0

Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng đại học Thủy Lợi

104 5 0
  • Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng đại học Thủy Lợi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 10:10

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng đại học Thủy Lợi Chủ đề: THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH NẬM HAN 3 MỤC LỤCvDANH MỤC CÁC HÌNH ẢNHviiiDANH MỤC BẢNG BIỂUixCHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG11.1 Vị trí công trình11.2 Nhiệm vụ công trình11.3 Quy mô, kết cấu các hạng mục công trình11.4 Điều kiện tự nhiên khu vực công trình .21.4.1 Điều kiện địa hình21.4.2 Điều kiện địa chất21.4.3 Điều kiện khí dậu dòng chảy41.5 Điều kiện giao thông81.6 Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước91.7 Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực101.8 Thời gian thi công được phê duyệt101.9 Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thi công10CHƯƠNG 2 DẪN DÒNG THI CÔNG112.1 Dẫn Dòng112.1.1 Phương án dẫn dòng112.1.2 Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công:122.2 Tính toán thủy lực dẫn dòng:142.2.1 Tính toán thuỷ lực dẫn dòng qua lòng sông thu hẹp:142.2.2 Tính toán thủy lực dẫn dòng qua cống ngầm162.3 Công tác ngăn dòng:212.3.1 Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng212.3.2 Chọn thời điểm ngăn dòng222.3.3 Phương án ngăn dòng và tổ chức thi công ngăn dòng:222.3.4 Chọn vị trí và độ rộng cửa ngăn dòng222.3.5 Tính toán thủy lực ngăn dòng theo phương pháp lấp đứng:23CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CHÍNH273.1 Công tác hố móng273.1.1 Xác định phạm vi mở móng273.1.2 Tính toán khối lượng đào móng273.2 Thiết kế đào móng293.2.1 Mục đích293.2.2 Chọn phương án đào móng293.2.3 Tính số máy phục vụ đào đất313.2.4 Tính số máy phục vụ xúc đá373.3 Công tác thi công bê tông403.3.1 Tính toán khối lượng dự trù vật liệu.403.3.2 Tính toán cấp phối bê tông503.3.3 Tính toán máy trộn bê tông:543.3.4 Tính toán công cụ vận chuyển573.3.5 Đổ, san, đầm và dưỡng hộ bê tông593.3.6 Công tác ván khuôn653.3.7 Tính toán kết cấu ván khuôn:67CHƯƠNG 4 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRÀN XẢ LŨ734.1 Nguyên tắc lập tiến độ thi công734.2 Nội dung và trình tự lập kế hoạch tiến độ công trình đơn vị734.3 Các phương pháp tổ chức thi công744.4 Phương pháp vẽ biểu đồ tiến độ thi công754.5 Cung ứng nhân lực trong quá trình thi công754.6 Lập bảng kế hoạch tiến độ công trình đơn vị764.6.1 Kiểm tra tính hợp lý của biểu đồ cung ứng nhân lực78CHƯƠNG 5 BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG805.1 Mục đích, ý nghĩa805.2 Trình tự thiết kế bản đồ mặt bằng805.3 Chọn phương án bố trí mặt bằng815.4 Công tác kho bãi815.4.1 Xác định lượng vật liệu dự trữ trong kho815.4.2 Xác định diện tích kho:835.5 Bố trí quy hoạch nhà tạm thời trên công trường845.5.1 Xác định số người trong khu nhà ở845.5.2 Xác định diện tích nhà ở và diện tích chiếm chỗ của khu vực xây nhà855.5.3 Sắp xếp bố trí nhà ở và kho bãi855.6 Cung cấp điện cho công trường xây dựng865.6.1 Đặc điểm và yêu cầu cấp điện cho công trường865.6.2 Cơ cấu dùng điện của công trường khác nhau, đa dạng gồm:865.6.3 Yêu cầu về thời gian cung cấp điện865.6.4 Yêu cầu về chất lượng cung cấp điện865.6.5 Yêu cầu về chất lượng cung cấp điện865.7 Tổ chức cung cấp nước trên công trường875.7.1 Xác định lượng nước cần dùng875.7.2 Chọn nguồn nước895.8 Bố trí đường thi công90CHƯƠNG 6 DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH916.1 Cơ sở lập dự toán công trình.916.1.1 Mục đích lập dự toán916.2 Tổng hợp dự toán.916.2.1 Các loại chi phí916.2.2 Căn cứ lập dự toán916.2.3 Tổng hợp chi phí xây dựng92TÀI LIỆU THAM KHẢO97 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM NGỌC HIỂN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG CƠNG TRÌNH NẬM HAN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HÀ NỘI, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI PHẠM NGỌC HIỂN THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG CƠNG TRÌNH NẬM HAN NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS ĐINH THẾ MẠNH HÀ NỘI, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan Đồ án tốt nghiệp thân em Các kết Đồ án tốt nghiệp trung thực, không chép từ nguồn hình thức nào.Việc tham khảo nguồn tài liệu (nếu có) thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tác giả ĐATN Chữ ký PHẠM NGỌC HIỂN LỜI CÁM ƠN Sau 14 tuần nỗ lực thực đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn thầy giáo TS Đinh Thế Mạnh, em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp sản phẩm khoa đầu tay thân em, giúp em hệ thống lại kiến thức học trường kiến thức khoa học giảng viên truyền đạt nhằm chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai Có sản phẩm nhờ giúp đỡ gia đình, nhà trường bạn bè Trước hết, em xin cảm ơn gia đình người thân dành cho em động viên vật chất tinh thần suốt trình học tập Trường Đại học Thủy lợi Thứ hai, em xin cảm ơn thầy, cô giáo cán Trường Đại học Thủy lợi, đặc biệt Khoa Cơng trình Bộ mơn Cơng nghệ Quản lý xây dựng đào tạo quản lý em trở thành sinh viên tiến tới trở thành kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Thứ ba, em thực cảm ơn bạn bè, hàng xóm đồng hành giúp đỡ em trình học tập xa nhà Cuối cùng, em xin cảm ơn từ đáy lòng đến thầy giáo TS Đinh Thế Mạnh hướng dẫn khoa học, truyền đạt kiến thức chun mơn thực tế giúp em hồn thành đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG MỤC LỤC CHƯƠNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH CHƯƠNG DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG 4.1 Vị trí cơng trình Cơng trình Hồ chứa nước Nậm Han thuộc địa phận xã Nậm Han huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên Vị trí xây dựng cơng trình cách trung tâm huyện Mường Nhé khoảng 4km phía Đơng Bắc, vị trí tuyến đập có toạ độ địa lý 22°19' vĩ độ Bắc, 103°14' kinh độ Đông Đường giao thông chủ yếu đến vùng dự án nhựa đường cấp phối 4.2 Nhiệm vụ cơng trình Gồm có nhiệm vụ sau Cấp nước tưới cho 300ha đất sản xuất nông nghiệp (lúa 150ha, dược liệu 150ha) Tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10.600 người, tạo nguồn bổ sung nước cho Hồ chứa nước hạ lưu tưới 85ha trường hợp xảy hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng Kết hợp ni trồng thủy sản, góp phần giảm lũ cho hạ du, tạo nguồn nước phòng, chống cháy rừng, cải thiện môi trường sinh thái, tạo điều kiện phát triển du lich 4.3 Quy mô, kết cấu hạng mục cơng trình Quy mơ hạng mục cơng trình gồm có đập đập đất, tràn, cống có thơng số sau: a Đập đập đất - Cao trình đỉnh đập: 1137 m - Bề rộng đỉnh đập: m - Chiều cao đập lớn nhất: 28 m b Chiều dài đập: 234,22 m Tràn xả lũ - Loại đập tràn: Tràn cửa - Bề rộng : B = m c Cao trình ngưỡng tràn:1133m Cống lấy nước - Kết cấu BTCT M20 Kích thước cống bxh = 1,6 x 1,8m - Cao trình cửa vào: 1125 m 4.4 Điều kiện tự nhiên khu vực cơng trình 4.4.1 Điều kiện địa hình Mường Nhé huyện vùng cao biên giới tỉnh Điện Biên, nằm cách thành phố Điện Biên khoảng 60 km phía Tây Toạ độ địa lý khoảng từ 22002' đến 22037' vĩ độ Bắc từ 102056’ đến 103024’ kinh độ Đông Do chịu ảnh hưởng lớn hoạt động kiến tạo địa chất nên có địa hình phức tạp, núi cao, độ dốc lớn, mức độ chia cắt mạnh dãy núi cao chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, phổ biến kiểu địa hình núi cao núi trung bình xen lẫn thung lũng Độ cao trung bình từ 900 - 1.800m so với mặt nước biển, chia thành 03 vùng khác nhau: • Vùng cao: Gồm thị trấn Mường Nhé 08 xã với độ cao trung bình từ 800 1.800m so với mực nước biển, riêng thị trấn Mường Nhé độ cao 1.500m, có khí hậu nhiệt đới, thuận lợi cho việc phát triển kinh tế rừng, chè, ăn ơn đới có giá trị kinh tế cao, dược liệu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng • Vùng thấp: Gồm 11 xã với độ cao trung bình từ 500 - 800m so với mực nước biển, vùng chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa, thuận lợi cho việc phát triển công nghiệp Cao su, Quế phát triển sản xuất nơng nghiệp • Vùng biên giới dọc sông Nậm Na: Gồm 02 xã với độ cao trung bình từ 400 600m so với mực nước biển, vùng có tiềm phát triển thủy điện vừa, nhỏ nuôi trồng thủy sản nước 4.4.2 Điều kiện địa chất - Trên sở tài liệu khảo sát ĐCCT thu thập địa tầng khu vực tuyến đập, tuyến tràn, tuyến cống mô tả sau: - Lớp Phủ ((P): Lớp phủ thực vật - Á sét trung đến sét nặng đôi chỗ sét lẫn nhiều rễ cây, màu nâu vàng, nâu nhạt, đất chứa 15 - 20% dăm sạn cứng vừa, dăm d = 1-3cm thành phần đá phiến xêrixit, phiến thạch anh, cát kết mềm bở Diện phõn lớn, gặp hầu hết cỏc vị trớ hố khoan trờn cạn, Chiều dày lớp mỏng trung bình thay đổi từ 0.3 - 0.50m có chỗ lớn - Lớp bùn lòng suối (B): Á sét trung đến nặng màu xám nâu xám đen, chứa sạn sỏi nhỏ, chặt, dẻo mềm đến dẻo chảy Nguồn gốc bồi tích ( aQ ) - Lớp 1: Hỗn hợp: Á sột trung, ỏ sột nặng, cuội sỏi, sạn, dăm tảng, cát, lòng suối màu nâu vàng, cuội sỏi sạn, dăm, tảng d = 1-:-5cm, 5-:-15cm thành phần graint, cát kết, phiến sét vơi, phiến sét xê ri xít cứng chắc, hàm luợng 60 - 70% Tập chung lịng sơng, lịng suối chiều dày lớp trung bình thay đổi 0.3 - 0.5m, có chỗ lớn Nguồn gốc bồi tích (aQ) - Líp 1a: Lớp nắng đọng đáy hồ - sét nặng đến ỏ sột trung màu xám xanh, xám vàng đốm đen lẫn 10-15% sạn nhỏ cứng vừa, đất ướt trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy, diện phân bố khơng lớn chiều dày trung bình 0.5-1.5m Nguồn gốc bồi tích (aQ) - Líp 2: Á sét trung đến sét nặng đôi chỗ sét màu nâu vàng, nâu nhạt, đất chứa - 15% dăm sạn sắc cạnh, dăm d = - 3cm thành phần đá phiến xêrixit, phiến thạch anh, phiến sét, cát bột kết mềm bở Diện phân bố lớn thừơng nằm phía khu vực sừơn đồi vai phải đập Chiều dày lớp trung bình thay đổi từ 1.0 - 3.0m có chỗ lớn hơn.Nguồn gốc (dQ) - Lớp 2a: Á sét trung đến sét màu nâu vàng, nâu nhạt, đất chứa 25 - 30% dăm sạn sắc cạnh, dăm d = - 5cm thành phần đá phiến xêrixit, phiến thạch anh, cát kết cứng vừa - cứng Diện phân bố lớn tập chung khu vực sừơn đồi vai trỏi đập chiều dày lớp trung bình thay đổi từ 0.5 - 1.5m có chỗ lớn phụ thuộc vào bề mặt địa hỡnh Nguồn gốc (deQ) - Lớp 2b: Á sét trung đến sét nặng màu nâu vàng, nâu nhạt, đất chứa 10 - 20% dăm sạn sắc cạnh, dăm d = - 3cm thành phần đá phiến xêrixit, phiến thạch anh, cát kết cứng vừa - cứng Diện phân bố nhỏ gặp hố khoan ĐC1A khu vực sừơn đồi vai trái đập chiều dày lớp trung bình thay đổi từ 0.5 - 1.5m có chỗ lớn phụ thuộc vào bề mặt địa hỡnh Nguồn gốc (deQ) - Líp 3a: Đá phiến silic, sét vơi, phong hố hồn tồn nhiều chỗ xen kẹp phong hố mạnh, đá bị biến màu hồn tồn thành xám vàng, xám nâu vàng, xám đen loang lổ đốm trắng Đá hầu hết phong hố thành đất, đơi chỗ giữ đuợc cấu trúc đá gốc, cá biệt cịn lại lõi đá kích thuớc từ 1-3cm cứng vừa chưa phong hoá hết Kết đổ nước đổ nước thí nghiệm vị trí khoan ĐC3 ĐC5A cho hệ số thấm thay đổi k = x10-4cm/s đến 5.02 x 10-6cm/s - Lớp 3a1: Đá phiến xêrixit nhiễm than phân phiến mỏng, đá phong hố hồn tồn đơi chỗ cịn sót lại đấ phong hố mạnh, đá bị biến màu hồn tồn mẫu cú màu đen, xám đen Đá hầu hết phong hoá thành đất, đơi chỗ cịn giữ đuợc cấu trúc đá gốc, cá biệt cịn lại lõi đá kích thuớc từ 1-2cm cứng vừa chưa phong hoá hết tương đối mềm bở bẻ gãy tay - Líp 3b : Đá phiến silic, sét vôi phân phiến mỏng, đá phong hố mạnh, mức độ phong hóa khơng nhiều chỗ kẹp phong hố vừa, phong hóa hồn tồn Đá biến màu thành đen, xám đen đôi chỗ vàng nâu nhạt, nứt nẻ mạnh Nõn khoan dạng hỗn hợp dăm sạn đất sét nặng, dăm kích thuớc 3-5cm, 5-10cm, sắc cạnh, cứng vừa, khó bóp bẻ vỡ tay bỳa đập vỡ, hàm lượng 40 50%, nhiều chỗ giữ cấu trúc đá gốc tương đối cứng Kết đổ nước đổ nước thí nghiệm vị trí khoan ĐC1A, ĐC4A, ĐC6A, ĐC7A, ĐC8A cho hệ số thấm thay đổi k=1.8 x 10-4cm/s đến 7.4 x 10-4cm/s 10 N = 1.06*(62+ 37 + + + 7) = 124,32 N= 125 (người) Tính số người gia đình cán bộ, cơng nhân tổng số người khu nhà cơng trường : Nt = (1,2 ÷ 1,6) x N Nt = 1.4 x 125 Nt = 175 (người) 8.5.2 Xác định diện tích nhà diện tích chiếm chỗ khu vực xây nhà Căn vào tiêu chuẩn định mức nhà ở, phòng làm việc cơng trình phúc lợi khác nhà nước quy định (tham khảo bảng 26-22 GTTC II) Trong số trường hợp với cơng trình nhỏ, diện tích tính q bé khơng thực tế cần lưu ý chọn định tính cho phù hợp Bảng 5.34 Diện tích hạng mục nhà DIỆN TÍCH TIÊU CHUẨN CHO MỘT NGƯỜI (m2) DIỆN TÍCH TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH THỰC TẾ (m2) (m2) Nhà 3.5 ÷ 5.5 S1 = 4.5*125 S1 = 59375 Nhà ăn 0.3 ÷ 0.35 S2 = 0.35*125 S2 = 43,75 Nhà tắm 0.05 ÷ 0.07 S3 = 0.06*125 S3 = 7,5 Phòng làm việc 0.2 ÷ 0.3 S4 = 0.3*125 S4 = 37,5 Phịng tiếp khách 0.06 ÷ 0.065 S5 = 0.065*125 S5 = 8,125 Nhà xí cơng cộng 0.01 ÷ 0.04 S6 = 0,04*125 S6 = Bệnh xá Nhà cứu hỏa 0.2 ÷ 0.3 0.033 ÷ 0.04 S5 = 0.25*125 S6 = 0,035*125 S5 = 31,25 S6 = 4,375 HẠNG MỤC NHÀ CỬA 8.5.3 Sắp xếp bố trí nhà kho bãi Việc bố trí phải phù hợp với yêu cầu vệ sinh sản xuất phòng hoả kinh tế kỹ thuật Tách rời khu kho bãi nhà Khu nhà nên đầu hướng gió, bố trí thấp để đào giếng bơm nước đến Khu quan tách riêng với nơi gia đình Tận dụng địa hình cao thấp để bố trí, khơng san 90 Kho mìn, xăng dầu: Đặt xa khu sản xuất nhà ở, có đường vào thuận tiện (nhằm ứng cứu kịp thời có cố xảy ra) Các bãi chứa: Gần chỗ ngăn sông, khu khai thác vật liệu 8.6 Cung cấp điện cho công trường xây dựng 8.6.1 Đặc điểm yêu cầu cấp điện cho công trường Việc cung cấp điện cho công trường xây dựng khác quy mô cơng suất sử dụng, thực tế phụ thuộc vào đặc điểm công trường cụ thể: Công suất sửa dụng công trường xây dựng khác tùy vào quy mô thường lớn Chi phí điện chiếm từ 0,5÷1,5 giá thành công tác xây lắp 8.6.2 Cơ cấu dùng điện công trường khác nhau, đa dạng gồm: Cung cấp điện cho động thiết bị, máy móc thi công chiếm 70% lượng điện cung cấp cho công trường Dùng cho q trình sản xuất: Hàn điện, cơng tác sấy, xử lí bê tơng nhiệt…chiếm khoảng 20% nhu cầu điện Dùng cho chiếu sáng: Trong nhà, nhà…chiếm khoảng 10% 8.6.3 Yêu cầu thời gian cung cấp điện Phải cung cấp đủ điện đầy đủ cho công trường xây dựng để phát huy khả thi công 8.6.4 Yêu cầu chất lượng cung cấp điện Công suất điện phải đủ mạnh để cung cấp cho công trường xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến công suất hoạt động thiết bị dùng điện 8.6.5 Yêu cầu chất lượng cung cấp điện Các bước thiết kế cung cấp điện: Xác định địa điểm dung điện công suất điện cần dùng 91 Chọn nguồn điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện Dự trù vật tư kế hoạch cung ứng vật tư thiết bị 8.7 Tổ chức cung cấp nước công trường 8.7.1 Xác định lượng nước cần dùng Lượng nước cần dùng công trường bao gồm: Nước dùng cho sản xuất, nước dùng cho sinh hoạt lượng nước dùng cho cứu hoả: Q = Qsx + Qsh + Qch Trong : Q - Tổng lượng nước cần dùng (l/s) Qsx - Nước dùng cho sản xuất (l/s) Qsh - Nước dùng cho sinh hoạt (l/s) Qch - Nước dùng cho cứu hỏa (l/s) Lượng nước dùng cho sản xuất Qsx : Đây lượng nước dùng để trộn bê tông, rửa cốt liệu, bảo dưỡng bê tông phụ thuộc vào cường độ thi công, vào qui trình cơng nghệ máy móc số ca máy, xác định theo công thức : Q sx = 1,1 ∑ N m qK1 3600t Trong đó: Qsx: Lượng nước dùng cho sản xuất (l/s) 1,1 - hệ số tổn thất nước Nm: Khối lượng công việc thời đoạn tính tốn (m3) Ta tính khối lượng cơng việc ứng với cường độ đổ bê tông đợt đổ (có khối lượng thi cơng bê tơng lớn nhất) Đợt II đổ 593.02 m3 bê tơng Do đó: Nm = 593.02 m3 q: Lượng nước hao đơn vị cho đơn vị khối lượng công việc Tra bảng 26-8 giáo trình Thi cơng II, Trường Đại Học Thủy Lợi ta có: Trộn bê tơng: qtrộn = 400 (l/m3) Rửa cốt liệu: qđá dăm = 1900 (l/m3), qcát = 1300 (l/m3) Dưỡng hộ bê tông: qdh =300 (l/m3) q = qtrộn + qđá dăm + qcát + qdh = 2900 (l/m3) K1:Hệ số sử dụng nước không 92 Tra bảng 26-9 giáo trình Thi cơng II, Trường Đại Học Thủy Lợi ta có: K1 = 1.3 t - số làm việc ca (giờ) T = (giờ) Thay vào phương trình ta được: Qsx = = 85.4 (l/s) Lượng nước dùng cho sinh hoạt Qsh : Bao gồm lượng nước dùng cho công nhân làm việc trường nước dùng cho tất cán cơng nhân gia đình họ khu nhà công trường Qsh = Q’sh + Q”sh Lượng nước dùng cho công nhân làm việc trường: Q 'sh = N c αK 8.3600 Trong : Nc- số cơng nhân làm việc trường Nc = N1+N2 = 187 + 112 = 299 (người) α- tiêu chuẩn dùng nước (theo bảng 26-10 giáo trình Thi cơng Trường Đại học Thủy Lợi) α = 20 (l/người/ca) K1- Hệ số sử dụng nước không Tra bảng 26-9 giáo trình Thi cơng II, Trường Đại Học Thủy Lợi ta có: K1 = 1.3 Thay vào phương trình ta được: Q’sh = = 0.27 (l/s) Lượng nước dùng cho tất cán cơng nhân gia đình họ khu nhà : Q"sh = N n αK K1 24.3600 Trong : Q”sh: lượng nước dùng cho tất cán công nhân viên khu vực nhà (l/s) α: tiêu chuẩn dùng nước Tra bảng 26-10 giáo trình Thi cơng II Trường Đại học Thủy Lợi α = 300 (lít) K2: Hệ số sử dụng nước không ngày đêm Tra bảng 26-9 giáo trình Thi cơng II, Trường Đại Học Thủy Lợi ta có: K2 = 1,1 K1: Hệ số sử dụng nước không 93 Tra bảng 26-9 giáo trình Thi cơng II, Trường Đại Học Thủy Lợi ta có: K1 = 1,3 Nn: Số người khu nhà xác định công thức: Nn = N = 374 (người) Thay vào phương trình ta được: Q”sh= = 1.86 (l/s) => Vậy tổng lượng nước cho sinh hoạt là: Qsh = Q’sh + Q”sh= 0.27 + 1.86 = 2.13 (l/s) Lượng nước cứu hỏa: Nước cứu hỏa đựng thùng téc tạm thời dùng máy bơm để chữa cháy gồm có nước dùng để cứu hỏa trường nước dùng để cứu hỏa khu vực nhà Nước dùng để cứu hỏa trường có diện tích nhỏ 50 lấy lưu lượng nước 20 (l/s) Nếu lớn 50 tăng 25 lại lấy thêm (l/s) Đối với diện tích bé 100 chọn đám cháy Đối với diện tích 100÷150 chọn có đám cháy đồng thời Lượng nước dùng để cứu hỏa khu vực nhà phụ thuộc vào số người sống khu vực số tầng nhà cao tầng (Tra bảng bảng 26-11 giáo trình Thi công II, Trường Đại Học Thủy Lợi) Theo diện tích trường cơng trình nhỏ 50ha, ta lấy lưu lượng nước cứu hỏa Qch = 20 (l/s) Tổng lượng nước cần dùng: Dựa kết tính tốn trên, ta có tổng lưu lượng nước cần dùng là: Q = Qsx+ Qsh+ Qch Q = 85.4 + 2.13 + 20 = 107.53(l/s) 8.7.2 Chọn nguồn nước Nước sinh hoạt nước thi công lấy từ suối Tại khu nhà xây bể nước dung tích 20m3 để chứa nước mưa phục vụ cho sinh hoạt Nước lấy từ suối phục vụ sản xuất sinh hoạt (chủ yếu phục vụ cho thi công, sinh hoạt đặt hệ thống cung cấp nước khu đầu mối hệ thống cung cấp nước khu nhà máy) trạm bơm nước cơng suất 15÷ 40(m 3/h) hệ thống đường ống dẫn đến bể đến hộ tiêu thụ nước Dùng máy bơm cột nước cao bơm lên bể lắng chuyển tiếp lên khu phụ trợ, qua hệ thống lọc, từ nước theo mạng ống phân phối tới hộ tiêu thụ 94 8.8 Bố trí đường thi cơng Ngun tắc thiết kế đường tơ cơng trường • Đảm bảo xe chạy thơng suốt q trình thi cơng cơng trường: Phân cấp đường, mức độ an toàn đường Đội cứu hộ sữa chữa đường Phải có đường tạm, đường vịng, đường tránh • Đảm bảo tốc độ xe chạy đường: Thi cơng theo thiết kế đường Có đường tạm, đường vòng, đường tránh Đảm bảo khả tiếp cận tốt với vị trí thường xuyên thay đổi khoang đào • Tận dụng đường lâu dài để làm đường thi cơng • Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, địa chất khu vực thi cơng để làm đường phù hợp với cơng trình 95 CHƯƠNG DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 9.1 Cơ sở lập dự tốn cơng trình 9.1.1 Mục đích lập dự tốn Lập dự tốn cơng trình để so sánh tính hợp lý kinh tế phương án xây dựng cơng trình làm tài liệu để khống chế vốn đầu tư chủ đầu tư việc xây dựng cơng trình 9.2 Tổng hợp dự tốn 9.2.1 Các loại chi phí - Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp - Thu nhập chịu thuế tính trước - Thuế giá trị gia tăng 9.2.2 Căn lập dự toán Căn Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 07 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2019 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư : - Thông tư số 09/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng - Thông tư số 11/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy thiết bị thi công - Thông tư 10/2019/TT-BXD định mức xây dựng Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng 96 9.2.3 Tổng hợp chi phí xây dựng Bảng 6.35 Bảng tổng hợp dự tốn xây dựng T T CHI PHÍ ĐƠN VỊ (Đồng ) CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ (Đ) 24,676,118,45 16,775,981,30 KÝ HIỆU I CHI PHÍ TRỰC TIẾP Đồng VL+NC+M Chi phí vật liệu Đồng A Chi phí nhân cơng Đồng B 5,278,452,650 NC Chi phí máy xây dựng Đồng C 2,621,684,500 M II CHI PHÍ GIÁN TIẾP Đồng (C+LT+TT) 2,122,146,187 GT Chi phí chung Đồng T * 5,5% 1,357,186,515 C Chi phí nhà tạm để điều hành thi công Đồng T* 1,1% 271,437,303 LT Chi phí số cơng việc khơng xác định khối lượng từ thiết kế Đồng T*2% 493,522,369 TT III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC Đồng (T+GT)*5,5 % 1,473,904,555 TL Chi phí xây dựng trước thuế Đồng T+GT+TL 28,272,169,19 G IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Đồng G*10% 2,827,216,919 GTG T Đồng G+GTGT 31,099,386,11 GXD Chi phí xây dựng sau thuế T VL 31,099,386,00 BẰNG CHỮ: BA MƯƠI MỐT TỶ KHÔNG TRĂM CHÍN MƯƠI CHÍN TRIỆU BA TRĂM TÁM MƯƠI SÁU NGHÌN LÀM TRỊN 97 Bảng 6.36 Bảng tính dự tốn chi phí xây dựng Đơn giá T T Hạng mục Đào móng máy đào q
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng đại học Thủy Lợi,

Từ khóa liên quan