0

Tài liệu giảng dạy đồ gá

95 10 0
  • Tài liệu giảng dạy đồ gá

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 16:52

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG KHOA CƠ KHÍ -  - Tài liệu giảng dạy ĐỒ GÁ (Dành cho hệ Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ khí) Tài liệu lưu hành nội LỜI NÓI ĐẦU TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Trong ngành công nghiệp chế tạo máy đồ gá trang bị cơng nghệ có vai trị quan trọng, góp phần mang lại hiệu qủa kinh tế – kỷ thuật tốt cho qúa trình chế tạo sản phẩm khí Khi gia cơng chi tiết máy, tùy vào đặc điểm kết cấu, hình dạng sản lượng chi tiết, việc lựa chọn đồ gá thích hợp tạo điều kiện để đảm bảo độ xác gia cơng, nâng cao suất, hạ giá thành sản phẩm, xác định, lựa chọn, thiết kế đồ gá tính tốn hợp lý nội dung chun mơn khâu chuẩn bị cơng nghệ chế tạo cho qúa trình sản xuất chế tạo sản phẩm khí Giáo trình ĐỒ GÁ biên soạn với mục đích làm tài liệu học tập giảng dạy mơn học theo chương trình đào tạo Cử Nhân khí hệ Cao Đẳng kỹ thuật trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Lý Tự Trọng Nội dung giáo trình trình bày vấn đề sau: * Phần I: Cơ sở tính tốn, thiết kế đồ gá * Phần II: Đồ gá sử dụng máy TIỆN, PHAY – BÀO, KHOAN, MÀI Với kiến thức có hạn kinh nghiệm ỏi thân công tác làm việc nghiêm túc thận trọng, nên trình bày nội dung phần tài liệu tránh khỏi sai sót Rất mong nhận ý kiến xây dựng nội dung cho tài liệu hoàn thiện Thư góp ý xin gửi Khoa Cơ Khí Trường CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Lý Tự Trọng TPHCM Tác giả PHẦN I - CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Chương I - KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ GÁ BÀI MỞ ĐẦU GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Ngành Công Nghiệp chế tạo CƠ KHÍ nói chung ngành chế tạo máy nói riêng coi điểm xuất phát công nghiệp cung cấp cho kinh tế quốc dân cơng cụ sản xuất, máy móc, thiết bị điều kiện tăng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Trong ngành công nghiệp chế tạo máy đồ gá trang bị công nghệ có vai trị quan trọng , góp phần mang lại hiệu qủa kinh tế – kỷ thuật tốt cho qúa trình chế tạo sản phẩm khí Khi gia công chi tiết máy , tùy vào đặc điểm kết cấu , hình dạng sản lượng chi tiết , việc lựa chọn đồ gá thích hợp tạo điều kiện để đảm bảo độ xác gia công , nâng cao suất , hạ giá thành sản phẩm , xác định , lựa chọn , thiết kế đồ gá tính tốn hợp lý nội dung chun mơn khâu chuẩn bị cơng nghệ chế tạo cho qúa trình sản xuất chế tạo sản phẩm khí ♦Đồ gá loại trang bị công nghệ thiếu qúa trình gia cơng ♦Trong chương trình mơn học nghiên cứu ĐỒ GÁ dùng máy cắt Kim loại (ĐỒ GÁ GIA CÔNG CƠ) Loại chiếm 80% loại đồ gá nói chung giới thiệu đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp ♦ Như đồ gá máy cắt kim loại có hai loại _ Gá đặt kẹp chặt chi tiết gia công gọi ĐỒ GÁ _ Gá đặt kẹp chặt dao cắt gọi dụng cụ phụ VẬY tất trang bị phục vụ theo u cầu quy trình cơng nghệ dùng để xác định xác vị trí chi tiết gia công dao cắt kẹp chặt chúng nhanh chóng gọi đồ gá MÁY CẮT Kim Loại TT Phần I Chương I Bài Bài Chương II Bài Bài Bài Chương III Bài Bài Chương IV Bài Bài Bài 10 Chương V Bài 11 Phần II TÊN CHƯƠNG, BÀI CƠ SỞ TÍNH – THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ GÁ Bài mở đầu Khái niệm chung đồ gá ĐỊNH VỊ VÀ CÁC CƠ CẤU ĐỊNH VỊ Khái niệm gá đặt Khái niệm chuẩn Các cấu định vị phôi KẸP CHẶT VÀ CÁC CƠ CẤU KẸP CHẶT Các cấu kẹp chặt phôi Các truyền động thường dùng đồ gá CÁC CƠ CẤU KHÁC Các cấu khác đồ gá (quay , phân độ) Thi học phần Cơ cấu dẫn hướng; Cữ so dao Dụng cụ phụ đồ gá Tính tốn thiết kế đồ gá Phương pháp tính toán thiết kế đồ gá MỘT SỐ ĐỒ GÁ THÔNG DỤNG GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) LT BT 3 6 3 KT TỔNG 0 3 6 2 TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Bài 12 Bài 13 Bài 14 Bài 15 Bài 16 Đồ gá sử dụng máy tiện Đồ gá sử dụng máy phay Đồ gá sử dụng máy khoan - doa Đồ gá lắp ráp Đồ gá kiểm tra Tiêu chuẩn hóa vạn hóa trang bị cơng Bài 17 nghệ đồ gá TỔNG CỘNG Bài 2: 5 2 5 2 1 56 2 60 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐỒ GÁ Mục đích : Biết dùng đồ gá nhằm mục đích u cầu : _ Nắm vững thành phần tạo nên đồ gá _ Khi tính tốn, thiết kế, đáp ứng yêu cầu đồ gá I/KHÁI NIỆM: Trong qúa trình chế tạo sản phẩm khí người ta sử dụng nhiều công cụ lao động với kết cấu tính kỹ thuật ngày hồn thiện Các loại công cụ lao động thường sử dụng GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT qúa trình chế tạo sản phẩm khí bao gồm loại máy, loại dụng cụ trang bị công nghệ (gồm đồ gá dụng cụ phụ ) Đối với loại máy cơng cụ dùng qúa trình gia công cắt gọt kim loại , người ta thường sử dụng loại trang bị công nghệ đồ gá gia công (trang bị công nghệ để gá đặt chi tiết gia công máy công cụ) Đối với qúa trình kiểm tra chất lượng thường phải sử dụng đồ gá kiểm tra (đồ gá đo) ; qúa trình lắp ráp sản phẩm dùng đồ gá lắp ráp Đồ gá góp phần bảo đảm tính chất lắp lẫn sản phẩm , nâng cao mức độ khí hóa , tự động hóa qúa trình sản xuất khí Khi gia cơng chi tiết máy, tuỳ đặc điểm kết cấu , hình dạng sản lượng chi tiết , người ta chọn lựa đồ gá thích hợp gia cơng chi tiết xác , suất , giá thành hạ II/CƠNG DỤNG: Đồ gá gia cơng tạo điều kiện mở rộng khả làm việc máy công cụ ; giảm thời gian phụ nhờ gá đặt phôi nhanh gọn ; giảm thới gian máy gá đặt nhiều phôi để gia công đồng thới , bảo đảm tính chủ động ngun cơng chất lượng gia cơng (khơng phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm chuyên môn người thợ ) , đồng thời giảm nhẹ sức lao động gá đặt phôi gia cơng (đảm bảo an tồn có suất cao) Đồ gá trang bị công nghệ cần thiết qúa trình gia cơng , kiểm tra , lắp ráp góp phần đảm bảo tính chất lắp lẫn sản phẩm , nâng cao mức độ khí hóa tự động hóa qúa trình sản xuất Trong ngành chế tạo máy , đồ gá máy cắt Kim Loại trang bị công nghệ kèm theo máy để định vị , kẹp chặt chi tiết gia công Tùy theo dạng sản xuất (đơn chiếc, loạt nhỏ, lớn, khối) mà chọn đồ gá thích hợp III/PHÂN LOẠI: Tùy theo kết cấu cơng dụng trang bị cơng nghệ phân chia chúng thành hai loại : trang bị công nghệ vạn trang bị công nghệ chuyên dùng Đặc điểm trang bị công nghệ vạn không phụ thuộc vào đối tượng gia công định sử dụng cgủ yếu dạng sản xuất đơn loạt nhỏ Ngược lại kết cấu tính trang bị cơng nghệ chun dùng phụ thuộc vào một nhóm đối tượng gia cơng định , loại trang bị công nghệ sử dụng chủ yếu dạng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối , cá biệt sử dụng dạng sản xuất nhỏ đơn u cầu phải đạt độ xác cao khơng dùng chúng khơng thể gia cơng chi tiết khí Hoặc người ta phân loại theo : ♦Theo nhóm máy ; theo chun mơn hóa sử dụng ♦Theo tính vạn chun dùng ; theo cơng dụng; theo nguyên tắc truyền lực (cơ khí , dầu ép , khí ép , điện từ , chất dẻo) ĐỒ GÁ Đồ Gá máy cắt GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) Đồ Gá lắp ráp Đồ Gá kiểm tra Đồ Gá gia cơng nóng TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Dụng cụ phụ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Đồ Gá chi tiết gia công Đồ Gá khoan Đồ Gá máy phay Đồ Gá máy tiện Đồ Gá máy khác Đ/G vạn Đ/G chuyên dùng Đ/G điều chỉnh Đ/G vạn lắp ghép IV/CÁC THÀNH PHẦN CẤU TẠO ĐỒ GÁ : Gồm có : đế , thân , chi tiết định vị , chi tiết dẫn hướng , chi tiết giữ , kẹp chặt , chi tiết không tháo 1.Cơ cấu định vị : Những chi tiết có bề mặt trực tiếp tiếp xúc với mặt chuẩn định vị chi tiết để bảo đảm xác định vị trí chi tiết gia cơng chi tiết định vị Chi tiết định vị phân thành hai loại : chi tiết định vị phụ 2.Cơ cấu kẹp chặt : Dùng để kẹp chặt chi tiết gia cơng vị trí định vị Cơ cấu kẹp chặt phân thành loại đơn giản loại liên hợp Tùy theo nguồn lực kẹp , cấu kẹp chặt phân cấu kẹp chặt điều khiển tay , cấu kẹp khí hóa tự động hóa 3.Các cấu truyền lực : Dùng để truyền lực kẹp từ nguồn lực (trục vít, đai ốc , khí nén , dầu ép , điện từ ) đến chi tiết kẹp chặt 4.Thân đế đồ gá : Toàn chi tiết phận đồ gá bố trí kẹp chặt thân đồ gá (dùng để mang chi tiết trên) Trên thân đồ gá cịn có bề mặt để gá đặt máy bề mặt gia công tinh để gá đặt chi tiết định vị dẫn hướng Trong qúa trình kẹp chặt gia cơng chi tiết thân đồ gá chịu tồn lực tác dụng vào chi tiết gia công Do thân đồ gá phải có độ bền , độ cứng vững độ chịu rung tốt Hình dạng , kích thước thân đồ gá phụ thuộc vào hình dáng , kích thước số chi tiết gá đặt đồng thời đồ gá phụ thuộc vào kiểu máy (tiện , phay , khoan ) Thân đồ gá chế tạo phương pháp đúc hàn từ mảnh cắt từ thép lắp ghép số chi tiết đúc (các chi tiết chế tạo thân đồ gá tiêu chuẩn hóa) V/CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỒ GÁ: Đặc điểm chi tiết gia công định việc chế tạo đồ gá Tuy nhiên phải đáp ứng yêu cầu sau : * Thích ứng với người sử dụng * Bảo đảm độ xác gia cơng: - Đồ định vị , dẫn hướng phải có kết cấu hợp lý , có độ xác cần thiết - Dụng cụ kẹp chặt tốt , bảo đảm gia công chi tiết không bị thay đổi vị trí làm biến dạng chi tiết - Thân đồ gá có độ cứng vững tốt - Đồ gá phải định vị kẹp chặt máy cách chắn * Sử dụng thuận tiện, tháo lắp vật gia công dễ dàng , dễ lắp máy , dễ thay chi tiết chóng mịn , hay hỏng , thao tác dễ dàng , an toàn , dễ làm vệ sinh GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT CÂU HỎI ÔN TẬP: 1.Đồ gá gì? Hãy phân biệt đồ gá dụng cụ phụ Cho ví dụ 2.Dùng đồ gá nhằm mục đích gì? Chương II ĐỊNH VỊ VÀ CÁC CƠ CẤU ĐỊNH VỊ Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ GÁ ĐẶT I) QÚA TRÌNH GÁ ĐẶT : Khái niệm : Trong qúa trình gia cơng phải chọn chuẩn định vị cho chi tiết gia công, việc gá đặt chi tiết gia công theo bề mặt chuẩn đồ gá xác định vị trí so vơí dụng cụ cắt Gá đặt chi tiết gồm hai qúa trình : Định vị chi tiết kẹp chặt Qúa trình định vi chi tiết xác định xác chi tiết tương đối so với máy dụng cu cắt GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Ví dụ hình vẽ 3-1 : a) định vị mặt B để phay mặt A cho đảm bảo kích thước H ± δ , dụng cu cắt điều chỉnh theo kích thước H ± δ mà chuẩn điều chỉnh bàn máy (hoặc bề mặt chi tiết định vị bàn máy) A Chương II ĐỊNH VỊ VÀ CÁC CƠ CẤU ĐỊNH VỊ a) H±δ Bài 3: KHÁI NIỆM VỀ GÁ ĐẶT b) S B Hình 3-1 a) định vị phơi ; S b) gá đặt chi tiết mâm cặp để tiện Quá trình kẹp chặt chi tiết qúa trình cố định vị trí chi tiết sau định vị để chống lại tác dụng ngoại lực (chủ yếu lực cắt) qúa trình gia cơng chi tiết khơng rời khỏi vị trí đựơc định vị Ví dụ hình vẽ 3-1 b) sau đưa chi tiết lên mâm cặp , vặn cho vấu (chấu) cặp tiến vào cho tâm chi tiết trùng tâm trục máy qúa trình định vị Sau tiếp tục vặn cho vấu kẹp tạo nên lực kẹp chi tiết để chi tiết khơng bị dịch chuyển qúa trình gia cơng sau Đó qúa trình kẹp chặt Lưu ý : qúa trình gá đặt , qúa trình định vị xảy trước tới qúa trình kẹp chặt Khơng hai qúa trình xảy đồng thời Phương pháp gá đặt: Có ba phương pháp gá đặt chi tiết để gia công máy * Gá đặt có hiệu chỉnh so với bề mặt tương ứng khác (hình 3-2 a) * Gá đặt có hiệu chỉnh so với vạch dấu (hình 3-2 a) (hai phương pháp thường dùng sản xuất đơn loạt nhỏ) * Gá đặt trực tiếp chi tiết đồ gá (hình 3-2 b) (phương pháp thường dùng sản xuất loạt lớn khối) d1 O1 O2 d2 e b c=const a Hình 3-2 a) Rà gá gia cơng lỗ lệch tâm ; b) Gá đồ gá để phay dao phay đĩa ba mặt cắt Tự động đạt kích thước II) NGUYÊN TẮC ĐỊNH VỊ ĐIỂM: 1.Kháí niệm : GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Trong gia cơng khí đạt độ xác gia công hai phương pháp: * Cắt thử (hoặc rà gá) (hình 3-2 a rà theo lỗ lệch tâm) * Tự động đạt kích thước.(hình 3-2 b) Trong phương pháp vật gia cơng phải có vị trí tương đối so với dao gọi định vị chi tiết gia công Vậy định vị làm cách xác định cách tương đối xác vị trí tương đối chi tiết dao, cho sau cắt lớp kim loại thừa ta bề mặt gia cơng có kích thước đảm bảo theo yêu cầu kỷ thuật vẽ Tự động đạt kích thước Hình 3-3 Chi tiết định vị để gia công 2.Nguyên tắc định vị điểm : Theo học, vật rắn tuyệt đối khơng gian có bậc tự do, nghĩa chuyển động phương vng góc với theo trục X,Y,Z (tịnh tiến theo OX,OY OZ) quay xung quanh trục Để cố định vị trí vật thể khơng gian , ta cần phải khử tất bậc tự Người ta gọi nguyên tắc định vị điểm (Hình 3-4) Trong đồ gá muốn xác định vị trí chi tiết so với dao ta dùng điểm định vị để khống che bậc tự Hình vẽ (3-4) bên sơ đồ định vị chi tiết có dạng hình hộp điểm : + Mặt phẳng đáy (XOY) nằm điểm (chốt) 1, 2, khống chế bậc tự OX, OY OZ + Mặt dẫn hướng (YOZ) tựa vào điểm (chốt) khống chế bậc tự OX OZ + Mặt chận (XOZ) tựa vào chốt khống chế bậc tự OY Như để có vị trí hồn tồn xác định chi tiết đồ gá, cần phải có đủ điểm tựa đó: mặt đáy 3, mặt dẫn hướng mặt chận * Tuy lúc phải định vị điểm mà tùy theo yêu cầu gia công bước cơng nghệ, số điểm định vị từ 6,5,4,3 GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 10 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT 3.Sơ đồ định vị: Theo ví dụ định vị chi tiết hình hộp ta có sơ đồ hình vẽ 3-4 Thực tế gá đặt chi tiết gia công ta thay điểm đơn vị vấu tỳ phiến tỳ (hình vẽ 3-5 ) Hình 3-5 Hình 3-4 Sơ đồ định vị hình 3-6 GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Hình 14 – GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) 81 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Bài 15 Mục tiêu: 82 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT ĐỒ GÁ LẮP RÁP - Biết số đồ gá lắp ráp điển hình - Nắm vững tác dụng đồ gá lắp ráp Đồ gá lắp ráp đồ gá dùng để xác định vị trí kẹp chặt chi tiết (hoặc sản phẩm) qúa trình lắp ráp Đồ gá lắp ráp chia làm hai loại: Đồ gá lắp ráp vạn năng; Đồ gá lắp ráp chuyên dùng Ngoài lắp ráp chi tiết lớn nặng người ta dùng đồ gá thay đổi vị trí đối tượng lắp (dùng cấu quay) I/ ĐỒ GÁ LẮP RÁP VẠN NĂNG Loại thường dùng sản xuất đơn hàng loạt nhỏ bàn lắp ráp (chế tạo gang, có rãnh chữ T), khối V ke gá (được dùng để gá chi tiết sở lắp ráp), chi tiết phụ khác lót, chêm, mỏ kẹp, ren vít ) Đồ gá vạn lắp ghép để phay tai ống nối Chi tiết; Vấu kẹp; Bulong Phiến tỳ; Đế rãnh T; Thân II/ ĐỒ GÁ LẮP RÁP CHUYÊN DÙNG: GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 83 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Được sử dụng rộng rãi sản xuất hàng loạt lớn hàng khối Dựa vào chức sử dụng, người ta chia làm hai loại: Loại đồ gá dùng để kẹp chặt chi tiết sở (hoặc phận) lắp ráp Loại đồ gá dùng để gá đặt xác đối tượng lắp ráp Loại đồ gá dùng để kẹp chặt chi tiết sở (hoặc phận) dùng để định vị xác chi tiết mà chủ yếu cố định vị trí chi tiết Loại đồ gá dùng để gá đặt xác đối tượng lắp ráp, thường dùng để HÀN, DÁN, NONG ÉP, LẮP CHẶT, kiểu LẮP REN loại đồ gá cần thiết để tự động hố qúa trình lắp ráp III/ ĐỒ GÁ THAY ĐỔI VỊ TRÍ ĐỐI TƯỢNG LẮP : Đối với chi tiết sở lớn nặng, lắp ráp cần thay đổi vị trí, ngưới ta dùng cấu quay Thân gá ; Con lăn ; Đối tượng lắp ; Bộ phận lật (máng chứa) ; 5.,6 Giá đỡ IV/ THÀNH PHẦN CỦA ĐỒ GÁ: Đồ gá lắp ráp cấu tạo gồm: Các chi tiết định vị; Các chi tiết kẹp chặt; Cơ cấu phụ; Vỏ đồ gá Các chi tiết định vị: GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 84 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Các chi tiết định vị đồ gá lắp ráp làm chức đồ gá gia công đồ gá kiểm tra Trong trường hợp chi tiết sở cần kẹp chặt bề mặt đồ định vị cần bọc lớp cao su để tránh xây sát Các chi tiết kẹp chặt: Cơ cấu kẹp chặt đồ gá lắp ráp làm chức đồ gá gia công Để giảm thời gian kẹp chặt người ta thường dùng cấu kẹp chặt khí nén, làm cho đồ gá bớt cồng kềnh Cơ cấu phụ : Là cấu quay, cấu phân độ, chốt định vị Cần ý cấu quay xung quanh trục nằm ngang, vị trí tối ưu trục quay phải qua trọng tâm phần quay đối tượng lắp Bài 16 ĐỒ GÁ KIỂM TRA Mục đích: Nắm sơ đồ kiểm tra cho xác Yêu cầu: - Không sai lầm nguyên tắc - Nắm phương tiện khí hố tự động hóa việc kiểm tra I/ KHÁI NIỆM: GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 85 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT ♦ Những trang bị có đồ định vị, đồ đo lường dùng để kiểm tra kích thước bề mặt chi tiết gia công lắp ghép vị trí tương quan bề mặt gọi đồ gá kiểm tra Đặc điểm đồ gá kiểm tra là: độ nhạy cao, độ xác cao ♦ Đồ gá kiểm tra dùng để đánh giá độ xác chất lượng bề mặt phơi, chi tiết sản phẩm qúa trình gia cơng thu nhận sản phẩm Độ xác kiểm tra (sai số đo) hiệu số số dụng cụ đo gía trị thực tế đại lượng đo ♦ Độ xác kiểm tra (sai số đo) nằm khoảng 10 – 20% dung sai đối tượng cần đo Sai số đo tổng cọng bao gồm thành phần sau: _ Sai số chuẩn sai số kẹp đo _ Sai số điều chỉnh đồ gá _ Sai số đồ gá bị mòn _ Sai số nhiệt độ thay đổi đo - Sai số đo hiệu số số dụng cụ đo gía trị thực tế đại lượng đo ♦ Đối với trường hợp cần kiểm tra 100% chi tiết sản xuất dây chuyền thời gian kiểm tra chi tiết không lớn nhịp sản xuất Để kiểm tra chi tiết nhỏ vừa, người ta dùng đồ gá tĩnh, chi tiết lớn phải dùng đồ gá di động (đồ gá gá chi tiết) Để nâng cao suất kiểm tra, người ta thiết kế đồ gá cho phép gá đặt lần xác định nhiều thông số dùng thiết bị tự động, bán tự động Nhưng phương pháp tiên tiến phương pháp tích cực (kiểm tra chi tiết qúa trình gia cơng) II/ THÀNH PHẦN ĐỒ GÁ KIỂM TRA Kết cấu đồ gá kiểm tra bao gồm: _ Cơ cấu định vị _ Cơ cấu kẹp chặt _ Cơ cấu đo _ Các chi tiết phụ _ Vỏ đồ gá Cơ cấu định vị: Là chi tiết dùng để định vị đối tượng kiểm tra, là: chốt tỳ (chỏm cầu, đầu phẳng), phiến tỳ, khối V, trục gá GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 86 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Cơ cấu kẹp chặt Ở đồ gá kiểm tra, lực kẹp chặt phải nhỏ ổn định để không gây biến dạng chi tiết Thường dùng cấu kẹp chặt tay như: đòn bẩy, lò xo, ren vít, bánh lệch tâm, cấu kẹp chặt khí nén Cơ cấu đo Cơ cấu đo có hai loại: _ Loại cấu đo giới hạn (cữ cặp, calip, dưỡng ) _ Loại cấu đo thị (đồng hồ so, thang chia vạch ) * Sản phẩm kiểm tra (chi tiết kiểm tra) đánh giá theo tiêu: + Đạt yêu cầu + Phế phẩm theo giới hạn dung sai + Phế phẩm theo giới hạn dung sai Cơ cấu phụ: Cơ cấu phụ đồ gá kiểm tra có nhiều chức khác Ở đồ gá kiểm tra độ đảo hướng kính hướng trục người ta dùng cấu quay Còn đồ gá kiểm tra độ phẳng dùng cấu trượt GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 87 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Vỏ đồ gá: Vỏ đồ gá chi tiết sở chế tạo gang xám GX12-38, GX15-32 Đối với đồ gá kiểm tra xác, vỏ đồ gá thường làm gang có độ bền cao, chống cong vênh GX24 – 44 , GX28 – 48 Bài 17: TIÊU CHUẨN HÓA VÀ VẠN NĂNG HĨA TRANG BỊ CƠNG NGHỆ ĐỒ GÁ Hiện nay, xu hướng ngành khí tự động hóa linh hoạt hóa sản xuất Tự động hóa nhằm mục đích giảm bớt thời gian chi phí sản xuất nói chung Linh hoạt hóa (là kết hợp Tổ hợp hóa Vạn hóa trang bị cơng nghệ) nhằm mục đích giảm bớt thời gian chi phí chuẩn bị sản xuất mà có chuẩn bị cơng nghệ Như trang bị cơng nghệ chun dùng thích hợp với quy mô sản xuất hàng loạt lớn hàng khối với chu kỳ sản xuất dài Tổ hợp hóa trang bị công nghệ xây dựng kết cấu trang bị cơng nghệ khí đa dạng tháo lắp từ chi tiết, phận tiêu chuẩn (bộ linh kiện cơng nghệ tiêu chuẩn) Vạn hóa trang bị công nghệ xây dựng kết cấu trang bị cơng nghệ với nhóm đồi tượng sản xuất gồm số kiểu - cỡ khác nhau, thay đổi kiểu – cỡ đối tượng sản xuất không cần xây dựng trang bị công nghệ mà cần thay đổi bổ sung chút Loại trang bị cơng nghệ có tính chất thường có hai dạng kết cấu Đồ gá vạn lắp ghép (GVL) Đồ gá vạn điều chỉnh (GVĐ) GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 88 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Như chuyên dùng hóa trang bị cơng nghệ xây dựng trang bị công nghệ ứng với kiểu cỡ đối tượng sản xuất định Quy mô sản xuất phổ biến hàng loạt vừa hàng loạt nhỏ chiếm khoảng 80%, phải chế tạo trang bị cơng nghệ chun dùng cách tiêu chuẩn hóa kết cấu phận loại trang bị cơng nghệ khí để xây dựng linh kiện cơng nghệ tiêu chuẩn nhằm thích ứng nhanh kịp thời với đối tượng sản xuất cụ thể  Các Bộ linh kiện trang bị công nghệ tiêu chuẩn xây dựng theo dạng lắp ghép , là: dạng lắp ghép theo lỗ dạng lắp ghép theo rãnh Bộ linh kiện trang bị công nghệ tiêu chuẩn dùng qúa trình gia cơng khí bao gồm: phiến đế, phần tử trung gian, phần tử định vị, phần tử kẹp chặt, phần tử tựa (đỡ), phần tử nối ghép Phiến đế phần tử sở lắp ghép phần tử khác lắp để lắp với máy gia cơng Phiến đế thường có dạng hình khối lập phương, hình dày, hình thước đo góc vng Các phần tử trung gian có chức liên kết phần tử định vị phần tử kẹp chặt Các phần tử trung gian thường dùng trung gian, chêm, phiến dẫn điều chỉnh Các phần tử định vị tiêu chuẩn có dạng kết cấu giống trang bị cơng nghệ chun dùng là: khối V, phiến tỳ, chốt gá Các phần tử kẹp chặt – tựa đỡ dùng để kẹp chặt đỡ phôi, thường vitme kẹp chặt, bánh lệch tâm, bu lông điều chỉnh Các phần tử nối ghép có chức liên kết phần tử khác nhau, thường chốt lắp ghép, bulơng lắp ghép, cấu kẹp có rãnh chữ T Bộ linh kiện trang bị công nghệ tiêu chuẩn Tấm đế ; Cơ cấu kẹp ; , Tấm đế kẹp ; Tấm lựa ; Cữ ; Chốt gá ; Then dẫn hướng ; Miếng kẹp then ; 10 Phiến dẫn GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 89 Dạng lắp ghép theo lỗ Tấm đế ; Bạc lắp ghép ; Tấm tựa Chốt trụ ; Phiến tỳ ; Khối V TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Dạng lắp ghép theo rãnh , Miếng kẹp then , , Tấm kẹp MỤC LỤC Phần I : CƠ SỞ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Chương I : KHÁI NIỆM CHUNG Bài _ KHÁI NIỆM VỀ ĐỒ GÁ Cấu tạo tổng quát đồ gá Tác dụng đồ gá Thân đồ gá Yêu cầu đồ gá Bài _ PHÂN LOẠI ĐỒ GÁ Chương II : ĐỊNH VỊ VÀ ĐỒ ĐỊNH VỊ Chương III : KẸP CHẶT VÀ CƠ CẤU KẸP CHẶT Chương IV : CƠ CẤU DẪN HƯỚNG ; CƠ CẤU SO DAO ; CƠ CẤU PHÂN ĐỘ Chương V : CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ ; DỤNG CỤ PHỤ ĐỒ GÁ Chương VI : CÁC CƠ CẤU KHÁC TRÊN ĐỒ GÁ ; DỤNG CỤ PHỤ ĐỒ GÁ Chương VII : ĐỒ GÁ LẮP RÁP ; ĐỒ GÁ KIỂM TRA ; ĐỒ GÁ TỔ HỢP GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 90 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Chương VIII : PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ ĐỒ GÁ Phần II : ĐỒ GÁ THƯỜNG SỬ DỤNG TRÊN MÁY CÔNG CỤ Chương I : ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY TIỆN Chương II : ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY PHAY Chương III : ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY KHOAN Chương IV : ĐỒ GÁ SỬ DỤNG TRÊN MÁY DOA GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) ... dẻo) ĐỒ GÁ Đồ Gá máy cắt GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) Đồ Gá lắp ráp Đồ Gá kiểm tra Đồ Gá gia cơng nóng TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG Dụng cụ phụ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT Đồ Gá chi... định vị, côn định vị, trục gá Chi tiết GV Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG 30 TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT CHƯƠNG III: KẸP CHẶT... Nguyễn Tam Cương ( tài liệu lưu hành nội ) TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỒ GÁ CĐKT CÂU HỎI ÔN TẬP: 1 .Đồ gá gì? Hãy phân biệt đồ gá dụng cụ phụ Cho ví dụ 2.Dùng đồ gá nhằm mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu giảng dạy đồ gá ,