0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động

110 92 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2012, 09:29

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động Lời nói đầuDù là một doamh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì huy động vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu t là mục tiêu phấn đấu hàng đầu lâu dài của doanh nghiệp. Vốn kinh doanh nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đóng vai trò quan trọng để mở rộng kinh doanh nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng doanh lợi của doanh nghiệp.Chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc là một quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế trớc hết. Nhà nớc cắt giảm nguồn vốn ngân sách cấp cho các doanh nghiệp, mở rộng quyền tự chủ kinh doanh tài chính cho các doanh nghiệp. Với cơ chế quản lý mới này đã đem lại cho một số doanh nghiệp những lợi thế trong việc huy động sử dụng vốn, đồng thời cũng đem lại một số khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc huy động vốn, phát triển nguồn vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. trong chiến lợc ổn định phát triển kinh tế, Đảng ta đã chỉ rõ " Chính sách tài chính quốc gia hớng vào việc tạo vốn sử dụng vốnhiệu quả trong toàn xã hôị, tăng nhanh sản phẩm xã hội, thu nhập quốc dân ". Vì vậy, nghiên cứu đồng bộ các biện pháp để phát triển nguồn vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh mang tính cấp thiết của mọi doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đời sống cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp nói riêng phát triển nền kinh tế đất nớc nói chung.Xuất phát từ tình hình thực tế của các doanh nghiệp ở Việt Nam quá trình thực tập tại Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao động dới sự hớng dẫn tận tình của Tiến sĩ Phan Tố Uyên các cán bộ Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao động" làm nội dung nghiên cứu của mình.Với phơng pháp nghiên cứu kết hợp lý luận thực tiễn, trên cơ sở phân tích các hoạt động tài chính của Công ty, đề tài nhằm nêu rõ bản chất vai trò của vốn kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng, nguyên tắc nội dung công tác sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời đa ra các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao động.Với hớng nghiên cứu nh vậy, đề tài đợc xây dựng thành 3 chơng:Chơng I: Những vấn đề cơ bản về vốn hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanhChơng II: Thực trạng sử dụng vốn hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao độngChơng III: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao độngDo trình độ lý luận cũng nh khả năng thực tế còn hạn chế nên vấn đề nghiên cứu của tôi chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Tôi mong nhận đợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng với bạn đọc để đề tài nghiên cứu của tôi đợc hoàn thiện hơn.Tôi xin chân thành cảm ơn Ts. Phan Tố Uyên, cùng cán bộ các phòng ban liên quan của Công ty Tạp phẩm bảo hộ lao động đã hớng dẫn tận tình, tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Chơng I: Những vấn đề cơ bản về vốn hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanh.I. Khái niệm về vốn phân loại vốn trong kinh doanh:1. Khái niệm về vốn kinh doanh.Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động kinh doanh với mục tiêu chung quan trọng nhất đối với doanh nghiệp đó là lợi nhuận. Quá trình kinh doanh của doanh nghiệp phải luôn gắn liền với sự hoạt động của đồng vốn. Chủ thể kinh doanh không chỉ có vốn mà còn phải biết vận động không ngừng phát triển đồng vốn đó. Nếu gạt bỏ nguồn gốc bóc lột của CNTB trong công thức T-H-SX .H-T của K.Marx thì có thể xem đây là một công thức kinh doanh: Chủ thể kinh doanh dùng vốn của mình dới hình thức tiền tệ mua những t liệu sản xuất để tiến hành quá trình sản xuất ra sản phẩm, hàng hoá theo nhu cầu của thị trờng rồi đem những thành phẩm hàng hoá này bán ra cho khách hàng trên thị trờng để thu đợc một lợng tiền tề lớn hơn số ban đầu bỏ ra.Nh vậy, theo quan điểm của K.Marx, vốn (t bản) là giá trị đem lại giá trị thặng d, là một đầu vào của quá trình sản xuất. Định nghĩa này mang một tầm khái quát lớn, nhng do bị hạn chế bởi những điều kiện khách quan lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ có khu vực sản xuất vật chất mới tạo ra giá trị thặng d cho nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các nhà khoa học đại diện cho các trờng phái khác nhau đã bổ sung các yếu tố mới cũng đ-ợc coi là vốn. Nổi bật nhất là Paul.A.Samuelson_ Nhà kinh tế học theo trờng phái tân cổ điển đã kế thừa các quan niệm của trờng phái cổ điển về yếu tố sản xuất để phân chia các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất thành 3 bộ phận là đất đai, lao động vốn . Theo ông, vốn là hàng hoá đợc sản xuất ra để phục vụ cho quá trình sản xuất mới.Sau đó, David Begg đã bổ sung thêm cho định nghĩa vốn của Samuelson, theo ông vốn bao gồm có vốn hiện vật (các hàng hoá dự trữ, để sản xuất ra hàng hoá khác) vốn tài chính (tiền, các giấy tờ có giá trị của doanh nghiệp). Nhìn chung, cả Samuelson Begg đều có một quan điểm chung thống nhất cơ bản là các vốnmột đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, quan điểm này cho thấy vốn vẫn bị đồng nhất với tài sản của doanh nghiệp.Thực chất, vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản của doanh nghiệp huy động vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm mục đích sinh lời.Nh vậy, muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lợng vốn nhất định. Trong nền kinh tế thị trờng, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa quyết định tới mọi khâu trong quá trình sản xuất kinh doanh.Vốn kinh doanh là điều kiện để duy trì sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lợng sản phẩm, tăng việc làm thu nhập cho ngời lao động. Từ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cờng khả năng cạnh tranh trên thị trờng, mở rộng xuất khẩu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vai trò của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh đợc khái quát theo đồ sau:Vốn là một trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình sản xuất kinh doanh, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển nền kinh tế nói chung đối với doanh nghiệp nói riêng, thể hiện trên các mặt sau:Tiếp tục sản xuất-Thay máy cũ-Mua máy mới-Giải quyết khủng hoảngVốn kinh doanh của doanh nghiệpDùng cho đầu tư trung dài hạnDùng cho các hoạt động khai thácSản xuất nhiều hơnCác năng lực về sản xuấtSản xuất tốihơnCác đầu tư về tư liệu sản xuấtBảo đảm các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệpTrả tiền cho người cung ứngThanh toán tiền lương. Nộp thuế, phí, lệ phí.Đóng góp cho xã hội-Vốn kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại có vai trò quyết định trong việc thành lập, hoạt động, phát triển của từng loại hình doanh nghiệp theo luật định.-Vốn đóng vai trò quyết định mở rộng đầu t phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới quy trình công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động giảm giá thành chi phí của doanh nghiệp.-Vốn là một nguồn lực quan trọng để phát huy tài năng của ban lãnh đạo doanh nghiệp, nó là một điều kiện thực hiện các chiến lợc, sách lợc kinh doanh, nó cũng là dầu nhớt bôi trên cho cỗ máy kinh tế vận động.-Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố về giá trị. Nh vậy, doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ nhu vầu về vốn kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp chủ động về tài chính, mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sức cạnh tranh. Còn ngợc lại, nếu vốn không đợc bảo tồn tăng lên trong mỗi chu kỳ kinh doanh thì vốn đã bị thiệt hại, đó là hiện tợng mất vốn. Sự thiệt hại lớn dẫn đến doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, sẽ làm cho doanh nghiệp bị phá sản, tức là vốn kinh doanh đã bị sử dụng một cách lãng phí, không có hiệu quả.Tóm lại, vai trò của vốn kinh doanh đã đợc K.Marx khẳng định: T Đồng thời, K.Marx còn nhấn mạnh: không một hệ thống nào có thể tồn tại nếu không vợt qua sự suy giảm về hiệu qủa t bản. bản đứng vị trí hàng đầu vì t bản là tơng lai. Căn cứ vào khái niệm vai trò của vốn ở trên, ta có thể thấy vốn có những đặc trng cơ bản sau:+Vốn là đại diện cho một lợng giá trị tài sản: Điều này có nghĩa vốnsự biểu hiện bằng giá trị của các tài sản hữu hình vô hình nh: Nhà xởng, máy móc, thiết bị, đất đai, bằng phát minh, sáng chế . Với t cách này các tài sản tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh nhng nó không bị mất đi mà thu hồi đợc giá trị.+Vốn luôn vận động để sinh lời: Vốn đợc biểu hiện bằng tiền, nhng tiền chỉ là dạng tiềm năng của vốn, để trở thành vốn thì đồng tiền phải đợc đa vào hoạt động kinh doanh để sinh lời. Trong quá trình vận động, vốn có thể thay đổi hình thái biểu hiện nhng điểm xuất phát điểm cuối cùng của vòng tuần hoàn phải là giá trị- là tiền. Đồng vốn đến điểm xuất phát mới với giá trị lớn hơn. Đó cũng là nguyên tắc đầu t, sử dụng, bảo toàn phát triển vốn. Nói một cách khác, vốn kinh doanh trong quá trình tuần hoàn luôn có ở giai đoạn của quá trình tái sản xuất thờng xuyên chuyển từ dạng này sang dạng khác. Các giai đoạn này đợc lặp đi lặp lại theo một chu kỳ, mà sau mỗi chu kỳ vốn kinh doanh đợc đầu t nhiều hơn. Chính yếu tố này đã tạo ra sự phát triển của các doanh nghiệp theo quy luật tái sản xuất mở rộng.+Trong quá trình vận động vốn không tách rời chủ sở hữu: Mỗi đồng vốn đều có chủ sở hữu nhất đinh, nghĩa là không có những đồng vốn vô chủ, ở đâu có đồng vốn vô chủ thì ở đó sẽ có sự chi tiêu, lãng phí, kém hiêu quả. ở đây vần có sự phân biệt quyền sở hữu quyền sử dụng vốn, đó là hai quyền năng khác nhau. Tuỳ theo hình thức đầu t mà ngời sở hữu ngời sử dụng vốn có thể đồng nhất hay tách rời. Song, dù trờng hợp nào đi chăng nữa, ngời sở hữu vốn vẫn đợc u tiên đảm bảo quyền lợi phải đợc tôn trọng quyền sở hữu vốn của mình. Có thể nói đây là một nguyên tắc cực kỳ quan trọng trong việc huy động, quản lý sử dụng vốn. Nó cho phép huy động đợc vốn nhàn rỗi trong dân c vào sản xuất kinh doanh, đồng thời quản lý sử dụng vốnhiệu quả. Nhận thức đợc đặc trng này sẽ giúp doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.+Vốn phải đợc tập trung tích tụ đến một lợng nhất định mới có thể phát huy tác dụng: Muốn đầu t vào sản xuất kinh doanh, vốn phải đợc tập trung thành một lợng đủ lớn để mua sắm máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cho sản xuất chủ động trong các phơng án sản xuất kinh doanh. Muốn làm đợc điều đó, các doanh nghiệp không chỉ khai thác các tiềm năng về vốn của mình, mà phải tìm cách thu hút vốn từ nhiều nguồn khác nh phát cổ phiếu, góp vốn liên doanh liên kết .+Vốn có giá trị về mặt thời gian: Một đồng hôm nay có giá trị hơn giá trị đồng tiền ngày hôm sau, do giá trị của đồng tiền chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố nh: đầu t, rủi ro, lạm phát, chính trị . Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, vấn đề này không đợc xem xét kỹ lỡng vì nhà nớc đã tạo ra sự ổn định của đồng tiền một cách giả tạo trong nền kinh tế. Trong điều kiện kinh tế thị trờng cần phải xem xét về yếu tố thời gian của đồng vốn, bởi do ảnh hởng sự biến động của giá cả thị trờng, lạm phát . nên sức mua của đồng tiền ở các thời điểm là khác nhau.+Vốn là loai hàng hoá đặc biệt: Những ngời sẵn có vốn có thể đa vốn vào thị trờng, còn những ngời cần vốn thì vay. Nghĩa là những ngời đi vay đợc quyền sử dụng vốn của ngờ cho vay. Ngời đi vay phải mất một khoản tiền trả cho ngời vay. Đây là một khoản chi phí sử dụng vốn mà ngời đi vay phải trả cho ngời cho vay, hay nói cách khác chính là giá của quyền sử dụng vốn. Khác với các loại hàng hoá thông thờng khác, hàng hoá vốn khi bán đi sẽ không mất quyền sử hữu mà chỉ mất quyền sử dụng trong một thời gian nhất đinh. Việc mua bán này diễn ra trên thị trờng tài chính, giá mua bán tuân theo quan hệ cung- cầu về vốn trên thị trờng.+Trong nền kinh tế thị trờng, vốn không chỉ đợc biểu hiện bằng tiền của những tài sản hữu hình mà nó còn biểu hiện giá trị của những tài sản vô hình nh: Vị trí địa lý kinh doanh, nhãn hiệu thơng mại, bản quyền, phát minh sáng chế, bí quyết công nghệ . Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trờng thì khoa học kỹ thuật, công nghệ cũng phát triển mạnh mẽ. Điều này làm cho tài sản vô hình ngày càng đa dạng phong phú, đóng góp một phần không nhỏ trong việc tạo ra khả nằng sinh lời của doanh nghiệp.Từ những đặc trng trên cho phép ta phân biệt giữa tiền vốn : giữa một số quỹ tiền tệ khác trong doanh nghiệp vốn. Vốn kinh doanh đợc sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh tức là cho mục đích tích luỹ chứ không phải mục đích tiêu dùng nh một số quỹ khác trong doanh nghiệp. Vốn kinh doanh đợc ứng ra cho một chu kỳ sản xuất kinh doanh phải đợc th về khi chu kỳ kinh doanh kết thúc. lại đợc ứng cho chu kỳ tiếp theo. Vì vậy, kinh doanh không thể tiêu dùng nh một số quỹ khác trong doanh nghiệp. Mất vốn kinh doanh đồng nghĩa với nguy cơ phá sản doanh nghiệp. Ngoài ra, muốn có vốn thì phải có tiền song có tiền cha hẳn là đã có vốn.Tiền đợc coi là vốn phải thoả mãn những điều kiện sau:Tiền phải đại diện cho một lợng hàng hoá nhất định, tức là phải đợc đảm bảo bằng một lợng hàng hoá nhất định có thực.Tiền phải đợc tập trụng, tích tụ thành một khoản nhất định đủ sức đầu t cho một dự án kinh doanh nào đó. Nếu tiền rải rác, không gom thành khoản thì không làm đợc gì.Khi đã đủ về lợng, tiền phải vận động nhằm mục đích sinh lời. Cách thức, hình thái vận động của tiền phụ thuộc vào phơng thức kinh doanh.Ngoài những đặc trng cơ bản trên, tiền còn có một số đặc trng nữa mang tính riêng biệt nh:+ Là nguồn duy nhất sáng tạo ra giá trị mới.+ Vừa là chủ thể quản lý vừa là đối tợng quản lý.+ Tiền ẩn trong mọi ngời, phụ thuộc vào t tởng, tình cảm, môi trờng . chỉ biểu hiện khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh.2. Phân loại vốn kinh doanh.Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ . hay hoạt động bất cứ ngành nghề gì, các doanh nghiệp cần phải có một lợng vốn nhất định. Số vốn kinh doanh đó đợc biểu hiện dới dạng tài sản. Trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp quản lý vốn kinh doanh sử dụng vốn kinh doanhhiêu quả là nội dung quan trọng nhất, có tính chất quyết định đến mức độ tăng trởng hay suy thoái của doanh nghiệp. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh ta vần phải nắm đợc vốn có những loại nào, đặc biệt vận động của nó ra sao . Có nhiều cách phân loại vốn kinh doanh, tuỳ theo mục tiêu nghiên cứu mà có thể có nhiều tiêu thức phân loại vốn kinh doanh khác nhau.2.1. Phân loại vốn trên góc độ pháp luật, vốn bao gồm :- Vốn pháp định: là mức vốn tối thiểu phải có đẻ thành lập doanh nghiệp do pháp luật quy định, đảm bảo năng lực kinh doanh đối với từng ngành nghề từng loại hình sở hữu của doanh nghiệp. Dới mức vốn pháp định thì không đủ điều kiện để thành lập doanh nghiệp.- Vốn điều lệ: là vốn do các thành viên đóng góp đợc ghi vào điều lệ của Công ty (doanh nghiệp). Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp, theo từng ngành nghề , vốn điều lệ không đợc thấp hơn vốn pháp định.2.2. Phân loại vốn theo nguồn hình thành:Theo cách phân loại này, vốn đợc chia thành các loại sau:- Vốn đầu t ban đầu: là số vốn phải có khi hình thành doanh nghiệp, tức là số vốn cần thiết để đăng ký kinh doanh, hoặc vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp t nhân hoặc vốn của nhà nớc giao.- Vốn liên doanh: là vốn đóng góp do các bên cùng cam kết kiên doanh với nhau để hoạt động thơng mại hoặc dịch vụ .- Vốn bổ sung: là số vốn tăng thêm do bổ sung từ lợi nhuận, do nhà nớc bổ sung bằng phân phối hoặc phân phối lại nguồn vốn do sự đóng góp của các thành viên hoặc, do bán trái phiếu .- Vốn đi vay: là các khoản nợ phát sinh trong quá trình kinh doanhdoanh nghiệp có nhiệm vụ phải thanh toán cho các tác nhân kinh tế khác nh ngân hàng, các tổ chức kinh tế, phải trả nhà nớc, phải trả cho ngời bán . Ngoài ra, còn có khoản vốn chiếm dụng lẫn nhau của các đơn vị nguồn hàng, khách hàng bạn hàng.2.3. Phân loại vốn theo thời gian huy động vốn.Theo cách phân loại này, vốn đợc chia thành hai loại là vốn thờng xuyên vốn tạm thời.- Vốn thờng xuyên: bao gồm vốn chủ sở hữu các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp. Đây là nguồn vốn đợc dùng để tài trợ cho các hoạt động đầu t mang tính dài hạn của doanh nghiệp.- Vốn tạm thời: Là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn (dới một năm) mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu có tính chất tạm thời, bất th-ờng phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.2.4. Phân loại vốn theo phơng thức chu chuyển:Trong quá trình sản xuất tái sản xuất, vốn vận động một cách liên tục. Nó biểu hiện bằng những hình thái vật chất khác nhau, từ tiền mặt đến t liệu lao động, hàng hoá dự trữ . Sự khác nhau về mặt vật chất này tạo ra đặc điểm chu chuyển vốn, theo đó ngời ta phân chia vốn thành hai loại là vốn cố định vốn lu động.- Vốn cố định: Là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định, hay nói cách khác: Vốn cố định của doanh nghiệp là một bộ phận của vốn sản xuất biểu hiện dới giá trị ban đầu để đầu t vào các tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động đợc kinh doanh, mà đặc điểm của nó là luân chuyển dần dần từng phần vào giá trị của sản phẩm qua nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành một vòng tuần hoàn khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng. Bộ phận vốn cố định trở về tay ngời sở hữu (chủ doanh nghiệp) dới hình thái tiền tệ sau khi tiêu thụ sản phẩm hay dịch vụ hàng hoá của mình.- Vốn lu động: là một bộ phận của vốn sản xuất đợc biểu hiện bằng số tiền ứng trớc về tài sản lu động nhằm đảm bảo cho quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp đợc tiến hành một cách thờng xuyên liên tục, nó đợc chuyển toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm cà đợc thu hồi sau khi thu đợc tiền bán sản phẩm.Việc nghiên cứu các phơng pháp phân loại vốn cho thay moõi phơng pháp có u điểm nhợc điểm khác nhau, từ đó doanh nghiệp có các giải pháp huy động sử dụng vốn phù hợp, có hiệu quả.3. Các bộ phận cấu thành, đặc điểm vốn nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp.Vốn kinh doanh của doanh nghiệp đợc cấu thành bởi hai bộ phận là vốn cố định vốn lu động. Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, công nghệ sản xuất áp trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật mà các doanh nghiệp xác định đợc tỷ lệ vốn hợp lý. Việc xác định cơ cấu vốn là yếu tố quan trọng, nó thể hiện trình độ quản lý sử dụng vốn ở mỗi doanh nghiệp.3.1. Vốn cố định của doanh nghiệp.3.1.1. Khái niệm đặc điểm vốn cố định.Vốn cố định: là biểu hiện bằng tiền của tài sản cố định. Hay nói cách khác: số vốn đầu t ứng trớc để mua sắm, xây dựng hay lắp đặt các tài sản cố định vô hình hữu hình nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh đợc gọi là vốn cố định của doanh nghiệp. Đây là số vốn đầu t ứng trớc, số vốn này nếu đợc sử dụnghiệu quẩ sẽ không mất đi mà doanh nghiệp sẽ thu hồi lại sau khi tiêu thụ các sản phẩm, hàng hoá hay dịch vụ của mình. Do đó, để biểu hiện rõ hơn về vốn cố định của doanh nghiệp, chúng ta xem xét hình thái biểu hiện của nó, tức là dựa trên cơ sở nghiên cứu về tài sản cố định.Để tiến hành sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần có t liệu sản xuất. Căn cứ vào tính chất, tác dụng, t liệu sản xuất đợc chia thành hai bộ phận là t liệu lao động đối tợng lao động. T liệu lao động đợc sử dụng để tác động vào đối tợng lao động, tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Đặc điểm cơ bản của t liệu lao động là chúng có thể tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất. Trong qua trình đó, giá trị của chúng bị giảm đi mặc dù giá trị sử dụng vẫn nh ban đầu. Phần giá trị giảm đi đợc chuyển vào giá trị của sản phẩm. Do đó qua các chu kỳ, giá trị của t liệu lao động đợc chuyển dần vào giá trị của sản phẩm.Tài sản cố định là bộ phận t liệu lao động chủ yếu quan trọng nhất của doanh nghiệp. Đó là những t liệu lao động nh máy móc thiết bị, nhà xởng, ph-ơng tiện vận chuyển . Khi tham gia vào sản xuất, chúng không bị thay đổi về [...]... hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nên việc khai thác sử dụng các tiềm lực về vốn sẽ đợc đánh giá thông qua hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh một cách tổng hợp ta sử dụng một số chỉ tiêu sau: -Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh (số vòng quay của vốn kinh doanh) Hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh Doanh thu thuần trong kỳ = Tổng vốn kinh. .. tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động vốn cố định của doanh nghiệp 4.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lu động -Hiệu suất sử dụng vốn lu động ( số vòng quay vốn lu động) Doanh thu thuần trong kỳ Số vòng quay vốn = lưu động Vốn lưu động sử dụng bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn lu động doanh nghiệp sử dụng vào hoạt động kinh doanh tạo ra đợc bao nhiêu đồng doanh thu thuần... doanh sử dụng bình quân trong kỳ Đây là chỉ tiêu đo lờng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp Chỉ tiêu này cho biết một đồng vốn kinh doanh huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh sau một kỳ sẽ đem lại bao nhiêu đồng doanh thu Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ trình độ quản lý sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả -Hàm lợng vốn kinh doanh: Tổng vốn kinh doanh sử. .. rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là yêu câu mang tính thờng xuyên bắt buộc đối với bất cứ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế thị trờng Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp ta thấy đợc hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung trình độ quản lý sử dụng vốn nói riêng Thật vậy, sử dụng vốn trong kinh doanh thơng mại là một khâu... doanh nghiệp kinh doanh là thu đợc lợi nhuận Do đó, hiệu quả sử dụng vốn đợc thể hiện ở số lợi nhuận doanh nghiệp thu đợc trong kỳ mức sinh lời của một đồng vốn kinh doanh Để so sánh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh giữa các thời kỳ khác nhau của doanh nghiệp ta có thể sử dụng các chỉ tiêu chủ yếu sau: 4.1 Các chỉ tiêu tổng quát đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Vốn kinh doanh đóng... giữa kết quả thu đợc từ hoạt động kinh doanh với chi phí bỏ ra để thu đợc kết quả đó Do đó, hiệu quả kinh doanh đợc xác định dới hai góc độ: Hiệu quả kinh tế hiệu quả xã hội - Hiệu quả kinh tế: Là phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân lực vật lực của doanh nghiệp để đạt đợc hiệu quả cao nhất trong quá trình kinh doanh Hiệu quả kinh tế đợc so sánh giữa kết quả đầu ra chi phí... doanh sử dụng bình quân trong kỳ Hàm lượng vốn kinh = doanh Doanh thu thuần trong kỳ Chỉ tiêu này phản ánh, để thu đợc một đồng doanh thu thì doanh nghiệp cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn Chỉ tiêu này ngợc lại với chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả -Hệ số doanh lợi của vốn kinh doanh: Hệ số doanh lợi của = vốn kinh doanh Lãi thuần trong kỳ Tổng vốn kinh doanh sử dụng bình... việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là rất cần thiết -Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu tăng giá tài sản của chủ sở hữu các mục tiêu khác nh nâng cao uy tín sản phẩm trên thị trờng, nâng cao mức sống của ngời lao động Khi hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận thì doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm mức sống cho ngời lao động. .. quả sử dụng vốn càng cao Do đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là điều kện quả trọng để doanh nghiệp phát triển vững mạnh Tóm lại, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là tất yếu khách quan nó có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp nói riêng đói với nền kinh tế nói chung, đặc biệt là trong cơ chế hiện nay - Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo đợc tính an toàn về tài chính cho doanh. .. có những biện pháp sử dụng, bảo toàn mở rộng vốn kinh doanh hiệu quả, từ đó mới giúp doanh nghiệp tồn tại ngày càng phát triển trong cơ chế thị trờng Qua những sự phân tích ở trên ta thấy, vốn kinh doanh có tầm quan trọng to lơn Do đó, vấn đề sử dụng vốn trong kinh doanh có ảnh hởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Mục đích của sử dụng vốn trong kinh doanh là nhằm đảm bảo nhu . vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong kinh doanhChơng II: Thực trạng sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao độngChơng. vốn kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời đa ra các giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động. Với
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động

Hình ảnh liên quan

Bảng 3: Kết quả kinh doanh của Côngty từ 1999 đến  2002. - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Tạp phẩm và bảo hộ lao động

Bảng 3.

Kết quả kinh doanh của Côngty từ 1999 đến 2002 Xem tại trang 55 của tài liệu.