0

Đào tạo nhân lực tại ngân hàng Vietibank chi nhánh Hai Bà Trưng”

6 1 0
  • Đào tạo nhân lực tại ngân hàng Vietibank chi nhánh Hai Bà Trưng”

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 15:18

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Trong khóa luận của mình, tác giả trình bày nội dung qua 3 chương lớn, với nội dung cụ thể như sau CHƯƠNG 1 KHÁI LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰ. TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Trong khóa luận mình, tác giả trình bày nội dung qua chương lớn, với nội dung cụ thể sau: CHƯƠNG KHÁI LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 1.1 Một số khái niệm - Nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức cấu kinh tế - xã hội định Khi nói đến yếu tố nhân lực, người ta bàn đến trình độ, cấu, đáp ứng với yêu cầu thị trường lao động Chất lượng nhân lực phản ánh trình độ kiến thức, kỹ thái độ người lao động - Đào tạo trình học tập giúp cho cá nhân tổ chức tiếp thu kiến thức, kỹ mới, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế công việc Thực chất việc đào tạo nhân lực trình tìm cách nâng cao lực nguồn nhân lực Năng lực ở tổng hòa yếu tố kiến thức, kỹ năng, hành vi thái độ 1.2 Vai trò đào tạo nhân lực Đối với tổ chức - Để đáp ứng nhu cầu công việc tổ chức hay nói cách khác để đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức - Đào tạo nhân lực giải pháp có tính chiến lược để tạo lợi cạnh tranh - Đào tạo giúp thu hút nguồn nhân lực trẻ, tiềm - Đào tạo giúp bù đắp thiếu hụt nhân lực - Đào tạo giúp nâng cấp nguồn nhân lực có - Đào tạo giúp khai thác tiềm tiềm ẩn người tổ chức Đối với nhân viên - Tạo gắn bó nhân viên tổ chức - Tạo tính chuyên nghiệp nhân viên - Tạo thích ứng nhân viên cơng việc tương lai - Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển nhân viên 1.3 Nội dung công tác đào tạo nhân lực Chúng ta chia q trình đào tạo nguồn nhân lực thành giai đoạn sau: - Xác định nhu cầu mục tiêu đào tạo - Xác định nội dung, hình thức phương pháp đào tạo - Đánh giá hiệu trình đào tạo Thực chất nghiên cứu vấn đề đào tạo nhân lực tổ chức vào nghiên cứu trình tiến hành đào tạo tổ chức theo bước: Nghiên cứu trạng tổ chức, từ phát thiếu hụt, nhu cầu vấn đề chất lượng nhân Tư đó, tổ chức tiến hành cơng tác đào tạo nhân lực sử dụng nhân lực sau đào tạo cách hợp lý CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Ở NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 2.1 Tổng quan ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng - Ngân hàng Công thương Việt Nam thành lập từ năm 1988 sau tách từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột ngành ngân hàng Việt Nam - Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng chi nhánh cấp I (cấp cao nhất) Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng trọng điểm, có vai trị lớn phát triển Ngân hàng Thương mại Nhà nước nói chung Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam nói riêng Đánh giá cấu nhân lực chi nhánh thấy, độ tuổi trung bình nhân viên cịn trẻ, chất lượng nguồn nhân lực cao Để thực sứ mệnh đưa Vietinbank trở thành Tập đồn tài ngân hàng hàng đầu Việt Nam, hoạt động đa năng, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị sống, cơng tác đào tạo cán Vietinbank Hai Bà Trưng xem nhiệm vụ then chốt 2.2 Công tác đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng Hoạt động đào tạo nhân ngân hàng Công Thương Việt Nam tiến hành đồng bộ, thống toàn quốc chi nhánh phòng giao dịch Khơng giống mơ hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp khác, ngân hàng Vietinbank Việt Nam xây dựng mơ hình đào tạo theo phương thức liên kết chi nhánh Trường đào tạo- phát triển nhân lực Vietinbank Các bước quy trình đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng sau: Bước Xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo vào bốn yếu tố là: - Căn vào cấu chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh - Căn vào yêu cầu thực tiễn công việc - Căn vào tiêu từ ngân hàng cấp khóa học trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank - Căn vào nhu cầu học cán bộ, nhân viên ngân hàng Bước Lập kế hoạch đào tạo - Công tác lập kế hoạch đào tạo chủ yếu cán phụ trách mảng đào tạo thuộc phòng Tổ chức xây dựng - Kế hoạch đào tạo phải vào khóa học trường Đào tạo cán Vietinbank tổ chức - Mục tiêu đào tạo nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao chun mơn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên ngân hàng để đáp ứng u cầu cơng việc thực tế Đồng thời, bù đắp thiếu hụt tạo điều kiện thăng tiến cho cán bộ, nhân viên ngân hàng - Nội dung chủ yếu củng cố chuyên môn, nghiệp vụ kĩ mềm phục vụ công việc cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng qua khóa học trường Đào tạo cán Vietinbank - Hình thức đào tạo Nếu xem xét theo phương diện thời gian khóa đào tạo nhân lực tổ chức hàng năm bao gồm: Đào tạo ngắn hạn đào tạo dài hạn Nếu xét theo phương diện hình thức tổ chức khóa đào tạo hàng năm bao gồm: Đào tạo tập trung đào tạo online Bước Triển khai thực Sau lập kế hoạch đào tạo chi tiết, cán làm cơng tác đào tạo trình trưởng phịng tổ chức xem xét sửa chữa Trưởng phòng tổ chức trình kế hoạch cuối để giám đốc chi nhánh phê duyệt trước thông báo đến phịng ban, cá nhân có liên quan Quy trình thực chặt chẽ, nghiêm ngặt để đảm bảo tính xác cơng việc Các hình thức nội dung đào tạo triển khai đa dạng, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau, đảm bảo tồn diện cơng tác đào tạo chi nhánh Bước Tổng kết, đánh giá kết đào tạo học viên - Đánh giá qua việc thực công tác đào tạo hàng năm chi nhánh - Đánh giá qua chất lượng đào tạo - Đánh giá qua hiệu làm việc sau đào tạo - Đánh giá qua ý kiến người tham gia CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Ở NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 3.1 Đánh giá công tác đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng Ưu điểm - Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng tiến hành theo tiến trình với trình tự bước hợp lý - Công tác đào tạo Vietinbank Hai Bà Trưng khơng hướng đến ngắn hạn mà cịn hướng đến dài hạn - Công tác đào tạo phát triển nhân lực thực hàng quý - Hình thức đào tạo phong phú ( Lý thuyết đôi với thực hành máy thực tế) Hạn chế nguyên nhân - Nhận thức tầm quan trọng vấn đề đào tạo nhân lực quyền lợi đào tạo cá nhân - Chưa xác định nhu cầu đào tạo cách xác - Nhân lực thực việc đào tạo cịn - Việc xây dựng nội dung đào tạo cịn yếu - Kinh phí cho việc đào tạo chưa xác định rõ ràng Chưa trọng việc đánh giá hiệu sau đào tạo - Thiếu liên kết chặt chẽ trường chi nhánh ngân hàng - Việc sử dụng nhân lực sau đào tạo chưa quan tâm mức 3.2 Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng - Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực với nội dung hình thức phong phú - Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế - Thực quy trình đào tạo nhân lực cách hợp lý - Xây dựng kế hoạch cụ thể để sử dụng nhân lực sau đào tạo - Một số khuyến nghị ... trình đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng sau: Bước Xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo vào bốn yếu tố là: - Căn vào cấu chất lượng nguồn nhân lực chi nhánh. .. chốt 2.2 Công tác đào tạo nhân lực ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng Hoạt động đào tạo nhân ngân hàng Công Thương Việt Nam tiến hành đồng bộ, thống toàn quốc chi nhánh phịng giao dịch... bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng qua khóa học trường Đào tạo cán Vietinbank - Hình thức đào tạo Nếu xem xét theo phương diện thời gian khóa đào tạo nhân lực tổ chức hàng năm bao gồm: Đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nhân lực tại ngân hàng Vietibank chi nhánh Hai Bà Trưng”,