0

kế hoạch tổ chức cho trẻ rửa mặt

1 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2022, 16:03

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ RỬA MẶTĐỘ TUỔI: 4 – 5 TUỔI (CHỒI 1)THỜI GIAN: 20 – 25 PHÚTNGƯỜI THỰC HIỆN: NGÔ HOÀNG KIM KHÁNHI.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Trẻ biết lợi ích của việc rửa mặt sạch sẽ, biết các thời điểm cần rửa mặt.Biết các bộ phận trên khuôn mặt.Cô có kĩ năng lau mặt và biết thực hiện thao tác lau mặt cho trẻ một cách thành thục.II.CHUẨN BỊ:Khăn ẩm cho cô và trẻ (Số khăn đủ cho mỗi trẻ).Chậu để đựng khănBài hát: Vì sao con mèo rửa mặt, tập rửa mặt.III.TIẾN HÀNH:1.Ổn định:Cô bật nhạc và hát cùng trẻ bài: Vì sao con mèo rửa mặt.Cô con mình vừa hát bài gì?Bạn mèo trong bài hát đã ngoan chưa?Bạn mèo đã ngoan vì biết rửa mặt cho sạch sẽ, để không bị đau mắt đấy.Các bé có hay được rửa mặt không? Các con thường được rửa mặt khi nào? Ai thường rửa mặt cho con?Các con ơi, Để rửa mặt sạch thì chúng mình phải rửa đúng cách đấy. Để rửa đúng cách thì các con cùng xem cô làm nhé2.Nội dung: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO TRẺ RỬA MẶT ĐỘ TUỔI: – TUỔI (CHỒI 1) THỜI GIAN: 20 – 25 PHÚT NGƯỜI THỰC HIỆN: NGƠ HỒNG KIM KHÁNH MỤC ĐÍCH U CẦU: Trẻ biết lợi ích việc rửa mặt sẽ, biết thời điểm cần rửa mặt Biết phận khn mặt Cơ có kĩ lau mặt biết thực thao tác lau mặt cho trẻ cách thành thục II CHUẨN BỊ: - Khăn ẩm cho cô trẻ (Số khăn đủ cho trẻ) - Chậu để đựng khăn - Bài hát: Vì mèo rửa mặt, tập rửa mặt III TIẾN HÀNH: Ổn định: - Cô bật nhạc hát trẻ bài: Vì mèo rửa mặt - Cơ vừa hát gì? - Bạn mèo hát ngoan chưa? - Bạn mèo ngoan biết rửa mặt cho sẽ, để khơng bị đau mắt - Các bé có hay rửa mặt không? Các thường rửa mặt nào? Ai thường rửa mặt cho con? - Các ơi, Để rửa mặt phải rửa cách Để rửa cách xem cô làm nhé! Nội dung: - Lần 1: Cô vừa lau mặt vừa hướng dẫn cho trẻ xem: + Bước 1: Đầu tiên cô trải khăn vào lịng bàn tay, đỡ khăn lịng bàn tay cổ tay + Bước 2: Cơ dùng ngón trỏ trái lau mắt trái, ngón trỏ phải lau mắt phải, lau từ đầu mắt đến đuôi mắt + Bước 3: Dịch khăn lau sống mũi, sau dịch khăn lau miệng, cằm + Bước 4: Gấp khăn lau trán, má bên + Bước 5: Gấp đôi khăn lần lau gáy, cổ, bên - Cuối cô để khăn ngắn vào chậu Vậy cô rửa mặt xong - Các thấy mặt nhứ nào, có khơng? - Bây lớp lau mặt Lần 2: Cô mời – lân thực - Cơ quan sát trẻ lau mặt • Nhận xét, tuyên dương trẻ I -
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch tổ chức cho trẻ rửa mặt,

Từ khóa liên quan