0

ỨNG DỤNG sơ đồ CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH sản XUẤT tại NHÀ máy – CÔNG TY ABC

67 3 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2022, 20:41

z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM KHOA KINH TẾ  - - TIỂU LUẬN CUỐI KỲ ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY – CƠNG TY ABC GVHD: Mơn học: Mã HP: Lớp: Nhóm SV thực hiện: Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH SÁCH NHĨM VIẾT TIỂU LUẬN CUỐI KỲ MƠN SẢN XUẤT TINH GỌN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 – 2022 Mã lớp môn học: LEAN420806_01 (Thứ 3, tiết 13 – 15) Giảng viên hướng dẫn: ThS Trương Văn Nam Tên báo cáo: Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu trình sản xuất nhà máy – cơng ty ABC STT Danh sách nhóm viết tiểu luận cuối kỳ: Họ tên sinh viên Hoàng Thị Ngọc Ánh Lê Tiến Duy Nguyễn Thành Đạt Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Tấn Phát Đinh Thị Thanh Thảo Trần Quốc Tiến TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Trần Vũ Hoàng Yến - Tỉ lệ 100% - Trưởng nhóm: Lê Tiến Duy 19124352 - Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí chờ đợi 100% TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ ĐIỂM Nhận xét giảng viên: TP.HCM, tháng 04 năm 2022 Giảng viên chấm điểm ThS Trương Văn Nam TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Bài tiểu luận “Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu trình sản xuất nhà máy ABC” nhóm khơng thể hồn thành khơng có hướng dẫn, hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình đến từ Giảng viên Sau nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Trương Văn Nam – Giảng viên môn Sản xuất tinh gọn cung cấp kiến thức giảng dạy tận tâm suốt trình học tập thực tiểu luận Nhóm tác giả có giới hạn kiến thức kinh nghiệm thực tế, lực thành viên có thiếu sót Vì vậy, việc sai sót q trình làm tiểu luận khơng thể tránh khỏi, kính mong nhận góp ý Thầy để tiểu luận hồn chỉnh Ngồi ra, góp ý từ Thầy giúp cho thành viên nhóm có thêm kiến thức, kinh nghiệm để hạn chế lỗi sai cho môn học sau Xin chân thành cảm ơn! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG BIỂU A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 1.1 Tổng quan quy trình sản xuất giày 1.2 Thực trạng áp dụng Lean Manufacturing nhà máy 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Các hình thức cơng cụ trực quan 1.2.1.3 Thực trạng áp dụng công cụ trực quan doanh nghiệp .7 1.2.2 Ứng dụng công cụ 7S 1.2.2.1 Khái niệm 1.2.2.2 Lợi ích 1.2.2.3 Thực trạng áp dụng 7S doanh nghiệp 10 1.2.3 Cải tiến liên tục (Kaizen) 10 1.2.3.1 Khái niệm 10 1.2.3.2 Lợi ích 10 1.2.3.3 Thực trạng áp dụng Kaizen doanh nghiệp 11 1.2.4 Nhận diện loại lãng phí nhà máy 11 1.2.4.1 Lãng phí tồn kho 11 1.2.4.2 Lãng phí khuyết tật sản phẩm 12 1.2.4.3 Lãng phí chờ đợi 13 1.2.4.4 Lãng phí vận chuyển 13 1.2.5 Nhận xét thực trạng loại lãng phí nhà máy 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.3 Xây dựng sơ đồ chuỗi giá trị 14 1.3.1 Lựa chọn sản phẩm khu vực khảo sát 14 1.3.1.1 Tiêu chí lựa chọn sản phẩm 14 1.3.1.2 Khu vực khảo sát 16 1.3.2 Thu thập thông tin vẽ sơ đồ chuỗi giá trị 18 1.3.3 Sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.3.3.1 Vẽ sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.3.3.2 Phân tích sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.4 Đánh giá trạng loại lãng phí 22 1.4.1 Lãng phí tồn kho 22 1.4.2 Lãng phí khuyết tật sản phẩm 26 1.4.3 Lãng phí chờ đợi 29 1.4.4 Lãng phí vận chuyển 33 CHƯƠNG 2: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ Q TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY – CÔNG TY ABC 34 2.1 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí khuyết tật sản phẩm 34 2.1.1 Chuẩn hóa quy trình 35 2.1.2 Đào tạo lại nhân viên 36 2.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí chờ đợi 37 2.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí tồn kho 43 2.4 Sơ đồ Chuỗi giá trị tương lai 46 C KẾT LUẬN 48 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng 2 Thời gian phân bổ đào tạo Chủ nhật hàng tuần Bởi ngày cơng nhân làm phân xưởng, nên việc sắp xếp lịch vào ngày tuần ảnh hưởng đến công nhân làm giảm tiến độ sản xuất Do đó, nhóm tác giả định sắp xếp vào khung nghỉ chủ nhật Nơi đào tạo: Tại chuyền sản xuất công đoạn may Phương pháp giảng dạy: Nêu vấn đề để công nhân rút kết luận Người giảng dạy cần có minh họa thao tác cụ thể, điểm lỗi thường xuyên gặp trình thực Kết đào tạo: Kết khảo sát chất lượng sau tuần đào tạo: Tỷ lệ phế phẩm mã giày QUEST MID chiếm 6.80%, giảm 0.88% so với bình quân tỷ lệ phế phẩm 2.2 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí chờ đợi • Áp dụng cơng cụ quản lý trực quan (Visual Management) Sau đánh giá thực trạng doanh nghiệp, nhóm tác giả nhận thấy trạng quản lý trực quan nơi sản xuất sau: Góc 7S chưa cập nhật thường xuyên, chưa có góc 5S, chưa có hình ảnh khu vực thực tốt hay chưa tốt 5S; chưa thực tốt công tác sàng lọc (S1), xung quanh vị trí lao động cịn bừa bộn; cơng đoạn cơng nhân thực treo bảng quy trình cơng nghệ chưa có bảng mơ tả thao tác thực cụ thể nên thường xảy lỗi; biểu mẫu taịbảng thơng tin sản xuất cịn ởdang:̣ bảng biểu, sốchưa đươc:̣ trưc:̣ quan hóa biểu đồ, màu sắc Với trạng việc thực quản lý trực quan cơng ty, nhóm tác giả định thực quản lý trực quan khu vực sản xuất Phương pháp thực Quá trình áp dụng quản lý trực quan khu vực sản xuất thực qua số cơng việc sau: 37 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng Các công việc quản lý trực quan khu vực sản xuất Giơi thiêụ chung vềchương trinh tư v ́́ Khao sat hiêṇ trang:̣ hệ thống sản xuất ́̉ Xác định thống phạm vi áp dụ Lập kế hoạch triển khai áp dụng QLT Đào tạo phương pháp áp dụng QLTQ Họp thống nội dung tập tr Hướng dẫn áp dụng QLTQ trư trung cải tiến Theo dõi, đánh giá, báo cáo điều c Hướng dẫn nhân rộng 10 Đánh giá họp tổng kết nội dung áp Kết đạt Sau triển khai áp dụng phương pháp quản lý trực quan doanh nghiệp đem lại kết sau: Thực quản lý trực quan khu vực sản xuất, sàng lọc toàn đồ dùng, vật dụng không cần thiết; đồ vật xác định vị trí cụ thể, đảm bảo trực quan, dễ dàng tìm kiếm, thuận lợi sử dụng; chủ động đưa ý tưởng, cải tiến; mạnh dạn triển khai ý tưởng 38 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Các tài liệu liên quan đến sản xuất phân loại sắp xếp lên bảng thông tin sản xuất Hệ thống kiểm soát suất chất lượng thể trang điện tử, hệ thống cập nhật liên tục nhằm giúp tổ trưởng, quản đốc nắm tức sản lượng thực tế so với kế hoạch, tỷ lệ lỗi phát sinh cụm sản xuất Hiệu đạt Các cán nhân viên, người lao động có nhận thức dễ dàng thực cơng việc có hỗ trợ từ công cụ quản lý trực quan áp dụng: Biết lượng bán thành phẩm vào chuyền, số lỗi, số lượng chuyền, … Công nhân dẫn rõ ràng quy trình, khuyến cáo, hình ảnh trực quan thiết bị Cơng nhân tự hướng dẫn cho nhau, tự kiểm tra lẫn thông qua sơ đồ trực quan thiết bị xây dựng theo chương trình đào tạo Cá nhân người cơng nhân dễ dàng nhìn thấy tiến thân nhờ vào thông tin thị bảng điện tử thông tin, biết trước công việc cần phải làm đánh giá mức độ ảnh hưởng công việc riêng tới công việc chung hay người khác Cơng cụ trực quan cịn giúp nhà quản lý kích thích sáng tạo, tăng động lực làm việc khả phối hợp thành viên Loại bỏ thao tác thừa, lãng rõ rệt thông qua hình ảnh, đem lại kết to lớn cho cơng ty Mức chi phí đầu tư thấp mà đem lại hiệu cao nhanh chóng Để phương pháp quản lý trực quan tiếp tục áp dụng triển khai lên khu vực, phận khác công ty, nhóm tác giả có số khuyến nghị sau: Duy trì mở rộng phạm vi áp dụng giải pháp; tiếp tục triển khai nhân rộng dự án cải tiến theo công cụ quản lý trực quan cho nhiều phận, lĩnh vực công đoạn khác công ty; xây dựng chế ghi nhận khuyến khích tham gia nhóm • Hộp đựng kim Phương pháp thực Theo trạng, trung bình máy máy bị cong gãy kim từ 7-8 lần ca, lần thay kim thông thường tiêu tốn đến phút Để giải vấn đề này, tác giả đề xuất phương án sử dụng dụng cụ đựng kim Cụ thể, máy may cung cấp sẵn hộp đựng 10 kim, có dán nhãn để phân biệt máy loại kim cụ khác Khi sử dụng hết kim, công nhân tiến 39 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com hành đổi kim nơi lưu trữ kim điền vào phiếu kiểm soát số lượng kim gãy kim lấy đi, loại kim số thứ tự máy may Việc điền phiếu nhằm kiểm soát giảm thiểu tình trạng ăn bớt nguyên vật liệu, đồng thời làm sở khảo sát để phòng vật tư lên kế hoạch dự trữ kim Vào cuối ca, công nhân phải hồn trả hộp kim phịng điều hành đặt vị trí đồng thời tự bổ sung thêm kim không đủ 10 kim điền vào phiếu kiểm soát Kết đạt Kết sau tháng thực hiện: Sản lượng thiếu (đôi) giày Wolverine giảm 2% so với trước không áp dụng dụng cụ đựng kim Thời gian thay kim bị cong bị gãy giảm xuống từ 0.5 đến phút • Bảo trí suất tồn diện (TPM – Total Productive Maintenance) Tại hầu hết công đoạn mã giày QUEST MID tồn nhiều máy móc hư hỏng (chặt, lạng, đồng bộ, may, gị), cơng đoạn in ép khơng có máy móc hư hỏng Đồng thời xảy xảy tình trạng cơng nhân phải chờ đợi thời gian hỏng hóc lâu (máy kim 145 phút, máy zigzac 120 phút máy ép đế 180 phút) Một phần nguyên nhân máy móc, thiết bị khơng bảo trì, bảo dưỡng định kỳ dẫn đến q trình sản xuất, máy móc, thiết bị bị hư hỏng hay dừng đột ngột, công nhân sản xuất mà phải chờ sửa chữa đến máy móc hoạt động bình thường Khi q trình sản xuất bị tắc nghẽn, người lao động rảnh rỗi, chưa kể đến phải tốn thêm chi phí cho việc sửa chữa tổn thất lớn cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, máy móc khơng bảo dưỡng, bảo trì phù hợp cơng suất máy móc bị chậm, khơng ổn định làm tăng thời gian chờ, không tạo giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Để cải thiện độ tin cậy chất lượng máy móc, nhóm đề xuất cơng cụ “bảo trì suất toàn diện” (TPM – Total Productive Maintenance) trải qua giai đoạn Phương pháp thực Giai đoạn chuẩn bị Rút kinh nghiệm từ người trước, ban lãnh đạo tiếp cận từ người trực tiếp thực TPM thay cấp quản lý 40 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Công nhân vận hành cho họ phải tập trung vào công đoạn sản xuất, cơng nhân bảo dưỡng lại có quan niệm trách nhiệm họ bảo dưỡng mà Do từ bước đầu tiên, ban lãnh đạo phải thuyết phục họ hoạt động bảo trì phần vận hành thiết bị Chăm sóc thiết bị có nghĩa vận hành đơn giản hơn, giúp công việc người vận hành trở nên dễ dàng hơn, hiệu cải thiện số đo lường nhà máy Giám đốc bảo trì lãnh đạo nhóm thành viên tích cực phận định hướng để cải thiện hiệu suất thiết bị tổng thể hỗ trợ sáu trụ cột TPM Công việc hàng ngày tạo nên khác biệt bao gồm sáu trụ cột, mục đích là: ◦ Cải tiến, thơng qua hoạt động vận hành bảo trì, giữ gìn điều kiện thiết bị ◦ Phát hiện, chẩn đoán vấn đề xác định hội cải tiến ◦ Tạo điều kiện, tối ưu hóa tìm cách giảm hoạt động bảo trì ◦ bị Tạo điều kiện cho kỹ thuật bảo trì áp dụng cải tiến liên tục cho thiết ◦ Tăng tính linh hoạt quy trình ◦ Hỗ trợ an tồn mơi trường Theo đó, lịch trình đào tạo người vận hành cần xây dựng để chuẩn bị cho bước đào tạo tập trung Một danh sách kiểm tra có tiêu đề “Bảng kiểm tra vệ sinh kiểm tra hàng ngày” tạo để hướng dẫn hoạt động hàng ngày việc làm sạch, kiểm tra Trong thời gian đào tạo, quy trình chuẩn hóa làm sạch, kiểm tra giám sát tạo với tham gia đóng góp ý kiến người vận hành, kỹ thuật viên bảo trì kỹ sư giàu kinh nghiệm Người vận hành sau thực hoạt động Để xác định hiệu suất thiết bị tồn phần (OEE), nhóm cải tiển tiến hành thiết kế biểu mẫu đo lường lên kế hoạch thu thập liệu khoảng tháng Giai đoạn phát động Sau giai đoạn chuẩn bị hoàn tất, người vận hành bắt đầu thực kiểm tra hàng ngày dựa điều kiện tất thiết bị thiết lập danh 41 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com sách kiểm tra vệ sinh hàng ngày Tiếp theo, OEE thực tế tính tốn dựa hồ sơ lịch sử Giai đoạn triển khai TPM Người vận hành theo dõi OEE máy tuần kể từ bắt đầu áp dụng phương pháp TPM Người vận hành ghi lại tổn thất thời gian trình làm việc nhập chúng vào biểu mẫu Excel Bộ phận bảo dưỡng lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc có nhiều hư hỏng thời gian hỏng hóc lâu máy kim, máy zigzac, máy ép đế,… Chuyển giao dần hoạt động tự bảo dưỡng cho cơng nhân vận hành máy móc, thiết bị đơn giản có vấn đề Tổ chức khóa huấn luyện kỹ thuật cho cơng nhân vận hành để tăng cường kỹ sản xuất bảo dưỡng Cơng nhân vận hành tự xử lý cố nhỏ hay cố xảy thường xuyên máy móc Các liệu số OEE xử lý công cụ chuyên dụng phân tích thống kê (phần mềm Minitab) Bằng cơng cụ thống kê, nhận biết thực trạng thông qua biểu đồ thông dụng biểu đồ hộp (Box Plot), Biểu đồ Pareto Qua đo lường, khoanh vùng điểm coi vấn đề mà ảnh hưởng đến hiệu suất tồn phần thiết bị, vấn đề lỗi dừng máy lỗi chất lượng sản phẩm thiết bị điểm Giai đoạn củng cố, trì TPM Sau áp dụng tất bước, nhóm xem xét danh sách kiểm tra hàng ngày dựa phản hồi Thời kỳ ghi liệu OEE chia thành hai giai đoạn, trước sau thực tiếp cận TPM Ban lãnh đạo thực tổng kết, đánh giá công việc làm để phát huy hay sửa đổi kế hoạch phù hợp Thực khen thưởng nhóm, phận, cá nhân có thành tích bật để tổ chức tiếp tục nỗ lực thực trì phương pháp TPM Kết đạt Sau tháng áp dụng TPM cho công ty,mỗi công nhân thiết lập thói quen tự bảo dưỡng thiết bị mà họ trực tiếp vận hành Bên cạnh họ đào tạo để 42 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com hiểu biết tự xử lý cố nhỏ trình làm việc Chỉ số OEE tăng lên 9.58% Chi phí bảo trì máy móc giảm 15.69% Thời gian ngừng máy giảm 7.38% 2.3 Đề xuất giải pháp giảm thiểu lãng phí tồn kho • Áp dụng Just In Time Tại công đoạn may, số lượng sản phẩm dở dang tồn kho 740 đôi chiếm 50.14% số lượng sản phẩm dở dang Thời gian tồn kho công đoạn may 1015 phút chiếm đến 12.28% lead time Để cải thiện tình trạng này, nhóm tác giả đề xuất áp dụng hệ thống Just In Time Hệ thống giúp giảm thiểu tối đa lượng tồn kho gây ứ đọng vốn, sử dụng máy móc thiết bị hiệu hơn, tỷ lệ sản phẩm khuyết tật thấp từ giảm thiểu chi phí nâng cao lợi nhuận Bộ phận kế hoạch lập chi tiết cho bước cho q trình sản xuất, cơng đoạn thực sau cơng trước hồn thành Khơng có nhân cơng phải đợi sản phẩm đầu vào Điều góp phần giảm thiểu lãng phí chờ đợi Bên cạnh cơng đoạn trước làm số lượng sản phẩm/bán thành phẩm số lượng mà cơng đoạn sau cần tới Một số công cụ hỗ trợ hệ thống Just In Time trung bình hóa Kanban áp dụng nhằm nâng cao hiệu Just In Time lên mức tối đa Đối với đơn hàng cao cấp Wolverine, đơn hàng lần đặt hàng thường dao động từ 1000 đến 2000 đôi sản xuất vòng tuần Sau khách hàng tiến hành đặt hàng, nên trung bình hóa đơn hàng khách hàng trung bình hóa nguồn lực ổn định toàn nhà máy Sử dụng công cụ quản lý trực quan đơn giản – Kanban giúp kiểm soát số lượng sản phẩm dở dang qua công đoạn Phương pháp sử dụng phiếu yêu cầu có khổ giấy cỡ A6, có ghi địa điểm lấy hàng, địa điểm nhận hàng, tên mã số chi tiết sản phẩm cần có Để đạt hiệu tối đa q trình sản xuất, khơng bắt đầu sản xuất không nhận Kanban Mỗi thùng hàng dây chuyền sản xuất cần chứa thẻ Kanban ghi rõ: Chi tiết sản phẩm, nơi sản xuất, nơi chuyển đến, số lượng Không giao chi tiết hay phế phẩm cho công đoạn sau Khoảng thời gian lần giao số lượng Kanban cần giảm thiểu 43 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com • Mua máy Sản phẩm dở dang tồn kho cơng đoạn may yếu tố gây nên lãng phí tồn kho Nguyên nhân phần máy móc thiết bị cơng đoạn cũ hư hỏng Do đó, q trình sản xuất, máy thường xuyên gặp trục trặc làm cho dịng sản phẩm khơng lưu thơng gây ứ đọng bán thành phẩm công đoạn Theo thống kê số lỗi công đoạn may từ tháng đầu năm 2020, tỷ lệ lỗi 100% với tổng thời gian ngừng máy 410 phút hai máy có thời gian ngừng máy cao máy may kim với 145 phút máy Zigzac với 120 phút, tổng thiệt hại lên đến 265 phút tương đương với tiếng 25 phút Do đó, nhóm tác giả đề xuất thay máy kim máy Zigzac Nhằm giảm thiểu chi phí đào tạo cơng nhân sử dụng máy tiết kiệm tối đa chi phí, nhóm tác giả định mua máy qua sử dụng bảo hành 24 tháng loại với máy sử dụng Đối với máy may kim, mua Máy May Kim Di Động Cơ Ổ Lớn ZJ8750A với số lượng máy Giá thành máy 22,770,000VNĐ Ước tính thời gian khấu hao máy năm Khấu hao năm 3,878,333VNĐ cho máy Chi phí vận chuyển 500,000VNĐ Khấu hao máy dùng 2,000,000VNĐ (1,000,000VNĐ cho máy) Đối với máy Zigzac, mua Máy Zigzac JUKI LZ-2284N với số lượng máy Giá thành máy 28,000,000VNĐ Thời gian khấu hao ước tính năm Khấu hao theo năm 4,667,000VNĐ cho máy Chi phí vận chuyển 500,000VNĐ Khấu hao máy dùng 3,000,000VNĐ (1,500,000VNĐ cho máy) • Áp dụng Kaizen 5S Tại khu vực may, lượng sản phẩm dở dang nhiều gây chiếm diện tích, cản trở lối Khu vực để nguyên phụ liệu hóa chất, vải lau, may, tem size chưa sắp xếp gọn gàng chất thành đống Do đó, nhóm tác giả đề xuất nên áp dụng Kaizen 5S chuyền 15 khu vực may Ban 5S phổ biến, đào tạo 5S cách thông báo công khai mục tiêu, kế hoạch, quy trình thực 5S đến tồn thể cơng nhân khu vực may Thiết kế hình ảnh, biểu ngữ tiến hành hoạt động tuyên truyền 5S khu vực 44 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sau phổ biến 5S, ban 5S tiến hành thực 5S Tổng hợp lại tất vật dụng, tài liệu, máy móc, thiết bị không cần thiết Đối với vật dụng giá trị vứt bỏ cịn vật dụng có giá trị ta tiến hành lý Tìm cách tái sử dụng vật khơng có giá trị phải bỏ chi phí để loại bỏ Bố trí lại vị trí vật dụng cịn giá trị tùy theo mức độ sử dụng công nhân Những thứ thường xuyên sử dụng sắp xếp gần với nơi sử dụng người sử dụng Những thứ sử dụng sắp xếp xa nơi sử dụng Và cuối thứ không dùng chưa dùng tới khơng thể loại bỏ xếp vào kho lưu trữ có nhãn dán nhận diện rõ ràng Có kế hoạch tổng dọn vệ sinh định kỳ Vẽ sơ đồ mặt kể khu vực bao quanh bên Phân chia khu vực cầu thang, hành lang,…cho nhóm chịu trách nhiệm vệ sinh Tạo bầu khơng khí thi đua sơi nổi, lãnh đạo, cán quản lý phải làm gương cho công nhân Giao cho cá nhân công nhân tự giữ vệ sinh khu vực Thiết lập tiêu chí đánh giá, thang đo Có chế theo dõi, giám sát kiểm tra thực Tổ chức thi đua khu vực Tuyên dương, khen thưởng cá nhân, nhóm có thành tích bật, vượt trội sáng tạo áp dụng 5S Xử lý trường hợp vi phạm theo cấp độ từ nặng đến nhẹ Duy trì đào tạo hành động nhằm tạo thành thói quen doanh nghiệp Các cán quản lý công nhân viên cần chủ động tự ý thức việc tuân thủ kế hoạch, mục tiêu ban hành Kết sau thực hiện: Sau tháng triển khai Just In Time sử dụng máy mới, lượng sản phẩm dở dang tồn đọng công đoạn may giảm 16.90% tương đương với 125 đôi đồng thời thời gian tồn đọng giảm 13.86% tương đương với 140 phút Thời gian ngừng máy máy may kim giảm 25.71% tương đương với 36 phút Thời gian ngừng máy máy Zigzac giảm 23.2% tương đương với 29 phút Chi phí bảo trì giảm 2.69% Ngồi ra, việc áp dụng hiệu JIT cơng cụ hỗ trợ cịn làm giảm NVAT 1.6% đồng thời tăng VAT lên 0.6% Kết góp phần rút ngắn thời gian đơn hàng 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Sau tháng áp dụng 5S khu vực may tinh thần làm việc cải thiện 5S dần trở thành thói quen cơng nhân Máy móc thiết bị sắp xếp ngăn nắp giúp cho trình làm việc hiệu hứng thú góp phần giảm thiểu lãng phí Thành phẩm, nguyên vật liệu quy định vị trí rõ ràng thông qua kẻ vạch nhãn mác Các bán thành phẩm dán nhãn màu quy định việc chưa kiểm tra, kiểm tra sản xuất, bán thành phẩm phải treo biển để nhận biết 2.4 Sơ đồ Chuỗi giá trị tương lai Sau áp dụng giải pháp cải tiến để giảm lãng phí khuyết tật, chờ đợi, tồn kho nhóm tác giả tiến hành vẽ sơ đồ VSM tương lai với số liệu sau cải tiến công cụ sử dụng trình sản xuất Hình Sơ đồ Chuỗi giá trị tương lai Khi vận dụng công cụ Lean JIT, 7S, 5S, Kaizen, biểu đồ xương cá, biểu đồ Pareto, công cụ quản lý trực quan, sơ đồ Chuỗi giá trị,…vào q trình sản xuất nhóm tác giả thay đổi số tăng thời gian làm tạo giá trị, giảm thời gian không tạo giá trị dẫn đến leadtime sản phẩm 7791.15 phút 46 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Bảng So sánh giá trị tương lai Yếu tố Tổng Leadtime Tổng VAT Tổng NVAT Bảng 2.4 cho thấy phần trăm thay đổi theo chiều hướng tích cực sau áp dụng giải pháp cơng cụ Lean vào q trình sản xuất 47 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com C KẾT LUẬN Qua quan sát, liệu, biểu đồ phân tích cụ thể nhóm tác giả nhận diện đánh giá lãng phí nhà máy thuộc cơng ty ABC Từ kết hợp với cơng cụ Lean JIT, 7S, 5S, Kaizen, biểu đồ xương cá, biểu đồ Pareto, công cụ quản lý trực quan, sơ đồ chuỗi giá trị (VSM), … để tiến hành phân tích tìm ngun nhân thực trạng đề xuất giải pháp khắc phục cải thiện lãng phí nhà máy Giúp doanh nghiệp chủ động việc tối ưu hóa nguồn lực đạt hiệu tối đa áp dụng Lean Manufacturing nhà máy thuộc công ty ABC 48 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com D TÀI LIỆU THAM KHẢO Admin OD (2018) Sử dụng mơ hình 7S phát triển doanh nghiệp OD Click Truy cập ngày 25/04/2022 từ https://odclick.com/chuyen-san/cong-cu/sudung-mo-hinh-7s-trong-phat-trien-doanh-nghiep/ Chương trình quốc gia nâng cao suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (2018) Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) Hà Nội: NXB Hồng Đức Hoạt động Khoa học Công nghệ Ngành Công thương (2021) Áp dụng thành công TPM nhà máy sản xuất nhựa PTFE Truy cập ngày 25/04/2022, từ https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t9108/ap-dung-thanh-cong-tpm-tai-nha-maysan-xuat-nhua-ptfe.html Lavan Kaizen gì? Áp dụng phương pháp Kaizen vào sản xuất liệu dàng News Truy cập ngày 25/04/2022 từ https://lavan.com.vn/kaizen-la-gi/ TS Nguyễn Đình Trung (2012) Quản trị sản xuất Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư Truy xuất ngày 21/04/2022 từ https://vietnambiz.vn/quan-li-trucquan-visual-management-la-gi-cac-cong-cu-truc-quan-20200217151027783.htm 49 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... dài Do đó, để nâng cao hiệu sản xuất Công ty ABC – công ty sản xuất may mặc điển hình, nhóm định chọn đề tài ? ?Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu trình sản xuất nhà máy ABC? ?? làm đề... lãng phí thường gặp trình vận hành chuỗi cung ứng 1.3.3 Sơ đồ Chuỗi giá trị 1.3.3.1 Vẽ sơ đồ Chuỗi giá trị Hình Sơ đồ Chuỗi giá trị 1.3.3.2 Phân tích sơ đồ Chuỗi giá trị Sơ đồ thể mối liên quan... thông tin vẽ sơ đồ chuỗi giá trị 18 1.3.3 Sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.3.3.1 Vẽ sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.3.3.2 Phân tích sơ đồ Chuỗi giá trị 20 1.4 Đánh giá trạng loại
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG sơ đồ CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH sản XUẤT tại NHÀ máy – CÔNG TY ABC ,

Từ khóa liên quan