, đợc mở tài khoản tại ngân hàng trong ngoài nớc,... nhiệm vụ kinh doanh: bảo toàn phát triển vốn kinh doanh, từng bức nâng caosở vật chất của Công ty, dần dần nâng cao mức sống cho cán bộ công nhân viên, tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu, hớng nhập khẩu vào những nguồn hàng có nhiều triển vọng mang lại nhiều lợi nhuận 2 Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 2.1 Chức năng nhiệm vụ của Công ty Công ty Dịch vụ du lịch Thơng mại. .. phân cấp quản lý của Bộ Thơng mại 2.2 Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Đứng đầu Công ty là Giám đốc, Giám đốc điều hành Công ty theo chế độ một thủ trởng chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty trớc pháp luật, Bộ Thơng mại tập thể công nhân viên của Công ty Giám đốc Công ty đợc tổ 31 chức máy quản lý mạng lới kinh doanh phù hợp với nhiệm vụ của Công ty phân cấp quản lý của... nớc khác là một công việc hết sức quan trọng trong hoạt động nhập khẩu Do đó sự hiện đại hoá công việc nghiên cứu áp dụng những công nghệ tiên tiến của khoa học kỹ thuật vào hệ thống thông tin giao thông vận tải là tất yếu ảnh hởng to lớn đến hoạt động nhập khẩu Trên đây, chúng ta đã xem xét một số nhân tố chính ảnh hởng có tính chất quyết định đến hoạt động nhập khẩu của bất cứ một quốc gia... vụ du lịch Thơng mại TST Tên giao dịch là: Tourism Service and Trade Company Địa chỉ: 1A Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam 29 Công ty trực thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên Công nghệ Quốc gia đợc Bộ Thơng mại cấp giấy phép XNK trực tiếp số 1.251.012/GP ngày 22 tháng 1 năm 1994, phê duyệt điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Dịch vụ Du lịch Thơng mại (TST) Công ty thực hiện chế độ hạch... kinh tế độc lập, có t cách pháp nhân, chịu trách nhiệm về kinh tế, nhân sự, về các hoạt động tài sản của mình Công ty hoạt động theo luật pháp của nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật doanh nghiệp các điều lệ của Bộ Thơng mại Chức năng hoạt động kinh doanh của Công ty: Mục đích thông qua các hoạt động của Công ty, thông qua các lĩnh vực hoạt động kinh doanh XNK đầu t liên doanh liên... nhau Có nh vậy hoạt động nhập khẩu mới đạt đợc hiệu quả cao, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nhu cầu tái sản xuất mở rộng trong nớc, thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao đồng thời cũng đạt đợc mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Hoạt động nhập khẩu rất phức tạp biến động muôn hình muôn vẻ nhng nhìn chung các hoạt động nhập khẩu đều bao gồm các bớc sau: 1 Nghiên cứu thị trờng nhập khẩu 11 Thị trờng... rất nhiều nhân tố khác Vì vậy hoạt động nhập khẩu hết sức phức tạp có mối tác động qua lại tơng hỗ với nhiều hoạt động khác trong nền kinh tế II Nội dung chính của hoạt động nhập khẩu Hoạt động nhập khẩu một quá trình bao gồm rất nhiều khâu từ khâu nghiên cứu thị trờng đến khâu tiếp nhận bảo quản hàng hoá ở mỗi khâu đều cần phải nghiên cứu thực hiện một cách đầy đủ kỹ lỡng, đồng thời phải đặt... toàn phát triển vốn hoạt động, tiền tệ của Công ty, đồng thời có nhiệm vụ thu thông tin về tài sản, công nợ, vốn phục vụ công tác quản lý kinh doanh của Công ty - Phòng kinh doanh có chức năng mở rộng kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, tổ chức thực hiện công tác Marketin, thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu uỷ thác cho các đơn vị có nhu cầu 32 - Phòng du lịch có chức năng dẫn khách du lịch Quốc tế ra vào . trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty và đã chọn đề tài: " ;Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại. đặt ra từ thực trạng hoạt động nhập khẩu ở công ty dịch vụ du lịch và thơng mại TST. 1Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại công ty em đã tập trung nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST, Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST, Vai trò của hoạt động nhập khẩu. Các hình thức nhập khẩu thông dụng trong thơng mại quốc tế., NhËp khÈu trùc tiÕp: NhËp khÈu ủ th¸c., NhËp khÈu liªn doanh., Tỷ giá hối đoái. Sự biến động thị trờng trong nớc và nớc ngoài., Hệ thống tài chính ngân hàng. Hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc:, Nghiên cứu thị trờng hàng hoá quốc tế., Nghiên cứu giá cả hàng hoá trên phạm vi thị trờng thế giới., Xin giấy phép nhập khẩu: Mở LC. Thuê tàu lu cớc. Mua bảo hiểm., Làm thủ tục hải quan. Kiểm tra hàng hoá nhập khẩu và giao nhận với tàu. Thanh toán., Khiếu nại và giải quyết khiếu nại., Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây., Hoạt động nhập khẩu những mặt hàng chủ yếu kinh doanh của Công ty :, Kết quả các hình thức nhập khẩu a. Hình thức nhập khẩu trực tiếp., Phân tích quy trình nhập khẩu tại Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại TST., Phơng hớng kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Hình ảnh liên quan

Căn cứ vào số liệu trong bảng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại (TST) ở trên, ta có thể rút ra một số  kết luận nh sau : - Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

n.

cứ vào số liệu trong bảng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Dịch vụ Du lịch và Thơng mại (TST) ở trên, ta có thể rút ra một số kết luận nh sau : Xem tại trang 35 của tài liệu.
Biểu 2: Phản ánh tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu - Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

i.

ểu 2: Phản ánh tình hình nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu Xem tại trang 38 của tài liệu.
c. Phân tính kết quả các hình thức nhập khẩu - Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu tại công ty dịch vụ du lịch và thương mại TST

c..

Phân tính kết quả các hình thức nhập khẩu Xem tại trang 41 của tài liệu.