0

0000 LV hong 17 10 2013

128 18 0
  • 0000 LV hong 17 10 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 22:20

B TỈ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ VỚI METRONIDAZOLE PHỐI HỢP VIÊN LACTOBACILLUS UỐNG CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA MÃ SỐ 60 72 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC sản phụ khoaTỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo tái phát BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ CẨM HỒNG TỈ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO TÁI PHÁT SAU ĐIỀU TRỊ VỚI METRONIDAZOLE PHỐI HỢP VIÊN LACTOBACILLUS UỐNG CHUYÊN NGÀNH: SẢN PHỤ KHOA MÃ SỐ: 60 72 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ- BÁC SĨ HUỲNH THỊ THU THỦY Thành phố Hồ Chí Minh - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả PHAN THỊ CẨM HỒNG MỤC LỤC Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN Y VĂN 1.1 Sinh lý học âm đạo bình thường 1.2 Đặc điểm vi khuẩn Lactobacillus 1.3 Nhiễm khuẩn âm đạo 11 1.4 Metronidazole 23 1.5 Một số nghiên cứu sử dụng Metronidazole phối hợp với Lactobacillus điều trị nhiễm khuẩn âm đạo 26 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28 2.1.Thiết kế nghiên cứu .28 2.2.Đối tượng nghiên cứu 28 2.3.Tiêu chuẩn nhận vào 28 2.4 Tiêu chuẩn loại trừ .28 2.5.Cỡ mẫu 29 2.6.Phương pháp chọn mẫu .29 2.7.Phương pháp tiến hành 29 2.8.Các biến số nghiên cứu 35 2.9.Thu thập xử lí số liệu 40 2.10.Vấn đề y đức .41 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .42 3.1 Phân tích trường hợp bị loại khỏi nghiên cứu 42 3.2 Các đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 44 3.3 Tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo 48 3.4 Đặc điểm nhóm bệnh nhân nhiễm khuẩn âm đạo 48 3.5 Hiệu điều trị nhiễm khuẩn âm đạo .50 4.6 Tái phát nhiễm khuẩn âm đạo .53 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN .61 4.1 Các đặc điểm mẫu nghiên cứu 61 4.2 Điều trị nhiễm khuẩn âm đạo 71 4.3 Tái phát nhiễm khuẩn âm đạo .73 4.4 Các yếu tố liên quan với nhiễm khuẩn âm đạo tái phát .76 4.5 Bàn luận thiết kế nghiên cứu 81 KẾT LUẬN 83 KIẾN NGHỊ .84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 1: Phiếu thông tin dành cho bệnh nhân Phụ lục 2: Giấy đồng thuận tham gia nghiên cứu Phụ lục 3: Bảng thu thập số liệu Phụ lục 4: Kết đọc kiểm chứng xét nghiệm khí hư âm đạo Phụ lục 5: Một số hình ảnh trình thu thập số liệu Phụ lục 6: Danh sách bệnh nhân tham gia nghiên cứu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN bệnh nhân BVĐKTƯ Bệnh viện đa khoa Trung ương cs cộng G.vaginalis Gardnerella vaginalis H2O2 hydrogen peroxide L.acidophilus Lactobacillus acidophilus L.reuteri Lactobacillus reuteri L.rhamnosus Lactobacillus rhamnosus LS lâm sàng NKÂĐ nhiễm khuẩn âm đạo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các biến số dùng nghiên cứu 38 Bảng 3.1 So sánh đặc điểm chung nhóm loại khỏi nghiên cứu với nhóm cịn lại 42 Bảng 3.2 Đặc điểm dịch tể mẫu nghiên cứu 46 Bảng 3.3 Tình trạng nhân hoạt động tình dục 46 Bảng 3.4 Thói quen vệ sinh 46 Bảng 3.5 Phương pháp tránh thai 47 Bảng 3.6 Các triệu chứng nhiễm khuẩn âm đạo 48 Bảng 3.7 Chẩn đoán theo tiêu chuẩn Amsel 49 Bảng 3.8 Hiệu điều trị 50 Bảng 3.9 Mức độ cải thiện triệu chứng 50 Bảng 3.10 Mức độ cải thiện theo tiêu chuẩn Amsel 51 Bảng 3.11 Lactobacilli sau điều trị 51 Bảng 3.12 Các loại tác dụng không mong muốn 52 Bảng 3.13 Tỉ lệ tái phát nhiễm khuẩn âm đạo 54 Bảng 3.14 Liên quan tuổi nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 54 Bảng 3.15 Liên quan nghề nghiệp nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 55 Bảng 3.16 Liên quan trình độ học vấn nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 55 Bảng 3.17 Liên quan thói quen vệ sinh nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 56 Bảng 3.18 Liên quan biện pháp tránh thai nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 57 Bảng 3.19 Liên quan có bạn tình nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 58 Bảng 3.20 Liên quan tần số giao hợp nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 58 Bảng 3.21 Liên quan Lactobacilli khí hư sau điều trị nhiễm khuẩn âm đạo tái phát 59 Bảng 3.22 Giá trị dự đốn mơ hình hồi quy yếu tố tái phát NKÂĐ 60 Bảng 3.23 Liên quan yếu tố tái phát nhiễm khuẩn âm đạo 60 Bảng 4.1 Tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo theo số nghiên cứu 65 Bảng 4.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán Amsel theo số nghiên cứu 68 Bảng 4.3 Tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo tái phát theo số nghiên cứu 73 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo 48 Biểu đồ 3.2 Lactobacilli trước điều trị 49 Biểu đồ 3.3 Tỉ lệ tác dụng không mong muốn thuốc 52 Biểu đồ 3.4 Kết theo dõi bệnh nhân không đạt hiệu điều trị sau tuần 53 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Tế bào biểu mơ âm đạo Hình 1.2 Lactobacilli với chiều dài khác âm đạo có chủng vi khuẩn bình thường 11 Hình 1.3 Khí hư điển hình NKÂĐ 21 Hình 1.4 Clue cell 22 ĐẶT VẤN ĐỀ Cho đến nay, viêm âm đạo nguyên nhân hàng đầu khiến người phụ nữ phải tìm đến bác sĩ phụ khoa Theo nhiều nghiên cứu nước, đối tượng phụ nữ không mang thai, nhiễm khuẩn âm đạo (NKÂĐ) nhóm tác nhân chiếm tỉ lệ cao gây viêm âm đạo, dao động từ 25% đến 51% [11] [13] Hậu NKÂĐ dẫn đến gia tăng nguy viêm vùng chậu, đặc biệt sau thủ thuật hút nạo thai, nhiễm trùng mỏm cắt sau cắt tử cung, bất thường tế bào học cổ tử cung , gia tăng nguy mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục HIV/AIDS, Herpes Simplex Virus, Chlamydia, lậu, [41] [49] [64] [93] [106] Mặt khác, đối tượng thai phụ, NKÂĐ làm tăng nguy sẩy thai sinh non [66] Do đó, việc điều trị NKÂĐ vô cần thiết Hiện nay, phác đồ điều trị NKÂĐ áp dụng giới Việt Nam có hiệu ngắn hạn cao từ 75- 84% [22], tỉ lệ tái phát sau điều trị lại khơng thấp, lên đến 58% sau 12 tháng [24] Sự tái phát nhiễm khuẩn âm đạo gây nhiều phiền toái cho thân người phụ nữ xét khía cạnh tiền bạc, tâm lý, đặc biệt có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản Để cải thiện tình trạng trên, nhiều nghiên cứu khơng ngừng tiến hành nhằm tìm biện pháp điều trị tối ưu nhất, từ việc kéo dài thời gian dùng kháng sinh, phối hợp nhiều kháng sinh, sử dụng chế phẩm sinh học khơng phải kháng sinh- cịn gọi probiotic [106] Tình trạng NKÂĐ xuất kết cân hệ vi sinh vật môi trường âm đạo, biểu giảm sút số lượng vi khuẩn Lactobacillus spp., đồng thời có gia tăng vi khuẩn yếm khí [12] Do đó, điều trị NKÂĐ nay, số nhà nghiên cứu đưa biện pháp bổ sung vi khuẩn Lactobacillus spp bên cạnh việc sử dụng kháng sinh, với mục đích tái lập lại hệ vi sinh vật có lợi cho mơi trường âm đạo, vừa điều trị, vừa phòng tránh tái phát Hiện nay, Metronidazole Clindamycine hai kháng sinh chọn lựa đầu tay phác đồ điều trị NKÂĐ giới Việt Nam Tuy nhiên, có nghiên cứu rằng, Clindamycine với nồng độ cao âm đạo ức chế phát triển Lactobacillus [18] Trong đó, Metronidazole khơng có có tác dụng với vi khuẩn Do đó, việc kết hợp Metronidazole với Lactobacillus spp lựa chọn nhiều nghiên cứu việc bổ sung Lactobacillus spp điều trị NKÂĐ Hiệu việc kết hợp chứng minh qua việc tỉ lệ tái phát NKÂĐ hạ thấp xuống 35%, chí 4% theo tác giả nước ngồi [65][69] Tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu tỉ lệ NKÂĐ hiệu điều trị bệnh với kháng sinh đơn Năm 2011, tác giả Đặng Thị Minh Nguyệt nghiên cứu hiệu việc sử dụng Lactobacillus qua đường âm đạo việc thay đổi triệu chứng lâm sàng viêm âm đạo Garnerella vaginalis [6] Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nước tỉ lệ tái phát NKÂĐ sau điều trị có bổ sung Lactobacillus spp đường uống với việc sử dụng kháng sinh Do đó, chúng tơi đặt câu hỏi nghiên cứu sau: Tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo tái phát sau điều trị với Metronidazole phối hợp viên Lactobacillus uống bao nhiêu? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chính: Xác định tỉ lệ nhiễm khuẩn âm đạo tái phát sau điều trị với Metronidazole phối hợp viên Lactobacillus uống Mục tiêu phụ: Xác định số yếu tố đặc trưng xã hội hôn nhân- gia đình liên quan đến nhiễm khuẩn âm đạo tái phát, bao gồm: tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thói quen vệ sinh, biện pháp tránh thai, bạn tình tần số giao hợp Xác định tác dụng không mong muốn thuốc sử dụng phác đồ điều trị 10 Thói quen vệ sinh:   Lau âm hộ giấy sau tiểu   Rửa âm hộ nước sau tiểu   Vệ sinh âm hộ nước giấy sau tiểu   Không vệ sinh sau tiểu   Lau rửa âm hộ sau giao hợp   Thụt rửa âm đạo   Rửa âm hộ dung dịch sát khuẩn ngày 11 Phương pháp tránh thai:   Không tránh thai   Thuốc viên tránh thai   Thuốc tiêm tránh thai 12 Theo dõi điều trị: Triệu chứng lâm sàng: Triệu chứng Trƣớc điều trị Khí hư nhiều Tính chất khí hư (lỗng hay đặc sệt, bột) Màu khí hư Khí hư hôi Ngứa âm hộ Đau hạ vị Tiểu gắt, tiểu đau Giao hợp đau Giao hợp máu   Bao cao su   Dụng cụ tử cung   Triệt sản   Xuất tinh Tái khám sau tuần   Ogino Knauss   Khác Tái khám sau tuần Tái khám sau tháng Kết cận lâm sàng: Triệu chứng Trƣớc điều trị pH Whiff test Tế bào biểu mô âm đạo Clue cell Lactobacilli Bạch cầu  Tác dụng phụ:   Buồn nôn   Nôn   Thay đổi vị giác   Đau quặn bụng Tái khám sau tuần Tái khám sau tuần   Đầy   Triệu chứng thần kinh   Nấm âm đạo  Hiệu điều trị:   Có   Khơng  Tái phát:   Có   Không Tái khám sau tháng   Khác (ghi rõ) PHỤ LỤC 5: MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THU THẬP SỐ LIỆU Hình Một số dụng cụ thu thập số liệu Hình Nữ hộ sinh phòng khám phụ khoa vấn bệnh nhân (phần hành chánh) Hình Phỏng vấn bệnh nhân Hình Soi tươi khí hư âm đạo PHỤ LỤC 6: DANH SÁCH BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU- Bảng Nhiễm khuẩn âm đạo Tuổi Tiền thai 46 1011 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 12083974 Phạm Thanh Th 31 1001 Long Hồ- Vĩnh Long Có 12315913 Phạm Thị L 26 1001 Trà Ôn- Vĩnh Long 12315946 Hồng Xn T 45 2002 Bình Thủy- Cần Thơ Có Khơng 12316309 Nguyễn Thị Đ 49 3023 Thới Bình- Cà Mau Khơng 12316478 Nguyễn Thị Hồng M 38 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 12316496 Huỳnh Thị Q 49 2012 Giồng Riềng- Kiên Giang 12318740 Nguyễn Thị Diễm H 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 12319319 Phạm Thị Cẩm G 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 10 12321469 Trần Thị M 35 1011 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 11 12321594 Đỗ Thị Trần Kh 49 4024 Cái Răng- Cần Thơ Có 12 12321795 Bùi Thị H 24 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 13 12325028 Nguyễn Thị V 42 2002 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 14 12325426 Nguyễn Thị T 23 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 15 12325833 Đặng Thị Thùy D 19 0000 Thủ Dầu Một- Bình Dương 16 12329734 Thị Hồng L 22 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Có Khơng 17 12330648 Lý Thị Mỹ L 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 18 12331014 Nguyễn Thị Ngọc H 26 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 19 12333849 Huỳnh Ng 20 0000 Cái Răng- Cần Thơ Không 20 12335019 Nguyễn Ngọc Th 20 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 21 12337443 Trần Thái Minh Ng 22 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 22 12337453 Trần Kim Ph 47 2012 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 23 12338242 Đinh Thanh Th 29 2002 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 24 12338472 Đồn Thị Mỹ H 38 2012 Bình Thủy- Cần Thơ Có 25 12341120 Đỗ Anh Th 29 2002 Phụng Hiệp- Hậu Giang 26 12341223 Võ Thị Mỹ L 34 3003 Ngã Năm- Sóc Trăng Có 27 12341521 Lê Thị Phương K 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 28 12345367 Nguyễn Thị Thúy H 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 29 12345430 Lý Nguyệt Y 22 0010 Hồng Dân- Bạc Liêu Không 30 12356454 Phạm Thị N 36 1001 Thới Lai- Cần Thơ Không 31 12356549 Huỳnh Hồng D 21 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 32 12361198 Nguyễn Hồng Đ 47 2002 Đầm Dơi- Cà Mau Có 33 12363143 Chu Thị Thúy Ph 23 1011 Ơ Mơn- Cần Thơ Khơng 34 12363653 Võ Thị S 37 2012 Gò Quao- Kiên Giang STT Số KB 1358068 Họ Và Tên Hồ Thị A Địa Chỉ Có Khơng Có 35 12364243 Trương Thị Hồng L 43 2002 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 36 12364670 Nguyễn Thị H 22 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 37 12365250 Đặng Thị Đ 30 2002 Thốt Nốt- Cần Thơ Có 38 12367683 Ngơ Cẩm U 38 2012 Cái Răng- Cần Thơ Không 39 12369053 Phạm Thị Ph 42 3013 Cù Lao Dung- Sóc Trăng 40 12369132 Nguyễn Thị V 34 2002 Ơ Mơn- Cần Thơ Không 41 12369207 Nguyễn Thị Th 36 2002 Châu Thành- Hậu Giang Không 42 12371252 Nguyễn Thị Ch 42 1001 Ô Môn- Cần Thơ Không 43 12372557 Nguyễn Hồ Huyền T 31 1011 Bình Tân- Vĩnh Long Có 44 12376131 Hà Thị Trúc L 31 2022 Châu Thành- Đồng Tháp Có 45 12377840 Dương Thúy D 23 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 46 12377936 Trần Thị Diễm Th 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 47 12377989 Trần Thị Thảo U 30 1102 Thanh Bình- Đồng Tháp Khơng 48 12378018 Hà Kim U 32 2012 Bình Thủy- Cần Thơ 49 12378807 Huỳnh Thị D 41 3013 Châu Thành- Sóc Trăng Không 50 12379155 Nguyễn Thị Thu T 26 1021 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 51 12379901 Nguyễn Ái Ng 24 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 52 12380377 Đào Thị Như Qu 21 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 53 12381472 Mai Thị Hồng L 22 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 54 12381616 Trần Thúy D 25 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 55 12382347 Phan Thị Ngọc T 45 1101 Bình Minh- Vĩnh Long 56 12382354 Huỳnh Thị T 35 2032 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 57 12383651 Lê Thị Thu D 39 2002 Tam Bình- Vĩnh Long Không 58 12385846 Võ Tuyết M 47 3003 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 59 12387455 Lê Thị Thu H 23 0000 Thủ Thừa- Long An Không 60 13000758 Trương Thị Th 45 0000 Mỹ Tú- Sóc Trăng 61 13000921 Nguyễn Thị Th 40 2002 Bình Thủy- Cần Thơ Không 62 13002647 Lê Ngọc Tr 24 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 63 13002872 Tống Thị S 22 1001 Giồng Riềng- Kiên Giang Không 64 13003557 Lê Thị N 48 2002 Cái Răng- Cần Thơ Không 65 13006068 Lê Kim L 36 2012 Bình Tân- Vĩnh Long 66 13006946 Nguyễn Thị D 48 2022 Cái Răng- Cần Thơ Không 67 13006972 Nguyễn Thị Thùy L 23 0010 Bình Thủy- Cần Thơ Có 68 13007056 Mã Thị Huỳnh Nh 21 0000 Đông Hải- Bạc Liêu Không 69 13008337 Phạm Thị Cẩm Ng 26 1001 Châu Thành- Hậu Giang 70 13009150 Lương Thị Diệu H 24 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Không 71 13010063 Hồ Thị Thùy T 26 0000 Thới Lai- Cần Thơ Không 72 13010421 Mai Thị Tuyết T 46 2012 Châu Đốc- An Giang Không 73 13011993 Võ Thị D 40 1002 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng Có Có Có Có Có Có 74 13012162 Nguyễn Thị Hồng D 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 75 13012252 Nguyễn Thị Kiều T 39 2102 Kế Sách- Sóc Trăng Khơng 76 13012285 Hồng Thị Th 36 2002 Lai Vung- Đồng Tháp Có 77 13016859 Lê Thị Bích L 38 1001 Bình Minh- Vĩnh Long Khơng 78 13017035 Lê Thị Diễm M 20 0000 Trà Ơn- Vĩnh Long Khơng 79 13021351 Trần Thị Diễm T 19 0000 Mỹ Tú- Sóc Trăng Không 80 13021787 Nguyễn Thị Huyền Th 36 2002 Vĩnh Thạnh- Cần Thơ Không 81 13022878 Nguyễn Thị U 40 2012 Ninh Kiều- Cần Thơ 82 13023061 Dương Thị Cẩm T 36 1011 Mỹ Tú- Sóc Trăng Khơng 83 13023088 Đỗ Ngọc Ch 21 0000 Châu Thành- Hậu Giang Không 84 13023943 Nguyễn Thị S 43 2002 Châu Thành- Sóc Trăng Khơng 85 13024852 Phạm Thị Yến Nh 20 0000 Châu Thành- Hậu Giang Không 86 13024927 Sơn Thị Ngọc Y 27 2002 Kế Sách- Sóc Trăng 87 13031602 Nguyễn Thị Tuyết L 47 1001 Châu Thành- Hậu Giang Không 88 13031633 Nguyễn Thị L 35 1001 Cờ Đỏ- Cần Thơ Không 89 13031786 Nguyễn Thị H 23 1001 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 90 13034782 Nguyễn Thị Th 41 3023 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 91 13035251 Huỳnh Thị Cà M 21 1001 Ơ Mơn- Cần Thơ Khơng 92 13035347 Trần Thị Hồng C 31 2002 Gò Quao- Kiên Giang Có 93 13038021 Nguyễn Thị Thu T 40 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 94 13043393 Nguyễn Thị Thanh Th 30 1001 Châu Thành- Hậu Giang 95 13045813 Nguyễn Thị Đ 22 0000 Châu Thành A- Hậu Giang 96 13046035 Nguyễn Thị Kim T 30 1011 Thốt Nốt- Cần Thơ Có 97 13049549 Nguyễn Thị Bảo A 21 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Khơng 98 13049777 Phịng Thị Diễm K 39 2022 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 99 13051769 Võ Thị Ngọc D 23 0000 Bình Tân- Vĩnh Long Không 100 13053967 Phạm Loan A 21 0000 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 101 13053984 Võ Kiều Ngọc Xuân Y 19 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 102 13057099 Nguyễn Thị M 35 2012 Bình Thủy- Cần Thơ Có 103 13057362 Nguyễn Khánh Nh 21 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 104 13057430 Tạ Tố Nh 48 4014 Vĩnh Châu- Sóc Trăng Khơng 105 13059908 Bùi Yến Nh 23 0000 Lai Vung- Đồng Tháp Không 106 13060125 Nguyễn Thị Phương L 22 0000 Thạnh Trị- Sóc Trăng Khơng 107 13060283 Lê Hồng B 24 0000 Mỹ Tú- Sóc Trăng Không 108 13060889 Châu Thị Mỹ D 41 2002 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 109 13061000 Võ Thị Â 38 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 110 13061293 Nguyễn Kim Th 40 1001 Phụng Hiệp- Hậu Giang 111 13061580 Hà Thị Mỹ L 18 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 112 13061843 Lê Thị H 31 1011 Ninh Kiều- Cần Thơ Khơng Có Có Có Khơng Có 113 13062314 Trương Ngọc Tuyết M 24 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 114 13064476 Võ Thị Cẩm G 23 1001 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 115 13064615 Nguyễn Thị Kim Th 31 2002 Kế Sách- Sóc Trăng Có 116 13064757 Lê Thị Trúc Đ 23 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 117 13065907 Huỳnh Cẩm V 29 1001 Quận 8- Tphcm Không 118 13067263 Trần Thị B 37 2002 Vị Thanh- Hậu Giang Không 119 13068083 Trần Ngọc S 47 2002 Vị Thủy- Hậu Giang Không 120 13071756 Huỳnh Thị Ngọc Th 37 2012 Bình Tân- Vĩnh Long Khơng 121 13071901 Huỳnh Thị H 34 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 122 13072906 Nguyễn Thị Hương Gi 37 2022 Phụng Hiệp- Hậu Giang 123 13073335 Tăng Thị Thu Th 49 3013 Ngã Năm- Sóc Trăng Có 124 13073967 Lê Thị L 47 0000 Long Mỹ- Hậu Giang Không 125 13075387 Thạch Thị Lệ H 43 3013 Vị Thủy- Hậu Giang Không 126 13075396 Nguyễn Ngọc V 38 2012 Cờ Đỏ- Cần Thơ Có 127 13076243 Đào Kim H 46 2002 Ngã Bảy- Hậu Giang Có 128 13077000 Nguyễn Ngọc H 19 0000 Cầu Kè- Trà Vinh 129 13078390 Trầm Thị Thanh Ng 33 1011 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 130 13079335 Mai Thị Tố A 38 2022 Cờ Đỏ- Cần Thơ Có 131 13079994 Nguyễn Thị Thanh T 35 2012 Cái Răng- Cần Thơ Không 132 13080259 Nguyễn Thị T 32 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 133 13081491 Nguyễn Thị Kim A 22 0000 Châu Thành- Đồng Tháp 134 13082573 Nguyễn Thị Ng 46 4014 Kế Sách- Sóc Trăng Có 135 13082666 Nguyễn Thị Thúy V 21 0010 Long Mỹ- Hậu Giang Có 136 13082681 Võ Thị Kim Th 23 0000 Tịnh Biên- An Giang Không 137 13082850 Võ Thị Tiên E 23 0000 Long Mỹ- Hậu Giang Không 138 13083317 Nguyễn Thị Kim S 24 0010 Mỹ Tú- Sóc Trăng Không 139 13085450 Nguyễn Thị Tuyết H 27 1001 Châu Thành- Hậu Giang Có 140 13085849 Huỳnh Thị C 41 2022 Phụng Hiệp- Hậu Giang Có 141 13085934 Nguyễn Thị Hồng T 40 2002 Kế Sách- Sóc Trăng Có 142 13086055 Lê Thị Kim T 31 0000 Ơ Mơn- Cần Thơ Có 143 13086346 Nguyễn Thị Hồng E 30 1001 Cái Răng- Cần Thơ Có 144 13087237 Huỳnh Hoa Nh 33 2002 Mỹ Tú- Sóc Trăng Có 145 13087271 Nguyễn Thị Tr 32 2002 Vũng Liêm- Vĩnh Long Không 146 13087428 Nguyễn Thị L 22 0000 Trà Ôn- Vĩnh Long Không 147 13089102 Đặng Thị H 22 0000 Cái Nước- Cà Mau Khơng 148 13090471 Thạch Châu Hồng X 33 2002 Kế Sách- Sóc Trăng Có 149 13091024 Huỳnh Thị Cẩm T 26 0000 Bình Chánh- Tp Hcm Khơng 150 13092624 Lương Thị Thùy T 40 1001 Kế Sách- Sóc Trăng Không 151 13092713 Nguyễn Thị Thanh H 41 0010 Châu Thành- Hậu Giang Không Không Không Không 152 13093217 Nguyễn Thị Ph 37 2002 Thới Lai- Cần Thơ Không 153 13093331 Lê Thị T 38 2012 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 154 13094251 Nguyễn Thị Ph 33 1001 Cù Lao Dung- Sóc Trăng 155 13098215 Thái Thị Hồng Thiên L 30 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 156 13098339 Phan Thị Th 25 0000 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 157 13098411 Lại Thị Cúc H 38 2002 Bình Tân- Vĩnh Long Không 158 13098439 Dương Thị Tuyết Nh 19 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 159 13099975 Phan Thị Minh M 34 2012 Cái Răng- Cần Thơ Không 160 13100031 Nguyễn Thị Trúc Ng 23 0000 Cờ Đỏ- Cần Thơ Không 161 13101449 Phạm Thị Kiều T 20 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 162 13101686 Nguyễn Thị T 45 3013 Châu Thành A- Hậu Giang 163 13101745 Võ Thị Nh 29 1001 Gị Quao- Kiên Giang Khơng 164 13102049 Nguyễn Ngọc Q 19 0010 Cái Răng- Cần Thơ Không 165 13103063 Vũ Thị H 20 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 166 13107177 Lê Thị Tố Ng 23 1001 Mỹ Xun- Sóc Trăng Khơng 167 13108185 Lê Huỳnh Đa Th 33 1001 Cái Răng- Cần Thơ Không 168 13110169 Nguyễn Thu H 27 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Không 169 13114964 Võ Thúy H 24 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 170 13116653 Bạch Thị Th 45 2022 Bình Minh- Vĩnh Long Khơng 171 13116991 Hồ Hải V 20 0000 Châu Thành- Hậu Giang Không 172 13118957 Nguyễn Thị Ph 36 2012 Kế Sách- Sóc Trăng 173 13119232 Đặng Thị T 24 0000 Châu Thành- Hậu Giang Không 174 13122404 Huỳnh Ngọc M 21 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 175 13123132 Dương Thị H 24 0010 Hồng Dân- Bạc Liêu Không 176 13124495 Phạm Thị D 42 2012 Vị Thủy- Hậu Giang Không 177 13124591 Lê Châu Hồng H 29 1001 Châu Thành A- Hậu Giang 178 13124871 Ngô Thị Tuyết Kh 19 0000 Long Mỹ- Hậu Giang Không 179 13124994 Đặng Thị P 24 1001 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 180 13126023 Đặng Thị E 49 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 181 13126949 Trần Thị H 40 2002 Bình Minh- Vĩnh Long Khơng 182 13127067 Nguyễn Thị Kim H 27 1011 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 183 13128077 Thái Thị Thu L 32 1001 Cái Răng- Cần Thơ Không 184 13128195 Nguyễn Thanh S 45 2012 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 185 13128678 Nguyễn Ngọc L 43 2022 Cái Răng- Cần Thơ Không 186 13130191 Nguyễn Thị Kim T 30 1001 Long Mỹ- Hậu Giang Có 187 13131240 Bùi Thị L 32 1101 Đơng Hải- Bạc Liêu Có 188 13131758 Ngơ Thị Việt T 20 0000 Ngã Năm- Sóc Trăng Khơng 189 13131758 Phạm Thị Hồng L 42 3003 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 190 13134675 Lương Thị Thùy D 20 1001 Phụng Hiệp- Hậu Giang Khơng Có Có Có Có 191 13135031 Trần Thị Mỹ L 46 2002 Ơ Mơn- Cần Thơ 192 13135167 Nhan Thị Hoàng Y 27 1001 Long Xuyên- An Giang Không 193 13138493 Đặng Thị B 44 3003 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 194 13138781 Nguyễn Hồng M 24 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 195 13139518 Nguyễn Thị Tr 36 2002 Cái Răng- Cần Thơ Không 196 13139618 Trần Thị Bé T 20 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 197 13139664 Phan Thị T 41 1001 Long Xuyên- An Giang Không 198 13139875 Phan Thanh H 36 2012 Vị Thủy- Hậu Giang Khơng 199 13139907 Sơn Thị Hồng A 28 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 200 13139991 Nguyễn Thị P 30 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Có 201 13140072 Lê Bé Đ 22 0010 Châu Thành- Hậu Giang Không 202 13140371 Đỗ Thị K 43 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 203 13140402 Nguyễn Nhật L 24 0000 Mỹ Tú- Sóc Trăng Khơng 204 13140429 Võ Thị T 47 0020 Cái Răng- Cần Thơ Có 205 13140431 Lê Thị Mộng H 23 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Khơng 206 13140518 Lê Ngọc T 29 1001 Ơ Mơn- Cần Thơ Không 207 13140528 Tạ Kim K 23 1011 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 208 13141165 Trần Ngọc Ch 34 2002 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 209 13141508 Phạm Thị Huỳnh S 19 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 210 13141515 Phạm Thị Đ 49 1011 Bình Thủy- Cần Thơ Có 211 13141567 Võ Thị Đ 40 2002 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 212 13141579 Đỗ Thanh C 44 0101 Vị Thanh- Hậu Giang Không 213 13141756 Nguyễn Thị Q 21 0000 Châu Thành A- Hậu Giang 214 13141757 Nguyễn Thị Kim N 24 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ 215 13141779 Nguyễn Thanh H 29 1001 Lai Vung- Đồng Tháp Có Khơng 216 13141801 Phan Bích T 20 0010 Lấp Vị- Đồng Tháp Khơng 217 13141822 Đặng Thị T 49 2002 Bình Tân- Vĩnh Long Khơng 218 13141871 Vũ Thu H 26 1001 Sóc Trăng- Sóc Trăng Khơng 219 13142382 Nguyễn Thị Diệu L 38 2022 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 220 13142627 Trần Thị T 37 1001 Long Mỹ- Hậu Giang Không 221 13142752 Nguyễn Thị H 43 2012 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 222 13142762 Phạm Thị Tuyết L 33 2002 Cái Răng- Cần Thơ Có 223 13143684 Phạm Thị M 33 1011 Vị Thủy- Hậu Giang Không 224 13143728 Trương Hồng C 28 1001 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 225 13143771 Phan Ngọc Đ 21 0000 Ô Môn- Cần Thơ Không 226 13143968 Phạm Thị Trúc L 26 0010 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 227 13144119 Phạm Thị T 38 2002 Bình Minh- Vĩnh Long Khơng 228 13144171 Châu Bảo N 19 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Không 229 13144207 Lê Xuân T 25 2002 Cái Răng- Cần Thơ Khơng Có Có 230 13144241 Huỳnh Kim P 18 0000 Hà Tiên- Kiên Giang 231 13144435 Lý Thị Thu H 45 0000 Phụng Hiệp- Hậu Giang Có 232 13144470 Đỗ Thị M 47 4024 Châu Thành- Hậu Giang Có 233 13144727 Nguyễn Thị Ngọc D 41 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 234 13144837 Thạch Như O 30 2002 Trà Ơn- Vĩnh Long Có 235 13144858 Lê Thị Bích P 43 0000 Kế Sách- Sóc Trăng Không 236 13144876 Lê Thị Hồng H 23 0101 Ngã Năm- Sóc Trăng Khơng 237 13145054 Phạm Gia L 18 0000 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 238 13145162 Nguyễn Thị Út T 44 2002 Cái Răng- Cần Thơ 239 13145168 Nguyễn Ngọc G 25 0000 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Không 240 13145600 Nguyễn Thị Thúy D 28 2002 Long Mỹ- Hậu Giang Không 241 13145624 Nguyễn Thị Thanh N 49 1021 Ơ Mơn- Cần Thơ Khơng 242 13145765 Lê Thị Lan P 27 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 243 13145924 Đồn Thị Thanh T 27 1001 Bình Minh- Vĩnh Long Không 244 13145965 Nguyễn Thị T 28 1011 Mỹ Tú- Sóc Trăng 245 13146303 Hà Thị Y 47 2002 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 246 13146497 Huỳnh Thị L 36 2012 Lai Vung- Đồng Tháp Có 247 13146631 Huỳnh Thị Kim N 42 2012 Ơ Mơn- Cần Thơ Không 248 13146746 Nguyễn Thị K 44 2012 Châu Thành- Sóc Trăng Khơng 249 13146779 Phan Thị Mười H 49 3003 Mang Thít- Vĩnh Long Khơng 250 13146807 Phan Thị H 43 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 251 13146882 Nguyễn Thị N 23 0000 Trà Ơn- Vĩnh Long Khơng 252 13146939 Trần Thị Út N 23 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Có 253 13147037 Lê Thị Bé N 49 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 254 13147094 Võ Thị Thùy Tr 34 2002 Cái Răng- Cần Thơ Có 255 13147119 Đào Thị Bích L 31 3023 Bình Tân- Vĩnh Long Khơng 256 13147178 Nguyễn Thị L 30 1001 Bình Tân- Vĩnh Long Có 257 13147364 Trần Lâm Ánh Ng 22 1001 Long Mỹ- Hậu Giang Không 258 13147463 Trần Thị Hồng N 26 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 259 13147762 Nguyễn Thị Thanh H 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 260 13147902 Nguyễn Thị P 44 0000 Cà Mau- Cà Mau Không 261 13147988 Lê Thị Mỹ H 37 1001 Châu Đốc- An Giang Không 262 13148083 Nguyễn Ngọc C 44 2002 Vũng Liêm- Vĩnh Long 263 13148182 Trần Thị Thùy T 43 2012 Giồng Riềng- Kiên Giang Không 264 13148346 Đồng Thị P 40 2002 Phụng Hiệp- Hậu Giang Không 265 13148365 Mai Thị Thu N 46 2032 Cái Răng- Cần Thơ Không 266 13148427 Nguyễn Thị Kim P 38 2002 Bình Minh- Vĩnh Long Khơng 267 13148483 Đỗ Thị Mỹ H 30 2002 Châu Thành- Hậu Giang Không 268 13148485 Nguyễn Thị Vĩnh T 33 0000 Trà Ơn- Vĩnh Long Khơng Có Có Có Có 269 13148509 Nguyễn Thi Kiều T 19 0010 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 270 13148520 Lưu Thị M 39 2012 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 271 13148560 Quách Hiền X 26 1102 Ngã Năm- Sóc Trăng Khơng 272 13148622 Trần Thị U 31 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Có 273 13148625 Đồn Ngọc H 38 2002 Ơ Mơn- Cần Thơ Không 274 13148642 Trần Ái N 33 2002 Hà Tiên- Kiên Giang Không 275 13148780 Nguyễn Thị Tuyết L 38 2022 Cái Răng- Cần Thơ Không 276 13149154 Lê Thị Cẩm C 46 2002 Mỹ Xun- Sóc Trăng Khơng 277 13149171 Hồ Thị L 34 1001 Châu Thành A- Hậu Giang 278 13149636 Dương Lê Phương T 33 0010 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 279 13149821 Trần Thị Mộng T 30 0010 Sóc Trăng- Sóc Trăng Khơng 280 13149826 Huỳnh Thị B 26 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 281 13149911 Nguyễn Hồng C 27 2002 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 282 13149937 Nguyễn Thị Thu N 47 2002 Cờ Đỏ- Cần Thơ Không 283 13150033 Trần Thị Hồng T 18 0000 Cái Nước- Cà Mau Không 284 13150453 Tạ Hồng P 42 3003 Vũng Liêm- Vĩnh Long Không 285 13150573 Tôn Kim X 31 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 286 13150944 Lê Thị Hồng T 39 1011 Cái Răng- Cần Thơ Có 287 13151411 Đặng Thị Cẩm L 23 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 288 13152035 Trần Thi Kim Y 28 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Không 289 13152048 Võ Thị Xiếu T 26 1001 Châu Thành A- Hậu Giang Không 290 13152102 Võ Thị Th 40 2002 Vị Thủy- Hậu Giang Không 291 13152178 Võ Ngọc S 38 3003 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 292 13152179 Võ Thị Bảo Ch 22 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Không 293 13152201 Nguyễn Thị H 37 2002 Bình Tân- Vĩnh Long Có 294 13152260 Nguyễn Hồng M 23 0000 Ngã Bảy- Hậu Giang Khơng 295 13152284 Đồn Thị Tuyết M 49 2002 Ơ Mơn- Cần Thơ Khơng 296 13152288 Nguyễn Bích D 39 1001 Hồng Dân- Bạc Liêu Có 297 13152373 Nguyễn Thị Tuyết M 45 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 298 13152525 Nguyễn Thị N 40 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 299 13152630 Từ Thị C 37 1001 Cái Răng- Cần Thơ Không 300 13152674 Nguyễn Thị Thu H 44 2002 Long Mỹ- Hậu Giang Không 301 13152880 Nguyễn Thị Ngọc D 41 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 302 13152918 Phạm Kim N 19 0000 Lai Vung- Đồng Tháp Không 303 13152973 Đỗ Thị Thanh T 35 2012 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 304 13152997 Nguyễn Thị K 26 0000 Ngã Năm- Sóc Trăng Khơng 305 13153037 Nguyễn Thị T 40 2022 Bình Thủy- Cần Thơ Có 306 13153076 Nguyễn Thị Hương T 25 1001 Cái Răng- Cần Thơ Không 307 13153110 Vũ Thị Hồng N 23 1001 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng Có 308 13153570 Trần Thị B 33 2002 Mỹ Tú- Sóc Trăng 309 13153610 Huỳnh Thị H 41 2002 Long Xuyên- An Giang Không 310 13153672 Bùi Phương D 29 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 311 13153978 Nguyễn Thị T 43 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 312 13154124 Huỳnh Ngọc T 37 2012 Bình Minh- Vĩnh Long 313 13154129 Châu Thanh X 30 1001 Long Hồ- Vĩnh Long Khơng 314 13154262 Trương Thị Thu V 43 3123 Bình Thủy- Cần Thơ Không 315 13154324 Lê Thị L 42 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 316 13154467 Lê Thị N 43 1031 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 317 13154542 Diệp Tố Q 28 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Không 318 13154567 Nguyễn Thị T 41 2002 Cái Răng- Cần Thơ Không 319 13154644 Nguyễn Thị M 33 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng 320 13154676 Đặng Thị Mộng T 24 1001 Ngã Bảy- Hậu Giang Không 321 13154779 Ngô Thị Yến N 23 0000 Vũng Liêm- Vĩnh Long Không 322 13154813 Huỳnh Thị Ngọc H 23 0000 Châu Thành- Hậu Giang Không 323 13154888 Huỳnh Kim A 26 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 324 13155092 Nguyễn Thị T 40 2012 Châu Thành- Đồng Tháp Không 325 13155098 Huỳnh Ngọc T 42 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 326 13155380 Lê Thị T 30 0000 Long Mỹ- Hậu Giang Không 327 13155643 Lê Thị Ngọc Đ 37 2012 Cái Răng- Cần Thơ Không 328 13155720 Lê Thị Hoa T 43 1001 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 329 13155814 Trương Thị N 33 1002 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 330 13155935 Thị Th 33 3003 Thốt Nốt- Cần Thơ Có 331 13156542 Trần Mỹ Tr 31 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ 332 13157316 Lê Trần Uyên C 21 1001 Long Xun- An Giang Có Khơng 333 13157670 Võ Thị T 37 2002 Rạch Giá- Kiên Giang Không 334 13157862 Nguyễn Thị Huỳnh N 32 1001 Cầu Kè- Trà Vinh Có 335 13158597 Lê Thị T 46 2002 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 336 13158762 Nguyễn Hồ Hạ N 31 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 337 13158843 Lê Thị N 39 2002 Hà Tiên- Kiên Giang Không 338 13158940 Lương Ngọc H 33 0010 Ninh Kiều- Cần Thơ Có 339 13158950 Nguyễn Phan A 25 0000 Long Mỹ- Hậu Giang Không 340 13158997 Phạm Trần Kim T 32 1001 Vị Thanh- Hậu Giang Có 341 13159761 Lương Thị Thủy H 34 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 342 13159790 Hứa Khánh L 19 0000 Gị Quao- Kiên Giang Có 343 13159815 Đinh Ngọc T 28 1001 Châu Thành- Sóc Trăng Khơng 344 13159992 Nguyễn Thị Bích T 28 2002 Lai Vung- Đồng Tháp Không 345 13160093 Lâm Thị Kim N 41 1001 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng 346 13160154 Nguyễn Thị K 35 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không Có Có Có 347 13160278 Phạm Ngọc D 29 1001 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 348 13160446 Phan Thị Diệu H 21 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 349 13160861 Nguyễn Thị Tuyết N 40 2002 Mỹ Tú- Sóc Trăng Không 350 13160893 Tăng Thị Ch 24 1001 Giồng Riềng- Kiên Giang Không 351 13161037 Trần Thị Kim T 26 1001 Tri Tôn- An Giang Không 352 13161056 Nguyễn Thị Xuân T 37 2002 Cờ Đỏ- Cần Thơ 353 13161928 Dương Thị Cúc H 30 2002 Kế Sách- Sóc Trăng Không 354 13162015 Tạ Thị Kim N 48 3023 Cái Răng- Cần Thơ Khơng 355 13162055 Huỳnh Thị Bích T 26 0000 Bình Tân- Vĩnh Long Có 356 13162216 Võ Thị Thu V 43 2002 Vị Thủy- Hậu Giang Không 357 13162249 Phạm Thị D 41 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 358 13162278 Lý Thị Phương H 47 2002 Đầm Dơi- Cà Mau Không 359 13162412 Tăng Thị Phượng L 30 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 360 13162463 Lê Thị Kim A 34 2012 Kế Sách- Sóc Trăng Có 361 13162834 Lê Thị Kiều Tr 25 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 362 13162883 Nguyễn Lê D 33 1011 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 363 13163525 Bùi Bé Hương L 44 0000 Thốt Nốt- Cần Thơ Không 364 13163577 Trần Thị Thúy A 24 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 365 13163609 Đặng Thị P 41 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 366 13163649 Nhan Mỹ L 36 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 367 13163659 Tăng Thị Tuyết T 34 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Không 368 13163668 Nguyễn Thị Kim C 45 2002 Cái Răng- Cần Thơ Không 369 13164376 Thái Thị Bảo L 27 0000 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 370 13164996 Hịa Thị Thanh S 29 1001 Sóc Trăng- Sóc Trăng Khơng 371 13165727 Ngơ Thi H 31 0000 Tam Bình- Vĩnh Long Có 372 13170309 Lê Thị Thanh H 39 2002 Cù Lao Dung- Sóc Trăng Khơng 373 13170420 Trần Thị Bé N 23 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 374 13170902 Lê Thị Thúy H 48 4014 Châu Thành- Hậu Giang Không 375 13171228 Dương Thị Kim N 23 1001 Kế Sách- Sóc Trăng Khơng 376 13171706 Lương Thị C 49 2022 Bình Tân- Vĩnh Long Khơng 377 13171733 Nguyễn Lệ M 38 2002 Cái Răng- Cần Thơ Không 378 13171794 Thái Kim T 31 0000 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 379 13171875 Truong Thị N 41 2002 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 380 13172677 Nguyễn Mai Lệ Q 41 2012 Lai Vung- Đồng Tháp Không 381 13172776 Nguyễn Thị Xn H 29 1001 Bình Thủy- Cần Thơ Khơng 382 13172804 Trịnh Ngọc A 47 2002 Bình Thủy- Cần Thơ Không 383 13172991 Phan Thu X 31 1001 Ninh Kiều- Cần Thơ Không 384 13173632 Lư Thị Phượng L 30 0000 Tam Bình- Vĩnh Long Khơng Có ... nhiều (1,5g/ 100 g), glucose (0,62g/ 100 g), oligosaccharides, mannose, glucosamine, fucose  Lipid: chất béo trung tính phospholipid  Các hợp chất hữu trọng lượng phân tử thấp: ure (49mg/ 100 ml),... Gồm 3nhóm: 10 lần/tháng 39 STT Tên biến số Loại Giá trị xử lý số liệu Bạn tình Nhị giá Có khơng Lau rửa âm hộ sau tiểu Nhị giá Có khơng 10 Lau rửa âm hộ sau giao... đoạn trẻ khoảng tháng tuổi đến trước dậy [105 ] 1.1.3 Dịch tiết âm đạo: Lượng dịch tiết âm đạo bình thường phụ nữ độ tuổi sinh đẻ khoảng 1-3 g/ngày [104 ], bao gồm chất nhầy từ cổ tử cung, dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: 0000 LV hong 17 10 2013,