0

mẫu slide powerpoint kế hoạch internet marketing, internet marketing plan

12 11,501 236

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 10:48

Kế HOạCH Kế HOạCH INTERNET MARKETINGINTERNET MARKETINGTrình bày bởi: Marketing ManagerLOGOslide.tailieu.vnNội Dung1. Xác định mục tiêu e-Marketing2. Nghiên cứu thị trường3. Phân tích SWOT sản phẩm4. Phân tích cạnh tranh5. Chiến lược Internet Marketing6. Phương pháp marketing7. Ngân sách marketing8. Kế hoạch triển khai9. Giám sát và phân tích kết quảLOGOslide.tailieu.vnMục Tiêu Objectives & GoalStrategy Method Effective+Mục tiêu 1Mục tiêu 1Mục tiêu 2Mục tiêu 2Mục Tiêu 3Mục Tiêu 3GOALGOALMục Tiêu …… Mục Tiêu …… LOGOslide.tailieu.vnNghiên Cứu Thị TrườngIdentify trendsMarket research / analysis reportsMarketing plansSWOT analysisreportLocation analysisReportCompetitive analysisTarget market analysisDomestic / international competitorsPrice analysisMarket researchNghiên Cứu Thị TrườngLOGOslide.tailieu.vnPhân tích SWOT Positive NegativeExternal FactorsInternal FactorsWWeaknessesThreatsTOpportunitiesOSStrengthsSPhân tích các điểm mạnh điểm yếu của sản phẩm dịch vụ, những cơ hội và thách thức của sản phẩm và dịch vụ thông qua mô hình phân tích SWOTLOGOslide.tailieu.vnPhân Tích Cạnh TranhPhân tích 5 yêu tố cạnh tranh Porter’s Five ForcesSức mạnh nhà cung cấp: Mức độ tập trung của các nhà cung cấp, Tầm quan trọng của số lượng sản phẩm đối với nhà cung cấp, Sự khác biệt của các nhà cung cấp,Nguy cơ thay thế: Xu hướng sử dụng hàng thay thế của khách hàng,Tương quan giữa giá cả và chất lượng của các mặt hàng thay thế.Các rào cản gia nhập: Các lợi thế chi phí tuyệt đối, Sự hiểu biết về chu kỳ dao động thị trường, Khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vàoSức mạnh khách hàng: Vi thế mặc cả, Số lượng người mua, Thông tin mà người mua có được, Tính đặc trưng của nhãn hiệu hàng hóa,Mức độ cạnh tranh: Các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành, Mức độ tập trung của ngành, Khác biệt giữa các sản phẩm,Threat Of Substitute Products Or ServicesThreat Of New EntransBargaining Power Of SuppliersBargaining Power Of BuyersRivalryLOGOslide.tailieu.vnChiến Lược MarketingMARKETINGAdvertisingStrategyBrandingProductResearchInternetLàm sao để lôi kéo khách hàng và giữ khách hàng khi đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Làm thế nào để khách hàng biết sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp ?Chiến lược marketing nào là tốt nhất để làm điều đó ?LOGOslide.tailieu.vnPhương thức MarketingĐưa ra các phương thức Internet marketing cho sản phẩm và dịch vụĐể làm Internet markting đòi hỏi phải có website để thu hút người dùng visit website của bạnTriển khai các phương thức như SEO, Social Merketing, e-Mail marketing, …Đ lường hiệu quả Internet markting qua Google analysisMARKETING MethodWebsite DesignBannerAdsOnline PRE-Mail MarketingSocial MarketingMobile MarketingAnalysisToolsSEOLOGOslide.tailieu.vnNgân Sách MarketingPhương Thức Thời gian Ngân sách TargetSEO….days …. ….Social marketing….days …. ….Banner ads….days …. ….E-Mail Marketing….days …. ….Online PR….days …. ….…….Lập bảng dự trù ngân sách cho các phương thức Internet Marketing như SEO, Social Marketing, Banner Ads, Online –PR LOGOslide.tailieu.vnKế Hoạch Thực HiệnT1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12Công việc 2 Công việc 4Công việc 1Công việc 3Công việc 1Công việc 1Công việc 2Công việc 2Công việc 3Công việc 3Công việc 4Công việc 4Liệt các hoạt động chi tiết để doanh nghiệp đạt được mục đích đề ra và càng chi tiết càng tốt. Đặt ra những ưu tiên và thời hạn cho mỗi công việc, dành thời gian cho những công việc phát sinh và những khó khăn khách quan trong quá trình thực hiện.[...]...LOGO Giám sát và phân tích kết quả Xác định cac công cụ đo lường hiệu quả Internet Marketing như Google Analisys Xac định và đo lường các mục tiêu để xác định hiệu quả trên các phương thức marketing, các kênh marketing slide. tailieu.vn . Kế HOạCH Kế HOạCH INTERNET MARKETING INTERNET MARKETING Trình bày bởi: Marketing ManagerLOGO slide. tailieu.vnNội Dung1. Xác định mục tiêu e -Marketing 2 Chiến lược Internet Marketing 6. Phương pháp marketing 7. Ngân sách marketing 8. Kế hoạch triển khai9. Giám sát và phân tích kết quảLOGO slide. tailieu.vnMục
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu slide powerpoint kế hoạch internet marketing, internet marketing plan, mẫu slide powerpoint kế hoạch internet marketing, internet marketing plan,